Articole

Legea Bicicletei – o inițiativă parlamentară transpartinică în parteneriat cu societatea civilă

Legea Bicicletei – o inițiativă parlamentară transpartinică în parteneriat cu societatea civilă

foto: Vitalie Brega (Marsul biciclistilor – Bucuresti – 22 aprilie 2017)
articol: usr.ro

22 septembrie 2017

 

Astăzi, 22 septembrie, cu ocazia Zilei Europene Fără Mașini, anunțăm formarea unui grup de lucru transpartinic care să elaboreze „LEGEA BICICLETEI”, o inițiativă parlamentară care își propune să încurajeze folosirea bicicletei în scop utilitar, recreativ, turistic și sportiv.

Inițiativa „Legea Bicicletei” este un model de colaborare transpartinică și de parteneriat cu societatea civilă, deoarece beneficiază din start de sprijinul unui grup de peste 50 de ONG-uri care, de altfel, au propus încă din toamna anului 2016 inițierea acestei legi și au contactat în acest sens candidații și apoi parlamentarii aleși.

Legea Bicicletei va stabili principii și va conține măsuri adecvate de promovare a utilizării bicicletei, pe mai multe planuri, în principal legislativ și instituțional, într-un mod coerent și integrat. Legea își propune să rezolve multiplele neajunsuri ale cadrului normativ actual, ca parte a efortului legislativ de încurajare a unei mobilități durabile, a unui sistem de transport mai puțin poluant și a unui stil de viață sănătos și modern, în concordanță cu bunele practici și tendințele la nivel european.

Potrivit viitoarei legi, promovarea utilizării bicicletei va fi declarată obiectiv de interes public și se vor aduce modificări legislației rutiere, urbanistice, fiscale și din alte câteva domenii. Propunerea de act normativ va prevedea și adoptarea unei strategii naționale și a unui masterplan în acest sens. Vor fi create elemente instituționale la nivelul autorităților centrale și locale care să permită coordonarea între autorități, atât în elaborarea măsurilor, cât și în punerea lor în practică.

Proiectul nu va înlocui actualele inițiative legislative pro-biciclistice aflate în diverse faze ale procedurilor parlamentare, ci le va corela și va oferi verigile lipsă, pentru a se ajunge la un cadru normativ coerent, favorabil dezvoltării circulației pe doua roți în scop utilitar, turistic, sportiv și recreativ. Actualele proiecte punctuale vor fi sprijinite deoarece au un rol important de conștientizare a importanței bicicletei, în cadrul mai larg al promovării dezvoltării durabile.

Inițiativa aceasta vine ca o evoluție firească a preocupărilor semnatarilor ei și a formațiunilor politice pe care le reprezintă, deoarece s-au implicat și în trecut în probleme de mediu sau mobilitate durabilă. Implicarea comună a PSD, PNL si UDMR în această inițiativă este și o continuare a colaborării în cadrul „Green Politics”, o platformă unde clasa politică, ONG-uri, societatea civilă, companii și organizații profesionale au conclucrat în vederea promovării ecologiei și adoptării unor inițiative legislative care vizează responsabilitate față de mediul înconjurător, precum Legea Picnicului.

Tudor-Rareș Pop este deputat USR și s-a implicat în anul 2016 în calitate de consilier la Cancelaria Prim-Ministrului, în deblocarea proiectului de hotărâre de guvern privind traseele cicloturistice și în includerea infrastructurii pentru biciclete în anumite linii de finanțare din fonduri UE. De asemenea, a activat în trecut în societatea civilă ca lider al unei asociații de bicicliști.

Carmen Mihălcescu este deputat PSD, vicepreședinte al Camerei Deputaților și un parlamentar cu mulți ani de activitate in comisiile de mediu. În legislatura trecută a fost printre cei care au inițiat înființarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. De asemenea fost și printre inițiatorii Legii privind desfăşurarea activităţilor de picnic cu scop de reglementare a zonelor și a modalităților în care activitățile de recreere publică nu afectează mediul înconjurător.

Adriana Săftoiu, deputat PNL, membru în comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, a susținut în legislatura 2008-20012, platforma Green Politics în cadrul căreia, în urma colaborării cu deputați de la toate partidele parlamentare, a fost promovată legea picnicului care reglementează modul de desfășurare a picnicurilor pe spațiile verzi publice.

