Articole

Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic (secolul I d.Hr.)

Sfinții Apostoli Silvan, Crescent și Sila – Icoană sec. XX, Mănăstirea Kalamiou, Nafklios (Grecia) – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.org

 

Apostolul Sila

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Sila se numără printre Cei Șaptezeci de Apostoli.

Sfântul Sila a mers împreună cu Sfinții Pavel și Barnaba din Antiohia până în Ierusalim pentru a tranșa disputa dintre credincioși referitoare la circumcizie.

Apoi, el l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel prin Asia până în Macedonia și acolo a fost făcut, ulterior, episcop în Corint. El a adormit în Domnul în pace.

Biserica îl pomenește pe Sfântul Sila la 30 iulie împreună cu Apostolii Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, iar în 4 ianuarie cu toți Cei Șaptezeci de Apostoli.

Apostolul Sila - foto preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

Apostolul Sila – foto preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

Imnografie

Pentru prăznuirea din 30 iulie:

Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Vițe v-ați arătat viei lui Hristos, înțelepților Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie și prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugați-vă ca să se dăruiască nouă mare milă și iertare greșelilor.

Iconografie

Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 150), arată că Sf. Apostol Sila trebuie zugrăvit în chipul unui tânăr cu un început de barbă, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

cititi mai mult despre Sf. Ap. Sila si pe basilica.ro; ziarullumina.ro; doxologia.ro

 

Apostolul Silvan

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Silvan (numit uneori şi Silvanus sau Siluan) se numără printre Cei Şaptezeci de Apostoli.

Sfântul Apostol Silvan s-a ostenit în propovăduirea cuvântului cu amândoi Sfinţii Mai-mari Apostoli Petru şi Pavel, fiind pomenit în scrisorile lor:

Cu Silvan, credinciosul frate, precum socotesc, puţine v-am scris vouă” (I Petru 5:12) şi „Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel propovăduit de noi vouă, prin mine şi prin Silvan” (II Corinteni 1:19).

El a fost episcop în Tesalonic şi după ce a pătimit mult pentru credinţa sa, a adormit în Domnul, fiind pomenit de Biserică în 30 iulie.

Imnografie

Pentru prăznuirea din 30 iulie:

Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Viţe v-aţi arătat viei lui Hristos, înţelepţilor Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie şi prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugaţi-vă ca să se dăruiască nouă mare milă şi iertare greşelilor.

 

Iconografie

Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 149), arată că Sf. Apostol Silvan trebuie zugrăvit în chipul unui bătrân, pleșuv, cu barba scurtă, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

cititi mai mult despre Sf. Ap. Silvan si pe basilica.ro; ziarullumina.ro; doxologia.ro

 

Apostolul Crescent

Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Crescent se numără printre Cei Şaptezeci de Apostoli. El a fost însoţitorul şi ajutorul Sfântului Apostol Pavel (II Timotei 4,10) şi mai târziu a fost episcop în Galatia.

A fost şi propovăduitor în Galia. Acolo a şi fost martirizat în timpul persecuţiilor din vremea împăratului Traian, împreună cu Apostolii Sila, Silvan (Siluan), Epenet şi Andronic. Biserica îl pomeneşte pe Sfântul Crescent în 4 ianuarie împreună cu Cei Şaptezeci şi pe 30 iulie.

 

Imnografie

Pentru prăznuirea din 30 iulie:

Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Viţe v-aţi arătat viei lui Hristos, înţelepţilor Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie şi prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugaţi-vă ca să se dăruiască nouă mare milă şi iertare greşelilor.

 

Iconografie

Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, p. 151) arată că Sfântul Apostol Crescens trebuie reprezentat ca un [episcop] bătrân, cu barba ascuțită.

cititi mai mult despre Apostol Crescent si pe basilica.ro; ziarullumina.ro; doxologia.ro

Sfinții Apostoli Silvan, Crescent și Sila - Icoană sec. XX, Mănăstirea Kalamiou, Nafklios (Grecia) - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sfinții Apostoli Silvan, Crescent și Sila – Icoană sec. XX, Mănăstirea Kalamiou, Nafklios (Grecia) – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Apostolul Epenet

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Epenet (Epenetus) se numără printre Cei Șaptezeci de Apostoli. El este amintit de Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Romani (16,5) ca fiind originar din provincia Asia; a fost episcop de Cartagina.

Biserica îl pomenește în 4 ianuarie împreună cu Cei Șaptezeci și în 30 iulie împreună cu Apostolii Sila, Silvan, Crescent și Andronic.

 

Imnografie

Pentru prăznuirea din 30 iulie:

Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Vițe v-ați arătat viei lui Hristos, înțelepților Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie și prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugați-vă ca să se dăruiască nouă mare milă și iertare greșelilor.

 

Iconografie

Erminia lui Dionisie din Furna (Ed. Sophia, București, 2000, p. 150) arată că Sfântul Apostol Epenet trebuie zugrăvit în chipul unui tânăr, având barbă ascuțită, împărțită în trei, ținând în mână o hârtie înfășurată, care arată învățătura Apostolilor către toate popoarele.

cititi mai mult despre Sf. Ap. Epenet si pe basilica.ro; ziarullumina.ro; doxologia.ro

 

Apostolul Andronic

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Andronic a fost rudă cu Sfântul Apostol Pavel și unul din Cei Șaptezeci de Apostoli. El este menționat în Epistola către Romani 16,7 și este pomenit în Biserica Ortodoxă la 17 mai și la 30 iulie.

El a fost hirotonit episcop în Panonia, dar în loc să stea într-un singur loc, el a propovăduit în întreaga Panonie împreună cu Sfânta Iunia ca ajutoare a sa.

Prin credință, ei au convertit mulțime de păgâni la Hristos, au distrus multe temple ale idolilor, au alungat demoni, au făcut minuni și au vindecat orice fel de boală sau suferință trupească. Amândoi au avut parte de moarte mucenicească.

Sfintele lor Moaște au fost descoperite în împrejurimile Constantinopolului, lângă poarta Evghenia, pe vremea patriarhului Toma I al Constantinopolului (607-610).

Mai apoi, în secolul al XII-lea, împăratul Andronic I Comnenul (1183-1185) a construit o frumoasă biserică pe locul unde moaștele sfinților au fost descoperite și cinstite.

 

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea) :

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Pentru prăznuirea din 17 mai:

Condac (glasul al 2-lea) [2]:

Cunoscuți însoțitori ai Apostolilor și adevărați slujitori ai lui Iisus
v-ați dovedit a fi sfințiți vestitori ai venirii Sale;
căci, primind Harul Duhului, slăviților Andronic și Iunia,
străluciți ca niște candele până la marginile lumii.

Condac (glasul al 8-lea) :

Pe steaua cea prealuminoasă, care cu lumina dumnezeieștii înțelepciuni a luminat neamurile,
pe Andronic Apostolul lui Hristos, împreună cu înțeleapta Iunia,
care s-a nevoit cu dânsul în propovăduire, să-i lăudăm, strigând :
Rugați-vă neîncetat lui Hristos pentru noi toți.

Pentru prăznuirea din 30 iulie:

Condac (glasul al 4-lea):

Vițe v-ați arătat viei lui Hristos, înțelepților Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie și prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugați-vă ca să se dăruiască nouă mare milă și iertare greșelilor.

cititi mai mult despre Sf. Ap. Epenet si pe basilica.ro; ziarullumina.ro; doxologia.ro

Sf. Sfinţit Mc. Valentin episcopul Umbriei (sec. II – III)

foto preluat de pe doxologia.ro
areticol preluat de pe basilica.ro

 

Sfântul Sfințit Mucenic Valentin episcopul Umbriei

Sfântul Valentin s-a născut în anul 175, la Interamna (Terni de astăzi, în regiunea Umbria din Italia). A fost hirotonit preot de către Sfântul Felician de Foligno, iar Episcop de Interamna de către Papa Victor I.

Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei (sec. II - III) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei (sec. II – III) – foto preluat de pe doxologia.ro

Remarcabil propovăduitor al Evangheliei, făcător de minuni şi vindecător, a fost foarte iubit de către credincioşii săi. A fost arestat, torturat şi decapitat la Roma, la vârsta de aproape o sută de ani, din ordinul prefectului Placid Furius, în timpul persecuţiilor împăratului Marc Aureliu.

A fost ucis în secret, în timpul nopţii, pentru a se evita răscoala populaţiei din Terni. Trupul său a fost luat de către ucenicii săi, Proclu, Efir şi Apolonie, dus în cetatea Interamna, unde slujise ca Episcop, şi îngropat cu mare cinste.

 

Tropar – Glasul 4

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Valentin, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

cititi mai mult despre Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei si pe doxologia.ro

Evenimentele Zilei de 30 iulie în Istorie

Survivors of Indianapolis on Guam, in August 1945

foto preluat de pe en.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

30 iulie este a 211-a zi a calendarului gregorian și a 212-a zi în anii bisecți.

