Articole

Sfântul Sava de la Buzău (Sava Gotul)

Sfântul Sava de la Buzău (Sava Gotul)

foto preluat de pe doxologia.ro
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

 

Sfântul mucenic Sava de la Buzău, cunoscut și sub numele Sava Gotul, s-a născut în anul 334 (aproximativ), în Dacia, în zona deluroasă a Subcarpaților de Curbură, în apropiere de râul Mousaios (Buzăul de azi). Viața și martirizarea sa sunt descrise în „Scrisoarea Bisericii lui Dumnezeu din Goția către Biserica lui Dumnezeu care se găsește în Capadocia și către toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale”, adresată Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe data de 12 aprilie.

 

Viața

În secolele al III-lea și al IV-lea, după retragerea romanilor din Dacia (retragere ordonată de împăratul Aurelian în 271), goții au ocupat o parte a Daciei extra-carpatine. Așezările goților din Dacia cuprindeau numai câmpia răsăriteană (Moldova și partea estică a Țării Românești de mai târziu), în timp ce în partea centrală și muntoasă a provinciei, care fusese cel mai mult colonizată și romanizată în timpul guvernării romane, continua să locuiască populația daco-romană, rămasă aici după retragerea legiunilor și a administrației romane peste Dunăre.

Sf. Sava s-a născut din părinți creștini. Actul său de martirizare precizează că ar fi fost cantor sau dascăl în interiorul comunităților religioase ale eparhiei episcopului got Ulfila, fiind ucenic și ajutor al preotului got Sansala din Dacia. Sursele religioase menționează faptul că era un om drept în credință, blând, smerit, cucernic, gata spre ascultare, liniștit și negrabnic la cuvânt. În afară de îndrumătorul său duhovnicesc, preotul Sansala, evlaviosul Sava era apropiat sufletește și de preotul Gutticas, care păstorea într-o cetate apropiată. Prin acești slujitori și prin legătura neîntreruptă cu poporul dreptcredincios, prin post și rugăciune, tânărul Sava și-a sporit evlavia, blândețea, smerenia, iubirea de adevăr și statornicia în credința ortodoxă.

Sfântul mucenic Sava de la Buzău, cunoscut și sub numele Sava Gotul, s-a născut în anul 334 (aproximativ), în Dacia, în zona deluroasă a Subcarpaților de Curbură, în apropiere de râul Mousaios (Buzăul de azi). Viața și martirizarea sa sunt descrise în „Scrisoarea Bisericii lui Dumnezeu din Goția către Biserica lui Dumnezeu care se găsește în Capadocia și către toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale”, adresată Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe data de 12 aprilie - foto: ro.orthodoxwiki.org

Sfântul mucenic Sava de la Buzău – foto: ro.orthodoxwiki.org

 

Martiriul

În anul 372, regele got Athanaric a ordonat persecuții aprige împotriva creștinilor din teritoriile controlate de goți. Episcopul Ulfila a reușit să se refugieze la sud de Dunăre, în Imperiul Roman, dar preotul Sansala și ucenicul său Sava au fost prinși și chinuiți pentru credința lor în Hristos. În cele din urmă preotul Sansala a fost eliberat, dar Sava a fost martirizat.

Chinuitorii săi, conduși de Atharid, fiul dregătorului got Rotheseu, l-au legat pe tânărul Sava și l-au purtat prin văile împădurite care fuseseră arse de curând, prin cioturi ascuțite, biciuindu-l. Făcându-se ziuă, prigonitorii au văzut însă că pe trupul Sfântului Sava nu se afla nici un semn de vătămare, de aceea s-au înfuriat și mai tare l-au răstignit pe două osii și l-au trântit la pământ, lăsându-l să se chinuiască aproape toată ziua și noaptea ce au urmat.

