Articole

Dionisie Erhan (1868 – 1943)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articol preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Dionisie Erhan

PS Dionisie Erhan, născut Dimitrie Erhan (n. 2 noiembrie 1868, Bardar, Ialoveni — d. 17 septembrie 1943, Chișinău) a fost un cleric ortodox român. La 25 octombrie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în rândul Sfinților pe Episcopul Dionisie Erhan al Cetății-Albe-Ismail cu zi de pomenire la 17 septembrie.

PS Dionisie Erhan, născut Dimitrie Erhan (n. 2 noiembrie 1868, Bardar, Ialoveni — d. 17 septembrie 1943, Chișinău) a fost un cleric ortodox român - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

PS Dionisie Erhan – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Viața

S-a născut din părinți adânc evlavioși – Vasile și Andriana, răzeși moldoveni, primind din botez numele Dimitrie. În vârsta numai de 15 ani, la 28 noiembroe 1883, a intrat ca frate în Mănăstirea Suruceni, unde a și căpătat cunoștință de carte. După 7 ani, la 1890 a fost întărit frate rasofor, iar la 25 septembrie 1899, a primit tunderea în monahism, schimbându-i-se numele în Dionisie.

În anul 1900 a fost hirotonosit ierodiacon, la 1901 e ales și întărit în dregătoria de econom al mănăstirii, iar în 1904 e hirotonisit ieromonah. În 1908 a fost însărcinat ca împlinitor de stareț. La 1911 i s-a acordat cruce aurită. La 1915 e hirotonit ca egumen. În Mai 1918 a fost ridigat la rangul de arhimandrit, iar din Iunie 1918 pînă în Decembrie același an, a purtat și sarcina de exarh al mănăstirilor din Basarabia.

La 22 iulie 1918, arhimandritul Dionisie Erhan este ales arhiereu al Ismailului, sfințirea făcîndu-se în Catedrala Mitropoliei din Iași.

În primul parlament al României Întregite de la 1918, a fost ales, aproape cu unanimitate, Senator al județelor Cetatea-Albă și Ismail.

În ziua de 8/21 februarie 1920, Congresul General al Eparhie i-a votat toată încrederea și l-a ales ca Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului și Hotinului, fiind confirmat în această demnitate prin Înalt Decret Regal, în urma recomandării Sfântului Sinod și a Guvernului, și rămânând mai departe stareț al mănăstirii Suruceni, pe care aproape a reînnoit-o cu totul și a adus-o în starea bună actuală.

După înființarea Episcopiei Cetății-Albe și Ismailului, la 1923, i s-a dat titlul de “Tighineanu”.

În 1932 este delegat ca locțiitor al Episcopiei de Cetatea-Albă Ismail, iar în 20 octombrie 1933 este ales ca titular al acestei Episcopii dar neconfirmat de Sfântul Sinod pe motiv că n-avea studii teologice.

La 21 martie 1934 i se conferă titlul de „doctor honoris causa” de către consiliul Facultății de Teologie din Chișinău și Iași.

La 19 aprilie 1934 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a validat alegerea P.S. Episcop Dionisie ca titular al Episcopiei Cetății-Albe-Ismail și a fost investit în ziua de 27 aprilie 1934 de către Regele Carol al II-lea prin Înalt Decret Regal.

A fost instalat în Catedrala din Ismail la 20 mai 1934 unde a păstorit până în 1940 când Basarabia a fost ocupată de armata sovietică.

În perioada 1940-1941 a slujit ca locțiitor al Episcopiei Argeșului.

La 1 septembrie 1941 demisionează din funcția de episcop al Cetății-Albe-Ismail pe motivul stării de sănătate și a vârstei înaintate întorcându-se la mânăstirea de metanie pe care o găsește jefuită și devastată.

În septembrie 1943 se internează la Spitalul Central din Chișinău unde își dă obștescul sfârșit la 17 septembrie 1943.

Luni, 20 septembrie 1943 este prohodit la Biserica „Sf. Nicolae” din Chișinău și condus în procesiune într-un car tras de șase boi până la Mânăstirea Suruceni unde ajunge seara iar a doua zi, marți 21 septembrie după Sfânta Liturghii săvârșită de către arhiepiscopul Efrem Enăchescu și episcopul Policarp Morușca, mulțime de preoți și popor este așezat în mormântul de lângă biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe”

Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail (1868 - 1943) - foto preluat de pe ziarullumina.ro

Sf. Ier. Dionisie, episcopul Cetății Albe – Ismail (1868 – 1943) – foto preluat de pe ziarullumina.ro

 

Aflarea moaștelor, canonizarea

La 10 iulie 2018, cu ocazia lucrărilor de consolidare a bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mânăstirea Suruceni s-au aflat moaștele întregi ale episcopului Dionisie Erhan.

La 15 septembrie 2018 sfintele moaște au fost îmbrăcate în veșminte arhierești și așezate în raclă în biserica „Sf. Nicolae” a mânăstirii Suruceni.

La 17 septembrie 2018 Înaltpreasfinția sa Vladimir Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove împreună cu Preasfințitul Episcop Ioan de Soroca au săvârșit Sfânta Liturghie și pomenirea la 75 de ani de la adormirea Episcopului Dionisie Erhan.

La 25 octombrie 2018, în ședința sa de lucru Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în rândul Sfinților pe Episcopul Dionisie Erhan al Cetății-Albe-Ismail cu zi de pomenire la 17 septembrie.

Inscripția de pe piatra de mormânt de la mănăstirea Suruceni din Basarabia:

Episcopul Dionisie Erhan (n. 1868 — d. 1943), Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului (1918-1932), Episcop al Ismailului (1932-1940), Episcop al Argeșului (1940-1941), Răzăș din Bardarul Lăpușnei, Luminatu-s-a singur prin învățătura cărții și fost-a cuvios călugăr din pruncie. Staret aici (mănăstirea Suruceni) îndelungă vreme (1908-1934), Viteaz în Legea creștină Strămoșească, Neșovăielnic în dragostea de Neam. Cald sprijinitor al tinerilor spre lumina cărții. Pilda de păstor duhovnicesc – cu grai frumos, cu râvnă sfântă… până la moarte. Dormi în pace iubite părinte, frate și unchi”.

 

Troparul, glas 1:

Din tinerețe ai slujit lui Dumnezeu cu smerenie, sufletul ți l-ai hrănit cu Sfintele Scripturi, iar prin rugăciune stăruitoare și viață virtuoasă, te-ai făcut lăcaș al darurilor Duhului Sfânt și ai fost vrednic păstor al românilor basarabeni. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhe Dionisie, îndrăznire câștigând către Hristos Dumnezeu, roagă-te pentru sufletele noastre.

