(Vlad Cubreacov) Valahia Moravă (VALAŠSKO) – O Românie populară veche de aproape 1000 de ani

foto - cubreacov.wordpress.com

foto – cubreacov.wordpress.com
articol – Vlad Cubreacov – cubreacov.wordpress.com

Vlad Cubreacov - foto - facebook.com/cubreacov

Vlad Cubreacov – foto – facebook.com/cubreacov

12 iunie 2015

Peisaj valah din Carpati - foto - cubreacov.wordpress.com

Peisaj valah din Carpati – foto – cubreacov.wordpress.com

Valahia moravă este o regiune autonomă din răsăritul Republicii Cehe, o ”Românie populară” întemeiată posibil între secolele X și XVII de către păstorii români stabiliți atunci la granița dintre Moravia și regatul Ungariei.

Casă țărănească din Valahia moravă. - foto - cubreacov.wordpress.com

Casă țărănească din Valahia moravă. – foto – cubreacov.wordpress.com

Regiunea autonomă are reputația de zonă etnofolclorică distinctă. Pornind de la identitatea culturală și istorică distinctă a regiunii, un grup de entuziaști a proclamat statul fictiv Regatul Valahiei – Valašské Království.

Blazonul ”Ambasadei” Valahiei morave la Karlovy Vary - foto - cubreacov.wordpress.com

Blazonul ”Ambasadei” Valahiei morave la Karlovy Vary – foto – cubreacov.wordpress.com

Districtele din Republica Cehă care corespund în întregime (roșu) sau parțial (portocaliu) cu Valahia moravă - foto - cubreacov.wordpress.com

Districtele din Republica Cehă care corespund în întregime (roșu) sau parțial (portocaliu) cu Valahia moravă – foto – cubreacov.wordpress.com

Valahia moravă - foto - cubreacov.wordpress.com

Valahia moravă – foto – cubreacov.wordpress.com

Dialectul astăzi slav al vlahilor moravi, deopotrivă influențat de cehă și de slovacă, cuprinde cuvinte românești provenite din dacoromână precum bača „baci”, brynza „brânză” (care a trecut și în limbile cehă și slovacă), cap „țap”, domikát „mâncare din produse lactate” (vezi „dumicat”), galeta/geleta „găleată” (de lemn folosită la mulsul oilor), pirt’a „cărare” (a oilor) (vezi „pârtie”), kurnota „oaie cu coarne” (vezi „cornută”), košár „coșar”, murgaňa/murgaša „oaie cu lână de culoare închisă” (vezi „murg”), putira/putyra „putină” (cu rotacismul „n” > „r”), strunga/strunka „strungă” sau žinčica „jintiță”.

DANS VALAH DIN MORAVIA

Valašský odzemek (krojový ples 2010)

CÂNTEC VALAH DE DANS

Po valašsky od zeme

Muzeul Valah de la Roznov - foto - cubreacov.wordpress.com

Muzeul Valah de la Roznov – foto – cubreacov.wordpress.com

NOI SUNTEM VALAHI! / MY JSME VALAŠI!

Kotáranka – My jsme Valaši

DANS VALAH DIN MORAVIA / VALAŠSKÝ ODZEMEK

Valašský odzemek na oslavách 350.let výročí založení obce Horní Bečva 27.6.2009

IMNUL VALAHILOR / VALAŠSKA HYMNA

valasska hymna

VALAHIA NOASTRĂ / NAŠE VALAŠSKO

Naše Valašsko

VALAHIA MORAVĂ / VALAŠSKO

Východní Morava – Valašsko

DOCUMENTAR DESPRE VECHILE OCUPAȚII ALE VALAHILOR MORAVI

Staré Valašsko

DANS VALAH DIN MORAVIA

LÚČNICA – Po valasky od zeme (1980)_Rip copy VHS

IARMAROCUL VALAH DE SFÂNTUL NICOLAE 2014 / VALAŠSKÝ MIKULÁŠSKÝ JARMEK 2014

Valašský mikulášský jarmek 2014

STATUL FICTIV REGATUL VALAHIEI

Valahii moravi au un simț al umorului bine dezvoltat. În mai 1997 un grup de entuziaști valahi moravi (Pavel Kosik, Tomaš Harabiš, Boleslav Polívka și alții) a proclamat statul fictiv Regatul Valahiei (Valašské Království, Wallachian Kindom), care dispune stemă, drapel, cetățenie, imn, monedă proprie (iurovalsarul), ambasade și consulate, o Cartă a drepturilor și libertăților, o Universitate, un Ordin cavaleresc, o fabrică de țuică de prune, emite pașapoarte (peste 90 000, care sunt folosite în regim de cartele de reducere în diverse localuri și instituții turistice sau de agrement din regiune), revendicând un teritoriu (după modelul statelor fictive Teritoriul Independent al Costei de West sau Vechea Scoție). Inițiatorii Regatului Valahiei l-au înregistrat cu statut de SRL, acesta dobândind personalitate juridică cehă.

Primul rege care a urcat pe tronul Valahiei este Boleslav I (Bolek) Polívka (actor de comedie), iar Tomaš Harabiš exercită funcția de ministru de Externe. În prezent tronul Valahiei este ocupat de regele Vladimir al II-lea Zhanel.

Astfel, proiectul turistic al statului fictiv Regatul Valahiei a dinamizat substanțial activitatea turistică din regiunea autonomă a Valahiei morave.

Drapelul Regatului Valahiei - foto - cubreacov.wordpress.com

Drapelul Regatului Valahiei – foto – cubreacov.wordpress.com

Harta Regatului Valah -  foto - cubreacov.wordpress.com

Harta Regatului Valah – foto – cubreacov.wordpress.com

Pasaportul cetateanului Regatului Valah - foto - cubreacov.wordpress.com

Pasaportul cetateanului Regatului Valah – foto – cubreacov.wordpress.com

Pasaportul cetateanului Regatului Valah - foto - cubreacov.wordpress.com

Pasaportul cetateanului Regatului Valah – foto – cubreacov.wordpress.com

articol preluat de pe https://cubreacov.wordpress.com/