Valeriu Steriu, deputat PMP, aflat la al treilea mandat, este inițiatorul unui proiect de lege privind acordarea tichetelor de bicicletă în scopul stimulării folosirii bicicletei pentru deplasările între domiciliu și locul de muncă, precum și pentru deplasările în interes de serviciu, aflat în proces de dezbatere parlamentară. De asemenea, în calitate de membru în Biroul permanent al Camerei Deputaților, a fost promotorul realizării unor spații amenajate pentru biciclete, la Palatul Parlamentului.

Attila Korodi, deputat UDRM, s-a implicat în alocarea de fonduri pentru infrastructuri pentru biciclete și în promovarea adoptării de standarde tehnice actualizate pentru asemenea infrastructuri.

Grupul de lucru este deschis tuturor parlamentarilor care doresc să semneze această inițiativă și să contribuie cu idei și propuneri pentru elaborarea Legii Bicicletei.

Tudor-Rareş Pop- deputat USR

Carmen Mihălcescu – deputat PSD

Adriana Ana Săftoiu – deputat PNL

Attila Korodi – deputat UDMR

Valeriu-Andrei Steriu – deputat PMP

ANEXA:
Detalii privind initativa LEGEA BICICLETEI

=======================================================================

Inițitiva
LEGEA BICICLETEI

Încurajarea folosirii bicicletei în scop utilitar, în principal ca mijloc de deplasare în oraș, precum și ca vehicul cu rol recreativ / turistic și sportiv, este în ultimii ani declarativ acceptată de autoritățile administrației publice centrale și locale și menționată în diverse documente de politici publice, ca o componentă importantă a mobilității moderne, a turismului durabil și dezvoltării sportului și unui stil de viață activ și sănătos.

Însă, dincolo de promisiuni, o promovare efectivă și de substanță a bicicletei lipsește în continuare, și nici nu este cu adevărat posibilă fără o modernizare a cadrului legislativ actual, care este printre cele mai nefavorabile din Europa în ceea ce privește bicicliștii. Demersurile făcute în ultimele două decenii de organizațiile de bicicliști în direcția modificării sau completării anumitor acte normative în general nu au fost de succes notabil, inclusiv pentru că s-au lovit de dependența de alte reglementări și nevoia de corelare.

Acest cerc vicios se poate rupe cel mai bine printr-o abordare integrată, prin adoptarea unei legi care să aducă în mod unitar și coerent necesarele modificări și completări esențiale ale actualului cadru normativ cu rang de lege în România, pentru a îl pune în concordanță cu cerințele și bunele practici la nivelul Uniunii Europene, urmând ca apoi Guvernul și ministerele să adapteze corespunzător, în mod coordonat, cadrul normativ cu rang de hotărâre de guvern și de ordin ministerial.

În acest sens, o serie de organizații neguvernamentale preocupate de promovarea utilizării bicicletei în scop utilitar, turistic și sportiv, au propus adoptarea unei ”Legi a Bicicletei” inițial că apel către candidații la alegerile parlamentare din 11.12.2016, menținut ulterior că apel la actualii parlamentari, la asumarea inițierii unui proiect de lege pe această temă, redactării lui cu consultarea lor și a comunității bicicliștilor în general, și promovării lui în Parlament cu sprijinul unui număr cât mai mare de parlamentari, de dorit din întregul spectru politic, apel căruia au răspuns parlamentari din majoritatea partidelor.

Se propune ca proiectul de lege să cuprindă un capitol introductiv, care să proclame promovarea utilizării bicicletei că element de prioritate și importantă națională, în contextul eforturilor de promovare a mobilității durabile, protecției mediului, îmbunătățirii calității vieții și sănătății populației, să statueze necesitatea abordării multidisciplinare și transsectoriale și adoptării, prin Hotărâre a Guvernului, a unei strategii naționale și a unui masterplan pe 10 ani de promovare a utilizării bicicletei în România, similar practicilor din alte state europene.

