Articole

George Călinescu (1899 – 1965)

foto preluat de pe anonimus.ro
articol preluat de pe ro.wikipedia.org

 

George Călinescu

George Călinescu (n. 19 iunie 1899, București – d. 12 martie 1965, Otopeni) a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Și-a semnat întotdeauna articolele ca G. Călinescu, după o modă destul de răspândită în perioada interbelică.

 

Biografie

Primii ani

Se naște la București ca Gheorghe Vișan, fiul Mariei Vișan. Copilul e crescut de impiegatul C.F.R. Constantin Călinescu și de soția sa, Maria, în casa cărora mama băiatului lucra ca menajeră. Familia Călinescu, împreună cu „femeia în casă” și copilul, se mută la Botoșani, apoi impiegatul Călinescu este transferat la Iași. Aici în 1906, Gheorghe Vișan (viitorul scriitor) e înscris la Școala „Carol I”, de pe lângă Liceul Internat. În 1907, Maria Vișan (mama sa naturală) acceptă ca soții Călinescu, care nu aveau copii, să-l înfieze. De acum, se va numi Gheorghe Călinescu (și trebuie menționat că acesta a rămas, pe tot parcursul vieții, numele său oficial, utilizarea – evitată consecvent de scriitorul însuși –, atât în exprimarea orală, cât și în scris, a prenumelui „George“, de fapt incorectă, dar tot mai frecventă în ultima vreme, este o ispravă a posterității: tolerată și în cele din urmă acceptată, ea se explică foarte probabil prin interpretarea, bine intenționată, însă eronată, a pseudonimului „G. Călinescu“ ). Se mută la București în 1908, an în care se înscrie la gimnaziul Gheorghe Șincai. În copilărie nu a excelat cu nimic, s-a lăsat învăluit în aura mediocrității.

 

Anii de formare

După parcurgerea primelor două clase primare la Iași, la Colegiul Carol I, a celorlalte două la București, la Școala Cuibul cu barză, apoi gimnaziul Dimitrie Cantemir la București, își încheie studiile medii la Liceul Gheorghe Lazăr și pe cele universitare în Capitală, la Facultatea de Litere și Filozofie din București, la care intră în 1919. Își ia licența în Litere în 1923. Teza de licență purta titlul Umanismul lui Carducci. Devine profesor de limba italiană pe la diverse licee bucureștene și timișorene, apoi pleacă la Roma, pentru doi ani cu o bursă pentru Școala română din Roma, instituție de propagandă culturală românescă, fondată de profesorul și istoricul Vasile Pârvan.

 

Modele. Ramiro Ortiz

Profesorii care i-au marcat studenția sunt Ramiro Ortiz, care preda limba și literatura italiană la Facultatea de Litere și Filozofie din București, și Vasile Pârvan, un alt spirit enciclopedic interbelic, de la Universitatea din București.

Între profesorul de italiană Ramiro Ortiz și student s-a născut o strînsă amiciție. Peste ani, studentul de odinioară a mărturisit, adesea, că datorită acestui fin intelectual și-a însușit o „educație literară” de excepție: „Cu el m-am deprins a scrie cărți, cu el am deprins meșteșugul informației literare și al construcției critice pe substrat istoric, de la el știu tot ce știu”. Sub îndrumarea lui Ramiro Ortiz a început să traducă din limba italiană. În timpul studenției a tradus romanul lui Giovanni Papini, Un om sfârșit, și o nuvelă din romanul lui Giovanni Boccacio, Decameronul (1921). Tot la îndemnul profesorului Ortiz își începe colaborarea la revista Roma, primul număr al cărei a apărut în ianuarie 1921, și călătorește cu colegii de facultate în Italia în 1921. Prima lui carte va fi scrisă în limba italiană, Alcuni missionari catolici italiani nella Moldavia nei secoli XVII e XVIII a apărut în 1925 și tratatează propaganda Vaticanului în Moldova ca un soi de modalitate de a contracara Reforma luterană. Studentul a publicat 68 de documente diferite descoperite în urma documentării în Arhiva Vaticanului.

Evident o influență indirectă au avut-o studiile critice ale lui Titu Maiorescu și, de ce nu, cele ale lui Garabet Ibrăileanu, de care se va apropia mai apoi în deceniul următor.

 

Modele. Vasile Pârvan

Dacă în București, alături de profesorul Ortiz, a avut revelația vocației sale creatoare, în capitala Italiei, atenția lui G. Călinescu s-a focalizat asupra lui Vasile Pârvan, directorul Școlii Române, actualmente Accademia di Romania. Pârvan a reprezentat cel de-al treilea pilon în formarea adevăratei personalități a lui Călinescu, după Titu Maiorescu și Ramiro Ortiz. Tînărul a fost deopotrivă captivat de erudiția și puterea de muncă, dar și de concepția despre existență a savantului.

Spre acest „părinte” spiritual Călinescu s-a întors întotdeauna, ori de cîte ori greutățile vieții păreau să-l îngenuncheze. El a observat că Pârvan avea o înzestrare intelectuală obișnuită, dar în ciuda „normalității” ei, mintea îi era „exercitată în toate potențele” sale, munca pentru el semnifica „asceza”, iar truda constantă pentru atingerea unui ideal se transformă într-o filozofie existențială. Viața este pieritoare, dar omul poate înfrînge moartea și uitarea prin creație, iar cel ce urmărește atingerea unui anume țel în vremelnica-i existență pământeană trebuie luat ca îndemn și simbol de suflet ardent: „… dacă nu fiecare este în stare să devină un Pârvan, fiecare vede în el o pildă, adică o formă la care ar putea ajunge dacă ar voi să facă aceleași renunțări”.

 

Redescoperirea literaturii române

În 1926 se mută cu chirie într-o casă din București, obține o detașare la Liceul Gh. Șincai și citește pentru prima oară la cenaclul lui Eugen Lovinescu, Sburătorul. În 1929, se căsătorește cu Alice Vera, fiica unor mici proprietari bucureșteni. Episodul foarte amuzant al primei întâlniri a celor doi viitori soți este descris cu lux de amănunte în romanul Cartea nunții. Editează, de asemenea, revistele Sinteza în (1927), în colaborare cu alți scriitori, și două numere din revista sa personală Capricorn în (1930). Aventura de a avea propria sa revistă se încheie cu un eșec financiar, dar în paginile acestor reviste descoperă rețeta criticii aplicate literaturii române. Cele două reviste constituie astfel un soi de poligon de încercări. Dar poate cea mai fertilă experiență e cea de cronicar la revista Viața românească, începând cu 1931, revista fiind coordonată de criticul Garabet Ibrăileanu. Din 1931 devine profesor definitiv de literatură română. În 1933 va inaugura în Adevărul literar și artistic rubrica celebră Cronica mizantropului, care va da titlul cărții de eseuri.

 

Doctoratul în literatură

Devine în 1936 doctor în litere la Universitatea din Iași cu o teză despre Avatarii faraonului Tla, o nuvelă postumă a lui Mihai Eminescu, descoperită și pusă în valoare pentru prima dată de el. De fapt își extrăsese un capitol din propriul său volum, Opera lui Mihai Eminescu, pe care îl dactilografiase în cinci exemplare și îl trimisese membrilor comisiei de examinare. Apoi va fi numit conferențiar de literatură română la Facultatea de Litere a Universității din Iași, după ce trece cu nota maximă, 20, concursul pentru postul respectiv. Din 1945 se transferă la Universitatea din București.

 

Colaborări la revistele literare

În 1926 debutează cu versuri în Universul literar, din 1927 colaborează la Viața literară și Gândirea, cu care va ajunge să polemizeze în paginile revistei proprii, Capricorn. În perioada 1933 și 1934 a făcut parte din comitetul de conducere al revistei Viața românească, revista înființată, la Iași, in 1906. La București colaborează cu prestigioasa Revistă a Fundațiilor Regale, condusă de Alexandru Rosetti și de Camil Petrescu, până în 1947, anul abdicării regelui și al desființării revistei. Fondează la Iași Jurnalul literar în 1939. A condus revistele Jurnalul literar și Lumea și ziarele Tribuna poporului și Națiunea. După 1947 publică în revistele Gazeta literară( devenită mai apoi România literară) și Contemporanul. A mai colaborat la revistele Roma și Sburătorul.

