Articole

Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (†847)

 

foto preluat de pe doxologia.ro
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

 

Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului

Cel între sfinți părintele nostru Metodie I a fost Patriarh al Constantinopolului la mijlocul secolului al IX-lea. Metodie a fost ales ca patriarh de Împărăteasa Teodora a II-a după caterisirea patriarhului iconoclast Ioan al VII-lea Grămăticul. El a purtat o politică moderată față de iconoclaști pe timpul când cinstirea icoanelor se reîntorcea în Biserică. Prăznuirea sa se face pe 14 iunie.

 

Viața

Metodie s-a născut în Siracuza (Sicilia), în ultima decadă a secolului al VIII-lea, într-o familie înstărită care l-a trimis la Constantinopol spre a-și continua educația și pentru a obține o funcție la curtea imperială. Când a ajuns la Constantinopol, Metodie a fost convins de un călugăr să urmeze viața monahală. A intrat într-o mănăstire din insula Chios, unde mai târziu a devenit și stareț.

La începutul secolului al IX-lea, Leon al V-lea a devenit împărat al Imperiului Roman de Răsărit (Bizantin) și, fiind iconoclast, a reînnoit persecuțiile împotriva iconodulilor (cinstitorii icoanelor), între care se găseau și majoritatea membrilor comunităților monahale. Patriarhul Nichifor I a fost depus în anul 815 deoarece se pronunțase împotriva legilor iconoclaste și a fost alungat din oraș.

Se pare că Metodie a fost trimis de patriarhul Nichifor la Roma în anul 815 pentru a-l informa pe papa Pascal despre cele ce se întâmplau la Constantinopol. Metodie a rămas la Roma până când împăratul Leon a fost asasinat în anul 820. La întoarcerea sa la Constantinopol în anul 821, Metodie a fost arestat de regimul împăratului iconoclast Mihail al II-lea, biciuit și trimis în exil la Antigoni, în Propontida. În anul 828, Metodie a fost pus în libertate de împăratul Mihail la puțin timp înainte de moartea sa.

Împăratul Teofil, și el un iconoclast, i-a urmat lui Mihail în anul 829 și a reluat persecuțiile. Metodie l-a înfruntat pe noul împărat, dar acesta a poruncit să fie biciuit și arestat, fiind reținut la palat. Văzând că Metodie rămânea neclintit în convingerile sale, Teofil a încercat să-l convingă cu argumente, însă Metodie a fost cel care a reușit până la urmă să-l convingă într-o oarecare măsură pe Teofil, făcându-l să mai potolească persecuțiile împotriva cinstitorilor icoanelor până la moartea sa în anul 842.

După moartea lui Teofil, situația s-a schimbat dramatic. Văduva lui Teofil, împărăteasa Teodora, o susținătoare convinsă a închinării la icoane a devenit regenta fiului său minor, Mihail al III-lea. A restabilit hotărârile Sinodului VII Ecumenic din anul 787. Patriarhul iconoclast Ioan al VII-lea, care a refuzat să renunțe la erezia sa, a fost depus. În locul său a fost ales Metodie. Acesta a convocat în anul 842 la Constantinopol un sinod care a confirmat depunerea lui Ioan al VII-lea și alegerea lui pe tronul patriarhal.

Pe 11 martie 843, restabilirea cinstirii icoanelor a fost celebrată solemn printr-o procesiune triumfală de la Biserica Maicii Domnului din Vlaherne până la biserica Sfânta Sofia. Atunci s-a stabilit ca în fiecare an, în prima duminică din Postul Mare să se facă pomenirea restabilirii icoanelor – “Duminica Ortodoxiei”. În fiecare an, în această zi se dă citire în biserici “Sinodiconului Ortodoxiei” compilat de Sfântul Metodie (un text prin care sunt condamnate public toate ereziile, sfârșind cu iconoclasmul).

Sfântul Metodie a trecut la Domnul pe 14 iunie 847 la Constantinopol.

 

Imnografie

Tropar, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Metodie înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 2-lea:

Pe pământ te-ai nevoit ca un fără de trup și cerurile ai moștenit, Metodie, ca cel ce ai apărat până la margini închinăciunea icoanelor, că în dureri și osteneli peste seamă petrecând, n-ai încetat, cu îndrăzneală mustrând pe cei ce se leapădă de icoana lui Hristos.

 

cititi mai mult despre Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului si pe: ro.orthodoxwiki.org; basilica.ro; doxologia.ro

Sfântul Prooroc Elisei (†856 î.Hr.)

Sf. Proroc Elisei

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

 

Sfântul Prooroc Elisei

Elisei a fost un mare prooroc din secolul al IX-lea î.Hr., succesor al proorocului Ilie, făcător de minuni și vindecător, potrivit relatării din Cartea a IV-a a Regilor. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 14 iunie.

 

Succesor al lui Ilie

Dumnezeu i se arată lui Ilie pe când stătea în peșteră și îi spune ce să facă: să-l ungă pe Hazael, împărat al Siriei, pe Iehu, împărat al lui Israel și pe Elisei în locul său și-l anunță că va lăsa în Israel 7000 de bărbați care nu s-au închinat lui Baal.(19,9-18).Elisei, care era plugar, se ține după Ilie în Betel, Ierihon, până pe malurile Iordanului.

Elisei este anunțat de fiii proorocilor din Betel și Ierihon că Ilie va fi ,,răpit deasupra capului său”. Ilie își face mantaua sul, lovește cu ea apele care se despart într-o parte și în alta și trec amândoi pe uscat. Ilie îi spune lui Elisei să ceară ce vrea de la el. Elisei cere o măsură îndoită din duhul său.

Ilie spune că a cerut un lucru greu și că numai dacă îl va vedea când va fi răpit la cer se va întâmpla acest lucru. Un car de foc și niște cai de foc apar și Ilie se înălță la cer într-un vârtej de vânt iar Elisei vede totul. Acesta își sfâșie hainele în două bucăți, ia mantaua lui Ilie, lovește apele Iordanului, acestea se despart și pleacă.(2,1-14)

 

Proorociile

Proorocie împotriva împăratului Moabului

Ioram, împăratul lui Israel, se aliază cu Iosafat, împăratul lui Iuda și cu împăratul Edomului pentru a lupta împotriva lui Meșa, împăratul Moabului. Acesta îi plătise până atunci bir împăratului Israelului, Ahab o sută de mii de miei și o sută de mii de berbeci cu lâna lor, dar acum, când la conducere rămâne fiul său, Ioram, se răscoală împotriva acestuia.

Rămași fără apă pentru oștire și pentru animale, Iosafat face apel la un prooroc al Domnului și este chemat Elisei. Acesta solicită un cântăreț, acesta îi cântă din harfă și mâna Domnului vine peste Elisei. Acesta le spune să sape niște gropi căci ele vor fi umplute de apă și le prezice victoria.

Proorocia se împlinește, împăratul Moabului este înfrânt. Acesta încearcă să-l omoare pe împăratul Edomului, nu reușește și atunci îl omoară pe fiul acestuia, aducându-l ca ardere de tot. Atunci Israel s-a îndepărtat de împăratul Moabului și s-a întors în țară. (cap.3)

 

Proorociile împotriva lui Ben-Hadad

Împăratul Siriei, Ben-Hadad, aflat în luptă cu împăratul lui Israel este tulburat din pricina faptului că acesta cunoștea locul unde se ascundeau sirienii, fiind informat de proorocul Elisei. Avertizat că proorocul îi dezvăluie mișcările, Ben-Hadad pleacă să-l omoare.

Înconjurat din toate părțile, Elisei se roagă lui Dumnezeu și Acesta îi lovește cu orbire, iar proorocul le spune că îi va conduce la omul pe care-l caută și îi predă împăratului lui Israel, căruia îi spune să-i cruțe și să-i dea stăpânului lor. Acesta îi ospătează și le dă drumul. Şi oștile asirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel.(6,8-23)

 

Proorocia unei inflații

Elisei proorocește că în ziua următoare, în Samaria, se va vinde o măsură de floare de faină cu un siclu și două măsuri de orz pe un siclu. Proorocul îi spune călărețului care se îndoise că proorocia se va împlini că el va vedea acest lucru, dar nu va mânca din ele.

Sirienii fug la auzul unui vuiet trimis de Domnul crezând că sunt hitiții și egiptenii tocmiți de împăratul lui Israel și poporul, înștiințat de 4 leproși, pradă tabăra abandonată a sirienilor. Iar lucrurile prădate încep să se vândă la prețuri mari fiindcă era foamete în cetate, împlinind profeția lui Elisei.

În plus, călărețului respectiv îi este încredințată paza porții de către împărat și este călcat în picioare de popor la poartă și moare, împlinind profeția aceluiași prooroc (cap. 7)

 

Proorocia unei foamete de 7 ani

Elisei îi spune Sunamitei că Dumnezeu va trimite o foamete în țară șapte ani și îi spune să plece din țară împreună cu familia ei. Aceasta face întocmai după cuvântul omului lui Dumnezeu și pleacă în țara filistenilor șapte ani. Sunamita se întoarce și își recuperează casa și ogorul ei de la împărat, căruia Ghehazi îi povestise episodul învierii fiului ei ( cap. 8, 1-6).

 

Proorocia nelegiuirilor lui Hazael

Elisei îi proorocește lui Hazael că va ajunge împăratul Siriei și plânge pentru că vede dinainte răul pe care-l va face copiilor lui Israel: că va pune foc cetăților întărite ale lor, că va ucide cu sabia pe tinerii lor, că va zdrobi pe pruncii lor și că va spinteca pântecele femeilor însărcinate(8,7-15). Elisei îi proorocește lui Ioas că va avea trei victorii asupra sirienilor (13,14-19).

 

Minunile

Elisei vindecă apele de la Ierihon de moarte și sterpăciune aruncând sare dintr-un blid nou la izvorul apelor(2,19-22).

Elisei o ajută pe o nevastă a unui fiu de prooroc foarte credincios să nu-și vândă copiii ca robi- pentru a plăti o datorie- înmulțind untdelemnul pe care aceasta îl vindea (4,1-7).

Elisei înmulțește pâinile: din 20 de pâini de orz și spice noi mănâncă 100 de oameni și mai și rămâne (4,42-44).

Profetul îi dăruiește un fiu unei femei bogate din cetatea Şunem, care stăruia ca Elisei să mănânce și la ea și apoi chiar i-a făcut o cameră sus, în pod- căci ea nu avea fiu, iar bărbatul ei era bătrân. Când acesta are o durere de cap și moare, Elisei îi spune lui Ghehazi să pună toiagul pe capul copilului dar copilul nu se trezește.

Atunci vine la fața locului, se roagă lui Dumnezeu se pune cu trupul peste trupul copilului mort, cu gura pe gura lui, cu ochii pe ochii lui, cu mâinile pe mâinile lui, trupul copilului se încălzește, apoi se mai pune o dată și copilul strănută de șapte ori, deschide ochii și își revine(4,8-37).

Elisei lovește cu lepră pe Ghehazi (slujitorul său) și sămânța lui pentru totdeauna, pentru că acesta ceruse de la Naaman un talant de argint și două haine de schimb chipurile pentru doi fii de prooroci.(cap. 5).

