Articole

Congresul de la Berlin (13 iunie – 13 iulie 1878)

Anton von Werner, Congress of Berlin (1881)
Final meeting at the Reich Chancellery on 13 July 1878, Bismarck between Gyula Andrássy and Pyotr Shuvalov, on the left Alajos Károlyi, Alexander Gorchakov and Benjamin Disraeli

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.comro.wikipedia.org

 

Congresul de la Berlin (13 iunie – 13 iulie 1878)

Congresul de la Berlin (13 iunie S.V. 1 iunie–13 iulie S.V. 1 iulie 1878) a fost o întâlnire a principalelor puteri europene ale vremii și reprezentanți ai Imperiului Otoman. Congresul s-a desfășurat în urma conflictului dintre Imperiul Țarist și cel Otoman (1877-1878) și a avut drept scop principal reorganizarea Țărilor Balcanice. Cancelarul Otto von Bismarck a fost cel care a încercat să echilibreze balanța între interesele divergente avute în zonă de Imperiul Britanic, Imperiul Austro-Ungar și Imperiul Rus.

Otto Eduard Leopold von Bismarck - Graf von Bismarck (conte), apoi Fürst von Bismarck-Schönhausen (principe) - (n. 1 aprilie 1815, d. 30 iulie 1898) a fost un om de stat al Prusiei/Germaniei de la sfârşitul secolului al XIX-lea, precum şi o figură dominantă în afacerile mondiale - foto preluat de pe ro.wikipedia.org-

Otto von Bismarck (1) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org-

Congresul de la Berlin, din 1878, a fost organizat la inițiativa lui Bismarck, cancelarul noului imperiu german, deoarece puterile occidentale erau nemulțumite că prin prevederile tratatului de la San Stefano, Rusia căpătase o influență prea mare în Europa de Est. Prin tratatul ruso-turc se prevedea crearea unei Bulgarii autonome, ce era, de fapt, un avanpost al intereselor rusești în zona Strâmtorilor, precum și dreptul rușilor de a interveni în toate treburile creștinilor din Imperiul Otoman.

Puterile europene participante: Germania, Marea Britanie, Austro-Ungaria, Franța, Imperiul Otoman, Italia și Rusia. România a fost invitată și ea, însă reprezentanții ei au avut doar dreptul să facă o declarație în timpul lucrărilor. Principatul autonom Bulgaria era micșorat față de varianta prevăzută în pacea de la San Stefano, prin înființarea provinciei autonome Rumelia, condusă de un guvernator creștin, numit de Poartă.

Austro-Ungaria primea spre administrare Bosnia și Herțegovina, iar Anglia lua Insula Cipru, ca urmare a unei înțelegeri cu Turcia. În ceea ce privește România, au fost păstrate prevederile tratatului de la San Stefano: recunoașterea independenței României, retrocedarea către Rusia a sudului Basarabiei (județele Cahul, Ismail și Bolgrad) – care fuseseră înapoiate Principatului Moldovei prin Pacea de la Paris (1856), în urma Războiului Crimeii (1853-1856) – și retrocedarea Dobrogei, Deltei Dunării și Insulei Șerpilor pentru România.

Insula văzută din larg în 1896, cu primul bric “Mircea“ în față - foto: ro.wikipedia.org

Insula Serpilor văzută din larg în 1896, cu primul bric “Mircea“ în față – foto: ro.wikipedia.org

Totuși, la Berlin au fost făcute și presiuni asupra reprezentanților români, Ion Brătianu și Mihail Kogălniceanu, ajungându-se să se condiționeze recunoașterea independenței României de acordarea cetățeniei române tuturor evreilor din țară, la grămadă. Aceste presiuni au fost făcute, în special, de cancelarul Otto von Bismarck, care era în relații strânse cu un mare bancher evreu din Germania. Reprezentanții români nu au cedat presiunilor, argumentând că marea masă a evreilor recent sosiți în țară nu erau integrabili în societatea românească și că naturalizarea se va face în mod individual.

Sud-estul Europei după Tratatul de la Berlin din 1878 - foto: ro.wikipedia.org

Sud-estul Europei după Tratatul de la Berlin din 1878 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Congresul de la Berlin consacră recunoașterea internațională diplomatică a independenței de stat, pe care România și-o proclamase cu un an mai înainte. Enormă importanță prezintă faptul că, prin înlăturarea atât a suzeranității otomane, cât și a tutelei marilor puteri garante, România și-a dobândit egalitatea juridică cu toate statele suverane. De asemenea, după cum precizează Oxana Busuioceanu,

lucrările Congresului Internațional de Pace de la Berlin, din 1/13 iulie 1878, au reglementat regimul Dunării, în sensul dorit de Austro-Ungaria – constant preocupată, din interese economico-politice, de a monopoliza fluviul și, în plus, îngrijorată de noua situație de stat riveran, creată Rusiei țariste. Se menține regimul de liberă navigație în virtutea căruia se impun dărâmarea tuturor forturilor de pe malurile fluviului în aval de Porțile de Fier și interzicerea navigației bastimentelor de război pe aceeași porțiune. Austro-Ungaria obține dreptul de a efectua lucrările de la Porțile de Fier și de a percepe taxele necesare pentru acoperirea cheltuielilor.

Comisia Europeană, din care urma să facă parte și România, este menținută, extinzându-și competența până la Galați, în completă independență față de autoritatea de stat. Brațul Chilia intră sub controlul absolut al Rusiei. Membrilor Comisiei Europene, asistați de reprezentanți ai statelor riverane, le revine sarcina de a elabora un regulament de navigație și poliție fluvială, aplicabil numai pe porțiunea Porțile de Fier – Galați, și asemănător celui deja existent pentru Dunărea maritimă”.

Totodată, însă, pentru redarea unei imagini cât mai exacte a efectelor pe care această reuniune internațională le-a avut asupra țării noastre, nu putem face abstracție nici de limita sa principală, anume: neînsoțirea recunoașterii independenței, de garantarea neutralității. Referindu-se la acest aspect, Mihai Eminescu nota:

Negreșit că independența în condițiunile în care ne este acordată, fără garanție de neutralitate, nu cum îi este acordată Belgiei, este departe de a corespunde așteptărilor țării, și poziția noastră trebuie să inspire cu atât mai mare îngrijire, cu cât nici o voce amică nu s-a ridicat în Congresul de la Berlin în favoarea României spre a o feri de sacrificiul ce i se impunea.

Căci atât de greu e zdruncinată deja România prin evenimentele din urmă și consecințele lor, încât chiar și numai perspectiva unei noi conflagrații nu poate decât a ne inspira grija cea mai mare. Noi credem că este mai mult decât imprudent din parte-ne de a ne pune chiar cestiunea: în ce parte a balanței am arunca și noi forțele noastre în cazul vreunui conflict ” (Mihai Eminescu, „Presa”, în numărul de ieri…, în Opere vol. XI, ed.cit., 1984, pag. 50)

 

Tratatul de la Berlin (1878)

Tratatul de la Berlin (13 iunie S.V. 1 iunie–13 iulie S.V. 1 iulie 1878) a fost tratatul internațional care a pus capăt Războiului Ruso-Turc din anii 1877–1878. El avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a reduce astfel influența obținută prin aceasta de Imperiul Rus în Balcani. Prin acest tratat semnat în urma Conferinței de la Berlin s-a recunoscut de jure independența României, Serbiei și Muntenegrului.

 

Participanții la conferință

Cele 7 puteri europene participante au fost: Germania, Marea Britanie, Austro-Ungaria, Franța, Imperiul Otoman, Italia și Rusia, iar cel care a dat dovadă de abilitate diplomatică deosebită și care a influențat decisiv luarea hotărârilor a fost cancelarul german Otto von Bismarck.

Tratatul de pace de la Berlin avea în vedere ca toți participanții să ia în considerare aportul României pe plan militar, la câștigarea Războiului de Independență al României din 1877-1878 care consfințea independența României. Deși se angaja să respecte toate prevederiile tratatului, Rusia a luat în considerare alipirea unor teritorii istorice care aparținuseră României:Județul Cahul, Județul Ismail și Județul Bolgrad astăzi parte componentă a Ucrainei din anul 1991, după dezmembrarea Uniunii Sovietice.

 

Prevederile Tratatului de la Berlin

Franța era slăbită după 1871. Londra și Parisul erau dezinteresate de evoluția politică a spațiului balcanic. Singurele țări care puteau reprezenta o contrapondere față de influența rusă și frână al expansionsmului adoptat de Petersburg erau Germania și Austro-Ungaria. În ciuda încordatelor relații cu Viena, nu numai din pricina Transilvaniei, dar și din cea a chestiunii Dunării și a raporturilor comerciale, guvernul liberal al lui I. C. Brătianu s-a apropiat treptat de Puterile Centrale, ajungându-se în 1883 la semnarea unui tratat de alianță cu Austro-Ungaria, la care au aderat apoi Germania și Italia.

 

Prevederi teritoriale

- Muntenegru, România și Serbia deveneau state suverane, egale în drepturi cu celelalte state independente. Ca state ce se bucurau de independență deplină, ele puteau să-și înfăptuiască nestingherite politica externă și internă (Articolul XLIII); condiția pentru această recunoaștere era ca aceste țări să acorde cetățenie tuturor locuitorilor, indiferent de religie;

- Principatul autonom Bulgaria era simțitor micșorat în raport cu Tratatul de la San Stefano. Se constituia provincia autonomă Rumelia Orientală, condusă de un guvernator creștin, numit de Sublima Poartă;

- România anexa Dobrogea de Nord, inclusiv Delta Dunării și Insula Șerpilor;

- Teritoriul organizat de România sub forma județelor Cahul, Bolgrad și Ismail era încorporat din nou Rusiei țariste;

- Austro-Ungaria primea spre administrare Bosnia și Herțegovina (Articolul XXV);

- Regatul Unit lua Insula Cipru, în urma unei înțelegeri cu Imperiul Otoman;

Bulgaria după Tratatul de la Berlin din 1878 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bulgaria după Tratatul de la Berlin din 1878 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Congresul de la Berlin (1878) si problema sudului Basarabiei

Problema sudului Basarabiei va cunoaste momentul culminant la finalul razboiului împotriva Imperiului otoman (1877-1878), atunci când intentia diplomatiei tariste de a reanexa cele trei judete: Cahul, Bolgrad si Ismail devenea o cruda realitate. O astfel de pretentie, formulata acum oficial, nu numai ca stirbea integritatea teritoriala a României, pe care Rusia se angajase sa o respecte prin articolul 2 al Conventiei din 4/16 aprilie 1877 , dar constituia o mare nedreptate istorica.

Raspunzând unei interpelari în Adunarea Deputatilor privind atitudinea României la Congresul de la Berlin, primul ministru I.C. Bratianu avea sa sublinieze cu fermitate ca Guvernul nu este dispus la nici un fel de concesii fata de sudul Basarabiei si ca

oricine va fi acela care va reprezenta tara noastra la Congres, nu va putea sa se puna pe un alt tarâm si sa primeasca alte conditiuni, decât acele pe care le voieste tara întreaga”. Bratianu, departe de a fi convins ca justitia divina sau justitia umana „vor domni totdeauna în areopagul european”, promitea ca „cel putin vom veni cu drepturile noastre intacte…”, întrucât „acela care stie sa-si pastreze viitorul liber, numai pentru acela va fi viitor” .

Cu toata opozitia Cabinetelor europene, Domnitorul decide, totusi, sa-i trimita la Berlin pe M. Kogalniceanu si Ion Bratianu, desi îsi exprima convingerea ca nici una dintre Marile Puteri nu va sustine România; cu toate acestea, cei doi delegati aveau instructiuni precise sa persevereze si sa reziste la toate sugestiile privind orice tranzactie în problema Basarabiei, iar daca se va decide la Congres „spolierea României”, reprezentantii nostri trebuiau sa protesteze energic, aceasta fiind singura cale de urmat, în deplin acord cu voturile Camerelor române.

Desi îsi pierduse încrederea într-o atitudine pozitiva a Cabinetelor europene în ce priveste statutul de neutralitate si problema sudului Basarabiei, ministrul român de Externe, M. Kogalniceanu, dorea sa afirme cu claritate ca România nu accepta de bunavoie sa cedeze o portiune din teritoriul sau, ci doar „se supune fortei” . Pe de alta parte, Bratianu îi scria, la 3 iunie 1878, reprezentantului român la Viena, Ion Balaceanu, ca Guvernul princiar „nu va ceda nici o particica din Basarabia, nici chiar pentru cele mai stralucite compensatii”. România dispunea de 60.000 de oameni înarmati, tara fiind pregatita a se ridica pentru a-si apara dreptul sau .