Spre dimineață, o femeie ce trecea pe acolo l-a dezlegat, dar el a continuat să rămână în locul acela, netemându-se de ceea ce avea să urmeze. Când Atharid a aflat de aceasta, a poruncit ca Sfântul să fie legat cu mâinile de o grindă, după care a adus la el mâncăruri jertfite idolilor, din care a vrut să-l oblige să mănânce. Însă Sfântul a spus că acele mâncăruri sunt spurcate, ca și cel ce le-a trimis, mărturisindu-l pe Hristos ca fiind singurul Stăpân și Domn.

Auzind acestea, unul din slujitori a aruncat în pieptul Sfântului un drug de fier ascuțit, dar Sfântul a rămas nevătămat, prin credința și darul lui Dumnezeu. Auzind toate acestea, Atharid a poruncit ca Sfântul Sava să fie aruncat în râul Mousaios (Buzăul de azi). Când au ajuns însă pe malul râului, slujitorii înfricoșați de minunile care le văzuseră, voiau să-l lase pe Sfânt să fugă, dar acesta s-a împotrivit, spunându-le:

Împliniți porunca ce vi s-a dat. Eu văd dincolo de râu. Iată, în față stau în slavă cei ce au venit să mă primească (îngerii). Care așteaptă să ia sufletul meu și să-l ducă în lăcașul slavei lui Dumnezeu!

Atunci, slujitorii i-au pus peste gât un lemn foarte greu, și așa l-au aruncat în apă. Astfel s-a săvârșit din această viață, prin lemn și prin apă, Sfântul Sava, la vârsta de 38 de ani. După ce l-au înecat, ucigașii i-au scos afară din apă trupul, pe care însă l-au lăsat neîngropat, și au plecat. Trupul său a fost găsit nevătămat de frații creștini și îngropat cu cinstea cuvenită, într-un loc tainic, știut numai de ei.

Sfântul mucenic Sava de la Buzău, cunoscut și sub numele Sava Gotul, s-a născut în anul 334 (aproximativ), în Dacia, în zona deluroasă a Subcarpaților de Curbură, în apropiere de râul Mousaios (Buzăul de azi). Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe data de 12 aprilie - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sfântul mucenic Sava de la Buzău – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Moaștele

Moaștele Sfântului Sava de la Buzău au fost luate în cele din urmă de preotul Sansala și trimise la sud de Dunăre, episcopului Ascholius. La cererea Sfântului Vasile cel Mare, guvernatorul provinciei Sciția, Iulius Soarnus, a trimis bărbați vrednici de încredere pentru a ridica moaștele Sfântului Sava și a le duce în Cezareea Capadociei. Într-o epistolă din anul 374, Sfântul Vasile cel Mare confirmă primirea neprețiosului dar, mulțumind totodată pentru ajutorul acordat. Aceste sfinte moaște au fost însoțite și de o scrisoare a episcopului Bretanion al Tomisului de la acea dată, în care se descrie martiriul Sfântului Sava.

Totodată, o altă epistolă a Sfântului Vasile cel Mare sugerează faptul că Bretanion este cel care ar fi redactat actul martiric al Sfântului Sava de la Buzău. Numindu-l pe destinatarul acestei epistole theosevis (pios în grecește, termen rezervat clerului, mai ales episcopilor), Sf. Vasile îi scrie : Tu ai cinstit pământul patriei tale (Capadocia) cu moaștele un martir care a înflorit de curând pe un pământ barbar (Goția) care este învecinat cu al vostru (Dobrogea).

Din păcate însă, nu s-au păstrat scrisorile de răspuns ale episcopului Bretanion către Sfântul Vasile cel Mare, pentru a exista o confirmare a faptului că episcopul Bretanion al Tomisului este într-adevăr cel care a scris actul martiric al Sfântului Sava de la Buzău.

 

Proslăvirea ca sfânt

La 20 iunie 1992, Biserica Ortodoxă Română a făcut cea de a treia canonizare din istoria sa, după cele făcute în 1517 și în 1955-56. Alături de sfinții români a trecut în calendar și sfinți din alte neamuri care au predicat și au fost martirizați în părțile noastre, între care și Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, zis Gotul, prăznuit în fiecare an la 12 aprilie.

