Articole

Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Proorociță Ana

Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și Sfânta Proorociță Ana.
Prăznuirea lor în Biserica Ortodoxă se face la data de 3 februarie
foto: basilica.ro

Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Proorociță Ana; Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei

Sf. şi Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Prorociţă Ana

articol: basilica.ro

3 februarie 2016

Sfântul şi Dreptul Simeon (sec. I) – Este unul dintre cei 70 de înţelepţi care au tradus din limba ebraică în limba greacă Vechiul Testament, la porunca regelui Ptolemeu al Egiptului. Când au ajuns cu tâlcuirea la capitolul al VII-lea, versetul 14 din cartea Proorocului Isaia, unde scrie „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuil”, bătrânul Simeon s-a îndoit în inima sa, zicând că nu este cu putinţă ca o fecioară să nască neştiind de bărbat şi, luând cuţitul, a vrut să şteargă aceste cuvinte.

În clipa aceea a fost însă oprit de îngerul Domnului care i-a spus: „Nu fi necredincios în cele scrise, a căror împlinire tu însuţi o vei vedea, pentru că nu vei vedea moartea până ce nu vei vedea pe Cel ce Se va naşte din Curata Fecioară, Hristos Domnul”. Aceasta a fost făgăduinţa despre care scrie Sfântul Evanghelist Luca: „Şi era făgăduit lui de la Duhul Sfânt să nu vadă moartea, până ce va vedea pe Hristosul Domnului!” (Luca II, 26). Dând crezare cuvintelor îngereşti, Simeon a aşteptat venirea lui Hristos în lume.

La 40 de zile după naştere, Pruncul Iisus a fost adus la templu din Ierusalim de Fecioara Maria şi Dreptul Iosif, după obiceiul Legii vechi. Atunci Sfântul Simeon, îndemnat de Duhul Sfânt, a luat în mâini pe Domnul şi a zis: „Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta“. El a proorocit despre patima lui Hristos şi despre răstignirea Lui, spunând că va trece prin sufletul Născătoarei de Dumnezeu sabia mâhnirii şi a necazului, când va vedea pe Fiul său răstignit pe Cruce.

Deşi, Sfânta Evanghelie nu arată că a fost preot, unii Sfinţi Părinţi socotesc că dreptul Simeon a fost preot la templul din Ierusalim. Din lucrarea lui la „Întâmpinarea Domnului”, (Luca II, 23-27) reiese în chip neîndoielnic că dreptul Simeon a împlinit slujba de preot. Tradiţia spune că dreptul Simeon a murit la vârsta de 360 de ani. Sfintele sale moaşte au fost aduse în Constantinopol în vremea împăratului Justin cel Mic (565-578) şi aşezate în Biserica Halcopratiei.

Sfânta Prorociţa Ana (sec. I) – Era fata lui Fanuil din neamul lui Asir. După ce a locuit cu bărbatul ei şapte ani, acesta a trecut la cele veşnice, iar ea a rămas la Templu toată viaţa, stăruind în post şi rugăciune, slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea. Ţinând acest mod de viaţă în chip neobosit, ea s-a învrednicit a vedea pe Domnul, când a fost dus la Templu, la patruzeci de zile de la naşterea Sa în trup, de Preasfânta Lui Maică şi de dreptul Iosif.

articol preluat de pe: basilica.ro


Sf. şi Dreptul Simeon şi Sf. Proorociţă Ana

artpicol: calendar-ortodox.ro

Sinaxar 3 Februarie

În această lună, ziua a treia, pomenirea sfântului şi dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu şi a proorociţei Ana.

Sfântul și Dreptul Simeon. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la data de 3 februarie - foto: doxologia.ro

Sfântul și Dreptul Simeon. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la data de 3 februarie – foto: doxologia.ro

Acest sfânt, primind adaos vieţii sale întru acest veac, aşa cum i se vestise de mai înainte de Duhul Sfânt că nu va muri, până ce nu va vedea pe Hristos, primind acum pe Hristos în braţele sale şi adeverindu-i-se mai înainte prin Duhul Sfânt cele ce aveau să fie cu dânsul, după aceasta a primit sfârşit vieţii sale.

