Scrisoare deschisă. În atenţia domnului Klaus Iohannis Preşedintele României

constantin cojocaru

DOMNULE PREŞEDINTE,

În Declaraţia de presă pe care aţi publictat-o ieri, 19 martie a.c., înaintea plecării la reuniunea de primăvară a Consiliului European, aţi precizat că:

“România susţine crearea unei Uniuni a Energiei, bazată pe cele cinci dimensiuni propuse de Comisia Europeană: securitatea energetică, piaţa internă a energiei, eficienţă energetică, protecţia mediului, precum şi cercetarea, inovarea şi competitivitatea în domeniu.

În evaluarea noastră, crearea Uniunii Energiei va aduce avantaje importante pentru statele membre. Priorităţile care trebuie avute în vedere sunt crearea unei reale Pieţe Interne în domeniul energiei, valorificarea mai eficientă a resurselor energetice indigene, diversificarea surselor şi rutelor de aprovizionare cu energie, dezvoltarea infrastructurii care să permită o mai bună conectare între statele membre ale Uniunii.”

Este adevărat, Domnule Preşedinte, că, în conformitate cu prevederile Constituţiei României, reprezentaţi statul român în relaţiile acestuia cu alte state, dar numai în limitele mandatului încredinţat de popor. Vă reamintesc faptul că chiar dumneavoastră, în Programul intitulat “România lucrului bine făcut”, cu care aţi câştigat dreptul de a fi Preşedintele României, deci şi dreptul de a reprezenta statul român, aţi scris următoarele:

“Și în contextul politicii externe, dar și în cel mai larg al afacerilor europene, consider că
reprezentarea noastră la nivel UE trebuie să se realizeze pe baza unui mandat reprezentând
interesul național, adoptat prin consens între președinte, principalul actor constituțional al
politicii externe, guvern, opoziția politică și societatea civilă.”

Ştiţi bine, ca şi noi, Domnule Preşedinte, că nu aţi adus, în nici o formă, la cunoştinţa opoziţiei politice şi a societăţii civile, conţinutul celor “cinci dimensiuni” propuse de Comisia Europeană pentru crearea Uniunii Energiei, nu aţi organizat nici un referendum naţional, prin care să solicitaţi mandatul de a susţine crearea vreunei alte noi Uniuni, în plus faţă de Uniunea Europeană. Nu aveţi, Domnule Preşedinte, mandat de la poporul român, să susţineţi nici crearea Uniunii Energiei, nici a Uniunii Fiscale, nici a Uniunii Bancare, a nici unei alte Uniuni prin care poporul român să fie, în continuare, deposedat de suveranitatea sa naţională, prin care poporul român să fie deposedat de dreptul său de a-şi stabili legile şi normele prin care să-i fie exploatate bogăţiile şi resursele naturale ale ţării, inclusiv cele energetice, ca şi resursele sale financiare.

Ştiţi bine, Domnule Preşedinte, că statul român a aderat la Uniunea Europeană în condiţii umilitoare, că, spre deosebire de alte state, România a trebuit să se lase deposedată de cea mai mare parte a capitalului naţional, ca şi de o bună parte a terenurilor sale agricole şi silvice. România nu trebuie să se mai lase deposedată de nici o fărâmă din patrimoniul său naţional.

Vă reamintesc, Domnule Preşedinte, că, în acelaşi Program, intitulat “România lucrului bine făcut”, referindu-vă, concret, la problemele energetice, aţi promis că:

“Securitatea energetică este o componentă extrem de importantă a securităţii naţionale.” Mai departe.“Cred că este necesar să implicăm mai mult comunităţile locale în acest proces de creştere a independenţei energetice a ţării noastre. Apoi, că, “În egală măsură, voi susține și încuraja măsurile de dezvoltare a alternativei la energia convențională, prin dezvoltarea și exploatarea resurselor energetice regenerabile, în cadrul unor strategii integrate care să vizeze în mod unitar crearea de avantaje strategice României (pentru a putea deveni un hub energetic regional), asigurarea independenței energetice, protejarea infrastructurilor critice, dar și prin politicile de prețuri, a consumatorilor casnici.”

Deci, Domnule Preşedinte, una aţi promis poporului, ca să-i câştigaţi voturile, alta faceţi, după ce aţi câştigat alegerile. Aţi promis că veţi lupta pentru INDEPENDENŢA energetică a ţării şi acum declaraţi că susţineti Uniunea Energiei, adică renunţarea la independenţa energetică a ţării, prin transferarea dreptului de a decide asupra resurselor energetice naţionale către birocraţii Comisiei Europene şi către corporaţiile transnaţionale implicate în exploatarea acestor resurse.

Vă informez, Domnule Preşedinte că, noi, Partidul Poporului, component al adevăratei opoziţii politice din România, nu suntem de acord cu crearea Uniunii Energiei, nici a Uniunii Fiscale, nici a Uniunii Bancare, nu suntem de acord cu transformarea Uniunii Europene într-o nouă Uniune Sovietică, nu suntem de acord cu nici un fel de diminuare a suveranităţii popoarelor europene, vă atrag atenţia că nu aveţi mandat din partea noastră să susţineţi astfel de Uniuni, în numele poporului român, că vom lupta ca poporul să anuleze, prin referendum, toate tratele pe care le veţi încheia fără a avea mandat, exprimat prin referendum naţional. Aşa cum vom proceda cu toate tratatele încheiate de predecesorii dumneavoastră fără a avea mandatul expres al poporului român.

Constantin Cojocaru
Preşedintele Partidului Poporului
20 martie 2015.

articol preluat de pe https://www.facebook.com/constantin.cojocaru.543