La 1/13 iunie 1878 aveau sa se deschida lucrarile Congresului de pace de la Berlin, cu scopul – marturisit de Printul Bismarck, în calitate de presedinte – de a supune discutiei Tratatul de la San-Stefano, precum si de a asigura pacea „printr-o întelegere comuna si pe baza unor noi garantii” . Se întelege de la sine ca totul era spre beneficiul Marilor Puteri si în dauna statelor mici, ce nu îsi puteau proteja interesele. În conditiile amintite mai sus, reiese cu claritate ca forumul european întrunit la Berlin nu reprezenta altceva decât „o solemna reprezentatie”, dupa ce „piesa fusese în aproape toate amanuntele ei, aranjata dinainte în culise” .

La 19 iunie/1 iulie 1878, plecând de la premisa ca drepturile României trebuie aparate cu fermitate chiar si atunci când sortii sunt împotriva , emisarii Principelui Carol I aveau sa expuna si sa argumenteze în fata reprezentantilor Congresului „opiniunile si aprecierile Guvernului lor asupra punctelor Tratatului de la San-Stefano privitoare la dânsii”. Cu acest prilej, Mihail Kogalniceanu va face un scurt expozeu asupra drepturilor si cerintelor României.

Înca de la început, el a tinut sa sublinieze ca nici o parte din teritoriul national nu putea fi înstrainata, invocând argumente de ordin istoric în ce priveste Basarabia, amintind despre angajamentele asumate prin Conventia din 4/16 aprilie 1877 de catre Rusia, precum si despre solicitarea venita din partea acestuia de a participa armata româna, alaturi de cea rusa, la operatiunile militare de dincolo de Dunare. În egala masura, a insistat asupra rolului important jucat de trupele române si de enormele sacrificii umane si materiale. Toate acestea îndreptateau România sa solicite:

- interzicerea dreptului de trecere pe teritoriul românesc a trupelor ruse ce se retrageau din Bulgaria, urmând sa utilizeze în acest scop doar calea maritima;

- posesiunea deplina asupra insulelor si a gurilor Dunarii, inclusiv Insula Serpilor, asa cum fusese prevazut, initial, în 1856;

- despagubire de razboi proportionala cu efectivul militar angajat în conflict si pagubele suferite de pe urma acestuia;

- recunoasterea definitiva a independentei si garantarea neutralitatii.

Ion C. Bratianu avea sa adauge la cele spuse de colegul sau ca deposedarea de o portiune din teritoriul românesc „nu ar fi numai o durere adânca pentru natiunea româna, ci ea ar darâma în sânul ei orice încredere în taria tractatelor si în sfânta paza, atât a principiilor de dreptate absoluta, cât si a drepturilor scrise” .

Imediat dupa retragerea reprezentantilor români, la propunerea lui Bismarck, este reluata discutia privind recunoasterea independentei României. Primul plenipotentiar al Frantei, Waddington, încercând sa salveze aparentele si sa ofere o palida compensatie fata de tratamentul „putin cam aspru” la care au fost supusi românii, avansa ideea acordarii unei extensiuni teritoriale la sud de Dobrogea, care sa cuprinda Silistra si Mangalia.

Parerea exprimata întrunea aprobarea reprezentantilor Italiei si Austro-Ungariei, nu însa si cea a rusilor, care considerau ca Guvernul Imperial s-a aratat destul de „generos”, Dobrogea si Delta Dunarii compensând „cu prisos” cesiunea sudului Basarabiei. Totusi, ca urmare a insistentelor celorlalti colegi, reprezentantii Rusiei consimt a prelungi frontiera statului român de la Rahova pâna în preajma Silistrei si de aici pâna la Mangalia inclusiv, Insula Serpilor fiind si ea concedata României.

Departe de a lua în consideratie cerintele românesti, Tratatul de pace de la Berlin, semnat la 1/13 iulie 1878, preconiza, printre altele, recunoasterea independentei României (art. 43), însa în anumite conditii socotite de guvernantii de la Bucuresti drept „dureroase”. Statul român era silit sa acorde drepturi civile si politice strainilor de alt rit decât cel crestin (art. 44) si sa cedeze sudul Basarabiei, ce revenea Rusiei (art. 45).

Drept „compensatie” pentru pierderea districtelor basarabene, prin Tratat se prevedea ca Dobrogea, în fapt stravechi teritoriu românesc, împreuna cu Delta Dunarii si Insula Serpilor aveau sa intre în componenta României (art. 46) . Profund dezamagit de rezultatele Congresului si de izolarea diplomatica în care se afla România, Carol I îi scria tatalui sau: „E trist când Europa sileste pe un stat tânar, dornic de înaintare, care si-a dovedit taria si puterea într-un razboiu sângeros, sa cedeze o provincie” .

*** Autorii acestui site vor sa comunice publicului urmatoarea: Principele Carol I al Romaniei nu si-a pus semnatura pe actul cedarii sudului Basarabiei, comunicand Guvernului Romaniei ca nu doreste ca semnatura sa să figureze pe vreun act la predarea Basarabiei. Stim cu totii ce s-a intamplat cu aceeasi parte de sud Basarabiei si cu Bucovina de Nord in 1996, cand presedintele si primul ministru de atunci ai Romaniei (Emil Constantinescu si Victor Ciorbea), au semnat tratatul prin care renuntau definitiv la respectivele regiuni in favoarea Ucrainei. Aceasta bunavointa a respectivilor “domni” i-a luat prin surpindere pana si pe diplomatii ucraineni! Rusine politicienilor nostri de dupa 1989 care au vandut tara si care continua sa o vanda fara a se gandi la generatiile anterioare de romani care au murit pentru crearea si mentinerea Patriei.

 

(1) Otto Eduard Leopold von Bismarck - Graf von Bismarck (conte), apoi Fürst von Bismarck-Schönhausen (principe) – (n. 1 aprilie 1815, d. 30 iulie 1898) a fost un om de stat al Prusiei/Germaniei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și o figură dominantă în afacerile mondiale. Ca prim-ministru (în germană: Ministerpräsident) al Prusiei între 1862 și 1890, el a supervizat unificarea Germaniei de la 1871. În 1867 devenise cancelar al Confederației Germane de Nord. A proiectat Imperiul German de la 1871, devenind primul său cancelar („Cancelar al Imperiului”) și dominând afacerile acestuia până la demiterea sa în 1890. Diplomația lui, numită „politică realistă” (Realpolitik), și modul autoritar în care conducea statul i-au adus porecla de „Cancelarul de Fier” („der Eiserne Kanzler”).

Fiind un mare latifundiar aristocrat („Junker”), avea profunde convingeri conservatoare, monarhiste și aristocratice. Principalul său obiectiv politic a fost ridicarea Prusiei la rangul celui mai puternic stat al Confederației Germane. Profitând de iscusința sa în diplomație, Bismarck a purtat două războaie pentru a-și atinge scopul. Mai mult, a reușit să impună Prusia ca mare putere europeană după învingerea Franței în războiul Franco-Prusac din 1870, aceasta încetând a mai deține supremația continentală.

După moartea lui naționaliștii germani l-au ridicat pe Bismarck la rangul de erou, construind sute de monumente pentru a glorifica trăsăturile sale de lider puternic. Istoricii l-au lăudat ca fiind un om de stat moderat și echilibrat, care a fost în primul rând responsabil pentru unificarea statelor germane într-un singur stat național. El a folosit balanța puterii în diplomație pentru a menține Europa pașnică în anii 1870 și 1880. A creat o nouă națiune cu o politică socială progresistă, un rezultat care a mers dincolo de obiectivele sale inițiale în calitate de practicant al politicii de forță în Prusia.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

cititi mai mult despre Tratatul de la Berlin (13 iunie – 13 iulie 1878) si pe en.wikipedia.org

cititi si:

- Războiul Ruso-Turc (1877–1878)

- Războiul de Independență al României (1877 – 1878)

- Lupta de la Smârdan (12/24 ianuarie 1878)

- Războiul de Independență de la 1877 și trădarea din partea Rusiei

- Tratatul de la San Stefano (19 februarie/3 martie 1878)

La ordinea zilei – 13 iulie 2020

Ana-Maria Popescu

foto preluat de pe www.facebook.com/www.frscrima.ro
articole preluate de pe www.agerpres.ro

 

Sărbătorile Zilei de 13 iulie

Ortodoxe – Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara

Greco-catolice – Sf. Arh. Gavril; Sf. cuv. Ştefan Savaitul

Romano-catolice – Ss. Henric, împ.; Eugen, ep.

 

Scrimă: Ana-Maria Popescu, desemnată câştigătoarea Cupei Mondiale la spadă

Ana-Maria Popescu a fost desemnată câştigătoarea Cupei Mondiale la spadă, pentru a patra oară, potrivit site-ului Federaţiei Române de Scrimă. Campioana olimpică din 2016, cu echipa României, a terminat pe primul loc în clasament, cu 176.000 de puncte, fiind urmată pe podium de brazilianca Nathalie Moellhausen (157.000 de puncte) şi de chinezoaica Sun Yiwen (149.000).

Ana-Maria Popescu (ex-Brânză) a mai cucerit ediţiile 2007-2008, 2008-2009 şi 2012-2013 ale Cupei Mondiale la spadă şi a devenit cea mai titrată spadasină din istoria Cupei Mondiale, depăşindu-le pe franţuzoaica Laura Flessel şi pe unguroaica Emese Szasz-Kovacs, ambele cu câte trei victorii la general.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Scrimă: Ana-Maria Popescu – Am câştigat a 4-a oară Cupa Mondială, o performanţă la care am visat mult timp

 

ANM: Vreme caldă şi instabilitate atmosferică în perioada 13-26 iulie; averse, posibile după 16 iulie

Meteorologii estimează o vreme, în general, caldă pentru următoarele două săptămâni (13 – 26 iulie), însă variaţiile termice nu vor lipsi şi vor fi însoţite de instabilitate atmosferică accentuată în majoritatea regiunilor, după data de 16 iulie 2020.

În Muntenia, vremea se va încălzi treptat până în jurul datei de 16 iulie, când media maximelor termice se va situa în jurul a 32 de grade şi va deveni călduroasă. În 18 iulie va fi o răcire de aproximativ 4 grade Celsius, apoi maximele termice vor creşte din nou treptat, astfel încât, în ultimele zile din intervalul de prognoză vremea va redeveni călduroasă. Media minimelor termice va creşte până la 17 grade Celsius în dimineaţa de 18 iulie, apoi nu se va mai modifica semnificativ. Probabilitatea mai ridicată de averse va fi la începutul intervalului, precum şi între 17 şi 20 iulie.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

 Situația din România – 13 iulie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 13 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate.

Până astăzi, 1.901 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 12.07.2020 (10:00) – 13.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 17 decese (12 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

16 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 413 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 235 de pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 854.241 de teste.

Situația din România - 13 iulie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 - Grupul de Comunicare Strategică - foto preluat de pe www.facebook.com

Situația din România – 13 iulie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică – foto preluat de pe www.facebook.com

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.105 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 122 de cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 157 au fost declarați vindecați.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 12 iulie 2020, au fost raportate 1.581.766 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și Germania.

ŢARA
CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAŢI*

Regatul Unit 288.953 (+820) 44.798 (+148) 1.378 -
Spania 253.908 – 28.403 – 150.376 -
Italia 242.827 (+188) 34.945 (+7) 194.928 (+349)
Franţa 170.752 – 30.004 – 78.513 -
Germania 198.804 (+248) 9.063 (+3) 184.414 (+48)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 12 IULIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAȚI*

12.698.995 (+222.967) 564.924 (+4.926) 7.116.957 (+110.550)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 11 – 12 iulie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Coronavirus: Aproape 10 milioane de copii din lumea întreagă riscă să nu se mai întoarcă niciodată la şcoală (ONG)

Un număr de până la aproape 10 milioane de copii din lumea întreagă ar putea să nu se mai întoarcă niciodată la şcoală după perioada de izolare din cauza consecinţelor economice ale pandemiei de COVID-19, a afirmat luni ONG-ul britanic Salvaţi Copiii, potrivit AFP.

