Articole

Calendar Ortodox 6 iunie 2024

articole preluate de pe calendar-ortodox.rodoxologia.ro

(articol in curs de editare)

 

Calendar Ortodox 6 iunie 2024
† Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii lui Dalmat; Sf. Cuv. Visarion

 

Sinaxar 6 Iunie

În această lună, în ziua a şasea, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul mănăstirii Dalmaţiei.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților - foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților – foto preluat de pe doxologia.ro

Fericitul acesta Ilarion a trăit pe vremea împăratului Nichifor Patriciul şi a lui Stavrache şi a lui Mihail Rangave şi a lui Leon Armeanul iconomahul şi a lui Mihail Travlos şi a lui Teofil iconomahul. La anii 802, trăgându-se cu neamul din Capadocia, care se numea şi Caramania, având tată pe Petru, iar maică pe Teodosia. Tatăl său era cunoscut împăratului, fiindcă el da pâine la masa împărătească.

Deci după ce s-a născut Cuviosul şi a fost înţărcat de către dânşii, a fost dat la şcoală ca să înveţe cu osârdie Sfintele Scripturi. Iar când s-a făcut de 20 de ani, evangheliceşte a lăsat pe tată, pe maică, casa, bogăţia şi pe toată lumea, şi s-a făcut monah în mănăstirea ce se numea a Xirochipiului, ce se afla în Constantinopol, apoi s-a dus de acolo, şi a mers în mănăstirea ce se numea a lui Dalmat, şi acolo a luat marea şi îngereasca schimă, adică s-a făcut schimnic.

Deci, având pururea pomenitul ascultare, smerenie şi linişte, a slujit în gradina mănăstirii zece ani, apoi, după ce şi-a curăţit sufletul de toată patima şi l-a strălucit cu virtuţile ca soarele, atunci prin harul cel dumnezeiesc s-a făcut făcător de minuni, căci a izgonit dintr-un tânăr un duh necurat ce îl bântuia; pentru aceasta şi egumenul mănăstirii l-a făcut pe el preot şi fără a voi el.

Iar după ce s-a săvârşit egumenul acela după trecerea a câţiva ani, s-a dus sfântul din mănăstire şi a trecut la locul cel numit Opsichiu, şi de acolo s-a dus în mănăstirea Cataronilor. Monahii mănăstirii sale, fiind înştiinţaţi de aceasta, au vestit pe Sfântul Nichifor, ce era atunci patriarh; iar patriarhul iarăşi a vestit împăratului Nichifor Patrichie, îndemnându-l ca să trimită şi să aducă înapoi pe cuvios.

Pentru aceasta, ascultând cuviosul de îndemnurile împăratului şi ale patriarhului, s-a întors înapoi şi s-a făcut egumen şi arhimandrit, după cum era acolo aşa obiceiul a se face, hotărându-se de sinod. Şi a petrecut cuviosul opt ani, păstorind turma lui Hristos.

Iar când a ajuns împăratul Leon Armeanul la anii 813, şi a lepădat închinăciunea sfintelor icoane, atunci şi cuviosul acesta Ilarion s-a dus la împăratul, şi fiind ispitit de către acela cu oarecare momeli şi îngroziri, ca să nu se închine sfintelor icoane, sfântul a mustrat pe împărat, şi fără de Dumnezeu şi nou Iulian paravat l-a numit pe el.

Pentru aceasta din cuvintele acestea s-a mâniat împăratul, şi după ce l-a îngrozit că are să-l supună la multe nesuferite chinuri l-a băgat în temniţă. Deci după oarecare vreme iarăşi a adus pe sfântul înaintea sa, şi i-a spus aceleaşi cuvinte, pe care i le zisese şi întâi. Apoi l-a dat pe el patriarhului celui de un cuget cu el, adică lui Teodot Melsino, care se numea şi Casiter, ca să-l înduplece pe el.

Şi fiindcă nu a ascultat cuviosul, l-a închis într-o temniţă întunecoasă, şi multe zile acolo a trăit în mizerie. Căci se poruncise ca să nu i se dea nici pâine, nici apă, nici altceva spre hrană.

Despre aceasta fiind înştiinţaţi monahii şi ucenicii lui, s-au dus la împăratul, zicând: “Dă-ne pe pastorul nostru, o împărate, şi după puţin îl vom pleca să săvârşească voia ta”. Iar împăratul, înşelându-se de îndemnarea aceasta, le-a dat lor degrabă pe sfântul.

Deci sfântul petrecea în mănăstirea sa, luând putina întărire din slăbirea şi mizeria de mai dinainte, scăpându-se de foametea ce pătimise în temniţă. Pentru aceasta împăratul văzând că monahii nu au gând să-şi plinească făgăduinţa lor, ci numai l-au înşelat, pe monahi i-a pedepsit, iar pe sfântul l-a băgat iarăşi în temniţă.

După aceea l-a trimis la mănăstirea ce se numeşte a lui Foneu, care se află la marginea cetăţii, şi acolo l-a închis în temniţă şase luni spre a fi chinuit mai mult, pentru că egumenul mănăstirii aceleia era om aspru, sălbatic şi nemilos.

După aceea împăratul iarăşi a adus în palat pe sfântul, şi cu îmbunări încerca ca să-l înşele şi fiindcă nu a ascultat, a poruncit să-l închidă pe cuviosul în mănăstirea ce se numea a lui Cuclovie. Apoi după ce au trecut doi ani şi sase luni, a scos pe sfântul de acolo, şi l-a închis în temniţa ce se numea a Numerilor.

După aceea l-a bătut cumplit, şi de acolo l-a izgonit la cetatea ce se numeşte Protilion. Iar după ce Leon Armeanul a fost omorât cu sabia, în chiar biserica în care întâiaşi dată ocărâse şi aruncase la pământ icoana lui Hristos, după ce Leon rău şi-a lepădat sufletul său, şi a împărăţit Mihail Travlos la anii 820, atunci şi sfântul acesta a fost slobozit din temniţă şi a fost găzduit de către o oarecare femeie creştină în casa ei, şi ea i-a slujit şapte ani.

Deci împărăţind fiul lui Travlos, adică Teofil luptătorul de icoane, la anii 829, a adunat înrăutăţitul pe toţi cei ce se făcuseră mai înainte mărturisitori pentru sfintele icoane, şi i-a zăvorât în temniţă. Atunci dar şi fericitul acesta Ilarion a fost cercetat, dacă voieşte să se supună împărăteştii porunci.

Dar fiindcă sfântul a mustrat pe Teofil, că este fără Dumnezeu şi înşelător, a primit 117 toiege pe spate, şi după aceea a fost izgonit în insula Afusia, care este aproape de insula Alona, ce se afla sub arhiepiscopul Priconisului.

Acolo sfântul săpând într-o piatră şi-a făcut o chiliuţă mică şi îngustă, şi prin rugăciunea sa a scos şi apă, şi a petrecut acolo 8 ani.

Iar după ce s-a săvârşit Teofil, Teodora, soţia lui, a adunat în Constantinopol pe toţi mărturisitorii şi cuvioşii părinţi, ce se aflau în izgonire, şi după ce a întărit şi a aşezat Ortodoxia, prin înălţarea şi închinarea sfintelor icoane, atunci şi Cuviosul Ilarion, şi-a luat iarăşi mănăstirea sa, strălucind-o cu minunile. Deci 3 ani mai trăind după aceasta, şi cu plăcere de Dumnezeu îndreptând pe ucenicii săi, s-a mutat către Domnul, fiind de 70 de ani.

 

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Atal, făcătorul de minuni.

Acest Preacuvios Atal, lepădându-se de lume şi făcându-se călugăr, a arătat toată nevoinţa, petrecând cu post şi cu priveghere. Că a doua zi şi a treia zi, de multe ori şi a cincea zi gusta mâncare şi niciodată n-a dormit culcat, sau într-alt chip cu dinadinsul, ci şezând, şi stând, mângâia firea.

Pentru acestea dar a luat multă folosinţă de la Dumnezeu, şi s-a îmbogăţit cu izvoare de multe minuni, căci arăta cuviosul milă nu numai faţă de oameni ci şi faţă de cele necuvântătoare şi neînsufleţite şi nesimţitoare. Şi cerând de la cei ce erau lângă dânsul iertare, şi-a dat sufletul la Dumnezeu.

 

Tot în această zi, pomenirea celor cinci sfinte fecioare şi cele împreună cu ele.

 

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ghelasie, care de sabie s-a săvârşit.

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și Sfântul Mucenic Ghelasie. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 6 iunie - Icoană sec. XX, Grecia - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și Sfântul Mucenic Ghelasie - Icoană sec. XX, Grecia – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto preluat de pe doxologia.ro

Acest Sfânt Mucenic, când a început persecuția împotriva creștinilor, și-a împărțit toată averea sa săracilor, și îmbrăcând haine albe a mers la martirii lui Hristos care se aflau în temnițe.

Văzând apriga lor tortură, le săruta rănile, îi întreba de dorințele lor și îi îndemna să rămână curajoși în fața muceniciei.

L-au arestat, deci, păgânii și l-au dus la arhonte. Acolo, Sfântul Ghelasie și-a mărturisit cu îndrăzneală credința în Hristos și, propovăduind, arăta greșeala închinării la idoli. La început, arhontele l-a disprețuit, dar apoi a poruncit să fie bătut și să i se taie capul.

