(Marti 20 decembrie 2016) Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei

Sfântul sfințit mucenic Ignatie Teoforul a fost al treilea episcop al Antiohiei [1] (în Siria), după Apostolul Petru și Evod (prăznuit la 7 septembrie), căruia i-a urmat în scaun pe la anul 68. A murit în anul 107 în timpul unei persecuții împotriva creștinilor din vremea împăratului Traian. Prăznuirea lui principală este la 20 decembrie, iar la 29 ianuarie se face pomenire, în calendarul ortodox, pentru aducerea moaștelor sale de la Roma la Antiohia  - foto: doxologia.ro

Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei

După aceasta, sfântul fiind mâncat de fiare, lângă oasele lui, ce rămăseseră din voia lui Dumnezeu, s-a găsit inima întreagă, nemâncata de fiare. Aflîndu-o necredincioşii şi aducându-şi aminte de cuvintele Sfântului Ignatie, au despicat-o în două, vrând să vadă dacă este adevărat ceea ce zicea Ignatie. Şi au aflat înăuntru pe amândouă părţile scris cu litere de aur: Iisus Hristos.

foto: doxologia.ro

 

Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Ap. I Timotei 5, 11-21; Ev. Luca 17, 26-37

 

Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei

articol: basilica.ro

20 decembrie 2014

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi (20decembrie) Înainteprăznuirea Naşterii Domnului şi pe: Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul – Se numeşte „Teoforul”, adică „purtătorul de Dumnezeu”. El a fost copilul pe care Mântuitorul l-a luat în braţe când a spus: „Lăsaţi pruncii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că unora ca aceştia este împărăţia cerurilor”.

Sfântul Ignatie a fost pus Episcop în Antiohia de Sfinţii Apostoli, după moartea lui Evod. Sfântul Ioan Gură de Aur ne încredinţează că în timpul celor 40 de ani cât a păstorit acolo s-a dovedit un adevărat părinte al antiohienilor. În timpul persecuţiei lui Domiţian (81-96) Sfântul Ignatie i-a încurajat cu sfaturi şi rugăciuni. Împăratul Traian se afla în culmea gloriei sale, căci în anul 106 cucerise Dacia Traiană, una din cele mai bogate ţări din Europa.

Serbările şi bucuria cuceririi ţinuseră 123 de zile. În amfiteatrul din Roma muriseră 10 000 de gladiatori şi 11 000 de animale sălbatice, iar populaţia fusese scutită de dări. În anul 107, Traian a pornit la luptă împotriva Parţilor. Împăratul Traian vroia să instaleze liniştea la hotarul cel mai îndepărtat al răsăritului. În drumul său s-a oprit în Antiohia, fosta capitală a regilor Seleucizi, locul de petrecere al romanilor bogaţi, oraş care timp de 600 de ani purta numele „Regina Orientului”, dat de Pliniu. Păgânii i-au spus împăratului Traian că Ignatie este creştin şi că cinsteşte pe Hristos cel osândit de Pilat. Împăratul l-a îndemnat să jertfească zeilor, însă Episcopul Ignatie a refuzat, fapt pentru care a fost trimis la Roma pentru a fi dat la fiare în circ.

Sfântul Ignatie a plecat din Antiohia sub paza a zece soldaţi, însoţit de diaconul Filon şi de Agatopod. În drumul său până la Roma, Sfântul Ignatie a îndemnat pretutindeni mulţimea credincioşilor să asculte episcopii şi preoţii lor şi să nu creadă învăţăturile eretice.

În cele din urmă Sfântul Sfinţit Mucenic Ignatie a primit cununa muceniciei fiind aruncat în mijlocul animalelor sălbatice din circul roman.

articol preluat de pe: basilica.ro

 

Ap. I Timotei 5, 11-21

Fiule Timotei, de văduvele tinere, fereşte-te. Căci, atunci când poftele le îndepărtează de Hristos, vor să se mărite. Şi îşi agonisesc osândă, fiindcă şi-au călcat credinţa cea dintâi. Dar în acelaşi timp se învaţă să fie leneşe, cutreierând casele, şi nu numai leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind cele ce nu se cuvin. Vreau deci ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să-şi vadă de case, şi să nu dea potrivnicului nici un prilej de ocară. Căci unele s-au şi abătut, ca să se ducă după satana. Dacă vreun credincios sau vreo credincioasă are în casă văduve, să aibă grija lor, ca Biserica să nu fie împovărată, ci să poată ajuta pe cele cu adevărat văduve. Preoţii, care îşi ţin bine dregătoria, să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura. Pentru că Scriptura zice: «Să nu legi gura boului care treieră», şi: «Vrednic este lucrătorul de plata sa». Pâră împotriva preotului să nu primeşti, fără numai de la doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc mustră-i de faţă cu toţi, ca şi ceilalţi să aibă teamă. Te îndemn stăruitor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Iisus Hristos şi a îngerilor aleşi, ca să păzeşti acestea, fără a lua o hotărâre dinainte, nefăcând nimic cu părtinire.

