Articole

Mișcarea Dacia: Viziune pentru viitor

Mișcarea Dacia: Viziune pentru viitor

 

 

Precizez de la bun început, că această viziune este determinată de Principiile Mişcării Dacia, elaborate de-a lungul a 5 ani, în urma dezbaterilor susţinute în special la grupul fb „Mişcarea Virtuală Dacia”

Aceste Principii sunt susţinute de diverse materiale informative, ce se regăsesc în fişiere la grupul fb (https://www.facebook.com/groups/MISCAREAVIRTUALADACIA/files/), iar de curând şi pe forumul portalului „Mişcarea Dacia”( www.miscareadacia.ro ).Aceste materiale sunt elaborate în cea mai mare parte de personalităţi şi grupuri de avangardă, din cele mai variate domenii de interes socio-economic. Noi am aplicat aceste informaţii la specificul românesc.

Iată cum ar putea arăta România de mâine (Dacia, în viziunea noastră), dacă s-ar implementa aceste Principii, bineînţeles după un parcurs de mulţi ani şi în contextul unor conjuncturi internaţionale, care noi prevedem că se vor materializa:

 

A. ORGANIZARE STATALĂ

Dacia va fi un stat puternic, reîntregit chiar şi parţial, în urma eliminării efectelor Pactului Ribbentrop-Molotov, condus colectiv de un Sfat Naţional alcătuit din circa 50 de personalităţi competente în toate domeniile de interes naţional. Şeful statului, desemnat dintre membrii Sfatului Naţional, va avea aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca oricare alt sfetnic, în plus având doar rolul de reprezentanţă.

Guvernul Daciei va fi desemnat dintre membrii Sfatului Naţional, strict pe bază de competenţă.
Fiecare dregător (ministru) va avea colaboratorii desemnaţi tot pe bază de competenţă.

Competenţa se va cuantifica în funcţie de: CV, feedback, experienţă, moralitate, etc. În acest sens, se va elabora prin grija Sfatului un „test computerizat de competenţă şi compatibilitate”.

Acest sistem de conducere colectivă şi testare, va fi adaptat şi aplicat în toate domeniile de activitate socio-economică şi pe toate treptele organizatorice ale statului.

Conceptul de „trei puteri în stat” va fi abolit, apartenenţii fiecărui domeniu de activitate, fiind desemnaţi a-şi stabili cadrul de acţiune. Sincronizarea între diversele domenii de competenţă se va face la nivelul conducerii colective (sfaturi).

În Dacia se vor acorda largi autonomii locale, iar împărţirea administrativă a teritoriului se va face în regiuni pe criterii economice.

Se poate concluziona că se vor avea sfaturi locale, regionale şi unul naţional, cu guverne desemnate de acestea dintre proprii apartenenţi.

Evident că o astfel de organizare, implică o reformă radicală a legii electorale.

Alegerile se vor desfăşura numai la nivel de comunităţi locale cu minim 10.000 de cetăţeni. Unde nu se ajunge la această cifră, se vor face comasările administrative de rigoare.

Din aceste alegeri va rezulta Sfatul Local (10-20 cetăţeni), din care se va desemna Guvernul Local. Pentru activităţile de Justiţie, Culte, Educaţie şi Sănătate, lucrătorii din aceste domenii îşi vor desemna membrul din Sfat şi guvern, prin alegeri interne.Pentru activitatea de Apărare Civilă şi Militară, numirea responsabilului se face de către conducerea regională a Forţelor Armate şi de Protecţie Civilă.

La nivel regional se va face o testare computerizată pentru toţi sfetnicii locali şi se va obţine Sfatul Regional. Tot pe acest principiu se va ajunge apoi, la Sfatul Naţional.

Testele computerizate vor fi elaborate şi personalizate pentru diversele utilizări, de un colectiv de experţi din cele mai diverse domenii.

 

B. POLITICĂ SOCIO-ECONOMICĂ

În DACIA se vor implementa următoarele obiective:

1. Educaţia, Cercetarea Ştiinţifică, Sănătatea, Cultele şi Apărarea Militară şi Civilă, vor fi trecute în responsabilitatea exclusivă a statului.

2. Se va schimba radical tactica şi strategia militară şi de protecţie civilă.
Forţele armate vor avea şi responsabilitatea organizării apărării civile a populaţiei în situaţii de urgenţă climatică, tectonică, chimică, nucleară, etc.
Tactica şi Strategia militară se vor axa pe principiul largilor autonomii locale.