Înaintea declanşării pandemiei, 258 de milioane de copii şi adolescenţi se aflau deja în afara sistemului educaţional la nivel global. Până la 1,6 miliarde de elevi au fost nevoiţi să nu mai meargă la cursuri (la nivel şcolar sau universitar) din cauza pandemiei, potrivit raportului.

”Pentru prima dată în istoria umanităţii, o generaţie întreagă de copii şi-a văzut întregul parcurs şcolar bulversat”, se mai arată în raportul întocmit de Salvaţi Copiii.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Mii de bulgari, din nou în stradă împotriva guvernului

Mii de bulgari au ieşit în stradă duminică pentru a patra seară consecutiv protestând împotriva corupţiei şi cerând demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, informează luni France Presse. La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de câteva ore în faţa sediului guvernului, scandând “Mafia” şi “Demisia”. Protestatarii au mărşăluit de asemenea în faţa parlamentului, blocând traficul într-o mare parte din centrul capitalei până târziu, în timpul nopţii. Ministerul de Interne a anunţat seara târziu că mitingul din capitală s-a încheiat fără incidente.

Sute de persoane au demonstrat de asemenea împotriva guvernului duminică în cel puţin zece alte oraşe din Bulgaria. Protestele au început joi la Sofia împotriva percheziţiilor ordonate de parchet şi efectuate de poliţişti înarmaţi şi procurori la sediul preşedinţiei bulgare. Percheziţiile au fost interpretate de protestatari ca un atac asupra preşedintelui Rumen Radev, sprijinit de socialişti.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Alegeri în Polonia: Conservatorul Andrzej Duda câştigă la limită un nou mandat de preşedinte (rezultate oficiale)

Preşedintele conservator al Poloniei, Andrzej Duda, a câştigat la limită al doilea tur al alegerilor prezidenţiale de duminică, potrivit rezultatelor oficiale cvasi-complete transmise luni de comisia electorală (PKW), relatează DPA şi AFP. Duda a obţinut 51,2% din sufragii, în urma numărării a 99,8% din buletinele de vot. Rivalul său, primarul liberal al Varşoviei, Rafal Trzaskowski, din partea formaţiunii de centru Platforma Civică, aflată în opoziţie, a obţinut 48,8% din voturi.

Voturile din secţiile rămase “nu vor afecta semnificativ” rezultatul final, a declarat într-o conferinţă de presă preşedintele PKW, judecătorul Sylwester Marciniak. Prezenţa la urne a fost neobişnuit de ridicată, de 68,12%, a precizat comisia electorală. Rezultatul este un câştig pentru partidul naţional-conservator aflat din 2015 la guvernare în Polonia, Lege şi Justiţie (PiS), şi pentru liderul său, Jaroslaw Kaczynski.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Cei mai bogaţi oameni ai lumii vor să fie taxaţi mai mult

Un grup de 83 de milionari au făcut luni un apel pentru taxarea suplimentară, “imediată” şi “cu caracter permanent”, a celor mai bogaţi oameni ai planetei, astfel încât aceştia să contribuie la relansarea de după criza generată de pandemia de coronavirus, transmite AFP.

În timp ce Covid-19 loveşte întreaga lume, milionarii ca noi au un rol esenţial pentru a ajuta la vindecarea umanităţii“, spun semnatarii unei scrisori deschise, printre care se numără co-fondatorul mărcii de îngheţată “Ben and Jerry”, Jerry Greenfield, sau producătorul britanic, Richard Curtis.

În această scrisoare, publicată înainte de reuniunea miniştrilor de Finanţe din G20 şi a summitul european extraordinar dedicat relansării UE, se face un apel către guverne “să crească taxele pentru oamenii ca noi. Imediat, substanţial şi în mod permanent”.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Putin îi transmite lui Erdogan nemulţumirea Rusiei faţă de transformarea bazilicii Sfânta Sofia în moschee

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis luni omologului său turc Recep Tayyip Erdogan nemulţumirea Rusiei faţă de decizia Turciei de a transforma din nou în moschee fosta bazilică Sfânta Sofia, transmite agenţia EFE. Liderul de la Kremlin i-a ”atras atenţia lui Recep Tayyip Erdogan cu privire la dezaprobarea semnificativă provocată în Rusia de decizia de a schimba statutul bisericii Sfânta Sofia din Istanbul”, a semnalat preşedinţia rusă într-un comunicat după o discuţie telefonică purtată luni de cei doi lideri.

În această discuţie, conform Kremlinului, Erdogan ”a dat explicaţiile relevante şi a semnalat că accesul la acest monument unic al civilizaţiei mondiale va fi garantat pentru toţi, inclusiv pentru cetăţenii străini, şi vor fi prezervate sanctuarele creştine”. Preşedintele turc a revendicat vineri cucerirea Constantinopolului de către Imperiul Otoman în anul 1453 drept fundament pentru un presupus drept al ţării sale de a transforma din nou bazilica Sfânta Sofia – până în prezent un muzeu – în moschee, cum a fost până în anul 1934.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Actriţa Kelly Preston, soţia lui John Travolta, a decedat la 57 de ani

Actriţa americană Kelly Preston, cunoscută pentru roluri din filme precum ‘‘Jerry Maguire” şi ”Twins”, a decedat la vârsta de 57 de ani după doi ani de luptă cu cancerul la sân, a anunţat duminică seară pe Instagram soţul acesteia, John Travolta, potrivit Reuters.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Nepotul lui Elvis Presley a murit la vârsta de 27 de ani

Nepotul lui Elvis Presley, Benjamin Keough, a murit duminică, la vârsta de 27 de ani, a declarat pentru agenţia AFP managerul mamei sale, Lisa Marie Presley, confirmând astfel o informaţie publicată de site-ul specializat în ştiri mondene TMZ. Managerul Roger Widynowski nu a oferit informaţii cu privire la cauzele decesului. Potrivit TMZ, din primele informaţii reiese că ar fi vorba despre o sinucidere.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Revista Presei din 13 iulie

 

articole preluate de pe www.agerpres.ro

cititi si

- Evenimentele Zilei de 13 iulie în Istorie

Evenimentele Zilei de 13 iulie în Istorie

Marşul Alb (București – 13 iulie 1990)

foto preluat de pe www.ziaristionline.ro
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

13 iulie este a 194-a zi a calendarului gregorian și a 195-a zi în anii bisecți.

 

Sărbătorile Zilei de 13 iulie

(BOR) Soborul sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ștefan Savaitul; Cuv. Sara

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul și Sfânta Cuvioasă Sara. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 13 iulie - Icoană sec. XX, Mănăstirea Cuviosul Patapie, Grecia - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto: doxologia.ro

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul și Sfânta Cuvioasă Sara – Icoană sec. XX, Mănăstirea Cuviosul Patapie, Grecia – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

(BRU) Sf. Arhanghel Gavril; Sf. Ștefan Taumaturgul, cuvios († 797)

Sfântul Arhanghel Gavriil (sau Gabriel) a fost numit voievod (conducător) al oștirilor cerești; numele lui este asociat cu multe întâmplări din Sfânta Scriptură, și mai ales cu vestirea către Maica Domnului a zămislirii Domnului Iisus Hristos. Astfel, rolul său cel mai important a fost considerat cel de vestitor al mântuirii oamenilor. Biserica ține Soborul Sf. Arhanghel Gavriil pe 26 martie, în ziua următoare Bunei Vestiri, și iarăși pe 13 iulie; de asemeni, este sărbătorit împreună cu ceilalți Arhangheli pe 8 noiembrie - foto: doxologia.ro

Sfântul Arhanghel Gavriil – foto preluat de pe doxologia.ro

Numele „Gabriel” (Gavril sau Gavriil) semnifică în limba ebraică Dumnezeu este puterea mea (latină: Sanctus Gabriel; italiană: San Gabriello; arabă: Jibril). Numele său este menționat de patru ori în Biblie, niciodată însă ca „arhanghel”: de două ori în Daniel (8.16 și 9.21) și de două ori în Luca (1.19 și 1.26). După evanghelistul Luca, Gabriel ar fi anunțat atât nașterea lui Ioan Botezătorul, cât și a lui Iisus.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

(BRC) Sf. Henric, împărat; Sf. Eugen, episcop și însoțitorii, martiri

 

(calendarul evanghelic) Sf. Henric al II-lea; Sf. Cunigunda de Luxemburg

 

Zi onomastică: Heike, Heinrich, Joel, Sarah, Silas

România – Ziua Specialităţii Militare “Război Electronic”

USA – “Embrace Your Geekness Day” (din 1990)

 

Astăzi în istorie pentru 13 iulie

 

Evenimentele Zilei de 13 iulie în Istorie:

- 13 iulie 982 – Bătălia de la Stilo;

- 13 iulie 1878 – A fost semnat Tratatul de pace de la Berlin;

13 iulie 1908 – Femeile au concurat pentru prima dată la Jocurile Olimpice moderne;

- 13 iulie 1990 – Marșul Alb

 

13 iulie 100 î.Hr. - S-a născut Cezar (Gaius Iulius Caesar), dictator, general, scriitor şi orator roman (d. 44 î.Hr.).

Gaius Iulius Caesar (n. 13 iulie, ca. 100 î.Hr. – d. 15 martie, 44 î.Hr., în română cunoscut şi ca Iulius Cezar) a fost un lider politic şi militar roman şi una dintre cele mai influente şi mai controversate personalităţi din istorie - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Iulius Caesar – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Gaius Iulius Caesar (limba latină: IMP•C•IVLIVS•CAESAR•DIVVS1; n. 13 iulie, ca. 100 î.Hr. – d. 15 martie, 44 î.Hr., în română cunoscut şi ca Iulius Cezar) a fost un lider politic şi militar roman şi una dintre cele mai influente şi mai controversate personalităţi din istorie. Rolul său a fost esenţial în instaurarea dictaturii la Roma, lichidarea democraţiei Republicii şi instaurarea Imperiului Roman. A provocat războaie de cucerire fără acceptul senatului roman. Cucerirea Galiei, plănuită de Cezar, a inclus sub dominaţia romană teritorii până la Oceanul Atlantic. În anul 55 î.Hr. Cezar a lansat prima invazie romană în Marea Britanie.

Cezar a ieşit învingător într-un război civil, devenind dictator al lumii romane, şi a iniţiat o vastă acţiune de reformare a societăţii romane şi a guvernării acesteia. El s-a proclamat dictator pe viaţă şi a centralizat puternic guvernarea statului slăbit din cauza războiului civil pornit tot de Cezar. Prietenul lui Cezar, Marcus Brutus, complotează pentru a îl asasina, în speranţa de a salva republica.

Dramatica asasinare din Idele lui Marte a fost catalizatorul unui al doilea război civil, între cezari (Octavian, Marc Antoniu, Lepidus) şi republicani (între alţii, Brutus, Cassius şi Cicero). Conflictul s-a încheiat cu victoria cezarilor în Bătălia de la Philippi şi stabilirea formală a unui al Doilea Triumvirat, în care Octavian, Antoniu şi Lepidus au preluat împreună controlul asupra Romei. Tensiunile iscate între Octavian şi Antoniu au condus la un nou război civil, culminând cu înfrângerea lui Antoniu în Bătălia de la Actium. Octavian a ajuns liderul absolut al lumii romane.

Moartea lui Cezar de Karl von Piloty - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Moartea lui Cezar de Karl von Piloty – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Perioada de războaie civile a transformat Republica Romană în Imperiul Roman, cu nepotul de bunic, în acelaşi timp şi fiu adoptiv al lui Cezar, Octavian, cunoscut mai târziu ca Cezar August, instalându-se ca primul împărat. Campaniile militare ale lui Cezar sunt cunoscute în detaliu prin prisma propriilor sale consemnări: Commentarii de Bello Gallico. Multe detalii ale vieţii sale au fost relatate mai târziu de istorici, precum Suetonius, Plutarh şi Cassius Dio.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 574 - A decedat Papa Ioan al III-lea.

Papa Ioan al III-lea a fost Papă al Romei în perioada 17 Iulie 561 - 13 Iulie 574 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Papa Ioan al III-lea – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Papa Ioan al III-lea a fost Papă al Romei în perioada 17 Iulie 561 – 13 Iulie 574. Papa Ioan al III-lea era descedentul unei familii romane importante, iar tatăl său, Anastasie, purta titlul de “illustris”. Împăratul răsăritean, Iustinian I l-a recunoscut oficial pe Papa Ioan al III-lea după patru luni de la decesul predecesorului său, Papa Pelagius I. În decursul pontificatului lui Papa Ioan al III-lea, s-au întâmplat schimbări majore pe plan politic, împăratul Iustinian I moare pe 11 noiembrie 565, iar succesorul său, Iustin al II-lea va perde două treimi din Italia în faţa invaziei longobarde din 568.