Iar Ana proorociţa era fata lui Fanuil, din neamul lui Aşer. După ce a locuit cu bărbatul ei şapte ani, acela săvârşindu-se prin moarte, ea a rămas la Templu toată viaţa ei, zăbovind cu rugăciunea şi cu postul. Ţinând acest fel de viaţă în chip neobosit, ea s-a învrednicit a vedea pe Domnul, când a fost dus la Templu, la patruzeci de zile de la naşterea Sa în trup, de preasfânta Lui Maică şi de dreptul Iosif. Şi mulţumind lui Dumnezeu, Ana a proorocit despre Dânsul, către toţi cei ce se aflau în Templu: Acest prunc este Domnul, Cel ce a întărit cerul şi pământul; Acesta este Hristos, despre Care au proorocit toţi proorocii. Deci, făcându-se acestora astăzi pomenire, însemnăm şi propovăduim pogorârea şi iubirea de oameni pe care a făcut-o pentru noi Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea sfinţilor mucenici Adrian şi Evul.

Aceşti sfinţi erau din cetatea Vaneea; şi fiindcă aveau dragoste către mărturisitorii şi mucenicii lui Hristos, s-au dus la Cezareea, unde mulţi pătimeau pentru Hristos. Şi aflându-se acolo că erau creştini, au fost duşi la ighemonul Firmilian, şi mărturisind în faţa tuturor pe Hristos, îndată au fost supuşi la chinuri mari. Dar fiindcă stăteau tari în mărturisirea lui Hristos, ighemonul s-a mâniat foarte, şi i-a dat spre mâncare fiarelor. Mai întâi fericitul Adrian a fost aruncat înaintea unui leu şi, luptându-se cu el, şi cu harul lui Dumnezeu rămânând nevătămat, i s-a tăiat capul. Apoi sfântul Evul a fost aruncat şi el înaintea aceluiaşi leu. Dar fiindcă a biruit pe leu şi a rămas nevătămat, i s-a tăiat capul. Şi aşa au luat cununa muceniciei cea neveştejită.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Vlasie Bouarul.

Sfântul Vlasie era din Cezareea Capadociei, fiu de părinţi foarte bogaţi, de pe urma mulţimii vitelor ce aveau. Ei dădeau însă cu îmbelşugare milostenie la săraci. Când elinii au pornit prigoană asupra creştinilor, au căutat pe acest fericit Vlasie şi nu l-au aflat, cu toate că l-au căutat şi prin pustietăţi şi prin văi. Iar viteazul mucenic al lui Hristos aflând despre aceasta, singur s-a dat pe sine în mâinile prigonitorilor săi, cu atâta bucurie, ca şi când ar fi fost chemat la masa împărătească. Deci, mergând la judecată şi întrebat fiind de ighemon, şi-a arătat şi numele şi credinţa, şi ocupaţia sa; pentru aceasta îndată a fost apucat de cele patru mădulare ale trupului, a fost întins şi a fost bătut cu vine crude.

Dar Dumnezeu i-a uşurat durerile şi i-a vindecat rănile. Această minune văzând-o ighemonul, a socotit-o drept farmece. Pentru aceasta l-a aruncat într-un cazan cu apă care fierbea în clocot, poruncind ca să fie ţinut într-însul cinci zile. Dar îngerii lui Dumnezeu pogorându-se îndemnau pe mucenic să nu se teamă şi au împrăştiat focul şi vătămarea lui. După cinci zile venind ostaşii ca să scoată pe sfânt din cazan, şi văzându-l viu şi cântând împreună cu îngerii, îndată au mărturisit şi aceştia credinţa creştină. Lucrul acesta aflându-l ighemonul a trimis pe alţi ostaşi, ca să-l scoată din cazan dar şi aceia mergând, au mărturisit de asemenea credinţa creştină.