 

Sărbătorile Zilei de 30 iulie

(BOR) Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei

Sfinții Apostoli Silvan, Crescent și Sila - Icoană sec. XX, Mănăstirea Kalamiou, Nafklios (Grecia) - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sfinții Apostoli Silvan, Crescent și Sila – Icoană sec. XX, Mănăstirea Kalamiou, Nafklios (Grecia) – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) – foto preluat de pe doxologia.ro

Sfinții Apostoli: Sila, Silvan, Crescent și Andronic au făcut parte din cei 70 de apostoli ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În anul 50, s-a desfășurat la Ierusalim sinodul apostolic, în cadrul căruia s-a discutat problema tăierii împrejur a celor care vin la credința în Hristos. Sfântul Sila fost trimis de la Ierusalim la Antiohia împreună cu Sfinții Apostoli Pavel și Barnaba, pentru a înștiința pe antiohieni asupra hotărârilor sinodului.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

(BRU) Ss. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic apostol, diacon dintre cei 70 († secolul I)

(BRC) Sf. Petru Crisologul, episcop, învățător al Bisericii

Petru Crisologul (n. 406, Imola; d. 2 decembrie 450) episcop al arhidiocezei de Ravenna și este venerat ca sfânt în Biserica Catolică - foto - ro.wikipedia.org

Petru Crisologul (n. 406, Imola; d. 2 decembrie 450) – foto: ro.wikipedia.org

Petru Crisologul (n. 406, Imola; d. 2 decembrie 450) episcop al arhidiocezei de Ravenna și este venerat ca sfânt în Biserica Catolică

 

Ziua internaţională a prieteniei (ONU)

Ziua internaţională a prieteniei este marcată, anual, la data de 30 iulie. A fost adoptată de ONU la 27 aprilie 2011, potrivit http://www.un.org. Scopul acestei zile este de a transmite mesajul că prietenia între popoare, ţări, culturi şi indivizi poate inspira eforturile de pace şi poate construi punţi de legătură între comunităţi. Conceptul de prietenie este extins astfel dincolo de relaţiile individuale. ONU invită toate statele membre să sărbătorească această zi din perspectiva culturii şi obiceiurilor locale, naţionale sau regionale, inclusiv prin activităţi educaţionale şi de conştientizare a valorii relaţiilor de prietenie în viaţa tuturor.
cititi mai mult pe: www.agerpres.ro; en.wikipedia.org

 

Ziua mondială împotriva traficului de persoane (ONU)

Ziua mondială împotriva traficului de persoane se marchează anual la 30 iulie. Această zi a fost instituită de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 68/192, la 18 decembrie 2013, pentru a creşte gradul de conştientizare a situaţiei victimelor traficului de fiinţe umane şi pentru promovarea protecţiei drepturilor lor, potrivit site-ului www.un.org.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

Astăzi în istorie pentru 30 iulie

 

Evenimentele Zilei de 30 iulie în Istorie:

- 30 iulie 1945 – Submarinul japonez I-58 a scufundat vasul american USS Indianapolis, omorând 883 de oameni

 

30 iulie 579 - A murit Papa Benedict I , al carui pontificat a durat din 2 iunie 575, pana la moartea sa.

Papa Benedict I a fost Papă al Romei îde la 2 Iunie 575 -pana la moartea sa (30 Iulie 579) - foto - ro.wikipedia.org

Papa Benedict I – foto – ro.wikipedia.org

Papa Benedict I a fost Papă al Romei îde la 2 Iunie 575 -pana la moartea sa (30 Iulie 579). În timpul pontificatului său, longobarzii care cuceriseră nordul și centrul Italiei, au atacat sudul, iar în anul 579 au asediat Roma. Împăratul răsăritean Tiberiu I, a trimis o armată pentru salvarea orasului, care însă nu a făcut față invadatorilor.
Roma a fost cuprinsă de foamete ca în timpul primului asediu longobard din timpul Papei Ioan al III-lea, iar Papa Benedict I a murit în toiul nenorocirii.

 

30 iulie 634 - S-a desfășurat bătălia de la Ajnadayn, in valea Elah, in Israelul de azi,prima mare batalie dintre armatele Bizantine si cele arabo-musulmane.Lupta s-a incheiat cu victoria decisiva a musulmanilor, Islamul instaurandu-se definitiv in Siria, Palestina si mai apoi in Egipt.

 

30 iulie 762 - Abu Ja’far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur al doilea calif abasid a fondat orasul Bagdad, actuala capitala a Irakului. Madinat al Salam(orasul pacii) cum numeste Al Mansur noul oras,, era situat pe malul vestic al fluviului Tigru,, în aceeași vale în care se aflaseră unele dintre cele mai puternice capitale ale lumii antice ( Babilon,Ninive, Ur,Ctesiphon). Mult timp, Madinat al Salam rămâne numele oficial al orașului, utilizat în documentele oficiale, pe monede etc.

foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Orasul avea un diametru de 2 km. și era împrejumit de ziduri duble și de un șanț de apărare, iar zona centrală dispunea de un al treilea zid, înalt de aproape 15 metri,cu patru porți de acces dinspre principalele regiuni ale imperiului: Khorasan, Siria, Basra si Kufa. În numai câțiva ani, orașul a devenit un important centru comercial și politic și câștigă un prestigiu neegalat în Evul Mediu decât de Constantinopol.

 

30 iulie 1419 - La Praga, mulțimea a luat cu asalt primăria și i-a aruncat pe fereastră pe membrii consiliului orășenesc, eveniment denumit Prima defenestrație de la Praga, moment de început al Războaielor Husite. Prima defenestrație de la Praga a dus la uciderea a șapte membri ai consiliului orășenesc de către o mulțime de husiți radicali cehi. Incidentul a avut loc pe 30 iulie 1419. Jan Želivský, un preot husit de la Biserica Fecioarei Maria a Zăpezilor, și-a condus congregația într-o procesiune pe străzile Pragăi spre Primăria orașului, Novoměstská radnice. Consilierii orășenești au refuzat să-i elibereze pe prizonierii husiți, iar un consilier antihusit a aruncat cu o piatră spre protestatari. Mulțimea înfuriată a luat cu asalt primăria și i-a aruncat pe membrii consiliului orășenesc pe ferestre, aceștia prăbușind-se pe sulițele mulțimii înarmate aflate în stradă.

Procesiunea a fost rezultatul creșterii nemulțumirilor oamenilor de rând față de inegalitățile dintre țărani pe de-o parte și clerul catolic și aristrocrați pe de alta. Aceste nemulțumiri au fost combinate cu sentimentele naționaliste în creștere și cu o tot mai importantă influență a predicatorilor “radicali” (precum era Jan Želivský, care considerau că statutul bisericii catolice din acel moment era de-a dreptul eretic. Acești predicatori își îndemnau congregațiile la acțiune imediată, inclusiv la revoltă armată, pentru a combate toate nedreptățile și îndepărtarea de la adevărata credință creștină. Prima defenestrație a fost astfel punctul de cotitură în dezvoltarea mișcării husite, marcând momentul în care s-a renunțat la negocieri și s-a trecut la acțiuni violente. Această acțiune este considerată ca evenimentul declanșator al războaielor Husite, care au durat până în 1436.

 

30 iulie 1511 - S-a născut Giorgio Vasari, pictor şi arhitect italian, primul autor al unei monografii de arta: “Vietile si operele sculptorilor si pictorilor” (pictura “Perseu si Andromeda”); (d. 27.06.1574).

Giorgio Vasari (* 30 iulie 1511, Arezzo, Italia - † 27 iunie 1574, Florența), pictor, architect și istoric de artă italian, devenit celebru prin lucrarea: "Viețile celor mai renumiți arhitecți, pictori și sculptori italiani, de la Cimabue până în timpurile noastre" - foto - ro.wikipedia.org

Giorgio Vasari - foto – ro.wikipedia.org

Giorgio Vasari (* 30 iulie 1511, Arezzo, Italia – † 27 iunie 1574, Florența), pictor, architect și istoric de artă italian, devenit celebru prin lucrarea: “Viețile celor mai renumiți arhitecți, pictori și sculptori italiani, de la Cimabue până în timpurile noastre”

 

30 iulie 1552 - Garnizoana creştină a cetăţii Timişoarei se predă turcilor în schimbul promisiunii acestora de a o lăsa să plece nevătămată. Turcii nu şi-au respectat promisiunea, iar la ieşirea garnizoanei din cetate, au masacrat-o. Din acest moment şi până la eliberarea zonei de către austrieci în secolul al XVIII-lea, cetatea Timişoarei va ramane posesiune otomana si resedinta a beilor turci.

 

30 iulie 1619 - În colonia engleza Virginia, din America de Nord, au fost aduşi din Africa, primii sclavi negri.

