Articole

Ioan de la Rila (876 – 946)

foto preluat de pe doxologia.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.org; doxologia.ro

 

Sf. Cuv. Ioan de la Rila

Ioan de la Rila (n. 876 – m. 18 august 946) a fost un mare ascet și părinte duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe Bulgare și a poporului bulgar. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 18 august – data trecerii la Domnul – și la 19 octombrie – data mutării moaștelor.

Sf. Cuv. Ioan de la Rila (876 - 946) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Cuv. Ioan de la Rila (876 – 946) – foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ioan s-a născut în anul 876 în satul Skrino în ținutul Sredeț (astăzi Sofia).

După ce și-a pierdut părinții, băiatul a devenit văcar pentru a se ține departe de lume.

Odată stăpânul l-a bătut pentru că îi pierduse o vacă cu vițelul ei.

Băiatul a plâns îndelung și s-a rugat, că Dumnezeu să-l ajute.

Când a găsit vaca și cu vițelul și a vrut să se întoarcă acasă cu ele, apa curgea mare și cu putere în râul Struma, pe care trebuia să-l treacă.

Tânărul văcar s-a rugat, și-a pus cămașa lui zdrențuită pe apă, făcu deasupra ei semnul crucii, lua vițelul în brațe și merse cu el, precum ar fi mers pe uscat, până pe celălalt mal al râului unde se afla vacă.

Stăpânul, ascuns în pădure, se înspăimântă când văzu această minune.

Recompensa cu generozitate pe tânăr, apoi îl alungă de la casa lui.

Împărțind de pomană lucrurile sale, băiatul își părăsi satul. Nu se știe când, nici unde, sfântul a fost tuns monah.

La început și-a continuat asceza pe un deal înalt și arid, mâncând doar plante sălbatice.

Adăpostul îi era un tufăriș.

După puțină vreme tâlharii au venit peste el noaptea, l-au bătut și l-au scos afară de acolo.

Şi-a găsit apoi o peșteră adâncă și s-a instalat în ea.

Peste puțină vreme, nepotul său, Sfântul Luca, s-a instalat și el acolo.

Locul era lipsit de lume, astfel încât Sfântul Ioan a crezut la început apariția lui Luca drept o înșelăciune diavolească, dar aflând că tânărul își căuta mântuirea sufletului său, l-a acceptat cu dragoste.

Nu pentru multă vreme însă au viețuit ei împreună. Fratele sfântului Ioan i-a găsit pe asceți și cu forța și-a luat înapoi fiul.

În drum spre casă tânărul a murit din cauza unei mușcături de șarpe. Fratele s-a căit și a cerut iertare călugărului.

Pribeagul mergea apoi adesea la mormântul tânărului cel drept ; acolo era locul său de odihnă preferat.

Sfântul Ioan a petrecut doisprezece ani în peștera pustie, apoi s-a dus în sălbăticia Rilei și s-a instalat în scorbura unui copac.

Postea și se ruga mult, plângea neîncetat și mânca doar iarbă.

Văzând o asemenea nevoință, Dumnezeu a făcut să crească fasole, din care sfântul a mâncat multă vreme.

Fasolea și faptele sale bune l-au făcut cunoscut oamenilor.

Odată o turmă de oi speriate alergă de-a lungul potecilor abrupte și prăpăstioase, și nu s-a oprit până la locul în care viețuia călugărul.

Ciobanii, urmărindu-și turma, l-au descoperit cu uimire pe sihastru, care i-a întâmpinat prietenește :

Voi veniți aici înfometați. Luați niște fasole de la mine și mâncați“.

Toți mâncară și s-au îndestulat.

Unul dintre ei a luat mai multă fasole ca să aibă provizii.

În drum spre casă le-a oferit tovarășilor săi, dar nu era nici o boabă în păstăile șterpelite.

Ciobanii se întoarseră cu căință iar bătrânul stătea drept, spunându-le zâmbind :

Vedeți, copiilor, aceste fructe sunt lăsate de la Dumnezeu că hrană în sălbăticie“.

De-atunci ei începură să aducă la călugăr pe bolnavi și pe cei tulburați de duhuri necurate, pe care el îi vindecă prin rugăciune.

Ca să nu cadă pradă faimei printre oameni, călugărul părăsi scorbură lui dragă și se instală pe un pisc înalt și stâncos dificil de acces, unde a sălășluit timp de șapte ani sub cerul liber.

Vestea despre marele ascet a ajuns până la regele bulgar Petru (927-969), care voia să îl întâlnească.

Sfântul Ioan îi scrise o scrisoare, refuzând o astfel de întâlnire lipsită de smerenie.

Mai târziu Sfântul Ioan accepta sub călăuzirea lui călugări, care construiră o mănăstire cu o biserică în peștera în care Sfântul Ioan trăise mai înainte.

Cu chibzuință își îndruma turma și muri la 18 august 946, la vârsta de 70 de ani.

 

Posteritatea

Cu cinci ani înainte de a-și da sfârșitul a scris cu mâna sa: “Un Testament pentru Discipoli“, una din cele mai rafinate creații ale literaturi bulgăre vechi.

Viața sfântă a ascetului și extraordinarele binecuvântări de la Dumnezeu prin rugăciunile sale fură o frumoasă predică a credinței creștine pe pământul nou creștinat al Bulgariei.

În vremurile grele de luptă ale Bulgariei cu Bizanţul, sub regele bulgar din vest Samuel (976-1014), Sfântul Ioan se arata ucenicilor săi, ordonându-le să îi transfere moaștele la Sredeț (Sofia), unde Patriarhul bulgar Damian (927-972) se ascundea.

Se bănuiește că transferul moaștelor a avut loc în anul 980.

Puțin mai târziu, mâna dreaptă a Sfântului Ioan de la Rila a fost dusă în Rusia, probabil în orașul Rila, unde o biserică a fost construită în numele Sfântului Ioan de la Rila, cu o capelă dedicată martirilor Flor și Lavru din Iliria, în ziua prăznuirii lor, 18 august, în care el a murit.

Numele Sfântului Ioan a fost cunoscut și iubit de poporul rus încă din vechime.

Date despre moartea sfântului s-au păstrat mai ales în surse rusești, precum Mineiul pentru luna august în secolul XII și în Cronica Mazurinsk.

În anul 1183, regele maghiar Bela II (1174-1196), în timpul unei campanii împotriva grecilor, a pus stăpânire pe racla cu moaştele sfântului Ioan, împreună cu alte lucruri de pradă, şi le-a dus în oraşul Esztergom.

În anul 1187, după ce a împodobit racla, a trimis înapoi sfintele moaște cu mari onoruri. La 19 octombrie 1238 moaștele Sfântului Ioan au fost transferate în mod solemn în noua capitală, Târnovo, și depuse într-o biserică consacrată sfântului.

La 1 iulie 1469 sfintele moaște ale Sfântului Ioan de la Rila au revenit în mănăstirea sa de la Rila, unde se odihnesc și astăzi, aducând ajutor plin de har ceresc tuturor credincioșilor.

 

Viața Sfântului Cuvios Ioan de la Rila

Sf. Cuv. Ioan de la Rila (876 - 946) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Cuv. Ioan de la Rila (876 – 946) – foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul cuvios părintele nostru Ioan, cel mare între postnici, era din hotarele slăvitei cetăți Sredsca, din satul care se numea Scrina, în vremea împărăției iubitorului de Hristos, Petru, împăratul româno-bulgar, și al împăratului grecesc Constantin Diogen, având părinți dreptcredincioși. După încetarea din viață a părinților săi, toate cele rămase le-a împărțit la săraci, căci din tinerețe a iubit pe Dumnezeu și, luând chip monahicesc, a ieșit din țarina sa, neavând pe trupul său decât o haină de piele. Suindu-se într-un munte înalt și pustiu, se nevoia acolo cu viață îmbunătățită, hrănindu-se cu buruieni sălbatice. După puțină vreme, din îndemnare diavolească, au năpădit noaptea asupra lui tâlharii și, bătându-l foarte mult, l-au izgonit de acolo. Iar Ioan, plecând din muntele acela, s-a sălășluit în pustiul Rilei și, intrând într-un copac scorburos, petrecea în post, în rugăciune și în lacrimi, rugându-se lui Dumnezeu neîncetat. În acel loc a locuit șaizeci de ani, hrănindu-se numai cu buruieni. Față omenească n-a văzut, ci numai fiare sălbatice.