 

Scriitorul

A fost profesor universitar la Facultatea de Litere din Iași și la Facultatea de Litere și Filozofie din București, în două etape. Devine conferențiar al Facultății de Litere al Universității din Iași în 1937, la un an după moartea predecesorului său, Garabet Ibrăileanu, unde predă cursuri de literatură și de estetică. În 1944 devine profesor titular la Universitatea din Iași și un an mai tîrziu, din 1945, devine profesor titular și la Facultatea de Litere a Universității din București. După 1947 aceasta din urmă și-a schimbat numele în Facultatea de Filologie. Va fi totuși scos de la catedră în ciuda faptului că în perioada interbelică s-a manifestat drept un intelectual democrat, cu idei de stânga, iar în anii ’50 devine director al Institutului de Teorie literară și Folclor, care după moarte îi va purta de altfel numele. Va coordona revista Institutului, Studii și cercetări de istorie literară și folclor(1952-1965). Va fi rechemat ca profesor la Facultatea de Litere din București abia în 1961. Din epocă datează mai multe studii ale sale, preocupările sale vizează teme foarte diverse, estetica basmului, literatura spaniolă etc.

 

Activitatea de critic literar

Este autorul unor studii fundamentale despre scriitori români (Viața lui Mihai Eminescu, Opera lui Mihai Eminescu, Viața lui Ion Creangă ș.a.). Publică, dupa 1945, studii și eseuri privind literatura universală (Impresii asupra literaturii spaniole, Scriitori străini). Studiul Estetica basmului completează spectrul de preocupări ale criticului și istoricului literar, fiind interesat de folclorul românesc și de poetica basmului.[5] A publicat monografii, în volume separate, consacrate lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nicolae Filimon, Grigore Alexandrescu (1932-1962), biografii romanțate, numeroase alte studii, eseuri, a ținut numeroase conferințe, academice sau radiofonice, a scris mii de cronici literare în zeci de reviste din perioada antebelică, interbelică și după aceea, până în anul morții, în 1965.

 

Romancierul, poetul și dramaturgul

Scrie romane de tip balzacian (cu intenție polemică evidentă), obiective, la persoana a treia, denumite dorice, în terminologia lui Nicolae Manolescu din studiul asupra romanului românesc, Arca lui Noe, începând de obicei cu descrierea decorului caselor, unde are loc acțiunea romanului. Enigma Otiliei, narează povestea de dragoste nefericită dintre Felix și Otilia, Cartea nunții este un roman despre căsătorie, Bietul Ioanide și Scrinul negru au în centru figura unor intelectuali (arhitectul Ioanide în Bietul Ioanide și apoi și în Scrinul negru), iar acțiunea lor are loc în perioada interbelică și imediat dupa aceasta, în epoca Republicii Populare Române. Ca fapt divers, titlul romanului Scrinul negru provine de la un obiect de mobilier real, un scrin de culoare neagră, pe care l-a cumpărat dintr-un talcioc și în care a descoperit arhiva unei familii. A mai scris versuri, Lauda lucrurilor; teatru, Șun, mit mongol; note de călătorie; publicistică, iar Cronicile mizantropului au devenit brusc, după 1947, Cronicile optimistului.

 

Activitatea civică și politică după 1947

Intelectual cu idei mai curând de stânga, dar care în timpul dictaturii regelui Carol al doilea publica în Revista Fundațiilor Regale ode ditirambice la adresa monarhului, G. Călinescu a aderat, încă de la sfârșitul lui 1944, la noua ideologie. G.Călinescu a fost directorul a trei dintre cele mai incisive publicații procomuniste din primii ani postbelici`- “Tribuna Poporului”, “Națiunea” și “Lumea”.

A făcut mai multe călătorii de documentare în Uniunea Sovietică, (la Kiev, Moscova, Leningrad 1949) și în China comunistă (Am fost în China nouă, 1953) , publicându-și impresiile de călătorie în aceste două volume.

Perioada aceasta poate fi subdivizată în trei etape:

1. Perioada anilor 1948-1953, când criticul, deși raliat noului regim, este îndepărtat de la catedră, dar numit director la Institutul de Teorie Literară și Folclor, creat special pentru el, devenit după 1965 Institutul de Istorie și teorie literară-George Călinescu. Devine membru al Academiei Republicii Populare Române în 1949.

2. Perioada 1953-1956, anii destalinizării hrușcioviene, în care însă România lui Gheorghiu-Dej nu se grăbește să urmeze exemplul Moscovei.
Aceste evenimente politice îl găsesc pe Călinescu în faza încercării de creație a unor opere în stilul epocii, dar limbajul trădează imposibilitatea unei adaptări totale la stereotipiile din limba de lemn.
În anul 1953 îi apare romanul Bietul Ioanide iar începând cu 1956 revine în publicistică printr-o rubrică permanentă (Cronica optimistului) ținută în săptămânalul cultural Contemporanul.

3. Începând cu anii 1955-1956 și până la moarte (12 martie 1965) se va bucura de aprecieri exclusiv pozitive pentru angajarea sa civică și activitatea de intelectual democrat din perioada interbelică. Își poate retipări aproape întreaga operă, cu excepția Istoriei sale monumentale, care este republicată în anii 80 de asistentul său, devenit între timp profesor, Alexandru Piru. Este înconjurat de onoruri, e premiat și omagiat.

 

Ultimii ani de viață

În noiembrie 1964, este internat cu diagnosticul ciroză hepatică la Sanatoriul Otopeni. La 12 martie 1965, la adăpostul nopții, pleacă în lumea umbrelor, lăsând „o operă fundamentală pentru cultura poporului român” (potrivit epitafului literar semnat de Geo Bogza).

George Călinescu (n. 19 iunie 1899, București – d. 12 martie 1965, Otopeni) a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Și-a semnat întotdeauna articolele ca G. Călinescu, după o modă destul de răspândită în perioada interbelică - foto preluat de pe cultural.bzi.ro

George Călinescu – foto preluat de pe cultural.bzi.ro

 

Posteritatea lui Călinescu după 1990

După 1989 activitatea sa publicistică postbelică este pusă sub semnul întrebării, Călinescu fiind acuzat de colaboraționism de către anumiți autori, inclusiv unul dintre foștii săi asistenți, Adrian Marino. Aceștia încep un veritabil proces de presă George Călinescu, o controversată reevaluare a operei și vieții sale.

 

Afilieri

A fost liderul unui partid de buzunar, Partidul Național Popular, care prin fuziuni succesive a intrat în Partidul Comunist.[6]. Inițial această funcție i-a fost propusă lui Lucian Blaga de Ana Pauker și Gheorghe Gheorghiu Dej, dar pentru că acesta a refuzat a fost îndepărtat de la catedra de filosofie a Universității din Cluj și numit bibliotecar la B.C.U. filiala Cluj.

În 1946 a fost ales deputat în parlamentul României în circumscripția Botoșani, și va fi reales în toate legislaturile, până la moartea sa. Aflat în spital, la sfârșitul lunii ianuarie 1965 a primit delegația circumscripției electorale Răcari. Alegătorii îl propuneau candidat în Marea Adunare Națională.

 

Opera lui George Călinescu

Studii scrise în alte limbi
Alcuni missionari catolici italiani nella Moldavia nei secoli XVII e XVIII (1925)

 

Studii de estetică și literatură universală
Principii de estetică (1939)
Impresii asupra literaturii spaniole (1946)
Sensul clasicismului (1946)
Studii și conferințe (1956)
Scriitori străini (1967)
Ulysse (1967)

 

Poezie
Poesii (1937)
Lauda lucrurilor (1963)
Lauda zapezii

 

Teatru
Șun, mit mongol sau Calea netulburată (1940)
Ludovic al XIX-lea (1964)
Teatru (1965)

 

Proză
Cartea nunții (1933)
Enigma Otiliei (1938) (inițial Părinții Otiliei)
Trei nuvele (1949)
Bietul Ioanide (1953)
Scrinul negru (1965)

 

Istorie și critică literară
Viața lui Mihai Eminescu (1932)
Opera lui Mihai Eminescu (1934)
Viața lui Ion Creangă (1938)
Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941)
Istoria literaturii române. Compendiu (1945)
Universul poeziei (1947)
Nicolae Filimon (1959)
Gr. M. Alecsandrescu (1962)
Ion Creangă (Viața și opera) (1964)
Vasile Alecsandri (1965)

 

Publicistică
Cronicile optimistului (1964)
Ulysse (1967)

 

Impresii de călătorie
Kiev, Moscova, Leningrad, 1949
Am fost în China nouă, 1953

 

 

Evenimentele Zilei de 19 iunie în Istorie

“Lincoln prezintă cabinetului său prima propunere a Proclamării de emancipare”.
Pictură de Francis Bicknell Carpenter din 1864

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.comro.wikipedia.org; youtube.com

 

19 iunie este a 170-a zi a calendarului gregorian și a 171-a zi în anii bisecți.

