Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului)

Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului) - foto preluat de pe ziarullumina.ro

Vindecarea slugii sutașului

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articol preluat de pe: ro.wikipedia.org;

 

Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului)

Vindecarea slugii sutașului este una din minunile lui Iisus, consemnată în evanghelii. Evanghelia după Matei (8:5-13) și cea după Luca (7:1-10) descriu vindecarea de către Iisus a slugii unui sutaș (centurion) roman din Capernaum. Evanghelia după Ioan (4:46-54) prezintă un caz similar care a avut loc tot la Capernaum, dar precizează că era vorba de fiul unui funcționar regal pe care Iisus l-a vindecat fără să se menționeze dacă Iisus l-a văzut.

Vindecarea slugii sutaşului de Paolo Veronese, sec. al XVI-lea - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Vindecarea slugii sutaşului de Paolo Veronese, sec. al XVI-lea – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L şi ­zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se ­cumplit.

Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai spune un cuvânt şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi ­slugii mele: Fă aceasta, şi face.

Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în ­întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela.
—Evanghelia după Matei

Vindecarea slugii sutașului - foto preluat de pe doxologia.ro

Vindecarea slugii sutașului – foto preluat de pe doxologia.ro

Autorul John Clowes afirmă că folosirea în text a numelor lui Avraam, Isaac și Iacov se referă la gradele de fericire ale oamenilor care sunt admiși la ospățul divin, în care Avraam semnifică gradul celest, Isaac gradul spiritual și Iacov gradul natural.

 

articol preluat de pe: ro.wikipedia.org

cititi si:

- Credinţa unui păgân Îl uimeşte pe Dumnezeu – articol de: Arhim. Nichifor Horia;

- Predică la Duminica a IV-a după Rusalii – Vindecarea slugii sutaşului – Despre puterea rugăciunii pentru aproapele – Pr. Ilie Cleopa

- Predică la Duminica a IV-a după Rusalii – Vindecarea slugii sutaşului – Pr. Nicolae Tănase