 

cititi mai mult despre si pe: basilica.roziarullumina.rodoxologia.ro;

 

Testamentul Sfântului Ierarh Dionisie Erhan

articol preluat de pe doxologia.ro

Dionisie, din mila lui Dumnezeu, Arhiereu în slujba lui Dumnezeu, celui în Troiță slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cugetând la cele din urmă ale mele, m-am hotărât, fiind în nezdruncinată fire a minții și sufletului meu, să las această diată, spre îndreptar și învățătură celor ce ne urmează.

M-am născut în anul 1868, luna Noembrie, ziua 2, dintr-o familie de pământeni din comuna Bardar, județul Lăpușna, după numele lor chemați Vasile și Andriana Erhan. Le mai dau și aici încă o dată numele lor, ca și prin acest zapis să le rămână veșnica lor pomenire.

În lume m-am numit Dimitrie. Din familie am moștenit de la tata dragostea de carte și slova noastră românească, iar de la mama întărirea în credința și obiceiurile strămoșești. După puțină carte căpătată acasă, m-am desăvârșit în cunoștințele trebuitoare unui om ce vrea să știe și să cunoască multe, singur cu multă trudă și sârguință în liniștea chiliei mele călugărești.

Încă de la 15 ani, după hotărârea tatălui meu, am fost ales de degetul lui Dumnezeu ca din opt copii, eu, mijlocașul, să fiu dat la mănăstire spre slujba lui Dumnezeu.

Și așa, în anul 1883, Vasile Erhan și-a dus pe fiul său Dumitru, Dionisie, Arhiereul de acum, la mănăstirea Suruceni, județul Lăpuș­na. Mănăstirea era săracă și acei care se nevoiau într-însa o duceau greu și foarte greu începătorii. Scumpul meu tată, în câteva rânduri, văzând aceasta, a vrut să mă ia din mănăstire, dar eu am rămas în hotărârea mea. Așa a vrut Dumnezeu să ridice din nea­mul fraților și surorilor mele pe unul, care mai apoi pe toți să-i tra­gă după el. Și așa s-a făcut. Mar­tori îmi sunt atâția preoți, în­vățători și învățătoare din rudeniile mele pe care i-am ajutat să-i văd cu carte și spre folos Neamului meu românesc. Am dat și dau slavă Domnului pentru aceasta.

Din acest an, al intrării mele în mănăstire, m-am nevoit cu nevoinți călugărești, iată cu ajutorul Domnului – 60 ani, din care numai în marea treaptă a Arhieriei 25 ani.

În tot timpul slujirii mele, mai ales în darul preoției și arhieriei mele, am căutat să fiu purtător de grije de sufletele mie încre­din­țate de sfintele Biserici, păstorite de mine. Am tins să-mi fac cu deadinsul îndatorirea de păstor și slugă a lui Hristos. Am învățat cu timp și fără timp, propoveduind învățătura Evangheliei, păzindu-mi turma de lupii răpitori și tuturor toate făcându-mă, am căutat să fiu îndreptător pe calea mântuirii și nicidecum prilej de poticnire pentru cineva. Așa am înțeles slujirea Bisericii și la aceasta îndemn pe toți purtătorii de Har, de azi și de totdeauna.

Latura îmbogățirii duhovni­cești și sufletești dintru început am pus-o mai presus de toate. În fe­lul acesta am căutat să ajung a-mi aduna comori în ceruri și nu pământești, fiindcă iată mă despart de lumea aceasta nimic având. Dar în calea nevoinții acesteia întotdeauna Domnul a făcut lu­minarea mea și Mântuitorul meu, de aceea mulțumesc acum lui Dumnezeu de toate și pentru toate, mutându-mă în pace cu încredințarea că viața mi-am păzit și calea mi-am săvârșit.

În această cale, ce apune acum, strig tuturor: „Mântuiți-vă, fraților!”.

Îmi vine în minte și în ochii inimii trec în goana lor cei 8 (opt) ani de zile pe care i-am păstorit în Ismail. Biserica Cet-Albe-Ismail, mireasa Arhieriei mele, este comoara mea pământească, legăturile logodnei cu ea neputând fi rupt de fiii oamenilor pentru nici odinioară. Harul Domnului s-o păzească neprihănită și neîntinată de nici un rău în vecii vecilor.

Clerului și credincioșilor din Eparhia Cet-Albe-Ismailului las binecuvântările mele arhierești, dorind tuturor sporire duhovnicească spre mântuirea sufletelor și slava Bisericii Neamului meu românesc.

Dar privit-am din patul suferinții mele în depărtări peste zăbrelele geamurilor și am văzut printre lăcrămile dorului de frați – Eparhia, clerul și credincioșii Argeșului meu drag. Soarta vitregă din anul 1940 abătută asupra Neamului românesc și asupra mea au făcut să fiu trimis a păstori Eparhia Argeșului – să mângâi sufletele îndurerate, eu, nemângâiatul de pierderea Basarabiei noastre.

Tuturor, clerului și poporului argeșan le împărtășesc binecuvântările mele arhierești, dorindu-le Har, pace și mântuire de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Rog pe bunul Dumnezeu să le trimită răsplată cerească pentru dragostea de frați cu care ne-au primit și tratat în această mare ispită trimisă Țării și nouă de Cel Atotputernic.

Acolo, pe pământul Argeșului, prin tot amarul prin care am fost trecut eu cu prilejul retragerii mele, cu toții am plâns de bucuria desrobirii pământului nostru răvășit din Basarabia. Fie numele Domnului binecuvântat.

Arhiepiscopiei Chișinăului, la care am slujit ca Vicar atâta timp și din trupul căreia canonicește mă trag, îi păstrez toată recunoș­tința de fiu. Tuturor fraților mei din această de Dumnezeu păzită Arhiepiscopi, le las binecuvântări arhierești, rugând pe Dumnezeu să înmulțească Harul și tot Darul cel de Sus peste toți.

Pentru ca să nu rămână vreo legătură pusă de mine nedeslegată, după puterea ce-mi este dată, dau dezlegare tuturor acelora cari au fost legați sau opriți de mine, afară de acei cari au căzut sub legăturile canonice prevăzute de canoanele Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți.

Tuturor binecredincioșilor creș­tini le las celor vii binecuvântări și îndemn de a fi tari în credință și a se mântui întru Hristos, iar celor morți iertare și dezlegare pentru cele săvârșite în viață cu voie și fără voie.