 

Sărbătorile Zilei de 19 iunie

(BOR) Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare

Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare - Icoană sec. XX, Grecia - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare – Icoană sec. XX, Grecia – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul slăvitul și mult lăudatul Apostol Iuda a fost unul din Cei Doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos și fratele său, alături de Sfântul Iacov, prin faptul că era fiul lui Iosif Logodnicul.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

(BRU) Sf. Iuda Tadeul, apostol († secolul I)

(BRC) Sf. Romuald, abate; Sf. Iuliana Falconieri

 

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor (ONU)

La 19 iunie este marcată, de către Organizaţia Naţiunilor Unite, Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor.

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a instituit la 19 iunie 2015 prin Rezoluţia 69/293 marcarea, în fiecare an, a zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor pentru creşterea gradului de conştientizare în rândului publicului larg asupra acestei drame şi pentru a se pune capăt formelor de violenţă sexuală legate de conflicte, pentru a aduce un omagiu victimelor şi supravieţuitorilor violenţei sexuale de pe mapamond, precum şi pentru a aduce un omagiu tuturor acelora care şi-au dedicat în mod curajos viaţa sau şi-au pierdut-o luptând pentru eradicarea acestor crime, potrivit www.un.org.

Data a fost aleasă pentru a marca şi adoptarea de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite la 19 iunie 2008 a Rezoluţiei 1820/2008 în textul căreia Consiliul condamnă violenţa sexuală ca o modalitate de război şi ca un impediment împotriva construcţiei păcii.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Ziua mondială a Martini

Martini este o băutură alcoolică ale cărei origini nu sunt documentate, însă, începând cu secolul al XIX-lea, nu putem să vorbim despre Martini fără a ne gândi la vermutul italian, un vin fortificat de aproximativ 18 grade, aromatizat. Se presupune că poartă numele unuia dintre fondatorii unei distilerii din Torino – Alessandro Martini. Dar există şi alte legende, mai controversate, pe tema provenienţei numelui acestui cocktail, una dintre ele fiind cea conform căreia ar proveni de la o armă folosită de armata britanică în timpul anilor 1870.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Astăzi în istorie pentru 19 iunie

 

Evenimentele Zilei de 19 iunie în Istorie:

19 iunie 1862 – Congresul Statelor Unite ale Americii a interzis sclavia;

- 19 iunie 1992 – Bătălia de la Tighina (19 – 22 iunie 1992)

 

19 iunie 1269 - Regele Ludovic al IX-lea al Franței ordona ca toti evreii gasiti in public fara semnul de identificare reprezentat de o stea galben, sa fie obligati la plata a zece livre de argint.

Ludovic al IX-lea al Franței (25 aprilie 1214 – 25 august 1270), cunoscut în general ca Sfântul Ludovic, Rege al Franței din 1226 până la moartea sa - foto (Reprezentare a Sfântului Ludovic considerată a fi conformă cu realitatea - statuie de la începutul secolului al XIV-lea în biserica din Mainneville, Eure, Franța)- ro.wikipedia.org

Ludovic al IX-lea al Franței – ro.wikipedia.org

Ludovic al IX-lea al Franței ( n.25 aprilie 1214 – d. 25 august 1270), a fost rege al Frantei din 1226 până la moartea sa. A fost membru al Casei de Capet , fiul regelui Ludovi9c al VIII-lea și a Blancăi de Castilia. Este singurul rege al Franței care a fost canonizat, și prin urmare există mai multe localități numite în onoarea sa, printre care St.Louis, Missouri , în Statele Unite. A înființat Parlamentul de la Paris. A condus două cruciade care au contribuit la prestigiul lui. Pentru a finanța prima cruciadă Ludovic a ordonat expulzarea tuturor evreilor camatari.

Această acțiune îi permitea lui Ludovic să confiște proprietățile evreilor expulzați, pe care le putea folosi în cruciada sa, dar cu toate acestea, nu a eliminat datoriile creștinilor. A treia parte din datorie a fost scutită, dar restul de bani trebuiau trimiși la trezoreria regală. Ludovic a ordonat de asemenea, la cererea Papei Grigore al IX-lea arderea a 12.000 de copii ale Talmudului,cartea sfanta a evreilor. Pe lângă legislația împotriva evreilor și camătăi, Ludovic a extins atribuțiile Inchizitiei , mai ales sudul Franței, unde erezia catara era foarte puternică.

 

19 iunie 1566 - S-a născut regele Iacob I al Angliei; (d. 27 martie 1625).

Iacob (n. 19 iunie 1566, Edinburgh, Scoţia - d. 27 martie 1625, Theobalds Park, Grafschaft Hertfordshire, Anglia) a fost rege al Scoţiei ca Iacob al VI-lea din 24 iulie 1567 şi rege al Angliei şi Irlandei ca Iacob I de la 24 martie 1603 până la moartea sa (portret de John de Critz, c. 1605) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Iacob i al Angliei (portret de John de Critz, c. 1605) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Iacob al VI-lea și I (engleză James VI and I; 19 iunie 1566 – 27 martie 1625) a fost rege al Scoției ca Iacob al VI-lea din 24 iulie 1567 și rege al Angliei și Irlandei ca Iacob I de la 24 martie 1603 până la moartea sa. A domnit în Scoția ca Iacob al VI-lea din 24 iulie 1567, pe când avea doar un an, urmându-i la tron mamei sale, Maria I a Scoției.

Cât timp a fost minor, a guvernat o regență în numele său, care s-a încheiat oficial în 1578, deși nu a preluat controlul complet asupra guvernului său până în 1581. Pe 24 martie 1603, ca Iacob I, a urmat la tron ultimului monarh al Angliei și Irlandei din dinastia Tudor, Elisabeta I, care murise fără moștenitori. Avea să conducă Anglia, Scoția și Irlanda timp de 22 de ani, până la moartea sa la 58 de ani.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

19 iunie 1623 - S-a născut matematicianul şi filozoful Blaise Pascal (“Les pensées”);

Blaise Pascal (n. 19 iunie 1623, Clermont-Ferrand, Franța - d. 19 august 1662, Paris) matematician, fizician și filosof francez având contribuții în numeroase domenii ale științei, precum construcția unor calculatoare mecanice, considerații asupra teoriei probabilităților, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune și vid -  foto ( Blaise Pascal 1423) - ro.wikipedia.org

Blaise Pascal (n. 19 iunie 1623, Clermont-Ferrand, Franța – d. 19 august 1662, Paris) matematician, fizician și filosof francez  - foto ( Blaise Pascal 1423) – ro.wikipedia.org

A avut contribuții în numeroase domenii ale științei, avand contributii importante asupra teoriei probabilităților, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune si vid. A fost preocupat si de construirea unor calculatoare mecanice. În urma unei revelații religioase în 1654 a abandonat matematica și științele exacte dedicandu-si viața filosofiei si teologiei. În onoarea contribuțiilor sale în știință numele Pascal a fost dat unității de măsură a presiunii , precum și unui limbaj de programare.

 

19 iunie 1764 - S-a născut la Montevideo, generalul Gervasio Artigas, fondatorul statului sud-american Uruguay; (d. 23 septembrie 1850). Supranumit „părintele independenței uruguayene” este prețuit pentru victoriile sale în cursul războiului de independență și pentru ideile sale democrate și pro-Americane.

 

19 iunie 1848 - La 19 iunie/ 1 iulie 1848, Guvernul provizoriu al Tarii Romanesti este arestat în urma unui complot al fortelor reacționare, cu complicitatea coloneilor Ioan Odobescu (șef al Oștirii) și Ioan Solomon (comandantul regimentului 3 din garnizoana București). În urma unor acțiuni energice a maselor, Guvernul provizoriu este eliberat, iar cei doi colonei arestați. În această acțiune s-a remarcat Ana Ipătescu.

 

19 iunie 1857 - La Paris, a fost încheiat un Tratat între Austria, Franţa, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei şi Imperiul Otoman, cu privire la frontiera dintre acesta din urmă şi Rusia, prin care s-a hotărât ca Delta Dunării şi Insula Şerpilor să fie repuse sub suveranitatea Porţii Otomane, în loc de a fi alipite Moldovei.

 

19 iunie 1862 - Cu susținerea lui Lincoln, Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat o lege prin care interzicea sclavia în toate teritoriile federale.