 

cititi mai mult pe ro.orthodoxwiki.org
cititi mai mult despre si pe: ro.wikipedia.org; basilica.rodoxologia.ro; en.wikipedia.org

✝ Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcop de Parion; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina

Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 12 aprilie

foto: doxologia.ro

✝ Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcop de Parion; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom


Sf. Mc. Sava de la Buzău, Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul, Episcop de Parion

Sfântul mucenic Sava de la Buzău, cunoscut și sub numele Sava Gotul, s-a născut în anul 334 (aproximativ), în Dacia, în zona deluroasă a Subcarpaților de Curbură, în apropiere de râul Mousaios (Buzăul de azi). Viața și martirizarea sa sunt descrise în „Scrisoarea Bisericii lui Dumnezeu din Goția către Biserica lui Dumnezeu care se găsește în Capadocia și către toate Bisericile locale ale Sfintei Biserici universale”, adresată Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe data de 12 aprilie - foto: ro.orthodoxwiki.org

Sfântul mucenic Sava de la Buzău – foto: ro.orthodoxwiki.org

articol: basilica.ro

11 aprilie 2016

Sfântul Sava s-a născut în anul 334, fiind fiul unor creştini evlavioşi din părţile Buzăului, în vremea când această parte a ţării era stăpânită de goţi. Crescând duhovniceşte sub povaţa preoţilor Sansalas şi Gutticas, tânărul Sava şi-a sporit evlavia, râvna pentru rugăciune, blândeţea, smerenia, iubirea de adevăr şi statornicia în credinţa ortodoxă. Crescând cu vârsta, el cânta psalmi în biserică şi ducea o viaţă pilduitoare. Apropierea de Dumnezeu l-a făcut pe Sfântul Sava să fie blând şi răbdător faţă de toţi, gata la ascultarea cea bună şi împodobit cu smerenie creştină şi cu celelalte virtuţi. Traiul său zilnic era simplu, nu se îngrijea să strângă averi, ci se mulţumea numai cu agonisirea necesară îmbrăcăminţii şi hranei. Era înfrânat în toate, feciorelnic, postind zilnic şi stăruind în rugăciune; nu se amesteca în ceea ce nu-i folosea şi îşi păstra în orice împrejurare credinţa dreaptă lucrătoare prin iubire.

