Articole

Vasile Voiculescu (1884 – 1963)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.wikipedia.org; ziarullumina.ro

 

Vasile Voiculescu

Vasile Voiculescu (pseudonim literar: V. Voiculescu, n. 27 octombrie 1884, Pârscov, Buzău, România – d. 26 aprilie 1963, București, România) a fost un scriitor și medic român.

În domeniul literar s-a distins în principal ca poet, dramaturg și prozator.

 

Date biografice


 

Vasile Voiculescu s-a născut în comuna Pârscov, județul Buzău, ca fiu al lui Costache Voicu (ulterior scriitorul luând numele de Voiculescu), gospodar cu stare, și al Sultanei (născută Hagiu), fiica unui negustor.

Școala a început-o în satul Pleșcoi, Buzău în 1890.

Cursul primar l-a absolvit la Buzău.

A urmat studii liceale la Liceul „Alexandru Hâjdeu” și apoi la Liceul Gheorghe Lazăr din București.

Preocupat de materialism, pozitivism și evoluționism, îi citește pe Littré Claude Bernard, Auguste Comte, Darwin și Spencer.

Studiază opera lui Wundt, Harald Høffding, Pierre Janet și W. James, fiind atras de psihopatologie și psihofizică.

Studiile universitare le-a început la Facultatea de Litere și Filosofie din București (1902 – 1903) și le-a continuat la Facultatea de Medicină, în 1903.

Doctoratul în medicină l-a obținut în 1910.

S-a căsătorit cu Maria Mittescu, studentă la medicină, cunoscută din satul său natal, Pârscov.

I-a dedicat poezii și scrisori de dragoste.

Cu soția la un an de la căsătorie (11 februarie 1911) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Cu soția la un an de la căsătorie (11 februarie 1911) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Voiculescu a debutat în Convorbiri literare (1912).

A practicat medicina la țară.

În timpul Primului Război Mondial a fost medic militar la Bârlad, unde a participat la serile culturale ale lui Vlahuță.

Editorial, a debutat cu volumul Poezii (1916).

Din același an a colaborat la Flacăra lui C. Banu, la recomandarea lui Macedonski.

A primit Premiul Academiei pentru volumul Din țara zimbrului și alte poezii (1918).

A fost membru titular al Academiei de Științe din România începând cu 21 decembrie 1935.

Vasile Voiculescu a murit în anul 1963.

La Pârscov există Casa Memorială Vasile Voiculescu.

Vasile Voiculescu - Medic la Domeniile Coroanei - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Vasile Voiculescu – Medic la Domeniile Coroanei – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Poetul, dramaturgul și prozatorul


 

Începuturile poetice ale lui Vasile Voiculescu au stat sub influența poeziei lui Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuță, George Coșbuc.

Lirica sa din perioada interbelică se distinge prin puternice accente religioase, generate de convingerea că există Dumnezeu.

Ea se înscrie în curentul tradiționalismului interbelic, care se va transforma în poezia gândiristă.

Înclinația spre teluric și elementar, spre sentimentul religios, este transpusă în simboluri și alegorii.

Apar treptat semnele expresionismului: tumultul vieții pulsând în vegetația din jur, sufletul devine spațiul unor frământări ca în pragul apocalipsului.

Temele religioase preferate sunt Nașterea, venirea Magilor, moartea Mântuitorului.

În volumul Poeme cu îngeri sunt foarte multe prezențe angelice, întreg universul poetic e cuprins de această hierofanie.

Devine medic și doctor în medicină la București, ține la radio o serie de conferințe de medicină pentru țărani (emisiuni renumite), dar pasiunea pentru scris se amplifică.

A scris și povestiri fantastice.

În proză îi apar postum Capul de zimbru, Ultimul Berevoi, ambele volume de povestiri; romanul Zahei orbul și Teatru, unele dintre povestiri au fost scrise în perioada când a fost exclus din viața literară, iar din dramaturgie între altele: Duhul pământului, Demiurgul, Gimnastică sentimentală, Pribeaga.

În 1941 i-a fost conferit Premiul Național de poezie.

Vasile Voiculescu - Redactor la Radio București - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Vasile Voiculescu – Redactor la Radio București – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Maturitatea și bătrânețea


 

A fost timp de patru ani deținut politic în închisorile comuniste (1958 – 1962).

A fost condamnat din eroare judiciară alături de alți membri sau colaboratori ai Rugului Aprins (Sandu Tudor, Sofian Boghiu, Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuș, Alexandru Mironescu, Adrian Făgețeanu, Roman Braga etc.)

Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru convingerile sale democratice, devenind deținut la vârsta de 74 de ani, și luându-i-se dreptul de a publica, a lăsat o operă literară de mare rafinament artistic, din care fac parte și „Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare …”.

Creațiile au fost elaborate între 1954 – 1958.

Cele 90 de sonete sunt o monografie închinată “paradisului și infernului iubirii”, conform criticului Ovid S. Crohmălniceanu.

În închisoare s-a îmbolnăvit de cancer și a murit doborât de boală în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, în locuința sa din București (strada Dr. Staicovici nr. 34).

 

Posteritatea


 

În 1993 Vasile Voiculescu a fost ales post-mortem membru al Academiei Române.[6]

 

Opera


 

Poezie

- Poezii (1916)

- Din țara zimbrului,(1918)

- Pârga, Editura Cartea românească, (1921)

- Poeme cu îngeri, Editura Cartea Vremii, (1927)

- Destin, Editura Cartea românească, (1933)

- Urcuș (poeme), Fundația pentru literatură și artă, (1937)

- Întrezăriri (poeme), Fundația pentru literatură și artă, (1939)

- Veghe (1943)

- Poezii. Publicate postum. București, Editura pentru literatură, 1964.

- Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare, în traducere imaginară de Vasile Voiculescu. (Creații publicate postum). București, Editura pentru literatură, 1964.

 

Proză

- Șarpele Aliodor , nuvelă fantastică. 1947

- Capul de zimbru, nuvele postume. Vol. I. București, Editura pentru literatură, 1966

- Ultimul berevoi, nuvele postume,Vol. II. București, Editura pentru literatură, 1966

- Zahei orbul, (roman elaborat între 1947- 1958) publicat postum. București, Editura pentru literatură, 1966

- Zahei orbul. Cluj, Editura Dacia, 1970.

- Căprioara din vis

 

Dramaturgie

- Duhul pământului (conține piesele Umbra și Fata ursului)

- Demiurgul, 1943

- Gimnastică sentimentală, 1972

- Pribeaga

 

 

„Ce luminoasă este această comuniune a sfinților și ce plină de nădejdi pentru noi!”

Vasile Voiculescu în ultimii ani ai vieții - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Vasile Voiculescu în ultimii ani ai vieții – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Un articol de: Marius Vasileanu – 28 Feb 2024 – preluat de pe ziarullumina.ro

Corespondența dintre personali­tățile Rugului Aprins ne dezvăluie și grija frățească cu care se îm­bră­țișau unul pe celălalt, chiar dacă nevăzut ochiului lumesc. Precum într-o comunitate monahală, protagoniștii Rugului Aprins continuau și pe cale epistolară dialogurile lor patericale, prin care se străduiau să aducă unul celuilalt ziditoare pilde.
Elocventă în acest sens este scrisoarea pe care doctorul Vasile Voiculescu i-o trimite monahului Andrei Scrima, ajuns deja în India pentru studii doctorale. Trebuie subliniat că din mai multe mărturii ale celor care l-au cunoscut reiese că poetul și medicul Vasile Voiculescu (1884- 1963) a fost unul dintre mirenii Rugului Aprins cel mai adânc dedicați căutării isihaste. Iată ce îi scrie acesta prietenului său mult mai tânăr, părintele Andrei Scrima (1925- 2000), într-o epistolă publicată prima oară în revista „România literară” (nr. 4, 31 ianuarie – 6 februarie 1996, p. 10), scrisoare concepută, probabil, la 30 noiembrie 1957:

Cuvioase și scumpe Părinte Andrei,

A trebuit să vie Sfântul Andrei care să puie gândurilor mele condeiul în mână și să le hotărască să vă trimeată, cu prilejul sărbătoririi numelui Cuvioșiei voastre, cele mai bune urări de sănătate, putere, liniște și spor în umilul urcuș în Duh. Domnul să vă apere de toate ispitirile și căderile spiritului, mai amare ca ale trupului, îndeosebi de orgoliul minții, setea de putere și stăpânire intelectuală asupra semenilor, deșertăciunea înnoirilor și curvia cu ideile. Le înșir gândindu-mă la mine și la mica mea experiență de viață, care a fost doar o potecuță, față de calea largă și… circulată… ce vi s-a deschis înainte. Dar am văzut cu bucurie că ați ales pe cea îngustă, deo­camdată India anahoretă.

Să îmi cer iertare că nu v-am scris până acum? Ce pot să scot bun și edificator pentru a împăr­tăși Cuvio­șiei voastre din apatia = ἀπάθεια nu duhovnicească, ci marasmul, însgârcirea fără leac a unei bătrâneți nerespectabile? Gândiți-vă: am împlinit 73 de ani la 27 noiembrie, acum, … și, cum zice psalmistul, tot ce trece peste, ca și tot ce a fost, e numai durere și chin: și asta chiar pentru el, care umblase cât de cât în căile Domnului…

Nu vă speriați de tonul acesta elegiac: sunt profund nemulțumit de neputințele mele duhovnicești, cu care vin din adâncurile forma­ției mele: ab ovo, și mă voi duce cu ele să le înfățișez Cui de Drept se cuvine, Carele să hotărască după dreapta Lui Judecată.

Încă o dată, vă urez sănătate și spor în calea spre Dumnezeu, pe care nădăjduiesc să nu o folosiți pentru o carieră – adică pentru a ajunge la punctul mort -, ci pentru o depășire în care ne vom regăsi și bucura, poate, și noi care vă urmărim cu bucurie și emoție, fără să vă putem urma.

Al Cuvioșiei voastre umil amic,

V. Voiculescu

Exemplară și tonică ilustrare a frământărilor spirituale proprii, care oglindește însă și grija părintească pe care Vasile Voiculescu i-o poartă tânărului său prieten întru Hristos, plecat departe. Răspunsul părintelui Andrei Scrima survine dinspre aceeași înaltă tensiune duhovnicească.

Publicăm mai jos, în premieră, din câte cunoaștem, câteva fragmente ale scrisorii de răspuns (nedatată, în dactilograma pe care am găsit-o într-o arhivă privată) trimisă, deducem, în preajma Crăciunului (1957):

Scumpe Domnule Doctor,

(…) Vă mulțumesc de felul în care legați rândurile dvs. de sărbătoarea Sf. Andrei prin urările ce mi le faceți: e acolo, aproape cuvânt cu cuvânt, conținutul rugăciunii mele zilnice în care cer apărare mai ales de ispitele spiritului, de vertijiile cunoașterii, de superbia și încremenirea contemplației (nu pot exprima mai clar această nouă încercare).

Dar îmi place să observ cum coincidența aceasta dă o altă savoare aluziei dvs. la cei 73 de ani proaspăt împliniți (la care mila Domnului să mai adauge cei pe care bucuria și dragostea prietenilor îi așteaptă): iată că, dincolo de măsura deosebită și nesemnificativă a anilor noștri, ne găsim pururea în aceeași vârstă a prunciei duhovnicești; înțelepciunea ne vine din simțirea nimicniciei noastre prin care se rostește prezența însăși a lui Dumnezeu în noi – în această prezență întinerim nu îmbătrânim, pe măsură ce vremea de afară trece: ceea ce voiam să vă comunic, Domnule Doctor, e bucuria de a vă simți atât de tânăr.

Și, într-adevăr, singurul fapt real e ceea ce se întâmplă între noi și Dumnezeu. Dacă nu suntem în stare să o recunoaștem și dacă pe scara valorilor punem mereu înainte alte date, e numai pentru că nu am fost încă în stare să vedem unicul lucru de trebuință. Dar, iarăși, e adevărat, că această cunoaștere ne așteaptă numai în adâncimea ultimă a vieții, ca problemă însăși a vieții, ca „viața” ea însăși, nesubstituibilă cu nici o altă problemă și neprimindu-și soluția de la nici o altă soluție prealabilă. Celelalte pot să aștepte; aceasta însă nu, căci ea ne dăruiește aproape nemijlocit certitudinea vie a prezenței Lui.

E acesta un răspuns suficient la aprehensiunile Dvs. care sunt și ale mele? Mă găsesc în India ca într-un stagiu anahoretic, cu nostalgia, desigur, perspectivelor aban­donate în locurile [pe] unde am trecut, dar bucurându-mă, mai ales, de noua tensiune în care m-am așezat, de nebănuitele așteptări și nădejdi dăruite, de noua ignoranță ce reconstituie, pe o altă treaptă, smerenia cunoașterii. Lumea întâlnită înainte de a veni în India mă îmbia, fără îndoială, la angajarea în efortul [de] azi atât de prețios și necesar al faptei, al acțiunii în lumea văzută, a unei „publicități” învăluitoare poate, dar de care am ajuns să mă feresc instinctiv, mai ales după ce am efleurat-o, am reales atunci India, ca locul pustiului unde faptele noastre se întorc întâi asupra noastră înșine, împlinindu-se astfel lucrarea esențială și directă dintre noi și Domnul vieților noastre. Ceea ce revine și la a insinua că India propriu-zisă nu e importantă în această situație.

Monahul Andrei Scrima reia apoi câteva idei, precum face și în scrisoarea către pr. Dumitru Stăniloae (publicată în Ziarul Lumina, din 13 februarie 2024), în care își exprimă reținerile și se distanțează de exotismul religiilor și credințelor subcontinentului indian. În încheiere, subliniază:

Am lăsat înadins pentru la urmă urările mele pentru sărbătoarea Sf. Vasile, marele dvs. patron. M-am gândit la el și la dvs. când eram în mănăstirea Sf. Benedict, cel ce vorbește despre „Părintele nostru Vasile” în Regula sa: ce emoționantă și luminoasă este această comuniune a Sfinților și ce plină de nădejdi pentru noi!