 

30 iulie 1625 - A ieşit de sub tipar cea dintâi carte a tiparniţei româneşti de la Câmpulung, “Molitvelnicul slavonesc”.

 

30 iulie 1656 - Bătălia de la Varșovia (28-30 iulie) – Forțele suedeze sub comanda regelui Carol al X-lea Gustav înving forțele polono- lituaniene.
cititi mai multe pe en.wikipedia.org

Bătălia de la Varșovia (28-30 iulie 1656) - "Battle of Warsaw on the third day", a contemporary map - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Bătălia de la Varșovia (28-30 iulie 1656) – “Battle of Warsaw on the third day”, a contemporary map – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Lupte din perioada Potopului
- Asediul Varșoviei (1656), recuperarea Varșoviei de către polonezi din mâinile suedezilor la 30 iunie 1656, în timpul Potopului
- Bătălia de la Varșovia (1656), purtată în afara orașului în perioada 18-20 iulie 1656, în timpul Potopului, urmată de ocuparea Varșoviei de către suedezi pentru a doua oară

 

30 iulie 1683 - A murit Maria Tereza a Spaniei, regină a Franţei, soţia lui Ludovic al XIV-lea al Franţei (n. 1638).

Maria Tereza a Austriei (n. 10 septembrie 1638 – d. 30 iulie 1683) fiica regelui Filip al IV-lea al Spaniei și a reginei Elisabeta a Franței. Prin căsătoria cu Ludovic al XIV-lea al Franței a fost regină a Franței. A fost mama Marelui Delfin - foto - ro.wikipedia.org

Maria Tereza a Austriei- foto – ro.wikipedia.org

Maria Tereza a Austriei (n. 10 septembrie 1638 – d. 30 iulie 1683) fiica regelui Filip al IV-lea al Spaniei și a reginei Elisabeta a Franței. Prin căsătoria cu Ludovic al XIV-lea al Franței a fost regină a Franței. A fost mama Marelui Delfin.

 

30 iulie 1718 - A murit William Penn, om de afaceri englez și filozof, fondator al provinciei americane Pennsylvania; (n. 1644)

William Penn (14 October 1644 – 30 July 1718) was an English real estate entrepreneur, philosopher, early Quaker and founder of the Province of Pennsylvania, the English North American colony and the future Commonwealth of Pennsylvania. He was an early advocate of democracy and religious freedom, notable for his good relations and successful treaties with the Lenape Indians. Under his direction, the city of Philadelphia was planned and developed -  foto  - en.wikipedia.org

William Penn (14 October 1644 – 30 July 1718)  - foto – en.wikipedia.org

 

30 iulie 1751 - S-a născut Maria Anna Walburga Ignatia Mozart (d. 29 octombrie 1829), numita si “ Nannerl ”, sora mai mare a marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart cu patru ani si jumatate mai în vârstă.

Maria Anna Walburga Ignatia Mozart (30 July 1751 – 29 October 1829), called Marianne and nicknamed "Nannerl", was a musician, the older sister of Wolfgang Amadeus Mozart and daughter of Leopold and Anna Maria Mozart - foto  - en.wikipedia.org

Maria Anna Walburga Ignatia Mozart (30 July 1751 – 29 October 1829) – foto – en.wikipedia.org

Maria Anna Walburga Ignatia Mozart (30 July 1751 – 29 October 1829), called Marianne and nicknamed “Nannerl”, was a musician, the older sister of Wolfgang Amadeus Mozart and daughter of Leopold and Anna Maria Mozart. A fost o muziciana renumita in epoca, recunoscuta ca o excelenta interpreta la clavecin si pian.

 

30 iulie 1771 - A murit Thomas Gray, carturar si poet englez preromantic; (n.26.12.1716).

Thomas Gray (n. 26 decembrie 1716 - d. 30 iulie 1771) poet englez. A activat ca profesor la Universitatea - Cambridge - foto - ro.wikipedia.org

Thomas Gray (n. 26 decembrie 1716 – d. 30 iulie 1771)  - foto – ro.wikipedia.org

Thomas Gray (n. 26 decembrie 1716 – d. 30 iulie 1771) a fost un poet englez. A activat ca profesor la Universitatea Cambridge. Prin exprimarea sensibilități față de natură, înclinația spre melancolie și interesul pentru miturile vechi, lirica sa aparține tranziției de la clasicismul târziu la romantism. Proza sa vădește un real simț al umorului.

 

30 iulie 1792 - În timpul Revolutiei Franceze, in urma decretului care proclama “Patria in pericol”, sosesc la Paris voluntari inrolati la Marsilia, cantand melodia ce reprezinta si astazi imnul national al Frantei: “La Marseillaise”. La Marseillaise a fost compusă (text inițial și muzică) de Rouget de Lisle , în noaptea de 25/26 aprilie, după declararea războiului cu Austria. Titlul sau inițial a fost „Cântecul de război al armatei de pe Rin”.

 

30 iulie 1811 - A fost executat preotul Miguel Hidalgo y Costilla, conducatorului unei rascoale a taranilor indieni din Mexic impotriva colonialistilor spanioli.

Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo-Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor[3] (8 May 1753  – 30 July 1811), more commonly known as Don Miguel Hidalgo y Costilla or simply Miguel Hidalgo, was a Mexican Catholic priest and a leader of the Mexican War of Independence - foto  - en.wikipedia.org

Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo-Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor (8 May 1753 – 30 July 1811) – foto: en.wikipedia.org

 

30 iulie 1817 - S-a născut Alexandru Orăscu, inginer si matematician, primul mare arhitect roman (Vechea Universitate, Grand Hotel du Boulevard – Calea Victoriei, Biserica Domnita Balasa, actualul Cinema “Bucuresti”); (d.16.12.1894).

Alexandru Hristea Orăscu (cunoscut mai ales ca Alexandru Orăscu, n. 30 iulie 1817, București – d. 16 decembrie 1894, București) a fost un arhitect, urbanist și profesor universitar român - foto - zf.ro

Alexandru Hristea Orăscu – foto – zf.ro

Alexandru Hristea Orăscu (cunoscut mai ales ca Alexandru Orăscu, n. 30 iulie 1817, București – d. 16 decembrie 1894, București) a fost un arhitect, urbanist și profesor universitar român. Între 1885 – 1889 Orăscu a fost rector al Universității București, iar între 1890 – 1892 președintele Ligii Culturale. Este autorul Planului Orăscu al Bucureștilor.

În anii 1840, atunci când arhitectul catalan – român Xavier Villacrosse a fost numit arhitect șef al orașului, funcție pe care a îndeplinit-o între 1840 și 1848, adjunctul său a fost arhitectul Alexandru Hristea Orăscu. Ulterior, a participat la Revoluția de la 1848, respectiv a avut și o carieră de politician, iar în 1876 a fost ministru al Cultelor și Instrucțiunii publice. Între anii 1891 – 1894 a fost primul președinte al Societății Arhitecților Români.

Clădirea veche a Universităţii din Bucureşti, creaţie a lui Alexandru Orăscu - foto - ro.wikipedia.org

Clădirea veche a Universităţii din Bucureşti, creaţie a lui Alexandru Orăscu – foto – ro.wikipedia.org

Ca arhitect, a fost un promotor al clasicismului, după planurile sale fiind ridicate Universitatea din București (sediul vechi), Hotelul Carol din Constanța, Biserica Domnița Bălașa și Mitropolia Nouă din Iași. A realizat “planul Orăscu” al Bucureștilor, un proiect de sistematizare a orașului, în 1893.

Biserica Domnita Balasa din Bucuresti - foto - fototecaortodoxiei.ro

Biserica Domnita Balasa din Bucuresti – foto – fototecaortodoxiei.ro

O stradă din București, aflată în cartierul Izvor, a purtat numele lui Alexandru Orăscu, până în 1984, când zona a fost demolată abuziv pentru proiectul “Casa Poporului”.

 

30 iulie 1818 - S-a născut Emily Brontë, nuvelistă britanică, autoarea celebrului roman “La răscruce de vânturi” (d.19.12.1848).

Emily Jane Brontë (n. 30 iulie 1818 - d. 19 decembrie 1848) scriitoare engleză, cunoscută mai ales pentru unicul ei roman, La răscruce de vânturi (în engleză Wuthering Heights) - foto - ro.wikipedia.org

Emily Jane Brontë - foto – ro.wikipedia.org

Emily Jane Brontë (n. 30 iulie 1818 – d. 19 decembrie 1848) scriitoare engleză, cunoscută mai ales pentru unicul ei roman, La răscruce de vânturi (în engleză Wuthering Heights).

 

30 iulie 1855 - S-a născut Georg Wilhelm von Siemens, industriaş german; (d. 14.10.1919).

