Articole

Masacrul de la Deir Yassin (9 aprilie 1948)

Deir Yassin astăzi, parte a Centrului de Sănătate Mintală Kfar Shaul, un spital de psihiatrie israelian

foto preluat de pe en.wikipedia.org
articol preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Deir Yassin a fost un sat arab în apropiere de Ierusalim, pe drumul dinspre Tel Aviv. La 9 aprilie 1948 satul a fost cucerit în luptă de organizațiile militare eveiești extremiste și între 81 – 120 bărbați, femei și copii arabi au fost omorâți. 4 dintre evrei au murit în luptă și zeci evrei au fost răniți. Liderii evrei din Țara Israel l-au etichetat ca fiind o aberație a extremiștilor.

 

Masacrul de la Deir Yassin

Atacul asupra satului Deir Yassin a reprezentat o acțiune combinată a două grupări teroriste. Primul grup – Irgun – era comandat de viitorul prim-ministru israelian, Menahem Begin. Al doilea grup – Stern – era comandat de un alt viitor prim-ministru, Yitzhak Shamir. In 1980, datorită tratativelor incununate cu succes de la Camp David (1978), fostul terorist, comandant, al Irgun – Menahem Begin – a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Trupele de asalt au pătruns prin surprindere în sat și au atacat casă cu casă lichidând toată populația satului. În 1983, când Begin s-a retras din funcție, prim-ministru a devenit fostul comandant al Stern, Yitzhak Shamir, până la acea dată, ministrul de Externe în Cabinetul Menahem Begin. David Yallop în “To the End of the Earth: the Hunt for the Jackal“, afirmă că “Istoria este scrisă, întotdeauna, de învingători“.

Documentele ONU prevedeau o impărțire echitabilă a teritoriului Palestinei britanice între evrei și palestinieni. Milionul de palestinieni care, în 1948, a luat calea exilului au devenit un fel de “cetățeni de mâna a doua”, staționați în taberele de refugiați din țările vecine.

Existența acestei populații a fost negată nu numai de Golda Meir – care a declarat că acest milion de palestinieni din taberele de refugiați “pur și simplu, nu există”, dar și de lideri arabi, pe care prezența refugiaților palestinieni pe teritoriul țării lor mai mult îi încurcă (și îi costă).

După măcel, evreii au facut intenționat publicitate evenimentului, pentru a-i determina pe oameni să fugă in panică din casele și de la muncile lor, unde nu li s-a permis sa se întoarcă nici până acum. Fostul prim ministru al Israelului, Menachem Begin, se lăuda cu importanța masacrului de la Deir Yassin în cartea sa “The Revolt: The Story of the Irgun“. În acel volum, Begin a scris că fără “victoria” de la Deir Yassin n-ar fi putut exista un stat numit Israel. “Haganah a executat atacuri victorioase pe alte fronturi (…). Cuprinși de groază, arabii fugeau, strigând: ‘Deir Yassin’!”

 

Controverse

Partea adversă în această chestiune istorică neagă masacrul.

 

articol preluat de pe ro.wikipedia.org
cititi mai mult despre Masacrul de la Deir Yassin si pe en.wikipedia.org

(Miercuri 11 ianuarie 2017) † Sfântul Cuvios Teodosie, începatorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie

Teodosie Chinoviarhul – mozaic din mănăstirea Nea Moni (Grecia), secolul al XI-lea

Mai înainte cu trei zile de sfârşitul său, a chemat trei episcopi iubiţi ai săi şi, spunându-le ducerea sa către Dumnezeu, le-a dat sărutarea cea de pe urmă; iar ei plângeau şi se tânguiau pentru despărţirea de el. După aceasta, a treia zi, rugându-se lui Dumnezeu, şi-a dat duhul, vieţuind peste 105 ani.

foto: ro.orthodoxwiki.org

 

✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24

 

† Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugăreşti de obşte din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie

articol: basilica.ro

11 ianuarie 2016

Sfântul Cuvios Părinte Teodosie era din satul Mogaris, din ţinutul Capadociei, şi se trăgea din părinţi dreptcredincioşi, Proeresie şi Evloghia. A fost crescut de părinţii săi cu bune obiceiuri şi cu învăţătură de carte. De foarte tânăr a primit treapta de citeţ al bisericii şi era iscusit cititor al sfintelor cărţi către popor, ca nimeni altul.