În anul morţii împăratului, Papa Ioan a încurajat creştinii din Italia care erau decimaţi de ciumă. După trei ani, în 568, longobarzii ariani veniţi din Panonia în 568 au atacat şi au jefuit Italia, iar Roma a fost sufocată de mizerie şi ciumă. Când, în 572, regele lombarzilor, Alboin, a fost asasinat printr-o conspiraţie, a urmat o perioadă de anarhie în timpul căreia treizeci de duci longobarzi se luptau pentru putere. A fost o perioadă întunecată pentru biserică, mulţi creştini au fost martirizaţi, mănăstirea din Monte Cassino a fost distrusă, iar multe biserici au fost prădate.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 939 - A murit Papa Leon al VII-lea.

Papa Leon al VII-lea, Papă al Romei înperioada 3 Ianuarie 936 - 13 Iulie 939 - foto - ro.wikipedia.org

Papa Leon al VII-lea - foto – ro.wikipedia.org

Papa Leon al VII-lea a fost Papă al Romei în perioada 3 Ianuarie 936 – 13 Iulie 939. Înainte de pontificatul său, Papa Leon al VII-lea a fost călugăr benedictin. Nu a fost de acord ca evreii din principatele germanice să fie convertiți cu forța la crestinism, dar a fost de acord cu izgonirea acestora.

 

13 iulie 982 - Bătălia de la Stilo în Calabria. Bătălia de la Stilo sau de la Cape Colonna s-a desfășurat în 13 sau 14 iulie 982 în apropiere de Crotone, în Calabria între forțele împăratului Otto al II-lea și aliații săi longobarzi și cele ale lui Abu al-Qasim emir de Sicilia. Unele surse arată că musulmanii ar fi beneficiat de sprijinul bizantinilor, ca revansă a acestora pentru invadarea de către Otto a catepanatului de Italia (în speță, a Apuliei), însă acest lucru nu este confirmat.

Otto al II-lea Împărat al Sfântului Imperiu Roman. Otto al II-lea (955 – 7 decembrie 983, Roma), numit cel Roșu, a fost cel de-al treilea conducător al dinastiei saxone sau Ottoniene, fiul lui Otto cel Mare și al Adelaidei - cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

Otto al II-lea Împărat al Sfântului Imperiu Roman. Otto al II-lea (955 – 7 decembrie 983, Roma), numit cel Roșu, a fost cel de-al treilea conducător al dinastiei saxone sau Ottoniene, fiul lui Otto cel Mare și al Adelaidei – cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

Al-Qasim, care declara “Războiul Sfânt” (djihad) împotriva germanilor, s-a retras atunci când a primit veste asupra neașteptatelor întăriri primite de împăratul Otto pe când se afla în apropiere de Rossano Calabro. Informat asupra unor vase musulmane în retragere, Otto și-a lăsat soția și copiii în oraș cu tezaurul imperial și a pornit în urmărirea adversarului. Când al-Qasim și-a dat seama că fuga sa nu are șanse de succes, și-a dispus armata pentru luptă la sud de Crotone, la Capul Colonna.

După o violentă încleștare, un corp al cavaleriei grele germaen a distrus centrul musulman, avansând către garda lui al-Qasim. Emirul a fost ucis, însă truple sale nu au fost demoralizate de această pierdere: dimpotrivă, ele au reușit să încercuiască forțele germane, măcelărond pe mulți dintre imperiali. Potrivit cronicarului Ibn al-Athir, pierderile germanilor ar fi ajuns la peste 4.000 de oameni. Printre aceștia se numărau ducele Landulf al IV-lea de Benevento, episcopul Henric I de Augsburg, markgraful Günther de Merseburg, abatele de Fulda și numeroși conți germani.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.orgen.wikipedia.org

 

13 iulie 1527 - S-a născut John Dee, matematician, astronom, astrolog, geograf, alchimist englez (d. 1608/1609)

John Dee (n. 13 iulie 1527, Tower, City, Londra - d. 1608 sau 1609, Mortlake, Surrey) a fost un matematician, astronom, astrolog, ocultist, imperialist[5] şi consilier al reginei Elisabeta I - Portretul lui John Dee din secolul al XVI-lea, autor necunoscut - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

John Dee – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

John Dee (n. 13 iulie 1527, Tower, City, Londra – d. 1608 sau 1609, Mortlake, Surrey) a fost un matematician, astronom, astrolog, ocultist, imperialist[5] și consilier al reginei Elisabeta I. Dee este de origine galeză.[6] Și-a dedicat o mare parte a vieții sale studiului alchimii, divinației și filosofiei ermetice. Dee s-a aventurat în lumea științei și magiei ca și cum acestea nu ar fi fost deosebite.

Fiind unul dintre cei mai învățați oameni din vremea lui, Dee a fost invitat pentru a preda algebra avansată la Universitatea din Paris pe când nu împlinise douăzeci de ani. Dee a fost un promotor fervent al matematicii și astronom respectat, precum și un expert de frunte în navigație, el învățând pe mulți dintre aceia care au făcut din Anglia o țară a marilor descoperiri geografice.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1590 - S-a născut Papa Clement al X-lea; (d. 1676).

Papa Clement al X-lea (Emilio Altieri) (n. 13 iulie 1590 Roma – d. 22 iulie 1676 Roma) a deținut funcția de papă între anii 1670-1676 - foto - ro.wikipedia.org

Papa Clement al X-lea – foto – ro.wikipedia.org

Papa Clement al X-lea (Emilio Altieri) (n. 13 iulie 1590 Roma – d. 22 iulie 1676 Roma) a deținut funcția de papă între anii 1670-1676.

 

13 iulie 1608 - S-a născut Ferdinand al III-lea, Împărat Roman (d. 1657)

Ferdinand al III-lea (13 iulie 1608 – 2 aprilie 1657) a fost Împărat al Sfântului Imperiu Roman 15 februarie 1637 – 1657. Rege al Ungariei, rege al Bohemiei, arhiduce de Austria - foto: ro.wikipedia.org

Ferdinand al III-lea al Sfântului Imperiu Roman – foto: ro.wikipedia.org

Ferdinand al III-lea (13 iulie 1608 – 2 aprilie 1657) a fost Împărat al Sfântului Imperiu Roman 15 februarie 1637 – 1657. Rege al Ungariei, rege al Bohemiei, arhiduce de Austria. Ferdinand s-a născut la Graz ca cel mai mare fiu al împăratului Ferdinand al II-lea și a primei soții a acestuia, Maria Anna de Bavaria. Educat de iezuiți el a devenit rege al Ungariei în 1625, rege al Boemiei în 1627 și Arhiduce de Austria în 1621.

În 1627 Ferdinand și-a îmbunătățit autoritatea și a stabilit un precedent juridic important și militar prin emiterea unei Ordonanțe revizuite care a lipsit moșiile din Boemia de dreptul lor de a ridica soldați, rezervând această putere numai pentru monarh. După ce a fost ales Rege al romanilor în 1636, el i-a succedat tatălui său ca împărat al Sfântului Imperiu Roman în 1637. A sperat să poată face pace în curând cu Franța și Suedia dar războiul a durat pentru încă 11 de ani, terminându-se cu Pacea de la Westfalia (Tratatul de la Münster cu Franța, Tratatul de de Osnabrück cu Suedia) în 1648.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1621 - S-a născut Albert al VII-lea, Arhiduce de Austria (d. 1853)

Arhiducele Albert de Juan Pantoja de la Cruz. Arhiducele Albert de Austria (13 noiembrie 1559 – 13 iulie 1621) a fost, împreună cu soţia sa Infanta Isabela a Spaniei (fiica regelui Filip al II-lea al Spaniei), co-suveran al Ţărilor de Jos Spaniole între 1598 şi 1621. Înainte a fost guvernator al acestor teritorii din 1596 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Arhiducele Albert de Juan Pantoja de la Cruz – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Arhiducele Albert de Austria (13 noiembrie 1559 – 13 iulie 1621) a fost, împreună cu soția sa Infanta Isabela a Spaniei (fiica regelui Filip al II-lea al Spaniei), co-suveran al Țărilor de Jos Spaniole între 1598 și 1621. Înainte a fost guvernator al acestor teritorii din 1596.

 

13 iulie 1645 - A murit țarul Mihail a Rusiei; (n. 1596).

Mihail I Fiodorovici Romanov (n. 12 iulie 1596 – d. 13 iulie 1645) primul țar rus din dinastia Romanov - foto - ro.wikipedia.org

Mihail I Fiodorovici Romanov - foto – ro.wikipedia.org

Mihail I Fiodorovici Romanov (n. 12 iulie 1596 – d. 13 iulie 1645) a fost primul țar rus din dinastia Romanov. El a fost fiul lui Fiodor Nikitici Romanov (devenit apoi patriarhul Filaret) și al Kseniei. Domnia lui a marcat finalul Timpurilor Tulburi.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1783 - S-a născut Augustus, Mare Duce de Oldenburg (d. 1853)

Augustus, Mare Duce de Oldenburg (13 iulie 1783 – 27 februarie 1853) a fost Mare Duce de Oldenburg din 1829 până în 1853 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Augustus, Mare Duce de Oldenburg – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Augustus, Mare Duce de Oldenburg (13 iulie 1783 – 27 februarie 1853) a fost Mare Duce de Oldenburg din 1829 până în 1853. La 21 mai 1829, Augustus i-a succedat tatălui său, Ducele Petru I, la tronul din Oldenburg. Spre deosebire de tatăl său, Augustus şi-a asumat titlul de Mare Duce, el fiind primul care a folosit titlul de Mare Duce de Oldenburg. Ca Mare Duce, Augustus s-a angajat în reformarea administraţiei micului său stat şi s-a arătat un conducător patriarhal care s-a îngrijit de agricultură, transport, asistenţă socială, artă şi ştiinţă. Comerţul a înflorit în Weser şi Jade şi oraşul Oldenburg a devenit unul dintre centrele culturale din Germania.

Marele Duce însă a fost reticent în a urma cererile populare de a introduce o constituţie pentru Marele Ducat. Deşi articolul 13 din Constituţia Confederaţiei germane obliga Oldenburg să aibe o constituţie, în urma sfaturilor rudelor sale din Rusia, Marele Duce a tot amânat promisiunea de o da constituţie din 1830. Numai ca urmare a revoluţiilor de la 1848, sub presiunea consilierilor săi, Marele Duce a trebuit să se gîndească la constituţie. La 18 februarie 1849 el a semnat constituţia Oldenburg care a fost revizuită în 1852.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1787 - S-a născut Alois Schertzinger, ceasornicar german (d. 1864). Alois Schertzinger, născut cu numele de Aloysius Schertzinger (n. 13 iulie 1787, Gütenbach – d. 12 februarie 1864, Sărata, Gubernia Basarabia) a fost un ceasornicar, dirijor și cofondator al coloniei germane Sărata din Basarabia.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1793 - Jean Paul Marat, considerat drept unul dintre cei mai puternici şi influenţi instigatori ai Revoluţiei franceze, este înjunghiat in cada de baie de către Charlotte Corday, devotată cauzei girondinilor cărora Marat le–a fost cel mai înverşunat adversar.

The Death of Marat by Jacques-Louis David (1793) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

The Death of Marat by Jacques-Louis David (1793) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Jean-Paul Marat (n. 24 mai 1743 – d. 13 iulie, 1793), a fost medic, filozof și om de știință francez de origine elvețiană cunoscut pentru implicarea sa în Revoluția franceză ca jurnalist radical și politician. Născut în Principatul Neuchâtel , a fost un medic , teoretician politic si om de stiinta cel mai bine cunoscut pentru cariera sa în Franța, ca un jurnalist radical și politician în timpul Revoluția Franceză. A devenit jurnalist renumit pentru tonul său feroce , atitudinea intransigentă față de noii lideri și instituții ale revoluției și adocatii drepturilor fundamentale ale omului pentru cei mai săraci membri ai societății.