Când goţii păgâni au început prigonirea creştinilor, regele Atanaric a poruncit ca un idol să fie purtat într-un car prin cetăţi şi sate şi să i se aducă jertfe. Sfântul Sava îndemna pe creştini să nu jertfească idolilor şi să nu mănânce din cărnurile jertfite, deoarece aceasta însemna tăgăduirea credinţei în Hristos. Înainte de Paştele anului 372, Sfântul Sava a vrut să meargă în alt sat pentru sfintele slujbe, dar un înger al Domnului i s-a arătat şi i-a spus să se întoarcă în satul său, pregătindu-l pentru mucenicie. La puţină vreme după aceasta, Sfântul, mărturisind că este creştin, a fost prins de goţii păgâni şi supus la chinuri pentru a se lepăda de credinţa în Hristos. Mai întâi l-au bătut cu nuiele şi cu bice, dar, fiind ocrotit de harul lui Dumnezeu, Sfântul Sava le-a arătat că bătăile pe care le îndurase nu lăsaseră niciun semn pe trupul lui. Atunci, mâniindu-se chinuitorii, au luat o osie de căruţă şi punându-i-o pe umeri i-au întins mâinile până la capetele ei. Apoi i-au legat şi de picioare altă osie şi astfel, întins pe cele două osii, l-au aruncat şi l-au lăsat să zacă pe spate, chinuindu-se o noapte întreagă. Apoi, i-au dat să mănânce mâncare jertfită idolilor. Sfântul însă s-a împotrivit, numindu-l pe conducătorul păgânilor, Atharid, nelegiuit şi blestemat. Auzind aceasta, unul dintre slujitorii lui Atharid a luat un drug de fier şi l-a aruncat cu ascuţişul în pieptul sfântului cu atâta putere, încât cei de faţă credeau că acesta va muri îndată. Dar el, păzit fiind de Dumnezeu, i-a spus păgânului: „Tu socoteşti acum că m-ai rănit cu drugul. Să ştii însă că aceasta m-a durut atât de mult încât parcă ai aruncat în mine cu un fir de lână.” În faţa morţii care îl pândea din clipă în clipă, Sfântul Sava nu şi-a împuţinat credinţa, nu şi-a ostoit râvna statorniciei, pe calea cea strâmtă şi cu chinuri, şi nu şi-a împuţinat răbdarea. Întărit de Cel pe Care Îl mărturisea cu atâta jertfelnicie, a îndurat toate suferinţele şi nici n-a strigat, nici n-a gemut de durere şi nici nu s-a văzut vreo urmă de rană pe trupul lui. Atharid, auzind că Sfântul Sava a înfruntat cu seninătate toate chinurile la care a fost supus şi că a rămas statornic în dreapta şi adevărata sa credinţă, a poruncit să-l înece în râul Museos, care astăzi este numit Buzău. Iar când au ajuns la malul râului, cei ce-l ţineau s-au sfătuit între ei: „Hai să-l eliberăm pe acest nevinovat, căci de unde va şti aceasta Atharid?”. Dar fericitul Sava a zis către ei: „De ce vorbiţi deşertăciuni şi nu împliniţi ceea ce vi s-a poruncit? Eu văd ceea ce voi nu puteţi vedea. Iată, de faţă stau în slavă îngerii care au venit să mă primească!”. Atunci l-au coborât în apă pe cel ce mulţumea şi-L preaslăvea pe Dumnezeu şi, punându-i un lemn peste gât, l-au împins spre adânc. După ce l-au înecat, l-au scos din apă, l-au lăsat neîngropat şi au plecat. Nu s-a atins de el nicio fiară sălbatică, ci trupul lui a fost ridicat de fraţi şi îngropat. Era ziua de 12 aprilie a anului 372.

În urma schimbului de scrisori dintre Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Bretanion, Episcopul Tomisului, cu îngăduinţa Bisericii din Goţia, guvernatorul Dobrogei, Iunius Soranus, a trimis bărbaţi vrednici de încredere să ridice moaştele Mucenicului Sava şi să le ducă în Capadocia, de unde proveneau strămoşii Sfântului, luaţi robi de către goţi.

articol preluat de pe: basilica.ro


†) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ierarh Mărturisitor Vasile de Parios; Sf. Ier. Zenon al Veronei; Sf.Antuza

Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 11 aprilie - foto: doxologia.ro

Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 12 aprilie – foto: doxologia.ro

articol preluat de pe: calendar-ortodox.ro

Sinaxar 12 Aprilie

Întru această lună, în douăsprezece zile, facem pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Sava, cel numit Gotul.

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău. Praznuirea sa de catre Biserica Ortodoxa se face la data de 12 aprilie - foto: crestinortodox.ro

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău. Praznuirea sa de catre Biserica Ortodoxa se face la data de 12 aprilie – foto: crestinortodox.ro

Sf. Sava GotulAcest sfant parinte al nostru a pătimit pentru Hristos la anul 372, în vremea prigoanei lui Atanaric, de la dregătorul Atarid, săvârşindu-se prin înecare în râul Buzău. Despre aceasta a scris Marele Vasile, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, cerând moaştele sale de la Biserica din Goţia.

Tot întru această zi, facem pomenirea Sfântului Vasile, episcopul cetăţii Pariei din Asia cea Mică, cel care s-a săvârşit la anul 775, mărturisind pentru sfintele icoane.