Văzând Dumnezeu marea răbdare a lui Ioan, a poruncit ca în acel loc să crească mazăre si cu aceasta s-a hrănit fericitul mulți ani. Apoi, niște păstori, văzându-l, au spus despre dânsul altor oameni și au început oamenii a veni la dânsul, aducându-și bolnavii lor și câștigând sănătate cu sfintele lui rugăciuni. Vestea despre cuviosul Ioan s-a dus în tot pământul acela și mulți, râvnind la îmbunătățită viață a sfântului, au vrut să locuiască cu dânsul. Au făcut biserică în peștera care era în apropiere, apoi au întemeiat mănăstire, având începător și păstor pe cuviosul Ioan. Iar el, având grijă bine de turma sa, a adus la Domnul pe mulți și a făcut minuni. Ajungând la adânci bătrâneți, și-a dat obștescul sfârșit cu pace, mutându-se la neîmbătrânita fericire. A fost îngropat de ucenicii săi, cărora li s-a arătat după o vreme oarecare, poruncindu-le să mute moaștele lui în cetatea Sredsca, iar ei, descoperind mormântul, au văzut trupul sfântului întreg, nedat stricăciunii și bună mireasmă slobozind. Au preamărit pe Domnul și cu cinste l-au mutat la Sredsca, punându-l în Biserica Sfântului Evanghelist Luca. Mai pe urmă s-a zidit o biserică foarte frumoasă în numele lui și a fost pus în ea trupul cuviosului care făcea minunate și preamărite tămăduiri.

Trecând multă vreme, craiul unguresc, pornindu-se cu multă oaste asupra pământului grecesc, l-a prădat și, ajungând la cetatea Sredsca, a luat racla cu trupul cuviosului – căci auzise de minunile sfântului – și a poruncit să ducă cu cinste racla în țara sa și să-l pună în biserica din cetatea care se numea Ostrogoma, Arhiepiscopul Ostrogomei, auzind că cuviosul Ioan de la Rila este plăcut înaintea lui Dumnezeu și preamărit prin minuni în toate țările, nu credea. „Nu știu pe acesta a fi pomenit în scripturile cele vechi”, zicea el. Atunci nu voia să meargă să se închine sfântului. Și de năprasnă s-a legat limba lui cu amuțire. El, cunoscând pricina amuțirii lui, căci hulise pe cuviosul, a alergat degrabă la racla sfântului și, căzând la pământ, l-a sărutat, cerând iertare. Iar sfântul Ioan, plăcutul lui Dumnezeu, ascultând degrabă pe arhiepiscop, în același ceas i-a dezlegat limba și iar i-a dat graiul curat. Apoi el, câștigând tămăduire, cu plângere își mărturisea la toți greșeala săvârșită.

Alte multe și preamărite minuni și tămăduiri a făcut sfântul în pământul unguresc. Socotindu-le pe toate acestea craiul, minunându-se de preamăritele minuni ale sfântului și cuprinzându-se de spaimă mare, a împodobit racla lui cu argint și cu aur și, sărutând moaștele lui, le-a trimis cu mare cinste înapoi la Sredsca și iarăși s-au așezat moaștele lui în sfânta sa biserică, în anul 6605 sau 1090 după Hristos.

Nu după multă vreme, Dumnezeu a binevoit să înnoiască iarăși stăpânirea româno-bulgară cea învechită de silnicia grecească și a înălțat fruntea împărăției româno-bulgărești, prin iubitorul de Hristos împăratul Ioan Asan. Acesta, la începutul împărăției sale, înnoind cetățile cele căzute și întărindu-le, umbla cu oastea, supunând orașe și luând cetăți. Apoi, ajungând și la Sredsca și pustiind-o, a văzut pe sfântul și cuviosul loan de la Rila și, auzind cele preamărite despre dânsul, s-a închinat sfintei racle și, sărutând cinstitele lui moaște, le-a mutat cu slavă în împărăteasca sa cetate Târnovo, prin Vasile patriarhul. Acolo le-a pus în biserica cea zidită pentru el, slăvind pe Unul în Treime Dumnezeu, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Căruia și de la noi să-I fie cinste și slavă în veci. Amin.

La ordinea zilei – 19 octombrie 2020

Situația din România – 19 octombrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

foto preluat de pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Sărbătorile Zilei de 19 octombrie

Ortodoxe – Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila

Greco-catolice – Sf. pf. Ioil; Sf. m. Var

Romano-catolice – Ss. Paul al Crucii, pr.; Ioan de Brébeuf, pr. şi îns., m.; Ioel, profet

 

Capitala intră în scenariul roșu. Măștile devin obligatorii peste tot. Se închid școlile, restaurantele și teatrele

Consiliul Municipal pentru Situații de Urgență a decis luni ca masca să fie obligatorie în București în toate spațiile publice închise și deschise. De asemenea, restaurantele, cafenelele, teatrele, cinematografele și sălile de jocuri de noroc vor fi închise pentru următoarele 14 zile. Măsurile se vor aplica de luni noapte.

Totodată, școlile din București intră în scenariul roșu, astfel cursurile vor fi desfășurate online. Decizia CMSU vine după ce rata de infectare în Capitală a ajuns luni la 3,19 la mia de locuitori.
cititi mai mult pe www.digi24.ro

 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut luni, 19 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferință de presă

Vă prezentăm în continuare transcrierea conferinței de presă:

Bună seara!

Am participat astăzi la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, organizat de Estonia în format videoconferință.

Inițiativa celor Trei Mări va contribui în perioada post-pandemie la redresarea economică, prin dezvoltarea conectivității între statele din regiunea noastră.

De altfel, obiectivul principal al României este implementarea proiectelor strategice de interconectare, un pas important fiind finalizarea primei faze a proiectului de transport gaze naturale – așa numitul proiect BRUA și trecerea la implementarea fazei a doua.

În domeniul transportului, am ținut să subliniez importanța deosebită din punct de vedere economic și strategic a liniei de cale ferată numită Rail2Sea, care leagă porturile Constanța și Gdansk, precum și a traseului rutier transeuropean Via Carpatia.

Aceste proiecte strategice pentru noi au nevoie de finanțare substanțială și, de aceea, pe lângă resursele financiare provenite din Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, ar trebui utilizate fonduri guvernamentale, fonduri europene, precum și fondurile anunțate de Statele Unite ale Americii.

În pofida dificultăților generate de pandemia de COVID-19, apreciez că am avut un Summit bun, în cadrul căruia au fost consemnate progrese importante, fiind totodată conturate liniile principale de acțiune pentru perioada următoare.

Înainte de a vă răspunde la întrebări, vreau să mă refer și la situația epidemiologică actuală. Din nefericire, așa cum se întâmplă peste tot în Europa, și noi ne confruntăm cu o creștere accentuată a numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus.

Capitala a depășit acel indice alarmant de 3 la mia de locuitori, fapt care plasează Bucureștiul în scenariul roșu.

Alte județe sau localități sunt, de asemenea, foarte aproape de acest scenariu. Odată depășit acest prag, este evidentă necesitatea instituirii de noi măsuri restrictive, care să permită reducerea curbei infecțiilor.

Guvernul a stabilit metodologia și măsurile specifice fiecărui scenariu în care ajungem în urma numărului de infectări, dar autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea de a le implementa.

Este de neînțeles că, deși am văzut zilnic o creștere importantă a numărului de cazuri de infectare, și era evident că această tendință va continua, la nivelul Capitalei nu a existat un plan coerent, comunicat în termeni clari, astfel încât populația să fie pregătită și să știe la ce să se aștepte.

Atitudinea Prefectului Capitalei și modul în care acesta a reacționat sunt inacceptabile și nu trebuie să rămână fără urmări.

Pentru a putea stopa epidemia de COVID-19, este nevoie de un efort național. Cetățenii sunt partenerii autorităților, iar autoritățile au obligația de a-i respecta și de a-i trata ca atare. Asta înseamnă, printre altele, comunicarea clară și unitară a deciziilor, informarea din timp și predictibilitate atunci când sunt necesare restricții care le afectează viața cetățenilor.

Presiunea pe spitale și în special pe secțiile de terapie intensivă a crescut la cote uriașe și acest lucru nu mai poate continua. Trebuie să acționăm acum, decisiv, pentru a reduce din povara de pe umerii sistemului medical.

Dragi români,

Ducem de atâtea luni o bătălie pentru sănătatea și viața noastră.

În primăvara acestui an, noi, românii, prin eforturi mari și sacrificii deloc ușoare, am reușit să reducem masiv curba infectărilor.

Sunt convins că putem face din nou acest lucru împreună!

Acum, dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rog!

Sesiune de întrebări și răspunsuri:
cititi mai mult pe www.presidency.ro

 

Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii declanşează luni greva japoneză

Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii declanşează luni o grevă japoneză acuzând lipsa dialogului cu ministrul de resort şi denigrările angajaţilor venite chiar de la şeful instituţiei.

Pe fondul lipsei dialogului între organizaţia noastră, Federaţia Sindicatelor din Ministerul Muncii şi ministrul Muncii, doamna Victoria-Violeta Alexandru, în urma consultării membrilor noştri, luni 19 octombrie, vom recurge la forma de protest de tip – grevă japoneză – pentru a semnala situaţia deosebită în care ne aflăm, situaţie provocată de denigrarea continuă a angajaţilor instituţiilor din M.M.P.S., denigrare venită chiar de la actualul ministru.