Vă doresc, din inimă adâncă, multă sănătate, pace, bucurie, și împlinire duhovnicească; și mai adaug o urare specială de liniștire și folos duhovnicesc pentru săptămâna mare ce e aproape. De asemenea, vă rog să știți, că am mereu nevoie de rugăciunile fraților și prietenilor.

Cu toată dragostea în Domnul veșniciei noastre dăruite,

Andrei monahul

Această comuniune a sfinților le-a fost model și rugătorilor Rugului Aprins. Au ajuns astfel ca o parte dintre ei, mireni și clerici, să se învrednicească de o altfel de viață întru Hristos. Curând, în 1958, Vasile Voiculescu avea să fie arestat în lotul Rugului Aprins și să moară precum martirii, la puțină vreme după ce a fost eliberat din închisorile comuniste (1963).

Dimitrie cel Nou din Basarabi (Secolul al XIII-lea)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.org; basilica.rowww.gov.rodoxologia.ro

 

Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) a trăit în secolul al XIII-lea, în vremea țaratului vlaho-bulgar.

S-a născut într-o familie română, în satul Basarabi (în Bulgaria de azi) și s-a nevoit într-o peșteră în apropiere.

Moaștele sale se găsesc în Catedrala Patriarhală din București, drept pentru care, datorită evlaviei credincioșilor de aici, Sfântul a primit și numele de Ocrotitor al Bucureștilor.

Prăznuirea lui se face pe 27 octombrie.

Nu trebuie confundat cu Sfântul și Marele Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir.

Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală) - foto preluat de pe /www.facebook.com/basilica.ro

Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală) – foto preluat de pe www.facebook.com/basilica.ro

Sfântul Dimitrie cel Nou a trăit în secolul al XIII-lea.

S-a născut în satul Basarabi, lângă Rusciuc (Ruse, în Bulgaria de azi) aflat pe marginea râului Lom, în vremea țaratului vlaho-bulgar al lui Petru și Ioniță Asan.

A fost o vreme păstor.

Îmbrățișând însă viața monahală, a intrat într-o mânăstire orânduită într-o peșteră din apropierea locului său de origine (mănăstirea mai există și în zilele noastre).

Nevoindu-se cu post, rugăciune și priveghere, s-a învrednicit de darul facerii de minuni.

Cunoscându-și dinainte ceasul morții, și-a ales ca mormânt un loc apropiat, între două pietre unde singur s-a dus și și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Mai multe nu se cunosc despre viața Sfântului, care ar fi rămas necunoscut dacă nu ar fi fost descoperit din mila lui Dumnezeu.

 

Descoperirea Sfintelor sale Moaște și mutarea lor

După mai multă vreme, crescând apele râului Lom, s-a surpat malul de lângă peșteră și au căzut mai multe pietre din stâncă, între care cele între care se aflau moaștele Sfântului, care au căzut în apă.

Iar după o vreme, Sfântul s-a arătat unei fete bolnave, zicându-i să-l scoată din apă, iar el o va tămădui.

Copila a zis părinților ei, care au mers împreună cu preoți și cu o mulțime mare de oameni, au aflat moaștele oamenilor neputrezite și luminate.

Știrea despre aflarea moaștelor Sfântului s-a răspândit repede, astfel că domnitorul de atunci al Țării Românești a trimis mai mulți preoți și boieri ca să le ia și să le aducă la biserica de la Curtea domnească.

Însă nevoind atunci Sfântul să meargă la București, după ce au mers o vreme, în dreptul unei fântâni, moaștele s-au făcut foarte grele și nu au mai putut fi mutate.

Atunci, punând moaștele Sfântului într-un car la care au înjugat doi junci neînvățați, i-au lăsat să meargă unde vor voi, iar aceștia s-au întors în satul Basarabi.

Întorcându-se trimișii la București și povestind cele întâmplate, domnitorul Țării Românești a trimis atunci bani și s-a ridicat o biserică în cinstea Cuviosului Dimitrie acolo, unde au fost așezate și moaștele Sfântului, făcând multe minuni.

În vremea războiului între Imperiul Rus și cel Otoman, între 1769-1774, cucerind rușii întreaga zonă, au ajuns și în câteva sate de peste Dunăre, între care și Basarabi, de unde moaștele Sfântului au fost luate de generalul Piotr Saltîkov spre a fi duse în Rusia.

Însă un creștin din Țara Românească, Hagi Dimitrie, le-a cerut de la general ca răsplată și răscumpărare pentru cele suferite în timpul războiului.

Generalul a dăruit atunci moaștele Sfântului Țării Românești, fiind primite de mitropolitul de atunci, Grigorie al II-lea al Ungrovlahiei și de tot poporul cu mare cinste.

Moaștele Sfântului au fost așezate în Catedrala mitropolitană a Ungrovlahiei, la București, unde se găsesc până astăzi.

În vremea aceea, pentru rugăciunile Sfântului, a încetat nu doar războiul, ci și o epidemie de ciumă ce se pornise în acea vreme.

Mâna dreaptă a Sfântului a fost trimisă însă la Kiev.

În timpul Primului Război Mondial, în perioada ocupației germane, mai mulți soldați bulgari au încercat să ia moaștele Sfântului din catedrală, pentru a le duce în Bulgaria.

Dar aflând bucureștenii, s-a făcut tulburare mare în oraș, astfel încât chiar germanii au dat dispoziții ca aliații lor bulgari să înapoieze moaștele Sfântului.

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de la București - foto preluat de pe doxologia.ro

Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de la București – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Minunile

Mai multe din aceste minuni s-au petrecut și cu moaștele sale, încă de când erau încă la Basarabi.

Căci din prea multa evlavie către sfântul, mai mulți credincioși și credincioase au încercat să fure părticele din acestea, fie nu s-au putut mișca din loc, fie au rămas ca împietriți, pentru că sfântul nu voia să îngăduie asemenea lucruri, astfel că numai după ce și-au cerut iertare de la Sfântul Dimitrie au putut pleca vindecați.

Un episcop de Preslav, pe nume Ioanichie, îmbolnăvindu-se greu, a fost adus la biserica Sfântului și, adus fiind de cei care îl purtau în vremea Sfintei Liturghii, după trei ceasuri s-a ridicat sănătos, putând să umble singur.

De asemeni, de când moaștele Sfântului au fost aduse la București, Cuviosul Dimitrie a făcut multe minuni, aducând vindecări, ocrotind orașul și dăruind multe binecuvântări celor ce se închină cu credință la Sfintele sale Moaște.

Părintele Iustin Bulimar, slujitor la Catedrala Patriarhală din anul 1989, spune că:

În 1989, în urma slujbei Sfântului Maslu, un credincios pe care eu l-am văzut de mai multe ori participând la această Sfântă Taină și la celelalte slujbe ale Bisericii, rămânea întotdeauna ultimul de se închina.

Și, într-una din zile, la fel procedând, a urcat la racla sfintelor moaște (dar de ce rămânea ultimul să se închine? – pentru că umbla cu cârje), și-a așezat cârjele, ca de obicei, ca să și le poată lua după rugăciune, după îngenuncherea pe care o putea face el acolo în felul lui, și minunea s-a întâmplat: s-a ridicat, s-a închinat, a coborât treptele, n-a realizat pe moment că el de fapt își uitase cârjele și de-abia după ce a coborât Dealul Patriarhiei și-a dat seama de miracolul, de minunea întâmplată.

S-a întors înapoi plângând și mulțumind cu lacrimi în ochi, lui Dumnezeu și Sfântului Dimitrie, povestindu-i preotului de pe vremea aceea – era un arhimandrit deosebit, un preot evlavios, iubit de credincioși, părintele Grichentie, care s-a retras după Revoluție, la pensie, la Mânăstirea Secu – și dânsul a rămas foarte impresionat, deși mai văzuse și alte minuni petrecute la racla Cuviosului Dimitrie cel Nou.”

 

Cinstirea Sfântului Dimitrie cel Nou în România

Sfântul Dimitrie a fost primit cu mare bucurie și evlavie în România.

Aducând multe binecuvântări orașului și țării, evlavia credincioșilor față de acesta a crescut mereu.

Se obișnuia a scoate moaștele sale în procesiune prin oraș sau pe câmpuri în vremea epidemiilor, a secetei sau ploilor.

Astfel, în 1815, din porunca domnitorului Caragea, pentru a se pune capăt epidemiei de ciumă, în 1831, la cererea generalului Paul Kiseleff, în speranța opririi epidemiei de holeră și în 1827, în timpul lui Grigore Ghica, pentru ploaie.

În ziua de prăznuire a Sfântului, uneori chiar dinainte, racla cu moaștele Sfântului este deschisă, spre a fi cinstită de credincioși.

În perioada comunistă, pelerinajele la moaștele Sfântului nu au mai putut avea aceeași amploare.

Totuși evlavia credincioșilor față de dânsul nu a scăzut, iar el a continuat să ocrotească orașul, țara și Patriarhia însăși.

După mărturia fericitului întru adormire patriarh Teoctist, ajutorul Sfântului Dimitrie s-a făcut simțit și în ultimii ani ai comunismului, când regimul Ceaușescu a încercat, fără succes, mutarea Patriarhiei de la locul său.

După căderea comunismului, pelerinajele s-au reluat, crescând în amploare an de an, spre a ajunge unul din cele mai importante din România, după cel al Sfintei Parascheva de la Iași.

Racla cu moaștele sfântului, deschisă, este scoasă în fiecare an spre cinstire de către credincioși, fiind așezată sub un baldachin, lângă Catedrala Patriarhală din București.

În anul 2005, o icoană cuprinzând părticele din moaștele Sfântului a fost dăruită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Bisericii Bulgariei, fiind așezată în mănăstirea de la Basarabovo, locul unde s-a nevoit sfântul.

Datorită numărului mare al credincioșilor veniți, care stau ore, uneori zeci de ore la rând spre a se închina Sfintelor Moaște la Catedrala patriarhală din București, numărul zilelor în care racla este așezată spre cinstire aici a crescut progresiv, ajungând în 2008 la șase zile (23-28 octombrie).

Cu ocazia pelerinajului din 2008, spre bucuria credincioșilor evlavioși, au fost aduse din Grecia, spre cinstire împreună cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, părticele din moaștele Sfântului Apostol Pavel.

 

Generalizarea cultului Sfântului Dimitrie cel Nou a avut loc în plin regim comunist

Generalizarea cultului Sfântului Dimitrie cel Nou a avut loc în plin regim comunist - foto preluat de pe basilica.ro

Generalizarea cultului Sfântului Dimitrie cel Nou a avut loc în plin regim comunist – foto preluat de pe basilica.ro

Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat drept „Ocrotitor al Bucureștilor” în anul 1792, în vremea Mitropolitului Filaret al II-lea. Generalizarea cultului său însă, a avut loc într-o perioadă grea pentru creștinii ortodocși din România, în plin regim comunist ateu.

Datorită numeroaselor minuni și evlaviei credincioșilor, la propunerea Patriarhului Justinian Marina, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotăra, în data de 28 februarie 1950, generalizarea cultului Sfântului Dimitrie cel Nou.

Proclamarea festivă a canonizării sale urma să aibă loc cinci ani mai târziu.

Această horărâre a fost transpusă în faptă în cadrul unor impresionante manifestări bisericești, la 27 octombrie 1955, în prezența multor ierarhi români și străini și a numeroși preoți, călugări și binecredincioși creștini din București și din alte localități din țară. De atunci, evlavia credincioșilor români față de acest sfânt odrăslit din neamul nostru a sporit și mai mult”, se arată în volumul „Sfinți daco-romani și români” semnat de Pr. Mircea Păcurariu.

Printre ierarhii străini, au fost prezenți la evenimentele din urmă cu 68 de ani Patriarhul Chiril al Bulgariei și Arhiepiscopul Atenagoras de Thyateira, Exarhul de atunci al Patriarhiei Ecumenice pentru Europa Occidentală.

Sfântul Cuvios Dimitrie, al cărui cult Sfânta Biserică Ortodoxă Română l-a generalizat prin actul solemn de astăzi, este apărătorul comun al românilor și bulgarilor, care îl cinstesc deopotrivă, i se închină în același fel și îi cer ajutorul într-același fel. Astăzi, este ziua sfintei sale prăznuiri și noi, solii Bisericii Ortodoxe Bulgare, suntem îndeosebi de fericiți să-l întâlnim în această sfântă catedrală”, afirma la acea vreme Patriarhul Bulgariei.

Dincolo de evlavia pe care Patriarhul Justinian o avea față de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, inițiativa a fost și o dovadă de curaj din partea acestuia, explică Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Pelerinajele și procesiunile la care participa un număr impresionant de oameni, evlavia credincioșilor pentru un sfânt al Bisericii, toate acestea deveniseră o sursă de îngrijorare pentru autoritățile centrale și edilii orașului. În aceste condiții, dat fiind și contextul socio-politic comunist – unii dintre cei mai ofensivi ani ai săi, autoritățile orașului urmăreau să obțină mutarea moaștelor sfântului din catedrală, pentru a fi dus într-una dintre mănăstirile din împrejurimi”, explică Preasfinția Sa.