Astfel, Sfântul Mucenic Ghelasie și-a dat sufletul în mâinile Domnului.

 

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Anuv purtătorul de semne, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Fotas, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Visarion

Sfântul Cuvios Visarion. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 6 iunie - foto: doxologia.ro

Sfântul Cuvios Visarion. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 6 iunie – foto preluat de pe doxologia.ro

Marele între părinţi Visarion s-a născut şi a crescut în Egipt. Din tinereţe a iubit pe Hristos şi a răsărit în inima lui lumina darului lui Dumnezeu. Şi s-a păzit curat de toată întinăciunea păcatului, nepătându-şi haina cea duhovnicească, pe care a luat-o de la Sfântul Botez. Şi cercetând sfintele locuri de la Ierusalim, a văzut pe Cuviosul Gherasim, care-şi petrecea viaţa în pustiul Iordanului, şi căruia îi slujea un leu. Asemenea văzând şi pe mulţi alţi părinţi care vieţuiau acolo prin felurite locuri şi care străluceau în fapte bune şi, vorbind cu dânşii, a câştigat mult folos sufletului său.

Iar după ce s-a întors la locul său, şi-a dobândit ca părinte duhovnicesc pe Cuviosul Isidor Pelusiotul. Şi ducându-se adeseori la el şi povăţuit fiind de învăţăturile lui cele folositoare, s-a îndemnat spre viaţa cea aspră. Şi împărţindu-şi săracilor şi mănăstirilor averea rămasă de la părinţi, s-a lepădat de lume şi s-a făcut monah. Apoi ducându-se într-un loc pustiu, petrecea în linişte, obosindu-se cu multe osteneli. Şi omorându-şi trupul cu nevoinţe pustniceşti, se asemăna celor fără de trup, fiind în trup. Postirea lui era fără de măsură, pentru că uneori nu mânca toată săptămâna, iar alteori petrecea fără de hrană şi fără de băutură patruzeci de zile.

Odată, stând în mijlocul unor mărăcini şi având mâinile, ochii şi mintea îndreptate către cer, a petrecut astfel patruzeci de zile şi de nopţi în rugăciune gânditoare de Dumnezeu, neclintit ca un stâlp, nici mişcându-se câtuşi de puţin cu trupul din locul acela, nici gustând ceva în acele zile, nici grăind ceva către cineva, nici dormitând, nici slăbind din neputinţa cea firească şi nici aplecându-şi mintea sa spre cele pământeşti, ci fiind cu totul întraripat de dragostea lui Dumnezeu. Cu ochii cei sufleteşti privea neabătut spre El, urmând celor fără de trupuri. De aceea s-a învrednicit şi de mari daruri de la El, pentru că i s-a dat lui atâta dar de faceri de minuni, cât şi sfinţilor prooroci de demult.

Şi s-a asemănat lui Moise; că precum Moise a prefăcut de demult în pustie apele cele amare întru dulceaţă cu lemnul arătat de Dumnezeu, ca să adape pe Israel cel însetat, tot astfel şi Cuviosul Visarion a îndulcit amărăciunea apei de mare, prin rugăciune şi prin însemnarea sfintei cruci, ca să adape pe ucenicul lui cel slăbit de sete. Căci odată, umblând el cu ucenicul lui în pustie pe marginea mării, acesta a însetat de osteneala drumului şi de zăduful zilei şi zicea către sfântul: „Părinte, îmi este tare sete”. Iar cuviosul, făcând^rugăciune şi însemnând marea cu semnul Sfintei Cruci, a zis: „în numele Domnului, ia apă şi bea”. Iar ucenicul luând apă din mare cu vasul ce-l purta, a văzut că apa este dulce la gust şi rece, ca şi cum ar fi curs dintr-un izvor viu. Deci, bând din destul şi răcorindu-se, a luat şi în vasul său. Şi văzând aceasta Cuviosul Visarion, a zis ucenicului: „Fiule, pentru ce ai umplut vasul cu apă?” Răspuns-a ucenicul: „Iartă-mă, părinte! Am luat apă ca să nu însetez iarăşi pe cale!” Atunci stareţul a zis: „Dumnezeu, Cel ce este în acest loc, este în tot locul; şi, precum aici, aşa şi în tot locul poate să dea apă dulce celui însetat”. Iar numele ucenicului era Dula.

Cuviosul Visarion s-a asemănat şi lui Isus al lui Navi; căci precum acela biruind oarecând pe amorei, a oprit soarele în calea sa, tot aşa a făcut şi acesta, căci mergând el cu ucenicul la alt stareţ, se apropia soarele spre apus şi calea era încă depărtată; deci Sfântul Visarion s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: „Rogu-mă Ţie, Doamne, porunceşte ca să stea soarele până ce voi merge la robul tău”. Şi aşa s-a făcut, că n-a apus soarele până ce a sosit cuviosul la acel stareţ.

Cuviosul a fost asemenea şi cu Sfântul Prooroc Ilie, pentru că în vreme de secetă, ploaie îndestulată a pogorât din cer pe pământ; şi aceasta nu s-a făcut o dată sau de două ori, ci de mai multe ori. El se asemăna încă şi cu proorocul Elisei; căci precum acela a trecut apele Iordanului, despărţindu-le cu cojocul lui Ilie, tot aşa şi acesta, cu rugăciunile sale, a întărit firea apelor sub picioarele sale şi umbla pe deasupra apelor ca pe uscat; pentru că Nilul – râul cel mare – îl trecea ca pe uscat şi oriunde pe cale întâlnea pâraie, le trecea cu picioarele neudate.

Şi petrecând Cuviosul Visarion oarecând în Schit, a fost adus la biserică un om îndrăcit şi se făceau rugăciuni pentru el în biserică ca să se izbăvească de duhul cel necurat, dar nu ieşea dracul din el, căci era cumplit foarte. Atunci clericii au zis între ei: „Ce să facem cu îndrăcitul acesta?” Şi unii au zis: „Nimeni nu poate să-l izgonească pe dracul acesta, decât numai avva Visarion; şi de-l vom ruga pe el pentru aceasta, apoi nici în biserică nu va voi să vină. Deci să facem aşa: El vine de dimineaţă în biserică mai înainte decât toţi, iar noi, apucând înainte de venirea lui, să punem pe omul cel îndrăcit în locul lui şi să-i zicem stareţului: «Părinte, deşteaptă pe cel ce doarme!»”

Şi au făcut clericii aşa. Şi intrând Cuviosul Visarion în biserică, după obiceiul său, a văzut pe acel om şezând în locul lui. Atunci el a stat aproape de cel îndrăcit şi nu voia să-l gonească din locul lui pe cel ce şedea. Iar după ce s-a început pravila bisericii, clericii au zis către stareţ: „Părinte, deşteaptă pe cel ce doarme”. Iar părintele apropiindu-se de acel om, l-a clătinat, zicându-i: „Scoală-te şi te du de aici!” Şi îndată dracul a ieşit din om, gonit prin cuvântul sfântului. Şi sculându-se omul, a început a mulţumi lui Dumnezeu, că s-a izbăvit de îndrăcire şi s-a făcut sănătos din acel ceas. în acest fel au pornit clericii pe Sfântul Visarion spre acea facere de minuni, ca să izgonească pe diavol, pentru că acest cuvios părinte nu voia să facă minuni la arătare, ca să nu fie slăvit de oameni, şi fugea de laudele oamenilor, fiind smerit şi socotindu-se pe sine păcătos.

Odată, un frate din schit a căzut într-o greşeală şi preotul îi poruncea lui să iasă afară din biserică, ca unul ce nu era vrednic să fie împreună cu fraţii în soborul bisericesc. Iar Cuviosul Visarion, sculându-se, a ieşit şi el împreună cu cel ce greşise, zicând: „Şi eu am greşit!” Într-acest fel a fost smerenia acestui sfânt părinte.

Ucenicii lui mai spuneau de el că patruzeci de ani nu s-a culcat pe coaste ca să se odihnească; ci, şezând sau stând, primea câte puţin somn. El sfătuia pe ucenicii săi să fie treji, ca fără dormitare să se păzească pe sine totdeauna de cursele vrăjmaşului, şi le zicea: „Se cade monahului să fie tot ochi ca şi Heruvimii şi Serafimii; şi, când cineva petrece în pace neavând războaie, atunci mai mult să se păzească şi să se smerească în faţa lui Dumnezeu, ca nu cumva, părându-i-se că stă, să cadă mai cumplit, căci pentru prea marea încredere în sine, mulţi s-au dat la război. Şi de multe ori, pentru neputinţa noastră, Dumnezeu nu lasă să vină asupra noastră războaie, ca să nu pierim desăvârşit”.

Toată viaţa acestui sfânt părinte era asemenea păsărilor cerului, pentru că nimic nu a câştigat din cele pământeşti, nici nu avea chilia sa, nici vreo adăpostire deosebită; ci, trecând din loc în loc, mergea ca un drumeţ rătăcit prin pustie, prin surpături şi prin văi, neîngrijindu-se deloc de nevoile trupeşti, nici de hrană, nici de haine; având pe trup îmbrăcăminte numai o ruptură de haină, cât să nu-i fie trupul gol cu totul.