Altfel, doamna ministru Victoria-Violeta Alexandru ar trebui să înţeleagă că nu lipsa de implicare a funcţionarilor din instituţiile M.M.P.S. a dus la problemele generate în sistem, ci o serie de lipsuri de natură logistică şi organizatorică înregistrate la toate nivelurile, generate de ne punerea în aplicare a unor prevederi legale aflate deja în vigoare, sau de neadaptarea unor măsuri legislative noi la situaţia prezentă, care să faciliteze desfăşurarea cat mai eficientă a activităţii acestor instituţii”, se arată într-un comunicat al organizaţiei sindicale remis AGERPRES.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Situația din România – 19 octombrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 19 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 182.854 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
132.082 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.466 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 322 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 5.931 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 18.10.2020 (10:00) – 19.10.2020 (10:00) au fost raportate 59 de decese (26 bărbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronaviru.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.860.226 de teste. Dintre acestea, 8.040 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 5.681 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.359 la cerere.

 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.829 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 797 au fost declarați vindecați.

 

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 18 octombrie 2020, au fost raportate 4.799.988 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.

ŢARA
CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAŢI*

Spania 936.560 – 33.775 – 150.376 -
Franţa 867.197 (+32.427) 33.392 (+89) 108.014 -
Regatul Unit 705.428 (+16.171) 43.579 (+150) 2.589 (+17)
Italia 402.536 (+10.925) 36.474 (+47) 251.461 (+2.334)
Germania 361.974 (+5.587) 9.777 (+10) 293.447 (+1.304)
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 18 OCTOMBRIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAȚI*

39.774.852 (+374.820) 1.110.902 (+5.549) 27.488.068 (+196.690)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 17 octombrie – 18 octombrie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Nou protest masiv la Minsk. Bieloruşii sfidează gloanţele cu care ameninţă Lukaşenko

Zeci de mii de bieloruşi au ieşit în stradă, duminică, în ciuda ameninţărilor făcute săptămâna trecută de autorităţile de la Minsk, care au avertizat că trupele anti-revoltă ale regimului vor putea folosi muniţie de război împotriva civililor. Potrivit Reuters, forţele de ordine au reţinut aproximativ 100 de manifestanţi.

Acestea sunt primele proteste organizate după anunţul făcut de un adjunct al ministrului de Interne, care avertiza că forţele de represiune trimise împotriva manifestanţilor pro-democraţie din Bielorusia vor putea folosi muniţie de război, în ciuda caracterului paşnic al protestelor.
cititi mai mult pe epochtimes-romania.com

 

Manifestații în Franța după decapitarea profesorului care le-a vorbit elevilor de Charlie Hebdo

Mii de persoane au participat la manifestații ce au avut loc în Franța cu rolul de a arătat sprijinul pentru Samuel Paty, profesorul ce a fost decapitat după ce a arătat elevilor caricaturi cu Profetul Mohamed într-o lecție despre Charlie Hebdo și evenimentele tragice din 2015.

Persoanele ce s-au adunat în Place de la République din Paris au purtat sloganul „Je suis enseignant” (Eu sunt profesor). Premierul francez Jean Castex a afirmat, în schimb, „Suntem toți Franța”.

Mii de oameni s-au adunat și în Place Bellecour din Lyon pentru a-și aduce omagiul, cu o altă prezență mare s-a înregistrat la Nantes. Manifestări au avut loc și la Toulouse, Strasbourg, Marsilia, Bordeaux și în alte părți.
cititi mai mult pe romania.europalibera.org

Publicată de RFI Romania pe Duminică, 18 octombrie 2020

 

 

Pro-democracy protesters gather during an anti-government rally in #Bangkok, #Thailand, for a fifth straight day,…

Publicată de european pressphoto agency pe Duminică, 18 octombrie 2020

 

Supporters of opposition party Pakistani Muslim League (Nawaz) holds a picture of their leader Maryam Nawaz Sharif…

Publicată de european pressphoto agency pe Duminică, 18 octombrie 2020

 

Bolivia/alegeri: Candidatul socialist Luis Arce învinge direct din primul tur (exit-poll)

Candidatul socialist Luis Arce a câştigat alegerile prezidenţiale din Bolivia din primul tur, potrivit unui exit-poll al rezultatelor votului desfăşurat duminică ce ar aduce partidul de stânga al lui Evo Morales înapoi la putere, informează luni Reuters şi France Presse.

Potrivit numărătorii rapide Ciesmori difuzate de canalul televiziunii boliviene Unitel, fostul ministru al economiei Luis Arce a obţinut 52,4% din voturi, în timp ce principalul său rival, centristul Carlos Mesa 31,5%, asigurând astfel întoarcerea la putere a Mişcării pentru Socialism (MAS). Pentru a câştiga direct, un candidat are nevoie de cel puţin 40% din voturi şi de un avans de cel puţin 10 puncte procentuale.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Revista Presei din 19 octombrie

 

Cititi si:

- Evenimentele Zilei de 19 octombrie în Istorie

Marea Adunare a Moților și Proclamaţia de la Câmpeni (19 octombrie 2013)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013)

foto preluat de pe romaniacurata.ro
articol de Mihai Gotiu

20 Oct 2013

Mihai Gotiu - foto - romaniacurata.ro

Mihai Gotiu – foto – romaniacurata.ro

 

Pe 19 octombrie 2013, la Câmpeni a fost sărbătoare. În jur de 5.000 de locuitori ai Munţilor Apuseni şi prieteni de-ai lor din toate colţurile ţării (Cluj, Bucureşti, Braşov, Timişoara, Sibiu, Deva, Alba Iulia, Turda, Oradea, Piteşti etc.) s-au adunat pentru a le transmite un mesaj cât se poate de clar guvernanţilor: pe aici nu se trece cu cianură. Unii dintre ei au venit la Marea Adunare cu vacile şi caii, care, la rândul lor, nu vor să aibă de a face cu cianura.

Vaci şi boi din Apuseni vs. “bizoni” din Parlament şi Guvern. Pe cine pariaţi? - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Vaci şi boi din Apuseni vs. “bizoni” din Parlament şi Guvern. Pe cine pariaţi? – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Premierul Victor Ponta a văzut, de la Bucureşti, că la Câmpeni s-ar fi adunat „un grup extremist”. Eu am văzut, la faţa locului, oameni în haine de biserică sau în costume populare ascultând un parastas în memoria eroilor zonei, tulnicile Apusenilor, pe Mariana Anghel şi discursurile legate de respectarea legilor din România. Dumnezeu ştie cum în mintea prim-ministrului apelul la respectarea drepturilor cetăţenilor e un act „extremist”. Deşi, poate, dintr-o anumită perspectivă, chiar are dreptate: respectarea legilor şi a drepturilor cetăţenilor a devenit în România un act de o raritate extremă.

Victor Ponta, a fost prezent şi el la Câmpeni. Să poată să dea apoi raportul - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Victor Ponta, a fost prezent şi el la Câmpeni. Să poată să dea apoi raportul – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Parastas pentru pomenirea eroilor Munţilor Apuseni. O fi şi ăsta un gest “extremist”… - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Parastas pentru pomenirea eroilor Munţilor Apuseni. O fi şi ăsta un gest “extremist”… – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Parastas pentru pomenirea eroilor Munţilor Apuseni. O fi şi ăsta un gest “extremist”… - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Parastas pentru pomenirea eroilor Munţilor Apuseni. O fi şi ăsta un gest “extremist”… – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Dincolo de toate acestea, am văzut însă motivul pentru care proiectul minier de la Roşia Montană nu are nici cea mai mică şansă să devină realitate. Ani la rând, propaganda companiei a clamat că proiectul ar avea susţinerea locuitorilor zonei. Una dintre marile minciuni publicitare orchestrate în birourile agenţiilor de PR. Dar care s-a dovedit ieri (pentru cei care mai aveau vreo îndoială) câtă acoperire are în realitate. RMGC pretinde că are, la ora actuală, 500 de angajaţi şi că va crea „mii de locuri de muncă”. Dintre aceştia şi rudele lor, la apelul şi mobilizarea companiei, s-au adunat 2-300 ieri, la Roşia Montană…

Peste voinţa locuitorilor Apusenilor, planurile oricărei companii şi a susţinătorilor ei politici nu pot să treacă. Iar mobilizarea moţilor e doar la început. Pentru că cei care au participat la Marea Adunare de la Câmpeni vor duce vestea mai departe. La Albac, Sohodol, Horea, Bistra, Sălciua, Abrud, Arieşeni, Avram Iancu, Bucium, Zlatna, Brad şi în alte zeci de localităţi din Apuseni. Iar vestea are o semnificaţie aparte: locuitorii Apusenilor sunt oameni liberi, care îşi cunosc drepturile şi îşi decid singuri soarta.

Am spus-o şi ieri la Câmpeni şi o repet: 19 octombrie 2013 este o zi pentru istoria Munţilor Apuseni. Care va deveni, aşa cum a fost şi ieri, o sărbătoare. O sărbătoare a oamenilor liberi.

