Articole

Apostolul Bartolomeu (†69 d.Hr.)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.orgdoxologia.ro

 

Apostolul Bartolomeu

Sfântul, slăvitul și mult-lăudatul Apostol Bartolomeu, cunoscut și sub numele de Natanael, a fost unul din cei Doisprezece Apostoli. Este pomenit în Evangheliile sinoptice și în Fapte. Prăznuirea lui se face la 11 iunie (împreună cu Sfântul Apostol Barnaba) și la 25 august (mutarea moaștelor sale).

Sf. Ap. Bartolomeu (†69 d.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ap. Bartolomeu (†69 d.Hr.) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Viața

După Înălțarea Domnului, Bartolomeu a propovăduit în Asia împreună cu Apostolul Filip, cu sora lui Filip, Mariana și cu Apostolul Ioan. Mai târziu a propovăduit în India și în Armenia unde a fost martirizat. Înainte de a merge în India, el a fost crucificat cu capul în jos în Hierapolis împreună cu Apostolul Filip pentru că au omorât un șarpe uriaș pe care oamenii îl adorau și pentru că a vindecat mulți bolnavi prin rugăciunile sale. El a fost dat jos de pe cruce în timpul unui mare cutremur pentru că oamenii au crezut că Dumnezeu îi judecă; Sfântul Filip murise deja.

Apoi, el a mers în India, a tradus Evanghelia după Matei și a vindecat-o pe fiica regelui Armeniei de demență; dar invidiosul frate al regelui l-a crucificat, jupuit și apoi i-a tăiat capul.

Creștinii i-au îngropat trupul, dar datorită minunilor care se întâmplau lângă aceste moaște, păgânii au aruncat sicriul său în mare. Sicriul a ajuns în insula Lipara unde episcopul Agaton – care-l cunoscuse într-o vedenie, în timp ce dormea – l-a înmormântat într-o biserică. Sfântul Bartolomeu i-a apărut Sfântului Iosif Imnograful și l-a binecuvântat să fie capabil să cânte imnuri de credință, spunându-i: „Apa înțelepciunii să curgă peste limba ta!” De asemenea, el i-a apărut împăratului Anastasius (491-518) și i-a spus că va ocroti orașul nou construit Dara. Ulterior, moaștele sale au fost transferate la Roma unde minunile au continuat.

 

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinților Apostoli Vartolomeu și Varnava, rugați pe milostivul Dumnezeu
ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea) :

Arătatu-te-ai mare soare Bisericii,
cu strălucirile învățăturilor și ale înfricoșatelor minuni,
la lumină povățuind pe cei ce te cinstesc pe tine,
Vartolomee, Apostole al Domnului.

 

Iconografie

Dionisie din Furna arată Sf. Apostol Bartolomeu se zugrăvește sub chipul unui tânăr, cu început de barbă (Erminia picturii bizantine, ed. Sophia, București, 2000, p. 149).

 

cititi mai mult despre Sf. Ap. Bartolomeu si pe: basilica.ro; doxologia.ro; ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

Viața Sfântului Apostol Bartolomeu

Sf. Ap. Bartolomeu (†69 d.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ap. Bartolomeu (†69 d.Hr.) – foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Apostol Bartolomeu a fost unul din cei doisprezece apostoli. După primirea limbilor în chip de foc ale Sfântului Duh, acestuia i-au căzut sorții ca, împreună cu Sfântul Apostol Filip, să meargă în Siria și în Asia de sus, pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci au plecat amândoi în părțile acelea, uneori umblând împreună, alteori despărțindu-se prin cetăți și apoi iarăși întâlnindu-se; și întorceau cu învățăturile lor pe mulți oameni spre mântuire.

Deci într-o vreme, Sfântul Filip despărțindu-se de Sfântul Bartolomeu și ducându-se în părțile Asiei Mici spre a propovădui cuvântul lui Dumnezeu la popoarele sălbatice din Lidia și Misia, i-a poruncit DumnezeuSfântului Bartolomeu, care era prin alte cetăți, să meargă în ajutorullui Filip. Și întâlnindu-se ei, amândoi într-un gând sufereau ostenelile și relele pătimiri apostolești, precum scrie despre aceasta în pătimireaSfântului Apostol Filip, astfel:

Sfântul Apostol Bartolomeu a fost trimis de Dumnezeu în ajutorul lui Filip, căruia îi urma și sora lui, fecioara Mariamia, toți slujind la mântuirea oamenilor. Ei au trecut prin toate cetățile Lidiei și ale Misiei, binevestindu-le și suferind multe ispite și scârbe de la cei necredincioși, fiind bătuți, închiși în temnițe și loviți cu pietre. Dar păzindu-se vii întru toate acele ispite și bătăi, cu darul lui Dumnezeu, se sârguiau spre ostenelile ce le erau înainte întru bună- vestirea lui Hristos.

Și au ajuns și până în Asia la iubitul ucenic al lui Hristos, Ioan- Cuvântătorul de Dumnezeu, care propovăduia pe Hristos acolo și mângâindu-se cu dânsul prin duhovniceasca mângâiere, s-au dus în țara Frigiei. Și intrând în cetatea Ierapole a Frigiei, au propovăduit pe Hristos. Iar cetatea aceea era plină de idoli, cărora li se închina poporul cel orbit de diavoleasca înșelăciune. Și era acolo o viperă oarecare, pe care locuitorii Ierapolei o cinsteau ca pe o zeiță și o țineau închisă în capiștea cea zidită pentru dânsa, aducându-i multe feluri de jertfe spre hrană. Acel popor mai păzea cu cinste și alte târâtoare, balauri și vipere. Pentru aceea, Sfântul Filip cu însoțitorii săi mai întâi s-au înarmat prin rugăciune asupra acelei vipere. Atunci s-a întâmplat să fie cu dânșii și Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumne­zeu, care le-a ajutat și au biruit vipera, înjunghiind-o cu rugăciunea ca și cu o suliță; și au omorât-o, cu puterea lui Dumnezeu.

Iar Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu s-a despărțit degrabă de dânșii, lăsându-le lor cetatea Ierapolei, spre a propovădui într-însa cuvântul lui Dumnezeu; iar el s-a dus în alte cetăți pentru a propovădui bunăvestirea lumii. Iar Sfântul Filip cu Bartolomeu și cu Mariamia, rămânând în Ierapole, se sârguiau cu dinadinsul să izgonească de acolo întunericul închinării de idoli și să strălucească cunoștința adevărului ca o lumină mare, ostenindu-se ziua și noaptea în predicarea cuvântului, învățând pe cei înșelați, înțelepțind pe cei fără de minte și povățuind la calea dreptății pe cei rătăciți.

În cetatea aceea era un om, anume Stahie; iar acela era orb de 40 de ani. Deci Sfinții Apostoli i-au deschis cu rugăciunea ochii cei trupești, iar prin propovăduirea lui Hristos i-au luminat și ochii cei sufletești și, botezându-l pe el, petreceau în casa lui. Atunci a ieșit vestea prin toată cetatea, cum că Stahie cel orb s-a vindecat; și s-a adunat popor mult în casa lui. Și Sfinții Apostoli îi învățau credința în Iisus Hristos pe cei ce veneau. încă se mai aduceau acolo și mulți neputincioși, pe care îi tămăduiau pe toți prin rugăciune și izgoneau diavolii din oameni; de aceea, mulți au crezut în Hristos și s-au botezat de acești Sfinți Apostoli. Iar antipatul acelei cetăți avea o femeie, anume Nicanora, care, fiind mușcată de un șarpe, zăcea bolnavă, aproape moartă.

Și auzind ea de Sfinții Apostoli că sunt în casa lui Stahie și că tămăduiesc toate bolile cu cuvântul, a poruncit slugilor s-o ducă la dânșii, nefiind bărbatul ei acasă. Și a câștigat de la dânșii îndoită tămăduire, pentru că s-a vindecat și de mușcătura șarpelui și de diavoleasca vătămare de suflet, crezând în Hristos, prin învățătura lor. Deci, venind antipatul acasă, slugile lui i-au spus că femeia lui a învățat a crede în Hristos, de la niște oameni străini care locuiesc în casa lui Stahie.

Atunci antipatul, mâniindu-se foarte mult, a poruncit ca îndată să prindă pe apostoli, iar casa lui Stahie să o ardă; și s-a făcut după porunca lui. Și s-a strâns în Ierapole o mulțime mare de popor și, prinzând pe Sfinții Apostoli Bartolomeu, Filip și sora sa, Mariamia, îi târau pe uliță, bătându-i și batjocorindu-i; apoi i-au aruncat în temniță. După aceea antipatul a șezut la judecată, ca să cerceteze pe propovăduitorii lui Hristos.