Un om care urma să fie îngropat a fost aruncat, la vederea unei cete de moabiți în mormântul lui Elisei, care era mort de mai bine de un an. Omul s-a atins de oasele lui Elisei, a înviat și s-a sculat pe picioare(13,20-21). Acesta este unul din temeiurile biblice ale cultului sfintelor moaște, întemeiat pe credința că relicvele unor oameni ai lui Dumnezeu își păstrează puterea de a face minuni.

 

Vindecarea lui Naaman

Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, tare și viteaz, care avea trecere la stăpânul său și era ținut la mare vază (căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni), suferea de lepră. O fetiță din Israel luată roabă și fiind în slujba nevestei lui Naaman spune stăpânei sale că proorocul din Samaria l-ar tămădui de lepra lui. Naaman a spus împăratului său acest lucru iar împăratul îl trimite pe Naaman cu o scrisoare la împăratul Israelului cu rugămintea de a-l scăpa de lepra sa.

Când aude împăratul lui Israel își rupe hainele spunând că nu e Dumnezeu să omoare și să învie și că nu poate să-l vindece pe Naaman, crezând că împăratul Siriei caută un prilej de ceartă cu el. Elisei îi spune împăratului să-l lase să vină la el și astfel va ști că este un prooroc în Israel. Niște soli din partea lui Elisei îi spun lui Naaman aflat la poarta casei proorocului să se scalde de șapte ori în Iordan și va fi sănătos.

Naaman se umple de mânie spunând că se aștepta ca să se înfățișeze Elisei însuși, să cheme Numele Dumnezeului lui, să ducă mâna la locul rănii și astfel să se vindece de lepră, adăugând că râurile din țara lui sunt mai bune decât toate apele lui Israel și că el s-ar fi putut curăți acolo.

Slujitorii lui Elisei îi spun că dacă ar fi făcut un lucru greu dacă i s-ar fi cerut, de ce să nu facă și un lucru simplu. Atunci Naaman s-a cufundat de șapte ori în Iordan și s-a curățit. Naaman se înfățișează înaintea lui Elisei și îi spune că acuma cunoaște că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Apoi vrea să-l răsplătească pe Elisei, dar acesta refuză. Naaman îi spune că îl roagă să-i dea pământ cât pot duce doi catâri ca de atunci înainte să nu mai aducă arderi de tot și jertfe decât Domnului; și îl mai roagă să-l ierte când se va închina zeității siriene alături de stăpânul său.( IV Regi, cap 5)

 

Imnografie

Tropar, glasul al 2-lea:

Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul, care a trimis lui Elisei dar, bolile gonește și pe cei leproși curățește. Pentru aceasta și celor ce-l cinstesc pe el le izvorăște tămăduiri.

Condac, glasul al 2-lea:

Îndoit har luând de la Duhul, prooroc minunat te-ai arătat tuturor marginilor, pe cei ce te laudă pe tine izbăvindu-i din primejdii și dăruind harul minunilor tale celor ce aleargă la tine cu credință și strigă: Bucură-te, proorocule minunate!

 

cititi mai mult despre Sfântul Prooroc Elisei si pe: ro.orthodoxwiki.org; ro.wikipedia.orgdoxologia.ro; en.wikipedia.org

 

Mineriada din 13-15 iunie 1990

Mineri la Bucuresti (13 – 15 iunie-1990)

foto – Emanuel-Parvu
articole preluate de pe: ro.wikipedia.org; youtube.com

 

Mineriada din 13 – 15 iunie 1990

Reprezinta evenimentele care au avut loc în perioada 13-15 iunie 1990 în București, când forțele de ordine, susținute de mineri, au intervenit în forță împotriva protestatarilor din Piața Universității și a populației civile. A fost considerată cea mai sângeroasă, cea mai brutală ca stil și anvergură dintre toate acțiunile minerilor.

Rădăcinile acestor mineriade se găsesc în evenimente mai vechi ale istoriei românilor. De altfel, limba română este singura din lume în care a fost creat acest cuvânt, care mai apoi a fost tradus în toate limbile planetei. Se pare că după revolta minerilor din 1977, Valea Jiului a fost permanent supravegheată și păzită de Securitate, inclusiv prin înlocuirea adevăraților mineri cu securiști.

Ceaușescu însuși avea un plan prin care trupele de Apărarea Patriei să contribuie la înăbușirea Revoluției și le dotase cu bâte și alte obiecte contondente, dar muncitorii din Timișoara, Brașov nu au putut fi convinși să ia parte la un asemenea carnagiu, ci dimpotrivă au manifestat pentru libertate. O lovitură asemănătoare fusese administrată partidelor politice din Opoziție cu prilejul grevei regale în 1947, când sute de studenți membri ai organizațiilor de tineret ale PNȚCD și PNL au fost bătuți în Piața Palatului de muncitori cu bâte aduși cu camioanele de PCR.

 

13 iunie

În dimineața zilei de 13 iunie 1990, pe la ora 3-4 dimineața, forțele de ordine au distrus corturile celor aflați în Piață și au făcut arestări. Cordoanele de trupe antitero au fost rupte de manifestanți. În jurul orei 9, mai multe grupuri de muncitori de la IMGB au sosit în Piața Universității scandând lozincile: “IMGB face ordine!” și “Moarte intelectualilor!”, “Noi muncim, nu gândim!”. Cu toate astea s-au retras și au defluit spre o altă zonă necunoscută.

Pe strada paralelă cu Institutul de Arhitectură două cordoane de trupe USLA au încercat să protejeze un obiectiv format prin încercuirea Pieței cu autobuzele din dotarea Poliției. La îndemnul unor tineri atmosfera s-a încins până în momentul când a izbucnit un conflict direct, iar trupele USLA au șarjat mulțimea. Aceasta a reacționat răsturnând o autoutilitară marca TV de culoare albastră, din rezervorul mașinii a fost furată benzina, cu care s-au confecționat cocteiluri Molotov.

Aceleași persoane au rupt pietre din caldarâm pe care le-au folosit drept proiectile. Autobuzele s-au aprins, după eveniment TVR a lansat versiunea oficială că au fost incendiate, a existat o înregistrare a generalului Mihai Chițac în care acesta dădea ordin ca autobuzele să fie aprinse chiar de Poliție. În scurtă vreme, nori groși de fum negru au acoperit Piața.

Pe tot parcursul zilei au avut loc confruntări violente între manifestanți și forțele de poliție; au fost incendiate autobuzele poliției, sediile Poliției Capitalei, Ministerului de Interne și SRI.
La televiziune se citește un comunicat al președintelui Ion Iliescu, în care se afirmă „Chemăm toate forțele conștiente și responsabile să se adune în jurul clădirii guvernului și televiziunii pentru a curma încercările de forță ale acestor grupuri extremiste, pentru a apăra democrația atât de greu cucerită”.

În seara zilei de 13 iunie, trei garnituri de tren pline cu mineri au plecat din Petroșani spre București iar un alt tren a plecat a doua zi din gara Motru spre București.

Piaţa Universităţii 1990 - foto Emanuel Pârvu, preluat de pe fotografiromani.ro

Piaţa Universităţii 1990 – foto Emanuel Pârvu, preluat de pe fotografiromani.ro

 

14 iunie

Ajunși în Gara de Nord la ora 4 dimineata, minerii conduși de Miron Cozma au fost preluați de angajați ai SRI [necesită citare]și a altor servicii secrete și au fost orientați spre punctele nevralgice ale Capitalei. Un grup foarte mare a ocupat Piața Universității, unde au pretins că refac rondurile de flori distruse de corturile manifestanților, pe platoul din fața Teatrului Național.

Imediat au pătruns în incinta Facultății de Geologie, unde au ocupat balconul, simbolul libertății de opinie și au devastat o colecție unică în Europa de flori de mină și zăcăminte geologice ca și sediul Ligii Studenților. O soartă asemănătoare au avut și Facultatea de Litere și cea de Matematică, dar și Institutul de Arhitectură Ion Mincu.

Numeroși profesori au fost bătuți, între ei se numără și profesorii de lingvistică Grigore Brâncuș și Petru Creția, acesta fiind agresat de indivizi care se aflau în posesia fotografiei sale. În zonă, minerii au mai devastat sediile PNȚCD și ale PNL, unde au pretins că au descoperit valută falsă și arme și de unde au furat tot ce se putea fura, inclusiv o stație radio și aparate de birotică.

Liderul studenților Marian Munteanu a fost bătut și aruncat apoi în fântâna de la Universitate. Alți lideri au avut o soartă asemănătoare. Un alt grup a ocupat Televiziunea română, autointitulată liberă. În câteva ore Bucureștiul era complet pacificat și haosul a coborât pe străzile unde puterea era deținută de aceste grupări paramilitare, care colaborau cu Poliția și SRI. Toți intelectualii, persoanele cu barbă, cei îmbrăcați cu haine fistichii au fost bătuti, arestați, urcați în dubele Poliției și interogați la o unitate militară din Măgurele.

 

15 iunie

La orele prânzului minerii au fost urcați în autobuze și transportați la complexul expozițional Romexpo, unde șeful statutului, președintele ales recent Ion Iliescu le-a mulțumit pentru acțiunea lor vitejească prin care au salvat democrația din România. Discursul său a fost întâmpinat cu urale. Imediat după aceasta au fost conduși la trenurile care îi așteptau în Gara de Nord, și transportați în Valea Jiului.

Piaţa Universităţii 1990 - foto Emanuel Pârvu, preluat de pe fotografiromani.ro

Piaţa Universităţii 1990 – foto Emanuel Pârvu, preluat de pe fotografiromani.ro

 

Victime

Numărul victimelor este controversat. Oficial, conform evidenței de la comisiile parlamentare de anchetă, numărul răniților este de 746 iar numărul morților este de șase: patru morți prin împușcare, un decedat în urma unui infarct și o persoană înjunghiată. Viorel Ene, președintele „Asociației Victimelor Mineriadelor”, a declarat că „Există documente, mărturii ale medicilor, ale oamenilor de la cimitirele Domnești și Străulești. Cu toate că am afirmat tot timpul că cifra reală a morților este de peste 100, nimeni nu ne-a contrazis până în prezent și nu a existat nicio poziție oficială împotrivă”.

 

Efecte

În plan intern mineriada din iunie 1990 a reprezentat o perioadă de lipsă a libertății presei prin prezentarea unilaterală la unica televiziune din acea vreme(doar din punctul de vedere al puterii FSN ), împiedicarea prin amenințare a apariției ziarului România Liberă. Sediile partidelor de opoziție au fost devastate. Puterea FSN nu a reușit să genereze probe cu care vreuna din persoanele arestate să fie condamnată în justiție.

Acționând ca o forță independentă de stat minerii s-au substituit forțelor de ordine și implicit au subminat statul, iar consecința a fost acțiunea împotriva statului în următoarele trei mineriade (împotriva guvernului Petre Roman în septembrie 1991 și a guvernului Radu Vasile în ianuarie 1999 și februarie 1999). Efectele în plan extern au fost catastrofale, România a fost exclusă de la orice finanțare a organismelor internaționale și a fost întrerupt acordul de asistență cu FMI.