Ziua era ars de zăduful soarelui, iar noaptea de ger. Rareori i se întâmpla vreodată să intre sub vreun acoperământ, ci petrecea ca o pasăre prin munţi, iubind singurătatea, ridicându-şi mintea spre Unul Dumnezeu şi adâncindu-şi gândurile într-Insul. Totdeauna îi ieşeau pâraie de lacrimi din ochi şi scotea dese suspine din adâncul inimii; şi toate zilele vieţii lui şi le-a petrecut plângând şi tânguindu-se.

Şi ajungând la adânci bătrâneţi, s-a mutat la viaţa cea neîmbătrânită şi a trecut de la plângere la bucuria cea veşnică, prin ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.

 

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”

Icoana Maicii Domnului „Pimenovskaia” este prăznuită pe 6 iunie - foto: doxologia.ro

Icoana Maicii Domnului „Pimenovskaia” este prăznuită pe 6 iunie – foto: doxologia.ro

Icoana Maicii Domnului „Pimenovskaia” este prăznuită pe 6 iunie.

Numele acestei icoane a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu provine de la Mitropolitul Pimen al Moscovei și al Întregii Rusii (1385-1390), care a adus icoana din Constantinopol la Moscova. Nu se știe exact anul în care icoana „Pimenovskaia” a ajuns la Moscova, dar cronicile consemnează că Mitropolitul Pimen a călătorit la Constantinopol de trei ori: 1380 – 1381, 1385 și 1390. În timpul ultimei sale călătorii, Mitropolitul moare în apropiere de Constantinopol.

Această icoană a Maicii Domnului este foarte iubită și răspândită prin numeroase copii în Rusia.

Icoana „Pimenovskaia” a început să izvorască mir bine înmiresmat atunci când a fost dusă în casa negustorului Titrumov. Prin ungerea cu mirul curs din icoană s-au vinedecat mai apoi mulți bolnavi. Obiceiul de a duce icoanele făcătoare de minuni în casele celor neputincioși era foarte răspândit în Rusia.

Pentru multă vreme, icoana Maicii Domnului „Pimenovskaia” a fost așezată în în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin (Moscova), însă a fost mutată în urma unui incendiu în Catedrala Bunei Vestiri din Kremlin. Cu această ocazie, pe spatele icoanei a fost zugrăvită icoana Bunei Vestiri.

În anul 1918, icoana a fost transferată la Comisia pentru conservare și restaurare a monumentelor de artă veche. După restaurare, icoana a fost dusă la Muzeul Național de Istorie.

În anul 1930, icoana Maicii Domnului „Pimenovskaia” a fost mutată la Galeria Tretiakov, unde se află și astăzi.

Icoana „Pimenovskaia” aparține tipului iconografic Hodighitria („Îndrumătoarea”), înfățișând-o pe Maica Domnului ținându-L pe Pruncul Hristos pe brațul stâng și aratând spre El cu mâna dreaptă ca o călăuză spre Dumnezeu (de aici denumirea de „Îndrumătoarea”). Pruncul Hristos ține în mâna stângă un sul de culoare roșie, ce simbolizează Evanghelia, iar cu mâna dreaptă binecuvintează. Pe spatele icoanei este zugrăvită icoana tradițională a Bunei Vestiri.

 

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

La ordinea zilei – 6 iunie 2020

Cazul George Floyd: Nouă manifestaţie la Viena (5 iunie 2020)

foto si articole preluate de pe www.agerpres.ro

 

Sărbătorile Zilei de 6 iunie

Ortodoxe – Sf. Cuv. Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii lui Dalmat; Sf. Cuv. Visarion (Sâmbăta morţilor – Moşii de vară)

Greco-catolice – Sf. cuv. Visarion Taumaturgul; Sf. cuv. Ilarion cel Nou. Pomenirea morţilor

Romano-catolice – Sf. Norbert, ep.

 

Ziua limbii ruse (ONU)

Începând cu 2010, la data de 6 iunie este marcată, anual, Ziua limbii ruse, la recomandarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Limba rusă este scrisă în alfabetul chirilic şi aparţine grupului slav oriental al familiei de limbi indo-europene. Este limbă oficială în Rusia, Belarus, Kazahstan şi Republica Kârgâză. Este vorbită în întreaga Europă de Est, în Ţările Baltice, Caucaz şi Asia Centrală.

Limba rusă este una dintre cele şase limbi oficiale ale ONU, celelalte fiind engleză, arabă, spaniolă, chineză şi franceză. Scopul zilelor lingvistice ale ONU este atât de a sărbători multilingvismul şi diversitatea culturală, cât şi de a aminti publicului istoria şi cultura fiecăreia dintre cele şase limbi amintite, potrivit www.un.org. Data de 6 iunie nu a fost aleasă întâmplător pentru a celebra limba rusă, aceasta fiind ziua de naştere a poetului Aleksandr Sergheevici Puşkin, considerat întemeietorul literaturii ruse moderne.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

De la Sydney la Londra, mii de oameni au ieşit în stradă pentru a pune capăt rasismului, o altă ”pandemie”

De la Londra la Sydney, mii de oameni au sfidat pandemia sâmbătă pentru a pune capăt rasismului şi brutalităţii poliţiei, o revoltă mondială fără precedent, declanşată de moartea afro-americanului George Floyd în timpul arestării sale în Statele Unite, relatează AFP.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Mii de oameni protestează în Marea Britanie împotriva rasismului

La Londra, la Manchester, la Cardiff, la Leicester și la Sheffield zeci de mii de oameni au iești pe străzi în valul de proteste asociat morții lui George Floyd în Statele Unite. Potrivit BBC, la Londra manifestanții au ținut un minut de reculegere înainte să scandeze “no justice, no peace” (dacă nu e justiție, nu e nici pace) și “black lives matter” (viețile negrilor contează) Protestele continuă în mai multe orașe din Marea Britanie, dar și în alte țări, în ciuda avertismentelor autorităților privind pericolul contaminării cu coronavirus.
cititi mai mult pe romania.europalibera.org

 

Zeci de mii de oameni au defilat în Australia împotriva inegalităţilor rasiale, în pofida pandemiei

Zeci de mii de australieni au ieşit sâmbătă în stradă în întreaga ţară pentru a denunţa inegalităţile rasiale, încălcând restricţiile guvernului în contextul pandemiei de COVID-19, relatează AFP. Defilarea de la Sydney a fost autorizată, cu câteva minute înainte de a începe, printr-o decizie a justiţiei, care a revenit asupra unei interdicţii anterioare.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Cazul George Floyd: Nouă manifestaţie la Viena

Mii de manifestanţi s-au alăturat din nou vineri la Viena mobilizării internaţionale împotriva rasismului, denunţând brutalitatea poliţiei şi moartea afro-americanului George Floyd, relatează AFP. Adunarea a avut loc în faţa ambasadei SUA şi o mulţime, în care se aflau în mare parte tineri, purta pancarte pe care se aflau înscrise sloganuri precum ”schimbarea se apropie” sau ”Viena suntem şi noi”. Participanţii au fost însă mult mai puţin numeroşi decât cu o zi înainte: joi, o primă manifestaţie a mobilizat 50.000 de oameni, potrivit poliţiei, fiind unul dintre cele mai mari mitinguri organizate în ultimii ani în capitala Austriei.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Grecia: Ciocniri la o demonstraţie împotriva rasismului în Atena

O serie de ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine au fost raportate vineri seara în timpul unei manifestaţii împotriva rasismului desfăşurate în Atena, informează dpa. Poliţia a folosit bastoane şi grenade paralizante pentru a împrăştia o mulţime de protestatari de stânga care au spart vitrinele magazinelor şi au aruncat cu pietre în forţele de securitate, conform relatărilor din presa elenă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Baschet: Fostul star Michael Jordan va dona 100 milioane dolari în lupta pentru egalitatea rasială

 

Poliţia iraniană a deschis focul asupra unui vehicul cu migranţi afgani, ucigând trei (MAE afgan)

Ministerul Afacerilor Externe afgan a declarat sâmbătă că oficiali iranieni din provincia Yazd au acceptat ca forţele lor de poliţie să deschidă focul asupra unui vehicul care transporta migranţi afgani anterior în această săptămână, ucigând trei dintre ei şi rănind patru. Incidentul a fost iniţial raportat de guvernul afgan ca “accident de maşină”, după ce vehiculul a luat foc în urma împuşcăturilor, informează dpa.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Situația din România – 6 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 6 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.290 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.419 au fost declarate vindecate și externate.

Totodată, până acum, 1318 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 187 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 153 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.393 de persoane. Alte 95.506 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 496.408 de teste.

Situația din România - 6 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 - Grupul de Comunicare Strategică - foto preluat de pe www.facebook.com

Situația din România – 6 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică – foto preluat de pe www.facebook.com

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.285 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 114 cetățeni români aflați în străinătate au decedat.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 5 iunie 2020, au fost raportate 1.423.645 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit.

