Duminica a 24-a după Rusalii – Învierea fiicei lui Iair

Învierea fiicei lui Iair - foto preluat de pe doxologia.ro

foto preluat de pe doxologia.ro
articole preluate de pe: ro.wikipedia.org; ziarullumina.ro

 

Învierea fiicei lui Iair

Învierea fiicei lui Iair este una din minunile lui Iisus, consemnată în Evanghelia după Matei (9:18–26), în cea după Marcu (5:21–43) și în cea după Luca (8:40–56).

Povestea aceasta urmează imediat după Exorcismul din ținutul Gadarenilor. Iair, mai-marele sinagogii, l-a rugat pe Iisus să o vindece pe fiica sa care era pe moarte. După Matei, fiica sa era deja moartă. Pe drumul spre casa lui Iair, o femeie bolnavă din mulțime se atinge de veșmântul lui Iisus și se vindecă pe loc. Aceasta este cunoscută ca minunea vindecării femeii cu scurgere de sânge.

Între timp, fata moare, dar Iisus intră în casă și o readuce la viață pe fiica lui Iair, sau după propriile sale cuvinte, o trezește. În Evanghelia după Marcu, Iisus i-a spus fetei fraza aramaică “Talita kumi” (transliterată în grecește ca ταλιθα κουμ și însemnând: “Fetițo, îți spun ție, scoală-te!“).

 

Interpretări

Donahue și Harrington afirmă că acest episod arată că “credința, în special cea dovedită de femeia cu scurgere cu sânge, poate exista și în situațiile aparent fără speranță“.

Cele două povestiri combinate au fost utilizate ca un exemplu de intercalare, cu una dintre ele inserată în cea de-a doua, și de contrast prin compararea unei femei bolnave de 12 ani cu fetița de 12 ani. Michael Keene precizează că acolo este o legătură între Iair și femeie: “Legătura între ei este credința pe care atât Iair, cât și femeia cu scurgere de sânge o arată față de Iisus“.

Walvoord și Zuck afirmă că: “Ceea ce apare a fi ca o întârziere dezastruoasă în vindecarea femeii asigură restabilirea fiicei lui Iair. Este ordonată în mod providențial pentru a încerca și întări credința lui Iair.” Lang mai afirmă și că: “Această întârziere va servi pentru a încerca și întări credința lui Iair.”

"Raising of Jairus' Daughter" by Paolo Veronese, 1546 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

“Raising of Jairus’ Daughter” by Paolo Veronese, 1546 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

Marcu 5, 22-24 / 35-43 şi 6, 1

Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui,

Şi L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape şi să trăiască.

Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea.

Încă vorbind El, au venit unii de la mai-marele sinagogii, zicând: Fiica ta a murit. De ce mai superi pe Învăţătorul?

Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai-marelui sinagogii: Nu te teme. Crede numai.

Şi n-a lăsat pe nimeni să meargă cu El, decât numai pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui Iacov.

Şi au venit la casa mai-marelui sinagogii şi a văzut tulburare şi pe cei ce plângeau şi se tânguiau mult.

Şi intrând, le-a zis: De vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.

Şi-L luau în râs. Iar El, scoţându-i pe toţi afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde era copila.

Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoală-te!

Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire mare.

Dar El le-a poruncit, cu stăruinţă, ca nimeni să nu afle de aceasta. Şi le-a zis să-i dea copilei să mănânce.

Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El.

 

 

Luca 8, 41-56

În vremea aceea a venit la Iisus un om al cărui nume era Iair și care era mai-marele sinagogii. Și, căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa lui,

Că numai o fiică avea, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Iar, pe când se ducea Iisus şi mulţimile Îl împresurau,

O femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei şi de nici unul n-a putut să fie vindecată,

Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei.

Și a zis Iisus: Cine s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează, şi Tu întrebi: Cine s-a atins de Mine?

Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva, căci am simţit o putere care a ieşit din Mine.

Atunci femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce pricină s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată.

Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace!

Pe când încă vorbea El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul.

Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi.

Şi, venind în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu El decât numai pe Petru, pe Ioan şi pe Iacob, pe tatăl copilei şi pe mamă.

Și toți plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme.

Și râdeau de El, ştiind că a murit.

Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te!

Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea copilei să mănânce.

Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.

 

 

Matei 9, 18-26

În vremea aceea a venit un dregător și s-a închinat lui Iisus, zicând: Fiica mea a murit de curând, dar, venind, pune mâna Ta peste ea și va fi vie.

Atunci Iisus, ridicându-se, a mers după el împreună cu ucenicii.

Și, iată, o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de El pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui.

Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina Lui și mă voi face sănătoasă.

Iar Iisus, întorcându-Se și văzând-o, i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit! Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela.

Iisus, venind la casa dregătorului și văzând pe cântăreții din flaut și mulțimea tulburată, a zis:

Depărtați-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El.

Iar după ce mulțimea a fost scoasă afară, intrând, a luat-o de mână și copila s-a ridicat.

Și a ieșit vestea aceasta în tot ținutul acela.

 

cititi mai mult despre Învierea fiicei lui Iair si pe: ziarullumina.ro; www.crestinortodox.roen.wikipedia.org