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Sătenii din Albac au venit la Adunare cu furci şi coase. Deocamdată, confecţionate din lemn - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Sătenii din Albac au venit la Adunare cu furci şi coase. Deocamdată, confecţionate din lemn – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Sătenii din Albac au venit la Adunare cu furci şi coase. Deocamdată, confecţionate din lemn - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Sătenii din Albac au venit la Adunare cu furci şi coase. Deocamdată, confecţionate din lemn – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

 

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

 

Proclamaţia de la Câmpeni – 19 octombrie 2013

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

- Noi, locuitorii Munţilor Apuseni, adunaţi astăzi, 19 octombrie 2013, la Câmpeni, ne afirmăm dreptul de a ne decide singuri soarta. În temeiul acestui deziderat legitim proclamăm:

- Pământul, pădurile, păşunile, apa şi aerul Munţilor Apuseni aparţin celor care locuim aici, aşa cum ne-au fost lăsate moştenire de străbuni. Avem dreptul şi obligaţia să le transmitem în bună stare urmaşilor noştri, pentru ca şi ei să se poată bucura de ele. Locuitorii Apusenilor sunt cei îndreptăţiţi să decidă care e cel mai potrivit mod prin care bogăţiile cu care ne-au înzestrat natura şi bunul Dumnezeu vor fi valorificate în folosul comunităţii noastre şi al României!

- Viaţa în Munţii Apuseni nu e uşoară, dar avem păşuni pe care putem să ne creştem vitele, avem păduri din care, cu bună măsură, putem lua lemne pentru fabricile noastre de mobilă, încă mai avem ape curate, peisaje, monumente ale naturii şi o istorie care atrag zeci de mii de turişti în fiecare an. Sunt activităţi de pe urma cărora locuitorii Apusenilor trăiesc deja şi sunt oportunităţi de dezvoltare, care, valorificate cu înţelepciune, pot să ne asigure un trai bun atât nouă, cât şi copiilor şi nepoţilor noştri. Noi nu cerşim la uşile altora, alţii au venit la uşa noastră şi încearcă să ia şi să distrugă ceea ce ne aparţine!

- Din aceste activităţi şi din dezvoltarea lor se pot colecta taxe şi impozite care să fie administrate în folosul nostru şi al cetăţenilor români. Cerem celor care ne reprezintă, în Consiliile Locale şi Judeţene, în Primării, în Parlament şi Guvern, să folosească cu responsabilitate deplină aceste taxe şi impozite, pentru a construi drumuri, şcoli şi spitale. Aceşti bani nu sunt pentru buzunarele lor, ci pentru a asigura dezvoltarea comunităţilor și o viaţă fericită pentru cei care contribuie la buget. Dacă se dovedeşte că, încălcându-ni-se voinţa, aceşti bani vor fi folosiţi împotriva noastră, ne asumăm dreptul de a nu-i mai recunoaşte ca reprezentanţi legitimi şi ne vom apăra aşa cum orice om e îndreptăţit să se apere împotriva celui care vrea să-i facă un rău!

- Orice străin e binevenit în Munţii Apuseni atâta vreme cât ne respectă modul de viaţă şi nu întreprinde nimic în măsură să-l schimbe împotriva voinţei noastre. Ne păstrăm dreptul de a lupta împotriva tututor celor care prin viclenie, hoţie şi corupţie vin aici pentru a fura ce e al nostru ori pentru a distruge resursele naturale şi istorice de care depinde viaţa noastră. Fericirea şi bunăstarea nimănui nu se poate baza pe nefericirea şi sărăcirea semenilor săi!

- În considerarea celor enunţate mai sus, le transmitem guvernanţilor şi politicienilor, în mod imperativ, următoarele revendicări punctuale:

Revendicările locuitorilor Ţării Moţilor

Avram Iancu, cu steagul Roşiei Montana - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Avram Iancu, cu steagul Roşiei Montana – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

- Respingerea de către Parlament a tuturor proiectelor de lege care prevăd măsuri speciale de expropriere a cetăţenilor români, precum şi alte măsuri derogatorii de la regimul legal de protecţie a mediului, patrimoniului cultural, apelor, pajiştilor şi terenurilor agricole, bunurilor publice etc., în favoarea companiilor miniere de orice tip;

- Interzicerea prin lege a utilizării cianurii în activitățile miniere din România;

- Includerea Roșiei Montane pe lista tentativă a României pentru UNESCO;

- Respingerea de urgență, prin Hotărâre de Guvern, a acordului de mediu pentru proiectul minier de la Roșia Montană;

- Desecretizarea tuturor contractelor şi actelor adiţionale încheiate de către Guvern, referitoare la înstrăinarea, cedarea, concesionarea resurselor minerale ale României;

- Demisia inițiatorilor proiectului de lege specială pentru Roşia Montană: ministrul Marilor Proiecte, Dan Șova, ministrul Mediului, Rovana Plumb, ministrul Culturii, Daniel Barbu, directorul ANRM, Gheorghe Duțu, precum și a premierului Victor Ponta;

- Asumarea de către Guvern a expertizei și a punctelor de vedere referitoare la proiectul minier de la Roșia Montană – exprimate de: Academia Română, Asociația Ad Astra, Institutul Geologic Român, Ordinul Arhitecților din România, Sinodul BOR, Sinodul BRU și al celorlalte biserici creștine din România, precum și de experții independenți;

- Crearea unei Comisii Parlamentare de Anchetă a Afacerii Roşia Montană sub toate aspectele: înstrăinarea zăcămintelor; acordarea licenţei; sponsorizările RMGC către instituții publice și private, ONG-uri, persoane fizice; influenţarea deciziilor politice; încălcarea unor hotărâri judecătoreşti definitive; modul în care publicitatea oferită de companie a afectat libertatea presei și dreptul la liberă exprimare etc.;

- Refacerea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Munților Apuseni și acordarea unor facilități fiscale și de altă natură pentru dezvoltarea activităților economice în următoarele domenii: turism, prelucrarea lemnului și refacerea fondului forestier, creșterea și prelucrarea produselor de origine animală, apicultură, alte activități specifice zonei;

- Adoptarea de către Guvernul României a unor politici publice, ca și elaborarea, cu ajutorul societăţii civile reale, a unei strategii care să prevadă măsuri în acord cu principiile dezvoltării durabile, ale utilizării optime a resurselor, ale conservării patrimoniului cultural-istoric și ale sprijinirii întreprinzătorilor locali;

- Începerea de către instituțiile abilitate a cercetării penale în cazul persoanelor care au semnat sau au participat la elaborarea și avizarea de documente cu privire la proiectul de exploatare minieră de la Roșia Montană;

- Interzicerea prin lege a utilizării metodei fracturării hidraulice în exploatarea gazelor de șist și respectarea, în zonele vizate pentru această exploatare, a voinței suverane a cetățenilor, cu care ne exprimăm deplina solidaritate.

Aceasta este voinţa noastră, a locuitorilor Munţilor Apuseni, a oamenilor liberi prezenţi la Marea Adunare de la Câmpeni, exprimată public astăzi, 19 octombrie 2013, cu spiritul şi gândul îndreptate către o dezvoltare durabilă, care să asigure accesul pentru mai multe generaţii la toate resursele cu care Dumnezeu ne-a înzestrat.

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

***

articol preluat de pe voxpublica.realitatea.net

 

Mihai Goţiu - Diploma de onoare şi Premiul “No Hai!” primit la Câmpeni pentru cei 11 ani de documentare şi de prezentare a cazului Roşia Montană. Mulţumesc! - Parastas pentru pomenirea eroilor Munţilor Apuseni. O fi şi ăsta un gest “extremist”… - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Mihai Goţiu – Diploma de onoare şi Premiul “No Hai!” primit la Câmpeni pentru cei 11 ani de documentare şi de prezentare a cazului Roşia Montană. Mulţumesc! – Parastas pentru pomenirea eroilor Munţilor Apuseni. O fi şi ăsta un gest “extremist”… – Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

 

 

 

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Apusenii şi ţara susţin Roşia Montană - Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto - Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013) -foto -
Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)

cititi mai mult despre Proclamaţia de la Câmpeni si pe: epochtimes-romania.com

Evenimentele Zilei de 19 octombrie în Istorie

Marea Adunare a Moților și citirea Proclamației de la Câmpeni (19 octombrie 2013)

foto – Tudor Brădăţan (preluat de pe: voxpublica.realitatea.net)
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

19 octombrie este a 292-a zi a calendarului gregorian și a 293-a zi în anii bisecți. 73 de zile până la sfârșitul anului.

 

Sărbătorile Zilei de 19 octombrie

(BOR) Sfântul Prooroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfânta Cleopatra; Sfântului Ioan de la Rila

Sfântul Prooroc Ioil, Sfântul Mucenic Uar, Sfânta Cleopatra. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă Romana se face la data de 19 octombrie - foto: doxologia.ro

Sfântul Prooroc Ioil, Sfântul Mucenic Uar, Sfânta Cleopatra. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă Romana se face la data de 19 octombrie – foto: doxologia.ro

 

(BRU) Sf. Ioil, profet († secolul al VI-lea î.Hr.); Sf. Var, martir († 307)

Sfântul Prooroc Ioil. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă Romana se face la data de 19 octombrie - foto: doxologia.ro

Sfântul Prooroc Ioil - foto: doxologia.ro

 

(BRC) Sf. Paul al Crucii, preot; Sf. Ioan de Brébeuf, preot și însoțitorii, martiri

Sf. Paul al Crucii, (1694-1775), preot, fondator al pasioniştilor - foto: calendarcatolic.ro

Sf. Paul al Crucii - foto: calendarcatolic.ro

Sf. Paul al Crucii, (1694-1775), preot, fondator al pasioniştilor.