Mai în urmă s-a dus însuşi ighemonul, şi văzând pe sfânt în cazan şi socotind că apa este rece, a poruncit ca să-i scoată apă de acolo ca să-şi spele faţa; iar aceasta făcând, îndată a orbit, şi şi-a dat şi sufletul. Iar mucenicul lui Hristos, cu apa aceea pe toţi ostaşii ce crezuseră i-a botezat în numele Sfintei Treimi. Apoi ducându-se la staulul vitelor sale, a povăţuit pe maică-sa şi pe rudele sale să facă cele ce se cuveneau spre mântuirea lor. Şi apoi şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Iar cei ce s-au întâmplat de faţă la fericitul său sfârşit au îngropat sfântul sãu trup în acelaşi loc; iar toiagul său a odrăslit lângă jertfelnicul de acolo, şi făcându-se copac mare, umbrea acest jertfelnic.

Tot în această zi, pomenirea proorocului Azaria, feciorul lui Addo, care în pace s-a săvârşit.

Acest sfânt era fiul lui Addo, din pământul Simvata. El a întors din Israel robia lui Iuda şi murind a fost îngropat în ţarina sa.

Tot în această zi, pomenirea mucenicilor Pavel şi Simon, care de sabie s-au săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Claudiu, care în pace s-a săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

articol preluat de pe: calendar-ortodox.ro


Maine, 4 februarie, facem pomenirea

Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie

Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Isidor Pelusiotul a fost călugăr în deșerturile Egiptului. S-a aşezat pe muntele Pelusion, locul împlinirii celor mai multe din nevoinţele sale. A trecut la Domnul în preajma anului 436. Biserica îl prăznuieşte pe 4 februarie - foto: doxologia.ro

Isidor Pelusiotul – foto: doxologia.ro

Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Isidor Pelusiotul a fost călugăr în deșerturile Egiptului. S-a aşezat pe muntele Pelusion, locul împlinirii celor mai multe din nevoinţele sale. A trecut la Domnul în preajma anului 436. Biserica îl prăznuieşte pe 4 februarie.

Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie

articol: basilica.ro

4 februarie 2016

Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul – S-a născut în 360 în Alexandria Egiptului, din părinţi creştini, rude apropiate cu Arhiepiscopul Trofil al Alexandriei (383-412) şi cu Sf. Chiril (412-444), urmaşul acestuia. Având o situaţie financiară bună, părinţii l-au trimis pe tânărul Isidor la şcolile de filozofie şi teologie din Antiohia, tocmai când păstorea acolo ca preot Sfântul Ioan Gură de Aur. Isidor i-a fost ucenic şi l-a avut ca pildă de trăire duhovnicească. Reîntors în Egipt, ar fi putut să aibă o slujbă deosebită, însă Isidor a renunţat la moştenirea primită de la părinţi şi a intrat în Mănăstirea Pilusiu din partea de răsărit a deltei Nilului, nu departe de oraşul cu acelaşi nume. De aceea şi Cuviosul Isidor este numit „pelusiotul”. Cuvântul grecesc „pilos” înseamnă mlaştină sau noroi şi cum mănăstirea era poziţionată în delta fluviului Nil, într-o regiune mlăştinoasă, i s-a zis „Pilusiu”, adică mănăstirea din mlaştini.

În această mănăstire şi-a petrecut Isidor tot restul vieţii, sporind în rugăciune şi credinţă faţă de Dumnezeu. Aici s-a învrednicit de treapta preoţiei, ajungând şi stareţ. Împăratul Teodosie al II-lea (408-450) îl cinstea în mod deosebit pe Cuviosul Isidor. Acesta îl sfătuieşte pe împărat să convoace Sinodul al III-lea Ecumenic la Efes, în anul 431, pentru apărarea dreptei credinţe creştine împotriva ereziei nestoriene. De la Cuviosul Isidor au rămas 2090 de epistole pline de înţelepciune, sfaturi duhovniceşti şi ştiinţă teologică. Astfel, a povăţuit Cuviosul Isidor pe toţi până la adânci bătrâneţi când s-a mutat cu pace la Domnul în anul 436.

Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie – A trăit în secolul al IV-lea, fiind episcop în localitatea Arbela din Persia. A fost prins de mai marele preoţilor păgâni şi obligat să se închine soarelui. Refuzând acest lucru, Episcopul Avramie a fost supus supliciilor şi dus în localitatea Telman unde a primit moarte mucenicească prin sabie în anul 353.

articol preluat de pe: basilica.ro

(video) Suedia a câștigat Eurovision 2015

Foto: (c) Silviu MATEI / AGERPRES FOTO
AGERPRES/(editor: Florin Marin)

Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghiță, transmite: Suedia a câștigat concursul Eurovision 2015, care a avut loc sâmbătă seară la Viena.