Ca măsuri instituționale, se consideră că legea trebuie să prevadă crearea unui consiliu interministerial și a postului de coordonator guvernamental, cu rang de subsecretar de stat, pentru coordonarea elaborării și implementării strategiei și masterplanului, a proiectelor de acte normative cu rang de hotărâre de guvern și ordin ministerial și a coordonării eforturilor la nivel de autorități locale. Este necesară și prevederea desemnării în diverse ministere (MTur, MDRAPFE, MAI, MTS, MTr, MAP) a câte unei persoane responsabile de probleme biciclistice, la fel și în anumite agenții guvernamentale și companii naționale (IGPR, AN Apele Române, Romsilva RA, CFR Călători, CNAIR etc.), în Agențiile de Dezvoltare Regională și în consiliile județene și / sau regiile sau societățile publice județene de administrare drumuri județene, precum și în aparatul de lucru al primarilor municipiilor reședință de județ și a sectoarelor Bucureștiului.

De asemenea, este necesară instituirea prin lege a unor structuri specifice consultative, de tip grupuri de lucru și consilii consultative, la toate nivelele, pe teme biciclistice, cu participare a ONG de profil și a operatorilor economici activi în domeniu, și primirea unor reprezentanți ai acestor categorii, cu titlu de invitat, în alte structuri interdisciplinare, precum comisiile municipale de circulație, comisiile de urbanism și amenajarea teritoriului și alte asemenea.

Un important capitol din viitoarea lege trebuie să fie dedicat legislației rutiere, și anume modificării și completării actualei OUG 195 / 2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și a legislației privind siguranța rutieră, înlăturând sau atenuând interdicții și limitări nejustificate precum cea privind vârsta minimă de 14 ani pentru deplasarea pe bicicletă pe drumuri publice sau anumite reguli privind circulația bicicletelor.

Pe linie de cicloturism, un capitol corespunzător al legii ar trebui să modifice și completeze prevederile din actuală Lege a turismului (OG 58 / 1998) pentru a clarifica regimul juridic al ciclotraseelor, cadrul de administrare a acestora inclusiv prin prevederea înființării unui Centru Național de Coordonare EuroVelo (CNCEVR) și instituirii Rețelei Naționale de Trasee Ciclotruistice Marcate (RNTCMR), și prevederi privind adoptarea, într-un termen prestabilit, a cadrului legal, la nivel de hotărâre de guvern sau ordin ministerial, pentru ghizii de cicloturism, cazările probiciclistice, puncte noi de frontieră speciale pt trafic turistic nemotorizat (pietonal și biciclistic), marcarea și omologarea traseelor cicloturistice și alte asemenea.

Pe linie de urbanism și amenajarea teritoriului, Legea Bicicletei ar trebui să modifice și completeze actuală Lege 350 / 2001, dispunând ca prin Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărâre a Guvernului să se reglementeze și tipul și numărul minim de facilități pentru parcarea bicicletelor la și în anumite tipuri de clădiri, prezența de infrastructuri biciclistice pe anumite artere și conexiuni și alte asemenea.

Un alt capitol trebuie să vizeze legislația de transporturi și cea privind regimul drumurilor, în sensul modificării și completării actualelor OG 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor, OG 27 / 2011 privind transporturile rutiere și OG 19 / 1997 privind transporturile, astfel încât și bicicletă să fie adecvat tratată în aceste acte normative, care la ora actuală o ignoră.

Un capitol al legii urmează să fie dedicat legislației în domeniul construcțiilor și standardelor de profil, care să prevadă un termen concret de adoptare de noi norme tehnice, prin Hotărâre a Guvernului și Ordin ministerial, după caz, în locul actualului sistem nefuncțional de normare prin standarde aprobate de Asociația Română pentru Standardizare (ASRO).

Nu în ultimul rând, legea ar trebui să cuprindă un capitol privind aspecte fiscale, și anume modificări de Cod Fiscal în sensul acordării unor facilități fiscale, cum ar fi nivel redus TVA la comerț și servicii biciclistice, facilități fiscale pentru angajatorii care vor să încurajeze angajații să vină cu bicicleta la serviciu sau să utilizeze biciclete ca vehicul de serviciu, și alte asemenea facilități, existențe în multe state dezvoltate.

Complementar măsurilor fiscale, legea ar trebui să cuprindă prevederi privind instituirea, prin hotărâri ale guvernului, a unor programe de sprijin direct a creșterii numărului de biciclete utilizate de populație și de instituțiile publice, cum ar fi finanțarea guvernamentală a unor programe gen „prima bicicletă” sau dotare pe scară largă cu biciclete, ca vehicule de serviciu, a unor angajați în sectorul bugetar sau din companiile publice, cum sunt lucrătorii poștali sau polițiștii, și încurajarea achiziției de biciclete în cazul renunțării la autoturisme vechi.

