✝) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)

Învierea fiicei lui Iair - foto preluat de pe doxologia.ro

foto preluat de pe doxologia.ro
articole preluate de pe: ro.wikipedia.org; ziarullumina.ro

 

Învierea fiicei lui Iair

Învierea fiicei lui Iair este una din minunile lui Iisus, consemnată în Evanghelia după Matei (9:18–26), în cea după Marcu (5:21–43) și în cea după Luca (8:40–56).

Povestea aceasta urmează imediat după Exorcismul din ținutul Gadarenilor. Iair, mai-marele sinagogii, l-a rugat pe Iisus să o vindece pe fiica sa care era pe moarte. După Matei, fiica sa era deja moartă. Pe drumul spre casa lui Iair, o femeie bolnavă din mulțime se atinge de veșmântul lui Iisus și se vindecă pe loc. Aceasta este cunoscută ca minunea vindecării femeii cu scurgere de sânge.

Între timp, fata moare, dar Iisus intră în casă și o readuce la viață pe fiica lui Iair, sau după propriile sale cuvinte, o trezește. În Evanghelia după Marcu, Iisus i-a spus fetei fraza aramaică “Talita kumi” (transliterată în grecește ca ταλιθα κουμ și însemnând: “Fetițo, îți spun ție, scoală-te!“).

 

Interpretări

Donahue și Harrington afirmă că acest episod arată că “credința, în special cea dovedită de femeia cu scurgere cu sânge, poate exista și în situațiile aparent fără speranță“.

Cele două povestiri combinate au fost utilizate ca un exemplu de intercalare, cu una dintre ele inserată în cea de-a doua, și de contrast prin compararea unei femei bolnave de 12 ani cu fetița de 12 ani. Michael Keene precizează că acolo este o legătură între Iair și femeie: “Legătura între ei este credința pe care atât Iair, cât și femeia cu scurgere de sânge o arată față de Iisus“.

Walvoord și Zuck afirmă că: “Ceea ce apare a fi ca o întârziere dezastruoasă în vindecarea femeii asigură restabilirea fiicei lui Iair. Este ordonată în mod providențial pentru a încerca și întări credința lui Iair.” Lang mai afirmă și că: “Această întârziere va servi pentru a încerca și întări credința lui Iair.”

"Raising of Jairus' Daughter" by Paolo Veronese, 1546 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

“Raising of Jairus’ Daughter” by Paolo Veronese, 1546 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

✝)  Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair)

Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui, Şi L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape şi să trăiască. Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea. Încă vorbind El, au venit unii de la mai-marele sinagogii, zicând:

Fiica ta a murit. De ce mai superi pe Învăţătorul? Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai-marelui sinagogii: Nu te teme. Crede numai. Şi n-a lăsat pe nimeni să meargă cu El, decât numai pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui Iacov. Şi au venit la casa mai-marelui sinagogii şi a văzut tulburare şi pe cei ce plângeau şi se tânguiau mult.

Şi intrând, le-a zis: De vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme. Şi-L luau în râs. Iar El, scoţându-i pe toţi afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde era copila. Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte:

Fiică, ţie zic, scoală-te! Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire mare. Dar El le-a poruncit, cu stăruinţă, ca nimeni să nu afle de aceasta. Şi le-a zis să-i dea copilei să mănânce. Şi a ieşit de acolo şi a venit în patria Sa, iar ucenicii Lui au mers după El. Marcu 5, 22-24 / 35-43 şi 6, 1

Domnul Hristos a înviat pe fiica lui Iair, pe fiul văduvei din Nain şi pe Lazăr. Doar cele trei învieri le găsim consemnate în Noul Testament. În schimb, găsim multe vindecări de boli şi tămăduiri ale demonizaţilor. Când a înviat pe fiica lui Iair, Mântuitorul Iisus Hristos a arătat că moartea este doar un somn. Deşi moartea fetiţei era evidentă pentru mulţi, Hristos-Domnul ţine să prezinte lucrurile într-o altă perspectivă.

După învierea copilei, toţi au fost cuprinşi de o mare uimire. Mulţi dintre noi ne asemănăm cu această copilă, pentru că devenim asemenea morţilor prin păcatele care le săvârşim. Şi atunci El ne prinde de mână şi ne zice: ţie îţi poruncesc, scoală-te!

cititi mai mult despre Învierea fiicei lui Iair si pe en.wikipedia.org