Deci, adunându-se la dânsul toți slujitorii idolești și slujitorii viperei celei ucise, au făcut plângere împotriva Sfinților Apostoli, zicând: „Fă dreptate, antipate, pentru necinstea adusă zeilor noștri-: căci de când au intrat acești străini în cetatea noastră, au pustiit altarele marilor zei, pentru că poporul a uitat să aducă obișnuitele lor jertfe; încă au mai omorât și cinstita noastră zeiță viperă și toată cetatea s-a umplut de fărădelege; deci să nu lași să mai trăiască acești fermecători”.

Atunci antipatul a poruncit să dezbrace pe Sfântul Filip de îmbrăcăminte, crezând că poate vor fi farmece în îmbrăcămintea lui și, dezbrăcându-l, n-au găsit nimic; asemenea și pe Bartolomeu l-au dezbrăcat. Iar când se apropiarăde Mariamia, vrând să o dezbrace și pe ea și să-i dezgolească feciorescul ei trup, atunci deodată s-a schimbat înaintea ochilor lor și s-a făcut ca o văpaie de foc, iar păgânii, înspăimântându-se, au fugit din fața ei. După aceea ighemonul a osândit pe Sfinții Apostoli la răstignire.

Deci mai întâi găurindu-i călcâiele Sfântului Apostol Filip, l-au legat cu o funie și, spânzurându-l de un lemn în preajma ușii capiștei viperei, l-au răstignit cu capul în jos, batjocorindu-l și lovindu-l cu pietre. După aceea l-au răstignit și pe Sfântul Bartolomeu lângă pereții capiștei și îndată s-a făcut mare cutremur, încât pământul, deschizându-se, a înghițit pe antipat și pe toți slujitorii viperei, împreună cu mulțime de popor necredincios. Văzând aceasta, s-au înfricoșat toți credincioșii și necredincioșii și au strigat către Sfinții Apostoli ca să-i miluiască și să roage pe Unul Adevăratul Dumnezeu pentru ei, ca să nu-i înghită pământul de vii. Și îndată grăbindu-se, au dezlegat pe Bartolomeu, iar pe Filip n-au putut să-l dezlege îndată, că era spânzurat sus.

Dar astfel a fost bună voirea lui Dumnezeu, ca prin acest fel de pătimire și moarte să treacă apostolul Lui de la pământ la cer, spre care și picioarele lui erau întoarse. Astfel fiind spânzurat, Sfântul Filip se ruga lui Dumnezeu pentru vrăjmașii săi, ca să le ierte toate greșelile și să le lumineze ochii minții lor, ca să cunoască și să vadă adevărul. Iar Domnul s-a plecat spre rugăciunea lui și îndată a poruncit pământului de a scos vii pe toți pe care îi înghițise, numai antipatul și cu slujitorii viperei au rămas în adânc. Iar ceilalți au mărturisit cu mare glas și au preamărit puterea lui Hristos, dorind să fie botezați.

Și pe când ei voiau să ia de pe lemn pe Sfântul Filip, el și-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Hristos, deci l-au pogorât mort. Iar Mariamia, sora lui, care prin curăție și-a păzit fecioria, privind la pătimirea și la moartea fratelui său, Sfântul Filip, l-a cuprins cu dragoste și l-a sărutat, veselindu-se de el cu duhul, că bine și-a săvârșit alergarea sa. Iar Bartolomeu a botezat pe toți cei ce crezuseră în Hristos, rânduindu-le episcop pe Stahie. După aceea au îngropat cu cinste trupul Sfântului Filip, iar în locul unde a curs sângele lui, a crescut viță de vie după, trei zile, în semn că Sfântul Apostol Filip, după vărsarea sângelui său pentru Hristos, acum se îndulcește de bucuria cea veșnică, împreună cu Domnul său în împărăția cerului.

Iar Sfântul Apostol Bartolomeu și fericita fecioară Mariamia au mai zăbovit câteva zile în Ierapole după îngroparea Sfântului Filip și, întărind bine în credință biserica cea nou adunată, s-au despărțit, pornind fiecare în calea sa. Sfânta Mariamia s-a dus în Licaonia, unde s-a și mutat către Domnul, iar Sfântul Bartolomeu s-a dus în părțile Indiei și a zăbovit acolo, ostenindu-se multă vreme, umblând și propovăduind cuvântul Domnului prin cetăți și sate și tămăduind pe cei neputincioși cu numele lui Hristos. Apoi, luminând pe mulți și facându-le biserici, le-a dat Evanghelia Sfântului Matei ce o purta la sine, tălmăcind-o în limba lor. încă a lăsat la ei și pe cea în limba evreiască, care, după o sută de ani și mai mult, a fost adusă în Alexandria de Pantin, filosoful creștin.

Iar după ce a ieșit din India, Sfântul Bartolomeu s-a dus în Armenia cea mare. Și mergând el acolo, idolii și mai ales diavolii care locuiau în idoli au tăcut, zicând cu mare glas acest din urmă cuvânt, că „Bartolomeu îi izgonește și-i muncește pe ei”. Și se izgoneau duhurile cele necurate nu numai din idoli, dar și din oameni prin venirea Sfântului Apostol Bartolomeu; pentru aceea, mulți credeau în Hristos. în țara aceea era un împărat cu numele Polimie, care avea o fată îndrăcită, iar diavolul striga prin gura ei: „O, Vartolomee, și de aici ne izgonești pe noi?”. Iar împăratul auzind aceasta, a poruncit să fie căutat Bartolomeu cu dinadinsul.

Iar apostolul lui Hristos, ducându-se la acea fată îndrăcită, îndată a fugit diavolul dintr-însa, iar fata împăratului s-a făcut să­nătoasă. După aceasta, vrând împăratul să mulțumească sfântului, i-a trimis cămile încărcate cu daruri: cu aur, cu argint, cu mărgăritare și cu alte lucruri prețioase. Iar el, fiind sărac cu duhul și neavând trebuință de nimic, le-a trimis înapoi la împărat, zicându-i: „Eu nu fac neguțătorie cu aceste lucruri, ci caut suflete omenești, pe care, de le voi dobândi, le voi duce la cer și atunci mă voi arăta înaintea Domnului meu că sunt mare neguțător”. Și umilindu-se împăratul de cuvintele lui, a crezut în Hristos cu toată casa sa și au fost botezați de mâinile sfântului apostol atât împăratul Polimie, cât și împărăteasa, fiica lui cea tămăduită și mulți din boieri și popor fără număr; căci mai mult de zece cetăți, căutând la împărat, au primit Sfântul Botez.

Aceasta văzând slujitorii idolești, s-au mâniat asupra sfântului apostol, socotind de rău aceea pentru ei; căci idolii lor se sfărâmau, închinarea de idoli cu totul se pierdea și jertfele din care ei se hrăneau nu se mai făceau. Deci, apropiindu-se de Astiagis fratele împăra­tului, l-au îndemnat să-l piardă pe Bartolomeu și să răzbune nedreptatea ce s-a făcut idolilor lor.

Deci acela, găsind vreme potrivită, a prins pe sfântul apostol și l-a muncit în cetatea Albana din Armenia cea mare; apoi l-a răstignit pe cruce cu capul în jos. Iar sfântul apostol, bucurându-se, pătimea pentru Hristos, Domnul său, și fiind spânzurat pe cruce cu capul în jos, nu înceta a propovădui cuvântul lui Dumnezeu; pentru că pe cei credincioși îi întărea în credință, iar pe cei necredincioși îi sfătuia să cunoască adevărul și să se întoarcă de la întunericul cel diavolesc la lumina lui Hristos. Iar muncitorul, nesuferind aceste cuvinte, a poruncit să jupoaie pielea de pe el; dar sfântul răbda și într-această muncă ca într-un trup străin, neîncetat binecuvântând și proslăvind pe Dumnezeu. In sfârșit, muncitorul a poruncit ca odată cu pielea să-i taie și capul. Atunci a tăcut gura cea de Dumnezeu grăitoare, luându-se capul de la trup, care singur a rămas spânzurat pe cruce, cu picioarele spre cer, însemnând cu adevărat mergerea apostolului spre cele de sus.

Astfel s-a sfârșit Sfântul Bartolomeu, Apostolul lui Hristos, trecând după acele multe dureri și osteneli la odihna cea fără de dureri, întru bucuria Domnului său. Iar credincioșii, care au fost de față la sfârșitul lui, au luat cinstitul lui trup de pe cruce, împreună cu capul, și le-au pus într-o raclă de plumb, așezându-le în aceeași cetate Albana din Armenia mare. Iar de la sfintele lui moaște se dădeau bolnavilor tămăduiri cu minune; pentru aceasta, mulți necredincioși s-au apropiat de Biserica lui Hristos.