Georg Wilhelm von Siemens (n. 30 iulie 1855, Berlin, Germania — d. 14 octombrie 1919, Arosa, Elveția) industriaș german în domeniul telecomunicațiilor - foto - de.wikipedia.org

Georg Wilhelm von Siemens – foto – de.wikipedia.org

Georg Wilhelm von Siemens (n. 30 iulie 1855, Berlin, Germania — d. 14 octombrie 1919, Arosa, Elveția) a fost un industriaș german în domeniul telecomunicațiilor. Cunoscut sub numele de Wilhelm von Siemens, el a fost fiul lui Werner von Siemens și al Matildei Duman. A fost partener general la compania Siemens SA. S-a căsătorit în 1882 cu Elly, cu care a avut doi copii: Wilhelm Ferdinand von Siemens (n. 1885) și Mathilde Eleonore Eveline von Siemens (n. 1888)

 

30 iulie 1863 - S-a născut industriaşul Henry Ford, fondatorul companiei “Ford Motor Co”, considerat părintele automobilului de serie (“Ford T). (m. 7 aprilie 1947).

Henry Ford (n. 30 iulie 1863- d. 7 aprilie 1947) a fost fondator al industriei americane de automobile, a întemeiat Ford Motor Company (1903), autor al unui nou mod de organizare a producției industriale, cunoscut sub denumirea de fordism - foto - en.wikipedia.org

Henry Ford (n. 30 iulie 1863- d. 7 aprilie 1947) – foto – en.wikipedia.org

Henry Ford (n. 30 iulie 1863- d. 7 aprilie 1947) a fost fondator al industriei americane de automobile, a întemeiat Ford Motor Company (1903), autor al unui nou mod de organizare a producției industriale, cunoscut sub denumirea de fordism.

 

30 iulie 1866 - În Romania este promulgata noua lege electorala, pe baze censitare. Corpul electoral era impartit in patru colegii pentru Camera Deputatilor si doua colegii pentru Senat.

 

30 iulie 1884 - Se înfiinţează la Bucureşti Institutul Meteorologic Central din România.

 

30 iulie 1894 - S-a născut Alexandru Teodoreanu ( Pastorel ), scriitor epigramist şi publicist român (“Hronicul mascariciului Valatuc”, “Inter Pocula”); (d.15.03.1964).

Păstorel Teodoreanu (pseudonimul lui Alexandru Osvald Teodoreanu, n. 30 iulie 1894, Dorohoi - d. 17 martie 1964) avocat și scriitor român, cunoscut epigramist, gurmand și iubitor de vinuri, membru de seamă al boemei ieșene și bucureștene - foto - ro.wikipedia.org

Păstorel Teodoreanu – foto: ro.wikipedia.org

Păstorel Teodoreanu (pseudonimul lui Alexandru Osvald Teodoreanu, n. 30 iulie 1894, Dorohoi – d. 17 martie 1964) a fost un avocat și scriitor român, cunoscut epigramist, gurmand și iubitor de vinuri, membru de seamă al boemei ieșene și bucureștene. A rămas în literatura română prin epigramele sale. Romanul său cel mai cunoscut este Hronicul măscăriciului Vălătuc, pe care criticul literar George Călinescu îl compară cu Gargantua și Pantagruel. Este fratele romancierului Ionel Teodoreanu.

 

30 iulie 1896 - Tudor Arghezi debutează în revista “Liga ortodoxa”, editata de Al. Macedonski.

Tudor Arghezi (pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, n. 21 mai 1880, București – d. 14 iulie 1967) scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului - foto - ro.wikipedia.org

Tudor Arghezi – foto – ro.wikipedia.org

Tudor Arghezi (pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, n. 21 mai 1880, București – d. 14 iulie 1967) scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului.

 

30 iulie 1898 - S-a născut Sir Henry Moore, sculptor britanic; (d.31.08.1986).

Henry Spencer Moore OM CH FBA RBS (30 July 1898 – 31 August 1986) was an English sculptor and artist. He was best known for his semi-abstract monumental bronze sculptures which are located around the world as public works of art - foto  - en.wikipedia.org

Henry Spencer Moore – foto – en.wikipedia.org

Henry Moore - Regele si Regina - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Henry Moore – Regele si Regina – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

 

30 iulie 1898 - A murit Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen; ( n.01.04.1815 ).

Otto Eduard Leopold von Bismarck - Graf von Bismarck (conte), apoi Fürst von Bismarck-Schönhausen (principe) - (n. 1 aprilie 1815, d. 30 iulie 1898) a fost un om de stat al Prusiei/Germaniei de la sfârşitul secolului al XIX-lea, precum şi o figură dominantă în afacerile mondiale - foto preluat de pe ro.wikipedia.org-

Otto von Bismarck – foto preluat de pe ro.wikipedia.org-

Otto Eduard Leopold von Bismarck – Graf von Bismarck (conte), apoi Fürst von Bismarck-Schönhausen (principe) – (n. 1 aprilie 1815, d. 30 iulie 1898) om de stat al Prusiei/Germaniei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și o figură dominantă în afacerile mondiale. Supranumit “cancelarul de fier”, Bismark a fost unificatorul Germaniei, fiind prim-ministru al Prusiei (1862-1871) si cancelar al Imperiului german (1871-1890). S-a născut la 1 aprilie 1815.

 

30 iulie 1900 - A murit Alfred, Duce de Saxa-Coburg şi Gotha, tatăl reginei Maria a României; (n.06.08.1844).

Alfred Ernest Albert, Duce de Saxa-Coburg și Gotha (n. 6 august 1844 - d. 30 iulie 1900) al treilea duce de Saxa-Coburg și Gotha, domnind din 1893 până în 1900 - foto - ro.wikipedia.org

Alfred Ernest Albert, Duce de Saxa-Coburg și Gotha – foto – ro.wikipedia.org

Alfred Ernest Albert, Duce de Saxa-Coburg și Gotha (n. 6 august 1844 – d. 30 iulie 1900) a fost al treilea duce de Saxa-Coburg și Gotha, domnind din 1893 până în 1900. Era și membru al familiei regale a Regatului Unit, fiind cel de al doilea fiu al reginei Victoria și al principelui Albert de Saxa-Coburg și Gotha. În Regatul Unit, la 24 mai 1866 i s-au acordat titlurile de Duce de Edinburgh, Conte de Kent și Conte de Ulster. A urmat unchiului său Ernst de Saxa-Coburg și Gotha în cadrul imperiului German la 23 August 1893.

 

30 iulie 1903 - A început al II-lea Congres al Partidului Muncitoresc Social Democrat din Rusia. În cadrul acestuia s-a produs sciziunea “bolşevicilor” (majoritari) Lenin, Troţki, Martov, de “menşevici” (minoritari) (Plehanov, Axelrod).

Presidium of the 9th Congress of the Russian Communist Party (Bolsheviks).jpg
Întâlnire a membrilor Partidului Bolşevic

 

30 iulie 1912 - Împăratul Meiji a murit şi a fost succedat de fiul său, Yoshihito, care este cunoscut ca Împăratul Taishō.

Împăratul Meiji (n. 3 noiembrie 1852, d. 30 iulie 1912) al 122-lea Împărat al Japoniei, care a domnit între 3 februarie 1867- 30 iulie 1912 - foto - ro.wikipedia.org

Împăratul Meiji - foto – ro.wikipedia.org

Împăratul Meiji (n. 3 noiembrie 1852, d. 30 iulie 1912) a fost al 122-lea Împărat al Japoniei, care a domnit între 3 februarie 1867- 30 iulie 1912. Odată cu moartea sa, s-a instaurat o nouă tradiție de a da fostului împărat numele postum al erei în care a domnit, deci în cazul lui, Împăratul Meiji.

Împăratul Meiji, pe numele său Mutsuhito, a fost fiul Împăratului Kōmei și a unei dintre concubinele oficiale, Yoshiko Nakayama, devenind prinț moștenitor pe data de 11 iulie 1860, când a fost adoptat oficial de Împărăteasa Shōken. Deoarece la încoronare avea doar 14 ani, Nariyuki Nijō a servit drept regent (sesshō). A fost căsătorit cu Masako (după căsătorie, Haruko) Ichijō, viitoarea Împărăteasă Shōken.

 

30 iulie 1921 - În Romania unita, este votata Legea pentru definitivarea reformei si improprietarirea taranilor din Transilvania.

 

30 iulie 1929 - În Romania a fost adoptată Legea pentru reorganizarea penitenciarelor şi instituţiilor de prevenţie, în baza căreia se recunoaşte regimul politic în închisori. Art. 12 alineatul 6 din lege se prevedea:

„Când detenţiunea este pronunţată ca pedeapsă politică, condamnaţii vor fi închişi în celule numai dacă vor cere şi dacă construcţiunea penitenciarului permite ceasta. De asemenea deţinuţii politici vor purta îmbrăcămintea lor proprie, vor coresponda prin scrisori, primi cărţi, reviste şi orice fel de publicaţii, vizite şi să-şi procure lucrurile necesare de dormit, alimente prin propriile lor mijloace, conform dispoziţiilor regulamentului. Ei vor fi obligaţi să muncească, însă vor avea facultatea să-şi aleagă una din muncile practicate în penitenciar, sub supravegherea directorului penitenciarului, să se îndeletnicească cu o muncă intelectuală„

 

30 iulie 1930 - În prima finală a unui Campionat Mondial de fotbal, disputată la Montevideo, echipa națională de fotbal a Uruguayului a învins-o pe cea a Argentinei cu scorul de 4-2, adjudecându-și prima Cupă Mondială.