Mii și mii de tineri au plecat din țară. Foarte lent, efectele acestea au fost îndepărtate iar încrederea Occidentului, care părea pierdută definitiv, a fost reclădită și România a devenit membru al NATO și al Uniunii Europene. Cu toate acestea, deși au trecut peste 25 de ani de la evenimente, dosarul mineriadelor e departe de a fi finalizat, deși procurorul militar Dan Voinea, cel care se ocupă și de dosarul revoluției din 1989 a promis că până la 1 ianuarie 2007, data aderării României la UE va fi finalizat și va începe urmărirea penală a vinovaților.

În pofida declarației, Voinea n-a finalizat dosarele mineriadei, motiv pentru care la 20 martie 2009 a fost revocat din funcție, iar în 1 aprilie a fost pensionat.

 

Comentarea evenimentelor de către personalități

Istoricul Andrei Pippidi a comparat 14-15 iunie 1990 cu “Noaptea de cristal” din Germania nazistă, cu acțiunile echipelor de “cămași negre” ale lui Mussolini, în Italia, și cu forțele de pararepresiune ale poliției legionare din 1940, în România.

Andrei Cornea: Alcătuind o „categorie socio-profesională ce aparține mai degrabă secolului al XIX-lea decât secolului al XXI-lea”, minerii au adâncit, în Romania postcomunistă, schismele sociale, delimitările dintre clase, sporind frustrările și ranchiunile.

În alt articol, Andrei Cornea spune că se poate vorbi despre un pogrom simbolic împotriva studenților și intelectualilor de elită, dar și asupra țiganilor, molestați și ei de mineri.

Adrian Năstase, numit ministrul Afacerilor de Externe la două săptămâni de la mineriadă, a afirmat că „a trebuit să lucrez mult pentru repararea imaginii României în străinătate”. În legătură cu rolul lui Ion Iliescu în mineriada din 90, Adrian Năstase a spus că această „temă este profund politică” și că „a fost politizată de-a lungul timpului” și a adăugat că dosarul mineriadei a fost “reactivat” în perioada în care Emil Constantinescu era președinte, în anul 1998.

Ion Iliescu vorbind despre scenele „de anarhie și dezordine“ care au dus la atacul minerilor, după ce la vremea respectiva a denumit „o rebeliune legionară“, ulterior a reformulat „ne amintește de rebeliunea legionară [...] și a fost percepția multor altora din generația mea…”.

Piaţa Universităţii 1990 - foto Emanuel Pârvu, preluat de pe fotografiromani.ro

Piaţa Universităţii 1990 – foto Emanuel Pârvu, preluat de pe fotografiromani.ro

 

Declaraţia grupului parlamentar
al P.N.Ţ.-c.d.

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Ţărănesc-creştin şi democrat, profund impresionat de evenimentele dramatice care au avut loc în Capitală în zilele de 13, 14 şi 15 iunie, condamnă cu hotărîre devastările şi actele de violenţă soldate cu sute de răniţi şi numeroase victime omeneşti şi îşi exprimă deplina compasiune faţă de familiile îndoliate. P.N.Ţ.-c.d. condamnă violenţa de orice natură ar fi şi indiferent de cine ar fi comisă.

Totodată ţinem să subliniem că P.N.Ţ.-c.d., fiind un partid cu veche tradiţie democratică, înţelege să-şi desfăşoare activitatea în mod legal, exprimîndu-şi opiniile faţă de guvern sau alte formaţiuni politice în mod deschis şi direct prin adunări publice, presă, radio, parlament etc. Ca atare am luat cunoştinţă cu indignare, dintr-un comunicat al guvernului, de calomnia monstruoasă că la sediul partidului nostru ar fi fost găsite de către „mineri” arme şi droguri. Protestăm cu indignare împotriva acestor mistificări şi acestor procedee.

Dezaprobăm cu fermitate violenţele şi devastările care au avut loc la Televiziune, Ministerul de Interne, sediul Poliţiei Municipiului, la Universitate, Institutul de Arhitectură, la sediile Partidului Naţional Ţărănesc-creştin şi democrat, la sediul Partidului Naţional Liberal, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Liga Studenţilor şi a altor formaţiuni politice şi dezaprobăm mai ales recurgerea la mineri prin substituirea lor organelor legale, pentru „restabilirea liniştii”.

De asemenea, protestăm împotriva mulţumirilor care le-au fost aduse public pentru distrugerile, molestările, percheziţiile corporale, violările de domiciliu etc. Menţionăm că au fost invadate cu forţa locuinţele unor fruntaşi politici, ca domnul Corneliu Coposu, precum şi locuinţa domnului Ion Raţiu; acţiuni însoţite de distrugerea şi sustragerea unor bunuri.

În consecinţă, P.N.Ţ.-c.d. a făcut apel la procuratură pentru identificarea făptaşilor, estimarea pagubelor şi aşteaptă ca magistraţii să-şi facă datoria. Propunem în acelaşi timp instituirea unui grup parlamentar pentru supravegherea cercetărilor, compus prin reprezentarea tuturor exponenţilor majorităţii şi opoziţiei, cu reprezentarea corespunzătoare a partidelor şi formaţiunilor lezate.

Partidul nostru a declarat oficial în presă că va face opoziţie constructivă, condiţionată însă de o majoritate constructivă şi de promovarea unor principii democratice atît în Parlament cît şi în toate sectoarele vieţii publice şi sociale şi, în consecinţă, de renunţarea la metodele totalitare.

Ziarul Dreptatea, nr. 109, miercuri, 20 iunie 1990, pagina 1

preluat de pe taranista.wordpress.com

 

cititi si:

- Cristina AndreiIunie 1990: Atentat împotriva Seniorului Coposu;

- Documentar AGERPRES – ROMÂNIA POST-REVOLUŢIE, 1990: Mineriada din 13-15 iunie

- Marius Oprea – Mineriada – Păcatul originar al democrației noastre;

- Iulia MarinFemeia în rochie albastră

 

Balconul Universităţii 1990 - foto - stiri.tvr.ro

Balconul Universităţii 1990 – foto – stiri.tvr.ro

foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Mineriada 13-15 iunie 1990 - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Mineriada 13-15 iunie 1990 – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Mineriada din 13-15 iunie 1990 - foto - stiri.tvr.ro

Mineriada din 13-15 iunie 1990 – foto – stiri.tvr.ro

Mineriada din 13-15 iunie 1990 - foto - stiri.tvr.ro

Mineriada din 13-15 iunie 1990 – foto – stiri.tvr.ro

Mineriada din 13-15 iunie 1990 - foto - stiri.tvr.ro

Mineriada din 13-15 iunie 1990 – foto – stiri.tvr.ro

Acordul de la Schengen (14 iunie 1985)

14 June 1985 – signing the Schengen Agreement: Catherine Lalumière (France), Waldemar Schreckenberger (Germany), Paul De Keersmaeker (Belgium), Robert Goebbels (Luxemburg) & Wim van Eekelen (Netherland)

foto preluat de pe www.schengenvisainfo.com
articole preluate de pe: ro.wikipedia.orgwww.agerpres.ro

 

Acordul de la Schengen (14 iunie 1985)

Prin Acordul de la Schengen semnat în mica localitate luxemburgheză Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franța, R.F. Germania, Luxemburg și Olanda (cinci din cele zece state membre ale Comunităţii Economice Europene, viitoarea Uniune Europeană) au convenit să renunțe treptat la controlul de la frontierele comune și să introducă libera circulație pentru toți cetățenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terțe țări. Acordul a fost semnat pe nava “Astrid” pe râul Mosel, în dreptul micii localităţi de frontieră Schengen din Luxemburg, de unde şi numele de “Spaţiul Schengen“.

Cu un an înainte, în 1984, cancelarul german, Helmut Kohl, s-a întâlnit cu preşedintele Franţei, François Mitterand, la trecerea frontierei “Goldene Brenn” din apropiere de Saarbrücken (R.F. Germania) şi au decis să elimine controalele de la frontiera dintre Germania şi Franţa. Niciunul din ei nu bănuise atunci ce însemnătate va avea pe viitor acest gest pentru o Europă fără graniţe interne şi fără controale la frontiera dintre state, potrivit www.schengen.mai.gov.ro.

La 19 iunie 1990 a fost elaborată şi semnată Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, prin care au fost eliminate controalele la frontierele interne ale statelor semnatare şi crearea unei singure frontiere externe, unde controalele de imigrare pentru spaţiul Schengen se efectuează în conformitate cu normele comune ale statelor membre. Convenţia a intrat în vigoare în 1995 şi s-au eliminat controalele la frontierele interne ale statelor semnatare creându-se o singură frontieră externă.

Au fost stabilite reguli comune în materie de vize, migraţie, azil, precum şi măsuri de cooperare poliţienească, judiciară şi vamală. Acordul Schengen, Convenţia de Implementare a Acordului Schengen, deciziile şi declaraţiile adoptate de către Comitetul Executiv Schengen înfiinţat în 1990, precum şi protocoalele şi acordurile de aderare care au urmat constituie acquis-ul Schengen.

Odată cu semnarea Tratatului de la Amsterdam, la 2 octombrie 1997, intrat în vigoare la 1 mai 1999, acquis-ul Schengen a intrat în cadrul legislativ şi instituţional al Uniunii Europene, notează www.mae.ro.

Spaţiul Schengen este o zonă de liberă circulaţie a persoanelor, formată din 26 de state membre: Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Finlanda, Italia, Luxemburg, Liechtenstein, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Norvegia, Islanda, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Elveţia. Ultimul stat care a aderat la Spaţiul Schengen este Principatul Liechtenstein, la 19 decembrie 2011. Patru dintre statele semnatare ale Acordului Schengen nu sunt membre ale Uniunii Europene: Liechtenstein, Islanda, Norvegia şi Elveţia.

Irlanda şi Marea Britanie (care între-timp a părăsit UE) au decis să nu aplice în totalitate acquis-ul Schengen, dar colaborează cu statele membre Schengen în anumite domenii. Cipru urmează să aplice prevederile acquis-ului Schengen. În cazul României şi Bulgariei, acquis-ul Schengen a fost acceptat în totalitate odată cu pregătirile pentru aderarea la UE. Ambele ţări au depus Declaraţia de Pregătire pentru evaluarea Schengen. Croaţia a prezentat Declaraţia de pregătire pentru a începe procesul de evaluare Schengen, în anul 2015.

 

Aderarea României la Spaţiul Schengen

Aderarea la spaţiul Schengen reprezintă un drept şi o obligaţie asumată prin Tratatul de Aderare la UE (art. 4 al Protocolului privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul de Aderare al României şi Bulgariei).

Pentru aderarea la Spaţiul Schengen, România a parcurs un proces de evaluare, care a constat în mai multe etape. România asigură de facto securitatea frontierelor externe ale UE din momentul aderării sale la UE, în ianuarie 2007.

În ultima perioadă, Romania a înregistrat progrese la nivel tehnic în privinţa implementării acquis-ului Schengen, prin obţinerea accesului integral la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS), odată cu adoptarea, la 1 august 2018, a unei Decizii a Consiliului în acest sens, precum şi prin adoptarea la 12 octombrie 2017 a Deciziei privind accesul pasiv al României şi Bulgariei la Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS).