 

Ev. Luca 17, 26-37

Zis-a Domnul: precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul, şi i-a prăpădit pe toţi. Aşijderea, precum a fost în zilele lui Lot: mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau şi zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc şi pucioasă şi i-a prăpădit pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua în care se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi lucrurile lui în casă, să nu se coboare ca să le ia; de asemenea, cel care va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi. Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot. Cine va căuta să-şi scape văaţa sa o va pierde; iar cine o va pierde o va dobândi. Vă spun vouă, în acea noapte, de vor fi doi într-un pat, unul se va lua şi altul se va lăsa. Două, de vor măcina împreună, una se va lua şi alta se va fi lăsa. De vor fi doi la câmp, unul se va lua şi altul se va lăsa. Atunci ucenicii L-au întrebat: Doamne, unde va fi aceasta? Iar El le-a răspuns: unde va fi stârvul, acolo se vor aduna şi vulturii.

articole preluate de pe: doxologia.ro

 

Sf. Sfintitul Mc. Ignatie Teoforul (Înaintepraznuirii Nasterii Domnului)

articol: calendar-ortodox.ro

Sinaxar 20 Decembrie

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea Sfântului sfinţitului Mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul).

Sfântul sfinţitul Mucenic Ignatie, urmaş al apostolilor, al doilea patriarh al Bisericii Antiohiei după Evod, a fost împreună cu Policarp, episcopul Bisericii Smirnei, ucenic al Sfântului Evanghelist Ioan. Când împăratul Traian a trecut prin Antiohia împotriva parţilor, Sfântul Ignatie a fost adus înaintea lui. Împăratul l-a cercetat îndelung şi a văzut că nu poate fi întors de la credinţa în Hristos. De aceea a fost chinuit îndelung şi în felurite chipuri; dar arătându-se mai tare decât chinurile, a fost trimis legat la Roma, păzit de zece ostaşi, ca să fie dat mâncare fiarelor sălbatice. În drum spre Roma, a întărit Bisericile din cetăţile prin care trecea şi se ruga să fie mâncat de fiare, “ca să ajung, spunea el, pâine curată lui Dumnezeu”. În Roma a fost aruncat în stadion şi a fost sfâşiat de leii sloboziţi asupra lui, de i-au rămas numai oasele cele mari. Pe acestea le-au adunat creştinii şi le-au dus în Antiohia.

Se spune că Sfântul Ignatie a fost Copilul pe care l-a apucat de mână Stăpânul Hristos şi l-a luat în braţe şi a zis: “De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăţia cerurilor”; şi: “Cel ce va primi pe un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte”. De aceea a fost numit purtător de Dumnezeu. Pe Sfântul Ignatie l-a cinstit cu un cuvânt de laudă şi cel între sfinţi părintele nostru Ioan Gură de Aur.

 

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Filogonie, patriarhul Antiohiei.

Fericitul Părintele nostru Filogonie a învăţat dumnezeieştile Scripturi şi din copilărie s-a afierosit lui Dumnezeu. A trecut prin toate ştiinţele şi le-a învăţat pe toate ca pe una. Aceasta l-a făcut strălucit în viaţă. A avut femeie şi o fiică. Ca avocat, la tribunal, lua apărarea oamenilor nedreptăţiţi şi le întindea mână de ajutor. Strălucea fericitul mai mult decât soarele, aşa că îndată s-a arătat vrednic de cele mai înalte vrednicii. Mai înainte, apăra pe oameni, şi-i făcea pe cei nedreptăţiţi mai puternici decât cei ce îi nedreptăţeau; mai pe urmă, a păstorit cu dreptate turma lui Hristos. Pe vremea când s-a urcat el pe scaunul Antiohiei greutatea era mare. Abia se terminase prigoana împotriva creştinilor, se mai vedeau încă rămăşitele cumplitei tulburări, că au şi început ereticii să atace Biserica, Dar atacurile lor s-au izbit de înţelepciunea fericitului Filogonie şi s-au prăbuşit aşa precum Sfântul Ioan Gură de Aur arăta mai pe larg în cuvântul de laudă cu care l-a cinstit.

Păstorind dar, Sfântul Filogonie, în chip bineplăcut lui Dumnezeu, turma încredinţată lui, ducând o viaţă îngerească pe pământ şi strălucind ca episcop, s-a mutat la Domnul.

 

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Ioan cel din insula Tasos, care a suferit mucenicia în Constantinopol, în anul 1652 şi s-a săvârşit de sabie.

 

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Părintele nostru Ioan din Kronstadt (+ 1908).

Binecredinciosul Părintele nostru Ioan din Kronstadt (n. 19 octombrie 1829 în Sura – m. 20 decembrie 1908 în Kronstadt) a fost preot și teolog al Bisericii Ortodoxe din Rusia.