 

30 iulie 1932 - S-au deschis Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California.

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Los Angeles - 1932 - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Los Angeles – 1932 – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

A X-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Los Angeles, California, Statele Unite în perioada 30 iulie - 14 august 1932. Nici un alt oraș n-a mai candidat pentru a fi gazda acestor Jocuri Olimpice - foto - ro.wikipedia.org

A X-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat la Los Angeles, California, Statele Unite în perioada 30 iulie – 14 august 1932. Nici un alt oraș n-a mai candidat pentru a fi gazda acestor Jocuri Olimpice - foto – ro.wikipedia.org

 

30 iulie 1941 - Al doilea război mondial – Guvernul polonez aflat în exil şi Stalin semnează un acord de ajutor mutual în lupta împotriva lui Hitler, ce include şi o amnistie pentru cetăţenii polonezi privaţi de libertate pe teritoriu sovietic şi formarea unei armate poloneze sub comanda generalului Wladyslaw Anders, eliberat dintr-o închisoare din Moscova.

 

30 iulie 1942 - Generalul de Gaulle, aflat în exil la Alger, formează “Comitetul Naţional de Eliberare” al Frantei.

Charles de Gaulle (n. 22 noiembrie 1890, d. 9 noiembrie 1970) general și politician francez  - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Charles de Gaulle (n. 22 noiembrie 1890, d. 9 noiembrie 1970) general și politician francez – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

 

30 iulie 1945 - Al doilea război mondial: Submarinul japonez I-58 aflat sub comanda lui Mochitsura Hashimoto scufundă vasul american USS Indianapolis. Comandamentul Forțelor Navale nu a avut cunoștință de scufundarea navei până când n-au fost reperați supraviețuitori trei zile și jumătate mai târziu. Din cei 1196 membri ai echipajului au supraviețuit 321.

30 iulie 1945: Vasul american Indianapolis este scufundat de submarinul japonez I-58, omorând 883 de oameni; cea mai grea pierdere din istoria marinei americane - foto: ro.wikipedia.org

30 iulie 1945: Vasul american Indianapolis este scufundat de submarinul japonez I-58, omorând 883 de oameni; cea mai grea pierdere din istoria marinei americane – foto: ro.wikipedia.org

La 30 iulie 1945, japonezii scufundă crucișătorul american USS Indianapolis. Din echipajul de 1196 de oameni, 300 mor la momentul atacului japonez, iar 600 vor pieri în zilele următoare din cauza hipotermiei, deshidratării și atacurilor de rechini. Doar 300 de oameni sunt salvați, făcând din cazul navei USS Indianapolis cea mai mare pierdere de vieți din istoria Marinei americane. Povestea acestui crucișător a devenit cunoscută din cauza condițiilor tragice în care a fost scufundat. El are în spate o poveste interesantă ce include transportarea bombei atomice „Little Boy”, ce va distruge orașul japonez Hiroshima pe 6 august 1945.

Survivors of Indianapolis on Guam, in August 1945 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Survivors of Indianapolis on Guam, in August 1945 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Indianapolis a fost una din cele două nave de clasă Portland construite de Marina americană în baza Tratatului Naval semnat de cele cinci puteri Aliate în 1922, la Washington. Comandate de Marină în 1930, USS Indianapolis și nava-soră, USS Portland, au fost gândite inițial ca și crucișătoare ușoare, dar au fost reproiectate devenind crucișătoare grele. Potrivit planurilor, crucișătoarele din clasa Portland trebuiau să aibă 186 m lungime și erau proiectate cu un deplasament standard de 10.258t.
cititi mai mult pe www.historia.ro si en.wikipedia.org

 

30 iulie 1947 - S-a născut Arnold Schwarzenegger, actor american de film de origine austriacă, fost guvernator al Californiei.

Arnold Alois Schwarzenegger (n. 30 iulie 1947) fost culturist și actor american originar din Austria, politician republican, care a servit ca cel de-al treizeci și optulea guvernator al statului California - foto - ro.wikipedia.org

Arnold Alois Schwarzenegger - foto – ro.wikipedia.org

Arnold Alois Schwarzenegger (n. 30 iulie 1947) fost culturist și actor american originar din Austria, politician republican, care a servit ca cel de-al treizeci și optulea guvernator al statului California. Schwarzenegger și-a câștigat faima ca actor Hollywood-ian în filme de acțiune. În zilele când era campion mondial de culturism a fost supranumit „stejarul austriac” și „Arnold cel Tare”. Supranumele „Arnie” l-a dobândit în timpul carierei de actor, iar mai recent a fost numit „the Governator” (combinarea cuvintelor governor și terminator, după filmele din seria de filme „Terminator”).

 

30 iulie 1952 - S-a nascut Ilie Ilascu, om politic basarabean, fost deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, erou al luptei de eliberare nationala a romanilor basarabeni; (n.Taxobeni, Moldova).

Ilie Ilașcu (n. 30 iulie 1952, Taxobeni, raionul Fălești, RSS Moldovenească) politician român moldovean, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două Legislaturi (1994-1998) și (1998-2000), senator în Parlamentul României (2000-2004) și (2004-2008) și deținut politic al regimului separatist din stânga Nistrului (1992-2001)  - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Ilie Ilașcu - foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

Ilie Ilașcu (n. 30 iulie 1952, Taxobeni, raionul Fălești, RSS Moldovenească) este un politician român moldovean, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două Legislaturi (1994-1998) și (1998-2000), senator în Parlamentul României (2000-2004) și (2004-2008) și deținut politic al regimului separatist din stânga Nistrului (1992-2001). În perioada 2001-2008 a fost membru titular al Adunarii Parlamentare al Consiliului Europei din partea delegației României. Este membru al Partidului România Mare.

 

30 iulie 1956 - Congresul american autorizeaza inscriptionarea dolarilor americani cu deviza “In God We Trust”.

dólar

 

30 iulie 1963 - S-a născut actriţa americană Lisa Kudrow.

Lisa Valerie Kudrow (n. 30 iulie 1963) este o actriță, comediană, producătoare, cântăreață și scriitoare americană, câștigătoare a nouă premii Emmy. Este cel mai bine cunoscută pentru rolul lui Phoebe Buffay din sitcom-ul american Friends (Prietenii tăi) (1994 – 2004).
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org; www.imdb.com; www.instagram.com

 

30 iulie 1966 -  Pe stadionul Wembley, Anglia câştigă Campionatul Mondial de Fotbal; după un 2-2 la sfârşitul celor 90 de minute, Anglia învinge Germania cu 4-2.

 

30 iulie 1970 - La Arad s-a desfăşurat primul meci internaţional de fotbal feminin din România: Foresta Arad – Olimpia Zdar Nad Sazavou, Cehoslovacia.

 

30 iulie  1973 - Nicolae Ceaușescu a participat în Crimeea la întâlnirea conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste (30 iulie – 1 august 1973). Pe 1 august Ceaușescu s-a întâlnit cu Brejnev.

 

30 iulie 1975 - A început Conferinţa la nivel înalt pentru securitate şi cooperare în Europa, de la Helsinki. Nicolae Ceaușescu sosește la Helsinki, unde este primit de președintele Finlandei, Kekkonen.

HELSINKI - NICOLAE CEAUSESCU - 1975 - Participarea presedintelui Republicii Socialiste Romania (RSR), Nicolae Ceausescu la actul final al Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa, Helsinki 1975 - foto preluat de pe agerpres.ro

HELSINKI – NICOLAE CEAUSESCU – 1975 – Participarea presedintelui Republicii Socialiste Romania (RSR), Nicolae Ceausescu la actul final al Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa, Helsinki 1975 – foto preluat de pe agerpres.ro

 

30 iulie 1975 - Sindicalistul Jimmy Hoffa a fost văzut pentru ultima oară într-o parcare din orașul Bloomfield Hills, Michigan de lângă Detroit.

James Riddle "Jimmy" Hoffa (n. 14 februarie 1913 - dispărut pe 30 iulie 1975, declarat oficial decedat în 1982) a fost un sindicalist american - (Hoffa in 1965) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Jimmy Hoffa in 1965 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

James Riddle “Jimmy” Hoffa (n. 14 februarie 1913 – dispărut pe 30 iulie 1975, declarat oficial decedat în 1982) a fost un sindicalist american. Hoffa a deținut diverse funcții la International Brotherhood of Teamsters între 1932 și 1975, fiind președinte general în perioada 1958 – 1971. A jucat un rol important în dezvoltarea acestei confederații sindicale, care în timpul președinției sale, a devenit cea mai mare uniune sindicală nord-americană, ajungând la peste 1,5 milioane de membri.