 

articole preluate de pe: ro.wikipedia.orgwww.agerpres.ro

cititi mai mult despre Acordul de la Schengen si pe: en.wikipedia.org; www.schengenvisainfo.com

La ordinea zilei – 14 iunie 2020

14 iunie – Ziua mondială a donatorului de sânge (OMS)

foto preluat de pe www.facebook.com/WHO
articole preluate de pe www.agerpres.ro

 

Este a 166-a zi a anului 2020.
Au mai rămas 200 de zile până la sfârşitul anului.

Soarele răsare la 05 h 31 m şi apune la 21 h 02 m.
Luna răsare la 02 h 15 m şi apune la 14 h 08 m.

 

Sărbătorile Zilei de 14 iunie

Ortodoxe – Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel); Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților)

Greco-catolice – Duminica 1 dR. Sf. pf. Eliseu; Sf. aep. Metodie

Romano-catolice – Duminica a 11-a de peste an; Ss. Valeriu şi Rufin, m.; Elizeu, profet

 

Ziua mondială a donatorului de sânge (OMS)

Marcarea Zilei mondiale a donatorului de sânge are loc în fiecare an la 14 iunie. Evenimentul dă prilejul, potrivit ONU, pentru a mulţumi donatorilor de sânge voluntari pentru darul care salvează vieţi.

De asemenea, este o oportunitate pentru a spori gradul de conştientizare a nevoii donării de sânge în mod regulat, pentru asigurarea tuturor persoanelor şi comunităţilor că au acces la livrări sigure şi de calitate de sânge şi produse din sânge, ca parte integrantă a acoperirii universale a sănătăţii şi ca o componentă cheie a sistemelor eficiente de sănătate.

Tema campaniei pentru Ziua mondială a donatorului de sânge din acest an, “Safe blood saves lives” ce are ca slogan “Give blood and make the world a healthier place“, subliniază contribuţia pe care un donator individual o poate aduce pentru îmbunătăţirea sănătăţii celorlalţi oameni din comunitate.

Decizia marcării Zilei mondiale a donatorului de sânge s-a luat la cea de-a 58-a reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), la care statele membre şi-au declarat în unanimitate angajamentul şi sprijinul pentru donarea voluntară de sânge. Prima Zi mondială a donatorului de sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud.
cititi mai mult pe: www.agerpres.rowww.who.int

 

O nouă serie de măsuri de relaxare vor fi aplicate de luni în România

O nouă serie de măsuri de relaxare vor fi aplicate de luni pe teritoriul României, între acestea numărându-se deschiderea mall-urilor, cu excepţia restaurantelor, cafenelelor, locurilor de joacă, sălilor de jocuri şi cinematografelor situate în interiorul acestora, precum şi deschiderea piscinelor exterioare şi a sălilor de sport/fitness.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat, joi, o hotărâre prin care propune Guvernului măsurile de relaxare care se aplică începând din 15 iunie.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Averse şi posibil vijelii în Capitală, până marţi dimineaţa

Capitala se va afla sub perioade de instabilitate atmosferică accentuată până marţi dimineaţa, care se va manifesta prin averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi, posibil, vijelii şi grindină, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, publicată duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Cod portocaliu de ploi torenţiale şi vânt puternic în cea mai mare parte a ţării, până luni la 03:00

 

Situația din România – 14 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 14 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate și externate.

Până astăzi, 1410 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 13.06.2020 (10:00) – 14.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 16 decese (9 bărbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 320 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 165 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.985 de persoane. Alte 97.750 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 560.596 de teste.

Situația din România - 14 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 - Grupul de Comunicare Strategică - foto preluat de pe www.facebook.com

Situația din România – 14 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică – foto preluat de pe www.facebook.com

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.393 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 114 cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 29 au fost dec larați vindecați.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 13 iunie 2020, au fost raportate 1.466.883 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania , Italia, Franţa și Germania.

ŢARA
CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAŢI*

Regatul Unit 292.950 (+1.541)/ 41.481 (+202) / 1.283 (+1)
Spania 243.209 (+502)/ 27.136 – / 150.376 -
Italia 236.305 (+163) / 34.223 (+56) / 174.865 (+1.780)
Franţa 156.287 (+726) / 29.374 (+28)/ 72.931 (+236)
Germania 186.022 (+348) / 8.781 (+18) / 171.970 (+66)
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 13 IUNIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAȚI*

7.625.883 (+144.820) /425.931 (+4.741)/ 3.709.737 (+78.457)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 12 iunie – 13 iunie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Coronavirus: Bilanţul pandemiei în lume (AFP)

Pandemia de COVID-19 a făcut cel puţin 430.289 de morţi în întreaga lume de la apariţia sa în decembrie în China, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza datelor oficiale, duminică la ora 11:00 GMT.

Peste 7.794.930 de cazuri de infecţie au fost diagnosticate oficial în 196 de ţări şi teritorii de la începutul pandemiei, dintre care cel puţin 3.513.400 sunt considerate vindecate în prezent.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

 

Elveţia: Mii de manifestanţi au protestat împotriva rasismului în mai multe oraşe

Mii de manifestanţi au participat sâmbătă la marşuri de protest în mai multe oraşe elveţiene, denunţând rasismul şi brutalitatea poliţiei, în pofida interdicţiei privind adunările publice de peste 300 de persoane, impusă de autorităţi pentru a preveni răspândirea COVID-19, informează AFP şi Reuters.

Cea mai mare demonstraţie a avut loc la Zurich unde, conform poliţiei, s-au adunat peste 10.000 de persoane, majoritatea îmbrăcaţi în negru. Protestatarii care au mărşăluit prin centrul oraşului au afişat pancarte cu mesaje precum “Vieţile negrilor contează”, “Şi rasismul este o pandemie” sau “Nu pot respira”, cu referire la moartea lui George Floyd în SUA, pe 25 mai, sub genunchiul unui poliţist alb.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

 

Franţa: Protest al poliţiştilor la Arcul de Triumf

Poliţiştii francezi au protestat sâmbătă seara în faţa Arcului de Triumf cu maşinile de serviciu cu girofarurile pornite după anunţul privind renunţarea la tehnica de arestare cunoscută sub denumirea de “strangulare”, informează AFP.

Poliţiştii au intonat imnul Franţei şi au aruncat cătuşe pe jos în ajunul unui discurs al preşedintelui ţării Emmanuel Macron.

În aceeaşi zi, mii de oameni au demonstrat în întreaga lume, de la Londra la Paris, pentru a denunţa rasismul şi violenţa poliţiei, un val de emoţii declanşat de moartea afro-americanului George Floyd în timpul imobilizării sale cu genunchiul pe gât de către un poliţist, pe 25 mai.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

O instanţă din Franţa suspendă interdicţia demonstraţiilor pe motiv de epidemie

 

Liban: A treia zi a manifestaţiilor împotriva puterii

Sute de manifestanţi au mărşăluit sâmbătă pe străzile din Liban pentru a treia zi consecutiv, demonstraţii presărate cu violenţe nocturne, pentru a denunţa situaţia economică gravă şi a-şi exprima nemulţumirile faţă de întreaga clasă politică, transmite AFP.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

 

SUA: Şefa poliţiei din Atlanta a demisionat după un incident în care a murit un afro-american

Şefa poliţiei din oraşul american Atlanta a demisionat după ce un ofiţer de poliţie a rănit mortal un suspect în timpul unei încercări de arestare, a anunţat sâmbătă primăriţa acestui oraş din sudul Statelor Unite, informează Reuters şi AFP.

Faptele s-au petrecut în noaptea de vineri în Atlanta, capitala statului Georgia, în contextul în care numeroase manifestaţii împotriva violenţelor poliţiştilor au loc de mai multe săptămâni în SUA şi în alte ţări de pe glob după moartea lui George Floyd, afro-americanul asfixiat de un poliţist în Minneapolis.

Un negru identificat drept Rayshard Brooks, în vârstă de 27 de ani, a adormit în maşina sa pe calea de acces a unui restaurant fast-food drive-in, iar angajaţii localului au chemat poliţia deoarece accesul clienţilor era blocat, potrivit unui raport oficial.

Rayshard Brooks se afla sub influenţa alcoolului şi a opus rezistenţă atunci când poliţia a dorit să-l aresteze, potrivit raportului Biroului de investigaţii din Georgia.

Înregistrarea video de supraveghere arată “că în timpul unei lupte cu ofiţerii, Brooks a confiscat pistolul taser cu electroşoc al unui ofiţer şi a fugit“, conform sursei citate.

Ofiţerii l-au urmărit pe Brooks pe jos şi, in timpul urmăririi, Brooks s-a întors şi a îndreptat pistolul taser spre un ofiţer, care şi-a utilizat arma rănindu-l“.

Brooks a fost transportat la spital şi a fost operat, dar a decedat la scurt timp, se arată în raportul oficial care mai precizează că un agent de poliţie a fost rănit.

Primăriţa, care a făcut declaraţia după ce mai multe persoane au manifestat în Atlanta în semn de protest faţă de moartea lui Rayshard Brooks, a anunţat că agentul de poliţie care l-a împuşcat pe Rayshard Brooks a fost destituit.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Irak: O bază aeriană din Bagdad a fost atacată cu rachete

Un atac cu rachete a avut drept ţintă, sâmbătă seara, o bază aeriană din Irak în care sunt prezente trupe ale coaliţiei conduse de SUA, au anunţat forţe de securitate irakiene şi un oficial al coaliţiei, transmite AFP.

Rachetele lansate din nordul Bagdadului nu au produse pagube bazei Taji, situată tot în nordul capitalei, conform informaţiilor furnizate de forţele irakiene.

Un oficial al coaliţiei militare a spus că proiectilele au căzut în afara zonei în care se află trupele coaliţiei. Acesta este al treilea atac într-o săptămână în care sunt vizaţi soldaţi sau diplomaţi americani.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Revista Presei din 14 iunie

 

articole preluate de pe www.agerpres.ro

cititi si:

- Evenimentele Zilei de 14 iunie în Istorie;

- Legea 55/2020, starea de alertă și Normele pentru terase: amenzi de până la 50.000 lei, măsuri neclare, triplă sancționare;

- Legea 55/2020, zisă a stării de alertă. Sancţiuni și aberaţii

Evenimentele Zilei de 14 iunie în Istorie

Deportari in Siberia (1940-1941)

foto preluat de pe wikimedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

14 iunie este a 165-a zi a calendarului gregorian și ziua a 166-a în anii bisecți.

 

Sărbătorile Zilei de 14 iunie

(BOR) Sfântul Prooroc Elisei; Sfântul Ierarh Metodie Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Sfântul Prooroc Elisei și Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului.  Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 14 iunie - Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto: doxologia.ro

Sfântul Prooroc Elisei și Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului - Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto: doxologia.ro

 

(BRU) Sf. Eliseu, profet († 856 î.Hr.); Sf. Metodiu, arhiepiscop († 847)

 

(BRC) Sf. Prooroc Elisei, profet israelit; Ss. Valeriu și Rufin, martiri

 

(copt, evanghelică: ELCA) Sf. Prooroc Elisei, profet israelit

 

(evanghelică: ELCA) Grigore de Nyssa, mitropolit din Sivas

Gregorius von Nyssa.jpeg

Grigore de Nyssa, reprezentare apuseană

Grigore de Nyssa (n. ca. 330/335 – d. după 394) a fost un teolog creștin din secolul al IV-lea, fratele lui Vasile cel Mare, prieten cu Grigore de Nazianz. Cei trei formează în cadrul părinților greci ai Bisericii grupul părinților capadocieni. Grigore de Nyssa este cunoscut prin faptul că în rezolvarea diferitelor probleme de filozofie și teologie a căutat să găsească răspunsuri în armonie cu credința, răspunsuri care în același timp răspundeau cerințelor rațiunii umane. Biserica îl amintește la 10 ianuarie.