Suedia a fost reprezentată de Mans Zelmerlow, cu piesa “Heroes”.

Pe locul al doilea s-a clasat Rusia iar pe al treilea, Italia.

România, reprezentată de Voltaj, cu piesa “De la capăt”, s-a clasat pe locul al 15-lea.

În total, 20 de țări au intrat în finala Eurovision în urma a două semifinale, în care au fost selectați câte 10 finaliști. Acestora li s-au alăturat șapte concurenți ai țărilor calificate automat în finală — Australia (invitata ediției jubiliare, a 60-a), Austria — țara gazdă și țările din “Marele 5″ — marile finanțatoare Eurovision — Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Germania.

Câștigătorul Eurovision a fost ales în urma votului juriilor de specialitate din țările participante, cumulat cu votul publicului. Votul juriului și votul publicului au avut ponderi egale.

Finala Eurovision a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Wiener Stadthalle, Viena, în capitala Austriei.

articol preluat de pe http://www.agerpres.ro/

Suedia: Atac armat într-un restaurant din Goteborg, mai mulți morți (poliția)

Foto: (c) rt.com
AGERPRES/(AS — editor: Alic Mîrza)

Focuri de armă trase cu una sau mai multe puști automate într-un restaurant din cartierul Biskopsgaarden situat la periferia orașului Göteborg s-au soldat cu câțiva morți, a anunțat miercuri poliția suedeză, citată de Associated Press.

Autoritățile nu au oferit nicio informație în legătură cu suspecții. O anchetă este în curs de desfășurare.

Pentru moment, poliția nu a putut confirma numărul victimelor. Presa din Suedia a informat că ar putea fi vorba despre cel puțin doi morți și opt răniți.

Potrivit Dagens Nyheter, un jurnal din Stockholm, la locul incidentului au fost trimise cel puțin zece ambulanțe. Cel puțin opt persoane au fost internate în spital.

Un martor citat de cotidianul Aftonbladet a povestit că două persoane înarmate cu puști Kalașnikov au pătruns în restaurant și au deschis focul. Alarma a fost dată la ora locală 22.23 (21.23 GMT). Poliția suspectează că incidentul a fost provocat de grupuri rivale de infractori, în măsura în care aceștia și-au făcut simțită prezența în cartierul respectiv, adaugă ziarul amintit.

Un alt ziar, Expressen, a informat că în spatele cordonului de polițiști a putut fi văzut corpul unei persoane acoperit cu un cearceaf galben.

Göteborg este al doilea oraș ca mărime din Suedia, port pe coasta de vest a țării.

articol preluat de pe http://www.agerpres.ro/

Suedia închide patru închisori din lipsă de infractori. Numărul condamnărilor atinge un minim istoric

Razvan Muresan – http://www.businessmagazin.ro

Autorităţile din Suedia au anunţat că vor închide patru penitenciare şi un centru pentru arestări preventive, ca urmare a numărului redus de condamnaţi care execută pedepse privative de libertate. În prezent, oficialii de la Stockholm raportează 4.500 de deţinuţi la o populaţie de 9,5 milioane de locuitori.

Numărul deţinuţilor din Suedia a scăzut cu peste o mie, în perioada 2005-2014, ca urmare a diminuării pedepselor pentru persoanele acuzate de trafic de droguri şi a programului de reeducare a deţinuţilor demarat de conducerea penitenciarelor. “Rolul nostru nu este să pedepsim deţinuţii. Pedeapsa este însăşi codamnarea, adică privarea de libertate. Pedeapsa constă în faptul că se află aici”, spune Nils Öberg, directorul general al administraţiei penitenciarelor suedeze.

Numărul codamnaţilor a ajuns de la 5.722 la 4.500, iar rata recidivismului este de 40%, mult mai scăzută decât cea din Statele Unite ale Americii sau alte ţări europene.

“Unele persoane trebuie încarcerate, dar scopul principal al unei închisori trebuie să fie acela de a-i integra în societate şi a-i aduce într-o formă mult mai bună decât cea în care erau când au intrat aici”, mai spune Öberg.