Neamului meu întreg îi doresc întregirea granițelor și atingerea tuturor idealurilor la care am aspirat noi și strămoșii noștri și pentru cari noi adesea ne-am pus în primejdii mari, scăpând de la dușmani până și pe cei ce plecau în 1918 să șteargă hotarul nedrept al Prutului.

Cu limbă de moarte îndemn pe toți la unire, bărbăție și credință întru apărarea sărăciei și moșiei românești, strânși uniți în jurul Tronului Conducătorului nostru.

Fraților români, să faceți ca tot ce-i românesc să fie veșnic și nepieritor.

Dar iată că-i văd într-o ceață luminoasă prin mintea mea și pe confrații mei Vlădici. De ei vorbesc la urmă, fiindcă așa este starea noastră Vlădicească – să fim slugi tuturor și cei de pe urmă. Toată ceata ierarhilor mi-a fost și-mi rămâne scumpă. Cu ei m-am nevoit în nevoile Bisericii și Neamului și tot cu ei am tresăltat în bucurii.

Tuturor le cer iertare și le-o împărtășesc și eu, iar în viața ce le-a mai rămas o izbândă și propășire în cele ale Bisericii Nea­mului.

Pe toți și pe toate – Vlădici, pre­oți, mireni, frați și surori – îi rog să nu mă uite și să nu mă lase în rugăciuni, cerându-mi de la Domnul odihnă și iertare după zbuciumata mea viață pământească.

Și acum, trecând la cele vremelnice – pământești, de la început caut să mărturisesc că o viață întreagă am trăit-o pentru mănăstire și pentru alții. În viața mea n-am folosit nimic ce-a fost strein. După câștiguri urâte n-am umblat. De aceea, acum, la apusul zilelor mele, n-am nimic.

M-am străduit să fac și cu voia Domnului am izbândit să duc la bun sfârșit biserica din Prisaca și Borisăuca, iar biserica de la Episcopia din Ismail am conceput-o și cu cheltuiala Eparhiei am zidit-o. Lui Dumnezeu i se cuvine slavă pentru toate acestea, iar pentru mine smeritul – îndemn. Anual, la ziua morții mele, să mi se facă pomenire.

Poruncesc la toate rudeniile mele ca nimeni și niciodată să nu pretindă, sub orice fel ar fi, casa mea din mănăstirea Suruceni, la crame, la via de 4 ½ hectare și la pământul de 3 hectare. Toate acestea au fost agonisite de mine, din chiverniseala simbriei ce o aveam și pe toate acestea le las mănăstirii în proprietate neînstrăinabilă.

Poruncesc și soborului mănăstirii: anual, de ziua morții mele să-mi facă pomenire și de fiecare dată să ajute câte pe trei sărmani cu ceva milostenie, fără s-o arăt eu, ca nu cumva mai târziu aceasta să pară o sarcină grea.

Biblioteca mea, deşi răvășită, o las Seminarului Teologic din Chișinău după ce d-l profesor C. N. Tomescu și păr. Director pr. ic. st. Bejan își vor alege din ea unele cărți pentru uzul lor la catedră și chiar traduceri spre folosul tuturor.

Locul înmormântării, tare ar dori sufletul meu să fie la Ismail, dar calea anevoioasă și lungă, precum și vremea grea de acum, mă fac să înțeleg că aceasta nu se va putea.

Din cele două perechi de veșminte arhierești – în una, cea roșie, voi fi înmormântat, iar cealaltă pereche, gălbue, dispun a fi trimisă la Ismail spre pomenirea mea.

Alte lucruri mai mici din cele arhierești – cruci, cârje, engolpioane etc. ce se vor mai găsi se vor preda Catedralei Chișinău.

Toate sumele ce se vor cuveni a fi ridicate pentru mine de la Stat dispun a fi ridicate de către Păr. N. Bolboceanu, care va plăti cu ele toate cheltuielile făcute cu înmormântarea mea de către Păr. T. Procopan, pe care-l însărcinez cu această grije.

Toate sumele ce vor mai rămâne, autorizez pe Păr. Bolboceanu să le predea numai nepoatei mele, preotesă văduvă cu copii; Zagorodnâi din Suruceni.

În felul acesta mi se pare că am încheiat toate socotelile mele cu cele pământești, îndemnând pe toți frații creștini de totdeauna să se mântuiască în credința noastră, singura adevărată și veșnică.

Mulțumind lui Dumnezeu pentru toate ce mi-a trimis în viață, sunt gata a mă înfățișa Judecătorului Celui Preaînalt, Drept și Veșnic, căruia slava i se cuvine în vecii vecilor.

Amin. s.s. Dionisie

cititi si Acatistul Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetăţii Albe – Ismail (17 septembrie)

Evenimentele Zilei de 17 septembrie în Istorie

Forțele sovietice mărșăluind în Polonia în 1939

foto: ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

17 septembrie este a 260-a zi a calendarului gregorian și a 261-a zi în anii bisecți. 105 zile până la sfârșitul anului.

 

Sărbătorile Zilei de 17 septembrie

(BOR) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis

Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 17 septembrie - foto: doxologia.ro

Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 17 septembrie – foto: doxologia.ro

 

(BRU) Ss. Sofia și ficele ei Pistis, Agapi și Elpida, martire († secolul al II-lea)

 

(BRC) Sf. Robert Bellarmin, episcop, învățător al Bisericii

Sfântul Robert Bellarmin (* 4 octombrie 1542, Montepulciano, † 17 septembrie 1621, Roma), membru al ordinului iezuit, cardinal, doctor al Bisericii Canonizat în anul 1930, iar în 1931 trecut în rândul doctorilor Bisericii - foto: en.wikipedia.org

Sfântul Robert Bellarmin – foto: en.wikipedia.org

Sfântul Robert Bellarmin (* 4 octombrie 1542, Montepulciano, † 17 septembrie 1621, Roma), membru al ordinului iezuit, cardinal, doctor al Bisericii Canonizat în anul 1930, iar în 1931 trecut în rândul doctorilor Bisericii.