Sfântul Cuvios Părinte Teodosie – foto: basilica.ro

Deci, auzind în inima lui chemarea dumnezeiască de a ieşi din ţara lui şi de a urma pe Domnul, a îmbrăcat haina şi viaţa călugărească şi a plecat la Ierusalim. În drum, s-a oprit în Antiohia, unde a dorit să vadă pe Sfântul Simeon Stâlpnicul, care l-a primit sus, pe stâlpul său, strigându-l pe nume, fără a-l cunoaşte dinainte, şi i-a binecuvântat calea, prorocindu-i multe din cele ce aveau să i se întâmple. Ajuns la Ierusalim, după ce s-a închinat la Sfintele Locuri, se întreba mereu ce fel de viaţă călugărească se cuvenea să-şi aleagă: cea singuratică, a sihaştrilor, sau vieţuirea împreună cu mai mulţi călugări, stând sub îndrumarea unui conducător înţelept şi luminat, adică viaţa de obşte? Şi, hotărându-se pentru viaţa de obşte, a intrat sub ascultarea unui stareţ, Longhin, cu bun nume şi iscusit pe calea mântuirii.

La porunca stareţului său, Sfântul Teodosie a luat în grija sa o biserică aflată pe drumul spre Betleem. Simţind însă că laudele încep să-i schimbe inima, s-a retras într-o peşteră din munte, unde, la început, a primit ucenici mai puţini, apoi pe toţi cei ce veneau la el.

Cu toţi aceşti ucenici, Sfântul Teodosie a zidit o mare mănăstire aproape de Betleem, unde pentru prima dată în Palestina, a rânduit toate după legile vieţii de obşte, de unde şi faima lui de „întemeietor al vieţii de obşte”.

Mănăstirea lui era ca o adevărată cetate, cu patru biserici, trei bolniţe şi locuinţe deosebite pentru călugări şi oaspeţi de toate neamurile, câte erau acolo, viaţa desfăşurându-se în cea mai desăvârşită tăcere şi evlavie. Era o viaţă de înfrânare, de slujire a oamenilor şi de rugăciune de zi şi de noapte.

Deşi avea o vârsta înaintată, Sfântul Teodosie nu a schimbat nimic din asprimea vieţii sale petrecută în post, în priveghere şi în rugăciune. Timp de 30 de ani n-a mâncat nicidecum pâine, hrănindu-se doar cu legume şi ierburi sălbatice. Era foarte apropiat duhovniceşte de Sfântul Sava cel Sfinţit, împreună cu care a apărat Ortodoxia de rătăcirea monofizită, de severianism şi de alte erezii ale vremii. N-a iubit bunurile pământeşti, ci totdeauna ajuta din ele pe săraci. Pentru acestea Dumnezeu l-a învrednicit de darul facerii de minuni.

Astfel vieţuind, s-a mutat către Domnul în anul 529, la 11 ianuarie, având vârsta de 105 ani.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Vitalie.

articol preluat de pe: basilica.ro

 

Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8

Fraţilor, despre Melchisedec avem mult de vorbit, şi lucruri grele de tâlcuit, de vreme ce v-aţi făcut greoi la auzit. Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca cineva să vă înveţe cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Pentru că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptăţii, de vreme ce este prunc. Iar hrana tare este pentru cei desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să deosebească binele şi răul.

De aceea, lăsând cuvântul de început despre Hristos, să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârşit, fără să mai punem din nou temelia învăţăturii despre pocăinţa de faptele moarte şi despre credinţa în Dumnezeu, a învăţăturii despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică. Şi aceasta vom face-o cu voia lui Dumnezeu. Căci este cu neputinţă pentru cei ce s-au luminat odată şi au gustat darul cel ceresc şi părtaşi s-au făcut Duhului Sfânt, şi au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, cu neputinţă este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei răstignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură. Ţarina, când absoarbe ploaia ce se coboară adeseori asupra ei şi rodeşte iarba folositoare celor pentru care a fost muncită, primeşte binecuvântarea de la Dumnezeu; dar dacă aduce spini şi ciulini, se face netrebnică şi blestemul îi stă aproape, iar la urmă focul o aşteaptă.

 

Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24

În vremea aceea, vorbind unii cu Iisus despre templu, cum că este împodobit cu pietre frumoase şi cu podoabe, El a zis: vor veni zile, când din cele ce vedeţi nu va rămâne piatră pe piatră, care să nu se risipească. Dar L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, oare, când vor fi acestea şi care va fi semnul când au să fie acestea? Iar El a zis: vedeţi să nu fiţi amăgiţi:

Atunci se va scula neam peste neam, şi împărăţie peste împărăţie; vor fi cutremure mari şi pe alocurea foamete şi molimă, prevestiri înspăimântătoare şi semne mari din cer.

Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oştiri, să ştiţi că s-a apropiat pustiirea lui. Atunci cei care vor fi în Iudeea să fugă la munţi; cei ce vor fi în oraş să iasă afară din el; iar cei care vor fi prin sate să nu intre în el. Că acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise. Dar vai de cele ce vor avea în pântece şi dfe cele ce vor alăpta în acele zile, că va fi strâmtorare mare în ţară şi urgie asupra acestui popor. Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile; iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de păgâni, până se vor împlini vremurile păgânilor.

articole preluate de pe: doxologia.ro

 

†) Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte

articol: calendar-ortodox.ro

Sinaxar 11 Ianuarie

În aceasta luna, în ziua a unsprezecea, pomenirea cuviosului parintelui nostru Teodosie, începatorul vietii de obste si dascalul pustiului.