Sclavi pe o plantație de cartofi - foto: ro.wikipedia.org

Sclavi pe o plantație de cartofi – foto: ro.wikipedia.org

La 19 iunie 1862, cu susținerea lui Lincoln, Congresul a adoptat o lege prin care interzicea sclavia în toate teritoriile federale. În iulie 1862, a fost adoptată o a doua Lege de Confiscare, prin care se stabileau proceduri judecătorești prin care se puteau elibera sclavii oricărei persoane condamnate pentru ajutarea rebeliunii. Desi Lincoln credea că nu stă în puterea Congresului să elibereze sclavii din state, el a aprobat legea, dând credit legislativului.

El considera însă că asemenea acțiuni sunt atribuția exclusivă a comandantului suprem în timp de război, atribuții care îi revin prin Constituție președintelui, iar Lincoln plănuia să acționeze și el în același sens. În acea lună, Lincoln a discutat cu cabinetul o variantă a proclamației de emancipare. În ea, el declara: „ca măsură militară potrivită și necesară, începând cu 1 ianuarie 1863, toate persoanele deținute ca sclavi în statele confederate vor fi pentru totdeauna libere”.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

19 iunie 1866 - A fost adoptată Legea asupra taxelor vamale a Principatelor Unite ale Moldovei și Valahiei, fiind și prima lor organizare vamală.

 

19 iunie 1867 - Împaratul Maximilian I de Habsburg-Lorraine al Mexicului a fost executat de un pluton de execuţie în Querétaro, impreuna cu generalii sai Tomás Mejía si Miguel Miramón.

Portret al lui Maximilian I al Mexicului, Castelul Chapultepec ((n. 6 iulie 1832 – d. 19 iunie 1867) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Maximilian I al Mexicului, Castelul Chapultepec - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Maximilian I al Mexicului (n. 6 iulie 1832 – d. 19 iunie 1867; născut arhiducele Ferdinand Maximilian Joseph al Austriei) a fost membru al Casei Imperiale de Habsburg-Lorena. După o carieră distinsă în armata austriacă, a fost proclamat împărat al Mexicului la 10 aprilie 1864 în timpul celui de-al doilea imperiu mexican, cu sprijinul lui Napoleon al III-lea al Franţei şi a unui grup de fruntaşi mexicani monarhişti. Mai multe guverne străine au refuzat să recunoască guvernul lui Maximilian. Statele Unite vedeau în alegerea unui prinţ european ca şef al unui stat american ca o încălcare a doctrinei Monroe; ele nu au recunoscut pe Maximilian. Aceasta a contribuit la asigurarea succesului forţele liberale conduse de Benito Juárez, iar Maximilian a fost executat după capturarea acestuia de către liberali în 1867. În Mexic, el şi cu soţia sa sunt cunoscuţi ca Maximiliano şi Carlota.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

19 iunie 1870 - Statele Confederate din Sud sunt în mod oficial readmise în Statele Unite ale Americii, iar Confederatia rebela a sudistilor încetează să mai existe, dupa infrangerea acesteia in Razboiul Civil purtat impotriva statelor antisclavagiste din Nord.

 

19 iunie 1875 - In Herţegovina se declanseaza revolta populara antiotomana.

 

19 iunie 1884 - A murit Juan Bautista Alberdi, scriitor argentinian (n. 1810)

Juan Bautista Alberdi (n. 29 august 1810, Tucumán, Argentina - d. 19 iunie 1884, Neuilly-sur-Seine, Franţa) a fost prozator, jurist şi om politic argentinian (Daguerreotype taken in Chile, dated between 1850 and 1853) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Juan Bautista Alberdi (Daguerreotype taken in Chile, dated between 1850 and 1853) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Juan Bautista Alberdi (n. 29 august 1810, Tucumán, Argentina – d. 19 iunie 1884, Neuilly-sur-Seine, Franţa) a fost prozator, jurist şi om politic argentinian. Scrierile sale literare aparţin în special satirei sociale.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

19 iunie 1897 - A murit proprietarul irlandez Charles Boycott, împotriva căruia țăranii de pe moșia sa au organizat, pentru prima dată în istorie, o formă de protest numită de atunci „boicot”; (n. 1832).

Charles Cunningham Boycott (Vanity Fair).jpg

 

19 iunie 1899 - S-a născut în București, George Călinescu, critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă.

George Călinescu (n. 19 iunie 1899, București – d. 12 martie 1965, Otopeni) a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Și-a semnat întotdeauna articolele ca G. Călinescu, după o modă destul de răspândită în perioada interbelică - foto: cultural.bzi.ro

George Călinescu (1899 – 1965) – foto: cultural.bzi.ro

George Călinescu (n. 19 iunie 1899, București – d. 12 martie 1965, Otopeni) a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Și-a semnat întotdeauna articolele ca G. Călinescu, după o modă destul de răspândită în perioada interbelică.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

19 iunie 1900 - A murit Prințesa Josephine de Baden, mama regelui Carol I al României (n. 1813)

Prinţesa Josephine Friederike Luise de Baden (n. 21 octombrie 1813, Marele Ducat de Baden, Confederaţia Germană, Confederaţia Rinului – d. 19 iunie 1900, Sigmaringen, Baden-Württemberg, Germania) s-a născut la Mannheim, ca fiică al lui Karl, Mare Duce de Baden şi a soţiei lui, Stéphanie de Beauharnais. A fost mama regelui Carol I al României - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Prinţesa Josephine de Baden (1858) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Prințesa Josephine Friederike Luise de Baden (21 octombrie 1813-19 iunie1900) s-a născut la Mannheim, ca fiică al lui Karl, Mare Duce de Baden și a soției lui, Stéphanie de Beauharnais. A fost mama regelui Carol I al României.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

19 iunie 1906 - S-a deschis, în parcul din Dealul Filaretului (actual „Carol I”), din Bucuresti „Expoziția generală română”, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I; (1866-1914).

 

19–21 June 1913 - Bătălia de la Kilkis-Lahanas – Parte din al Doilea Război Balcanic.

Bătălia de la Kilkis-Lahanas (19–21 June 1913) - Parte din al Doilea Război Balcanic - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Kilkis-Lahanas (19–21 June 1913) – Parte din al Doilea Război Balcanic – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Kilkis-Lachanas a avut loc în timpul celui de-al doilea război balcanic între Grecia și Bulgaria pentru orașul Kilkis din Macedonia Centrală (acum în Grecia). Lupta a durat trei zile între 19 și 21 iunie 1913 și s-a încheiat cu o victorie a grecilor. Ca urmare a bătăliei, orașul Kilkis (în bulgară Кукуш, Kukuș) a fost ars, iar populația bulgară a fugit în Bulgaria.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

19 iunie 1917 - Regele George al V-lea al Marii Britanii schimba numele german al Casei Regale britanice, Saxa-Coburg- Gotha, in Windsor.Tara sa se afla in plin razboi cu Germania si aliatii acesteia.

 

19 iunie 1917 - S-a nascut Joshua Nkomo, om politic din Zimbabwe (fosta Rhodesia), luptator pentru independenta tarii sale; (d. 1999)

 

19 iunie 1919 - A încetat din viaţă Petre P. Carp, unul dintre întemeietorii ”Junimii”, şeful Partidului Conservator (1907-1912), de mai multe ori ministru şi prim-ministru, critic literar şi traducător;

Petre P. Carp (n. 29 iunie 1837, Iași - d. 19 iunie 1919, Țibănești, județul Iași) politician român, membru marcant al Partidului Conservator - foto - ro.wikipedia.org

Petre P. Carp – foto – ro.wikipedia.org

Petre P. Carp (n. 29 iunie 1837, Iași – d. 19 iunie 1919, Țibănești, județul Iași) politician român, membru marcant al Partidului Conservator.

 

19 iunie 1922 - S-a nascut fizicianul danez Aage Niels Bohr ( d. 8 septembrie 2009, Copenhaga in Danemarca), fiul marelui fizician Niels Bohr, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1922. Aage Niels Bohr a primit premiul Nobel pentru fizica, în anul 1975.

 

19 iunie 1927 - S-a născut regizoarea si scenarista romanca Malvina Urșianu.

 

19 iunie 1930 - Canadianul Robin Beardmore a efectuat primul zbor cu un planor peste Canalul Mânecii.

 

19 iunie 1941 - S-a născut actrița romancă Irina Petrescu.

Irina Petrescu (n. 19 iunie 1941, București - d. 19 martie 2013, București) actriță română de teatru, radio, televiziune, voce și film - foto - cinemagia.ro

Irina Petrescu – fot: cinemagia.ro

Irina Petrescu (n. 19 iunie 1941, București – d. 19 martie 2013, București) actriță română de teatru, radio, televiziune, voce și film.