ŢARA
CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAŢI*

Regatul Unit 281.661 (+1.805) /39.904 (+176) / 1.228 (+9)
Spania 240.660 (+334) / 27.940 – / 150.376 -
Italia 234.013 (+177) / 33.689 (+88) / 163.781 (+1.886)
Franţa 152.444 (+767) / 29.065 (+44) / 70.622 (+528)
Germania 183.271 (+507) / 8.613 (+32) / 168.480 (+571)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 5 IUNIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAȚI*

6.603.329 (+127.685) /391.732 (+5.188)/ 2.748.553 -

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 4 iunie – 5 iunie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Coronavirus: Peste 390.000 de morţi, în întreaga lume (bilanţ AFP)

Pandemia de coronavirus a ucis cel puţin 392.878 de persoane în întreaga lume de la apariţia sa în decembrie în China, potrivit unui bilanţ stabilit de AFP din surse oficiale vineri la 19:00 GMT. Peste 6.696.690 de cazuri de infecţie cu noul coronavirus au fost oficial diagnosticate în 196 de ţări şi teritorii de la începutul epidemiei, dintre care cel puţin 2.886.800 sunt considerate acum vindecate.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

G20 promite peste 21 de miliarde de dolari pentru combaterea noului coronavirus

G20, împreună cu ţările invitate, a coordonat eforturile globale de susţinere a luptei împotriva pandemiei COVID-19. Până în prezent, membrii G20 şi ţările invitate au anunţat contribuţii de peste 21 de miliarde de dolari pentru a sprijini finanţarea sănătăţii globale“, conform unui comunicat de presă al grupului. Angajamentele financiare vor fi direcţionate către diagnosticare, vaccinuri, terapii, cercetare şi dezvoltare, conform sursei citate.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Liderul Al-Qaida în Maghrebul Islamic, Abdelmalek Droukdel, a fost ucis în Mali de armata franceză

Revista Presei din 6 iunie

 

articole preluate de pe www.agerpres.ro
cititi si Evenimentele Zilei de 6 iunie în Istorie

Evenimentele Zilei de 6 iunie în Istorie

Debarcarea primilor militari americani pe plaja Omaha. Fotografie de Robert F. Sargent

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

6 iunie este a 157-a zi a calendarului gregorian și ziua a 158-a în anii bisecți.

 

Sărbătorile zilei de 6 iunie

(BOR) Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaţilor; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și Sfântul Mucenic Ghelasie. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 6 iunie - Icoană sec. XX, Grecia - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou și Sfântul Mucenic Ghelasie – Icoană sec. XX, Grecia – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

(BRU) Sf. Visarion Taumaturgul, cuvios († secolul al V-lea); Sf. Ilarion cel Tânăr, cuvios († 845)

(BRC) Sf. Norbert, episcop

Suedia – Ziua națională

Coreea de Sud – Ziua comemorării

 

Ziua limbii ruse

Începând cu 2010, la data de 6 iunie este marcată, anual, Ziua limbii ruse, la recomandarea Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Limba rusă este una dintre cele şase limbi oficiale ale ONU, celelalte fiind engleză, arabă, spaniolă, chineză şi franceză. Scopul zilelor lingvistice ale ONU este atât de a sărbători multilingvismul şi diversitatea culturală, cât şi de a aminti publicului istoria şi cultura fiecăreia dintre cele şase limbi amintite, potrivit www.un.org.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Astazi in istorie pentru 6 iunie

 

Evenimentele Zilei de 6 iunie în Istorie:

- 6 iunie 1944 – Bătălia pentru Normandia. Ziua Z sub numele de cod Operation Overlord, începe cu debarcarea a 155.000 de trupe aliate pe plajele din Normandia în Franța

 

6 iunie 1391 - In Ecija (Sevilla) un grup mare de oameni condus de un episcop catolic, intră în cartierul evreiesc al orasului și ucid 4000 de evrei.

 

6 iunie 1436 - S-a nascut astronomul,matematicianul şi astrologul german Regiomontanus;

Johannes Müller von Königsberg (6 June 1436 – 6 July 1476) astronom la curtea lui Regelui Matei Corvin, în Ungaria - foto - en.wikipedia.org

Johannes Müller von Königsberg (6 June 1436 – 6 July 1476) astronom la curtea lui Regelui Matei Corvin, în Ungaria – foto – en.wikipedia.org

Numele sau real era Johannes Müller von Königsberg, (d. 6 iul. 1476). A fost astronom la curtea lui Regelui Matei Corvin, în Ungaria. A construit la Nürnberg, primul observator din Germania şi primul din Europa. A publicat mai multe efemeride (poziţie a astrelor) pentru perioada 1475 – 1504, care i-au slujit lui Cristofor Columb şi Americo Vespuci să întreprindă călătoriile lor.

 

6 iunie 1513 - Trupele italiene a „Ligii Sfinte” înving în Bătălia de la Novara, armata sub conducerea lui Ludovic al XII-lea al Franței.

Louis-xii-roi-de-france.jpg

Ludovic al XII-lea (n. 27 iunie 1462, d. 1 ianuarie 1515), numit “Tatăl Poporului” (franceză Le Père du Peuple) a fost al treizeci şi cincilea rege al Franţei şi unicul monarh al ramurii Valois-Orléans a Casei Valois. A domnit de la 1498 la 1515 şi a urmărit o politică externă foarte activă.

 

6 iunie 1523 - Regentul Suediei Gustav Vasa este ales rege al Suediei, marcând simbolic sfârșitul Uniunii de la Kalmar. Această zi este Ziua Națională a Suediei.

Gustav I, născut Gustav Eriksson (12 mai 1496 – 29 septembrie 1560), rege al Suediei din 1523 până la moartea sa, portret de Jakob Bincks, 1542  - foto - ro.wikipedia.org

Gustav I, născut Gustav Eriksson (12 mai 1496 – 29 septembrie 1560), rege al Suediei din 1523 până la moartea sa, portret de Jakob Bincks, 1542 – foto – ro.wikipedia.org

Gustav I (născut Gustav Eriksson la 12 mai 1496 -d. 29 septembrie 1560), a fost primul monarh al Casei de Vasa, o influentă familie nobilă care va deveni casa regală a Suediei în secolele XVI și XVII, după rebeliunea împotriva regelui Christian al II-lea al Danemarcei. Domnia sa de 37 de ani, care a fost cea mai lungă domnie a unui rege suedez până la acea dată, inlaturand nu numai cu supremația daneză dar și cea a Bisericii Romano-Catolice, ale căror active au fost naționalizate, iar in Biserica luterană din Suedia a stabilit controlul său personal. Gustav I a fost privit ca un fondator al Suediei moderne și supranumit părintele națiunii.

 

6 iunie 1549 - Henric II a intrat triumfal in Paris, evenimentul fiind ilustrat artistic de Jean Goujon.

 

6 iunie 1599 - S-a nascut pictorul spaniol Diego Velázquez;

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (n. 1599, Sevilla - d. 6 august 1660, Madrid) unul dintre cei mai cunoscuți pictori spanioli din sec. XVII-lea - Autoportret (1650) - Museo de Bellas Artes, Valencia - foto - ro.wikipedia.org

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (n. 1599, Sevilla – d. 6 august 1660, Madrid) unul dintre cei mai cunoscuți pictori spanioli din sec. XVII-lea – Autoportret (1650) – Museo de Bellas Artes, Valencia – foto – ro.wikipedia.org

A fost unul dintre cei mai cunoscuţi pictori spanioli din sec. XVII-lea (d.6 aug. 1660). Reprezentant al stilului baroc, s-a remarcat în special ca portretist la curtea regelui Filip al IV-lea al Spaniei. În acelaşi timp, Velázquez este creatorul unei noi viziuni şi al unui nou mod de zugrăvire a naturii. Acest lucru a determinat ca, la sfârşitul secolului al XIX-lea, majoritatea impresioniştilor să valorifice în pictura lor moştenirea lui Velázquez.

 

6 iunie 1606 - S-a nascut dramaturgul francez Pierre Corneille.

Pierre Corneille (n. 6 iunie 1606, d. 1 octombrie 1684) scriitor francez, unul dintre cei trei mari dramaturgi francezi ai secolului al XVII-lea, alături de Molière și Racine -  foto - ro.wikipedia.org

Pierre Corneille (n. 6 iunie 1606, d. 1 octombrie 1684) scriitor francez, unul dintre cei trei mari dramaturgi francezi ai secolului al XVII-lea, alături de Molière și Racine – foto – ro.wikipedia.org

A fost unul dintre cei trei mari dramaturgi francezi ai secolului al XVII-lea, alături de Molière şi Racine, fiind supranumit „fondatorul tragediei fanceze”. Corneille s-a născut in Rouen, Franța și a început să studieze dreptul la 18 ani. În 1629 va scrie prima sa comedie, Mélite. Piesa a avut mare succes la Paris, drept urmare Corneille a început să scrie piese în mod regulat. În 1634 atenția s-a concentrat asupra lui Corneille, când acesta a fost ales sa scrie versuri cu prilejul vizitei Cardinalului Richelieu la Rouen. Cardinalul l-a observat pe Corneille și l-a ales să se numere printre „Cei cinci poeti”, alături de Guillaume Colletet, Boisrobert, Jean Rotrou, și Claude de Lestoile.

 

6 iunie 1654 - Regina Cristina abdică de pe tronul suedez și este succedată de vărul ei Carol al X-lea Gustav. Motivele abdicării sunt dorința ei de a deveni catolică (lucru interzis în Suedia protestantă) și nu voia să se căsătorească pentru a avea un moștenitor la tron.

Swedish queen Drottning Kristina portrait by Sébastien Bourdon stor.jpg

Swedish queen Drottning Kristina portrait by Sébastien Bourdon stor

Cristina (suedeză Kristina Augusta; 18 decembrie 1626 – 19 aprilie 1689), mai târziu cunoscută drept Cristina Alexandra[1] şi uneori Contesa Dohna, a fost regină a Suediei din 1632 până în 1654. A fost singurul copil legitim supravieţuitor al regelui Gustavus Adolphus al Suediei şi a soţiei lui Maria Eleonora de Brandenburg. La vârsta de şase ani i-a succedat tatălui ei la tronul Suediei după moartea acestuia în bătălia de la Lützen (1632) în timpul Războiului de Treizeci de Ani.