 

Astăzi în istorie pentru 17 septembrie

 

Evenimentele Zilei de 17 septembrie în Istorie:

- 17 septembrie 1939 – Invazia Poloniei

 

17 septembrie 456 - Generalul roman (magister militum) Remistus este executat. Era probabil de origine vizigota, si comandantul armatei sub împăratul Avitus. În 456, el a fost numit magister militum și devine primul „barbar” ridicat la acest rang militar. În același an, împăratul Avitus, respins de Senatul roman, a decis sa paraseasca Italia pentru Galia, unde a intenționa să stranga o oaste pentru a reveni, în timp ce trupele Remistus ramase în Italia s-au ciocnit cu armata Senatului, condusă de Ricimer, s-a baricadat în Ravenna, unde a fost asediata. Remistus a fost capturat și omorât la scurt timp după un incendiu care a ars o parte considerabilă a orașului imperial. Imparatul Avitus va fi la randul sau ucis, la o lună de la moartea lui Remistus.

 

17 septembrie 642 - Arabii musulmani ocupa Alexandria si incendiaza celebra sa biblioteca.

Biblioteca antică din Alexandria; desen de O. Von Corven – foto: ro.wikipedia.org

Biblioteca din Alexandria a fost cea mai renumită bibliotecă a antichității. Situată în Alexandria, adevărată metropolă a civilizației greco-romane din Egiptul antic, conținea peste 900.000 de pergamente. Întemeiat în jurul lui 332 î.Hr. de Alexandru cel Mare, orașul Alexandria s-a dezvoltat în continuare și în vremea lui Ptolemeu I. Acesta din urmă a construit, în 288 î.Hr., un muzeu (palat al muzelor), care găzduia o universitate, o academie și o bibliotecă. La început mărimea bibliotecii se ridica la 400.000 de volume (papirusuri), ca pe timpul lui Cezar să ajungă la 700.000.

 

17 septembrie 879 - S-a născut Charles al III-lea, rege al Frantei din dinastia Carolingienilor; (d. 7 octombrie 929). A fost regele Franciei de Vest de la 898 până la 922 și regele Lotharingiei din anul 911

 

17 septembrie 1176 - A avut loc Bătalia de la Myriokephalon, în Frigia, între Imperiul Bizantin si turcii selgiucizi. Armata bizantina condusa de imparatul Manuel I Comnenul este nevoita sa se retraga din fata turcilor selgiucizi, condusi de sultanul Kılıç Arslan al II – lea. Infrangerea a marcat sfarsitul tentativelor bizantine de a recupera platoul anatolian, care a fost pierdut pentru totdeauna.

Populatia locala crestina s-a convertit progresiv la islam,pentru a nu plati impozitele impuse non-musulmanilor, astfel ca in scurt timp turcii au ajuns in Anatolia Centrala superiori din punct de vedere demografic romeilor (grecilor ortodocsi), fideli Patriarhiei de la Constantinopol. Turcii selgiucizi erau o populatie turcica migrata din Turkestan catre Orientul Apropiat si Asia Mica, in secolele XI-XIII.

 

17 septembrie 1462 - S-a desfășurat Bătălia de la Świecino, între trupele cavalerilor teutoni si cele ale Regatului Poloniei in timpul razboiului de treizeci de ani. Batalia s-a incheiat cu victoria polonezilor, Danzigul si Pomerania fiind eliberate.

 

17 septembrie 1577 - A fost ratificată prin Edictul de la Poitiers, Pacea de la Bergerac incheiata la 14 septembrie între regele Franței, Henric al III-lea si protestantii hughenoti.

 

17 septembrie – 7 octombrie 1620 - Bătălia de la Țuțora (1620) – Parte din Războaiele Moldoveano-Polone şi
Războaiele magnaţilor polonezi în Moldova (1593-1621)

Bătălia de la Țuțora (17 septembrie - 7 octombrie 1620) - Parte din Războaiele Moldoveano-Polone şi Războaiele magnaţilor polonezi în Moldova (1593-1621) - Moartea hatmanului Żółkiewski în bătălia de la Cecora, pictură de Walery Eljasz-Radzikowski - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Moartea hatmanului Żółkiewski în Bătălia de la Cecora, pictură de Walery Eljasz-Radzikowski – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Țuțora a fost o bătălie dintre Uniunea statală polono-lituaniană (sprijinită de trupele Moldovei) și Imperiul Otoman, (sprijinit de Hanatul Crimeii), care a avut loc între 17 septembrie – 7 octombrie 1620 în Moldova, la Țuțora, pe malurile Prutului.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.orgen.wikipedia.org

 

17 septembrie 1621 - A murit la Roma, Robert Bellarmin, unul din cei 33 de Doctori ai Bisericii Catolice. Sfântul Robert Bellarmin ( n. 4 octombrie 1542, Montepulciano), a fost membru al ordinului iezuit si cardinal catolic. A fost canonizat în anul 1930, iar din 1931 trecut în rândul doctorilor Bisericii.

 

17 septembrie 1630 - A fost fondat de coloniștii puritani emigrati din Anglia, orasul Boston, din actualul stat nord-american Massachussets.

 

17 septembrie 1665 - A murit regele Filip al IV-lea al Spaniei; (n. 8 aprilie 1605). A urcat pe tron în 1621 şi a domnit în Spania până la moartea sa şi în Portugalia până în 1640. Filip a fost un patron al artelor, inclusiv al artiştilor ca Diego Velázquez, şi a condus Spania în timpul perioadei dificile din timpul Războiului de Treizeci de Ani. În ajunul morţii sale, în 1665, Imperiul spaniol ajunsese la 12,2 milioane km2.

 

17 septembrie 1683 - Savantul olandez Antonie van Leeuwenhoek a scris o scrisoare catre Royal Society din Anglia, in care facea prima descriere a protozoarelor descoperite de el in apa de ploaie ,pe care le numeste „animalicules”. El le considera „cele mai jalnice ființe din câte mi-a fost dat să văd pentru că, atunci când se întâlnesc cu oricare din particulele sau micile filamente din apă (care se găsesc din abundență în apă, mai ales dacă e statută de mai multe zile), ele se prind în acestea; iar atunci își strâng corpul într-o formă ovală și se luptă, întinzându-se cu vigoare, ca să scape de coadă; apoi tot corpul se întoarce spre restul de coadă, iar coada redevine incolăcită, ca o sârma de cupru sau de fier care, după ce a fost învârtită în jurul unui băț rotund și apoi scoasă, își păstreaza toate spirele.

 

17 septembrie 1775 - Războiul de Independență al Statelor Unite ale Americii: Invazia Canadei începe cu Asediul de la Siege of Fort St. Jean.

 

17 septembrie 1787 - A fost adoptată in Convenția Constituțională din Philadelphia forma finală a Constituției SUA.