Iar după multă vreme, prigonitorii din părțile acelea, cei întunecați cu îndrăcirea idolească, auzind și văzând minunile ce se făceau de moaștele Sfântului Bartolomeu, nevrând să cunoască puterile lui Dumnezeu, au luat sfintele moaște cu racla cea de plumb și le-au aruncat în mare. Dar o, minune! Racla cea de plumb a plutit ușoară ca o luntre pe apă, sosind la insula Lipar. Și s-a făcut descoperire lui Agaton, episcopul cetății Liparului, despre moaștele apostolești care au fost aduse de ape. Și ducându-se episcopul cu clerul și cu tot poporul la malul mării și găsind moaștele, s-au minunat cu toții cum racla cea de plumb și cu moaștele nu s-au afundat în apă, ci, mai ușoară decât o luntre, a călătorit pe mare o cale atât de lungă până la dânșii. Pentru aceasta au preamărit pe Dumnezeu și au luat racla cu moaștele și au pus-o în biserica lor cu bucurie și cu cântări de psalmi.

Dar nu se cuvine a trece cu tăcerea și aceasta despre Sfântul Bartolomeu, care se scrie în viața Cuviosului Iosif, scriitorul de cântări. Acest cuvios, câștigând o părticică din moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu, a adus-o în locașul său care era aproape de Constantinopol. El a zidit o biserică osebită în numele apostolului și partea aceea din moaștele lui a pus-o într-însa cu cinste; și adeseori se învrednicea a-l vedea pe sfântul apostol în vedenia visului, pentru că avea către dânsul mare dragoste și credință. Și dorea să împodobească cu cântări de laude praznicul acestui sfânt apostol, dar nu îndrăznea, ci se îndoia dacă-i va fi plăcut lui acel lucru sau nu.

De aceea se ruga cu dinadinsul lui Dumnezeu și apostolului, ca să i se dea lui pentru aceasta încredințare și să i se dăruiască înțelepciune de sus, ca să poată scrie stihurile cântării. Și rugându-se pentru aceasta patruzeci de zile cu post și cu lacrimi, și apropiindu-se ziua pomenirii apostolului, a văzut la Vecernia praznicului pe Sfântul Apostol Bartolomeu arătându-i-se în altar, îmbrăcat în haine albe, și ridicând perdeaua altarului, l-a chemat la dânsul. Iar Iosif apropiin­du-se de sfântul apostol, acela a luat cartea Sfintei Evanghelii de pe dumnezeiasca Masă și a pus-o pe pieptul lui Iosif, zicându-i: „Să te binecuvinteze dreapta Atotputernicului Dumnezeu și să izvorască din limba ta apele cereștii înțelepciuni. Inima ta să fie scaun al Sfântului Duh, iar cântările tale să îndulcească toată lumea!”. Zicându-i aceasta, Sfântul Apostol Bartolomeu s-a făcut nevăzut. Iar Cuviosul Iosif, umplându-se de negrăită bucurie și simțind în sine darul înțelepciunii, s-a întins cu totul spre mulțumire.

Deci, din acel ceas, a început a scrie cântările bisericești și pesnele canoanelor, prin care a împodobit nu numai prăznuirea Sfântului Apostol Bartolomeu, dar și pe ale multor sfinți; iar mai ales pe a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu a cinstit-o cu multe canoane, asemenea și pe a Sfântului Ierarh Nicolae, umplând Sfânta Biserică de frumoase cântări, de unde a câștigat și numirea de „scriitor de cântări”. Iar noi pentru toate acestea slăvim pe Hristos Mântuitorul nostru Cel împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh slăvit în veci de toată făptura. Amin.

Notă. Unii îl socotesc pe acest Sfânt Bartolomeu că este Natanail, pe care Filip l-a adus la Hristos, ca și cum Natanail ar fi fost unul și același cu Bartolomeu – Natanail cu numele, dar cu porecla sau cum s-ar zice, după tatăl său, i se zicea Bartolomeu, adică fiul lui Tolomeu; pentru că cuvântul „var” în limba evreiască se tâlcuiește „fiu”, precum și Hristos a zis către Sfântul Apostol Petru:Fericit ești, Simon var Iona, adică fiul lui Iona. Tot astfel, un orb din Ierihon se numea Vartimeu, adică fiul lui Timeu. Așa și acest sfânt apostol, ca și cum după tată se numea Bartolomeu, fiul lui Tolomeu, pentru că acest nume Tolomeu era vechi la evrei și mai des, precum este arătat în Scriptura Legii Vechi la Isus al lui Navi, în capitolul 15, stihul 14 și în Cartea a Il-a a împăraților în capitolul 3, stihul 3. Iar ei socotesc că numele cel adevărat al lui Bartolomeu ar fi fost Natanail, pentru că nu se află în nici o parte a Evangheliei chemarea lui Bartolomeu la apostolie, decât numai în locul lui Natanail. Apoi, cei trei Sfinți Evangheliști Matei, Marcu și Luca, care pomenesc pe Bartolomeu, nu îl pomenesc pe Natanail; iar Sfântul Ioan Evanghelistul, pomenind pe Natanail, nu îl pomenește pe Bartolomeu, și spune că Natanail este prieten al apostolilor la vânarea peștilor, când L-a văzut pe Iisus Hristos după înviere, pentru că zice: Erau împreună Simon Petru, Toma, Natanail, fiii lui Zevedeu și ceilalți.

Iar alții nu se învoiesc la aceasta, precum și Prologul pe luna lui mai, în 10 zile, spune că Simon Zilotul este Natanail, iar alții socotesc că Natanail este unul din cei șaptezeci de ucenici ai lui Hristos.

Despre cetatea Alban, unde a pătimit Sfântul Bartolomeu, să nu creadă cineva că este țara Albaniei, pentru că una este țara Albaniei în Europa și alta cetatea Alban în Armenia cea mare, care este în Asia. încă mai sunt și prin alte părți cetăți cu același nume.

Apostolul Barnaba (secolul I d.Hr.)

foto preluat de pe doxologia.ro
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Apostolul Barnaba

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Barnaba sau Varnava (gr. Barnabas) a fost unul dintre Cei Șaptezeci de Apostoli și însoțitorul Sfântului Apostol Pavel în unele din călătoriile sale misionare.

Este pomenit în mai multe rânduri în Faptele Apostolilor și în două din epistolele Sfântului Apostol Pavel, Galateni și II Corinteni.
Prăznuirea lui se face pe 11 iunie.

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Viața

Barnaba s-a născut într-o familie bogată din tribul lui Levi. Originar din Cipru, cel ce avea să devină mai târziu unul din cei Șaptezeci de Apostoli a studiat cu Saul (mai târziu Sfântul Apostol Pavel) sub îndrumarea lui Gamaliel.

La naștere a primi numele de Iosif, dar Apostolii îl strigau Barnaba (fiul consolării – FA 4, 36: „Iar Iosif, cel numit de apostoli Barnaba (care se tâlcuiește fiul mângâierii), un levit, născut în Cipru”) pentru că avea darul de a alina sufletele oamenilor.

Sfântul Barnaba este cel care l-a introdus pe Sfântul Apostol Pavel celorlalți apostoli după convertirea sa și a jucat un rol important în raporturile dintre comunitatea din Ierusalim și cea din Antiohia. Sfântul Barnaba a fost, probabil, primul care a propovăduit în Roma și Milano.

El a fost martirizat de către evrei în insula Cipru și a fost înmormântat de către Sfântul Marcu. Mulți bolnavi și-au găsit vindecarea la mormântul lui, al cărui loc a rămas necunoscut până la cel de-Al IV-lea Sinod Ecumenic, în anul 451, când Sfântul i-a apărut Arhiepiscopului Anthemius în vis dezvăluindu-i locul.

Se crede că această apariție și găsirea moaștelor făcătoare de minuni ale Sfântului Barnaba este ceea ce a oprit Patriarhia Antiohiei să înglobeze Ciprul în jurisdicția sa și de atunci această Biserică din Cipru, de origine apostolică, este autocefală.

 

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba,
rugați pe milostivul Dumnezeu
ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 3-lea):

Slujitor prea adevărat al Domnului ai fost și din apostolii cei șaptezeci te-ai arătat întâi
și ai luminat împreună cu Pavel propovăduirea ta,
tuturor vestind pe Hristos Mărturisitorul.
Pentru aceasta cu cântări, dumnezeiască pomenirea ta, Varnava, săvârșim.