Pentru manifestarea festivă din ’55, Patriarhul Justinian Marina a pregătit o rugăciune special pe care a rostit-o în genunchi în fața raclei cu sfintele moaște:

Iară tu, Prea Cuvioase Părinte Dimitrie, ca unul ce cu îndrăznirea ta către Cel Atotputernic te-ai arătat la noi totdeauna sprijinitor nebiruit al celor din nevoi, doctor iscusit și lesne vindecător al celor bolnavi, neîncetat și fierbinte rugător către Dumnezeu al celor ce te cheamă cu credință și neadormit ocrotitor față de țara și orașul acesta, între care cu dragoste se cinstesc prea slăvitele tale moaște, întinde, te rugăm, brațul tău cel plin de bunătate și îngrădește cu ocrotirea și rugăciunile tale toate părțile creștinești care, împreună cu noi, mărturisesc dreapta credință și cheamă numele tău în ajutor”.

Decizia din 1950 includea canonizarea sau generalizarea mai multor sfinți ale căror moaște se aflau pe teritoriul țării noastre.

Este vorba de 14 sfinți, printre care Cuvioasa Parascheva de la Iași, Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, dar și Mucenicul Ioan cel Nou de la Suceava.

Proclamarea festivă a tuturor celor 14 sfinți a avut loc tot în 1955, în contextul aniversării a 70 de ani de la obținerea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

*Informații preluate dintr-un articol semnat de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul în anul 2020.

 

Sfântul Dimitrie Basarabov – ocrotitorul Bucureștilor

În secolul al XVI-lea ocrotitor spiritual al Bucureștilor a fost Maica Domnului.

În vechime, în biserica din “pazarul” (Bazarul sau târgul orașului) de lângă Curtea domnească se făcea alegerea membrilor Sfatului orășenesc.

Tot aici se păstra și sigiliul Bucureștilor.

Pentru că această biserică avea hramul închinat Fecioarei Maria, patronul orașului era Maica Domnului.

 

În secolul al XVII-lea, sărbătoarea orașului București era Buna Vestire.

După 1634, și mai ales din anul 1659, când Domnul țării își muta definitiv reședința de la Târgoviște la București, crește importanța Curții domnești (Curtea Veche).

Astfel, și biserica Curții domnești devine atât de prezentă în viața oamenilor încât “Buna Vestire“, hramul acestei biserici, este prezenta pe sigiliul orașului.

 

În veacul al XVIII-lea ocrotitorii spirituali ai Bucureștilor erau Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Sfinții Împărați Constantin și Elena erau ocrotitorii bisericii mânăstirii lui Constantin Vodă Șerban, devenită la 1668, catedrală și reședință a Mitropoliei Țării Românești.

Ziua de 21 mai era zi de mare sărbătoare.

Astfel, Sfinții Împărați au ajuns să fie cinstiți drept ocrotitori ai Bucureștilor.

Cu timpul, Sfântul Dimitrie Basarabov devine ocrotitorul Bucureștilor.

Este proclamat oficial ocrotitorul orașului București de către mitropolitul Filaret al II-lea (1792-1793).

Generalizarea cultului său s-a făcut în anul 1955, când, la propunerea patriarhului Justinian Marina, Sfântul Sinod a proclamat generalizarea cinstirii sale în întreaga Biserică Ortodoxă Română.

Viața Sfântului Dimitrie Basarabov este redată în imagini pe racla care adăpostește sfintele sale moaște.

Pe părțile laterale ale raclei sunt prezente opt scene din viața Sfântului Dimitrie, iar pe capacul raclei este redat chipul său.

 

Imnografie

Tropar (glasul al 8-lea):

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip,
căci luând crucea ai urmat lui Hristos
și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător,
ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor.
Pentru aceasta, și cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.

Condac (glasul al 8-lea):

Apărător al său, nebiruit și neînfrânt,
ca cel ce prin tine din nevoi s-a izbăvit,
te pune înaintea orașului tău, Dimitrie;
și, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, de toate nevoile izbăvește-l,
ca să strigăm ție:
Bucură-te, făcătorule de minuni, Dimitrie!

 

Iconografie

Sfântul Dimitrie cel Nou se zugrăvește după chipul sfinților cuvioși, purtând mantie cu glugă, iar în mână ținând o cruce.

 

Datini, tradiții și obiceiuri populare românești de Sfântul Dimitrie cel Nou

Sfântul Dumitru cel Nou este frate cu Sâmedru, o divinitate invocată pentru lecuirea bolilor. [Azi este] a treia zi a sărbătorii Sf. Dumitru, poate cel mai important moment al sărbătorii; este ținută în principal pentru ca lupii să nu atace turmele.

Cunoscuți adesea și sub numele de Câinii Sumedrului, Câinii Sâm-Petrului, lupii se conturează și de această dată drept cele mai temute animale de pradă, care impun o serie de interdicții semnificative.

Într-o tradiție inedită, Câinii Sumedrului apar în postura unor ajutoare neobișnuite ale fratelui Sfântului Dumitru.

Antoaneta Olteanu – Calendarele poporului român (Paideia, 2000) – preluat de pe www.facebook.com/MuzeulTaranului

 

cititi mai mult despre Sfântul Dimitrie cel Nou si pe: basilica.rowww.agerpres.ro; doxologia.ro; ro.wikipedia.org

 

Viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște sunt la Patriarhia Română

Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală) - foto preluat de pe ziarullumina.ro

Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală) – foto preluat de pe ziarullumina.ro

Acest cuvios părinte, Dimitrie cel Nou, a trăit în vremea drept-credincioșilor împărați româno-bulgari și era dintr-un sat care se numește Basarabov, sat așezat pe marginea apei Lomului. La început a fost păstor de vite în satul lui, apoi văzând că toate ale lumii sunt trecătoare, a ieșit din satul Basarabov și s-a sălășluit mai întâi într-o peșteră din apropierea acestui sat, iar apoi s-a făcut monah la mănăstirea care era înăuntrul peșterii. Dar cine poate spune ostenelile, postul, rugăciunea și privegherile pe care le făcea și prin care s-a învrednicit și de darul facerii de minuni? EI și-a cunoscut și vremea ieșirii sufletului din trup când, intrând în mijlocul a două pietre, și-a dat prealuminatul său suflet în mâna lui Dumnezeu.

După multă vreme apa Lomului a venit mare încât a luat și lemnele și pietrele dimprejurul ei și atunci au căzut în apă și cele două pietre, care erau în apropierea peșterii, împreună cu moaștele sfântului, și multă vreme au rămas acolo. Vrând Dumnezeu să-l descopere, s-a arătat îngerul Domnului în vis unei copile, fiica unui om drept-credincios, copilă care pătimea de duh necurat, și i-a zis: „Dacă părinții tăi mă vor scoate din apă – și i-a arătat locul – eu te voi tămădui pe tine”. Sculându-se dimineață copilă, a spus părinților săi visul pe care l-a avut.

Adunându-se mulți oameni și preoți, s-au dus toți împreună la locul cel arătat de copilă, unde de multe ori se arăta o lumină și cei care o vedeau socoteau că acolo este ascunsă o comoară de bani. Căutând cu tot dinadinsul, au aflat în apă sfintele moaște ale Cuviosului Dimitrie, care erau pline de mâl și de prundiș, și le-au scos întregi, strălucind ca aurul. Luându-le de acolo, le-au dus în satul Basarabov. Și străbătând vestea prin toate părțile dimprejur despre aflarea sfintelor moaște ale lui Dimitrie, a ajuns și la urechile domnului de la București, care îndată a trimis preoți și boieri ca să aducă moaștele Sfântului Dimitrie și să le așeze în biserica domnească. Deci, mergând trimișii Domnului în satul Basarabov, au luat moaștele sfântului și au purces cu ele ca să le aducă în Valahia. Ajungând cu dânsele până aproape de un sat care se cheamă Ruși, au stat sfintele moaște la o fântână și de acolo sfântul n-a mai vrut a merge mai departe. Văzând preoții și boierii acea minune și nedumerindu-se ce să fie, s-au sfătuit să facă ceea ce au făcut cei de altă seminție cu sicriul mărturiei Domnului. Și au înjugat doi juncani tineri neînvățați la carul cu moaștele sfântului și l-au lăsat să meargă unde vor voi ei, căci din aceasta se va ști și voia sfântului. Atunci juncanii s-au întors îndată la Basarabov cu moaștele sfântului și au stat în mijlocul satului. Iar preoții și boierii, întorcându-se fără nici o ispravă, au spus celui care i-a trimis despre toate acestea. Domnul Valahiei a trimis boieri cu bani și au făcut o biserică cu numele cuviosului Dimitrie în satul Basarabov, în care au așezat moaștele sfântului. Și multe minuni făceau acele moaște celor ce cu credință năzuiau la el, dintre care vom consemna câteva de la oameni vrednici de credință, care le-au văzut cu ochii lor și care le-au scris pentru popor, spre încredințarea și adeverirea celorlalte minuni.

Două femei surori, Aspra șa Ecaterina, din satul care se numește Cernavodă, au făcut o preafrumoasă biserică, punându-i hramul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și s-au sfătuit între ele cum ar putea face ca să poată lua o părticică din moaștele Sfântului Dimitrie și s-o aducă în biserica lor, căci a le lua cu totul socoteau că nu va voi sfântul, precum a și fost. Deci, venind cu smerenie și cu evlavie și închinându-se sfântului, au luat în taină o mică părticică din moaștele lui și vrând să plece cu căruțele lor, caii nicidecum nu s-au putut mișca din locul acela, cu toate că vizitiii îi băteau mereu. Iar ele, cunoscând pricina, s-au coborât din căruțe și cu lacrimi au alergat și au căzut la moaștele sfântului și punând părticica la locul ei, s-au rugat sfântului să le ierte greșeala. Astfel, izbăvindu-se de nevăzuta oprire, s-au întors cu pace în satul lor.

Altădată a venit prea sfințitul mitropolit Nichifor al Tîrnovului, împreună cu sinodul lui, ca să se închine sfintelor moaște ale cuviosului Dimitrie. Închinându-se mai întâi mitropolitul și sărutând sfintele moaște, s-a depărtat puțin și s-a așezat pe un scaun. După aceea, mergând pe rând toți ceilalți din sinodul său și sărutând sfintele moaște, un oarecare monah Lavrentie, în vreme ce săruta moaștele, s-a ispitit ca să rupă cu gură o mică parte din moaștele sfântului și a rămas cu gura căscată. Toți, uitându-se la dânsul și văzându-l cu gura căscată, nu pricepeau ce a pătimit. Iar mitropolitul i-a poruncit ca să se dea la o parte ca să se poată închina și ceilalți. Dar el, fiind fără glas, abia s-a depărtat puțin de la sicriul sfântului, cerându-și iertare, și astfel i s-a dezlegat limba și a grăit ca mai înainte. După aceea au mers cu mitropolitul la gazdă și atunci i-a povestit toate cele ce a pătimit. Iar mitropolitul i-a zis: „O, păcătosule, cum de n-ai socotit că de-ar fi fost să se împartă sfintele moaște la toți cei care vin să se închine, până acum n-ar mai fi rămas nimic? Deci de acum pocăiește-te, că ai greșit lui Dumnezeu și sfântului”.

Un iubitor de Dumnezeu, episcopul Ioanichie al Preslaviei, cazând într-o boală foarte grea și neputându-se vindeca, l-au purtat patru oameni la biserica Sfântului Dimitrie. Acolo l-au pus cu așternutul în biserică și, slujindu-se Sfânta Liturghie, după trei ceasuri s-a sculat sănătos și umbla pe picioarele sale, mulțumind lui Dumnezeu și lăudându-l pe sfânt.

Acestea și multe alte minuni a făcut Sfântul Dimitrie, care însă n-au fost scrise.

Între anii 1769 și 1774, fiind război între Rusia și Poarta otomană și cuprinzând și pe ofițerii țării noastre, generalul Petru Salticov a trecut Dunărea și a pornit război împotriva Rusciucului și a trecut și prin satul Basarabov, unde se aflau moaștele sfântului. Generalul a luat aceste moaște pe care voia să le trimită în Rusia. Iar creștinul Hagi Dimitrie, fiind în acea vreme lângă general, s-a rugat ca să nu înstrăineze sfintele moaște, ci să le dăruiască țării noastre pentru prăzile și jafurile ce le-a pătimit din pricina războiului și s-o mângâie cu acest dar, adică cu sfintele moaște. Generalul, înduplecîndu-se, le-a dăruit Țării Românești. Și primindu-le tot poporul, cu mare cinste le-a așezat în biserica cea mare a Mitropoliei Ungrovlahiei, în zilele preasfințitului mitropolit Grigorie. Și îndată a simțit tot poporul ocrotirea și sprijinul sfântului, căci nu numai că a încetat războiul dintre muscali și turci, ci a contenit și ciumă cea înfricoșată. Mult ajutor și mare folos câștiga toți cei ce cu credință năzuiesc către moaștele sfântului. Pentru ale cărui rugăciuni, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

La ordinea zilei – 27 octombrie 2020

Situația din România – 27 octombrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

foto preluat de pe www.facebook.com/clotildearmand.ro

 

Sărbătorile Zilei de 27 octombrie

Ortodoxe – †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală)

Greco-catolice – Sf. m. Nestor

Romano-catolice – Sf. Evarist, pp. m.jnkh jhkh

 

Ziua mondială a patrimoniului audiovizual (ONU)

La data de 27 octombrie este marcată, anual, Ziua mondială pentru patrimoniul audiovizual, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

Tema pentru ediţia din 2020 a Zilei mondiale pentru patrimoniul audiovizual este: “Fereastra ta către lume” (“Your Window to the World”). Documentele audiovizuale extind cunoaşterea noastră a lumii, transformându-ne în martori ai unor evenimente la care n-am fost prezenţi, oferindu-ne posibilitatea de a auzi cuvântări din trecut ale celor ce nu mai pot vorbi şi de a recupera întâmplări şi situaţii cu relevanţa istorică sau, pur şi simplu, inedite.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 27 octombrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presă.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarației de presă:

Bună seara!

Situația epidemiologică atât la nivel european, cât și la nivel național se agravează, din păcate, constant și numai în ultima zi am avut peste 100 de români care au pierdut lupta cu virusul.