Sébastien Bourdons-Karl X Gustav.jpg

Sébastien Bourdons-Karl X Gustav

Carol al X-lea Gustav suedeză Karl X Gustav (8 noiembrie 1622 – 13 februarie 1660) a fost rege al Suediei din 1654 până la moartea sa. A fost fiul lui Ioan Casimir, Conte Palatin de Zweibrücken-Kleeburg și al Ecaterinei a Suediei. După decesul tatălui său a devenit Conte Palatin. S-a căsătorit cu Hedwig Eleonora de Holstein-Gottorp și au avut un singur fiu, Carol al XI-lea al Suediei. Carol al X-lea a fost al doilea rege Wittelsbach al Suediei după regele Christopher de Bavaria (1441–1448) care nu avea moștenitori.

La începutul domniei lui Carol, acesta s-a concentrat pe vindecarea discordiilor interne și pe unirea tuturor forțelor națiunii, potrivit standardului său pentru o nouă politică de cucerire. El a contractat o căsătorie politică pe 24 noiembrie 1654, cu Hedviga Eleonora, fiica lui Frederick al III-lea, Duce de Holstein-Gottorp, pentru a asigura un viitor aliat împotriva Danemarcei.

În martie 1655, s-a luat în considerare în mod corespunzător, cele două mari întrebări naționale presante: un război și restituirea terenurilor coroanei înstrăinate. Timp de trei zile, un comitet secret prezidat de către rege, a decis că regele ar putea convinge cu ușurință delegații pentru un război necesar împotriva Poloniei și că acesta s-ar dovedi foarte avantajos, însă se lua în considerare problema subvențiilor. În 1659, el a proclamat pedepse severe pentru orice vânătoare în rezerva roială din Ottenby, Öland, Suedia, unde a construit un zid lung, separând sudul insulei.

 

6 iunie 1674 - Este incoronat Shivaji, fondator al Imperiului Maratha, care se intindea pe o suprafata de cca. 2,8 milioane de km2, pe teritoriul Indiei de azi.

Shivaji Bhonsle ( c. 1627/1630 – 3 April 1680) - foto - en.wikipedia.org

Shivaji Bhonsle ( c. 1627/1630 – 3 April 1680) – foto – en.wikipedia.org

Imperiul Maratha a existat pana in anul 1818, cand a devenit posesiune britanica.

Imperiul Maratha -  foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Imperiul Maratha – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

 

6 iunie 1683 - La Oxford a fost inaugurat primul muzeu universitar public din lume  “Ashmolean Museum of Art and Archeology”.

Muzeul expune monede antice, carti vechi, gravuri si picturi, mostre geologice si zoologice printre care un specimen impaiat al pasarii Dodo.etc.naturalistul Robert Plot a fost primul director al acestui muzeu. Pasărea Dodo a trăit de-a lungul mileniilor pe insulele Reunion si Mauritius din Oceanul Indian si au disparut la numai două sute de ani de la venirea omului în această regiune. Pasărea Dodo cu aspectul său neobișnuit este una din cele mai cunoscute specii dispărute.

 

6 iunie 1716 - Domnul muntean Stefan Cantacuzino fost ucis la în noaptea dintre 25-26 mai/6-7 iunie 1716, la Constantinopol, împreună cu tatăl său, stolnicul Constantin.

Ștefan Cantacuzino, domnul Țării Românești din aprilie 1714 până la 21 ianuarie 1716, fiind ultimul conducător pământean al țării înainte de instituirea domniilor fanariote (Portretul domnului și al soției sale, tablou votiv la Mănăstirea Dintr-un Lemn) - foto - ro.wikipedia.org

Ștefan Cantacuzino, domnul Țării Românești din aprilie 1714 până la 21 ianuarie 1716, fiind ultimul conducător pământean al țării înainte de instituirea domniilor fanariote (Portretul domnului și al soției sale, tablou votiv la Mănăstirea Dintr-un Lemn) – foto – ro.wikipedia.org

Bunicul său era postelnicul Constantin Cantacuzino. Ștefan era fiul stolnicului Constantin Cantacuzino, un mare umanist educat în Italia. Prin tată, era nepot de frate al domnului Țării Românești, Șerban Cantacuzino, al ctitorului Mihai Cantacuzino și al Stancăi Cantacuzino, soția lui Constantin Brâncoveanu. Corpurile le-au fost aruncate în mare, iar capetele au fost umplute cu bumbac și trimise la Adrianopol, unde au fost prezentate vizirului Gin-Ali. Ștefan Cantacuzino a fost domnul Țării Românești din aprilie 1714 până la 21 ianuarie 1716, fiind ultimul conducător pământean al țării înainte de instituirea domniilor fanariote.

În timpul domniei lui a început războiul între turci și creștinii europeni conduși de principele Eugeniu de Savoia. Ștefan a luat partea nemților habsburgici, comunicându-i lui Steinville știri despre stadiul pregătirilor de război ale Porții. Ștefan a fost mazilit și ridicat din București de un capugiu, trimis de Poartă. Ambasadorul englez la Constantinopol scria deja la 9 ianuarie către secretarul de stat că mazilirea are ca motiv gelozia marelui vizir, iar Ștefan era înlocuit cu Mavrocordat pentru că Poarta avea mai multă încredere în acesta din urmă, iar familia sa din Constantinopol era chezășie.

 

6 iunie 1752 - Un incendiu devastator distruge mare parte din orasul Moscova.

 

6 iunie 1762 - Fortele britanice asediaza si cuceresc posesiunea spaniola Havana,in timpul razboiului dse sapte ani. Orasul a fost restituit spaniolilor in urma Tratatului de la Paris din 1763.

 

6 iunie 1799 - S-a nascut, la Moscova, poetul Aleksandr Sergheevici Puşkin, considerat întemeietorul literaturii ruse moderne (romanul în versuri “Evgheni Oneghin”, drama istorică “Boris Gudunov”);

Aleksandr Sergheevici Pușkin, n. 6 iunie, S.V. 26 mai, 1799, d. 10 februarie, S.V. 29 ianuarie, 1837) poet și dramaturg clasic rus din perioada romantică, portretul de Vasili Tropinin (1827) - foto - ro.wikipedia.org

Aleksandr Sergheevici Pușkin de Vasili Tropinin (1827) – foto – ro.wikipedia.org

Aleksandr Sergheevici Pușkin, n. 6 iunie, S.V. 26 mai, 1799, d. 10 februarie, S.V. 29 ianuarie, 1837) poet și dramaturg clasic rus din perioada romantică, este considerat a fi fondatorul literaturii ruse moderne ;

 

6 iunie 1808 - Fratele imparatului Napoleon I, Joseph Bonaparte este incoronat rege al Spaniei.

Joseph Bonaparte, de Jean-Baptiste Wicar, 1803

Joseph Bonaparte, de Jean-Baptiste Wicar, 1803

Joseph-Napoléon Bonaparte, rege al Neapolelui și Siciliei, rege al Spaniei și al Indiilor, conte de Survilliers (n. Corte, Franța, 7 ianuarie 1768 – d. Florența, Italia, 28 iulie 1844) a fost fratele mai mare al împăratului francez Napoleon I, care l-a numit rege al Neapolelui și Siciliei (1806-1808) și mai târziu rege al Spaniei. A fost rege al Spaniei din 6 iunie 1808 până pe 11 decembrie 1813, însă se întorsese în Franța încă de pe 13 iunie 1812.

 

6 iunie 1809 - In Suedia este promulgata o nouă Constituție, care restabilește puterea politică pentru Ståndsriksdagen (Parlamentul), după 20 de ani de absolutism monarhic. În același timp, Carol al XIII-lea este ales pentru a-i succeda lui Gustav Adolf al IV-lea,pe tronul l Suediei.

Carol al XIII-lea (suedeză: Karl XIII) (n. 7 octombrie 1748 – d. 5 februarie 1818), a fost regele Suediei din 1809 și rege al Norvegiei (unde a fost cunoscut drept Carl II) din 1814 și până la moartea sa. A fost al doilea fiu al regelui Adolf Frederic al Suediei și a reginei Luisa Ulrika a Prusiei, sora lui Frederic cel Mare al Prusiei - foto: ro.wikipedia.org

Carol al XIII-lea – foto: ro.wikipedia.org

Carol al XIII-lea (suedeză: Karl XIII) (n. 7 octombrie 1748 – d. 5 februarie 1818), a fost regele Suediei din 1809 și rege al Norvegiei (unde a fost cunoscut drept Carl II) din 1814 și până la moartea sa. A fost al doilea fiu al regelui Adolf Frederic al Suediei și a reginei Luisa Ulrika a Prusiei, sora lui Frederic cel Mare al Prusiei.

 

6 iunie 1843 - A murit poetul german Friedrich Hölderlin; (n. 20 martie 1770), unul din principalii reprezentanți ai romantismului în literatura europeană.