Tot întru această zi, pomenirea cuvioasei Antusa (Antuza), fiica împăratului Constantin Copronim.

Aceasta precuvioasa maica s-a nevoit în mănăstirea numită a “Bunei înţelegeri”, in care cu pace s-a săvârşit în anul 811.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Dima şi Protion.

Tot în această zi, pomenirea Cuvioşilor Mucenici Mina, David şi Ioan, care au pătimit în Palestina în anul 636.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Acachie cel Nou, care a sihăstrit în Schitul Cavsocalivia din Sfântul Munte Athos şi care cu pace s-a săvârşit la anul 1730.

Tot în această zi pomenim aducerea de la Zila la Constantinopol a Cinstitului brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în anul 942.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Isaac Sirul (Sirianul) care s-a nevoit în Spoletania Italiei în veacul al şaselea.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului lerarh Zenon Mărturisitorul, episcopul Veronei, care cu pace s-a săvârşit la anul 371.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

articol preluat de pe: calendar-ortodox.ro


Maine, 13 aprilie, facem pomenirea

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul; (Denia Canonului Mare)

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 13 aprilie - foto: doxologia.ro

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 13 aprilie – foto: doxologia.ro

Sf. Sfințit Mc. Artemon, preotul din Laodiceea; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia Canonului Mare)

articol: basilica.ro

13 aprilie 2016

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon – A trăit în timpul domniei împăratului Dioclețian (284-305), fiind preot în orașul Laodiceea (Asia Mică – Turcia de astăzi). Artemon a slujit Biserica lui Hristos ca citeț timp de 16 ani, ca diacon timp de 28 de ani, iar ca preot 33 de ani. Când s-a declanșat persecuția împotriva creștinilor, Artemon era înaintat în vârstă. Acesta fiind prins a fost dus la templul zeului Esculap, pentru a jertfi acestei zeități. Păgânii ce se aflau în templu au eliberat mulți șerpi veninoși pentru a-l ucide pe Artemon. Însă acesta s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și a suflat asupra șerpilor, omorându-i pe toți. Văzând această minune, Vitalis, mai marele preot al zeității păgâne Esculap, a îngenuncheat și s-a botezat împreună cu toți slujitorii din templul idolului Esculap, majoritatea dintre ei ajungând preoți creștini, iar Vitalis episcop în Palestina. Guvernatorul Patrichie l-a întemnițat pe Sfântul Artemon și a poruncit să fie aruncat într-un vas cu smoală fierbinte. Dar când dregătorul a inspectat vasul, a căzut în smoală și a murit. Cei care au asistat s-au înspăimântat și au fugit, iar sfântul s-a rugat și din locul acela a izvorât apă. Văzând această minune, mulți s-au botezat. După mai mulți ani, Sfântul Artemon a fost ucis de păgâni în anul 303.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Mucenic Elefterie Persul.

articol preluat de pe: basilica.ro

(video) Fenomen spectaculos. Furtună de nisip în Bărăganul buzoian

foto – captura video – tvr.ro
articol – tvr.ro

În Bărăganul buzoian, mai exact între comuna Smeeni şi Oraşul Pogoanele a apărut un fenomen spectaculos – o furtună de nisip. Perdeaua de nisip se înalţă la peste 10 metri şi e vizibilă de la câţiva kilometri distanţă.


Mai grav este că pâcla roşiatică este extrem de periculoasă pentru şoferi, care sunt nevoiţi să meargă aproape un kilometru pe un drum cu vizibilitate redusă.