The assassination of Marat by Charlotte Corday on 13 July 1793 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

The assassination of Marat by Charlotte Corday on 13 July 1793 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Marat a fost una dintre vocile cele mai radicale ale Revoluției Franceze. A devenit un apărător puternic al ,,sans – culottes” , publicarea vederilor sale in pliante, pancarte și ziare, în special lui “L’ Ami du peuple “, care la ajutat să-l facă legătura lor neoficial cu, grupul radical iacobin republican, care a venit la putere după iunie 1793. Marat a fost asasinat de către Charlotte Corday, un simpatizant Girondist, în timp ce lua o baie ca medicament pentru boala lui de piele. Moartea lui Marat a devenit un simbol pentru iacobini, un fel de martir revoluționar, după cum reiese din celebra pictură a lui David, de la moartea sa.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1798 - S-a născut printesa Charlotte a Prusiei, soţia Ţarului Nicolae I al Rusiei; (d. 1860).

Alexandra Feodorovna, născută Prințesa Charlotte a Prusiei, (13 iulie 1798 – 1 noiembrie 1860), soția Țarului Nicolae I al Rusiei și mama Țarului Alexandru al II-lea. foto (Împărăteasa Alexandra Feodorovnaportret de A. Maliukov, 1836,Muzeul Ermitaj): ro.wikipedia.org

Împărăteasa Alexandra Feodorovna, portret de A. Maliukov, 1836,Muzeul Ermitaj – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Alexandra Feodorovna, născută Prințesa Charlotte a Prusiei, (13 iulie 1798 – 1 noiembrie 1860) a fost soția Țarului Nicolae I al Rusiei și mama Țarului Alexandru al II-lea. Alexandra Feodorovna a devenit Împărăteasă odată cu ascensiunea pe tronul Rusiei a soțului ei ca Țarul Nicolae I. A fost o perioadă tulbure marcată de represiunea sângeroasă a Revoltei decembriștilor.

Până în 1832 Nicolae și Alexandra au avut șapte copii pe care i-au crescut cu grijă. Nicolae și-a iubit toată viața soția pe care o alinta “Mouffy”. După 25 de ani de fidelitate Nicolae a avut o metresă, pe nume Barbara Nelidova, o doamnă de onoare a Alexandrei; doctorii îi interziseseră Alexandrei activitatea sexuală din cauza sănătății sale precare.

În 1845, Nicolae a plâns când doctorii de la curte au cerut Împărătesei să plece la Palermo pentru câteva luni pentru a-și îngriji sănătatea. Când a înțeles că Alexandra nu mai are nici o șansă, Nicolae a făcut tot posibilul să i se alăture chiar dacă numai pentru puțin timp. Nelidova a mers cu ei și deși la început Alexandra era geloasă, curând a acceptat aventura și a rămas în termeni buni cu metresa soțului ei.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1808 - S-a născut Patrice de Mac-Mahon, general și om de stat francez, mareșal al Franței, președinte de stat (d. 1893)

Patrice de Mac Mahon.jpg

Marie Edme Patrice Maurice de Mac-Mahon, primul Duce de Magenta (patʁis də makma.ɔ̃; n. 13 iulie 1808, d. 17 octombrie 1893) a fost un general și om politic francez, numit mareșal al Franței. A fost șef de stat al Franței între 1873 și 1875 și președinte al celei de a Treia Republici între 1875 și 1879.

Când Comuna din Paris a fost reprimată în mai 1871, Mac-Mahon a condus trupele versailles-eze. Armata franceză a petrecut opt zile masacrând muncitori, împușcând civili. Zeci de mii de comunarzi și muncitori au fost executați sumar; alți 38.000 au fost închiși și 7.000 au fost deportați.

Ca președinte al Franței, l-a demis la 16 mai 1877 pe primul ministru republican Jules Simon, înlocuindu-l cu ducele de Broglie, orleanist, înainte de a dizolva Camera Deputaților într-o tentativă de a opri creșterea republicanismului și de a îmbunătăți șansele unei restaurări a monarhiei cu ajutorul contelui de Chambord.

Cum Adunarea Națională îi fixase la 9 noiembrie 1873 mandatul la șapte ani, el a declarat într-un discurs ținut la 4 februarie 1874 că va ști cum să facă ordinea legală respectată timp de șapte ani. Preferând să rămână în afara partidelor, mai degrabă a asistat decât să ia parte la procedurile care, în ianuarie și februarie 1875, au dus la adoptarea legilor fundamentale care au stabilit republica drept guvern legal al Franței.

Mac-Mahon scrie totuși în memoriile sale: „Prin tradiția familiei și prin sentimentele față de casa regală ce mi-au fost insuflate din educația timpurie, nu puteam fi decât legitimist.” Lui i-a displăcut și să formeze în 1876 cabinetele Dufaure și Jules Simon, în care era reprezentat elementul republican.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1816 - S-a născut Gustav Freytag, poet, istoric, jurnalist german (d. 1895)

Gustav Freytag (n. 13 iulie 1816 - d. 30 aprilie 1895) a fost un scriitor german - Gustav Freytag by Karl Stauffer-Bern 1886-1887 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Gustav Freytag by Karl Stauffer-Bern 1886-1887 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Gustav Freytag (n. 13 iulie 1816 – d. 30 aprilie 1895) a fost un scriitor german. Romanele sale evocă ascensiunea burgheziei şi formarea conştiinţei civice în cadrul păturii sociale defavorizate. În comediile sale satirizează viaţa politică de provincie.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1841 - S-a nascut Otto Wagner, arhitect austriac (d. 1918)

Otto Koloman Wagner (n. Penzing, 13 iulie 1841 – d. Viena, 11 aprilie 1918) a fost un arhitect și planificator urban austriac. Stilul său aparține de Art Nouveau - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Otto Wagner – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Otto Koloman Wagner (n. Penzing, 13 iulie 1841 – d. Viena, 11 aprilie 1918) a fost un arhitect şi planificator urban austriac. Stilul său aparţine de Art Nouveau.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1841 - A fost semnată Convenţia Internaţională de la Londra privind regimul strâmtorilor Bosfor şi Dardanele.

 

13 iulie 1863 - Au loc revolte armate în New York City, impotriva razboiului cu statele sclavagiste din sud. Aproximativ 1.000 de persoane au murit in cele trei zile de confruntari, considerate a fi cea mai sangeroasa revolta din istoria Statelor Unite. La originea revoltei a fost decretarea legeii mobilizarii in razboiul cu statele sclavagiste din sud, tulburarile degenerand rapid intr-un pogrom rasial in care numerosi negri au fost ucisi de multimea furioasa. Pentru a inabusi revolta, in ziua de 16 iulie generalul John E. Wool a ordonat trupelor din subordinea sa atacuri la baioneta si ale artileriei impotriva multimii dezlantuite. Aceasta a fost cea mai importanta insurectie populara din istoria Statelor Unite.

 

13 iulie 1866 - A fost promulgată Constituţia României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare, cu unele revizuiri şi modificări, pînă în 1923. Constituția din 1866 este prima constituție propriu-zisă a Romaniei si a fost adoptată după modelul Constituției Belgiei din 1831. Constituția a fost adoptată în timpul regelui carol I, fiind cea mai longevivă constituție (1866-1923) și cea mai importantă realizare a regimului lui Carol I. Ea a fost promulgată de domn la 1 iulie 1866 (13 iulie s.n).

Intrarea lui Carol în București (10 mai 1866) - foto: ro.wikipedia.org

Intrarea lui Carol în București (10 mai 1866) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ea transforma Romania în monarhie constituțională ereditară (în linie coborâtoare directă și legitimă a măriei sale principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu exclusiunea perpetuă a femeilor și coborâtorilor lor – Art. 82) și prevedea principii democratice precum: separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială, drepturi și libertăți cetățenești, dar menținea totodată votul cenzitar (persoanele puteau vota pe baza unei sume de bani, astfel cei care votau erau adesea marii proprietari de pământuri, în majoritate conservatori).

Încoronarea lui Carol ca rege al României 10 mai 1881 - foto: ro.wikipedia.org

Încoronarea lui Carol ca rege al României 10 mai 1881 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

A fost prima constituție elaborată fără concurs străin și fără aprobare externă, devenind un act de manifestare a independenței, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanția colectivă a celor 7 mari puteri, oferind totodată cadrul pentru evoluția statului român pe baze moderne și democratice. A fost considerată una din cele mai democratice constituții din Europa acelui timp. Constituția din 1866 și-a încetat aplicabilitatea la data intrării în vigoare a Constitutiei din 1923, dupa savarsirea Marii Uniri.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

13 iulie 1878 - Tratatul de pace de la Berlin: Puterile europene redesenează harta Balcanilor. Serbia, Muntenegru și România devin complet independente de Imperiul Otoman.

Tratatul de la Berlin (13 iunie S.V. 1 iunie–13 iulie S.V. 1 iulie 1878) a fost tratatul internațional care a pus capăt Războiului Ruso-Turc din anii 1877–1878. El avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a reduce astfel influența obținută prin aceasta de Imperiul Rus în Balcani. Prin acest tratat semnat în urma Conferinței de la Berlin s-a recunoscut de jure independența României, Serbiei și Muntenegrului - in imagine,  Anton von Werner, Congress of Berlin (1881): Final meeting at the Reich Chancellery on 13 July 1878, Bismarck between Gyula Andrássy and Pyotr Shuvalov, on the left Alajos Károlyi, Alexander Gorchakov and Benjamin Disraeli -  foto: ro.wikipedia.org

Anton von Werner, Congress of Berlin (1881): Final meeting at the Reich Chancellery on 13 July 1878, Bismarck between Gyula Andrássy and Pyotr Shuvalov, on the left Alajos Károlyi, Alexander Gorchakov and Benjamin Disraeli – foto: ro.wikipedia.org

Tratatul de la Berlin (13 iunie S.V. 1 iunie–13 iulie S.V. 1 iulie 1878) a fost tratatul internațional care a pus capăt Războiului Ruso-Turc din anii 1877–1878. El avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a reduce astfel influența obținută prin aceasta de Imperiul Rus în Balcani. Prin acest tratat semnat în urma Conferinței de la Berlin s-a recunoscut de jure independența României, Serbiei și Muntenegrului.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

13 iulie 1886 - S-a născut actrita de origine română Maria Ventura, o celebritate a Comediei Franceze. (d. 1954)

Maria Ventura (n. 13 iulie 1886 sau 1888 – d. 3 decembrie 1954, Paris) actriță română de origine evreiască - foto - cinemagia.ro

Maria Ventura – foto preluat de pe cinemagia.ro

Maria Ventura (n. 13 iulie 1886 sau 1888 – d. 3 decembrie 1954, Paris) a fost o actriță română de origine evreiască. A jucat în limbile franceză și română. Cunoscută în România și sub numele de Mărioara Ventura, iar în Franța ca Marie Ventura. A fost fiica actriței Lea Fanșeta Vermont , dintr-o legătură romantică cu omul de teatru și scriitorul român Grigore Ventura, al cărui nume de familie l-a primit.

A studiat la Conservatorul din Bucuresti pe care la absolvit in 1901 si la cel din Paris pana in 1905 , cu Eugène Silvain și Paul Mounet. A jucat împreună cu Sarah Bernhardt și cu Eduard de Max, care au avut o mare influență asupra sa. După 1919 a jucat la Comedia Franceză, a cărei societară a devenit ulterior, dare a continuat sa dea spectacole la București și în România, cu ansamblul teatrului „Maria Ventura” pe care îl conducea si care avea să-i poarte multă vreme numele A decedat la 2 dec. 1954, la Paris.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1897 - După doar două zile în aer, expediția polară cu balonul cu gaz a cercetatorilor suedezi Salomon August Andrée, Nils Strindberg și Knut Fraenkel este forțată să aterizeze.

13 iulie 1897 - După doar două zile în aer, expediția polară cu balonul cu gaz a cercetatorilor suedezi Salomon August Andrée, Nils Strindberg și Knut Fraenkel este forțată să aterizeze. Abia după 30 de ani, în vara anului 1930 doi pescari de pe baleniera Bratvaag au descoperit corpurile celor trei expediționari, perfect conservate în gheață. Șefului expediției, inginerul Andrée, îi lipsea însă capul, mâncat probabil de urși - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Abia după 30 de ani, în vara anului 1930 doi pescari de pe baleniera Bratvaag au descoperit corpurile celor trei expediționari, perfect conservate în gheață. Șefului expediției, inginerul Andrée, îi lipsea însă capul, mâncat probabil de urși.