 

19 iunie 1945 - S-a născut Aung San Suu Kyi, politiciană myanmareză (birmaneză), laureată a Premiului Nobel.

Remise du Prix Sakharov à Aung San Suu Kyi Strasbourg 22 octobre 2013-18.jpg

Dau Aun San Suu Gie (n. 19 iunie 1945, Rangoon, Birmania) este un om politic birman. În 1990 i s-au decernat Premiul Rafto și Premiul Sakharov pentru libertate în gândire. În anul 1991 ea devenit laureată a Premiului Nobel pentru pace ca urmare a eforturilor ei pașnice și non-violente de restabilire a democrației, suprimată de regimul militar opresiv din țara ei.

 

19 iunie 1945 - S-a născut Radovan Karadžić, politician, poet și medic psihiatru sârb

Evstafiev-Radovan Karadzic 3MAR94.jpg
Radovan Karadžić in Moscow on 3 March 1994

Radovan Karadžić (n. 19 iunie 1945, Petnjica, Muntenegru, Iugoslavia) este un politician, poet şi medic psihiatru sârb din Bosnia. A condus sârbii din Bosnia în perioada războilului din Bosnia şi este acuzat de crime de război şi de genocid în două cazuri: pentru că ar fi organizat asediul oraşului Sarajevo şi pentru că ar fi organizat masacrul de la Srebrenica, în care au fost ucişi cca. 8000 de musulmani. Din 1996 era căutat pentru crime de război de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPI). După 12 ani de sustragere, autoritățile sârbești au anunțat arestarea si deferirea sa catre TPI.Se ascundea sub o identitate falsă, sub numele de Dragan Dabić și lucra într-o clinică particulară din Belgrad, unde practica medicina alternativă.

 

19 iunie 1947 - S-a născut Salman Rushdie, romancier, poet, eseist britanic de origine indiană.

Salman Rushdie in New York City 2008.jpg

Salman Rushdie (nume original: Ahmed Salman Rushdie, n. 19 iunie 1947, la Bombay India) este un scriitor și un eseist din Regatul Unit de descendență indiană, cunoscut mai ales pentru Versetele satanice, scriere considerată blasfematoare la adresa religiei islamice și care i-a adus condamnarea la moarte din partea ayatolahului Ruhollah Khomeini, fiind acum sub protectia autoritatilor britanice.

 

19 iunie 1953 - În Statele Unite au fost executați Julius și Ethel Rosenberg, dupa ce au fost gasiti vinovati de spionaj si furnizarea unor secrete legate de construirea bombei atomice, Uniunii Sovietice . Condamnați în 1951, ei au fost ultimii americani executați pentru spionaj. Procesul lor a durat numai 2 zile și a declanșat în întreaga lume, în contextul „războiului rece”, manifestații antiamericane. În 1993, cei doi au fost achitați, în urma procesului de revizuire deschis de cei doi copii ai soților Rosenberg.

Julius and Ethel Rosenberg NYWTS.jpg
Ethel și Julius Rosenberg

Ethel și Julius Rosenberg au fost condamnați la moarte sub acuzația de spionaj în favoarea Uniunii Sovietice, îndeosebi pentru furnizarea datelor secrete privind bomba atomică. Procesul Rosenberg a avut răsunet mare în anii 1950. Cazul Rosenberg continuă să fie controversat și astăzi. Sentința de condamnare la moarte a fost pronunțată la 5 aprilie 1951, iar execuția a avut loc la 19 iunie 1953 în închisoarea Sing-Sing din statul New York.

 

19 iunie 1956 - Actrița americana Marilyn Monroe s-a căsătorit cu scriitorul american Arthur Miller.

Marilyn Monroe Arthur Miller April in Paris Ball 1957.jpg
Marilyn Monroe impreuna cu al treilea soț, Arthur Miller, la Hotelul Waldorf-Astoria în New York, 1957

 

19 iunie 1956 - A murit Thomas J. Watson Sr., primul președinte al Companiei IBM; (n. 1874).

Thomas John Watson, Sr. (n. 17 februarie 1874, Campbell⁠, New York, SUA – d. 19 iunie 1956, New York City, New York, SUA) a fost președintele companiei International Business Machines (IBM) - foto (circa anii 1920) preluat de pe ro.wikipedia.org

Thomas John Watson, Sr. – foto (circa anii 1920) preluat de pe ro.wikipedia.org

Thomas John Watson, Sr. (n. 17 februarie 1874, Campbell⁠, New York, SUA – d. 19 iunie 1956, New York City, New York, SUA) a fost președintele companiei International Business Machines (IBM), în timpul căruia compania a crescut între 1914 și 1956, devenind o forță internațională. Watson a dezvoltat stilul caracteristic de management și cultura companiei IBM, transformând-o într-o organizație deosebit de eficientă, operând pe piața mașinilor de calcul cu cartele perforate. Industriaș de marcă, a fost unul dintre cei mai bogați oameni ai vremii sale, iar la moartea sa a fost denumit „cel mai mare vânzător al lumii”
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.orgen.wikipedia.org

 

19 iunie 1961 - Kuweitul și-a declarat independența față de Marea Britanie.

Amplasarea

Kuweit este un stat suveran, tânăr și redus ca dimensiuni, situat în Peninsula Arabică. În largul coastelor de nord-est se află Insula Bubiyan, cu un relief de câmpie. În schimb, partea de vest a Kuweitului seamănă cu o deltă, dominată de Munții Ad Dibdiba cu altitudini de până la 306 metri. Se învecinează în sud cu Arabia Saudită, iar în nord cu Irak; are deschidere, în est la Golful Persic. Numele de Kuwait este un derivat al cuvântului arab ākwāt, plural kūt, care înseamnă „fortăreață construită lângă apă”.

 

19 iunie 1962 - S-a născut Paula Julie Abdul, cântăreață americană.

Paula Julie Abdul (n. 19 iunie 1962) este o cântăreață, coreografă, dansatoare, personalitate de televiziune și actriță americană, laureată a premiului Grammy.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

19 iunie 1964 - Senatul Statelor Unite a aprobat Legea drepturilor civile – Civil Rights Act of 1964 , a fost un act legislativ de o importanță deosebită pentru Statele Unite ale Americii, care a eliminat majoritatea formelor de discriminare împotriva afro-americanilor și femeilor, incluzând segregarea rasială. Legea a stopat, de asemenea, și aplicarea inegală a dreptului de a vota și a fi votat. Segregarea rasială, care fusese aplicată anterior în locurile de muncă, în școli și în general în locurile publice (numite cvasi-eufimistic, “public accommodations”) a fost îndepărtată.

 

19 iunie 1982 - “Bancherul lui Dumnezeu” a fost găsit spânzurat. Roberto Calvi, un bancher italian, a fost găsit mort sub podul Blackfriars din Londra, la mai mult de o săptămână după ce a dispărut de la Milano. Cunoscut sub numele de “bancherul lui Dumnezeu”, pentru legăturile sale stranse cu Vaticanul, Roberto Calvi, in varsta de 62 de ani, a fost preşedinte al Băncii Ambrosiano din Milano şi o figură centrală într-o reţea complexă de fraudă internaţională şi intrigi.

Roberto Calvi a fost găsit cu cinci cărămizi în buzunare şi a avut în posesia sa 14.000 dolari in trei monede diferite. Ancheta a evidentiat nu prezenta la gât leziunile care de obicei sunt asociate cu moartea prin spânzurare şi ca mâinile lui nu au atins niciodata caramizile gasite in buzunarele hainelor sale.Expertii italieni au concluzionat ca a fost ucis.Arhiepiscopul american Paul Marcinkus a fost solicitat sa se prezinte la un interogatoriu in legatura cu acest caz, dar i-a fost acordata imunitate in calitate de angajat al Vaticanului. Sa retras în 1990 şi a murit în 2006.

 

19 iunie 1983 - A fost inaugurat podul rutier de la Agigea, cu o lungime totală de 300 m, circulația desfășurându-se pe patru benzi

 

19 – 20 iunie 1987 - Biserica Sfânta Vineri – Hereasca, din Bucuresti (datând din 1645) , cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, a fost demolată. Pe locul ei a fost construit un bloc. Prin grija preotului paroh, Gheorghe Bogdan, cea mai mare parte din bunurile sacre ale bisericii au fost salvate, fiind duse în custodie la Mănăstirea Cernica și la muzeul Herești.

