Mişcarea Uniţi Realizăm: Obiective principale

Mişcarea Uniţi Realizăm - MUR - foto preluat de pe facebook.com

Mişcarea Uniţi Realizăm – MUR

1. Introducerea unui sistem de alocaţie suplimentară pentru copii, capitalizată progresiv în funcţie de numărul anilor de şcolarizare efectuaţi, precum şi acordarea ajutorului social condiţionată de prestarea unor munci în slujba comunităţii, exceptând cazurile de dizabilităţi, pe baza unui sistem cu carduri care să permită cumpărarea numai a acelor produse şi servicii care sunt concordante cu scopul acestor elemente de protecţie socială.

2. Introducerea învăţământului obligatoriu până la nivelul ciclului mediu, care va fi reprezentat de licee şi de şcolile de arte şi meserii (şcolile profesionale).

3. Renunţarea la conceptul de exploatare intensivă şi rapidă a resurselor în favoarea celui de dezvoltare durabilă, relansarea agriculturii, a industriei alimentare, a marilor proiecte de irigaţii (canalul Siret-Bărăgan etc.), încurajarea practicării agriculturii şi zootehniei ecologice.

4. Micşorarea numărului de taxe şi impozite, cu o ţintă estimativă de sub 100 în 5 ani, renunţarea la acele taxe al căror raport venituri/cheltuieli este negativ.

5. Descurajarea vânătorii recreaţionale, restricţionarea accesului în pădurile virgine, înăsprirea regimului penal al braconajului şi recoltărilor ilegale de masă lemnoasă, introducerea infracţiunii de ecocid pentru afectarea gravă a unui ecosistem, inventarierea pădurilor şi revizuirea cotelor anuale de tăieri, reîmpădurirea efectivă până la nivelul a 35% din suprafaţa ţării, refacerea bălţilor Dunării, interzicerea tehnologiilor cu risc major de poluare (mineritul pe bază de cianuri, fracturarea hidraulică de mare volum, microhidrocentralele etc.).

6. Declararea Institutului Cantacuzino ca obiectiv strategic şi trecerea lui în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. Redeschiderea secţiei din Iaşi şi reluarea producţiei în ambele locaţii.

7. Înlocuirea declasării automate a monumentelor istorice colapsate „natural” cu obligaţia refacerii lor, acordarea dreptului de expropriere a monumentelor ameninţate Ministerului Culturii şi direcţiilor judeţene de cultură, blocarea oricărei posibilităţi de derogare de la regimul zonelor urbane protejate, extinderea perioadei în care se pot clasa monumente istorice de la anul 1960 la anul 1989, modificarea legislaţiei privind descărcarea arheologică astfel încât conservarea vestigiilor importante să devină obligatorie, adoptarea ca politică de stat a repatrierii tuturor bunurilor cu valoare culturală provenite din România, exercitarea dreptului de preempţiune al statului privind monumentele istorice şi introducerea acestuia şi pentru bunurile mobile de patrimoniu, efectuarea demersurilor necesare pentru clasarea în Patrimoniul Universal UNESCO a Roşiei Montane, a complexului Brâncuşi de la Târgu Jiu şi a altor obiective.

8. Stabilirea ca principal obiectiv de politică externă a reunificării celor două state româneşti, România şi Republica Moldova.

9. Asumarea răspunderii statului român faţă de românii de pretutindeni, pentru ca aceştia să se poată bucura de cel mai deplin respect al drepturilor lor generale şi specifice.

10. Introducerea mandatului imperativ pentru toţi cei din funcţii alese, ca obligaţie de mijloace, cu posibilitatea revocării prin justiţie.

11. Micşorarea numărului de acte normative în vigoare, actualizarea celor mai vechi de 1989, republicarea celor care au suferit numeroase modificări şi completări, renunţarea la sistemul actual de acte subsecvente şi publicarea lor numai împreună cu normele de aplicare.

12. Introducerea ca circumstanţă agravantă a calităţii de demnitar, funcţionar public, magistrat sau militar pentru toate infracţiunile care nu presupun pentru a exista respectiva calitate.

 

“România are nevoie de caractere!”

foto si articol: Mişcarea Uniţi Realizăm

Mişcarea Uniţi Realizăm (M.U.R.) – Schiţă de program politic (în dezbatere)

Prima reuniune Mişcarea Uniţi Realizăm – MUR

Prima reuniune Mişcarea Uniţi Realizăm - MUR (15 noiembrie 2015) - foto: Radu Gabriel Cristian

Prima reuniune Mişcarea Uniţi Realizăm – MUR (15 noiembrie 2015) – foto: Radu Gabriel Cristian