Sf. Ioan de Brébeuf - foto: calendarcatolic.ro

Sf. Ioan de Brébeuf – foto: calendarcatolic.ro

 

Ziua juristului in Republica Moldova

Drapelul Republicii Moldova - foto - ro.wikipedia.org

Drapelul Republicii Moldova – foto – ro.wikipedia.org

 

Astăzi în Istorie pentru 19 octombrie

 

Evenimentele Zilei de 19 octombrie în Istorie:

- 19 octombrie 1981 – Revolta minerilor de la Motru;

- 19 octombrie 2013 – Marea Adunare a Moților și Proclamaţia de la Câmpeni

 

19 octombrie Anul 202 i.I.Chr. - Al doilea război punic – În bătălia de la Zama , legiunile romane se confrunta cu armata invadatoare cartagineză. Aceasta a fost bătălia finală și decisivă a celui de-al doilea război punic, armata romană condusă de Publius Cornelius Scipio, supranumit Scipio Africanul, înfrângand fortele cartagineze conduse de Hannibal Barca. Războiul s-a încheiat cu un tratat de pace dintre Cartagina si Senatul Roman. Spre deosebire de tratatul care a pus capăt primului război punic , termenii impusi de romani au fost duri:

– să renunțe la flotă

– să recunoască cucerirea peninsulei Iberice de către Roma

– să devină stat dependent de Roma

– să cedeze toți elefanții de război

– să plătească 10000 de taleri pe an

– să accepte că nu va putea declara război unei țări fără acordul Romei

– să îl demită pe Hannibal de la comanda armatei cartagineze .

În urma acestui război, Roma, a devenit o putere imperială hegemonica in bazinul Marii Mediterane.

Publius Cornelius Scipio Africanus cunoscut și ca Scipio Africanul (n. 235 î.Hr., Roma - d. 183 î.Hr.) general și politician roman, strateg în timpul Războaielor Punice - foto: ro.wikipedia.org

Publius Cornelius Scipio Africanus - foto: ro.wikipedia.org

Publius Cornelius Scipio Africanus cunoscut și ca Scipio Africanul (n. 235 î.Hr., Roma – d. 183 î.Hr.) general și politician roman, strateg în timpul Războaielor Punice.

 

19 octombrie 439 - Vandalii, conduși de către regele Gaiseric, ocupă Cartagina în nordul Africii

Genseric or more often Gaiseric or sometimes Geiseric (c. 389 – January 25, 477), was King of the Vandals and Alans (428–477) who established the Vandal Kingdom was one of the key players in the troubles of the Western Roman Empire in the 5th century - foto: en.wikipedia.org

Genseric  - foto: en.wikipedia.org

Gaiseric, celebru printre romani pentru dezastrul pe care l-a facut in oras, a fost un om de înălțime moderată și șchiop, ca urmare a unei căderi de pe cal. Era un om de gândire profundă , lacom de câștig, abil în a semăna semințele vrăjmășiei printre adversari “. (Din “Originea și faptele goților” de Iordanes).

 

19 octombrie 1433 - S-a născut umanistul italian Marsilio Ficino, întemeietorul Academiei platoniciene, primul traducător al operei lui Platon în limba latină; (m. 1 octombrie 1499).

Marsilio Ficino (n. 19 octombrie 1433 — d.1 octombrie 1499, Careggi), unul dintre cei mai influenți filosofi umaniști ai Renașterii italiene, întemeietorul faimoasei Academii platoniciene, primul traducător al operei lui Platon în limba latină - foto: ro.wikipedia.org

Marsilio Ficino – foto: ro.wikipedia.org

Marsilio Ficino (n. 19 octombrie 1433 — d.1 octombrie 1499, Careggi), unul dintre cei mai influenți filosofi umaniști ai Renașterii italiene, întemeietorul faimoasei Academii platoniciene, primul traducător al operei lui Platon în limba latină.

 

19 octombrie 1466 - Se incheie Tratatul de la Torun, prin care e pune capat Razboiului de treizeci de ani intre Regatul Poloniei condus de regele Cazimir al IV-lea si Ordinul cavalerilor Teutoni.

 

19 octombrie 1467 - Ferdinand al II-lea de Aragon și Isabella I a Castiliei s-au căsătorit, eveniment ce a dus la unirea Aragonului cu Castilia și formarea Spaniei.

 

19 octombrie 1469 - Ferdinand al II-lea de Aragon s-a insurat cu Isabella de Castilia, eveniment care a dus la formarea regatului Spaniei.

 

19 octombrie 1497  - Polonezii ridică adediul cetăţii Suceava, in Moldova. Armata polonă a regelui Ioan Albert începe retragerea din Moldova, hartuita de oastea lui Ștefan cel Mare, care ii cauzeaza mari pierderi in batalia de la Codrii Cosminului si, la 30 octombrie, in lupta de la Cernăuţi in care resturile acesteia sunt decimate si alungate din ţară .

 

19 octombrie 1512 - Martin Luther a devenit doctor în teologie.

Martin Luther (n. 10 noiembrie 1483, Eisleben, Saxonia - d. 18 februarie 1546), pastor și doctor în teologie, a fost primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice-Luterane. Primele idei ale Reformei protestante au fost enunțate de Martin Luther în 1517, în calitatea sa de preot catolic și profesor de exegeză la Universitatea din Wittenberg. Excomunicarea sa din Biserica Catolică a survenit în anul 1521 - in imagine, Martin Luther, 1529 - portret de Lucas Cranach cel Bătrân - foto: ro.wikipedia.org

Martin Luther, 1529 – portret de Lucas Cranach cel Bătrân – foto: ro.wikipedia.org

Martin Luther (n. 10 noiembrie 1483, Eisleben, Saxonia – d. 18 februarie 1546), pastor și doctor în teologie, a fost primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice-Luterane. Primele idei ale Reformei protestante au fost enunțate de Martin Luther în 1517, în calitatea sa de preot catolic și profesor de exegeză la Universitatea din Wittenberg. Excomunicarea sa din Biserica Catolică a survenit în anul 1521.

 

19 – 20 octombrie 1595 - Bătălia de la Țuțora (1595) – parte din Războaiele magnaților polonezi în Moldova și Războaiele Polono-Otomane.

Spahi în bătălie purtând steagul cu Semilună (pictură de Józef Brandt) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Spahi în bătălie purtând steagul cu Semilună (pictură de Józef Brandt) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Țuțora a fost o bătălie dintre Uniunea statală polono-lituaniană (sprijinită de trupele Moldovei) și Imperiul Otoman, (sprijinit de Hanatul Crimeii), care a avut loc între 19 – 20 octombrie 1595 în Moldova, la Țuțora, pe malurile Prutului.

 

19 octombrie 1745 - A încetat din viaţă scriitorul şi publicistul irlandez Jonathan Swift, cunoscut pentru lucrarea “Călătoriile lui Gulliver”, apărută în anul 1726; (n. 30 noiembrie 1667).

 

19 octombrie 1781 - Lordul Cornwallis, general al armatei coloniale engleze, capitulează în Yorktown, Virginia, în fața generalului George Washington, comandantul armatelor americane. Această capitulare marchează victoria americanilor in războiului de independență fata de Anglia.

Charles Cornwallis, 1st Marquess Cornwallis KG (31 December 1738 – 5 October 1805), styled Viscount Brome between 1753 and 1762 and known as The Earl Cornwallis between 1762 and 1792, was a British Army officer and colonial administrator - foto; en.wikipedia.org

Charles Cornwallis,- foto; en.wikipedia.org

 

George Washington (n. 22 februarie 1732, Westmoreland, Virginia Virginia — d. 14 decembrie 1799, Mount Vernon, Virginia) general și om de stat american, militant și factor activ în obținerea independenței față de Regatul Unit a coloniilor din America de Nord, primul președinte al Statelor Unite ale Americii - foto: ro.wikipedia.org

George Washington - foto: ro.wikipedia.org

George Washington (n. 22 februarie 1732, Westmoreland, Virginia Virginia — d. 14 decembrie 1799, Mount Vernon, Virginia) general și om de stat american, militant și factor activ în obținerea independenței față de Regatul Unit a coloniilor din America de Nord, primul președinte al Statelor Unite ale Americii

 

19 octombrie 1812 - Trupele conduse de imparatul francezilor Napoleon Bonaparte încep retragerea din Moscova.

Retragereea armatei franceze in anul 1812 - foto - pictura de Illarion Pryanishnikov (1874): en.wikipedia.org

Retragereea armatei franceze in anul 1812 – foto – pictura de Illarion Pryanishnikov (1874): en.wikipedia.org

 

19 octombrie 1813 - Armata franceză condusă de Napoleon Bonaparte a fost înfrântă de armatele Rusiei, Prusiei, Austriei și Suediei în Bătălia de la Leipzig, supranumită Bătălia Națiunilor.

