Legea ce vizează acordarea de suport financiar pentru unitățile de cult religioase, promulgată de Iohannis

Președintele Klaus Iohannis - Foto: (c) Alex MICSIK / Arhiva AGERPRES

Foto: (c) Alex MICSIK / Arhiva AGERPRES
Articol – AGERPRES/(AS — autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru)

Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, informează Administrația Prezidențială.

Proiectul are ca obiect reglementarea unor măsuri referitoare la utilizarea sumelor din bugetele consiliilor locale destinate sprijinului financiar pentru personalul neclerical, prin completarea art. 2 din OUG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu două alineate noi. Intervențiile preconizate își propun definirea noțiunii de personal neclerical, care beneficiază de sprijin sub forma unor contribuții bănești de la bugetul de stat și de la bugetele local, ca fiind personalul auxiliar al cultului religios care desfășoară activități conexe actului cultic, din această categorie urmând să facă parte cantorul sau cântărețul bisericesc, cu excepția cultului mozaic, unde respectiva funcție este clericală.

Tot miercuri, șeful statului a semnat decretele pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 — 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association — TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale.

De asemenea, președintele Iohannis a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare, a Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative.

articol preluat de pe http://www.agerpres.ro