ANEXA:
Lista de ONG care susțin de principiu adoptarea unei LEGI A BICICLETEI în viziunea descrisă anterior:
1. FEDERAȚIA BICICLIȘTILOR DIN ROMÂNIA (FBR)
2. ASOCIAȚIA „GREEN REVOLUTION” (AGR)
3. ASOCIAȚIA „HAI CU BICLA” (HcB)
4. ASOCIAȚIA „ADEVARAȚII VELOPRIETENI” (AVR)
5. CLUBUL DE CICLOTURISM „NAPOCA” (CCN)
6. CLUBUL SPORTIV NOMAD MULTISPORT (NOMAD)
7. FEDERAȚIA ROMANA DE CICLISM (FRC)
8. ASOCIAȚIA PRO BIKE ADDICTION (PBA)
9. COMUNITATEA BICICLIȘTILOR DIN BUCURESTI (CCB)
10. ASOCIAȚIA BIKE WORKS
11. CLUBUL DE CICLISM ȘI ECOLOGIE IASIBIKE
12. ASOCIAȚIA ”BATE SAUA SA PRICEAPA IAPA”
13. ASOCIAȚIA ”CLUB SPORTIV TIBISCUS” (CST)
14. ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR, IMPORTATORILOR ȘI COMERCIANȚILOR DE BICICLETE
15. CLUBUL SPORTIV ”SURMONT CLUB”
16. ASOCIAȚIA ”BRASOVUL PEDALEAZA”
17. ASOCIAȚIA TURISMVERDE
18. FUNDAȚIA PENTRU PARTENERIAT
19. ASOCIAȚIA ARIN
20. ASOCIAȚIA TRANSILVANIA VERDE
21. ASOCIAȚIA ECOURI VERZI (AEV)
22. ASOCIAȚIA ”TURA ÎN NATURA” (ATINS)
23. FUNDAȚIA COMUNITARA MURES
24. OUTHENTIC CYCLING ROMANIA
25. SOCIETATEA CARPATINA ARDELEANĂ Satu Mare
26. FUNDAȚIA DE ECOLOGIE SI TURISM ”POTAISSA”
27. ASOCIAȚIA DE ECOTURISM DIN ROMANIA (AER)
28. ASOCIAȚIA MIORITICS
29. CLUBUL SPORTIV „CLUJUL PEDALEAZA”
30. ASOCIAȚIA SIGURANTA AUTO
31. FUNDATIA „TERRA MILENIUL III”
32. ASOCIAȚIA „VISUM” PENTRU EDUCATIE SI CULTURA
33. ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE URBANA
34. ASOCIAȚIA ”VIITOR PLUS”
35. ASOCIAȚIA ”APROAPE DE NATURA”
36. ASOCIAȚIA ”ECO-CIVICA”
37. ASOCIAȚIA ”HARTA VERDE ROMANIA”
38. ASOCIAȚIA PENTRU MOBILITATE METROPOLITANA (AMM)
39. ASOCIAȚIA „NEUER WEG”
40. ASOCIAȚIA „GREENITIATIVE”
41. ASOCIAȚIA „AGENT GREEN”
42. CENTRUL REGIONAL DE PROTECȚIA MEDIULUI ROMANIA (REC)
43. ASOCIAȚIA „ECO ASSIST”
44. ASOCIAȚIA „KOMUNITAS”
45. ASOCIAȚIA ”MILITIA SPIRITUALA”
46. FUNDAȚIA CULTURALA ”ROSIA MONTANA”
47. CENTRUL PENTRU POLITICI DURABILE ”ECOPOLIS”
48. ASOCIAȚIA ”SALVAȚI DUNĂREA ȘI DELTA”
49. ASOCIAȚIA ”NATURA TRANSILVANIEI”
50. ASOCIAȚIA „BIOSILVA”
51. ASOCIAȚIA „COLECTIV S”
52. FUNDATIA „NOI ORIZONTURI”
53. ASOCIAȚIA „SOLIDARITATEA PENTRU LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ”
54. FUNDAȚIA COMUNITARA BUCUREȘTI

articol preluat de pe: usr.ro

Vrem un oraș pentru oameni – 23 septembrie 2017

Vrem un oraș pentru oameni – 23 septembrie 2017

foto si articol: facebook.com

 

 

Pe 23 septembrie 2017 are loc al unsprezecelea Marș al Bicicliștilor din București. De la ora 14.30, pe toți aceia care ne simțim stingheri într-un oraș al mașinilor, vă așteptăm să cerem împreună un #oraspentruoameni. 