Friedrich Hölderlin (n. 20 martie 1770 - d. 6 iunie 1843) poet german, portretizat de Franz Karl Hiemer în 1792 - foto - ro.wikipedia.org

Friedrich Hölderlin (n. 20 martie 1770 – d. 6 iunie 1843) poet german, portretizat de Franz Karl Hiemer în 1792 – foto – ro.wikipedia.org

Opera sa are ca teme principale elogierea patriei ca entitate spirituală, nostalgia vârstei de aur, tristețea însingurării individului, integrarea eului în armonia cosmică. În lucrarea sa principala, romanul în versuri Hypérion (1797-99), idealizează Grecia antica.

 

6 iunie 1844 - A fost fondata la Londra,YMCA (Young Men’s Christian Association), de catre pastorul britannic George Williams. Asociatia are ca obiectiv ameliorarea conditiilor grele de viata a oamenilor care traiesc in marile orase. Sapte ani mai tarziu a fost infiintata o agentie la Montreal, in Canada, prima in America de Nord. Astazi,aceasta asociatie s-a raspandit in 130 de tari ale lumii,federatiile nationale fiind membre ale Aliantei mondiale YMCA.

 

6 iunie 1849 - Trupele tariste, chemate de Curtea de la Viena, intra in Transilvania si Ungaria, pentru a inabusi revolutia.

 

6 iunie 1850 - S-a nascut Karl Ferdinand Braun, fizician și inventator german.

Karl Ferdinand Braun (6 June 1850 – 20 April 1918) fizician și inventator german - foto - en.wikipedia.org

Karl Ferdinand Braun (6 June 1850 – 20 April 1918) fizician și inventator german – foto – en.wikipedia.org

A fost laureat al Premiului Nobel pentru Fizică pe anul 1909 împreună cu Guglielmo Marconi, pentru contribuţiile lor în dezvoltarea telegrafiei fără fir.

 

6 iunie 1857 - Sofia de Nassau se căsătorește la castelul din Wiesbaden-Biebrich cu viitorul rege Oscar al II-lea al Suediei și Norvegiei.

Prins Oscar och hans tillkommande.jpg

Prințul Oscar și Prințesa Sofia la momentul căsătoriei lor în 1857

 

6 iunie 1859 - S-a constituit colonia engleza Queensland (Australia) prin separarea de colonia New South Wales .

Queensland (Australia) - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Queensland (Australia) – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

 

6 iunie 1868 - S-a născut Robert Falcon Scott, renumit explorator englez

Robert Falcon Scott (n. 6 iunie 1868 — d. 29 martie 1912) a fost un ofiţer englez, explorator al Antarcticii, cunoscut şi datorită faptului că a pierdut întrecerea cu Roald Amundsen de a ajunge primul la Polul Sud, pierzându-şi viaţa la întoarcere împreună cu cei 4 membri ai expediţiei - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Robert Falcon Scott – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Robert Falcon Scott (n. 6 iunie 1868 — d. 29 martie 1912) a fost un ofiţer englez, explorator al Antarcticii, cunoscut şi datorită faptului că a pierdut întrecerea cu Roald Amundsen de a ajunge primul la Polul Sud, pierzându-şi viaţa la întoarcere împreună cu cei 4 membri ai expediţiei.

Jurnalul cu Mesajul către public al lui Robert Falcon Scott, cǎpitan englez care plecase într-o expediţie ştiinţifică în Antarctica la sfârşitul anului 1911, a fost găsit lângă cadavrul său de către o echipă de căutare britanică, la 12 noiembrie 1912 (la vreo 8 luni după moartea lui Scott). Ştirea despre sfârşitul tragic al exploratorului şi a echipei sale a ajuns în Europa peste alte câteva luni, în februarie 1913, când se ştia deja de ceva timp că Polul Sud fusese cucerit de norvegianul Roald Engelbert Amundsen, la 14 decembrie 1911.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 iunie 1873 - Impărații rus și austriac Alexandru II şi Franz Joseph I au constituit prin Acordul consultativ (Convenţia de la Schönbrunn), o înțelegere defensivă comună, care va pune bazele Alianței celor trei împărați (23 octombrie 1873).

Harta Europei in 1873 - foto preluat de pe www.client-aviddesigngroup.com

Harta Europei in 1873 – foto preluat de pe www.client-aviddesigngroup.com

În cazul unei ameninţări de atac din partea unei terţe puteri, ambii monarhi se obligau să se înţeleagă pentru a adopta o „linie de conduită comună“. La 23 octombrie 1873, Wilhelm I, împăratul Germaniei, aderă la Convenţia de la Schönbrunn. Se constituie astfel Alianţa celor trei împăraţi. Este un fel de „Sfînta Alianţă“ între împăraţii Rusiei, Germaniei şi Austriei. Guvernul rus urmărea prin această alianţă excluderea unei eventuale înţelegeri germano-austriece în Balcani împotriva Rusiei şi să asigure graniţele de apus în cazul unei ciocniri cu Anglia în Asia Mică.

În anul 1881 este semnat un nou acord al celor trei împăraţi, care nu mai este numit consultativ ca primul, ci prevedea obligaţia semnatarilor de a se menţine neutralitatea. Dar, în continuare, desfăşurarea evenimentelor face ca ciocnirile de interese între Rusia şi Germania să ducă la încordarea relaţiilor dintre ele şi la constituirea, treptată, a celor două blocuri militare: Tripla Alianţă (Germania, Austro-Ungaria, Italia); Tripla Înţelegere sau Antanta (Rusia, Franţa, Anglia).
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

6 iunie 1875 - S-a nascut in orasul german Lubeck, intr-o familie instarita, tatal sau fiind un important negustor de grane si, totodata, senator, scriitorul Thomas Mann (“Muntele vrăjit”, “Casa Buddenbrooks”, “Iosif şi fraţii săi”).

Paul Thomas Mann (n. 6 iunie 1875, Lübeck – d. 12 august 1955, Kilchberg, în apropiere de Zürich) romancier german, eseist, unul dintre marii scriitori ai secolului XX, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1929 (pentru romanul Casa Buddenbrook) - foto - ro.wikipedia.org

Thomas Mann – foto – ro.wikipedia.org

Paul Thomas Mann (n. 6 iunie 1875, Lübeck – d. 12 august 1955, Kilchberg, în apropiere de Zürich) a fost romancier german, eseist, unul dintre marii scriitori ai secolului XX, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1929 (argumentul principal fiind romanul Casa Buddenbrook). A urmat studiile in orasul natal, apoi se stabileste in Munchen, unde incepe sa lucreze la o societate de asigurari.

Tot in aceasta perioada incepe o colaborare cu o publicatie satirica, dar, plictisit, pleaca impreuna cu fratele sau intr-o lunga calatorie in Italia. La revenire, in 1898, publica prima carte ”Micul domn Friedemann” si incepe sa se afirme ca scriitor. S-a casatorit in 1905 cu fiica unui profesor universitar, avand sase copii impreuna cu sotia sa Katia Pringsheim. Patru dintre ei au mostenit talentul tatalui lor, devenind si ei scriitori.

In 1926 a devenit membru al Academiei de literatura prusiene, iar trei ani mai tarziu a fost recompensat cu premiul Nobel pentru literatura. Este nevoit sa paraseasca Germania dupa ce nazistii il pun intr-un con de umbra, ii confisca averea si ii anuleaza toate titlurile. S-a stabilit o vreme in Franta, apoi in Elevetia, pentru ca apoi sa ajunga in Statele Unite. In ultima parte s-a reintors in Europa, unde a continuat sa scrie si sa sustina conferinte in marile universitati. In 1955, pe 12 august a incetat din viata la Zurich.

 

6 iunie 1882 - Primul brevet pentru un fier de calcat electric a fost primit de inventatorul Henry Seely din New-York.

Henry Seely White (May 20, 1861 - May 20, 1943) matematician de profesie, preocupat si de inventica - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Henry Seely White (May 20, 1861 – May 20, 1943) matematician de profesie, preocupat si de inventica – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Henry White Seely, din New York, era matematician de profesie, dar a fost preocupat si de inventica.

Primul brevet  pentru un  fier de calcat electric - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Primul brevet pentru un fier de calcat electric – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Paradoxul este ca, desi parea a fi o solutie minunata, fierul electric nu putea fi utilizat in mod curent, deoarece cele mai multe locuinte nu erau racordate la reteaua de electricitate. In acelasi an, o varianta a fierului de calcat electric, cu arc de carbon, a fost prezentata in Franta, dar s-a considerat ca este prea periculos si s-a abandonat.

 

6 iunie 1883 - A încetat din viaţă compozitorul si dirijorul roman Ciprian Porumbescu;

Ciprian Porumbescu; născut Ciprian Golembiovski (n. 14 octombrie 1853, Șipotele CSucevei, Bucovina - d. 6 iunie 1883[1], Stupca, azi Ciprian Porumbescu, județul Suceava) compozitor român -  foto - ro.wikipedia.org

Ciprian Porumbescu; născut Ciprian Golembiovski (n. 14 octombrie 1853, Șipotele CSucevei, Bucovina – d. 6 iunie 1883[1], Stupca, azi Ciprian Porumbescu, județul Suceava) compozitor român – foto – ro.wikipedia.org

A fost unul dintre cei mai faimoși compozitori pe vremea sa. Printre cele mai populare lucrări sunt: „Balada pentru vioara si orchestra” op. 29, opereta „Crai Nou”, pusă în scenă pentru prima dată în sala festivă a Gimnaziului Românesc din Brasov (astăzi Colegiul Național „Andrei Șaguna”), unde pentru scurtă vreme a fost profesor de muzică (1881-1883)

În plus, a compus muzica pentru celebrul cântec patriotic „Pe-al nostru steag e scris Unire”, a carui muzica este astăzi in Albania imnul național „Hymni i Flamurit“. De asemenea, a scris și melodia fostului imn al României, „Trei Culori„. Ciprian Porumbescu s-a stins din viață în casa de la Stupca,sat numit azi Ciprian Porumbescu în onoarea marelui compozitor, sub ochii tatălui său și ai surorii sale, Mărioara la 29 de ani, fiind bolnav de tuberculoza.