3. Reformarea Codurilor şi a Sistemul Judiciar pe baza „legilor pâmăntului”, pentru simplificare, eliminarea ambiguităţilor, scurtarea timpilor de judecată, autofinanţarea închisorilor, reorganizarea tribunalelor şi eliminarea altor hibe ale actualului sistem. Mare parte din atribuţiuni în aplicarea Legii Pământului,vor reveni autorităţilor locale, ca urmare a implementării Largilor Autonomii Locale.

4. Etica socio-economică va fi asigurată prin următoarele măsuri:

- grilă de salarizare 1:6, cu impozitare la sursă
- taxa pe valoarea adăugată în sarcina beneficiarului, cu valori variabile în funcţie de gradul de necesitate şi aportul social.
- muncă pentru toţi şi mai puţină
- oportunităţi egale tuturor cetăţenilor, în toate domeniile
- circulaţia exclusivă a monedei naţionale electronice şi introducerea documentului unic personal
- transparenţă contabilă şi conducere colectivă a subiecţilor economici
- subordonarea proprietăţii private interesului naţional
- anularea efectelor lipsite de bun simţ ale împroprietăririlor post-1989
- implementarea principiului solidarităţii sociale pentru ca „nimeni să nu rămână în urmă”.
- o nouă politică a familiei, care să asigure o dezvoltare sănătoasă a Naţiunii şi care să responsabilizeze părinţii
- implementarea sistemului specific naţional al Obştilor
- printr-o reformă radicală a sistemului juridic, se va delega o mare parte din sarcini la nivel local

5. Dezvoltarea Sustenabilă va sta la baza tuturor activităţilor omeneşti:

- se va stimula producţia industrială de bunuri durabile
- se va stimula Agricultura Biologică
- se vor stimula sursele energetice renovabile şi se va reduce drastic dependenţa de combustibilii fosili
- se va favoriza comerţul electronic
- se va stimula Autarhia şi un nou concept de Habitat, pentru optimizarea condiţiilor de supravieţuire şi conservare a resurselor şi a teritoriului
- se va realiza treptat o redistribuire a populaţiei pe teritoriu, pentru optimizarea exploatării resurselor şi producţiei de bunuri şi produse de larg consum
- se vor descuraja activităţile futile
- se vor cultiva obiceiurile, tradiţiile naţionale şi adevărata cultură
- se va acorda maximă atenţie Educaţiei, Sănătăţii şi Cercetării Ştiinţifice
- se va crea o reţea naţională autonomă de internet, paralelă celei mondiale.
- regionalizarea pe criterii economice
- se vor recupera resursele umane, materiale şi naturale, care trebuiesc puse exclusiv în folosul cetăţenilor
6. Relaţiile Internaţionale

- se va promova o nouă politică regională de prietenie şi colaborare strânsă cu ţările vecine
- nu se va participa cu forţe militare în afara teritoriului naţional
- se va practica o politică externă de prietenie şi colaborare reciproc avantajoasă cu toate ţările
- se va practica trocul în relaţiile comerciale cu alte ţări (marfă contra marfă),eventual cu intermedierea unor Burse Internaţionale de Mărfuri
- pe teritoriul naţional nu vor circula alte monede în afara celei naţionale
- se vor promova principiile Mişcării Dacia în toate organizaţiile internaţionale

 

articol preluat de pe: .facebook.com

 

Activiști Fără Frontiere

Suntem un grup de activiști dedicați total unei schimbări fundamentale, de esență, a viitorului cetățenilor. Suntem perfect conștienți că o astfel de schimbare nu poate avea loc numai schimbând niște politicieni sau stopând niște contracte comerciale ci schimbând mentalitatea populației și a conducătorilor ei, schimbând felul în care oamenii percep lucruri fundamentale ca DREPTURILE OMULUIDEMOCRAȚIE,CIVISMRESPECTTOLERANȚĂCONSENSDIALOG etc.

Este nevoie să înțelegem că acestea sunt mai mult decât niște concepte abstracte, departe de realitatea “din farfurie”, ci elemente cât se poate de reale și puternice ale evoluției unei societăți. Sunt arme cât se poate de eficiente care, folosite cu iscusință și curaj, pot întradevăr să schimbe destinul nu numai al unei persoane cât și al unei națiuni, al civilizației chiar.

Deținând controlul asupra mecanismelor democratice, chiar și o mână de oameni poate influența radical destinele unei societăți, controlând devierile politicului, de exemplu, de la scopul lui inițial, de servanți ai populației sau stopând imixtiunea corporațiilor în sistemul de valori sau de sănătate al societății și al naturii.