 

Iconografie

Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, pp. 150, 207) arată că Sfântul Apostol Varnava, episcop al Mediolanului (Milano) trebuie zugrăvit ca un bărbat pe jumătate cărunt, având barbă lungă. Iar pentru zugrăvirea martiriului său, Dionisie amintește că Sfântul Apostol a fost omorât cu pietre.

 

cititi mai mult despre Apostolul Barnaba si pe: doxologia.roen.wikipedia.org

cititi si:

- Epistola lui Barnaba

- Mormantul Sfantului Apostol Barnaba – Salamina

La ordinea zilei – 11 iunie 2020

Situația din România – 11 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

foto si articole preluate de pe www.agerpres.ro

 

Sărbătorile Zilei de 11 iunie

Ortodoxe – Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnaba; Sf. Ier. Luca, Arhiepiscopul Crimeei

Greco-catolice – Sf. ap. Bartolomeu şi Barnaba

Romano-catolice – Trupul şi Sângele Domnului; Ss. Barnaba, ap.; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, călug.

 

 

 

 

Drumurile din România au fost în 2019 cele mai periculoase din UE

În timp ce drumurile europene au fost şi în 2019 cele mai sigure drumuri din lume, cu o medie de 51 de accidente mortale la un milion de locuitori, România este pe ultimul loc în UE la acest indicator, în condiţiile în care a avut cea mai mare rată a accidentelor mortale din UE (96 de accidente mortale la un milion de locuitori, aproape dublu faţă de media din UE), a anunţat joi Comisia Europeană.

Un număr estimat de 22.800 de persoane şi-au pierdut viaţa pe drumurile din UE în 2019, cu aproape 7.000 de persoane, sau 23%, mai puţin decât în 2010, şi cu 2% mai puţin decât în 2018.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

România, printre ţările UE cu performanţe slabe în domeniul digital (Comisia Europeană)

Finlanda, Suedia, Danemarca şi Olanda sunt economiile “cele mai avansate ale UE” pe plan digital, la polul opus aflându-se Italia, România, Grecia, şi Bulgaria, potrivit Indicelui economiei şi societăţii digitale (DESI) publicat joi de Comisia Europeană, informează AFP.

Indicele monitorizează performanţa digitală globală din Europa şi urmăreşte progresele înregistrate de ţările UE în ceea ce priveşte competitivitatea digitală. El măsoară progresele realizate de fiecare ţară în cinci domenii: conectivitate, competenţele digitale, utilizarea internetului de persoane particulare, integrarea tehnologiilor digitale de către întreprinderi şi serviciile publice.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

România, pe locul 26 din 28 în indicele economiei şi societăţii digitale (DESI) 2020

Actorul Costin Mărculescu a fost găsit mort în locuinţa sa (surse)

ANM: Cod galben de furtuni în întreaga ţară, până sâmbătă dimineaţa

Prognoză meteo Bucureşti: Averse, descărcări electrice şi vânt, în următoarele trei zile

Revista Presei din 11 iunie

 

 

Situația din România – 11 iunie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 11 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 21.182 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.283 au fost declarate vindecate și externate.

Până astăzi, 1.369 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 237 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 153 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 2.213 persoane. Alte 101.455 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 531.619 de teste.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.368 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 114 cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 28 au fost dec larați vindecați.

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 10 iunie 2020, au fost raportate 1.449.988 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Regatul Unit, Spania , Italia, Franţa și Germania.

ŢARA
CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAŢI*

Regatul Unit 289.140 (+1.741)/ 40.883 (+286) / 1.269 (+12)
Spania 241.966 (+249) / 27.136 – / 150.376 -
Italia 235.561 (+283) /34.043 (+75)/ 169.939 (+1.293)
Franţa 154.591 (+403) / 29.296 (+87) / 71.626 (+326)
Germania 184.861 (+318) / 8.729 (+18) / 170.630 (+501)

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 10 IUNIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI
VINDECAȚI*

7.210.462 (+141.184)/ 411.195 (+5.608)/ 3.454.807 (+127.220)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 9 iunie – 10 iunie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Descoperire în fizica cuantică, realizată în spaţiu, la bordul ISS

Oamenii de ştiinţă au reuşit, depăşind limitările gravitaţiei la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), o performanţă în domeniul fizicii cuantice ce contribuie la o mai bună înţelegere a mecanicii fascinante ce guvernează lumea microscopică, relatează joi AFP.

Performanţa a fost realizată în Cold Atom Lab, un micro-laborator spaţial instalat de agenţia spaţială americană NASA la bordul ISS în 2018, dedicat experimentelor pe atomi în condiţii de frig extrem, la temperaturi apropiate de zero absolut, adică minus 273,15 grade Celsius, conform unui studiu publicat joi in jurnalul ştiinţific Nature.

Operând de la distanţă de pe Pământ, fizicienii au generat condensat Bose-Einstein, gaz ultra-rece care formează o nouă stare a materiei (a ”cincea stare”, după solid, lichid, gaz şi plasmă), prevăzută în anii ’20 de Albert Einstein şi matematicianul indian Satyendranath Bose şi observată pentru prima dată în 1995.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

China: Cel puţin 20 de morţi în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren din sudul ţării

Cel puţin 20 de oameni şi-au pierdut viaţa în inundaţiile şi alunecările de teren înregistrate în sudul Chinei, într-o zonă turistică populară, informează AFP.

Ploile torenţiale care s-au abătut asupra sudului ţării de la începutul lunii au distrus peste 1.300 de locuinţe şi au dus la strămutarea a circa 230.000 de persoane, a informat joi agenţia Xinhua.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Statul Florida va plăti 2 milioane de dolari unui fost deţinut găsit nevinovat după 43 de ani de închisoare

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a semnat miercuri o lege care va permite achitarea a 2 milioane de dolari ca despăgubiri lui Clifford Williams, un deţinut afro-american, achitat în 2019 după ce a stat 43 de ani într-o închisoare din Florida, dintre care 4 în culoarul morţii, relatează EFE.

Williams, 76 de ani, şi nepotul său Hubert ‘Nathan’ Myers, 61 de ani, au fost acuzaţi de uciderea unei femei în 1976, însă condamnările lor au fost anulate de un judecător al oraşului Jacksonville (nord-estul Floridei).

Ambii au fost achitaţi şi puşi în libertate anul trecut după ce Procuratura a recunoscut că a fost comisă o greşeală şi că cei doi nu sunt vinovaţi de asasinarea lui Jeanette Williams, care a fost ucisă în 1976 când dormea împreună cu iubita ei, Nina Marshall, care a supravieţuit împuşcăturilor şi a putut să fugă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Ştirile zilei – 11 iunie 2020

 

articole preluate de pe www.agerpres.ro

cititi si:

- Evenimentele Zilei de 11 iunie în Istorie;

- Legea 55/2020, starea de alertă și Normele pentru terase: amenzi de până la 50.000 lei, măsuri neclare, triplă sancționare;

- Legea 55/2020, zisă a stării de alertă. Sancţiuni și aberaţii

Evenimentele Zilei de 11 iunie în Istorie

Studenți revoluționari din Moldova și Țara Românească, prezentând la Paris tricolorul românesc cu mențiunile “Dreptate, Frăție” în 1848. Acuarelă de C. Petrescu

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

11 iunie este a 162-a zi a calendarului gregorian și ziua a 163-a în anii bisecți.

 

Sărbătorile Zilei de 11 iunie

(BOR) Sfinții Apostoli Bartolomeu și Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, arhiepiescopul Crimeii; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”

Sfântul Apostol Bartolomeu. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 11 iunie - foto: doxologia.ro

Sfântul Apostol Bartolomeu - foto: doxologia.ro

 

(BRU) Ss. Bartolomeu și Barnaba, apostoli († secolul I)

Sfântul Apostol Barnaba. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 11 iunie - foto: doxologia.ro

Sfântul Apostol Barnaba - foto: doxologia.ro

 

(BRC) Sf. Barnaba, apostol

 

Astăzi în istorie pentru 11 iunie

 

Evenimentele Zilei de 11 iunie în Istorie:

- 11 iunie 1848 – Începutul revoluției pașoptiste în București și formarea guvernului provizoriu al Valahiei;

- 11 iunie 1948 – Marea Adunare Naţională a votat Legea nr. 119 privind naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări şi de transport.

 

11 iunie 1184 î.Hr. - Potrivit istoricului Eratosthene, in aceasta zi Troia a fost arsa.

