Henrietta Lacks, femeia cu celule nemuritoare (1920 – 1951)

Henrietta Lacks (n. 1 august 1920 – d. 4 octombrie 1951), a fost o femeie de culoare din America decedata   in urma unei tumori canceroase cu evolutie rapida - foto preluat de pe www.history.com

Henrietta Lacks, circa 1945–1951

foto preluat de pe www.history.com
articol preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

 

Henrietta Lacks, femeia cu celule nemuritoare (1920 – 1951)

Henrietta Lacks (n.1 august 1920 – d. 4 octombrie 1951), eronat numita uneori Henrietta Lakes, Helen Lane sau Helen Larson, a fost o femeie de culoare din America decedata in urma unei tumori canceroase cu evolutie rapida. Cazul ei ar fi putut parea “banal”, daca un medic nu ar fi constat cu uimire, ca nu toate celulele sale au murit odata cu decesul ei, pen­tru că o parte din ele trăiesc şi astăzi, Henrietta Lacks oferind med­i­cinei cel mai preţios dar: celulele sale nemu­ri­toare.

Medicul care a tratat-o a extras fără a-i cere acor­dul o parte din tumoare şi o parte din ţesu­tul sănă­tos şi le-a trimis doc­toru­lui George Otto Gey. Acesta a obser­vat că celulele Hen­ri­et­tei aveau o proprietate despre care se crezuse ca e cu neputinta până atunci: puteau fi ţinute în viaţă şi înmulţite la infinit. Pana la ea, celulele trăiau cel mult câteva zile, murind după câteva mul­ti­plicări.

Cercetă­torii petre­ceau mai mult timp încer­când să le ţină în viaţă decât cercetând asupra lor. Dar o parte din celulele ţesu­tu­lui Hen­ri­et­tei se pur­tau diferit. George Gey a izo­lat o celulă si a multiplicat-o, numind “pro­ducţia” HeLa, după iniţialele Hen­ri­et­tei Lacks, toto­dată protejându-i iden­ti­tatea. Pen­tru ca erau nemu­ri­toare, puteau fi folosite pen­tru numeroase experimente.

Şi-au dovedit curand util­i­tatea salvând mil­ioane de vieţi în anul 1952, când a izbuc­nit cea mai mare epi­demie de poliomielită. Datorită lor, un vac­cin a putut fi pro­dus în can­tităţi mari, iar de atunci numărul descoperir­ilor bazate pe celulele Hen­ri­et­tei a ajuns undeva la 11000, facand posibila o mai bună cunoaștere a tumorilor si virusilor, precum si clonarea sau obtinerea de gene pentru terapii avansate.

Între timp s-au dez­voltat şi alte linii de celule nemu­ri­toare, dar “HeLa” sunt stan­dar­dul în lab­o­ra­toarele din toata lumea.
Pen­tru că se înmulţesc încon­tinuu din 1951, acestea au ajuns la greu­tatea a 100 de Empire State Build­ings şi ar putea încon­jura Ecuatorul de trei ori. Celulele ei au fost trim­ise chiar şi in spatiu pen­tru a afla dacă ţesu­tul uman poate supravieţui în condiţii de grav­i­tatie zero. Este în cerc­etare si un medica­ment anti-cancer care se bazează pe descoperirea unei enz­ime din celulele HeLa, care le per­mite să funcţioneze in conditiile in care celulele nor­male ar fi murit.

Com­pani­ile far­ma­ceu­tice care îi com­er­cial­izează celulele au ven­i­turi imense de pe urma lor, dar nu au platit nici un cent urmaşilor ei. Ironic, cei mai mulţi din­tre ei nu au nici macar bani pen­tru a-şi face o asig­u­rare med­icală. Unul din­tre cei cinci copii ai Henriettei a trăit chiar o perioadă pe străzile din Bal­ti­more. Hen­ri­etta însăşi a fost tratată pen­tru can­cer într-un spi­tal pen­tru negri, iar la moartea sa familia nu a avut bani pen­tru a-i cumpara o pia­tra funer­ară, acesta fiind motivul pen­tru care nu se ştie exact unde este îngropată.

Jurnalista americana Rebecca Skloot, după ce a scris o carte despre viața Henriettei Lacks, a creat o fundație care ii poarta numele. Aceasta fundatie are ca scop de a-i ajuta financiar pe descendenții Henriettei, care trăiesc în sărăcie și nu au protecție socială, în timp ce celulele inaintasei lor au imbogatit industria farmaceutica si pe unii medici. Renumita producatoare americana de televiziune, Oprah Win­frey, a făcut echipă cu cei de la HBO şi va pro­duce, în viitorul apropiat, un film bazat pe acest subiect.

articol preluat de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com

cititi mai mult despre Henrietta Lacks si pe en.wikipedia.org