A fost condamnat pentru mită și fraudă în 1964, arestat în 1967 și condamnat la 13 ani de închisoare. Cu toate acestea nu a demisionat din funcția de președinte al Teamsters decât în 1971. Demisia sa a făcut parte dintr-o înțelegere cu președintele SUA, Richard Nixon, înțelegere prin care Hoffa era scutit de pedeapsa cu închisoarea. Hoffa a fost văzut pentru ultima dată în iulie 1975 la un restaurant din suburbiile Detroitului numit Machus Red Fox.

În după-amiaza zilei de 30 iulie 1975, la orele 2:45, sau imediat după, Hoffa este văzut ultima dată într-o parcare din fața restaurantului Machus Red Fox din Detroit. Se pare că se întâlnise cu doi lideri ai lumii mafiote, Anthony Giacolone din Detroit și Anthony Provenzano din Union City, New Jersey. Prevenzano era un lider regional al federației transportatorilor Teamsters din New Jersey și care rămăsese prieten apropiat lui Hoffa, iar din 1961 devenise vicepreședinte al IBT.

Sosită imediat, poliția a constatat doar prezența automobilului lui Hoffa. Cercetările au continuat ulterior, fiind implicat și FBI, dar fără niciun rezultat privind persoana celui dispărut. Giacolone și Provenzano au susținut că nu s-au întâlnit cu Hoffa în acea zi. Cu puțin înainte de a muri, Frank Sheeran, lider sindical de rang inferior, a recunoscut că l-a ucis pe Hoffa, împușcându-l prin spate cu două focuri de armă, după care l-a incinerat.

Întreaga relatare apare în cartea lui Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, publicată în 2003. Hoffa a fost oficial declarat mort în 1982, la a șaptea comemorare a dispariției sale. Ulterior, cercetările efectuate de poliție și de FBI au dezvăluit faptul că Hoffa, datorită dorinței sale de a reveni la putere, devenise indezirabil pentru cercurile mafiote, care doreau controlul fondurilor IBT.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

30 iulie 1980 - Knessetul (Parlamentul israelian), a adoptat legea prin care Ierusalimul a fost declarat capitală a statului Israel.

Ierusalim – Zidul Plangerii -  foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Ierusalim – Zidul Plangerii – foto – cersipamantromanesc.wordpress.com

 

30 iulie 1980 - În Romania, în zona castrului roman de la Hinova, a fost descoperit un tezaur de obiecte din aur tracice, din sec. XII i.Hr.

Tezaur de obiecte din aur tracice, din sec. XII i.Hr. - foto - cersipamantromanesc.

Tezaur de obiecte din aur tracice, din sec. XII i.Hr. – foto – cersipamantromanesc.com

 

30 iulie 1996 - A murit Constantin Teasca, antrenor de fotbal si scriitor de carti sportive (n.25.09.1922).

Constantin Teașcă (cunoscut și ca Titi Teașcă; n. 25 septembrie 1922, Giurgiu, România – d. 30 iulie 1996) antrenor român de fotbal - foto - adevarul.ro

Constantin Teașcă – foto – adevarul.ro

Constantin Teașcă (cunoscut și ca Titi Teașcă; n. 25 septembrie 1922, Giurgiu, România – d. 30 iulie 1996) antrenor român de fotbal. A fost în două perioade scurte antrenor al echipei naționale de fotbal a României: septembrie – noiembrie 1962 și octombrie – noiembrie 1967, fiind înlocuit după 0-6 cu Spania și 0-6 cu Ungaria. S-a remarcat ca autor al mai multor cărți de specialitate, dar și de beletristică sportivă. După 1986, a fost observator federal și lector la Școala Națională de Antrenori. cititi pe adevarul.ro Titi Teaşcă sau „Micul Napoleon“

 

30 iulie 2003 - Medicii de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara au efectuat, în premieră naţională, un intratransplant de celule stem, în vederea regenerării muşchiului cardiac, la un pacient cu infarct miocardic.

 

30 iulie 2003 - Criminalul grec Konstantinos Passaris a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la detenţie pe viaţă, pentru dublul asasinat şi pentru furtul a peste jumătate de miliard de lei de la casa de schimb valutar “Le Petit Bijou”.

Konstantinos (Kostas) Passaris este un cetățean grec, condamnat la închisoare în România. Supranumit „Fiara din Balcani”, Konstantinos Passaris a fost condamnat în 2003 la închisoare pe viață, în urma unui dublu asasinat și a unui jaf armat comis în noiembrie 2001 la o casă de schimb din București[1][2][3][4]. Anterior, el fusese condamnat și în Grecia pentru 18 fapte penale, dintre care cinci omoruri - foto - evz.ro

Konstantinos (Kostas) Passaris – foto – evz.ro

Konstantinos (Kostas) Passaris este un cetățean grec, condamnat la închisoare în România. Supranumit „Fiara din Balcani”, Konstantinos Passaris a fost condamnat în 2003 la închisoare pe viață, în urma unui dublu asasinat și a unui jaf armat comis în noiembrie 2001 la o casă de schimb din București. Anterior, el fusese condamnat și în Grecia pentru 18 fapte penale, dintre care cinci omoruri.

 

30 iulie 2007 - A murit cineastul suedez Ingmar Bergman. A realizat peste 40 de filme, majoritatea cu o viziune tragică şi care au analizat complexitatea raporturilor dintre bărbaţi şi femei. (“Fanny şi Alexandre”, “Oul şarpelui”, “Fragii sălbatici”, “Procesiunea”); (n. 14 iulie 1918).

Ernst Ingmar Bergman (născut în 14 iulie 1918, Uppsala, Suedia - d. 30 iulie 2007, Fårö, Suedia)  regizor suedez de teatru și unul dintre cei mai influenți regizori de film ai celei de-a doua jumătăți a secolului 20 - foto - ro.wikipedia.org

Ernst Ingmar Bergman - foto – ro.wikipedia.org

Ernst Ingmar Bergman (născut în 14 iulie 1918, Uppsala, Suedia – d. 30 iulie 2007, Fårö, Suedia) regizor suedez de teatru și unul dintre cei mai influenți regizori de film ai celei de-a doua jumătăți a secolului 20.

 

30 iulie 2007 - A murit Michelangelo Antonioni, unul dintre monstri sacri ai cinematografiei italiene si mondiale (“Blow Up”, “Deşertul roşu”, “Dincolo de nori”); (n.29.09.1912).

Michelangelo Antonioni (n. 29 septembrie 1912 în Ferrara, Italia - d. 30 iulie 2007, Ferrara, Italia) este considerat unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului XX, recompensat cu premiul Oscar pentru întreaga sa carieră - foto - cersipamantromanesc.com

Michelangelo Antonioni – foto – cersipamantromanesc.com

Michelangelo Antonioni (n. 29 septembrie 1912 în Ferrara, Italia – d. 30 iulie 2007, Ferrara, Italia) este considerat unul dintre cei mai mari regizori de film ai secolului XX, recompensat cu premiul Oscar pentru întreaga sa carieră.

 

30 iulie 2007 - A murit Patriarhul Teoctist, pe numele de mirean Toader Arăpaşu, intaistatator al Bisericii Ortodoxe Române timp de peste 20 de ani, întronizat la 16 noiembrie 1986; (n. 7 februarie 1915).

Teoctist, pe numele de mirean Toader Arăpașu, (n. 7 februarie 1915, Tocileni, județul Botoșani – d. 30 iulie 2007, București) patriarh al Bisericii Ortodoxe Române între anii 1986-2007.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

30 iulie 2020 - A fost lansată cu succes misiunea Mars 2020.

Mars 2020 este o misiune de explorare a planetei Marte cu un rover dezvoltat de Jet Propulsion Laboratory, aceasta a fost lansată la 30 iulie 2020, și a aterizat în craterul Jezero la 18 februarie 2021. Obiectivul principal al acestei noi misiuni este de a căuta urme ale posibililor microbi marțieni și de a colecta mostre de sol. Printre celelalte obiective științifice se numără testarea unei tehnologii pentru producerea de oxigen din atmosfera marțiană, căutarea de apă subterană și studierea prafului și a altor aspecte de mediu.

Misiunea Mars 2020 a fost anunțată de NASA la 4 decembrie 2012, în cadrul reuniunii de toamnă a Uniunii Geofizice Americane din San Francisco. Proiectul roverului este derivat din roverul Curiosity și va folosi multe componente deja fabricate și testate, inclusiv diferite instrumente științifice și un braț robotic.