Salomon August Andrée (n. 18 octombrie 1854, Gränna – d. octombrie 1897, insula Kvitøya, Svalbard, Norvegia) inginer și explorator polar suedez - foto - ro.wikipedia.org

Salomon August Andrée – foto – ro.wikipedia.org

Salomon August Andrée (n. 18 octombrie 1854, Gränna – d. octombrie 1897, insula Kvitøya, Svalbard, Norvegia) a fot un inginer și explorator polar suedez. Salomon August Andrée a studiat la școala tehnică în Stockholm pe care o promovat-o în 1874 ca inginer. În 1880 lucrează ca asistent și devine membru al expediției polare suedeze (1882-1883). În anul următor este numit ca inginer șef al serviciului de patentare al inovațiilor.

În timpul expediției lui Nils Ekholm, el se ocupa cu studiul electricității aerului, iar ulterior cu studiul conductorilor termici. Între anii 1891 – 1894 era activ în partidul liberal sudez. El devine cunoscut în presa internațională, prin accidentul mortal suferit cu un aerostat cu hidrogen, cu care căuta să ajungă la polul nord. Știrea morții lui a sosit adusă de un porumbel de poștă.

Cadavrul inginerului a fost găsit abia în anul 1930 pe insula Kvitøya, el a fost dus în Suedia și acolo a fost icinerat. Prin găsirea jurnalului său de călătorie și developarea filmelor făcute de însoțitorul său Nils Strindberg, s-a reușit reconstiuirea mersului expediției și publicarea ei în presă. În prezent este controversată persoana inginerului, de unii experți fiind criticată.

 

13 iulie 1906 - În baza Decretului Regal nr. 2777 din 13 iulie 1906, semnat de regele Carol I, s-a pus piatra de temelie a ceea ce avea să devină clădirea “neo-românească” a Muzeului de la Şosea. Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MNŢR) este amplasat în Piaţa Victoriei din Bucureşti, în vecinătatea Muzeului de Ştiinţe Naturale “Grigore Antipa” şi a Muzeului de Geologie.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

13 iulie 1908 - Femeile concurează pentru prima dată la Jocurile Olimpice moderne.

Jocurile Olimpice de vară din 1908 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Jocurile Olimpice de vară din 1908 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

A IV-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Londra, Anglia în perioada 13 iulie – 31 octombrie 1908. Deoarece oficialitățile grecești insistau în dorința ca întrecerile olimpice să aibă loc numai pe pământ grecesc, CIO a făcut o concesie și a aprobat organizarea la Atena a unei ediții jubiliare, în 1906, pentru a sărbători împlinirea a 10 ani de la reluarea Jocurilor Olimpice. Ulterior, rezultatele înregistrate cu această ocazie au fost considerate ca neoficiale iar Olimpiada de la Londra considerată cea de-a patra ediție.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1918 - S-a născut Alberto Ascari, pilot italian (d. 1955)

Alberto Ascari, (născut 13 Iulie 1918 - decedat 26 Mai 1955), a fost un pilot de Formula 1, campion mondial în 1952 si 1953 cu Scuderia Ferrari - El Grafico del 06 de Enero de 1950. Edicion 1587 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Alberto Ascari – El Grafico del 06 de Enero de 1950. Edicion 1587 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Alberto Ascari, (născut 13 Iulie 1918 – decedat 26 Mai 1955), a fost un pilot de Formula 1, campion mondial în 1952 si 1953 cu Scuderia Ferrari.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1921 - A murit Gabriel Lippmann, fizician francez, laureat Nobel (n. 1845)

Gabriel Lippmann2.jpg

Gabriel Jonas Lippmann (n. 16 august 1845, Bonnevoie, Luxemburg – d. 13 iulie 1921) a fost un fizician francez, profesor universitar la Sorbona, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1908, pentru metoda sa de reproducere fotografică a culorilor pe baza fenomenului de interferență. A investigat fenomenele electrocapilare cu electrometrul capilar, care a servit, între altele, la dezvoltarea electrocardiografiei.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1924 - A murit Alfred Marshall, economist britanic (n. 1842)

Alfred Marshall (n. 26 iulie 1842; d. 13 iulie 1924) a fost un economist englez, reprezentant al neoclasicismului. - pictured in 1921 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Alfred Marshall – pictured in 1921 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Alfred Marshall (n. 26 iulie 1842; d. 13 iulie 1924) a fost un economist englez, reprezentant al neoclasicismului. Alfred Marshall s-a născut în Anglia în 1842 și este cel care a aplicat analiza marginală în modul cel mai limpede, este întemeietorul tradiției marginale care domină știința microeconomiei de astăzi. Odată ce și-a ales economia drept chemare, Marshall i s-a dedicat cu toată ființa sa, a luptat ca economia să fie tratată ca un domeniu separat de istorie și științele morale.

În acest sens, Marshall este cel care a formulat concepte precum: utilitate marginală, legea cererii, legea ofertei, cost marginal, elasticitate. Marshall le-a arătat economiștilor că trebuie să îmbine teoria cu practica, căci un model teoretic bine elaborat poate fi convingător pe hârtie, dar este inutil în momentul în care este aplicat in practică. Apărute pentru prima dată în 1890, „Principiile sale” și-au păstrat mult timp actualitatea încât manualele moderne de economie încă se mai bazează pe lucrarea sa.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1924 - S-a nascut Carlo Bergonzi, tenor italian (d. 2014)

Carlo Bergonzi (13 iulie 1924 – 25 iulie 2014) a fost un tenor italian - Carlo Bergonzi in front of Carnegie Hall in New York, 1994 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Carlo Bergonzi in front of Carnegie Hall in New York, 1994 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Carlo Bergonzi (13 iulie 1924 – 25 iulie 2014) a fost un tenor italian. A fost considerat unul dintre cei mai importanți cântăreți de operă ai secolului al 20-lea.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1928 - La concursul automobilistic de la Monthelery din Franţa, Matei Ghica a stabilit 8 recorduri mondiale.

Montlhery, showing banking.1920's - foto preluat de pe www.alamy.com

Montlhery, showing banking.1920′s - foto preluat de pe www.alamy.com

 

13 iulie 1929 - A murit Eusebius Mandyczewski compozitor austriac

Eusebius Mandyczewski.jpg

Eusebie Mandicevschi (cunoscut în Occident mai ales sub numele de Eusebius Mandyczewski, n. 18 august 1857, Bahrinești, Bucovina – d. 13 iulie 1929, Viena) a fost un compozitor, dirijor de cor și muzicolog român din Austria, originar din Bucovina. A compus piese pentru pian, cicluri de lieduri, coruri bărbătești, variațiuni pentru pian pe teme de Händel precum și un mare număr de lucrări liturgice pentru cor bărbătesc, pentru cor de femei și pentru cor mixt, armonizate, fie pentru două sau trei voci egale, fie pentru 4-5 voci mixte cu soliști. Se remarcă în deosebi cele 12 Liturghii ale sale, compuse în diferite tonalități și pentru diferite formații corale, în care mânuiește cu multă pricepere polifonia, dovedind o temeinică cunoaștere a motetului și madrigalului italian.

Eusebie Mandicevschi a scris muzică pe versurile unor poeți ca Taras Șevcenko, Iuri Adalbertovici Fedkovici, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Heinrich Heine, precum și compoziții bazate pe cântece populare ucrainiene, românești, germane și maghiare În ciuda acestor lucrări proprii, în prezent este mai bine cunoscut ca editor al compozițiilor clasice. S-a numărat între principalii inițiatori ai edițiilor complete cu operele compozitorilor Franz Schubert, Joseph Haydn și Johannes Brahms.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1930 - Primul Campionat Mondial de fotbal a fost organizat la Montevideo, Uruguay în perioada 13 iulie-30 iulie.

Campionatul Mondial de Fotbal 1930 - foto - ro.wikipedia.org

Campionatul Mondial de Fotbal 1930 – foto – ro.wikipedia.org

Au participat treisprezece echipe, șapte din America de Sud, patru din Europa și două din America de Nordl. Reprezentativa Romaniei a invins in ziua de 14 iulie 1930 selectionata Peru,cu scorul de 3-1. Secretarul Federației Române de Fotbal, Octav Luchide a fost cel care a înscris România la Cupa Jules Rimet, Carol al II-lea s-a ocupat personal de constituirea lotului și de a face posibilă expediția fotbaliștilor români, Rudy Wetzer a fost căpitanul echipei și cel care a ținut un Jurnal de Călătorie, antrenor a fost Costică Rădulescu iar Nicolae Covaci era la prima din cele trei participări ale sale la Cupa Mondiala.

Ai noștri au bătut Peru în primul meci cu 3-1 și au pierdut cu Uruguay cu 0-4. Adalbert Deșu a marcat primul gol al României la un Campionat Mondial, iar la întoarcere, Gara de Nord din București era plină de oameni veniți pentru a-i aclama pe tricolori. Uruguayul a a învins in finala în fața a 93.000 de spectatori cu scorul de 4-2 echipa Argentinei și a devenit astfel prima campioană mondială.

 

13 iulie 1935 - S-a născut Monique Wittig, scriitoare franceză (d. 2003)

Monique Wittig (uly 13, 1935 – January 3, 2003) was a French author and feminist theorist - Wittig in 1964 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Monique Wittig (uly 13, 1935 – January 3, 2003) was a French author and feminist theorist – Wittig in 1964 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1934 - S-a născut Wole Soyinka, scriitor nigerian, primul laureat Nobel din Africa

Soyinka, Wole (1934).jpg

Akinwande Oluwole Soyinka (n. 13 iulie 1934, Abeokuta, Nigeria) este un scriitor nigerian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1940 - S-a născut Patrick Stewart, actor britanic

Sir Patrick Stewart Hewes, OBE (n. 13 iulie 1940) este un actor englez de film și televiziune și rector universitar - Stewart at the Berlin Film Festival on 17 February 2017 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Patrick Stewart at the Berlin Film Festival on 17 February 2017 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Sir Patrick Stewart Hewes, (n. 13 iulie 1940) este un actor englez de film și televiziune și rector universitar. Este foarte cunoscut pentru interpretarea Căpitanului Jean-Luc Picard din Star Trek: Generația următoare și a Profesorului Charles Xavier din seria de filme X-Men. În continuarea seriei, Sir Patrick Stewart va juca alături de Sir Ian Mckellen în pelicula X-Men: Days Of Future Past.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1942 - S-a născut actorul american Harrison Ford.

Harrison Ford Césars 2010.jpg
Harrison Ford în 2010

Harrison Ford (n. 13 iulie 1942, Chicago, statul Illinois, Statele Unite) este un actor american, celebru în întreaga lume datorită rolurilor Han Solo din seria Războiul stelelor, Evadatul și Indiana Jones. Evreu dupa familia mamei, și cu rădăcini irlandeze și germane din partea paternă, este binecunoscut pentru rolul său din trilogia Războiul Stelelor, din rolul Han Solo și cel titular din Indiana.

A fost apreies Beneath două filme de-ale sale au fost incluse în Registrul Național al Filmului. În anul 1999, Ford a fost considerat de Empire drept cel mai bun actor din Topul starurilor cinematografice din toate timpurile . În iulie 2008, box office-ul lui Ford s-a ridicat la o valoare de aproximativ 100 miliarde de dolari, cu proprietăți de peste 1000 miliarde de dolari, situându-se astfel pe al doilea loc în topul celor mai înstărite staruri de la Holywood.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1943 - La închisoarea Stadelheim din München, a fost executat de catre regimul nazist, Alexander Schmorell, student la medicină, unul din membrii grupului de rezistență antinazistă Trandafirul Alb (n. 16 septembrie 1917, Orenburg, Rusia).

Alexander Schmorell (n. 16 septembrie 1917, Orenburg, Rusia - d. 13 iunie 1943, München) a fost unul din membrii grupului de rezistență antinazistă Trandafirul Alb - foto: spartacus-educational.com

Alexander Schmorell – foto: spartacus-educational.com

Alexander Schmorell (n. 16 septembrie 1917, Orenburg, Rusia – d. 13 iunie 1943, München) a fost unul din membrii grupului de rezistență antinazistă Trandafirul Alb. Alexander Schmorell s-a născut dintr-un tată neamț și o mamă rusoaică. A rămas orfan de mamă încă de mic, de aceea l-a urmat pe tatăl său – medic german – care s-a mutat la München în 1921. Astfel se explică bilingvismul lui Alexander: era cetățean german și vorbea germana, dar cunoștea la fel de bine limba rusă, pe care o cultiva ca un omagiu adus memoriei mamei sale. Alexander Schmorell a fost de religie creștin ortodox.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

13 iulie 1945 - A fost transportată prima bombă atomică în deșertul din New Mexico, fiind pregătită pentru primul test al unei bombe atomice care a avut loc două zile mai târziu.