Închisorile suedeze sunt dotate cu mese de tenis şi biliard, săli de pictură, sală de sport cu saună şi solar, sere şi stupi, iar fiecărui condamnat îi este alocat un ofiţer de legătură, direct responsabil de integrarea sa în societate.

articol preluat de pe http://www.businessmagazin.ro

Suedia: Peste 1.000 de persoane au manifestat contra islamofobiei

AGERPRES/(AS — editor: Tudor Martalogu)

Peste 1.000 de persoane au manifestat vineri în mai multe orașe din Suedia – printre care Stockholm, Malmo și Gotteborg – contra islamofobiei, după mai multe atacuri împotriva unor moschei din țară pe fondul tensiunilor politice provocate de ascensiunea formațiunilor radicale de extremă dreapta, relatează AFP.

Manifestațiile au avut loc după o tentativă de incendiere voluntară cu cocktail Molotov care a vizat moscheea din orașul Uppsala (estul Suediei).

Pe 29 decembrie, un incendiu în scop criminal a avariat o moschee în orașul Eslov, din sudul Suediei, iar în prima zi de Crăciun un alt incendiu a cauzat rănirea a cinci persoane la moscheea din Eskilstuna, unde se aflau 70 de credincioși.

”Vrem să transmitem mesajul că aceste atacuri contra moscheilor și alte acte bazate pe ură contra musulmanilor sunt o problemă pentru întreaga societate, nu doar pentru musulmani. Fiecare trebuie să se întrebe dacă acesta este tipul de societate pe care o vrea”, a declarat Mohammed Kharraki, purtător de cuvânt al Asociației islamice din Suedia.

Ministrul culturii și democrației din Suedia, Alice Bah Kuhnke a denunțat în fața manifestanților autorii acestor acte care vizează ”intimidarea” concetățenilor de religie islamică.

Potrivit revistei suedeze Expo, cel puțin 12 atacuri au vizat moschei în Suedia în anul trecut, în contextul în care alte acțiuni precum mesaje graffiti islamofobe nu fac întotdeauna obiectul anchetelor penale.

Un studiu al guvernului suedez realizat în luna noiembrie releva că două treimi dintre asociațiile musulmane din Suedia au fost ținta actelor de vandalism în anul 2014.

Foto: (c) REUTERS/Fredrik Sandberg/TT News Agency

articol preluat de pe http://www.agerpres.ro/

(VIDEO) Volvo surprinde din nou plăcut la capitolul siguranță; Ce face ultima invenție a suedezilor

Independent.md

Volvo este cunoscut și vrea să rămână producătorul pentru care siguranța clientului modern este mai importantă decât dinamica sau designul.

Bineînțeles că acolo sus, în segmentul premium, nu poți să sari nici un capitol, dar suedezii sunt cam întotdeauna primii la inventat și implementat sisteme de siguranță noi pentru șoferi sau chiar pietoni.

Centura în 3 puncte – accesoriu vital în orice mașină – a fost proiectată în 1959 de inginerii Volvo și pusă imediat pe lista de dotări standard a oricărui Volvo produs.

În fiecare an, Volvo iese cu tehnologii de siguranță pe care le testează foarte mult înainte de a le pune pe mașini.

Acum vorbim despre un sistem care relaționează cu bicicliștii. Pentru că sunt din ce în ce mai mulți și destul de greu de observat la timp în oglinzi, suedezii s-au gândit la un sistem de alertă atunci când sunt în apropierea mașinii pe o rază de câteva sute de metri. Astfel, șoferul e atent dinainte și pregătit pentru ivirea unui biciclist.

Bicicliștii trebuie să poarte căști cu un device care comunică direct cu telefonul mobil (bluetooth). Printr-o aplicație online instalată pe iOS sau Android, smartphone-ul trimite informații șoferilor din zonă despre deplasarea bicicliștilor. Localizarea bicicliștilor e afișată în parbriz până când mașina iese din zona în care sunt.