 

Ziua mondială a donatorului de sânge (OMS)

Marcarea Zilei mondiale a donatorului de sânge are loc în fiecare an la 14 iunie. Evenimentul dă prilejul, potrivit ONU, pentru a mulţumi donatorilor de sânge voluntari pentru darul care salvează vieţi.

De asemenea, este o oportunitate pentru a spori gradul de conştientizare a nevoii donării de sânge în mod regulat, pentru asigurarea tuturor persoanelor şi comunităţilor că au acces la livrări sigure şi de calitate de sânge şi produse din sânge, ca parte integrantă a acoperirii universale a sănătăţii şi ca o componentă cheie a sistemelor eficiente de sănătate.

Tema campaniei pentru Ziua mondială a donatorului de sânge din acest an, “Safe blood saves lives” ce are ca slogan “Give blood and make the world a healthier place“, subliniază contribuţia pe care un donator individual o poate aduce pentru îmbunătăţirea sănătăţii celorlalţi oameni din comunitate.

Decizia marcării Zilei mondiale a donatorului de sânge s-a luat la cea de-a 58-a reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), la care statele membre şi-au declarat în unanimitate angajamentul şi sprijinul pentru donarea voluntară de sânge. Prima Zi mondială a donatorului de sânge s-a sărbătorit în 2004 la Johannesburg, Africa de Sud.
cititi mai mult pe: www.agerpres.rowww.who.int

 

SUA – Ziua drapelului național. Este ziua in care, in anul 1777, Congresul american a adoptat drapelul Statelor Unite, cu treisprezece stele și treisprezece dungi, reprezentând cele treisprezece foste colonii britanice devenite state federale.

Us flag large Betsy Ross.png

Betsy Ross a cusut primul steag al Statelor Unite ale Americii care conține dubla referire la cele 13 state originare, cele 13 stele pentagonale albe pe un fond albastru închis și cele 13 dungi orizontale alternative, 7 roșii și 6 albe.

Cele treisprezece colonii (în engleză, The Thirteen Colonies) au fost treisprezece colonii ale Imperiului britanic din America de Nord, separat delimitate, cartografiate și guvernate care s-au revoltat împreună împotriva Imperiului britanic, au semnat Declarația de Independență în 1776, devenind state suverane și independente, alcătuind ulterior entitatea statală federală a Statelor Unite ale Americii.

 

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud: Ziua Eliberării (seit 1982)

Amplasarea Georgiei de Sud și Insulelor Sandwich de Sud

Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud (în engleză South Georgia and the South Sandwich Islands, prescurtat SGSSI) este un Teritoriu britanic de peste mări format din arhipelagurile Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud situate în Atlanticul de Sud. Insulele nu au populație nativă, și singurii locuitori sunt ofițerul guvernului britanic, cercetători și personal auxiliar al bazelor de cercetare antartică britanice. Argentina revendică insula Georgia de Sud din 1927 și insulele Sandwich de Sud din 1938 unde a avut o bază navală între 1976 și 1982. Insulele au fost ocupate de către armata argentiniană în timpul războiului din Insulele Falkland dar au fost recuperate de Regatul Unit.

South Georgia and South Sandwich Islands.png

Harta Georgiei de Sud şi Insulelor Sandwich de Sud

 

Astăzi în istorie pentru 14 iunie

 

Evenimentele Zilei de 14 iunie în Istorie:

- 14 iunie 1905 – A avut loc răscoala marinarilor de pe crucișătorul rus “Potemkin”, din flota Mării Negre;

- 14 iunie 1941 – A patra deportare majoră a polonezilor (300.000) către Siberia;

- 14 iunie 1985 – Acordul de la Schengen

 

14 iunie 767 - A decedat marele jurist arab Abou Ḥanīfah ( n. 699) , fondator al scoli9i hanafite de drept islamic. Este numit cateodata „cel mai mare imam”.

 

14 iunie 1158 - Prima atestare documentara a orasului bavarez München Numele orașului este legat de o colonie (în locul numit Petersbergl) a unor călugări. Nu se cunoaște data exactă a fondării așezării. Prima atestare documentară datează din 1158 în latina medievală, villa Munichen, în timpul lui Henric Leul (Heinrich der Löwe), duce de Saxonia. O jumătatate de secol mai târziu localitatea a primit statut de cetate și a fost fortificată.

 

14 iunie 1285 - A doua invazie mongola in Vietnam: fortele vietnameze conduse de printul Tran Quang Khai din Dinastia Tran distrug cea mai mare parte a flotei invadatoare mongole in batalia de la Chuong Duong.

 

14 iunie 1444 - S-a născut astronomul si matematicianul indian Nilakantha Somayaii, reprezentant de seama al Scolii din Kerala ; (d. 1544).

 

14 iunie 1548 - A decedat compozitorul francez Carpentras ( Elzéar Genet) (n.cca. 1470 ) . A ramas faimos prin „Lamentatiile”sale, pastyrate in repertoriul Corului papal din secolul XVI..

 

14 iunie 1574 - Bătălia de la Iezerul Cahulului (10 iunie 1574) – Ioan Voda cel Viteaz, domnul Moldovei a fost înfrânt și apoi ucis de turci la Reușeni.

Ioan Vodă cel Viteaz (alternativ Ioan Vodă cel Cumplit sau Ioan Vodă Armeanul; n. 1521 - d. 1574) a fost domnul Moldovei din februarie 1572 până în iunie 1574. Era fiul lui Ștefăniță cu armeanca Serpega. După domnia sa, în Moldova a fost introdusă instituția mucarerului - foto: ro.wikipedia.org

Ioan Vodă cel Viteaz  – foto: ro.wikipedia.org

La Roșcani după o lungă și eroică, dar și zadarnică rezistență, Ioan Vodă s-a predat, primind asigurări că oștenii săi vor fi, în schimb, cruțați. Atît Ahmed Paşa, comadantul oştii turceşti, cît şi Petru, pretendentul la tronul Moldovei, au jurat solemn că vor cruţa viaţa tuturor cazacilor şi moldovenilor. Dar, odată ajuns în cortul căpeteniei turcilor, Ioan Vodă a fost înjunghiat, apoi i s-a tăiat capul, iar trupul lui, legat de două cămile, a fost rupt în bucăţi. Ostaşii care rămăseseră alături de el au fost măcelăriţi. Oștirea, care nu apucase să părăsească locul luptei, se întoarce atunci spre turci, și oștenii lui Ioan Vodă reîncep lupta pentru a răzbuna moartea mișelească a voievodului.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

14 iunie 1645 - Batalia de la Naseby

The victory of the Parliamentarian New Model Army over the Royalist Army at the Battle of Naseby on 14 June 1645 marked the decisive turning point in the English Civil War - hand-coloured copper engraving by Dupuis after Parrocel, 1727 (for Rapins History, v.2, p. 527) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

The victory of the Parliamentarian New Model Army over the Royalist Army at the Battle of Naseby on 14 June 1645 marked the decisive turning point in the English Civil War – hand-coloured copper engraving by Dupuis after Parrocel, 1727 (for Rapins History, v.2, p. 527) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Bătălia de la Naseby (14 iunie 1645) este o bătălie decisivă în Războiul civil din Anglia, între Armata Noului Model a Parlamentului şi armata regalistă a lui Carol I. Cele două armate s-au întâlnit la Naseby, la sud de Leicester, şi s-au desfăşurat în şiruri paralele. Armata regalistă, alcătuită din 10.000 de oameni, comandată de prinţul Rupert, a forţat o parte din cavaleria Parlamentului să se retragă, dar apoi s-a dezlănţuit în urmărirea ei, lăsând descoperită infanteria regalistă. Armata parlamentară, condusă de Oliver Cromwell, mai disciplinată, s-a regrupat şi a contraatacat, obţinând astfel victoria şi luând 4.000 de prizonieri. Lipsit de cei mai buni soldaţi, Carol nu a mai făcut faţă Armatei Noului Model într-o bătălie în câmp deschis şi a pierdut războiul.
articol preluat de pe crispedia.ro
cititi mai mult pe: www.magazin.ro; en.wikipedia.org

 

14 iunie 1736 - S-a născut la Angoulême in Franța, Charles Augustin de Coulomb (d. 23 august 1806, Paris),

Charles de coulomb.jpg

Charles Augustin de Coulomb (n. 14 iunie 1736, Angoulême, Franța – d. 23 august 1806, Paris, Franța) a fost un fizician francez, cunoscut pentru descoperirea legii lui Coulomb: definiția forței electrostatice de atracție sau respingere. Unitatea din Sistemul Internațional pentru sarcină, Coulombul, a fost numită în cinstea lui.

 

14 iunie 1775 - Este decretata de către Congresul Continental infiintarea Armatei Statelor Unite.

 

14 iunie 1800 - Are loc Batalia de la Marengo. Armata austriaca a fost infranta de armata franceza comandata de Napoleon I, imparat al Frantei (1804-1814 si 1815).

Bătălia de la Marengo (14 iunie 1800), de Lejeune - foto: ro.wikipedia.org

Bătălia de la Marengo (14 iunie 1800), de Lejeune – foto: ro.wikipedia.org

Bătălia de la Marengo a avut loc pe 14 iunie 1800 în apropierea localităţii italiene Alessandria şi a constituit bătălia cea mai importantă a Războiului celei de-a doua Coaliţii. În ciuda succesului iniţial al austriecilor, care reuşiseră să învingă armata franceză până la începutul după-amiezii, sorţii bătăliei s-au schimbat în mod dramatic, astfel că, până seara, francezii au câştigat o victorie decisivă.

Bătălia de la Marengo (14 iunie 1800 -  Napoleon is presented the body of Desaix) - foto: en.wikipedia.org

Bătălia de la Marengo (14 iunie 1800 - Napoleon is presented the body of Desaix) – foto: en.wikipedia.org

Bătălia a început atunci când comandantul austriac, generalul Melas a lansat un atac concentrat asupra forţelor franceze ale Primului Consul Bonaparte. Acesta din urmă îşi divizase trupele, trimiţând un puternic detaşament sub comanda generalului Desaix pentru a repera forţele austriece, despre poziţia cărora nu se ştia anterior nimic. Astfel, atacul austriac este surprinzător şi francezii sunt copleşiţi numeric.

Nici măcar şarja de cavalerie eroică a generalului Bessières nu poate opri atacul austriac, care reuşeşte să străpungă linia franceză, oblingându-i pe aceştia să se retragă, spre ora 14. Continuând să împingă înapoi armata franceză, armata austriacă îşi expune flancul, tocmai atunci când Desaix, rechemat de urgenţă pe câmpul de bătălie, soseşte cu toate forţele sale, dinspre sud.