Motivele de protest nu s-au schimbat din 2013, de când am depus notificarea adunării publice! Nu suntem ”vizionari”… doar avem o administrație incompetentă.

Motivele organizării protestului:
- neaplicarea măsurilor de siguranţă rutieră 
- încurajarea transportului motorizat în timp ce oraşul este cea mai poluată capitala europeană 
- lipsa unei viziuni a administraţiei oraşului pentru creşterea calităţii vieţii 
- menţinerea în funcţii a persoanelor vinovate de pagubele de milioane de euro provocate de recepţia ilegală a pistelor pentru biciclete
- neaplicarea măsurilor de eficientizare a transportului public prin asigurarea de benzi dedicate.

În această primăvară, pentru a sublinia starea jalnică în care se găsește orașul, tema protestului a fost ”PRIMĂRIA ZERO – probabil cea mai incompetenta administrație din lume”

- Ø (ZERO) ÎNTÂLNIRI DE INFORMARE A CETĂȚENILOR
Primăria n-a organizat nicio întâlnire de informare a cetățenilor despre planificarea mobilității urbane durabile. Nici nu ar putea, pentru că nu înțelege acest tip de planificare! Numai în primele 2 luni ale anului 2017 s-au înregistrat 11.000 de mașini în București. Primăria Capitalei nu are buget nici pentru construirea a 2000 de parcări în acest an! Totuși, edilii nu încearcă să înțeleagă soluțiile adoptate în alte orașe. În acest an se estimează că în București se vor înregistra încă 60.000 de mașini fără locuri de parcare.

Ø (ZERO) STRĂZI ACCESIBILIZATE LA NEVOILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Experții care au lucrat la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă au constatat că în București nu există nicio stradă accesibilizată la nevoile persoanelor cu dizabilități! În loc să ofere soluții pentru ca persoanele cu mobilitate redusă să poată accesa spațiul public, funcționarii au șters din document referirile la amploarea dezastrului! Un oraș accesibilizat asigură accesul persoanelor cu dizabilități la instituțiile de învățământ, sănătate, cultură, centre comerciale și de divertisment. Un oraș accesibilizat este atractiv pentru toți locuitorii săi!

Ø (ZERO) METRI DE PISTE PENTRU BICICLETE
În aprilie 2014, Primăria Capitalei primea din partea Guvernului, prin Ministerul Mediului, 10 milioane de Euro pentru a construi infrastructură pentru biciclete în București. În cei 3 ani care au trecut, niciunul dintre cei 4 primari nu a început procedurile pentru realizarea unui proiect de realizare a infrastructurii pentru biciclete. Niciunul dintre cei 4 primari n-a încercat să afle din partea comunității ce soluții s-ar putea aplica în București. Primăria Capitalei este probabil cea mai incompetentă administrație din lume: 4 primari, având 10 milioane de Euro la dispoziție, n-au reușit în 3 ani să construiască măcar 1 metru de pistă pentru biciclete.

Pe 24 aprilie 2017 am lansat public 3 întrebări către Primăria Capitalei:

1. Câte intâlniri de informare a cetăţenilor despre planificarea mobilităţii urbane durabile vor fi organizate de Primăria Capitalei în următoarea perioadă?

2. Câte străzi vor fi accesibilizate la nevoile persoanelor cu dizabilităţi de Primăria Capitalei în următoarea perioadă?

3. Câte trasee cu piste pentru biciclete, dintre cele 12 prioritare stabilite de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, vor fi realizate în următoarea perioadă?

Asociaţia OPTAR va monitoriza activităţile Primăriei Capitalei iar dacă va constata că răspunsul la cele 3 întrebări va fi „zero”, pe data 23 septembrie 2017, cu ocazia următorului protest, marşul bicicliştilor va opri din nou în faţa Primăriei Capitalei cu următorul mesaj: „Primăria ZERO – probabil cea mai incompetentă administraţie din lume”.

Plecarea în marș se va face la ora 15.30 de la intrarea Charles de Gaulle a Parcului Herăstrău.