Dacă va fi validat sistemul, prima oară va fi pe lista de opțiuni numai pentru mașinile Volvo.

articol preluat de pe http://independent.md/

Într-un viitor apropiat Suedia ar putea fi o societate fără bani lichizi

Patru din cinci cumpărături făcute în Suedia sunt plătite electronic sau prin card de debit şi, ţinând cont de dezvoltarea tehnologiilor ieftine, se prea poate ca într-un viitor apropiat Suedia să devină o societate ce nu mai foloseşte bani lichizi, conform unui raport publicat de ziarul The Local.

“Suedia şi restul Scandinavia conduc oamenii spre tranzacţionarea fără numerar”, a afgirmat Bengt Nilervall de la Federaţia Suedeză pentru Comerţ (Svensk Handel).

Suedezii îşi folosesc cardurile de debit şi credit aproape în fiecare zi – o medie de 260 de tranzacţii anuale pe persoană.

Imaginea aceasta este diferită în sudul Europei. În Italia, de exemplu, trei sferturi din toate cumpărăturile efectuate de consumatori sunt plătite cu bani lichizi.

“Acest lucru se datorează încrederii scăzute în autorităţi şi sistemul bancar”, a spus Niklas Arvidsson, profesor asociat de dinamică industrială.

Arvidsson a susţinut că Suedia ar putea deveni o ţară fără bani lichizi dar prezice că această situaţie nu va avea loc mai devreme de anul 2030.

“Familiaritatea banului lichid ar putea împiedica acest lucru. Un sondaj Sifo recent a arătat că două treimi dintre oameni consideră prezenţa banului lichid a fi un drept uman”, a spus el.

Comercianţii, băncile şi companiile de carduri susţin această tendinţă cu condiţia ca clienţii să fie capabili să ţină pasul cu aceste schimbări de situaţie.

Răspândirea cardurilor şi a plăţilor electronice a avut un efect profund chiar şi la nivel stradal, unii comercianţi de legume şi fructe acceptând sau fiind nevoiţi să accepte efectuarea de plăţi prin dispozitive electronice.

În prezent se promovează ideea că o societate fără bani lichizi va duce, printre altele, la o creştere a securităţii atât pentru clienţi cât şi pentru personalul diverselor instituţii şi va duce la o reducere a costurilor implicate de administrarea banilor lichizi.

Dar, la nivel global, există temeri că lipsa banilor lichizi va duce la un control şi mai puternic al statelor asupra cetăţenilor lor. Tranzacţiile, cumpărăturile, cadourile făcute, totul va fi la vedere şi nimeni nu va putea face nicio economie fără ca statul să nu ştie despre acest lucru. S-ar putea ca în viitor să se ajungă la o transparenţă totală care va face ca intimitatea să rămână o idee a trecutului.

 articol preluat de pe http://epochtimes.ro/

Premierul Suediei: Vom RECUNOASTE existenta statului Palestina!

Suedia va recunoaste statul Palestina, a anuntat vineri premierul Stefan Löfven, subliniind ca solutia la conflictul israeliano-palestinian este crearea a doua state.

“O solutie cu doua state presupune o recunoastere reciproca si vointa unei coexistente pasnice. De aceea Suedia va recunoaste statul Palestina”, a declarat Löfven in discursul despre politica generala. Acest lucru este necesar sa aiba loc cu respectarea “exigentelor legitime atat ale palestinienilor, cat si ale israelienilor, cu privire la autodeterminarea lor si la securitatea lor”, a precizat el, potrivit MEDIAFAX.

Noul Guvern format vineri, in care social-democratii s-au aliat cu Verzii, este mai favorabil cauzei palestiniene decat cel dinainte, care urma linia tarilor mari din Europa de Vest in problema palestiniana. Recunoasterea Palestinei si sustinerea “activa a efortului de reconciliere” se afla printre prioritatile Partidului Social-Democrat care doreste, de asemenea, ca “crimele de razboi ale Israelului sa fie examinate, iar ocupatia (Fasiei) Gaza ridicata”.

Premierul nu a precizat daca recunoasterea de catre Stockholm a Palestinei va fi supusa votului Parlamentului, in contextul in care Guvernul este minoritar.

articol preluat de pe http://www.9am.ro/

Șase avioane rusești interceptate în apropiere de Alaska

Șase avioane de vânătoare rusești au fost interceptate miercuri de avioanele americane și canadiene în apropierea coastei Alaskăi, au informat ieri oficiali americani de la Pentagon.