Ne așteaptă o perioadă foarte dificilă și sunt necesare eforturi susținute pentru a ține sub control epidemia. Lupta cu virusul se desfășoară pe două fronturi – pe de o parte, în zona de prevenție, prin care încercăm limitarea transmiterii infecției, și pe de altă parte în spitale, acolo unde bolnavii de COVID-19 au nevoie de îngrijire și de tratament de specialitate.

De aceea, am dorit să am o discuție aplicată cu experți recunoscuți de Terapie Intensivă și Ministrul Sănătății, care mi-au prezentat o analiză a resurselor de la Terapie Intensivă la nivel național, secțiile ATI la nivel național – și când vorbim de resurse, mă refer atât la paturi dotate cu aparatură specifică, cât și la personalul medical.
cititi mai mult pe www.presidency.ro

 

Cîţu: Deficitul bugetar pe primele nouă luni este de 6,36% din PIB

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat marţi că deficitul bugetar pe primele nouă luni ale acestui an este de 6,36% din PIB, sau 67,27 miliarde de lei.

România trece alături de economia globală prin cea mai mare criză din ultimii 100 de ani. Nu o spun eu, o spun toţi cei care se uită azi la economiile globale. Şi totuşi, tot ei spun, şi din ce în ce mai mulţi vin şi confirmă, România va trece peste această perioadă cu o situaţie mult mai bună decât o estimau toţi analiştii, Comisia Europeană şi alţii. Şi scenariul de bază, revenirea în V, este un scenariu care va fi confirmat şi este confirmat de date. După 9 luni de zile, execuţia bugetară arată un deficit de 6,36% din PIB, sau dacă vreţi în cifre 67,27 miliarde de lei“, a declarat ministrul Finanţelor într-o conferinţă online.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Nicușor Dan: Gabriela Firea a oprit plata stimulentului financiar pentru adulții cu dizabilități din București. Adică a făcut exact ceea ce ne acuza pe noi, în mod mincinos, în timpul campaniei electorale! Cinism și bătaie de joc până în ultima zi de mandat – de asta au parte bucureștenii de la primarul general încă în funcție.

Imediat ce voi prelua oficial funcția de primar general, mă voi ocupa de rezolvarea acestei probleme, iar beneficiarii stimulentului financiar își vor primi banii la care au dreptul. Niciun beneficiar de plăți sociale nu va suferi din pricina incompetenței și batjocurii actualei conduceri a primăriei. În schimb, clienții politici ai PSD, oamenii înșurubați abuziv în funcții și beneficiarii de contracte politice vor da socoteală.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București: În atenția beneficiarilor stimulentului financiar pentru persoanele adulte cu handicap!
În această lună, plata stimulentului financiar, în valoare totală de 28.000.000 lei, va fi amânată până la o dată ulterioară pe care o vom comunica de îndată ce vom dispune de fondurile necesare.
Plata stimulentului pentru copiii cu handicap va fi realizată vineri.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Clotilde Armand, validată definitiv în funcţia de primar al Sectorului 1

Tribunalul Bucureşti a validat definitiv, marţi, mandatul de primar al Sectorului 1 al Capitalei obţinut de Clotilde Armand la alegerile locale din septembrie.

Clotilde Armand obţinuse o decizie asemănătoare şi pe 15 octombrie la Judecătoria Sectorului 1, însă hotărârea instanţei a fost contestată de 125 de persoane, printre care se află şi primarul în funcţie care a pierdut alegerile, Daniel Tudorache.

Luni, Tribunalul Bucureşti a luat în dezbatere cele 125 de apeluri, după care a amânat pronunţarea unei decizii pentru marţi, iar în final le-a respins pe toate, fiind validat definitiv mandatul de primar obţinut de Clotilde Armand.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Clotilde Armand: După o lună de zile de la alegerile locale câștigate democratic de mine prin votul cetățenilor din Sectorul 1, Tribunalul București a respins astăzi toate cele 125 de contestații depuse de: fostul primar PSD, actuali consilieri PSD, de rudele acestora și de angajați ai Primăriei Sector 1. Astfel, alegerea mea în fruntea Primăriei Sector 1 a fost validată definitiv.

Acum, fostul primar trebuie să ofere niște explicații procurorilor pentru jaful din banii publici din ultimii patru ani. Să fie foarte clar, fiecare funcționar și angajat al primăriei care a girat tunurile PSD în toți acești ani o să plătească în fața Justiției. Lucrurile nu vor rămâne așa. Avem de reconstruit și de dezvoltat un sector. Fără hoție și fără birocrație.

Stimați cetățeni ai Sectorului 1, de astăzi sunt primărița Dvs. Începem treaba!

 

Situația din România – 27 octombrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 27 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
155.630 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.724 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Marcel Vela: 124 de angajaţi ai MAI, infectaţi cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor este următorul: (conform grafic atașat)

foto preluat de pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

foto preluat de pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.084 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 6.574 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 26.10.2020 (10:00) – 27.10.2020 (10:00) au fost raportate 104 decese (56 bărbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.758. Dintre acestea, 824 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.096.526 de teste. Dintre acestea, 28.876 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.498 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.378 la cerere.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 2.952 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 27 octombrie.

Situația din România - 27 octombrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 - Grupul de Comunicare Strategică - foto preluat de pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

Situația din România – 27 octombrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică – foto preluat de pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.851 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 797 au fost declarați vindecați.

 

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 26 octombrie 2020, au fost raportate 6 077 377 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.

ŢARA CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAŢI*

Franţa 1.138.507(+52.010) 34.761 (+116) 115.964(+1.430)

Spania 1.046.132 – 34.752 – 150.376 -

Regatul Unit 873.800 (+19.790) 44.896 (+151) 2.702 (+17)

Italia 525.782 (+21.273) 37.338 (+128) 268.626 (+2.423)

Germania 437.866 (+8.685) 10.056 (+24) 325.052 (+5.048)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

 

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 26 OCTOMBRIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAȚI*

43.140.173 (+382.158) 1.155.235 (+3.912) 29.199.117 (+238.913)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/

* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 25 octombrie – 26 octombrie 2020

* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.

Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Scene de gherilă urbană în mai multe oraşe italiene din cauza restricţiilor antiepidemice

Scene de gherilă urbană au putut fi văzute în noaptea de luni spre marţi în mai multe oraşe italiene, precum Milano şi Torino, în timpul protestelor împotriva închiderii la ora locală 18:00 a barurilor şi restaurantelor, decretată de guvernul de la Roma pentru a stopa contagierea cu COVID-19, informează EFE.

La Milano, unde grupuri de manifestanţi au aruncat cu pietre, petarde şi artificii asupra forţelor de ordine şi sediului regiunii Lombardia, 28 de persoane au fost reţinute. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi la Torino, unde indivizi cu cagule s-au confruntat cu agenţii de poliţie, au distrus vitrinele mai multor magazine şi au vandalizat mai multe localuri. Poliţia a efectuat peste zece arestări, potrivit presei locale.

Oamenii de afaceri care au manifestat în mai multe oraşe italiene pentru a protesta faţă de închiderea localurilor s-au distanţat de aceste episoade de violenţă. În cursul zilei de marţi, proteste ale proprietarilor de baruri şi restaurante afectate de închiderea activităţii vor continua în oraşe precum Napoli şi Roma. Este anchetată posibilitatea ca printre manifestanţi să se fi infiltrat grupuri de fascişti şi de ultraşi, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu două zile în timpul altercaţiilor din Roma, notează EFE.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Pakistan: Cel puţin şapte persoane au decedat într-o explozie cu bombă la o şcoală islamică din Peshawar

O explozie cu bombă într-o şcoală islamică din oraşul pakistanez Peshawar s-a soldat cu cel puţin şapte morţi, printre care copii, şi zeci de răniţi, au anunţat marţi reprezentanţi ai poliţiei şi serviciilor medicale locale, potrivit Reuters şi dpa.

Incidentul a avut loc într-o şcoală unde aproximativ 100 de copii cu vârste cuprinse între opt şi 15 ani urmau cursuri despre Coran, a declarat şeful poliţiei locale Mohamed Ali Khan. Un bărbat a intrat în şcoala islamică marţi în jurul orei locale 08:00 şi a lăsat o pungă de plastic pe holul şcolii. Explozia bombei a rănit aproape toate persoanele aflate pe hol, a adăugat Khan. El a precizat că în atac au fost folosite aproximativ 6 kilograme de explozibil.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

SUA: Judecătoarea Barrett confirmată la Curtea Supremă, o victorie uriaşă pentru Trump

Cu opt zile înaintea alegerilor, preşedintele american, Donald Trump, a înregistrat o uriaşă victorie odată cu confirmarea magistratei conservatoare Amy Coney Barrett la Curtea Supremă a Statelor Unite, de acum poziţionată durabil şi solid la dreapta, notează AFP.

În pofida opoziţiei democraţilor în faţa unui proces considerat “ilegitim” atât de aproape de scrutinul prezidenţial, senatorii republicani, majoritari în camera superioară a Congresului, au votat toţi, cu o singură excepţie, pentru candidata aleasă de preşedinte. Această catolică ferventă de 48 de ani, mamă a şapte copii şi opusă avortului, urmează să depună jurământul la Casa Albă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

SUA: Violente incendii de vegetaţie în California, peste 60.000 de persoane evacuate

UPDATE ORA 08:58 Două incendii care înaintează rapid în sudul statului american California au provocat luni rănirea gravă a doi pompieri şi au forţat evacuarea a zeci de mii de locuitori din calea flăcărilor înteţite de vântul puternic, relatează Xinhua şi Reuters.

Un incendiu, denumit “Silverado Fire”, care a izbucnit luni dimineaţă în apropiere de Santiago Canyon Road şi Silverado Canyon Road, s-a răspândit rapid cuprinzând o suprafaţă de circa 29 de kilometri pătraţi în doar câteva ore, potrivit departamentului de pompieri din comitatul Orange.

Un număr de 500 de pompieri se luptă cu flăcările înteţite de vântul care suflă în rafale de până la 96-112 kilometri la oră. Autorităţile au anunţat că aeronavele pentru stingerea incendiilor au fost ţinute la sol din cauza vântului puternic.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

SUA: Un copil de trei ani a murit jucându-se cu o armă la petrecerea de ziua lui

Revista Presei din 27 octombrie

 

cititi si:

- Evenimentele Zilei de 27 octombrie în Istorie

- †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor

Evenimentele Zilei de 27 octombrie în Istorie

Trupele române ocupând Budapesta, 1919

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

27 octombrie este a 300-a zi a calendarului gregorian și a 301-a zi în anii bisecți. 65 de zile până la sfârșitul anului.

 

Sărbătorile Zilei de 27 octombrie

(BOR) †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală); Sf. Mc. Nestor

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) a trăit în secolul al XIII-lea, în vremea țaratului vlaho-bulgar. S-a născut în satul Basarabi (în Bulgaria de azi) și s-a nevoit într-o peșteră în apropiere. Moaștele sale se găsesc în Catedrala Patriarhală din București, drept pentru care, datorită evlaviei credincioșilor de aici, Sfântul a primit și numele de Ocrotitor al Bucureștilor. Prăznuirea sa se face pe 27 octombrie. Nu trebuie confundat cu Sfântul și Marele Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

(BRU) Sf. Nestor, martir († secolul al IV-lea)

Sfântul Mare Mucenic Nestor impreuna cu  Sfantul Mucenic Dimitrie - foto: calendar-ortodox.ro

Sfântul Mare Mucenic Nestor impreuna cu Sfantul Mucenic Dimitrie – foto: calendar-ortodox.ro

 

(BRC) Sf. Sabina, martiră († 120 sau 126, Roma).

 Sf. Sabina, martiră († 120 sau 126, Roma)  foto: calendarcatolic.ro

Sf. Sabina, martiră († 120 sau 126, Roma)
foto: calendarcatolic.ro

Bazilica S. Sabina de pe colina Aventin din Roma îi poartă numele.

 

(BL) Laurentius Petri (Lars Petersson), arhiepiscop de Uppsala, reformatorul Suediei († 27 octombrie 1573, Uppsala).

Laurentius Petri Nericius (1499 – 27 October 1573) was a Swedish clergyman and the first Evangelical Lutheran Archbishop of Sweden foto: en.wikipedia.org

Laurentius Petri Nericius (1499 – 27 October 1573) was a Swedish clergyman and the first Evangelical Lutheran Archbishop of Sweden
foto: en.wikipedia.org

 

Ziua mondială a patrimoniului audiovizual (ONU)

La data de 27 octombrie este marcată, anual, Ziua mondială pentru patrimoniul audiovizual, la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

În cadrul Conferinţei Generale din 2005, UNESCO a adoptat documentul 33 C/Rezoluţia 53, prin care ziua de 27 octombrie a fost proclamată Ziua mondială pentru patrimoniul audiovizual. Conform www.unesco.org, data de 27 octombrie are o semnificaţie aparte, fiind ziua în care, la rândul ei, cea de-a 21-a sesiune a Conferinţei Generale UNESCO, din 1980, a adoptat Recomandarea pentru salvgardarea şi conservarea imaginilor în mişcare.

Scopurile urmărite prin marcarea Zilei mondiale pentru patrimoniul audiovizual sunt aducerea la cunoştinţa publicului larg a importanţei păstrării documentelor audiovizuale, sublinierea pericolului de deteriorare în care se află o parte a acestui patrimoniu, recunoaşterea prestigiului cultural al patrimoniului audiovizual.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Turkmenistan – Ziua Nationala, ziua proclamarii independentei fata de URSS; (1991).