S-a născut în 1829, primind numele de Ivan Ilici Sergheiev. Din 1855 a slujit ca preot la catedrala Sfântului Andrei din Kronstadt. Aici s-a dedat cu multă osârdie activităţilor filantropice în special pentru cei înstrăinaţi de Biserică. A călătorit foarte mult pe întreg teritoriul Imperiului Rusiei. A fost membru al mişcării dreapta Soiuz Russkogo Naroda (Alianţa Poporului Rus), dar nu s-a implicat în politică. Era deja foarte cinstit încă din timpul vieţii.

Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei l-a proslăvit ca sfânt începând cu anul 1964, iar Biserica Ortodoxă Rusă din 8 iunie 1990. Una din mănăstirile cele mai mari din St. Petersburg, a doua ca număr de vieţuitori, este dedicată Sfântului Ioan de Kronstadt.
Prăznuirea sa se face pe 20 decembrie.

Citate

« Când te rogi singur şi sufletul îţi este abătut, când eşti ostenit şi apăsat de singurătate, atunci adu-ţi aminte că Dumnezeu cel Întreit Sfânt te priveşte cu ochii mai străluciţi decât soarele; de asemenea (te privesc) toţi îngerii, îngerul tău păzitor şi toţi sfinţii lui Dumnezeu. Cu adevărat te privesc ; pentru că toţi sunt una în Dumnezeu şi unde este Dumnezeu sunt şi ei de asemenea. Acolo unde se află soarele, acolo se află îndreptate şi toate razele sale. Încearcă să înţelegi ce înseamnă aceasta. »

« Nimic nu este imposibil pentru cei care cred; credinţa vie şi neclintită poate face minuni mari cum ar fi minunile ce ţin de slujbele religioase (tainele Bisericii). Taina are loc chiar dacă noi suntem increduli sau nu credem în momentul celebrării lor. “Oare necredinţa lor va nimici credincioşia lui Dumnezeu?” (Rom. 3:3). Răutatea noastră nu poate învinge bunătatea şi mila negrăită a lui Dumnezeu; tristeţea noastră nu poate birui înţelepciunea lui Dumnezeu şi nici slăbiciunea noastră, puterea infinită lui Dumnezeu. » – Viaţa mea în Hristos.

« O, ce cât de mare este fericirea şi bucuria de a se adresa Veşnicului Părinte. Întotdeauna să preţuieşti această bucurie ce ți-a fost dăruită de harul nesfârşit al lui Dumnezeu şi adu-ţi aminte de ea în timpul rugăciunilor tale. Dumnezeu, îngerii şi sfinţii te ascultă. »

“Duşmanul mântuirii noastre mai ales încearcă să ne îndepărteze mintea şi inima de la Dumnezeu atunci când dorim sa-I slujim şi se sileşte în mod viclean să ne facă să ne lipim inima de lucruri neînsemnate. Fii mereu, în orice moment, cu Dumnezeu mai ales atunci când I te rogi. Dacă eşti nestatornic, vei trece pe lângă viaţă şi vei cădea în tristeţe şi în strâmtorare. »

« Nu te descuraja atunci când te lupţi cu duşmanul nevăzut, şi chiar şi atunci când te afli în mijlocul necazurilor şi te simţi copleşit, dă slavă lui Dumnezeu, Cel care te-a găsit demn de a suferi pentru El, pentru a fi luptat împotriva vicleniei şarpelui şi de-a fi rănit pentru El în toată vremea ; căci dacă n-ai fi trăit cu cuvioşie şi nu te-ai fi silit să te uneşti cu Dumnezeu, duşmanul nu te-ar fi atacat şi nu s-ar fi luptat cu tine. »

« Să nu-ţi fie teamă atunci când apare un obstacolul şi nu fugi de el; fără luptă nu există virtute. Credinţa, nădejdea şi dragostea noastră sunt puse la încercare şi se arată în încercări, adică în împrejurări dificile şi amare ce ne vin atât din exterior cât şi din interior pe timp de boală, necaz şi lipsuri ».

« A se ruga pentru ceilalţi are un efect foarte binefăcător asupra celui care se roagă; îi curăţeşte inima, îi întăreşte credinţa şi nădejdea în Dumnezeu şi creşte în iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. »

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

articol preluat de pe: calendar-ortodox.ro

 

Maine, 21 decembrie, facem pomenirea

Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle

Sfânta Muceniță Iuliana și Sfântul Mucenic Temistocle. Prăznuirea lor în Biserica Ortodoxă se face la 21 decembrie - Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto: http://calendarulortodox.ro/

Sfânta Muceniță Iuliana și Sfântul Mucenic Temistocle. Prăznuirea lor în Biserica Ortodoxă se face la 21 decembrie – Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto: calendarulortodox.ro