Cuviosul Teodosie cel Mare supranumit Chinoviarhul (adică ”începătorul vieții de obște”), a trăit în perioada secolelor V-VI, în Asia Mică și în Palestina. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face pe 11 ianuarie - foto - doxologia.ro

Cuviosul Teodosie cel Mare - foto – doxologia.ro

Cuviosul parintele nostru Teodosie era de fel din satul Mogarisos din Capadocia; tatal sau se numea Proeresie si mama sa Evloghia, si erau amândoi credinciosi si cucernici. Teodosie a intrat în viata calugareasca, si luând haina aceasta, a pornit spre Ierusalim, când se adunase la Calcedon Sinodul al patrulea Ecumenic, la anii 451; si trecând prin Antiohia s-a dus la marele Simeon Stâlpnicul, de la care a deprins înclinarea spre viata cea îmbunatatita si care i-a proorocit ca va fi pastor peste multe oi cuvântatoare. Apoi a sihastrit lânga un oarecare Longhin, în jurul Ierusalimului. În urma s-a dus într-un munte, unde era o pestera si acolo a petrecut viata aleasa, ajungând la atâta înfrânare, încât timp de 50 de ani n-a gustat pâine, ci numai ierburi si roade de finic. Rugaciunea lui era neîncetata si lacrimile de pe obraz nu i se uscau niciodata. În jurul lui s-au strâns ucenici multi, care îi ascultau povetele si-i urmau viata. A facut si minuni. Si facându-se dascal al multor ucenici, a adormit întru Domnul.

 

Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului parintelui nostru Teodosie cel din Antiohia.

Acest cuvios parinte Teodosie este un alt sihastru, care a avut ca patrie cetatea Antiohiei. Era fiul unor parinti vestiti. Ascultând odata cu încordare glasul Stapânului, si-a lasat casa, bogatia, rudenia si toate celelalte si s-a dus în niste locuri retrase, care dadeau spre mare. Si facându-si o chilie strâmta petrecea viata monahiceasca, îmbracat cu haina de par. Sub haina purta lanturi grele: unul la gât, altul la mijloc si câte unul la fiecare mâna. Staruind în rugaciune si în lucrul mâinilor sale, adormea dorinta si trufia si celelalte patimi trupesti. Parul lui era bogat si lung pâna la picioare. Câteodata împletea cosuri, iar alta data îsi facea de lucru în gradina, unde semana seminte si aduna de acolo hrana din destul pentru el si pentru strainii ce întâmplator veneau la el.

Vestea despre el ajungând pâna departe, multi veneau la el, cerând sa petreaca acelasi fel de viata, asa ca pustiul acela s-a schimbat într-o alta cetate cereasca. Odata navalind acolo agarenii, nu l-au suparat cu nimic, ci rusinându-se de acest fericit, s-au dus de acolo. Din pricina navalirii agarenilor, fericitul, lasând pustiul, a venit în patria sa si facându-si o chilie mica savârsea aici duhovniceasca lucrare. Caci zicea: “Desi s-au rusinat de noi agarenii, dar scris este pentru noi sa nu dam loc urgiei. Când Hristos a fugit de Irod, ne-a învatat sa facem si noi asa; si învatatura avem sa nu ne aruncam singuri în ispite; iar patria noastra nu ne opreste de la lucrarea duhovniceasca, daca voim sa o savârsim”. Dupa scurt timp s-a mutat catre Domnul.

 

Tot în aceasta zi, soborul celor zece mii de sfinti îngeri.

Acest praznic se savârseste înauntrul bisericii sfintei Anastasia, cea din golful lui Domnin.

 

Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Stefan cel din Plachidiane, a sfântului Teodor si a arhimandritului Agapie.

Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului mucenic Mal, care, batut fiind, s-a savârsit.

Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului Vitalie, care în pace s-a savârsit.

Tot în aceasta zi, pomenirea cuviosului Teodosie egumenul sfintei Manastiri Filoteu din Muntele Athos, care a fost si episcop de Trapezunt si care în pace s-a savârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

articol preluat de pe: calendar-ortodox.ro

 

Mâine, 12 ianuarie, facem pomenirea

Sfintele Mucenițe Tatiana diaconița si Eutasia

Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița și Eutasia. Pomenirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la 12 ianuarie - Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto: doxologia.ro

Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița și Eutasia – Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto: doxologia.ro

Israelul recunoaște oficial conflictul din 2014 din Fâșia Gaza drept ”război”

AGERPRES/(AS — editor: Angela Sârbu)

Israelul a decis să recunoască operațiunea militară din 2014 din Fâșia Gaza drept ”război”, fiind prima sa confruntare cu palestinienii care primește oficial această denumire, relatează vineri AFP.