Pagina I a Constitution of the United States of America – foto: ro.wikipedia.org

Imediat după adoptare, a fost supusă ratificării tuturor celor treisprezece foste colonii britanice, fiind votată și acceptată de adunările celor treisprezece state originare la date diferite, între 7 decembrie 1787 de către statul Delaware, primul, și 29 mai 1790 de către statul Rhode Island, al treisprezecela și ultimul dintre cele treisprezece state originare.

După intrarea sa efectivă în aplicare, la 4 martie 1787, exact așa cum a fost inițial preconizat de către un grup al Părinților Fondatori, respectiv validând Uniunea și Constituția însăși, la 21 iunie 1788, când “pragul critic” de nouă state semnatare a fost atins prin ratificarea sa de către statul New Hampshire, Constituția Statelor Unite a servit ca model multor națiuni. Astăzi, constituția Statelor Unite este cea mai veche constituție de tip federal din lume, fiind efectiv în vigoare de peste 228 de ani. În același timp, este cea mai veche constituție scrisă din lume care funcționează neîntrerupt de la adoptarea sa.

„Noi, Poporul Statelor Unite, in vederea realizării unei Uniuni mai strânse, așezării dreptății, asigurării Liniștii interne, înzestrării pentru apărarea obștească, promovării Prosperității generale si asigurării Binecuvântărilor Libertății pentru noi înșine si pentru Urmașii noștri, decretăm și promulgăm Constituția de față pentru Statele Unite ale Americii.”

 

17 septembrie 1789 - Astronomul britanic de origine germană William Herschel a descoperit un satelit al planetei Saturn, pe care mai târziu îl va numi Mimas.

Imagine de Mimas făcută de sonda Cassini, 2 august 2005. Mimas este o mică lume ingheţată – foto: ro.wikipedia.org

Mimas este unul dintre cei 62 de sateliți ai lui Saturn. A fost descoperit în 1789 de William Herschel și a fost numit în acel moment Saturn I, pentru că satelitul cel mai apropiat intre sateliții descoperiți atunci de Herschel de planeta Saturn (pe care o înconjoară în 22,5 ore). Numele ulterior, Mimas, provine din mitologia greacă, unde Mimas este unul dintre giganți, fiul lui Gaia.

 

17 septembrie 1812 - Începutul celei de-a treia domnii a lui Scarlat Callimachi în Moldova.

Scarlat Callimachi (n. 1773 în Constantinopol; d. 12 decembrie 1821) a fost domnul Moldovei în perioadele 24 august 1806 - 26 octombrie 1806, 4 august 1807 - 13 iunie 1810 și 17 septembrie 1812 - iunie 1819 și al Țării Românești între februarie - iunie 1821 - foto: ro.wikipedia.org

Scarlat Callimachi – foto: ro.wikipedia.org

Scarlat Callimachi (n. 1773 în Constantinopol; d. 12 decembrie 1821), a fost domnul Moldovei între 24 august 1806 – 26 octombrie 1806, 4 august 1807- 13 iunie 1810 si 17 septembrie 1812 – iunie 1819, și al Tarii Romanesti intre lunile februarie si iunie 1821. Protector al culturii, a acordat atenție Academiei Domnești din Iaşi şi celei teologice de la Socola.

În 1813, odată cu deschiderea Cursului de inginerie şi hotarnică în limba romană, de catre Gheorghe Asachi, se puneau bazele învațămîntului academic în limba romană. Din inițiativa lui Asachi a fost pusă în scena şi prima piesă de teatru în limba romană, „Mirtil şi Hloe”, prelucrată dupa poetul Florian. Lui Callimachi i se datorează elaborarea primului cod de legi din Moldova – Codicele Callimachi, publicat în 1817 în limba greacă.

In ianuarie 1821 a fost numit domn al Valahiei, dar izbucnirea mișcării lui Tudor Vladimirescu l-a împiedicat să-şi ocupe tronul. Îi scutește pe boieri de dări și le dă și un număr de oameni (poslușnici). A luat măsuri împotriva ciumei si este cel care a introdus cultura cartofilor în Moldova. A fost mazilit pentru că era considerat omul rușilor. Scarlat a fost dus la Constantinopol unde a scapat de execuție numai datorită nebuniei care l-a lovit. Moare otrăvit în 1821, pentru că era bănuit că este de partea revoluției grecești.

 

17 septembrie 1823 - A încetat din viaţă Gheorghe Lazăr, întemeietorul învăţământului modern românesc; (n. 5 iunie 1779, la Avrig in Transilvania).

Gheorghe Lazăr (n. 5 iunie 1779, Avrig - d. 17 septembrie 1823, Avrig) a fost un pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească (în 1818 a înființat în București prima școală cu predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava) - in imagine, Gheorghe Lazăr - portret de Mișu Popp - foto: ro.wikipedia.org

Gheorghe Lazăr
- portret de Mișu Popp – foto: ro.wikipedia.org

Gheorghe Lazăr (n. 5 iunie 1779, Avrig – d. 17 septembrie 1823, Avrig) a fost un pedagog, teolog, traducător și inginer român, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească  A fost iniţiatorul şi conducătorul primei şcoli cu predare în limba română, “Şcoala de la Sfântul Sava” – 1818 din Bucuresti.

 

17 septembrie 1826 - S-a născut Bernhard Riemann, matematician german (d. 1866)

Georg Friedrich Bernhard Riemann(17 septembrie 1826 – 20 iulie, 1866) matematician german cu importante contribuții în analiza matematică și geometria diferențială, unele dintre ele deschizând drumul ulterior spre teoria relativității generalizate - foto - ro.wikipedia.org

Georg Friedrich Bernhard Riemann – foto – ro.wikipedia.org

Georg Friedrich Bernhard Riemann(17 septembrie 1826 – 20 iulie, 1866) matematician german cu importante contribuții în analiza matematică și geometria diferențială, unele dintre ele deschizând drumul ulterior spre teoria relativității generalizate.

 

17 septembrie 1854 - S-a născut inventatorul David Buick, fondatorul “Buick Motor Car Company”; (m. 5 martie 1929).

 

17 septembrie 1856 - S-a născut Moses Gaster, rabin evreu din România şi Anglia, care s-a distins ca filolog, istoric literar şi folclorist,în mod deosebit în domeniul limbii şi culturii române şi al studiilor iudaice, a fost membru de onoare al Academiei Române; (d.05.03.1939). Ca lingvist, a susținut romanitatea poporului român și latinitatea limbii române în lucrări ca Stratificarea elementului latin în limba română sau Die Nichtlateinischen Elemente im Rumänischen.