„Prăbuşirea Troiei” de Johann Georg Trautmann (1713–1769) - foto: ro.wikipedia.org

„Prăbuşirea Troiei” de Johann Georg Trautmann (1713–1769) – foto: ro.wikipedia.org

Războiul troian a inceput dupa răpirea frumoasei Elena, sotia regelui Spartei, Menelau, de catre troianul Paris. Potrivit legendei, Elena ar fi fost promisa lui Paris chiar de catre zeita Afrodita. Sfârșitul războiului a venit in urma aplicarii unui siretlic. Ulise a născocit un gigantic cal de lemn, gol în interior, (calul era animal sacru în Troia), pe care erau inscripționate următoarele: Grecii dedică această ofrandă zeitei Atena, pentru întoarcerea lor acasă.

Fiind gol în interior, calul a fost umplut cu soldați, aflați sub comanda lui Ulise. Restul armatei a ars taberele și s-a îndreptat cu corăbiile spre Tenedos. Când troienii au descoperit că grecii au plecat, crezând că războiul s-a încheiat, s-au bucurat și au dus calul în cetate, fara sa aiba banuiala ca in interiorul acestuia se aflau luptatori dusmani. In timpul noptii acestia au ucis garzile si au deschis portile cetatii in fata armatei grecesti invadatoare.

 

11 iunie 1294 - A murit filosoful si naturalistul englez Roger Bacon. Roger Bacon (n. cca. 1214 – d.1294 ),

Roger Bacon (n. c. 1214 – d. 1294), supranumit "Doctor mirabilis", a fost unul dintre cei mai mari filozofi ai evului mediu timpuriu - foto: ro.wikipedia.org

Roger Bacon - foto: ro.wikipedia.org

Roger Bacon (n. c. 1214 – d. 1294), supranumit “Doctor mirabilis“, a fost unul dintre cei mai mari filozofi ai evului mediu timpuriu. Contribuția sa cea mai de seamă în dezvoltarea științei constă în promovarea metodei experimentale: “Fără experiență nu se poate cunoaște nimic temeinic. Există două maniere de a ajunge la cunoaștere : prin raționament și prin experiență. Numeroși sunt cei ce au dovezi despre ceea ce poate fi cunoscut, dar cum ei nu fac experiențe… nu pot evita ce este dăunător“. Nu trebuie confundat cu Francis Bacon (filozof) (1561 – 1626) sau cu Francis Bacon (pictor) (1909 – 1992).

 

11 iunie 1509 - A avut loc casatoria regelui Henric al VIII-lea al Angliei cu Ecaterina de Aragon, prima dintre sotiile sale. Regele, nemulţumit cu sotia nu i-a daruit un moştenitor de sex masculin, a divortat de Catherine în 1532, fără autorizaţia a papei, aceasta fiind cauza directă a separarii Bisericii Anglicane de Roma. După divorţ, Henric al VIII-lea s-a căsătorit in 1533 cu amanta sa, Anne Boleyn. Cele şase soţii ale Regelui Henric al VIII-lea au fost: Catherine de Aragon, Anne Boleyn,Jane Seymour,Anne de Cleves, Catherine Howard si Catherine Parr.

Henric al VIII-lea (engleză Henry VIII) (n. 28 iunie 1491 – d. 28 ianuarie 1547) a fost rege al Angliei din 21 aprilie 1509 până la moartea sa - foto: ro.wikipedia.org

Henric al VIII-lea - foto: ro.wikipedia.org

Henric al VIII-lea (engleză Henry VIII) (n. 28 iunie 1491 – d. 28 ianuarie 1547) a fost rege al Angliei din 21 aprilie 1509 până la moartea sa. Henric al VIII-lea a fost al doilea monarh al Casei Tudor, succedând tatălui său, Henric al VII-lea. Este faimos datorită faptului că a avut șase soții: Catherine de Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Cleves, Catherine Howard și Catherine Parr. Henric VIII a fost al doilea fiu al lui Henric VII și al Elisabetei de York. Fratele său mai mare, Arthur, Prinț de Wales, a murit în 1502, lăsându-l pe Henric moștenitor al tronului.

Catherine de Aragon (n. 15 decembrie 1485, Aragon, Spania - d. 7 ianuarie 1536, Kimbolton, Cambridgeshire, Anglia) - foto: ro.wikipedia.org

Catherine de Aragon - foto: ro.wikipedia.org

Catherine de Aragon (n. 15 decembrie 1485, Aragon, Spania – d. 7 ianuarie 1536, Kimbolton, Cambridgeshire, Anglia) a fost fiica regelui Ferdinand de Aragon și a reginei Isabella de Castilla. A fost căsătorită succesiv cu 2 fii ai regelui Henric al VII-lea al Angliei: mai întâi cu Arthur, prinț de Wales, decedat la foarte scurt timp după căsătorie, apoi cu Henric, care îi va succede la tron tatălui său. A fost mama reginei Maria I a Angliei, cunoscută ca Mary cea sângeroasă.

 

11 iunie 1551 - Ilias Rareș paraseste domnia Moldovei, trece la mahomedanism si devine pasa la Silistra.

Iliaş Rareş (n. 1531 – d. 1562) a fost domn al Moldovei între 3 septembrie 1546 - 11 iunie 1551 - in imagine, Chipul lui Iliaş II Rareş de pe tabloul votiv al bisericii Mănăstirii Probota - foto: ro.wikipedia.org

Iliaş Rareş - foto: ro.wikipedia.org

Iliaș al II-lea Rareș (n. 1531 – d. 1562), a fost domnitor al Moldovei între 3 septembrie 1546 – 11 iunie 1551. Era fiul mai mare al lui Petru Rareș și al Elenei (aceasta era de neam sârbesc). Fiind mai mult atras de petreceri decât de domnie, abdică în favoarea fratelui său Ștefan al VI-lea Rareș se turcește, luând numele de Mehmet si devine pașă de Silistra. Este arestat și dus la Bursa, murind în închisoare de inimă rea în 1553. Chipul lui Iliaș Rareș a fost zugrăvit în tabloul votiv al bisericii Mănăstirii Probota, ctitorită în 1530 de tatăl său. După trecerea sa la islamism, fața lui Iliaș din tabloul votiv de la Probota a fost înnegrită.

 

11 iunie 1557 - A murit regele Ioan al III-lea al Portugaliei; (n. 1502).

Ioan al III-lea al Portugaliei (7 iunie 1502–11 iunie 1557), supranumit o Piedoso („Cel Pios”), a fost al cincisprezecilea rege al Portugaliei şi al Algarve - in imagine, Portret al lui Ioan al III-lea de Antonis Mor - foto: ro.wikipedia.org

Portret al lui Ioan al III-lea de Antonis Mor - foto: ro.wikipedia.org

Ioan al III-lea al Portugaliei (portugheză: João III, AFI ʒuˈɐ̃ũ) (7 iunie 1502–11 iunie 1557), supranumit o Piedoso („Cel Pios”), a fost al cincisprezecilea rege al Portugaliei și al Algarve.

 

11 iunie 1574 - Oastea moldo-cazaca, asediata si lipsita de apa, s-a predat turcilor la Rascani. A fost ucis domnitorul Moldovei, Ioan Voda cel Cumplit iar Moldova pradata.

Ioan Vodă cel Viteaz (alternativ Ioan Vodă cel Cumplit sau Ioan Vodă Armeanul; n. 1521 - d. 1574) a fost domnul Moldovei din februarie 1572 până în iunie 1574. Era fiul lui Ștefăniță cu armeanca Serpega. După domnia sa, în Moldova a fost introdusă instituția mucarerului - foto: ro.wikipedia.org

Ioan Vodă cel Viteaz - foto: ro.wikipedia.org

Ioan Vodă cel Viteaz (alternativ Ioan Vodă cel Cumplit sau Ioan Vodă Armeanul; n. 1521 – d. 1574) a fost domnul Moldovei din februarie 1572 până în iunie 1574. Era fiul lui Ștefăniță cu armeanca Serpega. După domnia sa, în Moldova a fost introdusă instituția mucarerului.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

11 iunie 1580 - A fost refondat orasul Buenos Aires, sub denumirea de Trinidad. Orașul a fost fondat în 1536 de către Pedro de Mendoza care i-a pus numele Ciudad de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre (literar „Orasul Sfintei Noastre Maria din Buen Ayre”) , distrus de indieni în 1541 și refondat în 1580 de Juan de Garay. Buenos Aires a crescut în importanță în 1776, când a fost numit capitală a Regatului Rio de la Plata. Azi e capitala Argentinei, cel mai mare oraș al acestei tari și a doua cea mai mare zonă metropolitană din America de Sud dupa orasul brazilian Sao Paolo.