Desaix se pune în fruntea infanteriei sale şi atacă, ordonând de asemenea o şarjă violentă a cavaleriei, sale, comandate de generalul de brigadă Kellermann. Atacul combinat dă imediat rezultate, respingând armata austriacă, surprinsă total de apariţia neaşteptată a întăririlor franceze, dar generalul Louis Charles Antoine Desaix este ucis în acţiune.

 

14 iunie 1807 - În războiul celei de a patra coaliții, armata franceză condusa de imparatul Napoleon a învins-o pe cea rusă în bătălia de la Friedland.

 

14 iunie 1811 - S-a născut scriitoarea americana Harriet Beecher Stowe;

Harriet Elisabeth Beecher Stowe (June 14, 1811 – July 1, 1896) scriitoarea americana - foto - en.wikipedia.org

Harriet Elisabeth Beecher Stowe (June 14, 1811 – July 1, 1896) scriitoarea americana – foto – en.wikipedia.org

Harriet Beecher Stowe este cunoscuta in intreaga lume pentru romanul sau “Coliba unchiului Tom” (1852) in care a descris viata sclavilor afro-americani din America. A fost si o luptatoare pentru abolirea pedepsei cu moartea. A scris mai mult de 20 de cărţi, inclusiv romane, trei memorii de călătorie, şi numeroase articole in presa vremii prin care i-a sensibilizat contemporanii sai asupra problemelor sociale stringente ale epocii sale.

 

14 iunie 1832 - S-a născut Nikolaus August Otto.

Nikolaus August Otto (n. 10 iunie 1832, Holzhausen an der Haide, Nassau; d. 26 ianuarie 1891, Köln) inventator german - foto - ro.wikipedia.org

Nikolaus August Otto – foto – ro.wikipedia.org

Nikolaus August Otto (n. 10 iunie 1832, Holzhausen an der Haide, Nassau; d. 26 ianuarie 1891, Köln) inventator german. A locuit în Franța unde s-a interesat de mașinile cu gaz ale inginerului francez Etienne Lenoir. Otto a fost inventatorul primului motor cu combustie internă care ardea în mod eficient combustibilul direct într-o cameră cilindrică cu piston mobil, mișcarea efectuându-se de-a lungul generatoarei cilindrului.

Deși fuseseră inventate și alte motoare cu combustie internă (de exemplu, de către Etienne Lenoir), acestea nu s-au bazat pe patru timpi separați. Conceptul de patru timpi este posibil să fi fost deja discutat la data invenției lui Otto, dar el a fost primul care l-a pus în practică.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

14 iunie 1837 - A murit poetul italian Giacomo Leopardi;

Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi (June 29, 1798 – June 14, 1837) poet italian - foto - it.wikipedia.org

Giacomo Leopardi - foto – it.wikipedia.org

Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi (June 29, 1798 – June 14, 1837) a fost un poet italian.

 

14 iunie 1846 - Un grup de colonisti americani din Sonoma, proclama Republica in California. La 9 septembrie 1850, California a devenit al 31-lea stat din componenta S.U.A.

 

14 iunie 1848 - A avut loc unificarea guvernelor constituite la Islaz si Bucuresti si formarea guvernului provizoriu al Revolutiei pasoptiste.

Studenți revoluționari din Moldova și Țara Românească, prezentând la Paris tricolorul românesc cu mențiunile "Dreptate, Frăție" în 1848. Acuarelă de C. Petrescu. - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Studenți revoluționari din Moldova și Țara Românească, prezentând la Paris tricolorul românesc cu mențiunile “Dreptate, Frăție” în 1848. Acuarelă de C. Petrescu - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Guvernul revolutionar de la Bucuresti, nou constituit, a decretat infiintarea steagului national in culorile rosu, galben si albastru, cu deviza ”Dreptate Fratie”, a decis desfiintarea pedepsei cu moartea, desfiintarea rangurilor civile si infiintarea ”gvardiei civile”. Totodata, Vasile Alecsandri a publicat in revista brasoveana ”Foaie pentru minte, inima si literatura”, poezia ”Hora Ardealului”.

 

14 iunie 1864 - S-a născut medicul psihiatru, neurolog si neuropatologist german Alois Alzheimer, cunoscut pentru descrierea maladiei care ii poarta numele.

Alois Alzheimer 003.jpg

Alois Alzheimer (n. 14 iunie 1864, Marktbreit am Main – d. 19 decembrie 1915, Breslau) a fost un psihiatru și neuropatolog german. A descris pentru prima dată o formă de demență degenerativă, cunoscută până azi după numele său ca Boala Alzheimer.

 

14 iunie 1868 - S-a nascut Karl Landsteiner, medic austriac, laureat al Premiului Nobel (d. 1943)

LandsteinerWS.jpg

Karl Landsteiner (n. 14 iunie 1868, Viena, în Austria – d. 26 iunie 1943, Statele Unite ale Americii) a fost un biolog și medic austriac, căruia i se datorează primul sistem de clasificare a grupelor sanguine, sistemul AB0. Este Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 1930.

 

14 iunie 1870 - S-a născut printesa Sofia a Prusiei, regină a Greciei, soţia regelui Constantin I al Greciei (d. 1932).

 

14 iunie 1873 - Arheologul amator german Heinrich Schliemann a descoperit orasul antic legendar cantat in Iliada lui Homer, pe dealul din apropierea localitatii Issarlik din Turcia.

Heinrich Schliemann (n. 6 ianuarie 1822 - d. 26 decembrie 1890) arheolog german - foto - ro.wikipedia.org

Heinrich Schliemann (n. 6 ianuarie 1822 – d. 26 decembrie 1890) arheolog german – foto – ro.wikipedia.org

Site-ul include 9 straturi corespunzătoare a 9 orase diferite. Schliemann a donat ceea ce el a numit “comoara lui Priam” Muzeului din Berlin, în 1881.

 

14 iunie 1880 - Guvernul Statelor Unite ale Americii a recunoscut independenta de stat a Romaniei, stabilind relații diplomatice, la nivel de agenție diplomatică, pentru ca două luni mai târziu acestea să fie ridicate la nivel de legație. Relațiile diplomatice au fost întrerupte la 12 decembrie 1941 și au fost reluate, la 7 februarie 1946, la nivel de legație.
La 1 iunie 1964, relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost ridicate la nivel de ambasadă.

 

14 iunie 1882 - S-a născut Ion Petrovici, filosof și memorialist român (d. 1972)

Ion Petrovici (n. 2/14 iunie 1882, Tecuci - d. 17 februarie 1972, Bucureşti) a fost un filozof român, eseist, memorialist, scriitor, orator şi om politic, profesor la Universitatea din Iaşi, membru titular al Academiei Române, fost Ministru al Educaţiei Naţionale - foto: ro.wikipedia.org

Ion Petrovici - foto: ro.wikipedia.org

Ion Petrovici (n. 2/14 iunie 1882, Tecuci – d. 17 februarie 1972, București) a fost un filozof român, eseist, memorialist, scriitor, orator și om politic, profesor la Universitatea din Iași, membru titular al Academiei Române, fost Ministru al Educației Naționale.

 

14 iunie 1899 - S-a nacut scriitorul japonez Yasunari Kawabata, laureat al Premiul Nobel;

Yasunari Kawabata (n. 14 iunie 1899 - d. 16 aprilie 1972) prozator japonez - foto - ro.wikipedia.org

Yasunari Kawabata (n. 14 iunie 1899 – d. 16 aprilie 1972) prozator japonez – foto – ro.wikipedia.org

 

14 iunie 1900 - Hawaii devine teritoriu al Statelor Unite.

 

14 iunie 1905 - A avut loc răscoala marinarilor de pe crucișătorul rus “Potemkin”, din flota Marii Negre.

Matushenko, the leader of the mutiny, is seen to the left of centre. Photo taken July, 1905, after arrival at Constanța – officer at left is in Romanian uniform - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Matushenko, the leader of the mutiny, is seen to the left of centre. Photo taken July, 1905, after arrival at Constanța – officer at left is in Romanian uniform – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Potemkin (“Prințul Potemkin din Taurida”) a fost o navă de luptă construită pentru Flota imperiului rus din Marea Neagră. Ea a devenit faimoasă atunci când echipajul s-a răzvrătit împotriva ofițerilor în iunie 1905 (revoluția din acel an), care este acum privită ca un prim pas către Revoluția Rusă din 1917..
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

Potemkin at anchor with the Romanian flag hoisted on her mast, Constanța, July 1905 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Potemkin at anchor with the Romanian flag hoisted on her mast, Constanța, July 1905 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

14 iunie 1920 - S-a născut la Brasov dirijorul si compozitorul roman Mihai Brediceanu;

Mihai Brediceanu (n. 14 iunie 1920, Brașov — d. 4 martie 2005) compozitor, dirijor și muzicolog român -  foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Mihai Brediceanu - foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Mihai Brediceanu (n. 14 iunie 1920, Brașov — d. 4 martie 2005) compozitor, dirijor și muzicolog român.

 

14 iunie 1920 - A murit sociologul si filosoful german Max Weber; (n. 1864).

Max Weber 1894.jpg

Maximilian Weber (n. 21 aprilie 1864 – d. 14 iunie 1920) a fost un economist politic și sociolog german, fiind considerat unul dintre fondatorii studiului modern al sociologiei și administrării publice. El și-a început cariera la Universitatea din Berlin, și mai târziu a lucrat la Universitatea Freiburg, Universitatea din Heidelberg, Universitatea din Viena și la Universitatea din München. A fost o persoană influentă în politica germană contemporană, fiind unul dintre negociatorii Germaniei la Tratatul de la Versailles și membru al comisiei însărcinate cu susținerea Constituției de la Weimar. S-a ocupat în principal cu studiul sociologiei religiilor și a guvernului, dar prin munca sa a adus contribuții și în domeniul economiei.

 

14 iunie 1927 - A murit scriitorul englez Jerome K. Jerome;

Jerome Klapka Jerome (n. 2 mai 1859 – d. 14 iunie 1927) eseist, romancier și umorist englez - foto - ro.wikipedia.org

Jerome Klapka Jerome (1859 – 1927) – foto – ro.wikipedia.org

Jerome Klapka Jerome (n. 2 mai 1859, Walsall, Staffordshire – d. 14 iunie 1927, Northampton) a fost un eseist, romancier și umorist englez, cel mai bine cunoscut pentru romanul satiric Trei într-o barcă (Three Men in a Boat – to Say Nothing of the Dog). S-a născut și a crescut în sărăcie la Londra, într-o casă, care este astăzi un muzeu dedicat lui. Alte titluri cunoscute sunt: colecția de eseuri “Gândurile trândave ale unui pierde-vară” și “Trei pe două biciclete“, o continuare a romanului “Trei într-o barcă“. Prin proza sa umoristică, a manifestat înțelegere pentru slăbiciunile omenești și capacitatea de a descoperi partea comică a neplăcerilor domestice. A fost unul dintre fondatorii revistei The Idler.

 

14 iunie 1929 - S-a născut revolutionarul comunist argentinian Ernesto “Che” Guevara.

