Guvernul a modificat regulamentul de urbanism cu o derogare de la normele de sănătate a locuitorilor

pug-bucuresti-publicata

Mediafax

Reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată vor putea fi amplasate şi în varianta supraterană, în intravilan şi extravilan, Guvernul aprobând pentru aceasta o excepţie de la normele legale privind calitatea spaţiului public, protecţia mediului, sănătatea şi siguranţa locuitorilor.

Derogarea a fost decisă de Guvern printr-o hotărâre care modifică regulamentul general de urbanism.

Legislaţia actuală stabileşte că, în scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţii locuitorilor, precum şi pentru cresterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare de tipul conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, sistemelor de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţelelor termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructurii ori altor instalaţii sau construcţii de acest gen, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană.

Guvernul a decis însă ca, prin excepţie de la această regulă, reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată acestora să poată fi amplasate şi în varianta supraterană, în intravilanul şi extravilanul comunelor, satelor şi localităţilor aparţinătoare oraşelor şi municipiilor.

articol preluat de pe http://m.mediafax.ro/