Traseul poate fi parcurs de către orice biciclist:
https://goo.gl/g4vMtL

Evenimentele anterioare:

27 octombrie 2012 – Existăm și-o s-avem bandă!
https://www.facebook.com/events/124899744326490/

23 martie 2013 – Nu vrem piste pe trotuar !
https://www.facebook.com/events/436582506428150/

21 septembrie 2013 – Vrem piste pe șosea. Vrem un oraș pentru oameni !
https://www.facebook.com/events/696395847044665/

10 mai 2014 – Vrem un oraș pentru oameni !
https://www.facebook.com/events/628882057181905/

20 septembrie 2014 – Vrem un oraș pentru oameni! !https://www.facebook.com/events/435169156622846/

25 aprilie 2015 – Vrem un oraș pentru oameni!
https://www.facebook.com/events/1621662524735586/

19 septembrie 2015 – Vrem un oraș pentru oameni!
https://www.facebook.com/events/505163342993162/

23 aprilie 2016 – Vrem un oras pentru oameni
https://www.facebook.com/events/567772036725189/

24 septembrie 2016 – Vrem un oras pentru oameni
https://www.facebook.com/events/1095697830512904

22 aprilie 2017 – Vrem un oraș pentru oameni
https://www.facebook.com/events/292942107792173/

Adunarea publica indeplineste toate conditiile legale de desfasurare.

Puteți ajuta la promovarea evenimentului dacă vă invitați prietenii, rudele și colegii. Utilizati platforma Facebook, e-mail-ul, telefonul sau discuțiile directe. :)

————————–-
Organizatorii marșului se delimitează de orice mesaj sau acțiune politică ce poate fi asociată acestui protest. Acțiunea nu are nicio conotație politică, fiind în fapt o acțiune care vizează politicile de dezvoltare urbană.

Considerăm că mediul politic este de fapt destinatarul final al acestui marș, astfel că invităm orice membru de partid care dorește să se alăture marșului să o facă mai degrabă instituțional, prin decizii administrative care să conducă la o dezvoltare sustenabilă a orașului.

Solicităm mediului politic să înțeleagă demersul ca fiind unul al cetățenilor. Deși membrii de partid sunt și ei cetățeni, aceștia sunt o categorie aparte care, odată prezenți în această acțiune, va contamina politic un demers onest și civic. Ne așteptăm la responsabilitate și respect față de cetățeni.
————————–——————–
Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România (OPTAR) este o asociaţie care susţine dezvoltarea mobilităţii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetăţeni, indiferent cum aleg să se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.

articol preluat de pe: facebook.com

Se modifică proiectul pentru Prelungirea Ghencea: două benzi pe sens, trotuare de 1,5 m şi piste pentru biciclişti

foto – b365.ro
articol – Adrian Bărbulescu – cetateanul.net

Municipalitatea a decis vineri să modifice proiectul pentru Prelungirea Ghencea, în sensul în care strada va avea două benzi pe sens, trotuare de 1,5 m pe fiecare parte şi benzi pentru biciclişti, a anunţat pe Facebook primarul general Sorin Oprescu.

Vineri a avut loc o întâlnire cu specialiștii în infrastructură din cadrul Primăriei Capitalei, cu reprezentanții Grupului de Inițiativă Prelungirea Ghencea și cu reprezentanții Search Corporation. Aceştia din urmă au prezentat varianta revizuită a proiectului de supralărgire a străzii Prelungirea Ghencea, pentru care au fost propuși în bugetul pentru anul acesta 70 milioane de lei. Bugetul municipalității pentru anul 2015 va fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București, luni, 6 aprilie, la ora 13,00.

Conform noului proiect, arteră va avea două benzi de circulație pe fiecare sens, trotuare de 1,5 m și piste pentru bicicliști, pe ambele sensuri. „Reprezentanții municipalității au explicat că, în etapa următoare, se va realiză planul de coordonare a proiectului care va fi avizat de către toți deținătorii de utilități (Apanova, Enel, Distrigaz, Netcity etc) și se va defini culoarul de expropiere. După finalizarea acestei etape, Primăria Capitalei va demară procedurile de expropiere și, în paralel, procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor”, a scris Oprescu pe reţeaua de socializare.

Strada Prelungirea Ghencea este situată în zona de sud-vest a orașului şi face legătura între zonă centrală a orașului și Comună Domnești, prin Calea 13 Septembrie, B-dul Ghencea și Drumul Județean 602.