 

6 iunie 1888 - Dr.Victor Babes a initiat primele campanii de vaccinari antirabice la Bucuresti.

 

6 iunie 1894 - S-a nascut Sabin Drăgoi, compozitor român. (d. 1968)

Sabin V. Drăgoi (n. 6 iunie 1894, Selişte, judeţul Arad - d. 31 decembrie 1968) a fost un compozitor, profesor, muzicolog şi folclorist român (Compozitorul Sabin V. Drăgoi în 1955) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Compozitorul Sabin V. Drăgoi în 1955 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sabin V. Drăgoi (n. 6 iunie 1894, Seliște, județul Arad – d. 31 decembrie 1968) a fost un compozitor, profesor, muzicolog și folclorist român.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro

 

6 iunie 1903 - S-a născut Aram Haciaturian, compozitor rus de naţionalitate armeană;

Aram Ilici Haciaturian (născut la 6 iunie (24 mai, pe stil vechi) 1903, Tbilisi, Georgia - d. 1 mai 1978, Moscova, Rusia) compozitor și dirijor armean -  foto - ro.wikipedia.org

Aram Haciaturian  – foto – ro.wikipedia.org

Aram Ilici Haciaturian (născut la 6 iunie (24 mai, pe stil vechi) 1903, Tbilisi, Georgia – d. 1 mai 1978, Moscova, Rusia) compozitor și dirijor armean.

 

6 iunie 1906 - S-a deschis, in Bucuresti, “Expozitia generala romana”, la aniversarea implinirii a 40 de ani de la venirea regelui Carol I pe tronul tarii.

Expozitia generala romana, Bucuresti 1906 - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Expozitia generala romana, Bucuresti 1906 – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Proiectul, coordonat de arhitectul I.D. Berindei, a fost inspirat de Expoziţia Universalã de la Paris din anul 1900 şi a cuprins pavilioane dedicate industriei, comerţului, agriculturii, silviculturii, minelor, culturii şi artelor. Arhitecţii expoziţiei au fost Victor Ştefanescu şi Ştefan Burcuş, carora li s-au alaturat ingineri de renume. La inaugurare au participat întregul guvern, familia regala, membri ai administraţiei, oaspeţi straini, membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, cu excepţia legaţiei Imperiului Otoman. Bateriei de la Calafat numitã “Carol I“ i-a revenit onoarea sã traga salvele de tun ce marcau deschiderea oficialã a expoziţiei.

Familia regalã a fost întâmpinatã la intrarea în parc, prin poarta în formã de arc de cerc, de cãtre organizatori, guvern şi un grup de 300 de notari, primari şi sãteni de frunte din toate judeţele ţãrii. Arenele Romane, operã a inginerului Elie Radu, cu o capacitate maximã de 5000 de locuri, a fost locul de desfãşurare pentru festivitãţile de deschidere şi de închidere ale expoziţiei şi al altor manifestãri cu caracter cultural şi artistic, ce au oferit ocazia afirmãrii unitãţii de neam, şi limbã a tuturor românilor.

Expozitia generala romana, Bucuresti 1906 - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Expozitia generala romana, Bucuresti 1906 – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

La Arenele Romane au ţinut discursuri I. Lahovari, C. I. Istrati şi Regele Carol I.

 

6 iunie 1917 - S-a nascut la Turda, Ion Ratiu, om politic roman, lider al Partidulu National Taranesc crestin-Democrat . A incetat din viata la 17 ianuarie 2000 la Londra.

Ion Augustin Nicolae Rațiu (n. 6 iunie 1917, Turda – d. 17 ianuarie 2000, Londra) a fost un politician român, reprezentant al Partidului Național Țărănesc (devenit ulterior PNȚCD). În 1940, Ion Rațiu a fost numit consilier la Legația României de la Londra, sub ministrul Viorel Tilea. La 29 noiembrie 1940, la câteva săptămâni după instaurarea Statului Național-Legionar, a fost fondat Comitetul Național Român. Rațiu a făcut parte din conducerea organizației, aflată sub președinția lui Viorel Tilea.

Între 1940 și 1990 a locuit în Regatul Unit, unde a înființat (în 1979, împreună cu soția sa, Elisabeth Pilkington) și finanțat Fundația Rațiu. De asemenea, a fondat în 1984 Uniunea Mondială a Românilor Liberi. După repatriere, în ianuarie 1990, a ajutat la refacerea PNȚ alături de Corneliu Coposu, devenind vicepreședinte al PNȚCD. A candidat la funcția de președinte al României la alegerile din 1990 unde a obținut 4,29 % din voturi și s-a plasat pe locul 3. A fost ales deputat de Cluj din partea PNȚCD la alegerile din 20 mai 1990, respectiv la cele din 1992. În 1996 a fost ales deputat de Arad, tot din partea PNȚCD. În 1991 a înființat ziarul Cotidianul.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org
cititi si Ion Rațiu – cel mai bun președinte pe care România nu l-a avut niciodată

 

6 iunie 1925 - A fost fondata compania americana producatoare de automobile “Chrysler”.

 

6 iunie 1930 - Restauratia carlista. Carol al II-lea s-a reintors in tara intrand ilegal, cu pasaport fals. Carol poartă negocieri cu Iuliu Maniu, căruia îi promite să renunțe la relația cu Elena Lupescu, (cunoscută ca „Magda Lupescu”, 1895-1977), fiică a lui Nicolas Grünberg, un farmacist evreu, botezat creștin-ortodox, care a adoptat numele de Nicolae Lupescu. Elena Lupescu a fost inițial soția ofițerului de armată Ion Tâmpeanu. Carol al II-lea este proclamat rege după două zile de la intrarea in tara, pe 8 iunie 1930, inlocuindu-l la tron pe fiul sau minor, Mihai I.

Elena Lupescu si Carol al II-lea - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Elena Lupescu si Carol al II-lea – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

El o aduce însă pe amanta sa, Elena Lupescu, la București și în cele din urmă o exilează pe fosta lui soție, regina Elena a României (la naștere principesă a Elenilor și de Danemarca), mama viitorului rege Mihai I, de care a divorțat. Odată cu reîntoarcerea lui Carol din străinătate și uzurparea tronului fiului său Mihai I (la 8 iunie 1930), domnia sa în următorul deceniu va sta sub semnul camarilei, un grup de influență implicat în acte de corupție, cel mai faimos fiind Afacerea Skoda. Carol a încercat să influențeze cursul vieții politice românești, în primul rând prin manipularea partidelor Național Liberal și Național Țărănesc și a unor grupări antisemite și din (ianuarie 1938) prin impunerea dictaturii regale.

 

6 iunie 1932 - Alexandru Vaida-Voievod a fost desemnat presedinte al Consiliului de Ministri al guvernului Romaniei.

 

6 iunie 1942 - SUA a declarat razboi Romaniei si Bulgariei declanșând, în scurt timp, atacurile aeriene asupra țării noastre, în special asupra instalatiilor petroliere din Prahova si asupra capitalei.

 

6 iunie 1944 - Al Doilea Război Mondial - A inceput Bătălia Normandiei. Ziua Z sub numele de cod Operation Overlord, cu debarcarea a 155.000 de trupe aliate pe plajele din Normandia în Franța.

Bătălia pentru Normandia a fost purtată în 1944 între forțele germane și forțele Aliaților ca parte a celui de-al doilea război mondial. Numele de cod al invaziei aliate a fost Operațiunea Overlord și s-a desfășurat între 6 iunie – 19 august 1944, când Aliații au traversat Sena, sau, după alți autori, 25 august, când a fost eliberat Parisul. Debarcarea din Normandia rămâne până în zilele noastre cea mai mare operațiune amfibie din istorie, care a implicat participarea a aproape trei milioane de soldați, care au traversat Canalul Mânecii din Anglia în Normandia. Faza inițială a Operațiunii Overlord a purtat numele de cod Operațiunea Neptun. În faza inițială a invaziei, aliații au trebuit să pună ferm piciorul pe continent, obiectiv îndeplinit între 6 – 30 iunie.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

6 iunie 1946 - S-a nascut jurnalista romanca Jeana Gheorghiu;

Jeana Gheorghiu (n. 6 iunie 1946 – d. 18 mai 2007) jurnalistă română, realizatoare de emisiuni de televiziune și radio, și director al TVR2 între 2002 și 2004. - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Jeana Gheorghiu (n. 6 iunie 1946 – d. 18 mai 2007) jurnalistă română, realizatoare de emisiuni de televiziune și radio, și director al TVR2 între 2002 și 2004. – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

6 iunie 1948 - A decedat Louis Lumière, inventator și cineast francez;

Louis Jean Lumière (5 October 1864, Besançon, France – 6 June 1948, Bandol) - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Louis Jean Lumière (5 October 1864, Besançon, France – 6 June 1948, Bandol) – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Fratii Lumière au jucat un rol important in istoria cinematorgrafului, fiind considerati inventatorii acestuia. De asemenea, impreuna cu fratele sau Auguste , Louis Lumière a pus la punct si a comercializat primul procedeu industrial de fotografiere color – autochrom .