 

13 iulie 1951 - A murit compozitorul austriac Arnold Schönberg ; (n. 1874).

Arnold Schoenberg la 1948.jpg
Photo of Arnold Schoenberg in Los Angeles, believed to be taken in 1948

Arnold Schoenberg (n. 13 septembrie 1874, Viena – d. 13 iulie 1951, Los Angeles) a fost un compozitor austriac, de orgine evreiască, elevul lui Gustav Mahler. Este considerat unul dintre pionierii muzicii dodecafonice. A compus marea parte a lucrărilor în Statele Unite ale Americii.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1954 - A murit Frida Kahlo, pictoriță mexicană (n. 1907)

Frida Kahlo de Rivera (născută Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón; 6 iulie 1907 – 13 iulie 1954) a fost o pictoriță mexicană care s-a făcut cunoscută mai ales prin autoportretele sale pictate într-un stil suprarealist - Kahlo in 1932, photographed by her father Guillermo Kahlo - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Frida Kahlo in 1932, photographed by her father Guillermo Kahlo – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Frida Kahlo de Rivera (născută Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón; 6 iulie 1907 – 13 iulie 1954) a fost o pictoriță mexicană care s-a făcut cunoscută mai ales prin autoportretele sale pictate într-un stil suprarealist. Frida Kahlo s-a născut și a murit în capitala Mexicului, Mexico City, în casa sa, cunoscută sub numele de Casa Albastră (Casa Azul) A afirmat mereu că s-a născut în 7 iulie 1910, deși certificatul de naștere atestă că s-a născut în 6 iulie 1907.

Prin aceasta e voia ca data sa de naștere să coincidă cu data de începere a Revoluției Mexicane, astfel încât viața ei să fi început odată cu nașterea Mexicului modern. Opera sa este considerată emblematică pentru cultura națională mexicană, îmbinând stilul suprarealist cu tradițiile indigene. Cultura mexicană și tradițiile amerindiene se îmbină armonios în pictura Fridei Kahlo, de multe ori lucrările sale fiind considerate adesea artă naivă, mai apropiate de folk art decât de curentul suprarealist propriu zis.

Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird (1940), Harry Ransom Center - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbird (1940), Harry Ransom Center – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Mulți au considerat însă că pictura sa se încadrează totuși în curentul suprarealist. În 1938, André Breton, inițiator și teoretician al suprarealismului, aprecia că pictura Fridei Kahlo este “o panglică în jurul unei bombe”. Artista a avut o căsnicie tumultuoasă (azi se spune “deschisă”) cu marele pictor mexican Diego Rivera. A suferit toată viața, având numeroase probleme de sănătate, multe cauzate de un teribil accident auto suferit în tinerețe.

Recuperarea îndelungată după accident, recuperare care nu s-a realizat niciodată complet, a izolat-o oarecum de restul lumii, această izolare, închidere în ea însăși, este reflectată în pictura sa, explicând oarecum de ce majoritatea lucrărilor sale sunt autoportrete. Multe autoportrete sunt un reflex al suferinței fizice cauzate de urmările accidentului suferit. Frida a afirmat în repetate rânduri: “mă pictez pe mine, pentru că mult prea adesea sunt singură și pentru că sunt subiectul pe care îl cunosc cel mai bine.” De multe ori spunea, “M-am născut cățea. M-am născut pictor.”
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1954 - A murit Irving Pichel, actor american și regizor de film (n. 1891)

Irving Pichel (n. 24 iunie 1891, Pittsburgh, Pennsylvania - d. 13 iulie 1954, Hollywood, California) a fost un actor şi regizor american - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Irving Pichel – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Irving Pichel (n. 24 iunie 1891, Pittsburgh, Pennsylvania – d. 13 iulie 1954, Hollywood, California) a fost un actor şi regizor american. S-a căsătorit cu Violette Wilson, fiica lui Jackson Stitt Wilson, un ministru metodist şi primarul socialist din Berkeley, California. Sora sa a fost actriţa Viola Barry. A avut trei copii Pichel Wilson, Julian Irving şi Marlowe Agnew.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 1957 - A murit Constantin Balmuș, filolog român (n. 1898).

Constantin Balmuș (n. 25 mai 1898, Murgeni, Vaslui - d. 13 iulie 1957, București) a fost un filolog român, specialist în limbile clasice, membru titular al Academiei Române - foto preluat de pe www.ziarulevenimentul.ro

Constantin Balmuș – foto preluat de pe www.ziarulevenimentul.ro

Constantin Balmuș (n. 25 mai 1898, Murgeni, Vaslui – d. 13 iulie 1957, București) a fost un filolog român, specialist în limbile clasice, membru titular al Academiei Române. A fost profesor la Universitatea din Iași, apoi la cea din București. A publicat printre altele: „Tehnica povestirii la Plutarh” (1925), „Tucidide. Concepția și metoda sa istorică” (1956) și alte studii filologice și istorice, antologii de literatură latină și greacă destinate învățământului, precum și traduceri din limba greacă, însoțite de studii introductive și comentarii. A fost bursier al Școlii române din Roma între anii 1925-1926.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1966 - A decedat prinţesa Beatrice de Saxa-Coburg-Gotha, sora mai mica a reginei Maria a României (n.20 aprilie 1884).

 

Prințesa Beatrice de Saxa-Coburg și Gotha (Beatrice Leopoldine Victoria; 20 aprilie 1884 – 13 iulie 1966) a fost membru al familie regale britanice, nepoată a reginei Victoria. Prin căsătorie a intrat în familia regală spaniolă; a fost soția lui Alfonso de Orleans y Borbón, infante al Spaniei. În familie era numită Bea - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Beatrice de Saxa-Coburg și Gotha – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Prințesa Beatrice de Saxa-Coburg și Gotha (Beatrice Leopoldine Victoria; 20 aprilie 1884 – 13 iulie 1966) a fost membru al familie regale britanice, nepoată a reginei Victoria. Prin căsătorie a intrat în famila regală spaniolă; a fost soția lui Alfonso de Orleans y Borbón, infante al Spaniei. În familie era numită Bea. Au existat zvonuri conform cărora Beatrice urma să se căsătorească cu Alfonso al XIII-lea al Spaniei însă s-a dovedit a fi un zvon fals devreme ce el s-a căsătorit cu verișoara ei, Victoria Eugenie de Battenberg în 1906. La nunta lor, Beatrice l-a întâlnit pe vărul regelui Alfonso, Alfonso de Orleans y Borbón, infante al Spaniei, al 5-lea Duce de Galliera.

Guvernul spaniol a obiectat ca un infante să se căsătorească cu o prințesă britanică care, spre deosebire de regina Victoria Eugenie nu voia să se convertească la catolicism. Regele a fost obligat să spună clar că în cazul în care nunta va avea loc, cuplul va trebui să trăiască în exil. Cu toate acestea, Beatrice și Alfonso au avut o slujbă romano-catolică și luterană la Coburg la 15 iulie 1909. Cuplul s-a stabilit la Coburg până în 1912 când s-au întors în Spania iar rangul lui de infante a fost restabilit.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.orgen.wikipedia.org

 

13 iulie 1969 - S-a născut Oleg Serebrian, politolog, eseist şi politician din R.Moldova.

Oleg Serebrian (n. 13 iulie 1969, Hădărăuți, raionul Ocnița) este un politolog, scriitor, diplomat și politician moldovean - foto preluat de pe www.facebook.com

Oleg Serebrian – foto preluat de pe www.facebook.com

Oleg Serebrian (n. 13 iulie 1969, Hădărăuți, raionul Ocnița) este un politolog, scriitor, diplomat și politician moldovean. Între 2005 și 2010 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în 2005 – 2006 fiind membru al Biroului Permanent al Parlamentului. Din iulie 2010 pînă în iulie 2015 a fost Ambasadorul Republicii Moldova în Franța și delegat permanent al Republicii Moldova la UNESCO.

La 7 decembrie 2010 Oleg Serebrian a fost ales, pentru un mandat de doi ani, Președinte al Congresului Uniunii Latine. La 13 noiembrie 2015 a fost numit prin decret prezidențial Ambasador al Republicii Moldova în Germania. Între anii 2001 și 2008 a fost președintele Partidului Social-Liberal. La 10 februarie 2008, în urma fuziunii Partidului Social-Liberal cu Partidul Democrat din Moldova, a fost ales prim-vicepreședinte al PDM, funcție din care a demisionat în iunie 2010, după numirea sa ca Ambasador al Republicii Moldova în Franța.

Oleg Serebrian este un militant federalist european, membru al Uniunii Federaliștilor Europeni. În 1997 a fondat Institutul de studii europene din Moldova, prima organizație neguvernamentală moldovenească specializată în probleme de integrare europeană. Din 1997 este membru al Consiliului Centrului Internațional de Formare Europeană, iar între 1999 și 2010 a fost președintele secției moldovenești a Mișcării Europene. Din 2013 este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1971 - A murit Franz Joseph, Prinț de Thurn și Taxis (n. 1893)

Prinţul Moştenitor Franz Joseph (dreapta) şi fratele său, Prinţul Karl August ,circa 1910 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Prinţul Moştenitor Franz Joseph (dreapta) şi fratele său, Prinţul Karl August ,circa 1910 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Franz Joseph Maximilian Maria Antonius Ignatius Lamoral, Prinţ de Thurn şi Taxis, (n. 21 decembrie 1893, Regensburg, Regatul Bavariei – d. 13 iulie 1971, Regensburg, Bavaria, Germania) a fost al 9-lea Prinţ de Thurn şi Taxis şi Şeful Casei princiare de Thurn şi Taxis din 22 ianuarie 1952 până la moartea sa, la 13 iulie 1971.
cititi mai mult en.wikipedia.org

 

13 iulie 1972 - S-a născut Gabriela Firea, editoare-prezentatoare şi realizatoare romancă de televiziune.

Gabriela Firea (n. 13 iulie 1972, Bacău) este om politic, membru al Partidului Social Democrat, aleasă Primar general al Municipiului București la alegerile din 5 iunie 2016 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Gabriela Firea – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Gabriela Firea (n. 13 iulie 1972, Bacău) este om politic, membru al Partidului Social Democrat, aleasă Primar general al Municipiului București la alegerile din 5 iunie 2016. În cariera sa politică a mai ocupat și alte funcții: consilier pentru relații publice și imagine a premierului Mugur Isărescu (ianuarie 1999), purtător de cuvânt și Secretar de Stat, șef al Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului Mugur Isărescu (februarie-decembrie 1999).
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1973 - A murit in Bucuresti compozitorul şi pedagogul Marţian Negrea; (n. 29 ianuarie 1893 în localitatea Vorumloc, astăzi Valea Viilor, jud. Sibiu).

Marţian Negrea (n. 29 ianuarie 1893, în Vorumloc, astăzi Valea Viilor, judeţul Sibiu - d. 13 iulie 1973, Bucureşti), a fost un compozitor român - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Marţian Negrea – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Marțian Negrea (n. 29 ianuarie 1893, în Vorumloc, astăzi Valea Viilor, județul Sibiu – d. 13 iulie 1973, București), a fost un compozitor român. Și-a început studiile muzicale la Sibiu (1910-1914), continuându-le la Viena (1918-1921) cu muzicianul de origine română Eusebie Mandicevschi și cu Franz Schmidt. La Viena a luat contact cu marea tradiție muzicală germană, dar și cu tendințele postromantice ale vremii, care i-au influențat din plin limbajul armonic.