Primăria Municipiului București are în plan supralărgirea arterei pe o distanţă de 3,5 km, între Strada Brașov și limita administrativ-teritorială a Municipiului București.

articol preluat de pe http://cetateanul.net/

”Ți-o cauți!” – ”Ești rău de gură!” – ”Bine ți-a făcut!” – ”Stai în banca ta!” Prostiile ăstea le aud de când mă știu.

Maxmilian Radu Munteanu - facebook.com/maximilian.munteanu

Astăzi veneam cu bicicleta dinspre Centrul Civic, iar în fața spitalului Regina Maria/Sf. Constantin, această oază de civilizație și compasiune pentru semeni, era parcat bine-merci un taxi. O clasică. Aceeași clasică din fiecare zi, de unde începe Iuliu Maniu pâna aproape de liceul de artă, pe unde trece pista asta amețită de biciclete.

M-am oprit și i-am spus omului că blochează ilegal o bandă, că pune în pericol bicicliștii și să-și miște mașina de acolo. Mi-a spus că puteam să-l ocolesc și că el poate opri oriunde vrea, taximetrist fiind, că-s eu bou și nu cunosc legea. L-am avertizat că i-am pozat mașina, că sun la poliție și, în paralel, îi întrebam pe cei doi agenți de pază de la spital de ce nu fac nimic. Au ridicat din umeri că n-au ce le face șoferilor. Cam pe atunci am început să mă înjur cu taxistul. I-am zis de mă-sa, mi-a zis și el tot din ăstea de dragoste și, deîndată, ca orice șofer care are impresia că ”se dă jos din mașină” și toți pică-n cur de spaimă, a coborât și a venit la mine. Era un dop de om la vreo 60-65 de ani, cu plete sure și ochelari de hippiot (sic) cu lentile mov. Mi-a pus o palmă pe față și mi-a spus că mă bate de nu mă văd. I-am răspuns că de abia aștept și i-am pus și eu o palmă nerăbdătoare pe obrazul neras. Deja în faza asta intervenise între noi unul dintre agenții de pază, dar, spre surprinderea mea, ăsta mic al meu s-a repezit la mașină și a scos din portieră un pistol în teacă” Mi l-a agitat în față și s-a răstit la mine: ”Bă!!! Dacă vreau, te-mpușc, bă! Dar îți dau cu el în cap acum, ai înțeles, bă?!” M-am scandalizat, i-am spus că acum clar sun la poliție și, între timp, s-a iritat și un cetățean de-și parcase mașina regulamentar alături și i-a întrebat pe agenți de ce nu au chemat ei deja poliția. Ăla micu’ s-a băgat înapoi în mașină, eu am pus mâna pe telefon și am sunat la secția 1, aia de la vreo 300 de metri de mai încolo. Între timp, curajul s-a murat, iar Hyundai-ul alb cu turelă de ATI s-a pus în mișcare grăbit, cotind dreapta, pe 13 Decembrie.

A venit duba, mi-au luat băieții datele, le-am arătat poza cu mașina, au dat prin stație, m-au trimis la secție, am scris o reclamație și între timp am aflat că l-au găsit pe eroul muschetar. M-a preluat un inspector și ne-am mutat într-un birou de la etaj, am stat puțin de vorbă și am rescris declarația mea, cu accentul pe detalii. Am aflat că taximetristul avea permis de port-armă și că pistolul era un Walther înregistrat, dar că a încălcat clar regimul armelor și munițiilor și că va fi sancționat pentru asta, iar arma probabil confiscată. Am fost întrebat dacă vreau să mă constitui parte civilă, am spus că momentan nu, iar inspectorul a fost foarte amabil și mi-a explicat cam tot ce voiam sau aveam nevoie să știu. I-am spus că intenția mea nu e să trag bani de pe om, ci să livrez un exemplu și că lumea trebuie să afle că AȘA NU. A fost de acord cu mine.

Ce e de reținut?

Totul trebuie să înceapă de undeva. Nu vă mai lăsați descurajați de toți boii pesimiști ”că nu se poate” și că ”poliția nu face nimic”. Poliția e foarte în regulă de cele mai multe ori. Nu vă mai lăsați călcați în picioare de toți nenorociții. Nu mai trăim în 1995, nici ca atitudine, nici ca tehnologie. Gunoaiele ăstea umane trebuie să înțeleagă că nu pot face chiar ce vor, când vor, unde vor și cum vor. NU! Stop! Pozați-i, reclamați-i, postați-i pe internet și dați-i în gât. Doar așa se vor învăța minte. Totul trebuie să înceapă de undeva.