Specialiştii spun că fenomenul apare în zona terenurilor agricole afectate de eroziune şi poate fi stopat doar prin plantarea de perdele forestiere.

articol preluat de pe http://stiri.tvr.ro/

Noua strategie de distrugere a Roșiei Montane. Direcțiile Ministerului Culturii fac jocurile avocaților RMGC (DOCUMENTE)

foto – romaniacurata.ro
articol – Mihai Gotiu – romaniacurata.ro

România Curată a intrat în posesia mai multor documente care prezintă strategia prin care Gabriel Resources, avocații și susținătorii companiei încearcă fie să resusciteze proiectul respins de societatea civilă (dar și de Parlament), fie să dobândească avantaje importante în eventualul arbitraj internațional. În acest sens, eforturile companiei se concentrează pe scoaterea localității de pe lista monumentelor istorice (LMI), așa cum a fost aceasta realizată în 2010. Acțiunile se desfășoară atât în instanțele judecătorești, dar și cu sprijinul unor funcționari publici din direcțiile și instituțiile subordonate Ministerului Culturii. Mai exact, în decembrie 2014, compania a dat în judecată Ministerul Culturii pentru a anula clasificarea ca monument istoric a Roșiei Montane în ansamblul ei, iar avocații companiei au obținut astfel suspendarea procesului de anulare a certificatului de descărcare arheologică pentru Masivul Cârnic, obținut în mod abuziv în 2011. Pentru a avea succes în aceste demersuri, compania are nevoie însă și de sprijinul funcționarilor din instituțiile Ministerului Culturii. Iar documentul în posesia căruia a intrat România Curată (o scrisoare a Direcției Județene pentru Cultură Alba către Institutul Național al Patrimoniului și Ministerul Culturii) dovedește că are acest sprijin!

Simplificată, schema arată așa:

Prima fază: RMGC dă în judecată Ministerul Culturii;
Faza a 2-a: RMGC se folosește de procesul cu Ministerul Culturii pentru a amâna anularea certificatului de descărcarea de sarcină arheologică pentru Masivul Cârnic;
Faza a 3-a: Direcțiile Ministerului Culturii depun eforturi ca RMGC să câștige procesele! Se le luăm pe rând.

***

Prima fază: RMGC dă în judecată Ministerul Culturii

În raportul de activitate referitor la activitatea din ultimele luni ale anului 2014 (dat publicității pe 12 martie), Gabriel Resources își anunță acționarii că a deschis o acțiune la Curtea de Apel București, prin care contestă validitatea Listei Monumentelor Istorice (LMI) elaborată de Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului în anul 2010, pe motiv că aceasta extinde în mod substanțial (fără justificare legală) regimul de protecție aplicabil anumitor monumente în perimetrul proiectului, în comparație cu lista din 2004. Prima înfățișare este programată pentru 24 martie 2015.

”Of particular note is that on December 10, 2014, RMGC initiated a legal action before the Bucharest Court of Appeal challenging the validity of a List of Historical Monuments approved by the Ministry of Culture and National Institute of Patrimony in 2010 (“2010 LHM”). RMGC has contested the validity of the 2010 LHM on the basis that it substantially extends (without legal justification) the protection regime applicable to certain monuments within the perimeter of the Project, as compared to a 2004 list. The first hearing of this claim is scheduled for March 24, 2015, and its outcome will have some bearing on a number of other legal challenges to certificates and permits held by the Project.”

Faza a 2-a: RMGC se folosește de procesul cu Ministerul Culturii pentru a amâna anularea certificatului de descărcarea de sarcină arheologică pentru Cârnic

cititi mai mult pe http://www.romaniacurata.ro/exclusiv-noua-strategie-de-distrugere-a-rosiei-montane-directiile-ministerului-culturii-fac-jocurile-avocatilor-rmgc-documente/

Un primar îşi îndeamnă alegătorii pe Facebook să-l sfătuiască în ce partid să migreze

Un primar liberal, lider al filialei Buzău a Asociaţiei Comunelor din România, a postat pe contul de Facebook al Primăriei şi pe cel personal un sondaj prin care îşi îndeamnă prietenii şi alegătorii să-l sfătuiască în ce partid să se înscrie până la expirarea ordonanţei privind migraţia aleşilor.