Se apreciază că cea mai importantă lucrare a sa în domeniul filologiei este Crestomația română, lucrare în două volume incluzând reproducerea a peste 200 de texte manuscrise din sec. XVI-XVIII. Ca istoric literar a fost preocupat de vechimea și periodizarea limbii române, de locul și importanța literaturii române și a îngrijit cea mai bună ediție din Povestea vorbei a lui Anton Pann.

 

17 septembrie 1857 - S-a născut Constantin Tiolkovski, savant si inventator rus, specialist in rachete si unul din fondatorii cosmonauticii moderne; (d. 19 septembrie 1935).

Konstantin Eduardovici Țiolkovski (rusă: Константин Эдуардович Циолковский, 17 septembrie 1857 – 19 septembrie 1935) a fost un savant rus specialist în rachete și pionier al astronauticii. Pasionat de cucerirea spațiului, pe care o considera posibilă în anul 2017, Țiolkovsxi a fost cel care a descoperit principiile rachetei multiple, precum și înlocuirea combustibilului solid cu un amestec de oxigen și hidrogen lichid - foto: ro.wikipedia.org

Konstantin Eduardovici Țiolkovski – foto: ro.wikipedia.org

Konstantin Eduardovici Țiolkovski (17 septembrie 1857 – 19 septembrie 1935) a fost un savant rus specialist în rachete și pionier al astronauticii. Pasionat de cucerirea spațiului, pe care o considera posibilă în anul 2017, Țiolkovsxi a fost cel care a descoperit principiile rachetei multiple, precum și înlocuirea combustibilului solid cu un amestec de oxigen și hidrogen lichid. În 1895 Konstantin Țiolkovski a introdus conceptul de Turn Țiolkovski, un „lift spatial” conceput să se înalțe de la suprafața Pământului, dincolo de orbita sa geostaționară (la 35.786 km).

 

17 septembrie 1863 - A încetat din viaţă Alfred de Vigny, poet, prozator, dramaturg francez; (n. 27 martie 1797).

Alfred de Vigny (n. 27 martie 1797, Loches, Indre-et-Loire - d. 17 septembrie 1863, Paris) a fost poet și dramaturg francez unul dintre promotorii principali ai romantismului - in imagine, Alfred de Vigny by Félix Nadar - foto: en.wikipedia.org

Alfred de Vigny by Félix Nadar – foto: en.wikipedia.org

Alfred de Vigny (n. 27 martie 1797, Loches, Indre-et-Loire – d. 17 septembrie 1863, Paris) a fost poet și dramaturg francez unul dintre promotorii principali ai romantismului. Lirica sa este gravă, sobră, reflexivă, concentrată și abordează teme majore ca: destinul geniului, sensul existenței, viața, moartea.

El este, așa cum remarca Ferdinand Brunetière, singurul romantic care a avut idei generale și mai ales o concepție de viață bine gândită, pesonală, filosofică. Poezia lui Vigny este impersonală; evocând încercările la care viața supune omul, aduce în versurile sale stoicismul și trăirea demnă a tuturor sentimentelor.

 

17 septembrie 1876 - S-a născut compozitorul roman Alexis Catargi; (m. 20 august 1923).

 

17 septembrie 1881 - S-a născut la Bacau George Bacovia, poet român format la școala simbolismului literar francez; (d.22.05.1957, Bucureşti).

George Bacovia (n. 17 septembrie 1881 (S.V. 4 septembrie), Bacău – d. 22 mai 1957, București) a fost un scriitor român format la școala simbolismului literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care-i admira. La început văzut ca poet minor de critica literară, va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă - foto:

George Bacovia – foto:

George Bacovia (n. 17 septembrie 1881 (S.V. 4 septembrie), Bacău – d. 22 mai 1957, București) a fost un scriitor român format la școala simbolismului literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi pe care-i admira. La început văzut ca poet minor de critica literară, va cunoaște treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoașterea sa drept cel mai important poet simbolist român și unul dintre cei mai importanți poeți din poezia română modernă

 

17 septembrie 1900 - S-a născut omul de afaceri John Willard Marriott, fondatorul lantului de hoteluri Marriott ; (d.13 august 1985).

 

17 septembrie 1901 - S-a născut navigatorul britanic sir Francis Chichester, câştigătorul primei curse transatlantice. In 1966, în 226 de zile, la bordul ambarcaţiunii “Gipsy Moth IV”, a realizat prima cursă solitară în jurul lumii, în urma acestui succes, fiind înnobilat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii; (m. 26 august 1972).

 

17 septembrie 1916 - Asul aviatiei de vanatoare germane din primul razboi mondial, Manfred von Richtofen (supranumit “Baronul Roșu”), câștigă prima sa luptă aeriană lângă Cambrai, in Franta , in timpul primului razboi mondial. Manfred von Richthofen (Freiherr Manfred Albrecht von Richthofen) (n. 2 mai 1892, „Breslau” azi Wrocław – d. 21 aprilie 1918, la Vaux-sur-Somme, Franţa), a fost un pilot de elită german şi un tactician de exceptie al luptelor aeriene din primul război mondial.

El a doborât în timpul războiului cele mai multe avioane de vânătoare inamice, fiind supranumit de germani „Der Rote Baron” (Baronul roşu) – deoarece zbura frecvent cu un avion de culoare roşie, aceeaşi poreclă („Baronul roşu”) fiind folosită şi de englezi. Francezii l-au numit însă „Le Diable Rouge“ (Demonul roşu). A murit din cauza unei hemoragii interne cauzată de o împuşcătură de jos, de la sol. La 21 aprilie 1918 a fost îmormântat de britanici cu onoruri militare, lucru care reflecta respectul acestui as al aviatiei căzut, care în timpul carierei sale militare a avut 80 de victorii

 

17 septembrie 1919 - A fost înfiinţat la Cluj Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică (în prezent Academia de Muzică “Gheorghe Dima”).

 

17 septembrie 1922â - S-a născut Agostinho Neto,presedintele Miscarii populare de eliberare a Angolei si primul presedinte al Republicii Angola din 1975. A fost si un important poet de limba portugheza; (m.10.09.1979).

 

17 septembrie 1935 - S-a născut Ken Kesey, scriitor american, autor al romanului “Zbor deasupra unui cuib de cuci”; regizorul Milos Forman a ecranizat romanul, în 1975, câştigând cinci premii Oscar; (d.10.11.2001).

 

17 septembrie 1935 - România a fost admisă ca membru permanent în Consiliul Ligii Naţiunilor, cu o majoritate de 50 de voturi (din totalul de 52), fapt fără precedent în istoria acestui for internaţional.