 

19 iunie 1991 - A luat sfarsit ocupaţia sovietică din Ungaria.

 

19 iunie 1992 - A început Bătălia de la Tighina (19 – 22 iunie 1992)

Bătălia de la Tighina a avut loc între 19 iunie și 22 iunie 1992, între forțe ale poliției și unităților noi-formate ale armatei Republicii Moldova, pe de-o parte și garda Republicii Moldovenești Nistreene, Armata a 14-a de gardă sovietică/rusă și voluntari ruși (cazaci) și ucraineni pe de altă parte. Bătălia s-a încheiat odată cu intervenția trupelor armate ruse (mult superioare) de partea forțelor separatiste schimbând raportul forțelor de partea ultimei, după ce anterior forțele combinate moldovene ocupaseră orașul parțial până la Nistru.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

19 iunie 1992 - România și Republica Azerbaidjan au stabilit relații diplomatice la nivel de ambasadă

 

19 iunie 1993 - A decedat Sir William Golding , scriitor englez, laureat al Premiului Nobel; (n. 1911).

William Golding 1983.jpg

Sir William Gerald Golding (19 septembrie 1911 – 19 iunie 1993) a fost un romancier britanic, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1983. El prezintă romanele sale criza conștiinței omului modern confruntat cu problemele realității contemporane.
Motivația juriului Nobel
„…pentru romanele sale care, cu perspicacitatea unei arte narative realiste dar purtând și amprenta diversității și universalității mitului, iluminează condiția umană din lumea de azi.”

 

19 iunie 1996 - S-a născut Larisa Iordache, gimnastă română de talie mondială.

Larisa2.jpg

Larisa Iordache (n. 19 iunie 1996, București) este o gimnastă română, medaliată olimpică în 2012 cu echipa și de 11 ori medaliată europeană. S-a antrenat la Colegiul Național Sportiv „Cetate Deva” o perioadă destul de lungă, fiind apoi transferată la lotul olimpic de la Izvorani. La momentul actual se antrenează alături de lotul feminin de gimnastică al României la Complexul Sportiv “Lia Manoliu” din capitală.

 

19 iunie 2000 - Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a anunţat câştigătorul turului doi al alegerilor locale pentru Primăria Bucureştiului în persoana candidatului PD, Traian Băsescu.

 

19 iunie 2001 - A fost realizat, pentru prima dată în România și în Europa Centrală și de Est, un transplant de inimă artificială de ultimă generație „Novacor” – un sistem montat la nivelul abdomenului bolnavului (Institutul de Boli Cardiovasculare Fundeni din București)

 

19 iunie 2001 - S-a redeschis, pentru public, Muzeul figurilor de ceară (muzeul Grevin din Paris), după șase luni de lucrări de restaurare, primele de la inaugurarea sa în 1882; printre cele 80 de noi exponate se numară și statuile actorului Arnold Schwarzenegger, designerului Jean-Paul Gaultier, cântărețului Ray Charles

Musée Grévin (1).JPG
Musée Grévin. Entrance from passage Jouffroy

 

19 iunie 2001 - Guvernul Năstase şi-a asumat răspunderea, în Parlament, pentru legea investiţiilor directe.

 

19 iunie 2001 - Parlamentul de la Budapesta a adoptat cu 303 voturi “pentru”, 187 “împotrivă” şi 8 abţineri, Legea privind statutul maghiarilor din ţările vecine. Guvernul României a luat notă de acest lucru şi de faptul că observaţiile părţii române nu au fost luate în considerare.

 

19 iunie 2002 - Premierul socialist ungar, Peter Medgyessy, a recunoscut, în faţa Parlamentului, că a activat ca ofiţer de contraspionaj la Ministerul Finanţelor, în perioada 1977-1982, în timpul regimului comunist.

 

19 iunie 2003 - Limba română – Se lansează versiunea locală a Wikipediei. Versiunea de la această dată se află arhivată aici

 

19 iunie 2007 - Un camion incarcat cu explozibili a lovit o moschee siita din centrul Bagdadului, omorand 87 de persoane si ranind multe altele.

 

19 iunie 2009 - Au loc mari confruntari armate in nord-vestul Pakistanului, in regiunea tribala Waziristan de sud, intre armata si fortele islamiste talibane.

 

19 iunie 2014 - Prințul Felipe, singurul fiu al regelui Juan Carlos I și fost Prinț de Asturia, a urcat pe tronul Spaniei sub numele de regele Felipe al VI-lea.

Felipe al VI-lea, 11 iulie 2014.
Felipe al VI-lea, 11 iulie 2014.

Felipe al VI-lea de Bourbon și Grecia (Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia) (n. 30 ianuarie 1968, Madrid) este actualul rege al Spaniei. A urcat pe tron la 19 iunie 2014, după abdicarea tatălui său, regele Juan Carlos I.

 

19 iunie 2020 - La Ordinea Zilei

 

19 iunie 2021 - Ebrahim Raisi a fost ales noul președinte al Iranului.

Ebrahim Raisi (n. 14 decembrie 1960, Maşhad, Iran) este un politician iranian, jurist de formaţie, care a fost ales preşedinte al Iranului în alegerile prezidenţiale care au avut loc la 18 iunie 2021. A preluat mandatul de preşedinte începând cu data de 3 august 2021 - Raisi in 2021, foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ebrahim Raisi in 2021, foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ebrahim Raisi (n. 14 decembrie 1960, Maşhad, Iran) este un politician iranian, jurist de formaţie, care a fost ales preşedinte al Iranului în alegerile prezidenţiale care au avut loc la 18 iunie 2021. A preluat mandatul de preşedinte începând cu data de 3 august 2021 – Raisi
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare

foto preluate de pe ziarullumina.ro
articole preluat de pe: ro.orthodoxwiki.orgbasilica.ro

19 iunie 2022

 

Sfântul Apostol Iuda, rudenia Domnului

Sfântul slăvitul și mult lăudatul Apostol Iuda a fost unul din Cei Doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos și fratele său, alături de Sfântul Iacov, prin faptul că era fiul lui Iosif Logodnicul. El mai este numit și Levi sau Tadeu, dar nu trebuie confundat cu Iuda Iscarioteanul, cu Apostolul Matei (numit și „Levi”) sau cu Apostolul Tadeu din Cei Șaptezeci. El este menționat în Evangheliile sinoptice, în Faptele Apostolilor și a scris o epistolă care este parte componentă din Noul Testament. Prăznuirea sa se ține la 19 iunie.

 

Viața

Iuda a fost fratele Sfântului Iacov și fiul Sfântului Iosif, Logodnicul Mariei. El nu a crezut în Mântuitorul de la început, așa cum a făcut fratele său, Sfântul Iacov. El a fost unul din Cei Doisprezece Apostoli și după Înălțarea Domnului a propovăduit Evanghelia în Iudeea, Samaria, Galileea, Idumea, Siria, Arabia, Mesopotamia și Armenia. Pe când propovăduia pe lângă muntele Ararat el a fost capturat de păgâni, răstignit și omorât cu săgeți.

 

Imnografie

Tropar (glasul 1) [1]:

Al lui Hristos frate și mucenic tare, știindu-te pe tine, Iuda,
cu sfințenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înșelăciunea și credința ai păzit.
Pentru aceasta astăzi preasfântă pomenirea ta prăznuind,
dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm.

Tropar (glasul al 3-lea):

Apostole Sfinte Iuda, roagă pe milostivul Dumnezeu
ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 2-lea) :

Cu minte tare ucenic ales tu te-ai arătat
și stâlp neclintit Bisericii lui Hristos,
neamurilor ai propovăduit cuvântul lui Hristos,
învățându-le să creadă într-o Dumnezeire,
din care pricină ai și fost preamărit și ai primit harul vindecării,
ca să vindeci neputințele celor ce aleargă către tine,
Apostole Iuda, întru tot lăudate.

Condac (glasul al 4-lea):

Ca pe o stea prealuminoasă Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Iuda,
cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se.
Pentru aceea strigăm lui Hristos :
Mântuiește pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Notă:
Troparul pe glasul 1 și condacul pe glasul al 2-lea se cântă la prăznuirea din 19 iunie; celelalte (de obște ale Apostolilor) se cântă la prăznuirea din 26 mai.

