(Matei Dobrovie) Peste 40 de ONG-uri propun criterii pentru desemnarea noului premier

Proteste 8 noiembrie 2015 - Bucuresti, Piața Universitații - foto: Eugen Horoiu / Epoch Times România

Proteste 8 noiembrie 2015 – Bucuresti, Piața Universitații
foto: Eugen Horoiu – Epoch Times România
articol: Matei Dobrovie

Matei Adrian Dobrovie  - foto: facebook.com

Matei Adrian Dobrovie – foto: facebook.com

Peste 40 de ONG-uri propun criterii pentru desemnarea noului premier

9 noiembrie 2015

Reprezentanţii societăţii civile solicită preşedintelui ca viitorul candidat la postul de prim-ministru şi membrii cabinetului său să îndeplinească un set de criterii de integritate şi competenţă.

Mai mult, ei cer ca aceste criterii să se aplice şi în interiorul Administraţiei Prezidenţiale, astfel încât până la 31 decembrie 2015 întreaga echipă a lui Klaus Iohannis să le respecte şi ea. Exemplul Administraţiei Prezidenţiale este imperativ pentru reformarea instituţiilor statului şi a clasei politice, subliniază autorii scrisorii.

Epoch Times vă prezintă integral textul scrisorii deschise, remis de ONG-urile semnatare redacţiei noastre:

”Stimate Domnule Preşedinte,

Vă adresăm acest apel în numele organizaţiilor neguvernamentale semnatare şi în spiritul stării de nemulţumire profundă manifestată în stradă ca reacţie la criza statului. Există un numitor comun al revendicărilor din stradă şi al celor din partea organizaţiilor neguvernamentale: lupta împotriva corupţiei şi reforma clasei politice.

Ca prim pas pe drumul spre un alt fel de a face politică vă solicităm ca pentru viitorul candidat la postul de prim-ministru şi pentru membrii cabinetului său să aplicaţi următorul set de criterii de integritate şi competenţă:

Integritate :

nu este şi nu a fost implicat în comiterea de infracţiuni sau în scandaluri de corupţie, nu a fost condamnat şi nici nu este trimis în judecată pentru astfel de fapte;

nu este şi nu a fost implicat în obţinerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate şi nici în cazuri de conflict de interese;

nu este şi nu a fost implicat în migraţii politice/traseism, nici în comportamente de încălcare a moralei publice în exercitarea unor funcţii publice;

nu este şi nu a fost implicat în promovarea unor valori, poziţii sau proiecte care contravin statului de drept;

nu a ocupat funcţii de conducere în fostul PCR, nu a fost informator şi nu a făcut parte din fosta Securitate şi nici din actualele servicii secrete;

nu a promovat şi nu promovează discurs discriminatoriu, bazat pe ură.

Competenţă :

capacitatea de a impune respect pe baza autorităţii profesionale;

capacitatea de a demonstra buna cunoaştere a unui domeniu profesional;

capacitatea de a formula o viziune, prin analiza şi sinteza informaţiilor culese de către personalul pe care îl coordonează;

capacitatea de a coordona echipe de oameni şi procese decizionale;

capacitatea de a comunica şi negocia eficient, atât în interiorul echipei, cât şi cu publicul.

Componenţa oricărui Guvern în România ar trebui să asigure echilibrul de gen.

De asemenea, solicităm să faceţi un demers similar în interiorul Administraţiei Prezidenţiale, astfel încât până la 31 decembrie 2015 întreaga echipă din jurul dumneavostră să respecte aceleaşi criterii. Exemplul Administraţiei Prezidenţiale este imperativ pentru reformarea instituţiilor statului şi a clasei politice.

Odată cu aplicarea criteriilor de integritate şi competenţă, ne dorim ca Preşedintele României să îşi asume demararea unui proces de consultare cât mai amplă cu cetăţenii şi cu organizaţiile neguvernamentale, inclusiv prin folosirea unor instrumente participative care au funcţionat în alte state democratice şi punând în valoare iniţiativele construite deja în spaţiul virtual al protestului din această perioadă. Ne aşteptăm ca Preşedintele, în calitatea sa de mediator între puterile statului, precum şi între stat şi societate, să obţină un angajament politic ca toate acestea să fie valorificate prin intermediul unui proces asumat de principalele instituţii ale statului (Parlament, Guvern) din care să rezulte modificări legislative şi instituţionale care să răspundă problemelor semnalate de cetăţeni. Subliniem necesitatea ca acest proces de consultare, pe scară largă, să fie asumat de toate partidele politice şi instituţiile publice ca o practică firească şi permanentă în spiritul dorinţei reale de consolidare a democraţiei participative în România şi nu ca o simplă manevră de deturnare a protestelor din piaţă.

Reafirmăm că organizaţiile neguvernamentale, în general, nu au o vocaţie de reprezentare populară; ele doar adună oameni în jurul unor idei, principii sau drepturi. Organizaţiile semnatare, în particular, nu pretind că vorbesc în numele societăţii civile în ansamblul ei, ci doar în virtutea misiunii şi expertizei lor. Modul în care a fost pregătită consultarea publică a Preşedintelui cu cetăţenii şi societatea civilă organizată, deşi probabil bine intenţionată, a fost deficitar şi, în loc să crească încrederea publicului în instituţiile statului şi în organizaţiile societăţii civile, a provocat încă şi mai multă confuzie, suspiciuni şi diviziuni la nivelul societăţii civile. Ne aşteptăm ca cei responsabili pentru această situaţie să îşi asume răspunderea.

Solicităm ca propunerile concrete de reforme pe care organizaţiile societăţii civile le-au cerut în ultimii ani să nu mai fie ignorate de decidenţii politici. Şi încrederea organizaţiilor neguvernamentale în majoritatea instituţiilor politice s-a terminat sau se apropie de epuizare.

Organizaţii semnatare:

Academia de Advocacy

ActiveWatch

Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună

Asociaţia ACCEPT

Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC)

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC)

Asociaţia pro Democraţia (APD)

”Solicităm să faceţi un demers similar în interiorul Administraţiei Prezidenţiale, astfel încât până la 31 decembrie 2015 întreaga echipă din jurul Dumneavoastră să respecte aceleaşi criterii”.
Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate (ARCEN)

Asociaţia Tura în Natură

Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS)

Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe)

Centrul Parteneriat petru Egalitate (CPE)

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)

Centrul pentru Legislaţie Nonprofit

Centrul Român de Politici Europene (CRPE)

Civitas’99

Confederaţia CARITAS România

Expert Forum

Federaţia Dizabnet – Reţeaua Organizaţiilor Furnizoare de Servicii în Domeniul Dizabilităţii

Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS)

Federaţia VOLUM

Freedom House

Fundaţia Alături de Voi

Fundaţia Comunitară Bucureşti

Fundaţia Estuar

Fundaţia Parteneriat pentru Acţiune Comunitară şi Transformare (PACT)

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC)

Funky Citizens

Grupul pentru Democraţie Participativă Plenum

Iniţiativa România

Institutul pentru Politici Publice (IPP)

Miliţia Spirituală

Romani Criss – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii

Salvaţi Copiii România

Societatea Academică din România (SAR )

TERRA Mileniul III”

articol preluat de pe: http://www.epochtimes-romania.com/