 

17 septembrie 1939: Al Doilea Război Mondial: Armata sovietică a invadat Polonia dinspre est, la șaisprezece zile după ce Germania Nazistă a atacat-o dinspre vest. Invazia sovietică a Poloniei din 1939 a fost o operațiune militară sovietică care a fost declanșată fără nicio declarație oficială de război la 17 septembrie 1939, în timpul primelor etape al celui de-Al Doilea Război Mondial.

La șaisprezece zile de la invadarea Poloniei de către Germania Nazistă din partea de vest, Uniunea Sovietică a acționat la rândul ei din partea de est. Invazia a luat sfârșit la 6 octombrie 1939 cu împărțirea și anexarea totală a celei de-a Doua Republici Poloneze de către Germania și Uniunea Sovietică.

Polonia, negocierile germano-sovietice – foto: ro.wikipedia.org/

La începutul anului 1939, Uniunea Sovietică a participat la negocieri cu Regatul Unit, Franța, Polonia și România pentru a forma o alianță împotriva Germaniei Naziste. Negocierile au eșuat când Uniunea Sovietică a insistat ca Polonia și România să ofere drepturi de trece a trupelor sovietice prin teritoriul lor ca parte dintr-un acord de securitate colectivă.

Eșecul acestor negocieri a determinat Uniunea Sovietică să încheie Pactul Molotov-Ribbentrop cu Germania Nazistă la 23 august; acesta a fost un pact de neagresiune care conținea un protocol secret de a împărți Europa de Nord și de Est în sferele de influență germană și sovietică. La o săptămână de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, forțele germane au invadat Polonia din nord, sud și vest.

Forțele poloneze s-au retras în sud est unde au pregătit o mare defensivă a Capului de pod român și au așteptat sprijin și ajutor din partea britanicilor și francezilor. Armata Roșie sovietică a invadat Kresy conform protocolului secret la 17 septembrie.

Guvernul sovietic a anunțat că intervenise pentru a-i apăra pe ucraineni și pe belaruși care locuiau în părțile estice ale Poloniei, deoarece statul polonez se prăbușise în fața atacului Germaniei Naziste și nu mai putea oferi siguranță cetățenilor săi. Înfruntând un al doilea front, guvernul polonez a realizat că apărarea Capului de pod român nu mai era posibilă și a ordonat evacuarea de urgență a tuturor trupelor în România neutră.

Ministrul sovietic de externe Viaceslav Molotov semnând Pactul de neagresiune sovieto-german. În spatele său se văd ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop (stânga) și primul ministru sovietic Iosif Vissarionovici Stalin - foto: ro.wikipedia.org

Ministrul sovietic de externe Viaceslav Molotov semnând Pactul de neagresiune sovieto-german. În spatele său se văd ministrul de externe german Joachim von Ribbentrop (stânga) și primul ministru sovietic Iosif Vissarionovici Stalin – foto: ro.wikipedia.org

Armata Roșie și-a atins obiectivele, depășind numeric rezistențele poloneze și capturând aproximativ 230.000 de prizonieri de război polonezi. Guvernul sovietic a anexat teritoriul sub controlul acestuia iar în noiembrie 1939 a făcut din 13.5 milioane de foști cetățeni polonezi aflați sub conducerea acestuia cetățeni ai Uniunii Sovietice.

Uniunea Sovietică a început imediat o campanie de sovietizare a noilor zone dobândite. Aceasta a inclus alegeri organizate, rezultate pe care Uniunea Sovietică le-a folosit să-și legitimeze anexarea Poloniei estice. Sovieticii au înăbușit opozițiile prin execuții numeroase și mii de arestări. Uniunea Sovietică a deportat sute de mii de persoane din această regiune către Siberia și alte părți îndepărtate ale Uniunii Sovietice în patru valuri de deportări între 1939 – 1941.

Ofițeri naziști și sovietici strângând mâna după invazie – foto: ro.wikipedia.org

Forțele sovietice au ocupat Polonia până în vara anului 1941 când au fost expulzați prin invadarea armatei germane în cursul Operațiunii Barbarosa. Zona se afla sub ocupația naziștilor până când Armata Roșie a recucerit-o în vara anului 1944. Un acord la Conferința de la Ialta a permis Uniunii Sovietice să anexeze aproape toate porțiunile Celei de a Doua Republici Poloneze conform Pactului Molotov-Ribbentrop, despăgubind Republica Populară Poloneză cu jumătatea sudică a Prusiei Răsăritene și teritoriile estice ale Liniei Oder-Neisse. Uniunea Sovietică a împreunat teritoriile invadate în Republica Sovietică Socialistă Ucraineană și Republica Sovietică Socialistă Belarusă.

 

17 septembrie 1939 - Al Doilea Război Mondial - Submarinul german U-boot U 29 scufundă portavionul britanic HMS Courageous cu două lovituri de torpile; la bord erau peste 500 de oameni.

HMS Courageous – foto: naval-history.net

 

17 septembrie 1939 - Finlandezul Taisto Mäki devine primul om care a alergat 10.000 de metri în mai puțin de 30 de minute, mai exact: 29:52.6

Mäki breaks the 30-minute barrier over 10000 m in 1939 - foto: en.wikipedia.org

Mäki breaks the 30-minute barrier over 10000 m in 1939 – foto: en.wikipedia.org

 

17 septembrie 1940 - Plănuita invadare a Angliei (nume de cod Operațiunea Sealion) de către trupele germane se va amâna pe termen nelimitat din cauza rezistentei inversunate a Royal Air Force britanice.

 

17 septembrie 1943 - A murit Dionisie Erhan, cleric ortodox român (n. 1868)

PS Dionisie Erhan, născut Dimitrie Erhan (n. 2 noiembrie 1868, Bardar, Ialoveni — d. 17 septembrie 1943, Chişinău) a fost un cleric ortodox român. La 25 octombrie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în rândul Sfinţilor pe Episcopul Dionisie Erhan al Cetăţii-Albe-Ismail cu zi de pomenire la 17 septembrie - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

PS Dionisie Erhan – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

PS Dionisie Erhan, născut Dimitrie Erhan (n. 2 noiembrie 1868, Bardar, Ialoveni — d. 17 septembrie 1943, Chișinău) a fost un cleric ortodox român. La 25 octombrie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în rândul Sfinților pe Episcopul Dionisie Erhan al Cetății-Albe-Ismail cu zi de pomenire la 17 septembrie.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

17 septembrie 1944 - Masacrul de la Sărmașu – În 17 septembrie 1944, trupe de jandarmi maghiari sprijinite de localnici membrii ai gărzii civile maghiare au torturat și masacrat 126 evrei din localitatea Sărmașu. Cadavrele celor uciși (31 de bărbași adulți, 52 de femei adulte și 43 de copii până la vârsta de 15 ani) au fost deshumate din două gropi comune, în februarie 1945. Concluzia la care a ajuns Comisia medico-legală care a realizat autopsierea cadavrelor: moarte violentă prin împușcare, iar în cazul mai multor copii, moarte violenta prin asfixiere, aceștia fiind îngropați de vii.

