APADOR-CH

431690_288225927903397_458872332_n

Despre

Respectarea drepturilor omului şi a principiului preeminenţei legii.
Misiune

Misiunea APADOR-CH este aceea de a determina creşterea gradului de conştientizare şi respectare a drepturilor omului şi a principiului preeminenţei legii.

Descriere

APADOR-CH (Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată în 1990.

Ne dorim să fim:
- un element de referinţă influent şi principial, în dialog cu statul
- un factor determinant al schimbării societăţii şi instituţiilor sale în sensul realizării unei culturi democratice, bazată pe respectarea drepturilor omului

Informaţii generale

Înfiinţată 1990

Produse Activitati APADOR-CH:
- elaborăm comentarii scrise şi propuneri de modificare a legilor/proiectelor de legi cu impact asupra drepturilor şi libertăţilor civile
- efectuăm investigaţii extrajudiciare în penitenciare şi aresturile Poliţiei pentru monitorizarea condiţiilor de detenţie
- efectuăm investigaţii extrajudiciare în cazuri de încălcări ale dreptului la viaţă, dreptului de a nu fi torturat, supus la tratamente inumane sau degradante, dreptului la libertate şi siguranţă a persoanei, pe care le considerăm relevante
- susţinem cazuri strategice în faţa instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului
- iniţiem şi susţinem campanii de informare a publicului în probleme privind drepturile omului
- dialogăm cu autorităţile competente ale statului
- furnizăm informaţii celor care doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului

articol preluat de pe https://www.facebook.com/APADOR.CH