 

Iconografie

Dionisie din Furna arată că Sfântul Apostol Iuda Tadeu se zugrăvește tânăr, cu început de barbă; poartă în mână un sul înfășurat, semn al propovăduirii sale apostolice sau ținând în mână o carte – Epistola sa. (Erminia picturii bizantine, Sophia, București, 2000, p. 149, 207).

cititi mai mult despre Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului si pe: ro.wikipedia.orgdoxologia.ro

 

Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare - Icoană sec. XX, Grecia - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ap. Iuda, rudenia Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare – Icoană sec. XX, Grecia – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Sfântul Cuvios Paisie cel Mare

Sfântul Cuvios Părinte Paisie a fost originar din Egipt.

Murind tatăl său, a rămas împreună cu cei şase fraţi în grija mamei lor. Acesteia i s-a arătat un înger în vis, spunându-i despre buna sporire a copilului ei: „Pe fiul tău, Paisie, l-a ales Domnul ca să slăvească şi să laude sfânt numele Lui, Cel lăudat în vecii vecilor. Acesta plăcut este lui Dumnezeu”. Şi acestea zicând, îngerul l-a luat pe Paisie de mână.

Iar mama copilului a răspuns cerescului înger: „Toţi copiii mei ai lui Dumnezeu sunt, dar facă-se mila Domnului spre noi”. Şi deşteptându-se, s-a minunat de acel vis. După ce a mai crescut, Paisie a fost tuns monah de Cuviosul Pamvo şi timp de trei ani a stat cu capul plecat în jos. Şi era atât de înduhovnicit, încât adesea vorbea cu Hristos. Iar odată, pe când se ruga în chilia sa, i-a apărut Hristos, însoţit de doi îngeri, iar el, urmând pildei lui Avraam, a spălat picioarele Domnului. Şi a ajuns la cea mai înaltă culme a nevoinţei, încât, în trup muritor fiind, s-a ridicat mai presus de trup. Sfântul Cuvios Paisie, ajungând la adânci bătrâneţi, s-a mutat la Domnul.

Tropar – Glasul 3

Îngerul cel în trup, cununa călugărilor, omul cel fără de trup, locuitorul cerurilor, dumnezeiescul Paisie se bucură prăznuind împreună cu noi pomenirea sa, dând dumnezeiesc dar celor ce se ostenesc pentru el; pentru aceasta cu multă osârdie să-l slăvim.

cititi mai mult despre Sf. Cuv. Paisie cel Mare si pe: doxologia.ro

Bătălia de la Tighina (19 – 22 iunie 1992)

Bătălia de la Tighina (19 – 22 iunie 1992) - Parte din Războiul din Transnistria

foto preluat de pe www.ziaristionline.ro
articol preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Bătălia de la Tighina din 1992 - foto - ro.wikipedia.org

Bătălia de la Tighina din 1992 - foto – ro.wikipedia.org

Bătălia de la Tighina a avut loc între 19 iunie și 22 iunie 1992, între forțe ale poliției și unităților noi-formate ale armatei Republicii Moldova, pe de-o parte și garda Republicii Moldovenești Nistreene, Armata a 14-a de gardă sovietică/rusă și voluntari ruși (cazaci) și ucraineni pe de altă parte.

Bătălia s-a încheiat odată cu intervenția trupelor armate ruse (mult superioare) de partea forțelor separatiste schimbând raportul forțelor de partea ultimei, după ce anterior forțele combinate moldovene ocupaseră orașul parțial până la Nistru.

 

Context

În a doua jumătate a anilor 1980, peisajul politic al URSS era în plină schimbare datorită politicii de perestroika întreprinse de Mihail Gorbaciov, care permitea liberalizarea politică la nivel regional. Democratizarea incompletă a permis naționalismului exclusivist să devină cea mai dinamică doctrină politică. Unele minorități naționale s-au opus schimbărilor de clasă politică din Republica Moldova, clasă dominată în perioada sovietică de etnicii ruși. Oficializarea limbii majorității și introducerea obligativității alfabetului latin pentru scrierea acesteia a atras proteste din partea vorbitorilor de alte limbi decât cea română. Problematica limbilor oficiale din Republica Moldova a devenit foarte spinoasă și a fost, probabil, intenționat politizată. Neconcordonața cu noua politică s-a manifestat într-un mod mai vizibil în Transnistria, regiune în care etnicii slavi (ruși sau ucraineni) erau majoritari în zonele urbane. Protestele față de guvernul republican erau mai puternice aici. La recensământul din 1989, în Transnistria locuiau 40,0% moldoveni, 28,3% ucraineni, 25,4% ruși și 1,9% bulgari.

 

Desfășurare

Pe 19 iunie 1992 lângă tipografia orășenească, pe str. Pușkin, o patrulă a poliției îl reține pe comandantul grupului de informații speciale al nerecunoscutei RMN, maiorul Igor Ermakov și pe șoferul acestuia. Poliția i-a ordonat lui Ermakov și șoferului să depună armele și să prezinte actele, în acel moment (sau chiar înainte ca Ermakov să fie arestat) asupra mașinei și polițiștilor a fost deschis focul de către necunoscuți, poliția la rândul său, a tras înapoi, raportându-se uciși de ambele părți, ulterior sunt puse la cale mai multe inscenări si provocări de partea secesioniștilor, care tensionează situația la maxim.

În urma punerii în aplicare a unui atac coordonat, peste 1.200 de gardiști și cazaci vor ataca comisariatul de poliție din oraș. Rachetele Alazan, lansate asupra postului, căzând și asupra gradiniței din apropiere. Noaptea tîrziu, dinspre satul Varnița, sosesc întăriri formate din angajați ai Ministerului de Interne și voluntari, pentru ajutorarea polițistilor asediați.

O martoră astfel relata despre primele zile ale luptei:

„La 19 iunie 1992, în centrul Tighinei au început împușcăturile. A doua zi, asupra orașului au fost lansate rachete. A murit foarte multă lume. Femeile și copii stăteau în subsoluri. Nu aveau nici mâncare, nici apă. Afară nu îndrăzneau să se arate. Când o femeie cu prunc a îndrăznit să iasă, gardiștii au împușcat-o, lăsând doar copilul în viață. Cazacii omorau oameni nevinovați. La 20 iunie, un helicopter a tras o ploaie de gloanțe deasupra satului Varnița”
.
În dimineața de 20 iunie, orașul era în mare parte sub control moldovenesc. Ca rezultat, tancuri grele ale Armatei a 14-a ale Federației Ruse forțează podul peste Nistru dinspre Tiraspol, dar sunt oprite de forțele moldovene. Forțele separatiste continuând tirul asupra orașului.

În același timp, sunt atacate și alte localități: Dubăsari, Cocieri, Doroțcaia, Coșnița. Podul de peste Nistru va fi ocupat de gardiști, după atacurile cu tancuri grele ale armatei ruse, iar orașul va fi invadat de armată și de forțele separatiste. Consiliul militar al Armatei a 14-a a îi adresează președintelui Mircea Snegur un ultimatum, prin care cere ca forțele moldovene sa se retragă, în caz contrar, trupele rusești vor trece la atac.

Pe 21 iunie, orașul este continuu bombardat de către separatiști. În ciuda acestor fapte, Boris Elțin acuză Moldova de agresiune, amenințînd ca armata rusă va fi obligată să riposteze. Până în dimineața zilei de 22 iunie, cu aproximativ 200 de morți și 300 de răniți forțele moldovene sunt nevoite să se retragă. Lupte de intensitate mai mică au continuat încă o lună, până la semnarea între Republica Moldova și Rusia a Convenție cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, de facto această convenție nu a dus la rezolvarea conflictului, ci la sprijinirea și supraviețuirea forțelor secesioniste timp de mai mult de 20 de ani, până la ora actuală (2013).