Ah, am sunat și la taxi ATI, mi s-au prezentat scuze și la scurt timp am fost sunat de șeful de acolo. Omul a stat de vorbă cu mine, a fost relativ rezonabil, mi-a spus că omul nu a avut o reclamație în ceva de genul 17 ani de taximetrie și că-i pare rău. I-am spus destul de ferm că ar trebui să fie ceva mai atent la cum își alege colaboratorii (la ATI nu sunt angajați) și că oameni din ăștia n-ar trebui să circule așa lejer pe străzi.

Dar problema zonei Regina Maria – Nicoli – Sanitas rămâne. Probabil că dacă vor exista mai multe reclamații bine documentate, polițiștii vor fi geană pe șoferi și vor începe să dea amenzi mai cu dragă inimă. Și atunci căcănarii vor învăța să parcheze. Nu de alta, dar de cele mai multe ori, acest efort imens presupune traversarea a trei benzi.

Vă doresc să n-aveți parte de astfel de imbecili, dar dacă veți avea, să-i ardeți de să nu se vadă!

Vă țin la curent!

Voie bună!
Mx

articol preluat de pe https://facebook.com/maximilian.munteanu

Ministerul Mediului aloca 10 milioane de euro pentru construirea pistelor de biciclete in Capitala

Ministerul Mediului va aloca 10 milioane de euro pentru implementarea sistemului de transport cu bicicleta in zona centrala a Capitalei, acest proiect fiind aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), prin acest proiect se vor amenaja 97 de kilometri de piste de biciclete pe 60 de strazi din zona centrala, dar si puncte intermodale care sa asigure conexiunea intre biciclete si mijloacele de transport in comun.

Proiectul, finantat de MMSC din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, se doreste o solutie privind decongestionarea traficului auto din Bucuresti si, implicit, ameliorarea calitatii aerului din Capitala, se mai arata in comunicat.

“Ma bucur foarte mult ca proiectul privind realizarea pistelor pentru biciclete a fost deblocat. Este vorba despre un proiect deosebit de important pentru bucuresteni, care va aduce beneficii multiple: imbunatatirea calitatii aerului, eliberarea marilor bulevarde de masini, imbunatatirea starii de sanatate a bucurestenilor care vor alege bicicleta, precum si cresterea sigurantei in trafic pentru biciclisti”, a declarat Attila Korodi, ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice.

In aceeasi sedinta a Consiliului General, proiectul pentru avizarea suprafetei administrative a viitorului Parc Natural Vacaresti a fost respins.

“In acelasi timp, imi exprim dezamagirea fata de respingerea proiectului pentru avizarea Parcului National Vacaresti. Blocarea acestui proiect, care are avizul specialistilor Ministerului Mediului si ai Academiei Romane, nu face decat sa le rapeasca bucurestenilor sansa de a se bucura de primul parc intraurban protejat din Romania. Fara acest aviz, nu avem parghiile legale pentru a proteja aceasta oaza a biodiversitatii, una dintre putinele din Europa si din lume care se gaseste in interiorul unei metropole de talia Bucurestiului”, a adaugat ministrul Korodi.

Cele doua proiecte au fost deja aprobate in sedinta Consiliului General din 29 aprilie, insa aceasta sedinta a fost atacata in instanta de Prefectura Bucuresti, ca fiind nestatutara, toate hotararile aferente acesteia fiind, astfel, suspendate. Pentru a fi deblocate, proiectele au fost reintroduse pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General.

“Vreau sa fac un apel catre toti consilierii generali ai municipiului Bucuresti si sa ii rog sa se gandeasca la interesul bucurestenilor, atunci cand voteaza proiecte de importanta majora. Saptamana viitoare, miercuri, ii voi invita la sediul MMSC pe toti liderii grupurilor politice din Consiliul General, pentru a discuta asupra importantei aprobarii acestui proiect”, a mai precizat Attila Korodi.

articol preluat de pe http://www.ecomagazin.ro/

Evenimente

nimic găsit

Ne pare rău, nu de posturi potrivit criteriilor