"Bătălia de la Leipzig" - Russian, Austrian, and Prussian troops in Leipzig. Painting by Alexander Sauerweid - foto: ro.wikipedia.org

“Bătălia de la Leipzig” – Russian, Austrian, and Prussian troops in Leipzig.
Painting by Alexander Sauerweid – foto: ro.wikipedia.org

Bătălia de la Leipzig, supranumită Bătălia Națiunilor, a fost cea mai mare confruntare militară din Războaiele Napoleoniene, opunând o armată a celei de-a șasea coaliții unei armate conduse de Napoleon I. Armata Coaliției era formată din prusaci, austrieci, ruși, suedezi și, începând cu 18 octombrie, din saxoni, care, deși inițial aliați ai francezilor, au întors armele; armata franco-aliată era formată din francezi, polonezi, italieni (atât din Regatul Italiei cât și din Regatul Neapolelui).

Alexander I of Russia, Francis II of Austria and Frederick William III of Prussia meet after the battle - foto: en.wikipedia.org

Alexander I of Russia, Francis II of Austria and Frederick William III of Prussia meet after the battle – foto: en.wikipedia.org

Cele trei zile de lupte s-au încheiat cu victoria decisivă a Coaliției, Napoleon văzându-se obligat să se retragă în Franța. Pe lângă cei aproape 70,000 de morți, răniți, dispăruți și prizonieri, francezii l-au pierdut și pe prințul polonez Poniatowski, Mareșal al Franței. Coaliția a pierdut la rândul său un număr mare de oameni, dar victoria sa a fost incontestabilă.

 

19 octombrie 1826 - A încetat din viaţă actorul François-Joseph Talma; (n. 15 ianuarie 1763).

François Joseph Talma (15 January 1763 – 19 october 1826) was a French actor - foto (Talma as Nero in Racine's Britannicus, painted by Eugène Delacroix): en.wikipedia.org

Talma as Nero in Racine’s Britannicus, painted by Eugène Delacroix – foto: en.wikipedia.org

A debutat la Comedia Franceză în 1787 şi la scurt timp a declanşat reforma rostirii (în favoarea unei mai mari naturaleţi) şi a costumului (în favoarea acurateţii istorice). După Revoluţia din 1789, a condus Comedia Franceză.

 

19 octombrie 1845 - La Dresda avut loc premiera operei Tannhäuser, a compozitorului Richard Wagner.

 

19 octombrie 1862 - S-a nascut inventatorul francez, Auguste Lumiere care, alaturi de fratele sau Louis, este consideraț inventator al primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematograficăi; (d. 10.04.1954).

August Lumière (n. 19 octombrie 1862 - d. 10 aprilie 1954), impreuna cu fratele sau Louis Lumière, sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică - foto: biography.com

August Lumière - foto: biography.com

August Lumière (n. 19 octombrie 1862 – d. 10 aprilie 1954), impreuna cu fratele sau Louis Lumière, sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică. Primul aparat „cinematograf” al fraților Lumière era folosit atât la filmare, cât și la proiecție prin adaptarea unei surse de lumină.

Primul aparat „cinematograf” al fraților Lumière folosit la filmat și la proiecție (alăturându-i-se o sursă de lumină) - foto: ro.wikipedia.org

Primul aparat „cinematograf” al fraților Lumière folosit la filmat și la proiecție (alăturându-i-se o sursă de lumină) – foto: ro.wikipedia.org

 

19 octombrie 1868 - S-a născut geograful şi etnologul, academicianul, geograf şi geopolitician român, Simion Mehedinţi; (n. Soveja, Vrancea; (d.14.12.1963).

Simion Mehedinți (n. 19 octombrie 1868, Soveja - d. 14 decembrie 1962, București), academician, geograf și geopolitician român - foto: ro.wikipedia.org

Simion Mehedinți - foto: ro.wikipedia.org

Simion Mehedinți (n. 19 octombrie 1868, Soveja – d. 14 decembrie 1962, București), academician, geograf și geopolitician român. A fost director al revistei “Convorbiri literare” .

 

19/31 octombrie 1869 - Principele Suveran Carol I a inaugurat oficial linia de cale ferată Bucureşti-Giurgiu şi prima gară a Bucureştilor, Gara Filaret. În ziua de 7 septembrie 1869, cu o lună şi jumătate înainte de inaugurarea oficială, din Gara Filaret a plecat primul tren spre Giurgiu, avându-l ca pasager pe Principele Suveran Carol I.

foto preluat de pe www.radiooltenia.ro

foto preluat de pe www.radiooltenia.ro

Ceremonia de la 19/31 octombrie 1869 a fost solemnă şi plină de entuziasm, conform site-ului www.familiaregală.ro. A fost prezent şi “capul” Bisericii Ortodoxe Române, mitropolitul Nifon. Carol I i-a invitat în tren pe membrii Guvernului şi pe cei ai Corpului Diplomatic. Drumul pe calea ferată de 67 kilometri a fost străbătut în 90 de minute. Vagoanele scurte (7-8 metri), aveau 3-5 compartimente cu uşi care dădeau direct afară şi erau iluminate cu ulei de rapiţă. Instalaţiile sanitare şi de încălzire lipseau.

După ce în 13 decembrie/25 decembrie 1872, Gara București Nord este legată la linia căii ferate, Gara Filaret își pierde din însemnătate. În 1960 gara este dezafectată și este transformată în autobază, deși inițial s-a propus amenajarea unui muzeu. În prezent în clădirea gării funcționează Autogara Filaret. Clădirea este declarată monument istoric.
cititi mai mult pe: www.agerpres.rowww.radiooltenia.ro

 

19 octombrie 1881 - S-a nascut baronul Ferenc Hatvany, pictor și renumit colecționar maghiar; (d.1958).

 

19 octombrie 1897 - A murit George Pullman, inginer şi inventatorul american al trenurilor Pullman ( cu vagoane de dormit );(n.03.03 1831).

 

19 octombrie 1899 - S-a născut scriitorul Miguel Angel Asturias, un luptător împotriva influenţei exercitate de SUA în Guatemala.

Miguel Ángel Asturias (n. 19 octombrie 1899; d. 9 iunie1974, Madrid) cel mai important scriitor din Guatemala, creația sa literară fiind răsplătită cu un Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1967 - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Miguel Ángel Asturias - foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Miguel Ángel Asturias (n. 19 octombrie 1899; d. 9 iunie1974, Madrid) cel mai important scriitor din Guatemala, creația sa literară fiind răsplătită cu un Premiul Nobel pentru Literatură în anul 1967; este cunoscut pentru scrierile “Oameni de porumb” – 1949 şi “Maladrón” – 1969; (m. 9 iunie 1974).

 

19 octombrie 1908 - S-a născut prozatorul şi istoricul român Dumitru Almaş, autor de romane istorice şi de biografii romanţate; (“Fratii Buzesti”, „Oana”, „Necunoscuta de la Sucevita”). A iniţiat in 1967, şi a condus, ca redactor şef, revista „Magazin istoric” până în anul 1971; (d. 12.03.1995).

 

19 octombrie 1909 - A murit Cesare Lombroso, medic si antropolog italian, precursor al criminologiei moderne („Omul criminal”); (n.06.11.1835).

 

19 octombrie 1910 - S-a nascut Subrahmanyan Chandrasekhar, astrofizician american de origine indiană, laureat al Premiului Nobel; (d. 1995).

 

19 octombrie 1912 - Italia ia în posesie de la Imperiul otoman in Libia, Tripolitania.

 

19 octombrie 1916 - S-a nascut Endre Vészi, scriitor, poet și scenarist maghiar; (d.1987).

 

19 octombrie 1920 - A murit John Reed, ziarist si om politic american, unul dintre fondatorii Partidului Comunist din SUA (n. 1887).

 

19 octombrie 1921 - In urma unei lovituri de stat in Portugalia, prim-ministrul portughez António Granjo şi alţi politicieni sunt ucişi.

 

19 octombrie 1926 - A încetat din viaţă medicul şi bacteriologul Victor Babeş, vicepreşedinte al Academiei Române (1899-1900; 1918-1919).

Victor Babeș (n. 4 iulie 1854, Viena - d. 19 octombrie 1926, București) bacteriolog și morfopatolog român, membru al Academiei Române din 1893 - foto: ro.wikipedia.org

Victor Babeș - foto: ro.wikipedia.org

Victor Babeș (n. 4 iulie 1854, Viena – d. 19 octombrie 1926, București) bacteriolog și morfopatolog român, membru al Academiei Române din 189. În 1887, a pus bazele Institutului de Patologie şi Bacteriologie din Bucureşti, acesta fiind primul institut de cercetări ştiinţifice înfiinţat în ţara noastră. Aici a organizat unul dintre primele centre de vaccinare antirabică din lume, după cel creat de Pasteur, la Paris. În 1900 a fondat Societatea anatomică. A publicat în 1885, împreună cu savantul francez A.V. Cornil, cel dintâi tratat complet de bacteriologie din lume. În 1895, a formulat principiul serovaccinării ; (n. 4 iulie 1854).