NASA a anunțat în iunie 2019 că un concurs de numire a roverului va avea loc în toamna lui 2019, votarea celor nouă nume finaliste a avut loc în ianuarie 2020, iar numele câștigător – Perseverance – a fost anunțat la 5 martie 2020.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org; www.nasa.gov

 

30 iulie 2020 - La Ordinea Zilei

30 iulie – Ziua mondială împotriva traficului de persoane (ONU)

30 iulie – Ziua mondială împotriva traficului de persoane (ONU)

foto preluat de pe www.facebook.com/unitednations
articole preluate de pe: www.agerpres.ro

 

Ziua mondială împotriva traficului de persoane se marchează anual la 30 iulie. Această zi a fost instituită de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 68/192, la 18 decembrie 2013, pentru a creşte gradul de conştientizare a situaţiei victimelor traficului de fiinţe umane şi pentru promovarea protecţiei drepturilor lor, potrivit site-ului www.un.org.

De ziua mondială împotriva traficului de persoane e necesar să ne reafirmăm angajamentul de a opri infractorii să exploateze fără milă unii dintre oameni, să îi oprim pe aceia care vor să obţină profit pe această cale şi să ajutăm victimele să-şi reconstruiască viaţa“, afirmă secretarul general al ONU, António Guterres, conform site-ului https://www.un.org/en/events/humantrafficking/.

Traficul de persoane reprezintă o infracţiune prin care sunt exploataţi copii, femei şi bărbaţi în diferite scopuri, inclusiv muncă forţată şi sex. Începând cu 2003, Biroul Naţiunilor Unite pentru combaterea Drogurilor şi a Criminalităţii (UNODC) a adunat informaţii despre aproximativ 225.000 de victime ale traficului de persoane, detectate în întreaga lume. La nivel global, ţările detectează şi raportează tot mai multe victime şi condamnă tot mai mulţi traficanţi. Acesta este rezultatul unei capacităţi sporite de identificare a victimelor şi/sau al unui număr crescut de victime traficate, se arată pe site-ul amintit.

cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Uniunea Salvați România – USR: Astăzi este Ziua mondială împotriva traficului de persoane.
Silvia Dinică, senatoare USR, spune că este un fenomen care afectează fiecare țară din lume, dar în România se resimte ca o boală cronică rezistentă la tratament.

Asta vedem și în raportul Departamentului de Stat al SUA, în care este analizat stadiul în care România se află la finalul anului 2019, țara noastră se confruntă cu o creștere constantă a numărului de victime:
❗️662 de victime identificate în 2017, 497 în 2018, 698 în 2019.

❗️74% dintre victimele din 2019 au fost folosite în scopul exploatării sexuale.

❗️Mai puțin de jumătate dintre victime (49%) au primit asistență din partea instituțiilor publice, prin parteneriate public-private sau ONG-uri.

❗️Deși numărul victimelor este în creștere, numărul anchetelor DIICOT pentru trafic de persoane este în scădere (532 de dosare în 2019, față de 695 în 2018). Instanțele de judecată condamnă tot mai puțini traficanți de persoane – 1222 în 2017, 130 în 2018 și doar 120 în 2019.

Senatoarea Silvia Dinică propune o serie de direcții de acțiune: https://bit.ly/339blWB

 

La ordinea zilei – 30 iulie 2020

30 iulie – Ziua mondială împotriva traficului de persoane (ONU)

foto preluat de pe www.facebook.com/unitednations
articole preluate de pe www.agerpres.ro

 

Sărbătorile Zilei de 30 iulie

Ortodoxe – Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Sfinţit Mc. Valentin, episcopul Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

Greco-catolice – Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic, din cei 70

Romano-catolice – Sf. Petru Crisologul, ep. înv.

 

30 iulie – Ziua mondială împotriva traficului de persoane (ONU)

Ziua mondială împotriva traficului de persoane se marchează anual la 30 iulie. Această zi a fost instituită de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 68/192, la 18 decembrie 2013, pentru a creşte gradul de conştientizare a situaţiei victimelor traficului de fiinţe umane şi pentru promovarea protecţiei drepturilor lor, potrivit site-ului www.un.org.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

30 iulie – Ziua internaţională a prieteniei (ONU)

Ziua internaţională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, notează http://www.un.org. Scopul acestei zile este de a transmite mesajul că prietenia între popoare, ţări, culturi şi indivizi poate inspira eforturile de pace şi poate construi punţi de legătură între comunităţi. Conceptul de prietenie este extins astfel dincolo de relaţiile individuale.

Primul care a avut iniţiativa de a propune o zi a prieteniei a fost afaceristul american Joyce Hall, cel care a lansat pe piaţă, în 1910, cărţile poştale Hallmark. Data aleasă de el pentru această zi a fost 2 august, pentru a coincide cu sezonul vacanţelor, atunci când oamenii îşi trimiteau mai des cărţi poştale. Iniţial primită cu entuziasm, propunerea lui Hall şi-a pierdut considerabil din popularitate în anii ’30, motivul principal fiind acela că gestul de a trimite o carte poştală cu mesaje de prietenie îşi pierduse semnificaţia originală, devenind o obligaţie socială susţinută de promovarea comercială agresivă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 30 iulie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presă

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarației de presă:

Bună ziua!

Astăzi stăm așa: 1.356 de persoane detectate cu coronavirus, persoane noi detectate, 35 de decese, de ieri până astăzi, peste 400 de persoane la terapie intensivă.

Este, dragi români, un nou record negativ, extrem, extrem de îngrijorător. Și pe bună dreptate se pune întrebarea și ne punem întrebarea cum am putut să ajungem aici, cum am putut să ajungem aici. Și asta o să vă explic în următoarele minute, după care o să vă spun ce avem de gând ca să controlăm situația.
cititi mai mult pe www.presidency.ro

 

Declarația Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, cu privire la adoptarea, de către Parlament, a modificărilor la Codul Silvic

 

Nicușor Dan: Conferință de presă pe tema marilor parcări din jurul Capitalei și a necesității unui sistem de tip park&ride (30 iulie 2020)

Am prezentat astăzi bucureștenilor una din soluțiile cheie pe care le avem în lupta cu traficul din Capitală: un sistem de 15 mari parcări în jurul Bucureștiului de tip park&ride, care să permită o mobilitate sporită în oraș.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

Incendiu puternic la Bragadiru; este localizat şi se intervine pentru lichidarea acestuia

Un incendiu puternic s-a produs joi seara la două hale ale fabricii ATIFCO din Bragadiru, în apropiere de Şoseaua de Centură. În prezent, incendiul este localizat şi se intervine pentru lichidarea acestuia, transmite ISUBIF.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Avertizări Cod galben de caniculă şi instabilitate atmosferică în majoritatea regiunilor, până vineri noaptea

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări Cod galben de caniculă şi instabilitate atmosferică, valabile în majoritatea regiunilor până vineri noaptea, precum şi o informare de furtuni, ce vizează întreaga ţară, până sâmbătă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Prognoză meteo Bucureşti: Caniculă şi disconfort termic, în intervalul 30 iulie – 1 august

Valorile de temperatură prognozate pentru Bucureşti vor fi, în continuare, caniculare şi pot urca până la 38 de grade Celsius pe timpul zilelor, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Conform prognozei de specialitate, în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 1 august, ora 2:00, disconfortul termic va fi accentuat, astfel încât indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Joi, 30 iulie, temperatura maximă va ajunge la 37 – 38 de grade Celsius, iar vineri (31 iulie), în jurul valorii de 35 de grade Celsius. Cerul va deveni variabil şi, din a doua parte a zilei de vineri (31 iulie), va fi în creştere probabilitatea pentru intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice şi averse.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Situația din România – 30 iulie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 30 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 49.591 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
26.609 pacienți au fost declarați vindecați și 4.005 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.356 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 526 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 2.304 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 29.07.2020 (10:00) – 30.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 35 de decese (18 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.265. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 402 pacienți.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.177.630 de teste. Dintre acestea 23.346 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.566 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.780 la cerere. De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 56 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 30 iulie.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.479 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 123 de cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 165 au fost declarați vindecați.

Situația din România - 30 iulie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 - Grupul de Comunicare Strategică - foto preluat de pe www.facebook.com

Situația din România – 30 iulie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică – foto preluat de pe www.facebook.com

 

MAE: 151 de români de la ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Germania, testaţi pozitiv pentru COVID-19

Ministerul Afacerilor Externe informează că, potrivit informaţiilor comunicate joi de autorităţile germane Consulatului General al României la Munchen, până la acest moment 151 de lucrători români de la ferma din regiunea Dingolfing-Landau, Germania, au fost testaţi pozitiv pentru COVID-19.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 29 iulie 2020, au fost raportate 1.696.069 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și Germania.