 

6 iunie 1956 - S-a nascut Björn Borg, campion suedez de tenis.

Björn Borg, campion suedez de tenis, born 6 June 1956 - foto - en.wikipedia.org

Björn Borg, campion suedez de tenis, born 6 June 1956 – foto – en.wikipedia.org

 

6 iunie 1960 - Atleta Iolanda Balas a stabilit la Bucuresti, un nou record mondial la saritura in inaltime: 1,85 m.

Iolanda Balaș 1964b.jpg

Iolanda Balaș la JO din 1964

Iolanda Balaș Sőtér (în maghiară Balázs-Sőtér Jolán; n. 12 decembrie 1936, Timișoara – d. 11 martie 2016) a fost campioană olimpică română de etnie maghiară, care a dominat proba de săritura în înălțime timp de un deceniu. Din 1988 până în 2005 a fost președinta Federației Române de Atletism.

 

6 iunie 1961 - A încetat din viaţă psihologul Carl Gustav Jung, întemeietorul psihologiei abisale; a elaborat teoria “inconştientului colectiv” generator de arhetipuri, ce i-a permis o interpretate nouă a viselor, a miturilor, basmelor sau doctrinelor ezoterice (n. 26 iulie 1875 in Keswil, cantonul Thurgau, Elveția).

Carl Gustav Jung (n. 26 iulie 1875, Keswil, cantonul Thurgau, Elveția – d. 6 iunie 1961, Küsnacht, Elveția) a fost medic, psiholog și psihiatru elvețian, fondatorul psihologiei analitice - foto: biography.com

Carl Gustav Jung (n. 26 iulie 1875, Keswil, cantonul Thurgau, Elveția – d. 6 iunie 1961, Küsnacht, Elveția) a fost medic, psiholog și psihiatru elvețian, fondatorul psihologiei analitice – foto: biography.com

 

6 iunie 1961 - Valeriu Bularca castiga primul titlu de campion mondial cucerit de un luptător român, la Campionatul mondial de lupte greco-romane de la Yokohama.

Valeriu Bularca (n. 1931) luptător român, laureat cu argint la Tokio 1964 - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Valeriu Bularca – foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Valeriu Bularca (n. 14 februarie 1931, Întorsura Buzăului, județul Covasna) este un luptător român, campion mondial în 1961 și laureat cu argint la Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo. A câștigat de sase ori titlul national. S-a apucat de lupte în anul 1947 la clubul „Steagul Roșu” din Brașov sub conducerea lui Ion Mureșan, apoi s-a transferat la CSȘ Dinamo din același oraș. S-a alăturat lotului national în 1953.

În 1961 a devenit primul luptător român campion mondial din cadrul Campionatului Mondial de la Yokohama. Pentru această realizare a fost numit Maestru Emerit al Sportului. Trei ani mai târziu a fost vicecampion olimpic la Tokyo, titlul olimpic fiind cucerit de turcul Kazım Ayvaz. După ce a absolvit IEFS a devenit antrenor de lupte la Brașov. Numele său a fost dat unei sală de sport din Întorsura Buzăului.

 

6 iunie 1968 - A decedat Robert F. Kennedy, candidat la presedintia SUA. A fost impuscat mortal in ziua de 5 iunie, in timp ce participa la o adunare,la “Ambassador Hotel” in Los Angeles, California de catre imigrantul palestinian Sirhan B. Sirhan. La 9 iunie, președintele Johnson declară in memoria sa zi de doliu național. Robert F. Kennedy era fratele fostului presedinte JohnF.Kennedy.

Robert Francis "Bobby" Kennedy (November 20, 1925 – June 6, 1968) fratele fostului presedinte JohnF.Kennedy, ministru al justitiei al SUA, candidat la presedintia SUA - foto - en.wikipedia.org

Robert Francis “Bobby” Kennedy (November 20, 1925 – June 6, 1968) fratele fostului presedinte JohnF.Kennedy, ministru al justitiei al SUA, candidat la presedintia SUA – foto – en.wikipedia.org

 

6 iunie 1971 - A fost lansata nava Soiuz-11, prima nava cosmica de transport, intr-o misiune ce a durat 23 de zile, 17 ore si 40 de minute.

 

6 iunie 1982 - S-a nascut atletul român Marian Oprea, campion la triplu salt, câștigator al medaliei de argint la Jocurile Olimpice din 2004. Cel mai bun record al sau a fost de 17,81 metri.

Marian Oprea (n. 1982) atlet român, laureat cu argint la Atena 2004 -  foto - ro.wikipedia.org

Marian Oprea (n. 1982) atlet român, laureat cu argint la Atena 2004 – foto – ro.wikipedia.org

S-a născut la Pitești si a luat prima medalie la Campionatul mondial de atletism la juniori, in anul 2000, castigand aurul cu un salt de 16,41 m. A câștigat de asemenea medalia de bronz la triplusalt la Campionatele Mondiale de Atletism din 2005 de la Helsinki, precum și la Campionatele Europene de Atletism în Gothenburg (2006).

 

6 iunie 1985 - Este deschis în Embu, un mic oras din Brazilia, mormântul lui „Wolfgang Gerhard” ; rămășițele exhumate sunt ulterior identificate a fi ale dr. Josef Mengele, criminal nazist de la Auschwitz, supranumit si „Ingerul mortii.

Josef Mengele (n. 16 martie 1911, Günzburg, Bavaria - d. 7 februarie 1979, Bertioga Brazilia) supranumit „Îngerul morții”, medic german care, în calitate de căpitan SS, a inițiat și condus odioasele „selecții” ale evreilor deportați din toată Europa pentru exterminarea lor de la Auschwitz-Birkenau - foto - listal.com

Josef Mengele – foto – listal.com

Josef Mengele, supranumit „Îngerul morții”, a fost un medic german care, în calitate de căpitan SS, a inițiat și condus selectarea” evreilor deportați din toată Europa pentru experimente inumane, mai ales pe cupluri de gemeni. A suferit un atac de cord în timp ce înota și s-a înecat, fiind înmormântat în Embu sub identitate falsă, cu numele Wolfgang Gerhard.

 

6 iunie 1987 - A fost dat în folosință pasajul Unirea din Capitală, cel mai lung pasaj subteran auto bucureștean (900 metri din care 600 acoperiți).

 

6 iunie 1997 - Curtea Supremă de Justiţie i-a condamnat pe responsabilii de la nivelul Ministerului Apararii Nationale, pentru implicarea lor în reprimarea în decembrie 1989, a manifestanţilor anticomuniste din Timişoara.

Mihai Chitac si Victor Atanase Stanculescu - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Mihai Chitac si Victor Atanase Stanculescu – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Ministerul Apararii i-a actionat in instanta pe generalii Stanculescu si Chitac In decembrie 1997 au fost trimisi in judecata pentru victimele din Timisoara si responsabilii de la nivelul Ministerului Apararii Nationale, respectiv generalii Stanculescu Victor Atanasie si Chitac Mihai, iar fata de generalul Gusa Stefan s-a dispus solutie de netrimitere in judecata, deoarece intervenise decesul acestuia in 1994. Judecarea Lotului II Timisoara, respectiv a generalilor M.Ap.N., a parcurs doua cicluri procesuale.

In 1999 Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a condamnat pe cei doi generali la cate 15 ani inchisoare, hotarare ramasa definitiva in 2000. Impotriva acestor hotarari a fost declarat recurs in anulare de catre procurorul general, care a fost admis si s-a reluat din nou judecata. In 2007 generalii au fost condamnati din nou la aceiasi pedeapsa pentru omor deosebit de grav, solutie ce a ramas definitiva in 2008.

 

6 iunie 2002 - Armata israeliană l-a asediat pe preşedintele Yasser Arafat, în cartierul său general din Ramallah.

 

6 iunie 2002 - A avut loc „Evenimentul din estul Mediteranei”, o explozie aeriană enorma , în zona situata la 34°N – 21°E (între Libia si insula greceasca Creta). Această explozie, asemănătoare cu cea a unei bombe nucleare de mici dimensiuni, a fost provocată de un asteroid care s-a dezintegrat in atmosfera Pamantului și nici o parte a sa nu a fost recuperată.

Pentru că nu a atins suprafața Pamantului și a explodat deasupra mării, nu s-a format nici un crater. Evenimentul s-a produs in timpul unor confruntari indo-pakistaneze si au existat pareri ca s-ar fi putut ca explozia sa se produca deasupra uneia dintre aceste tari, putand sa declanseze un razboi nuclear care ar fi cauzat mai mult de 10 milioane de morti si ar fi devastat regiunea.

 

6 iunie 2003 - Primul jurnalist american mort în timpul războiului din Irak, Michael Kelly, a fost distins cu “premiul Daniel Pearl pentru curaj şi integritate profesională”.

Michael Kelly - primul jurnalist american mort în timpul războiului din Irak - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Michael Kelly – primul jurnalist american mort în timpul războiului din Irak – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

 

6 iunie 2004 - Limba Tamil este confirmata ca o „limbă clasică” de președintele Indiei, Dr. APJ Abdul Kalam, în ședință comună a celor două camere ale Parlamentului indian.

 

6 iunie 2020 - La Ordinea Zilei

 

articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.orgyoutube.com