Amplasarea Turkmenistanului foto: ro.wikipedia.org

Amplasarea Turkmenistanului
foto: ro.wikipedia.org

 

Insulele Sfântul Vincent și Grenadine – Ziua independenței (1979)

Amplasarea insulelor Sfântul Vicențiu și Grenadinele foto: ro.wikipedia.org

Amplasarea insulelor Sfântul Vicențiu și Grenadinele
foto: ro.wikipedia.org

 

Astăzi în istorie pentru 27 octombrie

 

Evenimentele Zilei de 27 octombrie în Istorie:

- 27 octombrie 1918 – Au început Operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri (27 octombrie 1918 – 20 martie 1920)

 

27 octombrie 97 - Traian a fost adoptat de împăratul roman Nerva.

Marcus Ulpius Nerva Traianus (n. 18 septembrie 53, Italica Santiponce, d. 9 august 117 Selinus Cilicia), Împărat Roman între 98-117, a fost al doilea dintre cei așa-ziși cinci împărați buni ai Imperiului Roman (dinastia Antoninilor) și unul dintre cei mai importanți ai acestuia. În timpul domniei sale, imperiul a ajuns la întinderea teritorială maximă - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Marcus Ulpius Nerva Traianus (n. 18 septembrie 53, Italica Santiponce, d. 9 august 117 Selinus Cilicia), Împărat Roman între 98-117, a fost al doilea dintre cei așa-ziși cinci împărați buni ai Imperiului Roman (dinastia Antoninilor) și unul dintre cei mai importanți ai acestuia. În timpul domniei sale, imperiul a ajuns la întinderea teritorială maximă – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Traian a fost fiul lui Marcus Ulpius Traianus, un proeminent senator și general dintr-o familie romană faimoasă (Ulpii). Familia s-a stabilit în provincia Baetica, în Spania de azi, cândva spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Punic, iar Traian a fost doar unul din membrii familiei Ulpii, familie care a continuat și după moartea sa.

S-a născut pe 18 septembrie 53, în orașul Italica, din provincia romană Hispania. Tânăr fiind, a urcat în ierarhia armatei romane, luptând în cea mai periculoasă zonă a Imperiului Roman, în zona Rinului. A luat parte la războaiele lui Domițian împotriva germanilor și era unul dintre cei mai mari comandanți militari ai imperiului când Domițian a fost ucis în 96.

Renumele său i-a servit în timpul succesorului lui Domițian, Nerva, care era nepopular în cadrul armatei și avea nevoie de cineva ca să obțină sprijinul legiunilor. A obținut acest sprijin prin numirea lui Traian ca fiu adoptiv al său și succesor, în toamna anului 97 (27 octombrie). Viitorul împărat Hadrian i-a adus vestea lui Traian despre adopție, obținând astfel bunăvoința lui Traian pentru restul vieții sale. La moartea lui Nerva pe 27 ianuarie 98, Traian i-a succedat fără nici un incident, fiind respectat de supuși. Astfel primul roman ne-italian a devenit împărat.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

27 octombrie 312 - Împaratul Constantin cel Mare a avut viziunea Sfintei Cruci, in ajunul Bătăliei cu Maxentius de la Podul Milvius (Podul Șoimului), din ziua de 28 octombrie 312.

Bătălia de la Podul Milvius (28 octombrie 312) Pictură de Giulio Romano. Presupusele armate cereşti implicate sunt prezentate ca nişte îngeri cu aripi- foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Podul Milvius (28 octombrie 312) Pictură de Giulio Romano. Presupusele armate cereşti implicate sunt prezentate ca nişte îngeri cu aripi- foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Eusebius din Cesareea în lucrarea sa „Viața lui Constantin” – „Vita Constantini” povestește despre apariția pe cer la miezul zilei, deasupra soarelui, a unei cruci luminoase împreună cu inscripția „Εν Τούτῳ Νίκα”( En toutō níka),tradusa in latina cu „in hoc signo vinces” (prin aceasta vei învinge). Noaptea i s-ar fi arătat Christos care i-ar fi poruncit să facă un steag cu semnul văzut. Constantin a câștigat bătălia și a pus capăt Tetrarhiei,devenind conducător unic al Imperiului Roman. Maxentius s-a înecat în Tibru în timpul bătăliei.

 

27 octombrie 625 - Honoriu I a devenit papă.

Papa Honoriu I a fost papă al Romei din 3 noiembrie 625 până în 12 octombrie 638. Numele lui înseamnă "cel Onorific". Se spune că în timpul pontificatului său ar fi avut loc o activitate intensă de misionare. La fel, se pare că din timpul lui se trage sărbătoarea Ridicării Sfintei Cruci foto: ro.wikipedia.org

Papa Honoriu I - foto: ro.wikipedia.org

Papa Honoriu I a fost papă al Romei din 3 noiembrie 625 până în 12 octombrie 638. Numele lui înseamnă “cel Onorific”. Se spune că în timpul pontificatului său ar fi avut loc o activitate intensă de misionare. La fel, se pare că din timpul lui se trage sărbătoarea Ridicării Sfintei Cruci.

 

27 octombrie 710 - Sarazinii invadeaza Sardinia. Sarazini era denumirea pe care Occidentul medieval o folosea pentru a se referi la musulmani.

 

27 octombrie 939 - Edmund I îi succede lui Athelstan ca rege al Angliei.

Edmund I (921 – 26 mai 946), numit cel Bătrân sau Magnificul, rege al Angliei din 939 până la moartea sa. A fost fiul regelui Eduard cel Bătrân și fratele vitreg al regelui Athelstan. Athelstan a murit la 27 octombrie 939 iar Edmund i-a succedat la tronul Angliei foto: cersipamantromanesc.com

Edmund I foto: cersipamantromanesc.com

Edmund I (921 – 26 mai 946), numit cel Bătrân sau Magnificul, rege al Angliei din 939 până la moartea sa. A fost fiul regelui Eduard cel Bătrân și fratele vitreg al regelui Athelstan. Athelstan a murit la 27 octombrie 939 iar Edmund i-a succedat la tronul Angliei.

 

27 octombrie 1275 - Contele Floris al V-lea de Olanda și Zeelanda a emis un act prin care a scutit de dări locuitorii orașului Amsterdam care construiseră un pod și un baraj peste râul Amstel, aceasta fiind prima atestare documentară a numelui acestui mare oras.

 

27 octombrie 1401 - S-a născut Caterina de Valois, soţia regelui Henric al V-lea al Angliei; (d. 1437).

Caterina de Valois (n. 27 octombrie 1401 – d. 3 ianuarie 1437), regină a Angliei din 1420 până în 1422 foto: ro.wikipedia.org

Caterina de Valois - foto: ro.wikipedia.org

Caterina de Valois (n. 27 octombrie 1401 – d. 3 ianuarie 1437), regină a Angliei din 1420 până în 1422.

 

27 octombrie 1430 - A murit Vitautas cel mare ( Vitautas Vitovt), marele voievod lituanian, cumnatul domnitorului Tarii Moldovei Alexandru cel Bun, era casatorit cu Rimgaila, sora lui Vitautas Vitovt.

Vytautas (c. 1350 – October 27, 1430) also known as Vytautas the Great; styled "the Great" from the 15th century onwards; was one of the most famous rulers of medieval Lithuania foto (17th-century painting): en.wikipedia.org

Vytautas (17th-century painting) – foto: en.wikipedia.org

A fost unul dintre cei mai renumiti conducatori ai Lituaniei medievale . Vytautas a domnit intre anii 1392-1430.( nascut cca.1350). În Lituania , Vytautas este venerat ca erou naţional de lituanieni şi a fost o figură importantă în timpul procesului de renaştere naţională din secolul al 19-lea. Vytautaseste cel mai raspndit nume de bărbat în Lituania.

 

27 octombrie 1439 - Moare Albert al II-lea al Germaniei, rege a Ungariei şi Boemiei (n. 1397). Dupa moartea acestuia,Iancu de Hunedoara a impus în Dietă alegerea (in 1440) pe tronul tarii a lui Vladislav, regele Poloniei, care va domni pînă la 1444. Vladislav al III-lea (n.31 octombrie 1424), a fost din 1434 rege al Poloniei și din 1440 și rege al Ungariei, sub numele de Vladislav I al Ungariei. A căzut în luptă cu turcii, la 10 noiembrie 1444, in Batalia de la Varna.

 

27 octombrie 1505 - A murit Ivan al III- lea Vasilievici, mare cneaz al Moscovei, 1462-1505 ; (n.22 ianuarie 1440) Printre realizările cele mai importante ale domniei lui Ivan al III-lea a fost scuturarea jugului tătaro-mongol.

Ivan al III-lea cel Mare (n. 22 ianuarie 1440; d. 27 octombrie 1505), din 1462 până în 1503 suveran a întregii Rusii - foto: ro.wikipedia.org

Ivan al III-lea cel Mare – foto: ro.wikipedia.org

Ivan al III-lea cel Mare (n. 22 ianuarie 1440; d. 27 octombrie 1505), din 1462 până în 1503 suveran a întregii Rusii. În timpul guvernării lui a sporit considerabil autoritatea internațională a statului rus, au fost stabilite relații diplomatice cu Papa de la Roma, Imperiul romano- german, Ungaria, Moldova, Turcia,Iranul si s-a profilat pe deplin titlul de cneaz al „întregii Rusii” (în unele documente, este numit chiar ‘tar”). În anii guvernării lui Ioan al III-lea s-au realizat construcții imense la Moscova (Kremlinul, si Palatul de Granit), dar si la Kolomna, Tula si Ivangorod.

 

27 octombrie 1553 - La Geneva, a fost ars pe rug din ordinul lui Jean Calvin, fiind acuzat de erezie, teologul şi medicul spaniol Miguel Servet.

Miguel Servet (n. 29 septembrie 1511, Villanueva de Sijena, Aragon - d. 27 octombrie 1553, Geneva), născut Miguel Serveto, cunoscut și ca Miguel de Villanueva, a fost teolog, medic și umanist. Interesele sale cuprindeau numeroase științe: astronomia și meteorologia, geografia, jurisprudența, studiile biblice, matematica, anatomia și medicina. În medicină, Michel Servet a fost descoperitorul circulației pulmonare (mica circulație) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Miguel Servet – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Miguel Servet (n. 29 septembrie 1511, Villanueva de Sijena, Aragon – d. 27 octombrie 1553, Geneva), născut Miguel Serveto, cunoscut și ca Miguel de Villanueva, a fost teolog, medic și umanist. Interesele sale cuprindeau numeroase științe: astronomia și meteorologia, geografia, jurisprudența, studiile biblice, matematica, anatomia și medicina. În medicină, Michel Servet a fost descoperitorul circulației pulmonare (mica circulație).

Ca teolog, Michel Servet a dezvoltat un protestantism radical, refuzând să accepte dogma Trinității (Sfânta Treime). În plină epocă a Inchiziției, el și-a exprimat și argumentat convingerea că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt ființe separate și distincte, nu manifestări ale lui Dumnezeu, publicând mai multe lucrări teologice: Despre erorile Trinității, Dialoguri despre Trinitate și Despre justiția în împărăția lui Hristos.

A purtat o incitantă corespondență cu Jean Calvin, exprimându-și deschis convingerile religioase, fapt care i se va dovedi fatal. Denunțat Inchiziției, pe data de 17 iunie 1553, Marele Consiliu din Geneva îl condamnă pentru erezie „din cauza celor 17 scrisori remise Sfântului Oficiu de către Jehan Calvin, predicator în Geneva”. A refuzat să își renege convingerile. A fost ars pe rug la Geneva, pe 27 octombrie 1553, împreună cu cărțile sale.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

27 octombrie 1644 - În timpul Războilui Civil Englez, are loc A Doua Bătălie de la Newburry.

A Doua Bătălie de la Newburry (27 Octombrie 1644) - Planul bătăliei - foto preluat de pe en.wikipedia.org

A Doua Bătălie de la Newburry (27 Octombrie 1644) – Planul bătăliei – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Cu ajutorul scoțienilor, parlamentul a câștigat la Marston Moor (2 iulie 1644), obținând York-ul și nordul Angliei. Conduita lui Cromwell în această bătălie s-a dovedit decisivă, demonstrându-și astfel potențialul de lider politic și de important conducător militar. Înfrângerea din bătălia de la Lostwithiel din Cornwall, cu toate acestea, a marcat o inversare serioasă a situației parlamentului în sud-vestul Angliei. Luptele ulterioare din jurul lui Newbury (27 octombrie 1644), deși tactic indecisă, s-a dovedit strategică pentru parlament.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

27 octombrie 1662 - Regele Carol al II-lea al Angliei vinde Franței orasul-port de importanta strategica Dunquerque , pentru 40.000 de lire sterline.

 

27 octombrie 1687 - Este semnat Tratatul de la Blaj, prin care Imperiul Habsburgic obligă 12 orașe transilvănene să primească la iernat trupele imperiale. Este inceputul penetrației austriece în Transilvania. Vor urma numeroase conflicte militare între armata habsburgică și locuitorii acestor 12 cetăți.

 

27 octombrie 1726 - Are loc Premiera a cantatei Ich will den Kreuzstab gerne tragen de Johann Sebastian Bach.

 

27 octombrie 1782 - S-a născut la Genova violonistul si compozitorul italian a carui virtuozitate a ramas legendara, Niccolo Paganini.

Niccolò Paganini (n. Genova, 27 octombrie 1782 - d. Nisa, 27 mai 1840) a fost un violonist, violist, chitarist și compozitor italian. Este unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile, având o intonație și o tehnică inovativă perfecte foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Niccolò Paganini  - foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Niccolò Paganini (n. Genova, 27 octombrie 1782 – d. Nisa, 27 mai 1840) a fost un violonist, violist, chitarist și compozitor italian. Este unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii și este considerat unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile, având o intonație și o tehnică inovativă perfecte. A primit primele lectii de la tatal sau inainte sa implineasca 6 ani, dupa care a fost instruit de cei mai buni profesori din Genova.