 

19 octombrie 1928 - S-a nascut Adriana Fianu, personalitate a lumii literare româneşti, redactor erudit şi discret al revistei “România literară”, executor testamentar al lui Al. Rosetti; (d.28.06.2000).

 

19 octombrie 1929 - A încetat din viaţă dramaturgul, prozatorul şi regizorul Alexandru Davila, fiul doctorului Carol Davila; este cunoscut pentru drama în versuri “Vlaicu Vodă”, publicată în anul 1902; (n. 12 februarie 1862).

Alexandru Davila și Ion Luca Caragiale - foto: ro.wikipedia.org

Alexandru Davila și Ion Luca Caragiale – foto: ro.wikipedia.org

 

19 octombrie 1931 - S-a nascut scriitorul englez John Le Carré, celebru pentru romanele sale de spionaj.

 

19 octombrie 1933 - S-a născut Adrian Petringenaru, regizor de film şi doctor în estetică; este cunoscut pentru filmele “Cireşarii” – 1984 şi “Cetatea ascunsă” – 1987; (m. 29 mai 1989).

 

19 octombrie 1933 - Comitetul de organizare a Olimpiadei de la Berlin (1936) anunță că baschetul va fi admis printre competitiile sportive olimpice.

 

19 octombrie 1933 - Germania se retrage din Liga Naţiunilor .

 

19 octombrie 1934 - URSS a devenit membru al Ligii Naţiunilor.

 

19 octombrie 1935 - Liga Naţiunilor instituie sancţiuni economice asupra Italiei fasciste care a invadat Etiopia.

 

19 octombrie 1935 - A încetat din viaţă prozatorul şi dramaturgul Gib Mihăescu; este cunoscut pentru scrierile “Donna Alba”, “La “Grandiflora” – 1928 şi “Femeia de ciocolată” (n. 23 aprilie 1894) .

Gib I. Mihăescu (n. 23 aprilie 1894, Drăgășani - d. 19 octombrie 1935, București), prozator, romancier și un dramaturg român interbelic. A fost decorat pentru acte de bravură în timpul primului război mondial - foto: ro.wikipedia.org

Gib I. Mihăescu  - foto: ro.wikipedia.org

Gib I. Mihăescu (n. 23 aprilie 1894, Drăgășani – d. 19 octombrie 1935, București), prozator, romancier și un dramaturg român interbelic. A fost decorat pentru acte de bravură în timpul primului război mondial.

 

19 octombrie 1936 - A murit eseistul si poetul chinez Lu Xun (n. 1881).

 

19 octombrie 1937 - A decedat Ernest Rutherford, fizician englez de origine neo-zeelandeză, laureat al Premiului Nobel (d. 1871).

 

19 octombrie 1941 - La Moscova este instituita starea de asediu ca urmare a atacului militar german împotriva Uniunii Sovietice.

 

19 octombrie 1942 - S-a nascut Peter Medgyessy, politician, fost premier al Ungariei. Nascut la Budapesta, într-o familie originara din Transilvania, Medgyessy nu avea decît cinci ani când tatal sau a fost numit consilier la Ambasada Ungariei la Bucuresti.

 

19 octombrie 1943 - Streptomicina, primul antibiotic capabil să vindece tuberculoza, a fost izolat de cercetătorii de la Universitatea Rutgers. Streptomicina este un antibiotic cu acțiune bactericidă din clasa aminoglicozidelor care acționează asupra bateriilor Gram-negative, fiind utilizat în tratamentul unor infecții bacteriene.

Printre acestea se numără tuberculoza (în combinație cu alte antituberculoase: izoniazidă, rifampicină și pirazinamidă), tularemia, ciuma, bruceloza și endocardita enterococică. Alte infecții includ infecțiile oculare. Căile de administrare disponibile sunt locală (sub formă de colir), intravenoasă și intramusculară. Se află pe lista medicamentelor esențiale ale Organizației Mondiale a Sănătății.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

19 octombrie 1943 - A decedat sculptorul francez Camille Claudel ; (n. 1864).

Camille Claudel (8 December 1864 – 19 October 1943) was a French sculptor and graphic artist. She was the elder sister of the poet and diplomat Paul Claudel - foto - Camille Claudel in 1884 (aged 19): ro.wikipedia.org

Camille Claudel in 1884 (aged 19) – foto: ro.wikipedia.org

Camille Claudel (8 December 1864 – 19 October 1943) was a French sculptor and graphic artist. She was the elder sister of the poet and diplomat Paul Claudel.

 

19 octombrie 1944 - Trupele germane ocupă orașul Belgrad.

 

 19 octombrie 1944 - Trupele SUA debarca in Filipine.

 

19 octombrie 1950 - Armata comunista chineza invadeaza Tibetul, preluand controlul asupra oraşului din Qamdo .

 

19 octombrie 1950 - Republica Populară Chineză intervine in războiul din Coreea trimitand mii de soldati in lupta impotriva fortelor S.U.A si ale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

 

19 octombrie 1956 - URSS si Japonia semneaza o declaratie comuna care pune capat oficial starii de razboi intre cele doua tari, care exista de facto dupa august 1945.

 

19 octombrie 1960 - SUA au instituit embargoul comercial împotriva Cubei.

 

19 octombrie 1961 - A încetat din viaţă scriitorul roman Mihail Sadoveanu, membru al Academiei Române (din 1921),considerat a fi unul dintre cei mai importanţi prozatori români din prima jumătate a secolului XX (n. 05.11.1880, Pascani).

Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880, Pașcani - d. 19 octombrie 1961, Vânători-Neamț) scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român - foto: ro.wikipedia.org

Mihail Sadoveanu  – foto: ro.wikipedia.org

Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880, Pașcani – d. 19 octombrie 1961, Vânători-Neamț) scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic român. A publicat aproape o sută de volume (“Hanu Ancuţei” – 1928, “Împărăţia apelor” – 1928, “Fraţii Jderi” – 1935 – 1942, “Baltagul” – 1930, “Zodia Cancerului” – 1929, “Creanga de aur” – 1933, “Ostrovul lupilor” – 1941).

A fost membru al Prezidiului Adunării Deputaţilor (din 1947), vicepreşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (din 1948). A condus delegaţia română la Congresul Mondial al Păcii de la Paris (1949) şi a fost distins cu ordine şi medalii; a fost, de asemenea, director al Teatrului Naţional din Iaşi (1910-1919) ;(n. 5 noiembrie 1880).

 

19 octombrie 1964 - A încetat din viaţă cântăreţul de operă George Niculescu-Basu, solist al Operei Române din Bucureşti; (n. 9 aprilie 1882).

 

19 octombrie 1967 - Ministrul Afacerilor Externe al României socialiste, Corneliu Mănescu , a fost ales preşedinte al celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a ONU; a fost pentru prima dată când un reprezentant al unei ţări socialiste era ales în această funcţie; (d. 26.06.2000).

 

19 octombrie 1972 - Scriitorul german Heinrich Böll primește Premiul Nobel pentru Literatură.

 

19 octombrie 1981 - A inceput revolta minerilor din Motru, care contestă condiţiile dificile de lucru şi înfometarea. Protestul a fost oprit în câteva ore, după intervenţia în forţă a autorităţilor.

Minerii din Motru au participat la o amplă mişcare anticomunistă - foto preluat de pe adevarul.ro

Minerii din Motru au participat la o amplă mişcare anticomunistă – foto preluat de pe adevarul.ro

Revolta minerilor de la Motru, din 19 octombrie 1981 a reprezentat o grevă și în același timp un protest desfășurate în bazinul carbonifer al Olteniei. Factor determinant imediat al evenimentelor a fost reprezentat de introducea raționalizării consumului unor produse alimentare în zonele miniere, areale care alături de orașul București fuseseră până atunci exceptate de la această măsură.

În după amiaza zilei de 19 octombrie, în centrul oraşului, în faţa unui bloc în care se aflau sediile tuturor instituţiilor se strând 3000-4000 de mineri. Manifestaţia se desfăşoară paşnic. Ceauşescu discută direct cu Bobu despre situaţia de la Motru. Alături de mineri mai protestează şi locuitorii oraşului. Numărul protestatarilor creşte.

În faţa ripostei hotărâte a minerilor, autorităţile comuniste renunţă la aplicarea Decretului de raţionalizare a pâinii. Decizia este luată la cel mai înalt nivel. Cu toate acestea, minerii nu încetează revolta. Aceasta înseamnă că revendicările lor sunt mult mai serioase. Au pornit de la lipsa pâinii, dar, de fapt, s-au săturat de regimul comunist opresiv“, mai notează istoricul Gheorghe Gorun.

Minerii devin din agresivi şi de necontrolat. Treptat, acţiunile se radicalizează. În jurul ora 18.00 este aruncată prima piatră într-un geam. Cei aflaţi pe scara de la intrare, activişti şi miliţienii se retrag în interiorul blocului. „Cei de la Roşiuţa veneau compact, cal legiunile romane. Aceasta exprimă coeziunea sufletească a minerilor, solidaritatea generată de greutăţi“, a spus Victor Baroianu, şeful Miliţei Motru.