Cercetările împotriva celor vinovați de masacrele de la Sărmașu și Luduș au început în anul 1945 și s-au încheiat în 1946. Prin sentința Tribunalului din Cluj s-a stabilit responsabilitatea pentru masacrul de la Sărmașu: doi ofițeri din trupele de jandarmi (cpt. Lancz Laszlo, lt. Vecsey) și cinci subofițeri (slt. Halasz, slt. Fekete, plt.maj. Szabo, plt. Horvath Istvan și plt. Polgar) au fost găsiți vinovați și au primit sentințe de condamnare la moarte.

Doi dintre localnici au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru participare la masacru: Panczel Janos (soldat-jandarm din Sărmașu) și Soos Istvan (membru al gărzii civile maghiare din Sărmașu) au fost condamnați la 20 de ani, respectiv la 5 ani de închisoare.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

17 septembrie 1944 - Al doilea război mondial: Armata a IV-a Română poartă lupte grele pentru forţarea Mureşului în centrul Transilvaniei, în zona Oarba de Mureş – Dealul Sângiorgiu – Iernut, zdrobind rezistenţa înverşunată şi bine organizată a armatelor germano-ungare. Bătălia de la Oarba de Mureş este considerată cea mai grea bătălie purtată pe teritoriul românesc în cel de-al doilea război mondial, aproximativ 11 000 mii de militari români, aflaţi sub comandament sovietic, pierzându-şi viaţa în intervalul 17.09-6.10.1944.

 

17 septembrie 1944 - Trupe aeropurtate americane, engleze si poloneze sunt parasutate in spatele liniilor de aparare germane din Olanda, in cadrul Operatiunii „Market”, parte a operatiunii cu nume de cod ” Market Garden”. A fost una dintre cele mai mari operatiuni militare de acest tip la care au participat peste o mie de avioane si planoare americane si engleze.

 

17 septembrie 1944 - Al Doilea Război Mondial – Trupele sovietice lanseaza a ofensiva asupra orasului împotriva armatei germane și a unităților estoniene.

 

17 septembrie 1944 - Al Doilea Război Mondial – Forțele germane sunt atacate de către aliați în bătălia de la San Marino.

 

17 septembrie 1948 - Extremisti israelieni din organizatia terorista Lehi il asasinează la Ierusalim pe diplomatul suedez, contele Folke Bernadotte, care fusese desemnat de Organizația Națiunilor Unite să medieze între națiunile arabe și Israel. Atentatorii l-au ucis pe contele Bernadotte şi pe ataşatul militar francez, colonelul André Serot. Ei au murit pe loc. Se pare că ataşatul francez a fost confundat cu trimisul american Ralph Bunche.

 

17 septembrie 1963 - Premiera primei coproducţii franco-române, filmul “Codin”, ecranizare a romanului lui Panait Istrati, in regia francezului Henri Colpi.

 

17 septembrie 1978 - Președintele Egiptului Anwar Al-Sadat și Primul-Ministru cel al Israelului Menachem Begin (în imagine împreună cu presedintele S.U.A. Jimmy Carter) au semnat Acordurile de la Camp David.

 

17 septembrie 1988 - Se deschide la Seul a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară.

 

17 septembrie 1991 - În timpul celei de-a 46-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, fostele state sovietice Lituania, Letonia si Estonia sunt admise ca membri cu drepturi depline ai ONU.

 

17 septembrie 1991 - Linus Torvalds lansează prima versiune Linux (Versiunea 0.01).

 

17 septembrie 1991 - Parlamentul R.Moldova adoptă „Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice”.

 

17 septembrie 1994 - A murit austriacul Karl Popper, unul dintre cel mai importanti filosofi britanici ai secolului XX ; (n.28.07.1902) (« Lecţia acestui secol »,”Cunoaştere obiectivă »).

 

17 septembrie 2000 - A decedat la Bucuresti marele actor român Dem Radulescu; (n.21 septembrie 1931, Ramnicu Valcea).

Dem Rădulescu (n. 21 septembrie 1931, Râmnicu Vâlcea - d. 17 septembrie 2000, București), actor de comedie român de teatru, film și televiziune, profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București - foto: cinemagia.ro

Dem Rădulescu - foto: cinemagia.ro

Dem Rădulescu (n. 21 septembrie 1931, Râmnicu Vâlcea – d. 17 septembrie 2000, București), actor de comedie român de teatru, film și televiziune, profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București. A fost unul din cei mai mari actori de comedie pe care i-a avut teatrul si cinematografia românească, profesor la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti. Dem Radulescu fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a (1967) „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice” si a fost declarat post-mortem cetăţean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 

17 septembrie 2002 - Pentru prima dată de la încheierea celui de-al doilea război mondial, între Tokyo şi si regimul comunist de la Phenian, au avut loc discuţii diplomatice în cadrul unui summit istoric, la care au participat premierul Japoniei, Junichuio Koizumi şi liderul Coreei de Nord, Kim Jong II. Japonia a cerut oficial scuze Coreei de Nord, pentru ocuparea peninsulei în perioada 1910-1945.

 

17 septembrie 2002 - Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, au avut loc, în Tibet, negocieri între oficiali chinezi de nivel înalt şi un emisar al liderului spiritual al Tibetului, Dalai Lama.

 

17 septembrie 2006 - A încetat din viaţă Aristide Buhoiu, cunoscut realizator de televiziune, “Drumuri europene”, cu cea mai mare audienţă la TVR.; (n. 4 aprilie 1938).

 

17 septembrie 2013 - A decedat industriaşul japonez Eiji Toyoda ;(n. 1913. Născut într-o familie de industriaşi textili, Eiji Toyoda este fiul lui Heihachi Toyoda, fratele fondatorului companiei Toyoda Loom Works, Sakichi Toyoda. Marele sau merit a fost aducerea companiei Toyota Motor Corporation la recunoaşterea mondială. Toyoda a condus compania până în 1994.