Înțelegând cele de mai sus, noi, membrii AFF ne-am adunat într-un Grup de Inițiativă pentru a conlucra la construirea unui viitor mecanism de educație civică aplicată atat de necesar în aceste momente tumultoase din punct de vedere social, economic, politic, cultural și democratic.

Viitorul mecanism la care tocmai am făcut referire constă într-un proiect de amploare, structurat într-o serie de etape de evoluție, până în punctul în care vom dispune de -sperăm- una dintre cele mai importante structuri nonguvernamentale la nivel internațional, dintre cele cu implicare și efecte directe asupra actului democratic de pretutindeni.

articol preluat de pe: activisti-fara-frontiere.org

Proiectul Partidul Pirat România este o inițiativă politică atipică (și nu o inițiativă apolitică tipică) inspirată de Ideile suedezului Rick Falkvinge

Partidul Pirat Romania prescurtat PIRAT

cunoscut și sub denumirile: Partidul Piraților, Partidul Piraților din România, PPro

Membrii Partidului Pirat pot fi numiți- prin extensie, „Pirați” așa cum membrii Partidului Ecologist sunt numiți „Verzi” sau membrii Partidelor Democrate sunt numiți „Democrați”.

Cu toate acestea, chiar numiți „Pirați” membrii Partidului Pirat nu sunt pirați în sensul obtuz al dex-ului- la fel, membrii Partidului Ecologist nu sunt colorați în verde iar membrii Partidelor Democrate nu sunt democrați („Democrația” fiind un scop,un deziderat nu o acțiune politică).

Partidul Pirat Romania nu pretinde nici un fel de cotizație Membrilor săi.

Totuși dacă cineva dorește să Doneze este binecuvântat. Cu ajutorul Donației sale vom zugrăvi pereți murdari și vom înlocui geamuri sparte.

Partidul Pirat pretinde Membrilor săi un singur lucru: SĂ PARTICIPE LA VOT !

Această inițiativă este pusă la cale în România de:

1.   Un individ sau grup de indivizi („Cineva”) care se concentrează pe crearea de idei/concepte şi acțiuni referitoare la rațiunea de a exista, la „sensul vieții”.

2.   Cineva care are idei/concepte pe care le dorește aduse în concret.

3.   Cineva care navighează.

Acesta este manifestul „CINEVA:

La moarte INEPTOCRAȚIE !
(in-epto-crație:
formă de organizare politică a societății în care cei mai puțin capabili să conducă sunt aleși de către cei mai puțini capabili să producă și care se autorăsplătesc apoi cu bunuri și servicii confiscate de la o populație diminuată de producători.)

Salut secolule 21. Salut schimbare si pace fără precedent!  La revedere briocrație!  Adio bandă roșie, bandă neagră, bandă turbocapital!!  Adio obișnuinței să faci lucrurile așa cum am le-ai făcut întotdeauna.. Și înainte de toate, la revedere oamenilor, companiilor si guvernelor care NU FAC.

Iată- A FACE este verbul care va petrece lucrurile de acum înainte..Make-ingul*  va înlocui Market-ingul**:

CINEVA: să vină CINEVA să FACĂ ceva !!  

Make-rii -„CeiCeFac”  îi vor înlocui pe Market-eri -„CeiCeVând” .  CeiCeFac sunt oamenii care ne vor conduce mai departe. Fonetic , Make-ing suna aproape ca Market-ing, doar că avem un comutato-R:  Market-erii investesc în povești despre  produse care să vă ocupe viața, Make-rii investeasc în crearea produselor despre care altii vă povestesc. Make-rii sunt inventatori, artizani şi salvatori. Make-rii vor trece la conducere ca Făuritori iar Market-erii vor fi în urma lor hrănindu-se din miezuri..

Cum vedem lucrurile:

1. Ideile sunt ieftine.

Să recunoaştem, ideile sunt ieftine, iar ideile bune ne invadează mereu..Aproape toată lumea are o idee bună pentru ceva, fie ea „mare” sau „mică”.

2. Ideile care nu se raspandesc, nu au valoare.

Make-rii nu sunt „preţiosi” cu ideile. De fapt, Make-rii prosperă împărtăşind Idei. Ei procedează astfel întrucât știu ca Ideile apar pentru a fi puse în execuție si nu pentru a fi puse în Bănci. Ei mai știu că dacă mai multe persoane sunt dispuse să accepta oIdee atunci este mai bine ca aceasta să le fie împărtășită.

3. Oamenii care au idei şi nu fac, nu ştiu.

Ați primi  un „sfat bun” de la cineva care nu a experimentat lucrul despre care sfătuiește? Nici De Cum ! A  avea ceva valoros în minte şi a nu face este similar unui arhitect scufundat între schițe după care nimeni nu construieste niciodata nimic..