Autorităţile organizează un „comandament de criză“ şi pregătesc represiunea. Din comandament fac parte şeful Miliţiei Judeţene, al Securităţii, Emil Bobu, Nicolae Gavrilescu, primul secretar, şeful Procuraturii militare etc. Potrivit unor mărturii, toate geamurile clădirii în care se aflau sediile instituţiilor sunt sparte şi se dă foc sediului miliţiei aflat la parter, după ce au fost rupte gratiile. Pompierii civili au încercat să intervină, dar maşina a fost distrusă. Aceasta era plină cu fecale. Oamenii securităţii infiltraţi îi îndemnau pe oameni să meargă acasă că sunt filmaţi.

În jurul ore 22.00, Motrul este în stare de război. Atitudinea autorităţilor îi îndârjeşte pe răzvrătiţi. Ei nu fac decât să toarne gaz pe foc. . În piaţă se găseau câteva mii de oameni. Alte mii umpleau străzile şi aleile învecinate. (…) În disperare de cauză, diriguitorii politici aduc la Motru sute de tone de pâine, carne, conserve şi brânzeturi“, menţionează Gheorghe Gorun.
cititi mai mult pe adevarul.ro

 

19 octombrie 1983 - Primul ministru al Grenadei. Maurice Bishop, a fost împuşcat mortal de către forţele armate ale acestei mici insule din Caraibe. Anterior, mii dntre suporterii sai au mărşăluit la reşedinţa acestuia din capitala tarii, St George, reuşind să-l elibereze pe prim-ministrul aflat in arest la domiciliu. Maurice Bishop a fost lider al unui guvern de stânga in Grenada din 1979, a intretinut legături strânse cu Cuba lui Castro şi a incheiat un tratat pentru cumpararea de arme din URSS în 1982.

 

19 octombrie 1988 - Izbucnește criza politică din Iugoslavia, care marchează începutul procesului de dezintegrare a fostei federații iugoslave.

 

19 octombrie 1993 - Benazir Bhutto devine prim-ministrul Pakistanului.

 

19 octombrie 1996 - A încetat din viaţă Serafim Duicu, critic şi istoric literar; (n. 6 august 1938).

 

19 octombrie 2001 - Parlamentul României a adoptat hotărârea de participare a ţării, ca aliat al NATO, la lupta împotriva terorismului, inclusiv prin mijloace militare, dacă va exista o cerere în acest sens, ca urmare a atacului de la 11 septembrie 2001.

 

19 octombrie 2003 - Maica Tereza este beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea.

Saint Teresa of Calcutta; 1986 at a public pro-life meeting in Bonn, Germany - foto: ro.wikipedia.org

Saint Teresa of Calcutta; 1986 at a public pro-life meeting in Bonn, Germany – foto: ro.wikipedia.org

Sfânta Tereza de Calcutta, născută Anjezë Gonxhe Bojaxhiu și cunoscută ca Maica Tereza, (n. 26 august 1910, Üsküp, Imperiul Otoman – d. 5 septembrie 1997, Calcutta, India), călugăriță catolică de origine albaneză care a fondat ordinul Misionarii Carității în Kolkata (Calcutta), India în 1950. Timp de peste 45 de ani, ea a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarilor carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări. A întemeiat ordinul „Misionarele Carității”.

A primit Premiul Nobel pentru Pace în anul 1979. A primit D.D.h.c. (Doctor of Divinity honoris causa) de la Universitatea din Serampore. A fost beatificată de Biserica Catolică în 19 octombrie 2003. La 4 septembrie 2016 a avut loc canonizarea Fericitei Maici Tereza de Calcutta, la Vatican, în Piața Sfântul Petru.

 

19 octombrie 2003 - A încetat din viaţă fostul preşedinte bosniac Alija Izetbegovici, unul dintre personajele-cheie ale războiului din Bosnia (1992 – 1995), rămânând membru al preşedinţiei până în octombrie 2000, când a demisionat din cauza stării de sănătate; (n. 8 aug 1925).

 

19 octombrie 2004 - A murit Liviu Vasilica, renumit cantaret roman de muzica populara; ( n. 02.07.1950, Plosca, jud. Teleorman).

 

19 octombrie 2005 - A murit tragic, sinucigându-se în apartamentul său din Ploiești, Ion Stratan, unul dintre cei mai buni poeţi ai generaţiei ’80. (n. 1 octombrie 1955).

 

19 octombrie 2005 - Se deschide la Bagdad procesul intentat fostului dictator Saddam Hussein si altor lideri irakieni pentru crime împotriva umanităţii.

Sadam Husein (n. 28 aprilie 1937, satul Al-Awja, Irak; d. 30 decembrie 2006, Bagdad), președinte al Irakului în perioada 1979 - 2003 și prim-ministru al acestei țări între 1979 - 1991 și 1994 - 2003 - foto (Saddam Hussein judecat în 2004, la un an după ce a fost capturat): ro.wikipedia.org

Saddam Hussein judecat în 2004, la un an după ce a fost capturat – foto: ro.wikipedia.org

Sadam Husein (n. 28 aprilie 1937, satul Al-Awja, Irak; d. 30 decembrie 2006, Bagdad), președinte al Irakului în perioada 1979 – 2003 și prim-ministru al acestei țări între 1979 – 1991 și 1994 – 2003. Impreună cu șapte dintre membrii regimului său, va fi judecat de Tribunalul Special Irakian (TSI), pentru rolul jucat în masacrul din 1982 din satul Dujail, situat la nord de capitala irakiană, condamnat la moarte si executat prin spanzuratoare.

 

19 octombrie 2006 - A încetat din viaţă actorul roman de teatru si film Ernest Maftei, cunoscut pentru rolurile din “Neamul Şoimăreştilor” – 1965 şi “Dumbrava minunată” – 1980; ( n.06.03.1920, comuna Prajesti, jud. Bacau ).

 

19 octombrie 2008 - A decedat tenorul italian Gianni Raimondi . A interpretat roluri de neuitat in “Traviata”, “Boema”, “Don Pasquale” şi a cântat alături de Maria Callas); (n. aprilie 1923).

 

19 octombrie 2009 - A decedat politicianul român Radu Timofte;(n. 1949).

Alexandru-Radu Timofte (n. 7 aprilie 1949, comuna Horia, județul Neamț - d. 19 octombrie 2009, București) om politic român, membru al PSD și senator între anii 1990-2001. El a îndeplinit funcția de director al Serviciului Român de Informații între anii 2001 - 2006 - foto: sri.ro

Alexandru-Radu Timofte - 2006 – foto: sri.ro

Alexandru-Radu Timofte (n. 7 aprilie 1949, comuna Horia, județul Neamț – d. 19 octombrie 2009, București) om politic român, membru al PSD și senator între anii 1990-2001. El a îndeplinit funcția de director al Serviciului Român de Informații între anii 2001.

 

19 octombrie 2013 - Marea Adunare a Moților și Proclamaţia de la Câmpeni.

Pe 19 octombrie 2013, la Câmpeni a fost sărbătoare. În jur de 5.000 de locuitori ai Munţilor Apuseni şi prieteni de-ai lor din toate colţurile ţării (Cluj, Bucureşti, Braşov, Timişoara, Sibiu, Deva, Alba Iulia, Turda, Oradea, Piteşti etc.) s-au adunat pentru a le transmite un mesaj cât se poate de clar guvernanţilor: pe aici nu se trece cu cianură. Unii dintre ei au venit la Marea Adunare cu vacile şi caii, care, la rândul lor, nu vor să aibă de a face cu cianura.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

19 octombrie 2019 - Regina-Mamă Elena a fost reînhumată la Curtea de Argeş.

Regina mamă Elena a României (la naștere principesă a Elenilor și de Danemarca, n. 2 mai 1896, Atena – d. 28 noiembrie 1982, Lausanne, Elveția) a fost soția principelui moștenitor Carol al României (viitorul rege Carol al II-lea) și mama regelui Mihai I al României - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Regina mamă Elena a României (la naștere principesă a Elenilor și de Danemarca, n. 2 mai 1896, Atena – d. 28 noiembrie 1982, Lausanne, Elveția) a fost soția principelui moștenitor Carol al României (viitorul rege Carol al II-lea) și mama regelui Mihai I al României – cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

Regina-Mamă Elena a fost reînhumată, sâmbătă, în noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală de la Curtea de Argeş, la ceremonii asistând câteva mii de oameni. Slujba de înmormântare a fost oficiată de înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în vechea catedrală ctitorită de Neagoe Basarab.

La ceremonia religioasă au asistat Custodele Coroanei Române, Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia, Principesa Maria alături de Ducele Amedeo de Aosta, Principesa Mafalda (fiica Ducelui De Aosta) şi Lord Peter Rosslyn (şeful Casei Principelui de Wales şi Ducesei de Cornwall), dar şi Nicolae Medforth-Mills, nepotul regelui Mihai.

Regina Elena a murit în Elveţia, pe 29 noiembrie 1982, timp în care România se afla sub dictatura comunistă. Ea a fost înmormântată la cimitirul Boix-de-Vaud din Lausanne.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

19 octombrie 2020 - La Ordinea Zilei