Operațiunea ”Protective Edge” din iulie-august 2014 era aproape universal denumită ”război”, dar nu primise însă acest statut în terminologia oficială israeliană.

Decizia este motivată de durata operațiunii (50 de zile) și de pierderea a 67 de militari israelieni, care ”au plătit cel mai mare preț luptând împotriva Hamas și a altor organizații teroriste”, a indicat joi într-un comunicat ministrul israelian al apărării, Moshe Yaalon.

De la înființarea statului Israel în 1948, au fost recunoscute drept războaie: războiul israeliano-arab din 1948 (denumit de către israelieni ”Războiul Independenței”), ”Războiul de șase zile” (1967), războiul din 1969-1970 împotriva Egiptului (denumit ”Războiul de uzură”), ”Războiul de Iom Kipur” (1973), primul și al doilea război cu Libanul (1982 și 2006).

Conflictul din vara lui 2014 este prima confruntare cu palestinienii care este recunoscută de către armata israeliană drept ”război”, ceea ce n-a fost cazul pentru operațiunea ”Cast Lead” din Fâșia Gaza din decembrie 2008 — ianuarie 2009, nici pentru cea din noiembrie 2012, intitulată ”Pillar of defense”.

Războiul din vara lui 2014 dintre Israel, de o parte, și Hamas, care deține controlul în Fâșia Gaza, și alte formațiuni armate palestiniene, de cealaltă, s-a soldat cu aproape 2.200 de morți de partea palestiniană, în marea lor majoritate civili, potrivit organizațiilor umanitare, și 73 de morți de partea palestiniană, dintre care 67 soldați.

Foto: (c) JINI / XINHUA ARHIVA

articol preluat de pe http://www.agerpres.ro/

Palestinienii au prezentat la ONU cererea de aderare la Curtea Penală Internaţională

de Anna Primac – Mediafax

Reprezentantul palestinian la ONU, Riyad Mansour, a prezentat vineri o scrisoare oficială prin care este solicitată aderarea Palestinei la Curtea Penală Internaţională (CPI), care le-ar permite palestinienilor să-i urmărească pe oficialii israelieni pentru crime de război.

Cererea urmează să fie examinată de către secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, care trebuie să înştiinţeze în termen de 60 de zile statele membre ale CPI privind solicitarea palestinienilor.

”Acesta este un pas foarte important”, a declarat Mansour.

“Încercăm să obţinem dreptate pentru toate victimele care au fost ucise de Israel, puterea ocupantă”, a adăugat el.

Curtea Penală Internaţională, cu sediul la Haga, are misiunea de a-i urmări în justiţie pe autorii de genociduri, crime de război şi crime împotriva umanităţii.

O aderare la Statutul de la Roma, care reglementează CPI, le-ar permite palestinienilor să îi urmărească pe oficialii israelieni pentru crime de război.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a denunţat cererea palestinienilor, îndemând CPI să o respingă.

“Sperăm că CPI va respinge această cerere ipocrită făcută de Autoritatea Palestiniană, care nu este un stat, ci o entitate legată de o organizaţie teroristă, Hamas, autorul unor crime de război”, a afirmat el.

articol preluat de pe http://www.mediafax.ro/

Premierul Suediei: Vom RECUNOASTE existenta statului Palestina!

Suedia va recunoaste statul Palestina, a anuntat vineri premierul Stefan Löfven, subliniind ca solutia la conflictul israeliano-palestinian este crearea a doua state.

“O solutie cu doua state presupune o recunoastere reciproca si vointa unei coexistente pasnice. De aceea Suedia va recunoaste statul Palestina”, a declarat Löfven in discursul despre politica generala. Acest lucru este necesar sa aiba loc cu respectarea “exigentelor legitime atat ale palestinienilor, cat si ale israelienilor, cu privire la autodeterminarea lor si la securitatea lor”, a precizat el, potrivit MEDIAFAX.

Noul Guvern format vineri, in care social-democratii s-au aliat cu Verzii, este mai favorabil cauzei palestiniene decat cel dinainte, care urma linia tarilor mari din Europa de Vest in problema palestiniana. Recunoasterea Palestinei si sustinerea “activa a efortului de reconciliere” se afla printre prioritatile Partidului Social-Democrat care doreste, de asemenea, ca “crimele de razboi ale Israelului sa fie examinate, iar ocupatia (Fasiei) Gaza ridicata”.

Premierul nu a precizat daca recunoasterea de catre Stockholm a Palestinei va fi supusa votului Parlamentului, in contextul in care Guvernul este minoritar.

articol preluat de pe http://www.9am.ro/