ŢARA
CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAŢI*

Regatul Unit 300.692 (+581) 45.878 (+119) 1.438 -
Spania 280.610 (+1.828) 28.436 (+2) 150.376 -
Italia 246.488 (+202) 35.123 (+11) 199.031 (+275)
Franţa 183.804 (+725) 30.223 (+14) 81.443 (+2)
Germania 206.926 (+684) 9.128 (+6) 191.279 (+568)
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 29 IULIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAȚI*

16.708.920 (+252.213) 660.123 (+6.261) 9.951.105 (+200.653)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 28 – 29 iulie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com

 

Coronavirus: Peste 150.000 de decese în SUA (Johns Hopkins)

Statele Unite au trecut miercuri pragul de 150.000 de decese cauzate de COVID -19, potrivit bilanţului difuzat de Universitatea Johns Hopkins, relatează AFP. SUA, de departe cea mai afectată ţară din lume, au anunţat la sfârşitul lunii februarie primul deces cauzat de noul coronavirus. Peste 4,38 milioane de cazuri de infecţie cu noul coronavirus au fost înregistrate în SUA de la începutul pandemiei, potrivit bilanţurilor difuzate în timp real de universitatea din Baltimore. Cu 150.034 de morţi la ora locală 15:55 (19:55 GMT), echivalentul populaţiei oraşului Savannah, Georgia, Statele Unite se află cu mult înaintea Braziliei (88.539), a Regatului Unit (45.878), Mexicului (44.876) şi a Italiei (35,123).
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Coronavirus: Brazilia a depăşit 2,5 milioane de cazuri şi 90.000 de decese, cu un nou record zilnic de contagieri

Brazilia, a doua ţară în clasamentul celor mai afectate state din lume de pandemia de coronavirus după Statele Unite, a înregistrat în ultimele 24 de ore un număr de 69.074 de cazuri noi şi 1.595 de decese asociate maladiei COVID-19, cifre care reprezintă noi recorduri zilnice, informează Ministerul brazilian al Sănătăţii, citat joi de EFE.

În cel mai recent buletin epidemiologic, guvernul brazilian a informat că numărul total al infectărilor confirmate a ajuns la 2.552.265, depăşind astfel pragul de 2,5 milioane, în timp ce bilanţul deceselor a urcat la 90.134, depăşind pentru prima dată cifra totală de 90.000 de morţi.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Coronavirus: India a raportat pentru prima dată peste 50.000 de infectări într-o singură zi

India a raportat peste 50.000 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 într-o singură zi, care marchează o nouă creştere record pentru această ţară, potrivit statisticilor guvernamentale publicate joi, informează DPA. După creşterea cu 52.123 de cazuri confirmate în ultimele 24 de ore, bilanţul total al infectărilor cu noul coronavirus a urcat în India – una dintre cele mai afectate ţări din lume de pandemia de COVID-19 – la 1.583.792 de cazuri, a anunţat Ministerul Federal al Sănătăţii într-un comunicat publicat pe site-ul său. Acelaşi minister a raportat 775 de decese asociate COVID-19 în ultimele 24 de ore, care au ridicat bilanţul total al victimelor la 34.968.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Bulgaria: Manifestanţii împotriva premierului Borisov instalează corturi de campanie la Sofia şi blochează traficul

Cea de-a 22-a zi consecutivă de proteste împotriva guvernului bulgar a început joi dimineaţă cu instalarea de corturi de campanie în două intersecţii importante ale capitalei Sofia, ceea ce a condus la blocarea traficului, relatează agenţia EFE.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

Hong Kong: Patru studenţi arestaţi în virtutea legii securităţii naţionale

Patru studenţi din Hong Kong implicaţi într-un grup separatist recent dizolvat au fost arestaţi miercuri de poliţie în cadrul controversatei noi legi asupra securităţii naţionale, au anunţat acest grup şi forţele de securitate, citate joi de France Presse. Acestea sunt primele arestări vizând personalităţi politice publice de la intrarea în vigoare a legii impuse de Beijing în teritoriul său semiautonom la 30 iunie. Cei patru studenţi arestaţi – trei bărbaţi şi o femeie cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani – sunt suspectaţi de “organizarea şi instigarea la secesiune”, potrivit poliţiei.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Ştirile zilei – 30 iulie 2020

Revista Presei din 30 iulie

 

articole preluate de pe www.agerpres.ro

cititi si:

- Evenimentele Zilei de 30 iulie în Istorie

Proteste și Revendicări – 30 iulie 2020

Belarus: Zeci de mii de persoane la un miting al opoziţiei, cu o săptămână înaintea alegerilor (30 iulie 2020)

foto si articol preluate de pe www.agerpres.ro

 

Protest de amploare în faţa primăriei din sectorul 5. Zeci de angajaţi se tem că vor rămâne şomeri

Zeci de angajaţi de la salubritate au protestat, joi, în faţa primăriei din secotrul 5 al Capitalei. Oamenii se tem că vor rămâne şomeri.
cititi mai mult pe www.romaniatv.net

 

Belarus: Zeci de mii de persoane la un miting al opoziţiei, cu o săptămână înaintea alegerilor

Cu aproximativ o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale din Belarus, zeci de mii de persoane au ieşit în stradă la un miting al opoziţiei joi la Minsk, relatează vineri dpa şi France Presse.

Svetlana Tihanovskaia, o novice în politică, a mobilizat aproximativ 34.000 de oameni într-un parc din capitala belarusă Minsk, potrivit ONG-ului pentru drepturile omului Viasna.

Aceasta marchează cea mai mare acţiune a opoziţiei în fosta republică sovietică în ultimii ani.

Oponenţii preşedintelui autoritar Aleksandr Lukaşenko îşi pun toate speranţele în Tihanovskaia, în vârstă de 37 de ani, care intenţionează să-l conteste pe liderul aflat la putere de mai mult de un sfert de veac, la 9 august.

Soţul ei, Serghei Tihanovski, un blogger proeminent, este unul dintre cei doi principali adversari care au fost încarceraţi şi cărora li s-a refuzat înregistrarea pentru a candida. Celălalt este Viktor Barbariko. Un al treilea potenţial puternic candidat, Valeri Ţepkalo, a fugit în Rusia.

cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Bulgaria: Manifestanţii împotriva premierului Borisov instalează corturi de campanie la Sofia şi blochează traficul

Cea de-a 22-a zi consecutivă de proteste împotriva guvernului bulgar a început joi dimineaţă cu instalarea de corturi de campanie în două intersecţii importante ale capitalei Sofia, ceea ce a condus la blocarea traficului, relatează agenţia EFE.

Protestele împotriva corupţiei şi guvernului condus de Boiko Borisov s-au desfăşurat până în prezent mai ales seara şi noaptea, iar la ultima demonstraţie, încheiată joi dimineaţa, au participat între 25.000 de 40.000 de persoane, conform diverselor mass-media locale.

Şeful poliţiei din Sofia, Gheorghi Hadziev, a avertizat joi asupra unor dificultăţi serioase de deplasare din cauza blocării traficului în centrul oraşului şi a cerut populaţiei, mai ales şoferilor, să dea dovadă de calm şi răbdare, inclusiv pentru evitarea unor posibile incidente cu protestatarii.

Un mic grup de manifestanţi a instalat circa zece corturi de campanie pe Podul Vulturilor, alte opt fiind montate de-a lungul bulevardului Ţarul Osvoboditel până la sediul preşedinţiei.

Blocarea traficului în capitală face parte din noua strategie a manifestanţilor, care prin instalarea de corturi încearcă să arate că sunt hotărâţi să rămână în stradă până la demisia premierului Borisov. Ei cer de asemenea demisia procurorului general Ivan Gheşev, pe care-l acuză de corupţie şi legături cu mafia şi oligarhia economică.

cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Hong Kong: Patru studenţi arestaţi în virtutea legii securităţii naţionale

Patru studenţi din Hong Kong implicaţi într-un grup separatist recent dizolvat au fost arestaţi miercuri de poliţie în cadrul controversatei noi legi asupra securităţii naţionale, au anunţat acest grup şi forţele de securitate, citate joi de France Presse.

Acestea sunt primele arestări vizând personalităţi politice publice de la intrarea în vigoare a legii impuse de Beijing în teritoriul său semiautonom la 30 iunie.

Cei patru studenţi arestaţi – trei bărbaţi şi o femeie cu vârste cuprinse între 16 şi 21 de ani – sunt suspectaţi de “organizarea şi instigarea la secesiune”, potrivit poliţiei.

Sursele noastre şi ancheta arată că grupul a anunţat recent pe reţelele sociale crearea unei organizaţii ce promovează independenţa Hong Kongului“, a precizat în faţa reporterilor Li Kwai-wah, un ofiţer din noua unitate de securitate naţională creată în cadrul poliţiei din Hong Kong.

Într-un comunicat, Student Localism, un grup ce pledează pentru independenţă şi a fost dizolvat în iunie, a declarat că fostul său lider Tony Chung, în vârstă de 19 ani, se numără printre cei arestaţi. Alţi doi foşti membri ai grupului au fost identificaţi de politicienii locali şi de mass-media.

cititi mai mult pe www.agerpres.ro