 

Pagube

Bombardamentele au distrus fabrici, rețele de comunicații, locuințe (avariate 1.300, din care peste 60 distruse în totalitate). Atacurile și invaziile secesioniste au determinat un exod în masă al populatiei civile din zona de conflict, potrivit unor estimări circa 100.000 de persoane.

articol preluat de pe  ro.wikipedia.org

cititi si:

- Cronologia conflictului din Transnistria

MASACRUL DE LA TIGHINA. Crimele ruşilor împotriva românilor din Transnistria şi Basarabia. 19 – 22 IUNIE 1992

(ARHIVELE NU ARD) RĂZBOIUL DE INDEPENDENȚĂ (1992) Tragedia de la Tighina

CETATEA TIGHINA, STRAJA LA NISTRU A MOLDOVEI. VIDEO

 

Bătălia de la Tighina (1992) - foto - - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina (1992) - foto – - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina (1992) - foto - - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina (1992) - foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina (1992) - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina (1992) - foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina (1992) - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina (1992) – foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina – foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina  - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina – foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina – foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina – foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina – foto – torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina - foto - torrentsmd.com

Bătălia de la Tighina – foto – torrentsmd.com

Moldovan policeman training recruits in use of ZU-23-2 gun. Note the title "Politia" on the back of his jacket, which identifies him as a Moldovan police officer: the Russians in Transnistria still use the designation "Militia". (Photo: transnistria.md via Alexandru Stratulat) - foto - torrentsmd.com

Moldovan policeman training recruits in use of ZU-23-2 gun. Note the title “Politia” on the back of his jacket, which identifies him as a Moldovan police officer: the Russians in Transnistria still use the designation “Militia”. (Photo: transnistria.md via Alexandru Stratulat) – foto – torrentsmd.com

One of Russian T-64BVs as seen after fierce battles on the Benderi bridge - obviously knocked out by Moldovan anti-tank fire while attempting to break through from Tiraspol to Bendery. (via Alexandru Stratulat) -  foto - torrentsmd.com

One of Russian T-64BVs as seen after fierce battles on the Benderi bridge – obviously knocked out by Moldovan anti-tank fire while attempting to break through from Tiraspol to Bendery. (via Alexandru Stratulat) – foto – torrentsmd.com

Russian "Cossacks" in Transnistria, with an improvised APC, apparently a KamAZ truck with steel plates for protection and (probably) a RPK machine-gun on the top. The Russian "Cossack" units also used a number of Ural trucks, with ZU-23-2 anti-aircraft guns mounted on flat-beds, similar to ones used by Russian troops in Afghanistan and Chechnya. (Photo: transnistria.md via Alexandru Stratulat) -  foto - torrentsmd.com

Russian “Cossacks” in Transnistria, with an improvised APC, apparently a KamAZ truck with steel plates for protection and (probably) a RPK machine-gun on the top. The Russian “Cossack” units also used a number of Ural trucks, with ZU-23-2 anti-aircraft guns mounted on flat-beds, similar to ones used by Russian troops in Afghanistan and Chechnya. (Photo: transnistria.md via Alexandru Stratulat) – foto – torrentsmd.com

 

Masacrul de la Tighina

Un film realizat pe acele vremuri tulbure din 1992. “Masacrul de la Tighina”- un film document, despre primele zile ale razboiului Rusiei contra independentei Republicii Moldova si a cetatenilor ei. Cei mai buni, viteji, patrioti si oameni din acest Pamant au murit primii si s-au intors pamantului. Cine si unde am fi fost noi acum daca nu ar fi existat acesti oameni, ce si-au lasat casele si familiile indurerate, pentru a-si apara Patria, pentru a ne apara noua Viitorul. Un film despre acele tragice evenimente din Transnistria anului 92, ce dor si acum, si mai sangereaza in inimile oamenilor dar si mai dureros pentru parintii, sotiile si copiii celor ce s-au jertfit.

 

La ordinea zilei – 19 iunie 2020

Videoconferința membrilor Consiliului European, 19 iunie 2020

foto captură video
articole preluate de pe www.agerpres.ro

 

Sărbătorile Zilei de 19 iunie

Ortodoxe – Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare

Greco-catolice – Sf. ap. Iuda Tadeul

Romano-catolice – Preasfânta Inimă a Lui Iisus; Ss. Romuald, abate; Iuliana Falconieri, fc.

 

Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor (ONU)

La 19 iunie este marcată, de către Organizaţia Naţiunilor Unite, Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor.

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a instituit la 19 iunie 2015 prin Rezoluţia 69/293 marcarea, în fiecare an, a zilei internaţionale pentru eliminarea violenţei sexuale în timpul conflictelor pentru creşterea gradului de conştientizare în rândului publicului larg asupra acestei drame şi pentru a se pune capăt formelor de violenţă sexuală legate de conflicte, pentru a aduce un omagiu victimelor şi supravieţuitorilor violenţei sexuale de pe mapamond, precum şi pentru a aduce un omagiu tuturor acelora care şi-au dedicat în mod curajos viaţa sau şi-au pierdut-o luptând pentru eradicarea acestor crime, potrivit www.un.org.

Data a fost aleasă pentru a marca şi adoptarea de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite la 19 iunie 2008 a Rezoluţiei 1820/2008 în textul căreia Consiliul condamnă violenţa sexuală ca o modalitate de război şi ca un impediment împotriva construcţiei păcii.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut vineri, 19 iunie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presă

Bună ziua!

Acum câteva momente s-a încheiat Consiliul European în format de videoconferință. Evident că cele mai importante două teme pe care le-am discutat au fost bugetul multianual și fondul de revenire, recuperare, economică.

Avem câteva vești foarte bune, în sensul că ne-am înțeles să discutăm în continuare bugetul multianual și fondul de recuperare la pachet, să le îmbinăm.

Pe de altă parte, s-a văzut astăzi, în videoconferință, că încă este nevoie de destul de multe discuții pentru a pune toate lucrurile la punct.
cititi mai mult pe www.presidency.ro

 

Vreme instabilă cu averse, descărcări electrice şi vânt în Bucureşti, până luni dimineaţa

Instabilitatea atmosferică va caracteriza, în următoarele patru zile, vremea din Bucureşti, perioadă în care se vor semnala averse, descărcări electrice şi vânt intens, arată prognoza publicată, vineri, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, până luni, 22 iunie, la ora 10:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, mai ales în cursul după-amiezelor şi la începutul nopţilor, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină şi vijelii.

În tot intervalul de prognoză se vor acumula cantităţi importante de apă, iar pentru secvenţe scurte de timp se vor depăşi 15 – 25 litri/mp.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 26 şi 28 de grade Celsius, iar cele minime se vor încadra între 14 şi 16 grade Celsius.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Cod portocaliu de ploi torenţiale şi vijelii în 37 de judeţe, până sâmbătă dimineaţa

 

Retrospectiva evenimentelor interne 13-19 iunie 2020

 

Situația din România – 19 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 19 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate și externate.

Până astăzi, 1.484 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 18.06.2020 (10:00) – 19.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 11 decese (6 bărbați și 5 femei). Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 320 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 184 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.392 de persoane. Alte 82.236 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 608.771 de teste.

Situația din România - 19 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 - Grupul de Comunicare Strategică - foto preluat de pe www.facebook.com

Situația din România – 19 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică – foto preluat de pe www.facebook.com

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.531 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 115 cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 29 au fost declarați vindecați.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 18 iunie 2020, au fost raportate 1.492.177 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și Germania.

ŢARA
CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAŢI*

Regatul Unit 299.251 (+1.115) / 42.153 (+184) / 1.313 (+9)
Spania 244.683 (+355) / 27.136 – / 150.376 -
Italia 237.828 (+328) / 34.448 (+43) / 180.544 (+1.089)
Franţa 158.174 (+458) / 29.575 (+28) / 74.011 (+220)
Germania 187.764 (+580) / 8.856 (+26) / 173.847 (+248)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 18 IUNIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAȚI*

8.318.370 (+141.282) /448.735 (+5.247)/ 4.155.247 (+79.227)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 17 iunie – 18 iunie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Liderii europeni au avut un prim schimb de opinii despre planul european de relansare; un nou summit în iulie

Şefii de stat şi de guvern din ţările UE nu au reuşit vineri să ajungă la un acord cu privire la pachetul de redresare economică în urma pandemiei COVID-19, un rezultat aşteptat, dar care impune organizarea unui nou summit la jumătatea lunii iulie, transmite agenţia EFE.

Reuniunea din iulie va fi o întâlnire fizică, după cea de vineri prin videoconferinţă, la care liderii europeni au avut un prim schimb de opinii cu privire la pachetul de redresare economică în urma pandemiei de COVID-19, a anunţat la o conferinţă de presă preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Acesta a mai spus că a remarcat ”un început de consens”, adăugând însă că ”nu trebuie subestimate dificultăţile” generate de punctele de vedere diferite ale statelor membre şi de acum înainte trebuie să se poarte negocieri.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Liderii UE au decis extinderea cu încă şase luni a sancţiunilor economice împotriva Rusiei

 

Săptămâna europeană 15-19 iunie 2020

Ştirile zilei – 19 iunie 2020

Revista Presei din 19 iunie

 

articole preluate de pe www.agerpres.ro

cititi si:

- Evenimentele Zilei de 19 iunie în Istorie;

- Legea 55/2020, starea de alertă și Normele pentru terase: amenzi de până la 50.000 lei, măsuri neclare, triplă sancționare;

- Legea 55/2020, zisă a stării de alertă. Sancţiuni și aberaţii