Marian-Musat-primar-Valea-Salciei-_n-300x224foto sanatateabuzoiana.ro

Primarul comunei Valea Salciei, Marian Muşat, a scris pe contul personal şi pe cel al Primăriei că aleşii locali trebuie să opteze în 45 de zile pentru partidul în care vor să activeze pe viitor, întrebându-i pe cei aflaţi în listele celor două conturi către ce formaţiune politică să se îndrepte până la expiarea ordonanţei de urgenţă care dă posibilitatea aleşilor să plece de la partidul pe listele căruia au fost aleşi fără a-şi pierde mandatul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

”Primarii în 45 zile trebuie să opteze pentru un partid. Unde credeţi că ar fi bine să mă trec? scrie primarul din Valea Salciei care oferă prietenilor şi alternative: 1.INDEPENDENT 2.PNL, 3.PSD, 4ALTUL.

Pe contul Primăriei, alesul local a primit zeci de răspunsuri, cele mai multe indicându-i că ar fi bine să rămână independent, în prezent Muşat fiind membru PNL.

Valea_Salciei_Sat_europeanfoto ro.wikipedia.org

”Să ai inspiraţia să te înscrii în partidul care e la putere, însă tu să fii independent”, îi scrie o alegătoare primarului din comuna Valea Salciei. ”Fii independent până după prezidenţiale şi după aia vezi tu”, îl îndeamnă un alt alegător, în timp ce primarul răspunde ”Este o alegere grea şi orice ajutor este binevenit. Oricum, decizia o voi lua în ultima zi”, răspunde primarul Muşat.

Printre cei care îi dă răspuns primarului buzoian se numără şi fostul preşedinte al PDL Buzău, actualmente prim-vicepreşedinte al PDL Buzău, Raul Florescu: ”Cred că ar fi bine să vă păstraţi coloana dreaptă, aşa cum eu şi mulţi alţii vă cunoaştem”, în timp ce ”un simpatizant PSD scrie: ”Rămâni unde eşti că aşa ai fost votat şi apoi faci ce vrei. Ca simpatizant PSD nu sunt de accord cu treaba făcută ca să ia electorat şi primar. Dacă eşti tare stai unde ai fost cu orice risc. Aşa aş face indiferent din ce partid aş face parte”.

Contactat de corespondentul MEDIAFAX, primarul comunei Valea Salciei, Marian Muşat, a declarat că a ales să-şi întrebe alegătorii aflaţi pe Facebook către ce partid să meargă întrucât ”este o decizie grea” şi ”nu ştie ce să facă”.

“Mi-e foarte greu să aleg. Această lege a venit înainte de alegeri şi cred că tuturor primarilor ne e greu. Fiecare urmăreşte interesul comunei sale, nu al său personal, iar dacă eşti în opoziţie ai tentanţia da a pleca spre putere, deşi poate n-ai pleca de la partidul pe listele căruia ai fost ales. E greu de ales, de aceea am postat acest apel, pentru a mă ajuta în decizia foarte grea pe care o voi lua. Cred că voi ţine cont, mulţi spun să mă duc independent şi cred că asta voi face, chiar dacă nu o să mai am susţinere de la niciun partid. Mă regăsesc în PNL, dar la Buzău PNL e într-o situaţie ambiguă, au rămas foarte puţini, nu se ştie ce se va întâmpla cu acest partid. O să optez în ultima zi, trebuie să văd şi dacă legea e constituţională sau nu. Fiind preşedinte al Asociaţiei Comunelor cred că ar fi bine să fiu independent, aş reprezenta mai bine primarii, şi cred că asta voi face”, a declarat primarul comunei buzoiene Valea Salciei.

Marian Muşat este primar al comunei Valea Salciei de 14 ani, fiind în prezent la al patrulea mandat. Alesul local a fost iniţial membru PSD, iar de şapte ani este în PNL. De două ori, Muşat a candidat singur la postul de primar al comunei Valea Salciei.

pag1foto opiniabuzau.ro

articol preluat de pe http://www.gandul.info/