Debutul in public si l-a facut in 1790, cand a compus si prima sonata. Cinci ani mai tarziu, s-a mutat in Parma, insa muzicienii de acolo i-au spus ca nu pot sa il mai invete nimic, astfel incat a inceput sa exerseze de unul singur cate 15 ore pe zi. In 1797 a efectuat primul sau turneu, inregistrand succes dupa succes. Faima sa a depasit granitele Italiei, el sustinand concerte in toate marile capitale ale Europei.

A castigat sume imense pe care insa le-a rispit prin cazinouri, patima pentru jocurile de noroc aducandu-l in postura de a miza pe propria vioara. A compus 24 de capricii pentru vioara solo, extrem de dificil de interpretat, 12 sonate pentru vioara si chitara, 6 concerte, cvartete si variatiuni. Cariera sa a intrat in declin in 1834, datorita inrautatirii starii sale de sanatate, violonistul murind la data de 27 mai 1840, la Nisa.

 

27 octombrie 1787 - Alexander Hamilton a publicat primul din seria articolelor The Federalist, care susținea adoptarea Constituției SUA.

The Federalist (mai târziu cunoscută sub numele de The Federalist Papers) este o colecţie de 85 de articole şi eseuri scrise sub pseudonimul „Publius” de către Alexander Hamilton, James Madison şi John Jay pentru a promova ratificarea⁠ Constituţiei Statelor Unite. Şaptezeci şi şapte dintre aceste eseuri au fost publicate în serie în The Independent Journal, New York Packet şi Daily Advertiser între octombrie 1787 şi august 1788.

O compilaţie în două volume cuprinzându-le pe ele şi pe altele opt a fost publicată în 1788 sub titlul The Federalist: A Collection of Essays, Written in Favour of the New Constitution, as Agreed upon by the Federal Convention, 17 septembrie 1787. Colecţia a fost cunoscută sub numele de The Federalist până când în secolul al XX-lea a apărut numele The Federalist Papers.

Deşi autorii articolelor doreau în primul rând să influenţeze votul în favoarea ratificării Constituţiei, în „Federalist No. 1⁠” ei au încadrat explicit dezbaterea în termeni politici mai largi:

S-a afirmat adesea că se pare că este rezervat oamenilor din această ţară, prin comportamentul şi exemplul lor, rolul de a hotărî asupra importantei întrebări dacă societăţile de oameni sunt într-adevăr capabile sau nu, de a-şi stabili o bună guvernare prin reflecţie şi cumpănire, sau dacă sunt pentru totdeauna sortite să depindă pentru constituţiile politice pe accident şi de forţă.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

27 octombrie 1795 - Spania si Statele Unite ale Americii de Nord au semnat Tratatul de la San Lorenzo, în virtutea căruia erau stabilite granițele de sud ale SUA la paralela 31, fapt ce a dat americanilor dreptul de a expedia mărfuri pe fluviul Mississippi , fără a mai plăti taxe Spaniei.

 

27 octombrie 1806 - Războaiele Napoleoniene – Armata franceză intră în Berlin. Napoleon I se mută în capitala Prusiei învinse.

Napoleon in Berlin (Meynier). After defeating Prussian forces at Jena, the French Army entered Berlin on 27 October 1806 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Napoleon in Berlin (Meynier). After defeating Prussian forces at Jena, the French Army entered Berlin on 27 October 1806 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

A patra coaliție 1806 – 1807 , a fost alcătuită după numai câteva luni de la colapsul celei de-a Treia Coaliții. În iulie 1806, Napoleon a format Confederația Rinului din mai multe state germane mici care existau în Rhineland și vestul Germaniei. El a transformat mai multe state mici în câteva ducate și regate, fapt ce făcea guvernarea Germaniei non-prusace mult mai ușoară. Napoleon a ridicat conducătorii celor mai mari state confederate, Saxonia și Bavaria, la rangul de regi.

În august 1806, regele Prusiei, Frederic Wilhelm al III-lea a luat hotărârea să pornească la război independent de ajutorul altor mari puteri. Rusia, aliatul Prusiei, își avea armatele departe de front în momentul declarării războiului. În septembrie, Napoleon declanșase atacul forțelor franceze de la est de Rin. Napoleon însuși a înfrânt armatele prusace în bătălia de la Jena de pe 14 octombrie 1806, iar mareșalul Davout a înfrânt altă armată prusacă în bătălia de la Auerstädt în aceeași zi.

Peste 160.000 de soldați francezi, numărul lor crescând în timp, au atacat Prusia și au înaintat cu asemenea viteză încât Napoleon a fost capabil să distrugă întreaga armată inamică. Prusia a avut pierderi de 25.000 de morți și 150.000 de prizonieri, 4.000 de piese de artilerie și peste 100.000 de muschete depozitate în Berlin. Napoleon a intrat în Berlin pe 27 octombrie 1806 și a vizitat mormântul lui Frederic cel Mare. În fața monumentului funerar,

Napoleon le-a cerut generalilor săi să-și scoată pălăriile spunând: “Dacă ar fi fost în viață, noi nu am fi aici azi.” În total, lui Napoleon i-a luat numai 19 zile de la începutul atacului în Prusia până la încheierea victorioasă a războiului, cucerirea Berlinului și anihilarea principalelor armate inamice la Jena și Auerstädt. Prin comparație, Prusia a luptat trei ani în cadrul primei coaliții, fără să obțină vreun avantaj important.

Napoleon Bonaparte (în franceză: Napoléon Bonaparte; n. 15 august 1769, Ajaccio, Corsica - d. 5 mai 1821, în insula Sfânta Elena), cunoscut mai târziu ca Napoleon I și inițial ca Napoleone di Buonaparte, a fost un lider politic și militar al Franței, ale cărui acțiuni au influențat puternic politica europeană de la începutul secolului al XIX-lea - Napoleon în cabinetul său de lucru, de Jacques-Louis David, 1812 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Napoleon în cabinetul său de lucru, de Jacques-Louis David, 1812 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

În Berlin, Napoleon a emis o serie de decrete care, pe 21 noiembrie 1806 au pus bazele Sistemului Continental. Aceasta politică avea ca scop eliminarea amenințării britanice prin instituirea unei blocade comerciale antiengleze în teritoriile controlate de francezi. Armata Regatului Unit era în continuare o amenințare minoră pentru Franța – britanicii mențineau sub arme efective de doar 200.000 de sodați cel mult, în vreme ce francezii au mobilizat până la 1.500.000 de soldați, plus armatele numeroșilor aliați și cele câteva sute de mii de soldați ai gărzii naționale pe care Napoleon le putea pune pe picior de luptă în caz de nevoie.

Royal Navy era însă forța care dezorganiza comerțul maritim francez, atât prin amenințarea transporturilor maritime franceze, cât și prin amenințarea posesiunilor ei coloniale. Marina britanică nu putea însă pune în pericol în niciun fel comerțul continental al Franței și nu îi amenința în niciun fel teritoriul național. În plus, nivelurile populației și al producției agricole ale Franței le depășeau cu mult pe cele corespunzătoare ale Regatului Unit.

În schimb, capacitatea industrială britanică era cea mai mare din Europa și supremația navală îi permitea să-și consolideze poziția și puterea economică datorită comerțului. Toate acestea făceau ca Franța să nu-și poată întări controlul asupra continentului pe timp de pace. Credința printre conducătorii francezi era că, împiedicând comerțul britanic cu Europa, vor reuși să izoleze Regatul Unit. Sistemul Continental era conceput să izoleze Regatul Unit, dar nu a reușit niciodată pe deplin așa ceva.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1810 - Statele Unite ale Americii au anexat fosta colonie spaniolă Florida de Vest .

West Florida britanică, în 1767 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

West Florida britanică, în 1767 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

West Florida a fost o regiune situata pe țărmul nordic al Golfului Mexic, care a suferit mai multe schimbări ale granițelor sale, respectiv mai multe suveranități de-a lungul istoriei sale. Diferite parți ale suprafeței sale au fost deținute de Franța, Spania, Marea Britanie și efemera Republic of West Florida. În final, Statele Unite a preluat controlul total al întregii regiuni, care astăzi este divizată între statele Louisiana, Mississippi, Alabama și Florida (considerate de la vest la est).

În cadrul tratatului secret cunoscut ca Tratatul de la San Ildefonso din 1800, Spania a returnat Franței Colonia Louisiana, dar granițele acestei returnări nu fuseseră precizate. După ce Franța a vândut Louisiana Statelor Unite prin actul cunoscut ca Louisiana Purchase, în 1803, a izbucnit o altă dispută privind delimitările teritoriale . Statele Unite și Spania au purtat negocieri lungi dar infructuoase în legătură cu statutul regiunii West Florida.

Între timp, coloniști americani s-au stabilit pe acest teritoriu opunându-se guvernării spaniole. Coloniștii britanici care rămăseseră s-au opus de asemenea guvernării spaniole. În final, cele două grupuri de vorbitori ai englezei au ajuns să organizeze o rebeliune în anul 1810 soldată cu crearea, pentru exact 90 de zile, a unui stat independent nerecunoscut de nici o altă țară, Republic of West Florida. Constituția Republicii West Florida a fost scrisă pe baza Constituției Statelor Unite ale Americii.

La 27 octombrie 1810, părți ale West Florida au fost anexate Statelor Unite prin proclamația președintelui american James Madison, care a pretins că regiunea intră sub incidența tratatului de achiziție a Louisianei. Inițial, Skipwith și guvernul entității se opuseseră proclamației, preferând negocierea unor termeni cu Uniunea.

William C.C. Claiborne, care fusese trimis personal de Madison pentru a prelua teritoriul în favoarea Statelor Unite, a refuzat clar legitimitatea guvernului Floridei de Vest. Skipwith a declarat că este gata să moară „pentru apărarea drapelului cu o singură stea”. În cele din urmă, însă, Skipwith, împreună cu legislativul, au renunțat la această atitudine și au acceptat proclamația lui Madison.

cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1811 - S-a nascut Isaac Merrit Singer, industriaş, inventator american.

Isaac Merritt Singer (n. 26 octombrie 1811 – d. 23 iulie 1875), inventator, actor și industriaș american. A fost autorul a numeroase și semnificative îmbunătățiri și inovații ale mașinii de cusut (pe care a adus-o la forma, versatilitatea și funcționalitatea celor de astăzi), respectiv fondatorul corporației Singer Sewing Machine Company. Se spune că soția sa, Isabella Eugénie Boyer, a servit ca model sculptorului Frédéric Auguste Bartholdi pentru Statuia Libertății din New York foto (Portretul lui Isaac Merritt Singer -- pictură în ulei de Edward Harrison May, 1869.): ro.wikipedia.org

Portretul lui Isaac Merritt Singer — pictură în ulei de Edward Harrison May, 1869 – foto: ro.wikipedia.org

Isaac Merritt Singer (n. 26 octombrie 1811 – d. 23 iulie 1875), inventator, actor și industriaș american. A fost autorul a numeroase și semnificative îmbunătățiri și inovații ale mașinii de cusut (pe care a adus-o la forma, versatilitatea și funcționalitatea celor de astăzi), respectiv fondatorul corporației Singer Sewing Machine Company. Se spune că soția sa, Isabella Eugénie Boyer, a servit ca model sculptorului Frédéric Auguste Bartholdi pentru Statuia Libertății din New York. Singer a conceput cunoscutele masini de cusut Singer; (d. 23.07.1875).

 

27 octombrie 1855 - S-a născut Ivan Miciurin, botanist rus, membru de onoare al Academiei Sovietice de Ştiinţe; (m. 7 iunie 1935).

 

27 octombrie 1858 - S-a născut Theodore Roosevelt, politician american, al 26-lea președinte al Statelor Unite (d. 1919)

Theodore Roosevelt, Jr. (27 octombrie 1858 - 6 ianuarie 1919), cunoscut de asemenea ca T.R. sau Teddy (publicului larg, dar niciodată celor apropiați sau familiei), a fost cel de-al douăzeci și cincilea vicepreședinte și cel de-al douăzeci și șaselea președinte al Statelor Unite ale Americii servind două mandate între anii 1901 și 1909. A fost cel de-al 25-lea vicepreședinte al Statelor Unite înainte de a deveni președinte în urma asasinării președintelui William McKinley. Prin depunerea jurământului de președinte la 42 de ani, Theodore Roosevelt a devenit (și a rămas până în ziua de azi) cel mai tânăr președinte din istoria Statelor Unite - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Theodore Roosevelt – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Theodore Roosevelt, Jr. (27 octombrie 1858 – 6 ianuarie 1919), cunoscut de asemenea ca T.R. sau Teddy (publicului larg, dar niciodată celor apropiați sau familiei), a fost cel de-al douăzeci și cincilea vicepreședinte și cel de-al douăzeci și șaselea președinte al Statelor Unite ale Americii servind două mandate între anii 1901 și 1909.

A fost cel de-al 25-lea vicepreședinte al Statelor Unite înainte de a deveni președinte în urma asasinării președintelui William McKinley. Prin depunerea jurământului de președinte la 42 de ani, Theodore Roosevelt a devenit (și a rămas până în ziua de azi) cel mai tânăr președinte din istoria Statelor Unite.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro; en.wikipedia.org

 

27 octombrie 1867 - A murit astronomul britanic John Wrottesley; a publicat „Catalogue Of The RA Of 1318 Stars”. (n.05.08.1798).

John Wrottesley, 2nd Baron Wrottesley FRS FRAS (5 August 1798 – 27 October 1867) was an English astronomer foto: en.wikipedia.org

John Wrottesley - foto: en.wikipedia.org

A fost unul dintre membrii fondatori ai Societăţii Regale de Astronomie.

 

27 octombrie 1872 - Se încheie la Bucuresti, Convenţia pentru joncţiunea liniilor ferate austro-ungare şi române.

 

27 octombrie 1873 - Joseph F. Glidden, un fermier american, a inventat sârma ghimpată.

