Timotei de la Simboli (†795)

Sfântul Cuvios Timotei (†795) - foto preluat de pe doxologia.ro

foto preluat de pe doxologia.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.org; doxologia.ro

 

Timotei de la Simboli

Cuviosul Timotei de la Simboli a fost un călugăr ascet cu viață sfântă din Olimpul Bitiniei în secolul al VIII-lea, în timpul luptelor pentru cultul icoanelor.

Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 21 februarie.

Acest fericit, intrând de tânăr în viața monahală a dus viață ascetică în mănăstirea semi-eremitică de la Simboli, în Muntele Olimp (Bitinia), care a fost întemeiată de sfântul Teoctist și unde a trăit și cuviosul Platon (prăznuit la 4 aprilie) înainte ca să devină egumen al Mănăstirii vecine Sacudion.

Și stingându-și cu totul săltările patimilor cu multă înfrânare și cu neîncetate rugăciuni și ajungând mai presus de patimi, s-a arătat vas ales al Sfântului Duh, rămânând până la sfârșitul vieții sale în feciorie și sufletește și trupește.

Pentru aceasta a și avut tăria să mărturisească credința adevărată înaintea persecutorilor iconoclaști.

A primit și darul tămăduirilor; căci și demonii din oameni a alungat, și toate celelalte boli a tămăduit.

Astfel viețuind și ajungând la bătrâneți bune, și-a săvârșit viața, mutându-se la Domnul către anul 795.

Moaștele sale erau cinstite în mănăstirea sa din Simboli.

Troparul Sfântului Cuvios Timotei din Simboli, glasul al 4-lea

Dumnezeul părinţilor noştri, Care Te porţi pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile părinţilor noştri, îndreptează viaţa noastră în pace.

Condacul Sfântului Cuvios Timotei din Simboli, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Ca o stea luminoasă de la Răsărit strălucind, ai luminat în inimile credincioşilor faptele bune ale minunilor tale, purtătorule de minuni, de Dumnezeu Înţelepţite Timotei.

 

Viața Sfântului Cuvios Timotei

Sfântul Cuvios Timotei (†795) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Cuvios Timotei (†795) – foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Cuvios Timotei s-a învrednicit a lua darul tămăduirii și putere asupra diavolilor și făcea minuni cu rugăciunile sale, tămăduind toate neputințele și izgonind de la oameni duhurile cele viclene.

Lângă muntele Olimpului era un loc pustiu, ce se numea Simvoli, și o mănăstire într-însul. În acea mănăstire era arhimandrit cuviosul Teoctist, un bărbat îmbunătățit, de care și cuviosul Platon mărturisitorul se povățuia spre viața monahicească.

La acest fericit arhimandrit Teoctist se afla unul din ucenici, adică acest cuvios Timotei, care din tinerețe a primit viața monahicească și se nevoia în post, în înfrânare și în rugăciunile cele de toată noaptea, omorându-și cu totul zburdările cele pătimașe.

El a fost nepătimaș și desăvârșit până la sfârșitul său, fiind feciorelnic cu trupul și cu sufletul, pentru că a pus așezământ ochilor săi, din tinerețile sale, ca să nu privească niciodată la fața femeiască.

De aceea, s-a învrednicit a lua darul tămăduirii și putere asupra diavolilor și făcea minuni cu rugăciunile sale, tămăduind toate neputințele și izgonind de la oameni duhurile cele viclene.

Apoi a trecut din loc în loc mulți ani, viețuind singur prin munți și prin pustietăți întru Dumnezeu, și cu rouă de lacrimi răcorindu-și sufletul în neîncetatele rugăciuni.

Într-o viață ca aceasta petrecându-și zilele, a ajuns la adânci bătrâneți și s-a dus către Domnul.