Ernesto Rafael Guevara de la Serna (n. 14 iunie 1928 – d. 9 octombrie 1967), mai cunoscut sub porecla sa de Che Guevara sau el Che sau simplu Che, revoluționar de stânga, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american - foto ( Che Guevara la înmormântarea victimelor exploziei vasului La Coubre, 5 martie 1960, fotografie de Alberto Korda): ro.wikipedia.org

Che Guevara la înmormântarea victimelor exploziei vasului La Coubre, 5 martie 1960, fotografie de Alberto Korda – foto: ro.wikipedia.org

Ernesto Rafael Guevara de la Serna (n. 14 iunie 1928 – d. 9 octombrie 1967), mai cunoscut sub porecla sa de Che Guevara sau el Che sau simplu Che, a fost un revoluționar de stânga, lider al regimului comunist cubanez și insurgent sud-american. A fost executat in Bolivia la data de 9 octombrie 1967, dupa ce grupa de partizani pe care o conducea a fost lichidata si el facut prizonier de armata.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

14 iunie 1935 - În portul Constanta sosește vasul „Prințesa Maria” cu rămășițele pământești ale domnitorului Dimitrie Cantemir și cu câteva documente de arhiva din Tezaurul Romaniei, care a fost trimis la Moscova în timpul Primului Razboi Mondial. Arhivele au constat în registrele contabile ale unor bănci, state de servicii ale funcționarilor Ministerului Agriculturii, bancnote românești tipărite în 1917 la Moscova și nici un document istoric.

 

14 iunie 1936 - A murit romancierul si dramaturgul rus Maxim Gorki; (n. 1868).

Alexei Maximovici Peșkov (n. 16 martie 1868 (S.N. 28 martie) – d. 18 iunie 1936), mai bine cunoscut ca Maxim Gorki scriitor rus/sovietic, fondator al realismului socialist în literatură și activist politic - foto - ro.wikipedia.org

Maxim Gorki - foto – ro.wikipedia.org

Alexei Maximovici Peșkov (n. 16 martie 1868 (S.N. 28 martie)– d. 18 iunie 1936), mai bine cunoscut ca Maxim Gorki, a fost un scriitor rus/sovietic, fondator al realismului socialist în literatură și activist politic. S-a născut în orașul Nijni Novgorod și a murit la Moscova. Din 1906 până în 1913 și din 1921 până în 1929 a trăit în străinătate, în special pe Insula Capri. După reîntoarcerea în Uniunea Sovietică, a acceptat politica culturală a vremii, dar nu i s-a mai permis să părăsească țara.

 

14 iunie 1940 - Armata germana ocupă capitala Frantei si o declara ”oras deschis”.

Hitler langa  Turnul Effel in Paris -  foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Hitler langa Turnul Effel in Paris – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

 

14 iunie 1941 - Al doilea război mondial: A patra deportare majoră a polonezilor către Siberia: 300.000 dintre aceia ce evitaseră deportările precedente și copii din taberele de vară și orfelinate.

Deportari in Siberia (1940-1941) - foto: wikimedia.org

Deportari in Siberia (1940-1941) – foto: wikimedia.org

În timpul celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a ocupat o zonă întinsă în estul Poloniei, (așa numita Kresy), încă 5,2 – 6,5 milioane de polonezi devenind astfel cetățeni sovietici, (din cei aproximativ 13,5 milioane de locuitori ai teritoriilor anexate). Istoricii mai discută încă despre cifra exactă a deportaților polonezi din aceste teritorii, aprecierile variind între 500.000 și 1,7 milioane de polonezi transferați în zone îndepărtate ale URSS-ului sau morți în timpul acestui proces. Pe 30 martie 2004, șeful Arhivei FSB (Seviciul Federal de Securitate al Rusiei), generalul Vasili Khristoforov, a dat o cifră considerată exactă a acestor deportări.

În conformitate cu cele spuse de el, în 1940 au fost deportați 297.280 de polonezi, urmați în iunie 1941 de încă 40.000. El nu a pus la socoteală și victimile execuțiilor directe ale polonezilor în timpul ocupației din 1939 – 1940. (Vezi și Masacrul de la Katyn). După încheierea celui de-al doilea război mondial, cei mai mulți polonezi din Kresy au fost expulzați în Republica Populară Polonia, dar, în conformitate cu statisticile oficiale, 1,3 milioane de polonezi au rămas să trăiască în continuare în URSS. Unii dintre ei au fost motivați poate de credința tradițională poloneză că vor redeveni proprietarii pământurilor pe care trăiau. Altora li s-a interzis să emigreze în Polonia.

 

14 iunie 1941 - S-a nascut Vasile V. Vasilache (Vasile Vasilache jr.), compozitor şi pianist român, fiul popularului actor Vasile Vasilache, membru al cuplului de comedie antebelic Stroe si Vasilache.

Vasile Vasilache junior (n. 14 iunie 1941 - d. 1991, București[1]), cunoscut de prieteni ca Vova, compozitor român - foto - discogs.com

Vasile Vasilache junior - foto – discogs.com

Vasile Vasilache junior (n. 14 iunie 1941 – d. 1991, București), cunoscut de prieteni ca Vova, compozitor român.

 

14 iunie 1944 - S-a născut Șerban Creangă, regizor român de film

 

14 iunie 1946 - S-a născut Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite ale Americii

Donald John Trump (n. 14 iunie 1946, Queens, New York) este un magnat miliardar american, vedetă de televiziune, politician şi actualul preşedinte al Statelor Unite ale Americii - foto - ro.wikipedia.org

Donald Trump – foto – ro.wikipedia.org

Donald John Trump (n. 14 iunie 1946, Queens, New York) este un miliardar american, vedetă de televiziune, politician și actualul președinte al Statelor Unite ale Americii. El a fost candidatul republican și a fost ales al 45-lea președinte al Statelor Unite în alegerile din 8 noiembrie 2016, învingând pe contracandidatul democrat Hillary Clinton; a preluat oficial mandatul de președinte pe 20 ianuarie 2017, succedându-l pe Barack Obama. La cei 70 de ani ai săi, Trump este cea mai în vârstă persoană care își asumă președinția Statelor Unite.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

14 iunie 1949 - S-a născut Alan White, baterist englez (Yes)

AlanWhite.jpg

Alan White 2003

Alan White (născut pe 14 iunie 1949) este un baterist englez de rock and roll cunoscut pentru activitatea de 34 de ani în trupa de rock progresiv Yes. White a apărut pe peste 50 de albume ale unor artiști precum John Lennon, George Harrison, Joe Cocker, Ginger Baker și The Ventures.

 

14 iunie 1949 - S-a născut Harry Turtledove, istoric și scriitor american

Harry Turtledove 2005.jpg

Harry Turtledove în 2005

Harry Norman Turtledove (n. 14 iunie 1949, Los Angeles) este un scriitor american de romane științifico-fantastice, ucronice și de fantezie. În 1995 a câștigat premiul Hugo pentru cea mai bună nuvelă pentru “Down in the Bottomlands“. “Must and Shall” a fost nominalizată în 1996 la premiul Hugo pentru cea mai bună nuveletă.

 

14 iunie 1950 - S-a nascut Rowan Williams, arhiepiscop de Canterbury

Rowan-williams-pakistan1.jpg

Dr Rowan Williams, Arhiepiscop de Canterbury, în mijlocul credincioşilor.

Dr Rowan Douglas Williams, membru al Academiei Britanice (născut la 14 iunie 1950) e arhiepiscop de Canterbury, mitropolit al provinciei cu același nume, întâistătătorul Bisericii Anglicane, președintele Comuniunii Anglicane, un teolog, poet, și lector universitar. Este căsătorit cu teoloaga Jane Williams, având doi băieți, și locuiește la Chalbury, unde oficiază duminica la biserica parohială, atunci când nu se află în deplasare.

 

14 iunie 1953 - S-a născut Hanna Laslo, actriță israeliană de comedie și de varietăți

Hana Laszlo.jpg

Hana Laszlo, 2004

Hanna Laslo , născută la Jaffa la 14 iunie 1953) este o actriță israeliană de comedie și de varietăți (stand up comedy). Fiică a unei familii de evrei supraviețuitori ai Holocaustului din Polonia (din ghetoul Lodz), ea a obținut premiul de interpretare feminină la Festivalul de la Cannes in anul 2005, pentru rolul Hanna Ben Moshe din filmul Free Zone al regizorului Amos Gitaï Ea a jucat într-un mare număr de filme, programe de televiziune, spectacole de varietăți. A devenit vestită în țara ei prin limba ei ascuțită, și prin prezența ei scenică pregnantă în orice rol pe care îl joacă, a creat, între altele, personaje umoristice precum Savta Zafta (Bunica Bătaie) și femeia de servici Clara. A fost căsătorită de două ori și are doi fii din prima căsătorie cu producătorul Aviv Ghiladi.

 

14 iunie 1956 - S-a născut Gianna Nannini, cântăreață italiană

 

Gianna Nannini (n. 14 iunie 1956) este o cântăreață italiană. Discografia Giannei Nannini cuprinde 16 albume de studio, 4 compilații, fiecare lansat la un interval de aproape 10 ani. Discografia sa cuprinde de asemenea discuri single și videoclipuri muzicale.

 

14 iunie 1958 - A avut loc răscoala deţinuţilor politici închişi la Gherla.

Închisoarea din Gherla. imagine preluată din “Memorialul Durerii”, film realizat de Lucia Hossu-Longin - foto preluat de pe www.memorialsighet.ro

Închisoarea din Gherla. imagine preluată din “Memorialul Durerii”, film realizat de Lucia Hossu-Longin – foto preluat de pe www.memorialsighet.ro

Regimul extrem de dur aplicat deţinuţilor politici la Gherla a dus la declanşarea mai multor revolte în rândul acestora în perioada 1945-1964. Cel mai amplu protest de acest fel este cel cunoscut sub denumirea de „rebeliunea de la Gherla” izbucnit la 14 iunie 1958. Revolta a pornit din camera 86 (cea a „frontieriştilor”), treptat alăturându-li-se deţinuţi din toate categoriile. Aceştia au stat baricadaţi timp de două zile într-una din celulele penitenciarului, au smuls şi aruncat obloanele de la ferestrele cu vedere spre oraş, au strigat injurii la adresa guvernului, partidului şi administraţiei, au scandat revendicări, precum „Vrem pachet şi vorbitor!”, „Suntem deţinuţi politici!”, „Să vină Crucea Roşie!”, au cântat „Deşteaptă-te române!”, „Pe-al nostru steag” şi „Marseilleza”.

Revolta de la Gherla a luat sfârşit prin intervenţia în forţă a administraţiei penitenciarului, care a spart uşa celulei, iar răzvrătiţii au fost crunt bătuţi şi dispersaţi. Participanţii au fost anchetaţi în regim de pedeapsă (cu bătaie şi un regim alimentar draconic, cu 250 gr. pâine şi o gamelă cu apă caldă la câteva zile), iar 22 dintre aceştia au primit condamnări suplimentare cuprinse între 5 şi 15 ani. În fiecare atom al acestui univers de suferinţă se ascunde un om, o biografie care trece prin cercurile infernului, dar îşi păstrează gândurile, sentimentele şi memoria proprie.
articol preluat de pe www.memorialsighet.ro cititi mai mult si pe: romanialibera.roadevarul.ro

 

14 iunie 1958 - A fost arestat de Securitate, Alexandru Teodorescu, gazetar, poet, monah român din perioda interbelică, iniţiatorul grupului Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim.