 

27 octombrie 1878 - Banca de economii The Manhattan Savings Bank din New York City a fost jefuită. Suma furată a fost de trei milioane de dolari. Prezumtivul șef al bandei de hoți, George “Western” Leslie, nu a fost întemnițat, din lipsă de dovezi.

 

27 octombrie 1904 - A fost deschisa prima linie de metrou din New York. Primarul metropolei americane George McClellan a inaugurat linia de metrou, calatorind cu prima garnitura de tren care a plecat din statia City Hall. La cateva ore dupa aceast moment, metroul a fost deschis publicului, peste 100.000 de oameni inghesuindu-se sa urce in tren. Linia de metrou leaga primăria orașului de cartierul Harlem.

Caricatură cu privire la serviciile IRT din 1905. IRT este interpretat ca „Interborough Rattled Transit”, adică „Transportul speriat între cartiere” - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Caricatură cu privire la serviciile IRT din 1905. IRT este interpretat ca „Interborough Rattled Transit”, adică „Transportul speriat între cartiere” – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

În 1869 Alfred Ely Beach a fost primul care a construit un model de transport subteran în New York City. Sistemul de numai 95 de metri construit sub Broadway în Manhattan a expus ideea sa de metrou pus în mișcare de tehnologia tuburilor pneumatice. Tunelul nu a fost niciodată extins din motive politice și financiare, deși extinderi erau plănuite a fi făcute către sud spre Battery Park și spre nord către Harlem River.

Metroul lui Beach a fost demolat când magistrala BMT Broadway a fost construită în 1910, astfel nu a fost integrat în sistemul metroului din New York City. Prima magistrală a fost operațională în 27 octombrie 1904, după aproape 35 de ani de la inaugurarea primei linii de transport aeriene din New York City, IRT Ninth Avenue Line. Căderile masive de zăpadă din 1888 au dovedit beneficiile unui sistem de transport subteran.

Cea mai veche structură încă în funcțiune, inaugurată ca parte a liniei BMT Lexington Avenue este acum o parte a liniei BMT Jamaica din Brooklyn. Cea mai veche cale ferată în linie dreapta, cea a BMT West End Line a fost utilizată în 1863 drept cale ferată pentru trenuri cu abur numită Calea Ferată Brooklyn, Bath și Coney Island.

Căile Ferate din Staten Island, care au fost inaugurate în 1860, utilizează în prezent vagoanele specifice metroului new-yorkez, R44, dar nu au nicio legătură cu acesta și nu sunt considerate o parte a metroului.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1913 - S-a născut inventatorul lentilelor de contact Otto Wichterle.

Otto Wichterle, (27 October 1913 in Prostějov in Austria-Hungary, now the Czech Republic – 18 August 1998) was a Czech chemist, best known for his invention of modern soft contact lenses  foto: en.wikipedia.org

Otto Wichterle - foto: en.wikipedia.org

A fost preşedinte al Academiei de Ştiinţă cehoslovace şi preşedinte onorific al Academiei Cehe; (d.18.08.1998).

 

27 octombrie 1916 - A avut loc a doua bătălie de la Tîrgu Jiu – Lupta de la podul Jiului (14/27 octombrie 1916). Trupele inamice ocupă Tîrgu Jiu (2 noiembrie) şi pătrund în Cîmpia Olteniei.

Lupta de la podul Jiului (14/27 octombrie 1916) - Parte din Participării României la  Primul Război Mondial - pictură de Arthur Verona - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Lupta de la podul Jiului (14/27 octombrie 1916) – Parte din Participării României la
Primul Război Mondial – pictură de Arthur Verona – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Lupta de la podul Jiului a fost o acțiune militară de nivel tactic, desfășurată pe Frontul Român, în timpul campaniei din anul 1916 a participării României la Primul Război Mondial. Ea s-a desfășurat în perioada 14/27 octombrie 1916 și a avut ca rezultat stoparea înaintării forțelor Puterilor Centrale, în ea fiind angajate forțe române din Divizia 11 Infanterie și cetățeni ai orașului Târgu Jiu română și forțe ale Puterilor Centrale din Divizia 11 Bavareză germană. A făcut parte din acțiunile militare care au avut loc în Prima Bătălie de pe Valea Jiului.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

27 octombrie 1918 - Regele Romaniei, Ferdinand I, a trimis mesaje presedintelui Frantei, Raymond Poincare, si primului ministru, George Clemenceau, in care exprima “atasamentul ferm” al poporului roman la “cauza comuna” si dorinta sa de a actiona pentru infaptuirea “idealului national”.

 

27 octombrie 1918 - Guvernul român a adresat trupelor de ocupaţie inamice germane, austro-ungare si bulgare, un ultimatum, prin care le cerea să părăsească teritoriul României.

Regele Ferdinand decorează pe front militari români, 28 august 1917.  Foto: (c) ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI/ AGERPRES Arhiva istorică - foto: agerpres.ro

Regele Ferdinand decorează pe front militari români, 28 august 1917.
Foto: (c) ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI/ AGERPRES Arhiva istorică – foto: agerpres.ro

La 27 octombrie/9 noiembrie 1918, guvernul român a adresat trupelor de ocupație un ultimatum, prin care le cerea să părăsească teritoriul României în 24 de ore, iar în noaptea de 28 octombrie/10 noiembrie spre 29 octombrie/11 noiembrie, armata română reîncepe operațiile militare împotriva Puterilor Centrale. Cu mari eforturi s-a reușit mobilizarea armatei, adunându-se cca 90 000 de oameni. Trupele române au primit ordin să treacă simultan în Transilvania, Muntenia și Dobrogea.

În același timp, trupele francez din corpul expediționar, comandat de generalul Franchet d’Esperey au forțat Dunărea pe Giurgiu, îndreptându-se spre București. Totodată, armata germană, comandată de mareșalul August von Mackensen, a început retragerea spre Transilvania. La 30 octombrie/12 noiembrie, armata română a intrat în Cernăuți, unde a fost primită cu mare entuziasm.

Intrarea în București a regelui Ferdinand și a reginei Maria în decembrie 1918.  Foto: (c) ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI/ AGERPRES Arhiva istorică - foto: agerpres.ro

Intrarea în București a regelui Ferdinand și a reginei Maria în decembrie 1918.
Foto: (c) ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI/ AGERPRES Arhiva istorică – foto: agerpres.ro

Luptele de eliberare a teritoriului național au continuat și în anul următor. La 16/29 ianuarie, trupele române au eliberat orașul Zalău, linia de demarcație stabilindu-se pe latura de vest a Munților Apuseni. Între 16-18 aprilie, armata română a respins un atac ungar, începând astfel ofensiva, ocupând orașele Satu Mare, Carei, Salonta, Oradea și ajungând la 1 mai, la Tisa.

O ofensivă a trupelor ungare pe Tisa a avut loc între 20-23 iulie, urmată de o contraofensivă a armatei române (24-26 iulie), urmată de trecerea Tisei și intrarea în Budapesta (4 august). Retragerea trupelor române a avut loc în mai multe etape între 14 noiembrie 1919 și 20 martie 1920.
cititi mai mult pe: agerpres.ro

 

27 octombrie/9 noiembrie 1918 – 20 martie 1920 - Operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri (1918-1920)

Trupele române ocupând Budapesta, 1919 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Trupele române ocupând Budapesta, 1919 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri (1918-1920) includ totalitatea acțiunilor militare desfășurate de Armata României, în perioada de la declararea celei de-a doua mobilizări, la 27 octombrie/9 noiembrie 1918 și demobilizarea armatei, la 20 martie 1920; principalele operații s-au desfășurat în decursul războiului Româno-Ungar din 1919 (15 aprilie-6 august).

Aceste acțiuni militare pot fi grupate în trei operații importante:

- alungarea forțelor inamice de pe teritoriul Vechiului Regat;

- apărarea frontierei de est și nord-est amenințată de trupele sovietice ruse;

- dezarmarea trupelor austro-ungare din Bucovina, Transilvania, Crișana și Maramureș și înfrângerea trupelor sovietice maghiare care au inițiat operații militare împotriva României la data de 15 aprilie 1919.

În paralel, conducerea superioară a armatei, a contribuit la desfășurarea negocierilor dintre România și Antanta cu privire la stabilirea „liniilor de demarcație” cu Ungaria în 1918-1919 și la retragerea trupelor aliate din Banat și Dobrogea.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1922 - Un referendum în Rhodesia, respinge anexarea ţării la Uniunea Africii de Sud.

 

27 octombrie 1924 - Formarea RSS Uzbece în cadrul Uniunii Sovietice.

 

27 octombrie 1924 - S-a născut in Marginimea Sibiului, jud. Sibiu, cantareata de muzica populara Lucretia Ciobanu.

Lucreția Ciobanu (născută Lu­cre­ția Arcaș; n. 27 octombrie 1924, Topârcea, județul Sibiu (interbelic) – d. 30 septembrie 2015, București), interpretă de muzică populară din Mărginimea Sibiului foto: romaniatv.net

Lucreția Ciobanu  – foto: romaniatv.net

Lucreția Ciobanu (născută Lu­cre­ția Arcaș; n. 27 octombrie 1924, Topârcea, județul Sibiu (interbelic) – d. 30 septembrie 2015, București), interpretă de muzică populară din Mărginimea Sibiului.

 

27 octombrie 1936 - Mrs Wallis Simpson completează actele de divorț, care îi va permite în cele din urmă să se căsătorească cu regele Eduard al VIII-lea al Regatului Unit, forțând astfel abdicarea sa de la tron.

 

27 octombrie 1936 - A venit pe lume actorul român Dumitru Furdui; (d. 1998).

Dumitru Furdui (n. 27 octombrie 1936, Băilești, județul Dolj, d. 13 aprilie 1998, Paris), actor român foto (Dumitru Furdui în anul 1975): ro.wikipedia.org

Dumitru Furdui - foto: ro.wikipedia.org

Dumitru Furdui (n. 27 octombrie 1936, Băilești, județul Dolj, d. 13 aprilie 1998, Paris), actor român.

 

27 octombrie 1938 - Industriasul american Du Pont a anunțat denumirea primei fibre sintentice – nylon .

 

27 octombrie 1938 - La Târgu-Jiu a fost inaugurat Ansamblul monumental „Calea Eroilor”,  conceput de Constantin Brâncuşi în cinstea ostaşilor români căzuţi în Bătălia de la Jiu, în timpul Primului Război Mondial.

Coloana Infinitului - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Coloana Infinitului – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, cunoscut și sub numele de Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu, este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial, proiectat și construit de Constantin Brâncuși. Cele patru componente sculpturale — Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta sărutului și Coloana fără sfârșit — sunt dispuse pe aceeași axă, orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1275 m. Realizarea monumentului „Calea Eroilor“ se datorează în bună parte soției primului ministru Gheorghe Tătărescu, Arethia Tătărescu.

 

27 octombrie 1940 - Reînhumarea, la Predeal, a osemintelor unor legionari uciși în timpul lui Carol al II-lea.

 

27 octombrie 1945 - Este arestat industriasul german Ferdinand Porsche.

Ferdinand Porsche (n. 3 septembrie 1875, Maffersdorf, Reichenberg, Boemia; d. 30 ianuarie 1951, Stuttgart) constructor de automobile austriac  - foto - ro.wikipedia.org

Ferdinand Porsche – foto: ro.wikipedia.org

Ferdinand Porsche (n. 3 septembrie 1875, Maffersdorf, Reichenberg, Boemia; d. 30 ianuarie 1951, Stuttgart) constructor de automobile austriac. Dupa victoria Aliatilor in Al Doilea Razboi Mondial, Ferdinand Porsche, ca si alti industriasi germani, dar si de alte nationalitati care au contribuit la efortul de razboi al Germaniei naziste , cum ar fi Louis Renault, a fost cercetat pentru crime de razboi si arestat in aceasta zi de catre oficialii armatei SUA, si a fost trimis in Franta unde a stat timp de doi ani.

In acest timp Aliatii au aprobat continuarea programului Volkswagen, iar acesta a devenit cea mai de succes companie producatoare de automobile. Dupa eliberarea sa, Ferdinand Porsche e revenit la pasiunea sa pentru automobile si a realizat in anul 1948 modelul Porsche 356, impreuna cu fiul sau Ferry Porsche. In anul 1951 Ferdinand Porsche a suferit un atac de cord si a murit, dar fiul sau Ferry a continuat pasiunea tatalui sau de a crea automobile si a realizat legendara masina Porsche 911 in 1963.

 

27 octombrie 1947 - Marele Ducat de Luxemburg devine membru Oraganizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură.

 

27 octombrie 1948 - Se înaintează guvernului Petru Grozastatutul de organizare, conducere și administrare al Cultului catolic de toate riturile din România“.

 

27 octombrie 1949 - Un avion care zbura de la Paris la New York s-a prăbușit în apopiere de Azore. Printre victime, violonistul Ginette Neveu și boxerul Marcel Cerdan.

 

27 octombrie 1951 - În Marea Britanie, in urma câștigării alegerilor de către Partidul Conservator, Winston Churchill este numit prim-ministru, pentru a treia oară.