Juan de Garay founding Buenos Aires in 1580. The initial settlement, founded by Pedro de Mendoza, had been abandoned since 1542 - foto: en.wikipedia.org

Juan de Garay founding Buenos Aires in 1580. The initial settlement, founded by Pedro de Mendoza, had been abandoned since 1542 – foto: en.wikipedia.org

 

11 iunie 1644 - Fizicianul Evangelista Toricelli, inventatorul barometrului, (n.15 octombrie 1608- d.25 octombrie 1647), efectueaza prima experienta de masurare a presiunii atmosferice.

Evangelista Torricelli (15 octombrie 1608, Faenza, în Emilia-Romagna, Italia - 25 octombrie 1647, Florența, Italia), fizician și matematician italian - foto: ro.wikipedia.org

Evangelista Torricelli - foto: ro.wikipedia.org

Evangelista Torricelli (15 octombrie 1608, Faenza, în Emilia-Romagna, Italia – 25 octombrie 1647, Florența, Italia) a fost un fizician și matematician italian.

 

11 iunie 1727 - A murit regele George I al Marii Britanii; (n. 1668).

George I, în engleză George Louis, (n. 28 mai/7 iunie 1660, Hanovra — d. 11/22 iunie 1727, Osnabrück) prinț elector al Sfântului Imperiu Roman, primul rege al Marii Britanii și al Irlandei din Casa de Hanovra, din 1 august 1714 până la moartea sa - foto: ro.wikipedia.org

George I - foto: ro.wikipedia.org

George I, în engleză George Louis, (n. 28 mai/7 iunie 1660, Hanovra — d. 11/22 iunie 1727, Osnabrück) a fost prinț elector al Sfântului Imperiu Roman, primul rege al Marii Britanii și al Irlandei din Casa de Hanovra, din 1 august 1714 până la moartea sa.

 

11 iunie 1770 - Exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Bariera de Corali din largul coastei australiene.

GreatBarrierReef-EO.JPG

Imagine satelitară a Barierei de Corali

Marea Barieră de Corali este cel mai mare sistem de recif de corali din lume cuprinzând aproximativ 3000 de recifuri și 300 de insule ce se întind de-a lungul a 2600 kilometri și acoperă o suprafață de 344,400 km². Reciful este situat în Marea Coralilor în apropiere de coasta Queensland-ului din nord-estul Australiei.

 

11 iunie 1780 - A aparut, in limba latina, prima gramatica a limbii romane – “Elementa linguae daco-romanae sive valachicae” de Samuil Micu si Gheorghe Sincai.

Samuil Micu.jpg

Samuil Micu, supranumit și Klein sau Clain, pe numele laic Maniu Micu, (n. septembrie 1745, Sadu – d. 13 mai 1806, Buda) a fost un teolog greco-catolic, istoric, filolog, lexicograf și filozof iluminist român, reprezentant al Școlii Ardelene.

Gheorghe Sincai - Foto01.jpg

Gheorghe Șincai (n. 28 februarie 1754, Râciu de Câmpie, azi Șincai, județul Mureș – d. 2 noiembrie 1816, Sinea) a fost un istoric, filolog, traducător și scriitor român, reprezentant al Școlii Ardelene.

 

11 iunie 1788 - Exploratorul rus Gerasim Izmailov ajunge în Alaska.

 

11 iunie 1848 - Gheorghe Bibescu, domnitorul Ţarii Românești, este silit sa semneze ”Constitutia(proclamatia si programul de la Islaz) si sa recunoasca guvernul revolutionar provizoriu.

Paulus Petrovitz - Domnitorul Gheorghe Bibescu.jpg

Portretul lui Gheorghe Bibescu de Paulus Petrovitz

Revoluţia paşoptistă din Ţara Românească de la 1848 a avut cîteva centre de declanşare: la Bucureşti, Telega, Islaz şi Ocnele Mari. Revoluţia a inceput 9 iunie 1848 la Islaz, şi tot aici a fost adoptată şi Proclamaţia prin care se cerea: egalitate în faţa legii, adunare obştească reprezentativă, organizare democratică republicană a statului, independenţă administrativă şi legislativă, libertatea tiparului, învăţămînt naţional, emanciparea şi împroprietărirea clăcaşilor prin despăgubire. Tot în această perioadă s-a format şi primul Guvern Revoluţionar provizoriu, format din : I.H. Rădulescu, Şt. Golescu,, Cristian Tell, N. Pleşoianu şi preotul Radu Şapcă.

La 11 iunie 1848 insurecţia începe şi în Bucureşti. Gheorghe Bibescu, domnul Ţării Româneşti, ştiind că a pierdut sprijinul armatei, semneaza Proclamaţia de la Islaz, care va deveni şi noua constituţie şi recunoaşte noul guvern, format din Nicolae Bălcescu, secretar de stat pentru afaceri externe, Nicolae Golescu, secretar de stat pentru afaceri interne, Gheorghe Magheru, finanţe, Ion Heliade Rădulescu, culte, Ştefan Golescumjustiţie, Constantin Kretulescu, preşedinte al Consiliului Administrativ, C.A. Rosetti, prefectul Poliţiei Capitaleişi Ioan Odobescu şef al Oştirii. A doua zi, rușii au protestat prin consulul lor și au amenințat că vor invada țara. În aceste condiții, două zile mai tîrziu Gheorghe Bibescu abdică şi se retrage în Transilvania. Guvernul provizoriu revoluționar se deplasează întâi la Craiova pentru a înlătura grupul care îl sprijinea pe Bibescu.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

Studenți revoluționari din Moldova și Țara Românească, prezentând la Paris tricolorul românesc cu mențiunile "Dreptate, Frăție" în 1848. Acuarelă de C. Petrescu. - foto: ro.wikipedia.org

Studenți revoluționari din Moldova și Țara Românească, prezentând la Paris tricolorul românesc cu mențiunile “Dreptate, Frăție” în 1848. Acuarelă de C. Petrescu. – foto: ro.wikipedia.org

 

11 iunie 1859 - A murit Metternich, politician austriac (n. 1773)

Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneberg zu Beilstein (n. 15 mai 1773, Koblenz — d. 11 iunie 1859, Viena) a fost un om de stat austriac și unul dintre cei mai importanți diplomați ai timpului său - Portrait of Prince Metternich (1815) by Sir Thomas Lawrence. - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Portrait of Prince Metternich (1815) by Sir Thomas Lawrence. – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneberg zu Beilstein (n. 15 mai 1773, Koblenz — d. 11 iunie 1859, Viena) a fost un om de stat austriac și unul dintre cei mai importanți diplomați ai timpului său. Din 1809 a ocupat funcţia de ministru de externe al Imperiului Austriac. La Congresul de la Viena, a fost principalul negociator şi eminenţa cenuşie a istoricului eveniment in timpul caruia a fost stabilita de catre marile puteri ale timpului configuratia europeana post-napoleoniana pentru urmatoarele decenii. În ultimii ani de domnie ai împăratului Francisc I şi în perioada domniei împăratului Ferdinand I , a fost de facto, conducătorul statului austriac.

 

11 iunie 1864 - S-a născut compozitorul german Richard Strauss (“Simfonia Alpilor”, “Salomeea”, “Femeia fără umbră”); (d. 8 septembrie 1949).

1904 Richard Strauss.jpg

Richard Strauss (n. 11 iunie 1864, München – d. 8 septembrie 1949, Garmisch-Partenkirchen) a fost compozitor și dirijor german, strălucit reprezentant al muzicii cu program. I-a urmat ca dirijor lui Hans von Büllow la conducerea orchestrei din Meiningen. A dirijat la operele din Berlin, München, Viena.[

 

11 iunie 1888 - S-a nascut anarhistul american de origine italiană Bartolomeo Vanzetti. A fost executat in anul 1927.

Black and white photograph of two men in suits and handcuffs, sitting down.

Bartolomeo Vanzetti (left) and Nicola Sacco

Nicola Sacco (n. 22 aprilie 1891 – d. 23 august 1927) și Bartolomeo Vanzetti (n. 11 iunie 1888 – d. 23 august 1927) au fost doi anarhiști americani de origine italiană, arestați în 1927, închiși și executați pe scaunul electric, în Massachusetts.

 

11 iunie 1903 - Regele Serbiei Alexandru I și regina Draga sunt asasinați de membri ai grupării panslaviste Mana Neagra, care urmăreau îndepărtarea Serbiei de sub influența vestică, si orientarea acesteia catre Rusia. Deoarece ofițerii implicați în atentat făceau parte din Regimentul 6 Infanterie, care purta numele „Regimentul Regele Carol al României”, regele Carol I a telegrafiat la Belgrad anunțând că renunță la patronajul onomastic asupra regimentului respectiv.