4. Make-rii nu decid să facă- Make-rii trebuie să facă.

Acesta nu este un model de afaceri, acesta este un model de viaţă. Nu există nici o alegere pentru un Make-r, există o Viziunecare trebuie să fie în- făptuită. Viziunea îl bântuie pe Make-r, aceasta este iubirea lui care nu-i dă odihnă. Viziunea trebuie să fie concretizata, iar Make-rul este obligat să o facă.

5. Maketerii sunt condusi de curiozitate, nu de corectitudine..

Market-erii se vor corecți, ei trebuie să ghicească corect mersul lucrurilor. Make-rii ştiu că a avea dreptate tot timpul este plictisitor. Make-rii nu se străduiesc să fie corecti, pentru că ei ştiu că acest “corect” se schimbă la fel de sigur ca anotimpurile. În cuvintele lui Manic Street Preachers, „This Is My Truth Tell Me Yours”.

Make-rii nu se tem să întrebe: “De ce?” –lor nu le este niciodată frică de aceste trei cuvinte: “Eu nu ştiu.”

6. Make-rii nu iau parte la o repetiţie.

Odată cu noul Mileniu, pentru indivizii din toată lumea a început o etapă nouă, avidă de performanţă. În acest nou Teatru,indiferent dacă ai parte de ovaţii sau de o sală goală important e să joci un spectacol ce trebuie vazut.

7. Make-rii nu depun eforturi izolate întru perfecţiune, ei se străduiesc să se conecteze..

Este sigur că o Idee care rămâne doar Idee este la un pas de întrupareMake-rii fac astfel ca ideile să se poată conecta. Make-rul este un „bun conductor” de Idei: chiar dacă el nu vede o finalitate practică pentru o anumită Idee- o transmite celor care pot găsi o conectare.

8. A face pentru toata lumea nu inseamna a face pentru nimeni.

Make-rii nu făptuiesc pentru pieţe- aceasta este pentru Market-eriMake-rii înţeleg că „Ceea ce este mic” este noul „Ceea ce este Mare”, ei înţeleg agilitatea, rezolvă întrebări specifice şi probleme uitate, pentru a prezenta răspunsuri noi. Ei înţeleg că rezolvarea unei probleme pentru un număr mic de persoane este de neprețuit.

9. Make-rii ştiu că dacă nu sunt speriaţi, nu sunt in regula.

Make-rii destestă să se repete. Make-rii sunt animați de dorința aproape erotică de a experimenta situații care nu existau înainte.Make-rii știu că a nu ști cum să facă ceva este cel mai bun motiv pentru a face acel ceva. Ei cunosc “marginea insângerata a prăpastiei“, ei stiu că cicatricile există pentru a fi  purtate cu mândrie.

10. Make-rii trebuie să se oprească din scris și citit ACUM !!.

Make-rii trebuie să purceadă la A FACE !!.

*  Make-ing este știința care în loc să spună o poveste despre CEVA face ca acel CEVA să devină o poveste

**Știința de a vinde ceva se numește market-ing. Succesul unui market-er este atunci când spune o poveste despre CEVA care-l vinde pe acel CEVA.

articol preluat de pe  http://www.partidulpirat.ro/

Fondul ONG în România

AL DOILEA APEL AL FONDULUI ONG ESTE DESCHIS

Programul Fondul ONG este deschis pentru primirea cererilor de finantare. Este cel de-al doilea apel de proiecte al programului, primul fiind lansat in vara anului 2013.

Aproximativ 9.7 milioane de euro sunt disponibili pentru finantarea proiectelor organizatiilor neguvernamentale, din domenii precum: cetatenie activa, incluziune sociala, apararea drepturilor omului, protectia mediului si nu numai. Programul pastreaza aceeasi structura, formata din cinci componente, ca si in primul apel. Mai multe informatii despre tematici, eligibilitate si termene limita se gasesc mai jos.

1. Implicare - mai multe detalii aici

2. Justitie sociala  - mai multe detalii aici si aici.

3. Dezvoltare durabila - mai multe detalii aici

4. Servicii sociale si de baza - mai multe detalii aici

5. Dezvoltarea capacitatii ONG-urilor. Retele si coalitii - mai multe detalii aici

Programul Fondul ONG este parte a granturilor Spatiului Economic European 2009 – 2014 si sprijina reducerea decalajelor sociale si economice dintre Romania si statele donatoare Norvegia, Islanda si Liechtenstein.

articol preluat de pe http://fondong.fdsc.ro/

foto http://www.fdsc.ro/