Întors în țară, Marțian Negrea a ocupat în cursul anilor mai multe posturi de profesor la Conservatorul din Cluj, unde a predat teoria formelor muzicale și a instrumentelor, contrapunct, muzică de cameră, (1921-1941) și la Conservatorul din București (1941-1963). Prima publicare a zece piese în caracter românesc extrase din Codex Caioni a fost făcută de compozitorul Marțian Negrea într-unul din studiile sale. Creația sa muzicală, deși nu prea numeroasă, cuprinde toate genurile.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 1974 - A murit Patrick Maynard Stuart Blackett, fizician britanic, laureat Nobel (n. 1897)

Patrick Maynard Stuart Blackett (n. 18 noiembrie 1897 — d. 13 iulie 1974) a fost un fizician englez cunoscut pentru lucrul său la perfecționarea camerelor cu ceață, și studiile privind razele cosmice și paleomagnetismul. A avut un rol important în timpul celui de-al doilea război mondial, fiind consilier în materie de strategie militară - foto: npgprints.com

Patrick Maynard Stuart Blackett (1897 — 1974)  - foto: npgprints.com

Patrick Maynard Stuart Blackett (n. 18 noiembrie 1897 — d. 13 iulie 1974) a fost un fizician englez cunoscut pentru lucrul său la perfecționarea camerelor cu ceață, și studiile privind razele cosmice și paleomagnetismul. A avut un rol important în timpul celui de-al doilea război mondial, fiind consilier în materie de strategie militară

 

13 iulie 1977 - O pană de curent de 25 de ore a cauzat panică şi haos în New York.

 

13 iulie 1985 -  Pe stadioanele Wembley din Londra și JFK din Philadelphia (în imagine) au avut loc concertele de muzică rock Live Aid, organizate de Bob Geldof și Midge Ure cu scopul colectării de fonduri pentru ameliorarea efectelor foametei din Etiopia.

 

13 iulie 1990 - Liga Studenţilor din Institutul Politehnic Bucureşti, Asociaţia studenţilor arhitecţi şi Grupul Independent pentru Democraţie organizează un marş de solidaritate cu Marian Munteanu şi cu ceilalţi arestaţi, în zilele de 13–15 iunie.

Liga Studenţilor - foto - ligastudentilor.ro

Liga Studenţilor – foto – ligastudentilor.ro

Peste 200.000 de oameni participă în Bucureşti la “Marşul Alb“ organizat de Liga Studenţilor pentru a cere eliberarea lui Marian Munteanu şi a celorlalte persoane arestate cu o lună în urmă. (ligastudentilor.ro)

Marşul Alb

Marşul Alb

Pe 13 iulie 1990, la o lună de la Mineriadă, între 200.000 de mii de oameni şi 250.000 – conform unuia dintre organizatori -, au mărşăluit pe bulevardele centrale ale Bucureştiului cerând eliberarea lui Marian Munteanu şi a celorlalţi deţinuţi politici, între care se numărau mulţi studenţi.
cititi mai mult pe www.ziaristionline.ro

 

13 iulie 1995 - Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie privind protecţia drepturilor minorităţilor şi protecţia drepturilor omului în România.

 

13 iulie 1995 - Republica Moldova a semnat documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind, oficial, cel de–al 35–lea membru al organizaţiei (Strasbourg).

Statele membre ale Consiliului Europei - foto: coe.mae.ro

Statele membre ale Consiliului Europei – foto: coe.mae.ro

 

13 iulie 1995 - Albania a intrat oficial în Consiliul Europei, devenind cel de-al 36-lea membru al acestei organizaţii.

Amplasarea Albaniei - foto: ro.wikipedia.org

Amplasarea Albaniei – foto: ro.wikipedia.org

Integrarea euro-atlantică a Albaniei este scopul principal urmărit de guvernele post-comuniste. Aderarea Albaniei la UE este considerată și ea una din prioritățile Comisiei Europene. Albania, împreună cu Croatia, a aderat la NATO la 1 aprilie 2009, ele devenind al 27-lea și al 28-lea membru al alianței.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 2000 - Istoricului american de origine română Radu Florescu i s–a acordat titlul Honoris Causa al Academiei Române.

Radu Florescu (n. 23 octombrie 1925 – d. 18 mai 2014) a fost un istoric și profesor universitar de origine română - Florescu speaking at Clemson University in 1977 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Radu Florescu speaking at Clemson University in 1977 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Radu Florescu (n. 23 octombrie 1925 – d. 18 mai 2014) a fost un istoric și profesor universitar de origine română. Radu Florescu este autorul a numeroase articole academice și cărți referitoare la România și istoria României. Radu Florescu a obținut diplomele de licență și master de la Christ Church, Universitatea Oxford în Marea Britanie, înainte de a se muta în Statele Unite ale Americii, unde și-a completat studiile prin obținerea unui doctorat la Universitatea Indiana.

A deținut poziția de profesor emerit de istorie la Boston College. Radu Florescu a fost, de asemenea, directorul Centrului de Studii Est Europene (East European Research Center) al regiunii de nord-est a Statelor Unite ale Americii, cunoscută sub numele de Noua Anglie (New England). În anul 1996 a fost numit consul onorific pentru regiunea New England de către Ministerul afacerilor externe a României.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

13 iulie 2000 - Guvernul bulgar a decis închiderea definitivă a celor mai vechi două reactoare de la centrala atomică de la Kozlodui până la sfârşitul lui 2002, în deplin acord cu cerinţa de aderare la Uniunea Europeană.

 

13 iulie 2003 - Si-a inceput activitatea primul guvern interimar în Irak, dupa inlaturarea dictaturii lui Saddam Hussein.

 

13 iulie 2011 - A decedat compozitorul si interpretul roman de muzica usoara Cornel Fugaru, conducator al grupului de muzica pop „Sincron ; (n. 1940)

Cornel Fugaru (n. 2 decembrie 1940, București; d. 13 iulie 2011, București), compozitor de muzică ușoară, solist vocal și instrumentist român, lider al formației Sincron - foto: cinemagia.ro

Cornel Fugaru – foto: cinemagia.ro

Cornel Fugaru (n. 2 decembrie 1940, București; d. 13 iulie 2011, București), compozitor de muzică ușoară, solist vocal și instrumentist român, lider al formației Sincron.

 

13 iulie 2013 - A murit Cory Monteith, actor și cântăreț canadian (n. 1982)

Cory Allan Michael Monteith (11 mai 1982 - 13 iulie 2013) a fost un actor şi cântăreţ canadian - Monteith la sfârşitul lui 2011 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Monteith la sfârşitul lui 2011 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Cory Allan Michael Monteith (11 mai 1982 – 13 iulie 2013) a fost un actor şi cântăreţ canadian, cunoscut pentru rolul de Finn Hudson din serialul celor de la Fox, Glee. Născut la Calgary şi crescut în Victoria, a avut o adelecenţă tulbure, începând consumul de droguri la vârsta de 13 ani, apoi la 16 ani a renunţat la şcoală. După ce familia a insistat, acesta s-a internat într-o clinică de reabilitare la vârsta de 19 ani, începând să îşi reconstruiască viaţa.

Cariera de actor şi-a început-o în Vancouver, unde a avut roluri minore, iar după înregistrarea piesei Can’t Fight This Feeling, acesta a ajuns la rolul vieţii: Finn din serialul Glee, unde joacă rolul fundaşului din echipa de fotbal a liceului care se înscrie în clubul muzical. În ultimele sezoane, acesta absolvă şcoala, dar se întoarce ca îndrumător al trupei. După succesul din Glee, acesta a apărut în mai multe filme. Într-un interviu din 2011, acesta a discutat despre problema sa cu drogurile, iar din aprilie 2013 a început din nou să caute tratamente pentru dependenţa sa. La data de 13 iulie 2013 a fost găsit mort în camera sa de hotel din Vancouver.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 2014 - A murit Lorin Maazel, dirijor, compozitor și violonist american (n. 1930)

Lorin Maazel (n. 6 martie 1930, Neuilly-sur-Seine, Franţa - d. 13 iulie 2014, Virginia, Statele Unite ale Americii) a fost un dirijor, compozitor şi violonist american - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Lorin Maazel – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Lorin Maazel (n. 6 martie 1930, Neuilly-sur-Seine, Franţa – d. 13 iulie 2014, Virginia, Statele Unite ale Americii) a fost un dirijor, compozitor şi violonist american. După încheierea studiilor la Pittsburgh în 1951, a început să dirijeze cele mai prestigioase orchestre europene. În 1960, a devenit cel mai tânăr dirijor – şi primul dirijor american – care a dirijat la prestigiosul Festival de la Bayreuth, în Lohengrin de Wagner.

Pe 26 februarie 2008, cu Orchestra filarmonică de la New York, a dat un concert la Pyongyang, capitala ţării celei mai izolate din lume, Coreea de Nord. Acest concert excepţional a făcut parte din fragilul proces de reconciliere între cele două ţări. Orchestra a executat, între altele, muzică cehă (Simfonia n° 9 de Dvořák), americană (Un american la Paris de Gershwin), ouvertura Candide de Bernstein şi franceză (Arleziana de Bizet).
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

13 iulie 2014 - A murit Nadine Gordimer, scriitoare sud-africană (n. 1923)

Nadine Gordimer (n. 20 noiembrie 1923, Springs, provincia Gauteng – d. 13 iulie 2014, Johannesburg) a fost una din cele mai cunoscute scriitoare din Africa de Sud - Gordimer at the Göteborg Book Fair, 2010 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Nadine Gordimer at the Göteborg Book Fair, 2010 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Nadine Gordimer (n. 20 noiembrie 1923, Springs, provincia Gauteng – d. 13 iulie 2014, Johannesburg) a fost una din cele mai cunoscute scriitoare din Africa de Sud. Nadine Gordimer s-a născut într-o familie de emigranţi evrei săraci. Ea a început să scrie foarte devreme şi prima ei carte s-a publicat când avea 14 ani. În 1974, Nadine Gordimer primeşte premiul Booker Prize, iar în 1991 este laureată a Premiului Nobel pentru Literatură. Una dintre cele mai cunoscute maxime ale sale este: “Adevărul nu e intotdeauna frumos însă căutarea sa, este.”
cititi mai mult pe ro.wikipedia.orgen.wikipedia.org

 

13 iulie 2015 - A murit Ildikó Tordasi, floretistă maghiară, campioană olimpică la Montréal 1976 (n. 1951)

Ildikó Tordasi (născută Ildikó Schwarczenberger 9 septembrie 1951, Budapesta – d. 13 iulie 2015, Budapesta) a fost o scrimeră maghiară specializată pe floretă - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Ildikó Tordasi - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Ildikó Tordasi (născută Ildikó Schwarczenberger 9 septembrie 1951, Budapesta – d. 13 iulie 2015, Budapesta) a fost o scrimeră maghiară specializată pe floretă. La individual a fost campioană olimpică la Montréal 1976 și dublă vicecampioană mondială în 1973 și 1974. Cu echipa Ungariei a fost vicecampioană olimpică la München 1972 și dublă campioană mondială în 1971 și 1973. De-a lungul carierei a strâns 15 medalii olimpice și mondiale. După ce s-a retras a devenit antrenoare de scrimă la clubul său, MTK Budapesta.

 

13 iulie 2019 - Rusia a lansat cu succes telescopul spaţial Spektr-RG. Spektr-RG urmează să fie plasat în punctul Lagrange 2 dintre Pământ şi Soare, punct în care atracţia gravitaţională a celor două corpuri cosmice se anulează reciproc, iar telescopul îşi va putea face observaţiile cu un minim consum de combustibil pentru menţinerea poziţiei. Conform Roskosmos, Spektr-RG urmează să detecteze şi să transmită date despre peste 100.000 de roiuri galactice, 3 milioane de găuri negre supermasive, zeci de mii de regiuni galactice active în care se aprind noi stele etc.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

13 iulie 2019 - Simona Halep a învins-o pe Serena Williams (6-2, 6-2) în finala de la Wimbledon. Este al doilea titlu de Grand Slam câștigat și este prima jucătoare din România care câștigă turneul de la Wimbledon.

Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon (13 iulie 2019) - foto preluat de pe /www.facebook.com/simonahalep

Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon (13 iulie 2019) – foto preluat de pe www.facebook.com/simonahalep

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, sâmbătă, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams în finală cu 6-2, 6-2. Halep a obţinut al doilea său titlu de Mare Şlem din palmares, după unul dintre cele mai bune meciuri din carieră, în urma unei victorii în doar 55 de minute în faţa fostului lider mondial. Simona Halep (27 ani), numărul şapte mondial, a pierdut un singur set în drumul către al doilea titlu de Grand Slam, în faţa Mihaelei Buzărnescu, în turul al doilea, primul său titlu de Mare Şlem fiind câştigat în 2018, la Roland Garros.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

13 iulie 2020 - La Ordinea Zilei

 

articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com