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (n. 30 noiembrie 1874 - d. 24 ianuarie 1965) a fost un om politic britanic, prim-ministru al Regatului Unit în Al Doilea Război Mondial. Deseori apreciat ca fiind unul din cei mai mari lideri de război ai secolului, a servit ca prim-ministru în două mandate (1940-1945) și (1951-1955). A fost ofițer în Armata Britanică, istoric, scriitor și artist. Este singurul prim-ministru britanic laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (în 1953) și a fost prima persoană care a primit titlul onorific de Cetățean de Onoare al Statelor Unite - Churchill with American General Dwight D. Eisenhower and Field Marshal Bernard Law Montgomery at a meeting of NATO in October 1951, shortly before Churchill was to become prime minister for a second time - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Churchill with American General Dwight D. Eisenhower and Field Marshal Bernard Law Montgomery at a meeting of NATO in October 1951, shortly before Churchill was to become prime minister for a second time – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (n. 30 noiembrie 1874 – d. 24 ianuarie 1965) a fost un om politic britanic, prim-ministru al Regatului Unit în Al Doilea Război Mondial. Deseori apreciat ca fiind unul din cei mai mari lideri de război ai secolului, a servit ca prim-ministru în două mandate (1940-1945) și (1951-1955). A fost ofițer în Armata Britanică, istoric, scriitor și artist. Este singurul prim-ministru britanic laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (în 1953) și a fost prima persoană care a primit titlul onorific de Cetățean de Onoare al Statelor Unite.
Motivația Juriului Nobel
„… pentru măiestria descrierii istorice și biografice, precum și pentru strălucita sa oratorie în apărarea înaltelor valori umane

După ce Partidul Conservator a pierdut alegerile din 1945, a devenit Lider al opoziției. În 1951, a devenit din nou prim-ministru, până în 1955. După moartea sa, Regina Elizabeta a II-a i-a acordat onoarea unei „înmormântări de stat”, fastuoase, la care s-au adunat cei mai mulți oameni politici din istorie. Numit Cel mai mare britanic din toate timpurile înr-un sondaj din 2002, Churchill este considerat una dintre cei mai influente persoane din istoria Marii Britanii.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1952 - S-a nascut Francis Fukuyama, sociolog şi politolog american („Sfârşitul istoriei şi ultimul om”, „Marea distrugere: natura umană şi reconstrucţia ordinii sociale”).

 

27 octombrie 1953 - Marea Britanie efectueaza un test nuclear cu numele de cod Totem 2 la Emu Field, in Australia.

 

27 octombrie 1958 - Primul presedinte al Pakistanului, Iskander Mirza, a fost inlaturat de la putrere in urma unei lovituri de stat puse la cale de generalul Ayub Khan.

 

27 octombrie 1960 - Republica Coasta de Fildeș a devenit membru UNESCO.

Coasta de Fildeş în cadrul Uniunii Africane - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Coasta de Fildeş în cadrul Uniunii Africane – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Republica Coasta de Fildeș, oficial numită Republica Côte d’Ivoire (după numele colonial din limba franceză) este o țară din Africa de Vest. Se învecinează cu Liberia, Guineea, Mali, Burkina Faso, Ghana și are ieșire la Oceanul Atlantic în Golful Guineei.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1961 - Mauritania și Mongolia devin memebre la Organizația Națiunilor Unite.

Harta prezintă membrii Națiunilor Unite (193 de state).  Această hartă nu reflectă neapărat opiniile membrilor Națiunilor Unite sau punctul de vedere al Națiunilor Unite cu privire la statutul legal al țărilor reprezentate - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Harta prezintă membrii Națiunilor Unite (193 de state).
Această hartă nu reflectă neapărat opiniile membrilor Națiunilor Unite sau punctul de vedere al Națiunilor Unite cu privire la statutul legal al țărilor reprezentate – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Organizația Națiunilor Unite (abreviat: ONU) este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 193 de state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de către membrii ei fondatori, a Cărții Organizației Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”. Sediul central al organizației este la New York.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1964 - Malawi devine membră UNESCO.

Republica Malawi (engleză Republic of Malawi, API: /məˈlɑːwi/; anterior Nyasaland) este un stat fără ieșire la mare din sud-estul Africii. Teritoriul fost sub suveranitate britanică între 1891 și 1964 când a devenit un stat independent, condus de un partid unic, sub președinția lui Hastings Kamuzu Banda. Banda a rămas la putere până în 1994, când a fost învins în alegeri de fostul colaborator Bakili Muluzi. Acesta rămâne la putere până în 2004 când este ales președinte Bingu Mutharika - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Republica Malawi este un stat fără ieșire la mare din sud-estul Africii. Teritoriul fost sub suveranitate britanică între 1891 și 1964 când a devenit un stat independent, condus de un partid unic, sub președinția lui Hastings Kamuzu Banda. Banda a rămas la putere până în 1994, când a fost învins în alegeri de fostul colaborator Bakili Muluzi. Acesta rămâne la putere până în 2004 când este ales președinte Bingu Mutharika - cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, conform denumirii originale din engleză, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a fost fondată la 16 noiembrie 1945. Își are sediul în Paris, Franța, dar are și 73 de suboficii active în diverse țări ale lumii.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1966 - ONU retrage mandatul Republicii Africa de Sud asupra Namibiei.

 

27 octombrie 1968 - A decedat fiziciana austriaca Lise Meitner.

Lise Meitner (n. 17 noiembrie 1878, Viena - d. 27 octombrie 1968, Cambridge), renumită fiziciană austriacă, naturalizată apoi suedeză foto (Lise Meitner şi Otto Hahn în laborator): ro.wikipedia.org

Lise Meitner şi Otto Hahn în laborator – foto: ro.wikipedia.org

Lise Meitner (n. 17 noiembrie 1878, Viena – d. 27 octombrie 1968, Cambridge), renumită fiziciană austriacă, naturalizată apoi suedeză. Împreună cu Otto Hahn şi Fritz Strassmann a descoperit fisiunea uraniului. A fost laureată a premiului Enrico Fermi, în anul 1966; (n.07.11.1878).

 

27 octombrie 1971 - Republica Democrată Congo este redenumită Zair.

 

27 octombrie 1972 - Bangladeș devine membru UNESCO.

Republica Populară Bangladesh - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Republica Populară Bangladesh – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bangladeș, numit oficial Republica Populară Bangladesh este un stat situat în Asia de Sud. Acesta este învecinat cu India aproape în întregime cu excepția părții de sud-est unde este învecinat cu statul Birmania, iar în partea de sud fiind învecinat cu Golful Bengal. Datorită unificării cu statul Indian al Bengalului de vest a fost creată o regiune numită Bengal. Bangladesh înseamnă în limba bengali “Statul Bengal”.

Granițele regiunii care au format Bangladesh-ul de astăzi au fost stabilite în 1947 de partea indiană astfel ajungând pe partea de est noului stat Pakistan. Unificarea a fost bazată în special datorită religiei comune a celor două state, mai precis cea a Islam-ului. Împărțirea teritoriului Indiei este realizată în funcție de tipul religiei astfel, majoritatea o deține populația cu credință în Hinduism și minoritatea cea cu credință în Islam.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 octombrie 1978 - Preşedintele egiptean Anwar Sadat şi premierul israelian Menahem Begin au primit Premiul Nobel pentru Pace pentru acordurile de pace încheiate în Orientul Mijlociu.

 

27 octombrie 1982 - China a declarat ca numarul populatiei sale depaseste 1 miliard de persoane, mai precis 1.008.180.000 (fără Hong Kong, Macau și Taiwan), ceea ce facea din aceasta tara primul stat care a trecut pragul de un miliard de locuitori.

 

27 octombrie 1984 - In URSS este deschisa Magistrala feroviara Baikal-Amur, în Siberia.

 

27 octombrie 1989 - Statele membre ale Tratatului de la Varşovia au declarat că fiecare ţară are dreptul să–şi aleagă propriul drum, iar amestecul în afacerile interne proprii este interzis.

 

27 octombrie 1990 - A încetat din viaţă regizorul Jacques Demy, creatorul musicalului francez; este cunoscut pentru spectacolul “Domnişoarele din Rochefort” – 1967; (n. 5 iulie 1931).

 

27 octombrie 1990 - Saparmyrat Nyýazow devine preșdintele statului Turkmenistan.

 

27 octombrie 1991 - Turkmenistanul si-a dobandit independenta fata de Uniunea Sovietica.

 

27 octombrie 1991 - În Polonia au avut loc primele alegeri libere după război.

 

27 octombrie 1995 - Fostul premier italian Bettino Craxi este condamnat de un tribunal in absentia pentru corupţie.

Bettino Craxi (n. 24 februarie 1934, Milano - d. 19 ianuarie 2000, Hammamet, Tunisia), politician italian, exponent al Partidului Socialist Italian, care a fost acuzat de corupție foto: en.wikipedia.org

Bettino Craxi foto: en.wikipedia.org

Bettino Craxi (n. 24 februarie 1934, Milano – d. 19 ianuarie 2000, Hammamet, Tunisia), politician italian, exponent al Partidului Socialist Italian, care a fost acuzat de corupție.

 

27 octombrie 1995 - Letonia a depus cerere pentru aderarea la Uniunea Europeana.

 

27 octombrie 1997 - Prim-ministrrul Romaniei, Victor Ciorbea a solicitat, in cadrul reuniunii Partidului Popular European (PPE) si a Uniunii Europene Democrat Crestine (UECD), sprijin pentru inceperea simultana a negocierilor de aderare la UE.

Victor Ciorbea (n. 26 octombrie 1954, Ponor, Alba), avocat și politician român, fost prim–ministru al României  foto: ro.wikipedia.org

Victor Ciorbea – foto: ro.wikipedia.org

Victor Ciorbea (n. 26 octombrie 1954, Ponor, Alba), avocat și politician român, fost prim–ministru al României.

 

27 octombrie 1998 - Gerhard Schroeder a devenit cancelar al Germaniei.

Gerhard Fritz Kurt Schröder (n. 7 aprilie 1944, Blomberg (Lippe), Renania de Nord-Westfalia) Politician german. Cancelar federal al Germaniei din 1998 până în 22 noiembrie 2005. Face parte din Partidul Social-Democrat foto: ro.wikipedia.org

Gerhard Fritz Kurt Schröder - foto: ro.wikipedia.org

Gerhard Fritz Kurt Schröder (n. 7 aprilie 1944, Blomberg (Lippe), Renania de Nord-Westfalia) Politician german. Cancelar federal al Germaniei din 1998 până în 22 noiembrie 2005. Face parte din Partidul Social-Democrat.

 

27 octombrie 1999 - Un grup de teroristi înarmati ataca Parlamentul armean, ucigand prim-ministrul Vazgen Sargsyan, preşedintele Parlamentului Karen Demirchyan ,doi vicepresedinti ai parlamentului, ministrul energeticii si alte 3 persoane.

 

27 octombrie 2003 - După un șir de atentate în Bagdad mor mai mulți de 40 de oameni.

 

27 octombrie 2004 - Cutremur în Vrancea, de 6 grade pe scara Richter și o intensitate în zona epicentrală de 7 grade pe scara Mercalli. Fără victime sau pagube materiale.

 

27 octombrie 2005 - La Paris încep revolte de stradă, după moartea a doi adolescenţi musulmani.

 

27 octombrie 2005 - A decedat Ion Mociorniţă, simbol al luptei împotriva comunismului, în puşcăriile căruia şi-a petrecut ca deţinut politic şapte ani din viaţă; a fost fiul marelui industriaş interbelic, Dumitru Mociorniţă; (n.1917).

 

27 octombrie 2013 - A decedat Lou Reed (numele la naștere Lewis Allan Reed, la origine Rabinowitz,n.2 martie 1942), muzician. cântăreț, textier și cantautor evreu-american, chitaristul și vocalistul formației The Velvet Underground, impreună cu care a fost unul dintre inventatorii stilului punk in muzica.

 

27 octombrie 2018 - Summit Erdogan-Putin-Macron-Merkel la Istanbul cu privire la Siria Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul său rus Vladimir Putin, şeful statului francez, Emmanuel Macron, şi cancelarul german Angela Merkel se reunesc sâmbătă, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit să consolideze armistiţiul fragil la Idlib şi să impulsioneze eforturile de găsire a unei soluţii politice la războiul civil, transmite AFP.

Obiectivul principal al summitului este să se studieze ce formule noi pot fi găsite pentru a aduce o soluţie politică” la conflictul complex din Siria, soldat cu peste 360.000 începând din 2011, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al lui Erdogan, Ibrahim Kalin. Crearea, sub auspiciile ONU, a unui Comitet constituţional responsabil cu elaborarea unei noi legi fundamentale se anunţă ca una din principalele provocări, dat fiind blocajul practicat de regimul de la Damasc.

La summitul de la Istanbul, care va începe la ora 13.00 GMT, va fi prezent şi emisarul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura. Acesta a avut discuţii infructuoase la Damasc în această săptămână şi a deplâns paralizia planului ONU.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

27 octombrie 2019 - Politiciana francofonă Sophie Wilmès a fost numită prim-ministru al Belgiei, fiind prima femeie în această funcție.

Sophie Wilmès (n. 15 ianuarie 1975, Ixelles, Belgia) este o politiciană belgiană membră a partidului francofon Mișcarea Reformatoare. Pe 27 octombrie 2019, devine prima femeie șefă de guvern din istoria Belgiei. În 2014 a fost deputat federal. În 2015, ea a intrat în guvernul lui Charles Michel în calitate de ministru al bugetelor. În decembrie 2018, ea și-a asumat și Ministerul Administrației Publice - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sophie Wilmès - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sophie Wilmès (n. 15 ianuarie 1975, Ixelles, Belgia) este o politiciană belgiană membră a partidului francofon Mișcarea Reformatoare. Pe 27 octombrie 2019, devine prima femeie șefă de guvern din istoria Belgiei. În 2014 a fost deputat federal. În 2015, ea a intrat în guvernul lui Charles Michel în calitate de ministru al bugetelor. În decembrie 2018, ea și-a asumat și Ministerul Administrației Publice.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

Politiciana liberală Sophie Wilmes va deveni prima femeie care va conduce guvernul Belgiei, urmând să-i ia locul în noiembrie lui Charles Michel, care a fost desemnat preşedintele al Consiliului European, una din poziţiile de vârf ale Uniunii Europene, transmite Reuters, citând presa belgiană de sâmbătă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

27 octombrie 2020 - La Ordinea Zilei