Le Petit Parisien - May Overthrow.jpg

Asasinarea regelui Alexandru I al Serbiei și a reginei Draga

 

11 iunie 1910 - S-a născut cercetătorul şi oceanograful francez Jacques-Yves Cousteau; (d. iunie 1997).

Jacques-Yves Cousteau.jpg

Jacques-Yves Cousteau în 1976

Jacques-Yves Cousteau (n. 11 iunie, 1910, Saint-André-de-Cubzac, departamentul Gironde, Franța; d. 25 iunie 1997, Paris) a fost un ofițer francez, oceanograf, cercetător, explorator. A fost de asemenea scriitor, fotograf, producător de film, inventator, inovator și explorator al vieții subacvatice, care a devenit cunoscut în întreaga lume în calitate de comandant al navei Calypso.

 

11 iunie 1910 - A fost inaugurat aerodromul de la Chitila. Cu aceasta ocazie, pilotul francez Guillemin, din personalul de specialitate angajat la scoala de pilotaj de la Chitila, a efectuat primul zbor cu avionul deasupra Bucurestiului.

 

11 iunie 1919 - Consiliul Suprem al Conferintei de la Paris comunica delegatiei Romaniei hotararile referitoare la hotarele Romaniei cu Ungaria si cu Iugoslavia. Se recunoaste unirea Romaniei cu Transilvania, Crisana, Maramures si o parte a Banatului.

România Mare - Judeţele din care erau alcătute regiunile tradiționale ale României între 1925 și 1940 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

România Mare – Judeţele din care erau alcătute regiunile tradiționale ale României între 1925 și 1940 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

România Mare (România interbelică, România Întregită) – termenul „România Mare” („România Întregită”) a intrat în uz după Tratatul de la Versailles din 1920, nu ca un concept iredentist sau expansionist, ci ca o stare de fapt obiectivă, în comparație cu dimensiunile geo-politice anterioare. România dintre cele două războaie mondiale a avut extinderea teritorială maximă din istoria sa, 295.641 km2 (în timp ce în prezent extinderea teritorială a României este de 238.391 km2).

România Mare a existat în această formă până în 1940. Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov din 1939 – ultimatumul sovietic de „retrocedare imediată a Basarabiei și a Bucovinei de nord” (26 iunie 1940) și Dictatul de la Viena (30 august 1940) – România a pierdut o treime din țară fără să fi tras un foc de armă. Termenul nu a fost niciodată denumirea oficială a statului român, nefiind înscris în constituție.

 

11 iunie 1925 - Au fost alese membre onorifice ale Academiei Romane scriitoarele Elena Vacarescu si Anne de Noailles, primele femei alese in acest inalt for cultural roman.

Elena Vacarescu.jpg

Elena Văcărescu (n. 21 septembrie 1864 București – d. 17 februarie 1947 Paris) a fost o scriitoare română stabilită în Franța, membră de onoare a Academiei Române, laureată în două rânduri cu premiul Academiei Franceze. A avut o bogată activitate politică și literară la Paris. A avut o idilă cu viitorul rege Ferdinand, relație dezaprobată de regele Carol I și guvern.

Laszlo - Anna de Noailles.jpg

Anna de Noailles (nume de fată Ana Elisabeta Brâncoveanu, n. 15 noiembrie 1876, Paris – d. 30 aprilie 1933, Paris) , a fost o scriitoare și o poetă franceză de origine română, vedetă a saloanelor mondene din Paris la începutul secolului al XX-lea.

 

11 iunie 1933 - Radiodifuziunea Romana a transmis primul meci internationl de fotbal.

 

11 iunie 1937 - Într-un moment cheie al Marii Epurări din Uniunea Sovietică in plin stalinism, opt ofițeri superiori ai Armatei Roșii în frunte cu Mihail Tuhacevski, au fost condamnați la moarte în urma unui proces secret sub acuzatia de spionaj în favoarea Germaniei și executați.

 

11 iunie 1940 - In conditiile declansarii celui de-al doilea razboi mondial, Romania se retrage din Liga Natiunilor (Societatea Natiunilor), organizatie care din 1938 isi continua o existenta pur formala.

Localizarea Societății Națiunilor

Societatea Națiunilor sau Liga Națiunilor a fost o organizație interguvernamentală înființată în urma Conferinței de Pace de la Paris care a pus capăt Primului Război Mondial și precursoarea Organizației Națiunilor Unite. Societatea a fost prima organizație internațională de securitate având obiectivul principal să mențină pacea mondială. În perioada de maximă dezvoltare, între 28 septembrie 1934 și 23 februarie 1935, a avut 58 membri.

Stabilite în Pactul Societății Națiunilor, scopurile principale ale Societății erau prevenirea războiului prin securitate colectivă, dezarmarea, și rezolvarea disputelor internaționale prin negociere și arbitraj. Printre altele erau tratate și probleme precum condițiile de muncă, tratamentul corect a locuitorilor indigeni, traficul de persoane și a drogurilor, comercializarea armelor, sănătatea mondială, prizonierii de război, și protejarea minorităților din Europa.

 

11 iunie 1941 - Acordurile romano-germane de la Munchen si Berchtesgaden. Romania se angajeaza sa participe la razboiul antibolsevic, alaturi de Germania.

Ion Antonescu și Adolf Hitler la München, 10 iunie 1941 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ion Antonescu și Adolf Hitler la München, 10 iunie 1941 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

11 iunie 1946 - A murit Sofia Nadejde, publicista, traducatoare si scriitoare romanca de orientare feminista si marxista; (n.14 septembrie 1856). A fost soția lui Ioan Nadejde și sora pictorului Octav Bancila.

Sofia Nădejde.jpg

Sofia Nădejde (nume de fată: Băncilă, n. 14 septembrie 1856, Botoșani – d. 11 iunie 1946, București) a fost o publicistă, prozatoare și autoare dramatică română. Orientarea sa politică a fost una marxistă, fiind membră a Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România. A fost totodată și o susținătoare a feminismului. A fost soția lui Ioan Nădejde și sora pictorului Octav Băncilă.

 

11 iunie 1948 - A fost adoptată „Legea nr. 119 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi”. 8894 de întreprinderi sunt trecute în proprietatea Statului.

Legea Naționalizării din 1948 se referă la Legea nr.119 din 11 iunie 1948 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi, prin care statul român naționaliza toate resursele solului și subsolului care nu se găseau în proprietatea sa la data intrării în vigoare a constituției Republicii Populare Române din 1948, precum și a întreprinderilor individuale, a societăților de orice fel, asociațiilor particulare industriale, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi și telecomunicații, etc.

Din punct de vedere semantic, termenul de naționalizare a fost folosit voit în mod impropriu de autoritățile comuniste ale vremii, pentru a conferi un caracter propagandistic acțiunii de trecere în proprietatea statului. În realitate, ceea ce s-a întâmplat în comunism a fost o „confiscare”, întrucât nicio compensație materială sau morală nu le-a fost acordată foștilor proprietari.

Legea naționalizării din 1948 din România face parte dintr-o ampla tendință manifestă în primele decenii postbelice pe continent, atât în estul european în curs de sovietizare cât și în vest, unde un important val de naționalizări a avut loc în aproape toate țările care reținuseră modelul economic capitalist: Marea Britanie, Franța, Italia, (Republica Federală) Germania.
cititi mai mult pe www.digi24.ro

 

11 iunie 1948 - Se stabilesc relatii diplomatice intre Romania si Israel, la nivel de legatie. La 17.08.1969, aceste relatii au fost ridicate la nivel de ambasada.

 

11 iunie 1955 - 83 de morți și cel puțin 100 de răniți într-un accident pe circuitul Le Mans, cel mai grav accident din istoria curselor auto. Un Mercedes pilotat de francezul Pierre Levegh s-a lovit de Austinul britanicului Lance Macklin, s-a răsucit în aer și a explodat.

 

11 iunie 1965 - Regina Elisabeta a Marii Britanii le-a conferit celor patru Beatles titlul de “Cavaler al Imperiului Britanic”.

The Beatles a fost unul dintre grupurile a cărui muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie). Ei au avut ca țintă generațiile de tineri rezultate de după al Doilea Război Mondial, în Anglia, SUA, etc. Fără dubiu, "The Beatles" este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock, contorizând peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă. În timp ce inițial au devenit faimoși pentru ceea ce unii au etichetat drept muzică pop, lucrările lor de mai târziu au realizat o combinație de laude atât din partea criticilor cât și din partea ascultătorilor inegalată în secolul XX. În cele din urmă, ei și-au dovedit nu doar talentul de muzicieni, au pășit granița spre cinematografie, și în particular, în cazul lui John Lennon este vorba de activism politic. În 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. În conformitate cu aceeași revistă, muzica inovativă a trupei The Beatles și impactul cultural au ajutat la definirea anilor 1960 - foto: ro.wikipedia.org

The Beatles – foto: ro.wikipedia.org

The Beatles a fost unul dintre grupurile a cărui muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie). Ei au avut ca țintă generațiile de tineri rezultate de după al Doilea Război Mondial, în Anglia, SUA, etc.