Avioanele rusești au pătruns Zona de Identificare a Apărării Aeriene (ADIZ), dar nu în spațiul aerian al Statelor Unite. Avioanele, dintre care două MIG 31, au părăsit zona fără incidente. Oficialii americani au precizat că acest gen de incidente nu este ieșit din comun și că se întâmplă de până la zece ori pe ani. ADIZ este un spațiu aerian care se extinde la aproximativ 200 de mile distanță de coastă și se află în spațiul aerian internațional. Spațiul aerian suveran al Statelor Unite se extinde la 12 mile marine de coastă.

Două avioane de luptă F-22 de la o bază din Alaska și două CF-18 canadiene au fost ridicate de la sol pentru a intercepta avioanele rusești în două incidente separate petrecute miercuri seara și joi dimineața.

Tot miercuri, Ministerul Suedez de Externe a afirmat că două avioane militare rusești au traversat spațiul aerian suedez la sud de insula Oland din Marea Baltică. Minsterul suedez a calificat incidentul drept o „încălcare gravă” a spațiului său aerian și a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul rus pentru explicații.
articol preluat de pe http://m.romanialibera.ro

Top 10 țări cu cea mai bună reputație

Aflat la a cincea ediție, clasamentul țărilor cu cea mai bună reputație din lume, realizat de o firmă de consultanță americană, trece în revistă în acest an statele cu cel mai mare PIB din lume.

Mai jos vedeți 10 țări despre care se spune că au cea mai bună reputație

10. Germania.
Numită și „locomotiva economiei europene”, Germania este pe locul cinci în lume din punct de vedere economic, cu o industrie care deține 28,1% din PIB și care exportă în principal mașini, echipamente electrice și produse chimice. A obținut un punctaj de 69,9 în clasamentul reputației.

9. Olanda
A cincea economie din zona euro, Olanda are o industrie stabilă care reprezintă 24,1% din PIB în 2012, potrivit datelor Index Mundi, după 26 de ani de creștere economică întreruptă. Agricultura olandeză, de altfel mecanizată, este unul dintre principalii furnizori de produse horticole din lume și un exportator important de carne și produse lactate.

8. Noua Zeelandă
Această țară are 4,4 milioane de locuitori și un PIB de 170 miliarde de dolari americani. PIB-ul per capita de locuitor în Noua Zeelandă reprezintă 29,140 de dolari americani, iar punctajul obținut în clasamentul reputației este de 72,5.

7. Danemarca
Țara cu 5,6 milioane de locuitori are un PIB de 314 miliarde de dolari americani. Punctaj obținut este de 73,4.

6. Norvegia
Țara a obținut un scor bun în ceea ce privește PIB-ul, stabilitate politica și riscul scăzut în privința dezastrelor naturale. Punctajul obținut de Norvegia este 73,7.

5. Australia
Australia este una dintre cele mai atractive țări pentru a-ți deschide o afacere, mai ales după ce a simplificat în urma cu câțiva ani crearea unui business prin micșorarea taxei de înregistrare a unei afaceri, care acum este în valoare de 390 de dolari. Punctaj obținut este 73,8.

4. Finlanda
Cu 5,4 milioane de locuitori Finlanda are un PIB de 250 miliarde dolari americani. Punctaj obținut este 74,6.

3. Suedia
Această țară are 9,5 milioane de locuitori și un PIB de 526 miliarde de dolari americani. PIB-ul per capita în Suedia reprezintă 53,150 de dolari americani, iar punctajul obținut în clasamentul reputației este de 75,1.

2. Canada
Cu o populație de 35 de milioane de locuitori și un PIB per capita de 45,560 de dolari, Canada se află de ani buni în topul țărilor care oferă condiții avantajoase pentru noi afaceri și un mediul de business stabil.
Punctaj obținut este 75,6.

1. Elveția
Cu un PIB de 9,843 euro per capita, Elveția stă cel mai bine la industria de produse chimice de specialitate, produse de sănătate și farmaceutice, științifice și instrumente de măsură de precizie și instrumente muzicale.
Punctaj obținut este 76.

articol preluat de pe http://independent.md/