Mișcarea DACIA: DESPRE PROIECTUL ”O NOUĂ LUME”

cover facebook

MIŞCAREA DACIA are misiunea de a crea proiectul unei noi lumi bazată pe o societate echitabilă ce asigură şanse egale tuturor.

În vederea îndeplinirii misiunii sale, MIŞCAREA DACIA invită pe membrii săi și pe cei interesați să se implice în realizarea acestui proiect. Pentru început se va scrie lucrarea într-o primă redactare. Ea va avea un caracter privat. Activitatea se va desfășura pe site-ul www.miscareadacia.ro, pe Facebook în grupul Mișcarea Virtuală Dacia și alte canale de comunicare, inclusiv întâlniri. Ulterior, lucrarea “Proiectul O NOUĂ LUME”, într-o primă redactare, se va înainta Asociaţiei MIŞCAREA DACIA care o va analiza, verifica din punct de vedere al respectării Constituției și legislației și adopta. După îndeplinirea acestui scop proiectul va fi pus la dispoziția celor interesați de implementarea sa în viața socio-economică.

MIŞCAREA DACIA a constituit o echipă care se ocupă de redactarea Proiectului O NOUĂ LUME. Este o activitate laborioasă care are nevoie de mai multe “minţi” implicate şi singurul criteriu de accedere în echipă este competenţa. Nu este obligatorie participarea la tot proiectul. Se poate participa la una sau mai multe teme distincte din acesta. Nu există condiţionări legate de aderenţa la MIŞCAREA DACIA.

Oricine are un cuvânt de spus în acest sens şi doreşte să se alăture echipei de redactare a Proiectului O NOUĂ LUME poate comunica intenţia printr-un email la obladuire@miscareadacia.ro sau prin orice altă cale unui membru al Sfatului MIŞCĂRII DACIA.

Precizăm că Asociaţia MIŞCAREA DACIA s-a constituit în scopul proiectării unei noi paradigme socio-economice. Acest scop se va realiza prin studii şi cercetări în domeniul social, strategic, politic şi economic ce se vor concretiza într-un material scris, final, numit “Proiectul O NOUĂ LUME”.

PROIECTUL ”O NOUĂ LUME”

(În lucru)

CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. LUMEA DE AZI
1.1 Ce este bun în lumea de azi
1.2 Ce nu este bun în lumea de azi
1.3 Motivația schimbării

Capitolul 2. PROIECTUL “O NOUĂ LUME”
2.1 Dreptatea
2.2 Statul: motivul existenței, scopul, mijloacele
2.3 Constituția – scop
2.4 Sistemul monetar
2.5 Drepturile omului (naturale, divine, acordate/ridicate de catre Stat)
2.6 Drepturile și obligațiile individului
2.7 Drepturile și obligațiile comunității
2.8 Noțiunile de public și privat și delimitarea lor
2.9 Libertatea într-o comunitate
Capitolul 3. OMUL

Capitolul 4. MAREA SCHIMBARE

4.1 Implementarea schimbării pe termen scurt (o zi – 2 ani)
4.2 Implementarea schimbării pe termen mediu (2 ani – 5 ani)
4.2 Implementarea schimbării pe termen lung (5 ani – 20 ani)

Capitolul 5. RECONCILIEREA, PREMISE ȘI CONDIȚII DE IMPLEMENATARE ÎN VIAȚA SOCIO-ECONOMICĂ

articol preluat de pe: miscareadacia.ro