Fără dubiu, “The Beatles” este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock, contorizând peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă. În timp ce inițial au devenit faimoși pentru ceea ce unii au etichetat drept muzică pop, lucrările lor de mai târziu au realizat o combinație de laude atât din partea criticilor cât și din partea ascultătorilor inegalată în secolul XX.

În cele din urmă, ei și-au dovedit nu doar talentul de muzicieni, au pășit granița spre cinematografie, și în particular, în cazul lui John Lennon este vorba de activism politic. În 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. În conformitate cu aceeași revistă, muzica inovativă a trupei The Beatles și impactul cultural au ajutat la definirea anilor 1960

 

11 iunie 1978 - Jucătoarea de tenis Virginia Ruzici a câştigat turneul de la Rolland Garos, fiind prima româncă învingătoare la simplu şi la dublu, alături de iugoslava Mima Iansovec.

Virginia Ruzici (n. 31 ianuarie 1955, Câmpia Turzii, Județul Cluj) este o fostă jucătoare profesionistă de tenis, actuală antrenoare, manager și comentator sportiv din România. Originară din Câmpia Turzii, a devenit jucătoare profesionistă în 1975. Virginia Ruzici a câștigat 14 titluri la simplu în cariera sa, incluzând unul de Grand Slam, la Roland Garros (Paris) în 1978. În acea finală, Virginia a învins-o pe câștigătoarea din 1977, Mima Jaušovec, cu scorul de 6-2, 6-2. S-a retras din cariera sportivă în anul 1987, fiind antrenoare de tenis și comentator sportiv. În prezent este managerul jucătoarei românce Simona Halep dar și comentator sportiv la postul Eurosport.

 

11 iunie 1979 - A murit cunoscutul actor american de cinema John Wayne.

John Wayne portrait.jpg

John Wayne (n. 26 mai, 1907, Iowa – d. 11 iunie 1979) a fost un actor american, vedetă a nenumărate western-uri. S-a numit inițial Marion Robert Morrison, dar părinții i-au schimbat numele în Marion Michael Morrison pentru că au dorit ca următorul lor fiu să poarte numele Robert. Numele de scenă John Wayne (de la generalul „Mad Anthony” Wayne) i-a fost dat de regizorul Raoul Walsh, cel care de altfel l-a și descoperit pe Wayne, cu ocazia filmării în 1930 a westernului The Big Trail, în care Wayne juca rolul principal. Prietenii și admiratorii îl numeau însă The Duke, nume dat de vecinii săi din Glendale, California.

În 1969 a câștigat Oscarul pentru rolul său din filmul True Grit. În patru decenii de actorie Wayne a apărut în 250 de filme. Dintre acestea, majoritatea au fost regizate de John Ford, iar cele mai importante filme ale sale au fost She Wore a Yellow Ribbon (1949) și The Quiet Man (1952). John Wayne a fost căsătorit de trei ori și a avut șapte copii și 16 nepoți. În ultimii peste zece ani din viață Wayne s-a luptat cu cancerul, mai întâi la plămâni pentru ca mai apoi decesul să fie provocat de cancer la stomac.

 

11 iunie 1985 - Un ou Fabergé a fost vândut pentru £1.375.00 la New York, Statele Unite

Fabergé egg Rome 05.JPG

The Imperial Coronation Egg, the most famous and iconic of all the Fabergé eggs.

 

Moscow Kremlin Egg.jpg

The Moscow Kremlin egg, 1906.

 

11 iunie 1987 - Doamna de fier”, Margaret Teatcher obtine al treilea mandat de prim ministru al guvernului Marii Britanii, fapt fara precedent in secolul XX.

Margaret Thatcher.png

Margaret Hilda Thatcher, Baroneasă Thatcher, (n. 13 octombrie 1925 – d. 8 aprilie 2013) a fost un om politic britanic, prim-ministru al Regatului Unit între 1979 și 1990. Baroneasa Thatcher a fost singura femeie aleasă în funcția de prim-ministru sau lider al unui partid politic major în Regatul Unit, precum și primul premier britanic ales de trei ori consecutiv (1979, 1983 și 1987), record politic pe care l-a egalat numai Tony Blair în 2005.

A devenit membru al Parlamentului britanic în 1959. Este una dintre cele mai importante personalități politice britanice, mandatul său fiind cel mai lung mandat continuu din istoria politică britanică. Ea este de asemenea una dintre cele mai controversate figuri politice, fiind prima femeie prim-ministru din întreaga istorie a Europei.

 

11 iunie 1992 - S-a desfasurat primul Targ international de carte “Bookarest” organizat la Bucuresti .

 

11 iunie 2001 - Este executat cu o injectie letala teroristul american Timothy McVeigh, declarat vinovat de atentatul cu bomba de la Oklahoma City care s-a soldat cu 168 morts si 674 de raniti in aprilie 1995. A fost la acea data cel mai grav atentat produs pe teritoriul Statelor Unite.

Oklahomacitybombing-DF-ST-98-01356.jpg

The Alfred P. Murrah Federal Building two days after the Oklahoma City bombing

 

11 iunie 2004 - Au loc funeraliile fostului presedinte american Ronald Reagan la Washington National Cathedral.

Ronald Wilson Reagan, cunoscut mai ales ca Ronald Reagan, (n. 6 februarie 1911, Tampico, Illinois - d. 5 iunie 2004, Los Angeles, California) cel de-al patruzecilea președinte al Statelor Unite ale Americii  foto: ro.wikipedia.org

Ronald Reagan
foto: ro.wikipedia.org

Ronald Wilson Reagan, cunoscut mai ales ca Ronald Reagan, (n. 6 februarie 1911, Tampico, Illinois – d. 5 iunie 2004, Los Angeles, California) a fost cel de-al patruzecilea președinte al Statelor Unite ale Americii. Prin politica sa intransigentă în confruntarea cu Uniunea Sovietică în perioada războiului rece, a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea imperiului comunist din răsăritul Europei și la afirmarea Statelor Unite ale Americii ca singura super-putere pentru următoarele două decenii.

 

11 iunie 2004 - Se deschide cea mai mare expozitie de arta “Brancusi”din 1990, la Muzeul Guggenheim din New York.

 

11 iunie 2005 - Jurnalista franceza Florence Aubenas si insotitorul sau, ghidul irakian Hussein Hanoun au fost eliberati dupa 157 de zile de captivitate in Irak.

Florence Aubenas (n. 6 februarie 1961 în Belgia) este o jurnalistă franceză, reporter la cotidianul Libération. Ea a fost ținută ostatică în Irak din 5 ianuarie până în 11 iunie 2005 - Florence Aubenas au Press Club de France, le 14 juin 2005 après sa libération - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Florence Aubenas au Press Club de France, le 14 juin 2005 après sa libération – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Florence Aubenas (n. 6 februarie 1961 în Belgia) este o jurnalistă franceză, reporter la cotidianul Libération. Ea a fost ținută ostatică în Irak din 5 ianuarie până în 11 iunie 2005.

 

11 iunie 2006 - Filmul “A fost sau n-a fost?” în regia lui Corneliu Porumboiu, a câștigat trofeul festivalului „Transilvania”.

 

11 iunie 2008 - Un incendiu a distrus Biserica Evanghelică din Bistrița, monument reprezentativ pentru tranziția de la stilul gotic la cel renascentist în Transilvania.

Égő katedrális.jpg

Incendiul Bisericii Evanghelice din Bistrița

Biserica Evanghelică, aflată în centrul orașului Bistrița, este un monument de arhitectură reprezentativ pentru tranziția de la stilul gotic la cel al Renașterii în Transilvania. Cu o înălțime de 75 m, se află pe locul al 5-lea între bisericile din România. Turnul ei este însă cel mai înalt turn medieval din țară, deoarece singura biserică medievală dintre cele patru care o întrec în înălțime – cea de la Cluj – are turnul din epoca modernă. Biserica Evanghelică din Bistrița este monument istoric.

Biserica Evanghelică Bistriţa3.jpg

Biserica Evanghelică din Bistrița – latura estică

 

11 iunie 2020 - La Ordinea Zilei

 

articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.comro.wikipedia.orgyoutube.com