Sandu Tudor (n. 22 decembrie 1896, Bucureşti, România – d. 17 noiembrie 1962, Penitenciarul Aiud, România) este pseudonimul literar al lui Alexandru Teodorescu, gazetar, poet, monah român din perioda interbelică, cunoscut şi sub numele monahale de Monahul Agaton de la Mănăstirea Antim şi Daniil de la Rarău. Din 1948, când s-a călugărit, duhovnic i-a fost Ilie Cleopa. Sandu Tudor este iniţiatorul grupului Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sandu Tudor – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sandu Tudor (n. 22 decembrie 1896, București, România – d. 17 noiembrie 1962, Penitenciarul Aiud, România) este pseudonimul literar al lui Alexandru Teodorescu, gazetar, poet, monah român din perioda interbelică, cunoscut și sub numele monahale de Monahul Agaton de la Mănăstirea Antim și Daniil de la Rarău. Din 1948, când s-a călugărit, duhovnic i-a fost Ilie Cleopa. Sandu Tudor este inițiatorul grupului Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim.

La 14 iunie 1958 Sandu Tudor a fost arestat de Securitate. Din cei 4 ani de detenție politică a executat 2 ani cu lanțuri grele la picioare. După ce l-au urmărit sistematic, pe data de 14 iunie 1958, Părintele Daniil Tudor a fost arestat. Interogatoriul a fost lung și obositor, iar Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militare îl va condamna pe 8 noiembrie 1958 “la 25 (douazecișicinci) ani temniță grea și 10 (zece) ani degradare civică pentru infracțiunea p.p. de ort.209, pct.l cp. cu art.31 cp. și art.58, pct.2-5 cp. îl mai condamnă la 15 (cincisprezece) ani detenție riguroasă pentru crimă p.p. de ort. 193/1 al. 4 cp.”
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

14 iunie 1959 - S-a născut Alexandru Darie, regizor român

 

14 iunie 1961 - S-a născut Boy George, cântăreț britanic. cititi mai mult pe: en.wikipedia.org; www.boygeorgeuk.com

 

14 iunie 1961 - S-a născut Radu Florescu, poet român

 

14 iunie 1962 - La Paris, s-a infiintat Organizatia Europeana de Cercetari Spatiale, redenumita mai tarziu Agentia Spatiala Europeana.

 

14 iunie 1966 - Vaticanul anunta abolirea „indexului cartilor prohibite”,Index Librorum Prohibitorum, instituit in anul 1557.

 

14 iunie 1967 - China a testat prima sa bomba cu hidrogen.

 

14 iunie 1968 - A murit poetul italian Salvadore Quasimodo, laureat al Premiului Nobel

Salvatore Quasimodo (August 20, 1901 – June 14, 1968) poet italian laureat al Premiului Nobel - foto - en.wikipedia.org

Salvatore Quasimodo – foto – en.wikipedia.org

Salvatore Quasimodo, (August 20, 1901 – June 14, 1968) a fost un poet italian, unul dintre marii poeti pe care i-a dat Sicilia, laureat al Premiului Nobel. A fost de asemenea critic literar , editor şi traducător. S-a născut în Modica, lângă Ragusa în sud-estul Siciliei , în 1901, fiu al unui feroviar Salvatore a studiat iniţial ingineria si a avut mai multe locuri de muncă în domeniul construcţiilor. Romancierul Elio Vittorini, l-a incurajat sa scrie si in 1938, Quasimodo a devenit editor de revistă şi, mai apoi în 1941, profesor de literatură în Milano. “Şi deodată este seara” , publicata în 1942, rămâne cea mai citita carte a lui. Dupa anii 1920.opera lui Quasimodo poate fi divizată, stilistic şi tematic, în perioada nostalgica de dinainte de război şi existenţialista in perioada de dupa război.

El a fost unul dintre fondatorii “Ermetismul,” in stil italian, cu rădăcini în şcoala simbolista franceza. Salvatore Quasimodo a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1959. Este puţin cunoscut faptul că el a tradus, de asemenea, poezie epică greacă şi latină în limba italiană. Viaţa lui personala a fost interesanta şi într-un sens a fost reflectata si in poezia sa. A fost arestat si inchis scurt timp pentru a se fi opus fascismului. Ca mulţi antifascişti, s-a alăturat dupa razboi partidului comunist, dar a demisionat atunci când partidul l-a indemnat sa scrie poezii politice. Prima lui sotie a murit în 1948,iar Quasimodo s-a recăsătorit cu o dansatoare italiana faimoasa . Ultima sa lucrare, ”A da şi a primi“, a fost publicata în 1966. Quasimodo a murit la Napoli, în iunie 1968.

 

14 iunie 1969 - S-a nascut campioana germană de tenis Steffi Graf.

Stefanie Maria "Steffi" Graf (born 14 June 1969) campioana  germană de tenis - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Stefanie Maria “Steffi” Graf – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Stefanie Maria Graf (n. 14 iunie 1969, Mannheim) este o fostă jucătoare germană profesionistă de tenis. Ea a câștigat de 22 de ori marile turnee internaționale de tenis „Grand Slam” care cuprind „Australian Open”, „French Open”, „Wimbledon” și „US Open”. Timp de 377 de săptămâni a fost jucătoarea numărul unu de tenis în lume. În 1988 a câștigat toate cele 4 turnee Grand Slam cât și Jocurile Olimpice, fiind până în prezent singura care a câștigat așa-numitul „Golden Slam” (adică toate cele patru turnee „Grand Slam” și „Jocurile Olimpice” în același an).

 

14 iunie 1979 - Moare Cristian Mateescu, inginer si profesor la Politehnica din Bucuresti si Institutul de Construcutii unde a predat discipline de mecanica constructiilor si hidrotehnica. A fost redactor-sef la revista “Hidrotehnica”, membru corespondent (1955) apoi membru titular (1974) al Academiei Romane. S-a facut remarcat cu “Amenajarea rationala a Ialomitei superioare” – 1927, proiectul pentru blocul Aro-Patria si a colaborat la planul de electrificare a Romaniei.

 

14 iunie 1982 - Fortele militare argentiniene s-au predat unitatilor britanice din Insulele Falkland, luand astfel sfarsit Razboiul Malvinelor.

 foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

 

14 iunie 1985 - A fost semnat Acordul de la Schengen.

14 June 1985 – signing the Schengen Agreement: Catherine Lalumière (France), Waldemar Schreckenberger (Germany), Paul De Keersmaeker (Belgium), Robert Goebbels (Luxemburg) & Wim van Eekelen (Netherland) - foto preluat de pe www.schengenvisainfo.com

14 June 1985 – signing the Schengen Agreement: Catherine Lalumière (France), Waldemar Schreckenberger (Germany), Paul De Keersmaeker (Belgium), Robert Goebbels (Luxemburg) & Wim van Eekelen (Netherland) – foto preluat de pe www.schengenvisainfo.com

Prin Acordul de la Schengen semnat în mica localitate luxemburgheză Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda au convenit să renunțe treptat la controlul de la frontierele comune și să introducă libera circulație pentru toți cetățenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terțe țări. Până în prezent, 30 de state au aderat la Acordul Schengen, dintre care 27 l-au și implementat. Într-un moment istoric, la 21 decembrie 2007, nouă state, majoritatea din centrul și estul Europei, și-au deschis granițele, astfel încât pentru prima dată este posibilă călătoria liberă peste fosta Cortină de Fier.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

14 iunie 1986 - A murit la Geneva, in Elvetia, scriitorul argentinian Jorges Luis Borges

Jorge Luis Borges (n. 24 august 1899 la Buenos Aires - d. 14 iunie 1986 la Geneva, Elveția; de fapt Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo) a fost unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea. Romancier, poet, eseist argentinian - foto - ro.wikipedia.org

Jorge Luis Borges – foto – ro.wikipedia.org

Jorge Luis Borges (n. 24 august 1899 la Buenos Aires – d. 14 iunie 1986 la Geneva, Elveția; de fapt Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo) a fost unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea. Romancier, poet, eseist argentinian, faimos pentru povestirile sale fantastice, în care a unit cu măiestrie idei filozofice și metafizice cu temele clasice ale fantasticului .Adjectivul “borgezian” definește concepția despre viață privita ca o ca poveste (“fiction”), ca minciună, ca operă contrafăcută si dată drept adevarată (ca în faimoaselel sale recenzii de cărți imaginare).

 

14 iunie 1990 - A avut loc a treia „mineriada”. Urmare a evenimentelor din 13 iunie, circa 10.000 de mineri din Valea Jiului au descins în București pentru a „restabili ordinea”.

Mineriada 13-15 iunie 1990  foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Mineriada 13-15 iunie 1990
foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Ortacii” au venit la chemarea lui Ion Iliescu, ales presedinte al Romaniei la 20 aprilie 1990, cu scopul de a sprijini autoritatile in conflictul cu manifestantii din Piata Universitatii. Au fost atacate sediile partidelor din opoziție, lideri ai acestora,facultati, studenți (14-15 iunie 1990). Au fost devastate Universitatea Bucuresti, precum si sediile unor partide (PNL, PNTCD), redactii de ziare si locuinte ale unor oameni politici, printre care si Ion Ratiu. Evenimentele au starnit indignarea opiniei publice internationale si au dus la pierderea simpatiei Occidentului, pe care Romania le-a castigat prin Revolutia din decembrie 1989. Pe langa sutele de raniti, au existat morti, disparuti, arestari fara mandate. In ciuda cumplitelor violente, Iliescu le-a multumit ortacilor condusi de Miron Cosma. La sase zile dupa incidente, la 20 iunie 1990, Ion Iliescu a rostit juramantul de investitura ca presedinte al Romaniei.

 

14 iunie 1990 - Franta, Germania si Benelux au semnat Conventia de la Schengen, privind libera circulatie a persoanelor.

 

14 iunie 1991 - La intrarea în Parcul Libertăţii din Bucureşti a fost ridicată o cruce în memoria victimelor mineriadei din din 13-15 iunie 1990.

 

14 iunie 1995 - A decedat renumitul chitarist și cântăreț irlandez Rory Gallagher (n. 1949)

 

14 iunie 2005 - Salvamontistul sibian Teodor Tulpan, primul alpinist roman care a ajuns pe Everest, incepe expeditia pe cel mai inalt varf din Peru, Huascaran.

 

14 iunie 2007 - A decedat Kurt Waldheim, fost un diplomat și politician austriac, care ocupat posturile de Secretar General al Națiunilor Unite între 1972 și 1981, si de președinte al Austriei între 1986 și 1992. (n. decembrie 1918). La scurt timp dupa ce a devenit presedinte al Austriei a fost acuzat de crime savarsite in timpul celui de-al doilea razboi mondial impotriva evreilor din Grecia si impotriva partizanilor iugoslavi, motiv pentru care a fost declarat personna non grata in S.U.A si in numeroase tari europene. Cu toate acestea si-a dus pana la capat mandatul de presedinte al Austriei.

 

14 iunie 2020 - La Ordinea Zilei

 

articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.comro.wikipedia.orgyoutube.com