Articole

Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți (sec. XIV-XV)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

 

Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți

Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți a fost un călugăr râvnitor și episcop de Rădăuți din secolele XIV-XV. Este prăznuit de către Biserica Ortodoxă Română în ziua de 1 iulie.

 

Viața

Sfântul Leontie s-a născut în secolul al XIV-lea, în orașul Rădăuți, din părinți binecredincioși, care i-au dat o educație creștină. El iubea de mic slujbele și rânduielile bisericești, precum și rugăciunea. În anii 1359-1365, când Bogdan I, primul domnitor al Moldovei întemeiază la Rădăuți Mănăstirea Bogdana, cu hramul „Sfântul Nicolae”, Leontie intră în viața călugărească în această mănăstire. Aici a fost tuns în monahism, primind numele de Lavrentie. Mai târziu primește binecuvântarea de a se retrage în sihăstrie în codrii Rădăuților, pe valea Putnei, unde se nevoiau mulți călugări îmbunătățiți, care l-au povățuit pe Lavrentie spre înaintarea în viața duhovnicească.

După o vreme, în jurul chiliei cuviosului încep să se strângă din ce în ce mai mulți ucenici care îi cer lui Lavrentie să îi călăuzească în viața duhovnicească, ca egumen al obștii în creștere. Cuviosul Lavrentie întemeiază atunci un schit – „Schitul Laura” (Lavra) sau, care avea să fie cunoscut și drept „Schitul lui Lavrentie”, prima sihăstrie cunoscută din nordul Moldovei. Construiește o mică biserică din lemn într-o poiană, în jurul căreia avea să se închege noul schit. Potrivit tradiției, la acest schit avea să se retragă mai târziu și Sfântul Daniil Sihastrul, sub povățuirea egumenului Lavrentie.

Domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432) întemeiază în anul 1402 Episcopia Rădăuților, astfel că biserica mănăstirii Bogdana devine catedrală episcopală. Faima cuviosului Lavrentie se răspândise pe-atunci în Moldova, astfel că domnitorul, împreună cu clerul și cu mitropolitul Sucevei îl aleg să urce pe tronul nou-înființatei episcopii. Cuviosul Lavrentie, deși nu își dorea aceasta, primește hotărârea și îl lasă în locul său ca egumen al schitului Laura pe cuviosul Daniil Sihastrul, ucenicul său.

Ca episcop al Rădăuților, Lavrentie a rămas un om al rugăciunii și dragostei de aproapele, făcând milostenie și împărțind sfaturi și cuvinte de mângâiere tuturor. Când, ajuns la bătrânețe, n-a mai putut face față îndatoririlor episcopale, s-a retras din scaun și s-a retras la schitul pe care îl întemeiase, nevoindu-se mai departe în pustnicie. Pentru râvna sa duhovnicească, Cuviosul Lavrentie a ajuns la măsura desăvârșirii, fiind binecuvântat și cu darul înainte-vederii și al vindecărilor.

Cunoscându-și mai dinainte vremea sfârșitului său, cuviosul Lavrentie a cerut să fie tuns în marele și îngerescul chip al schimniciei, primind numele de schimonahul Leontie. Chemându-i la el apoi pe toți frații și ucenicii, și-a luat rămas-bun de la obște, apoi și-a dat cu pace sufletul în mâinile Domnului. A fost înmormântat de ucenicii săi în biserica de lemn a schitului, ctitoria sa.

 

Moaștele

La mormântul cuviosului Leontielui veneau mulți oameni să se închine, iar acolo se săvârșeau și multe vindecări de boli.

Auzind despre aceste vindecări, credincioșii și clerul episcopiei de la Rădăuți au cerut mitropolitului Moldovei binecuvântare ca să strămute sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți în catedrala episcopală. Mitropolitul a încuviințat, astfel că sfintele moaște aduse în catedrala din Rădăuți și așezate în partea dreaptă a naosului. Şi aici veneau zilnic mulți credincioși și primeau vindecare de boli și ajutor în necazuri.

Vestea despre Sfântul Ierarh Leontie se răspândise dincolo de hotarele Moldovei. Astfel, într-o carte din anul 1622 numită Palinodia, scrisă de un teolog ucrainean, ieromonahul Zaharia Kopîstenski, se amintește că moaștele Sfântului se găseau încă în biserica episcopală din Rădăuți.

În anul 1639, orașul Rădăuți a fost jefuit de o ceată de tâlhari veniți de dincolo de hotarele de nord ale Moldovei, aceștia furând, între altele, și racla cu moaștele Sfântului Ierarh Leontie. Moaștele sfântului n-au mai fost găsite multă vreme. O parte din moaștele Sfântului au fost redescoperite ca urmare a unor cercetări arheologice de la sfârșitul secolului trecut.

Apoi, când în anul 1783, Moldova de nord a fost ocupată de trupele austriece, mănăstirea Bogdana a fost desființată, călugării risipiți, iar biserica transformată în biserică de parohie, astfel că, în timp, cultul sfântului Leontie s-a pierdut. Ulterior, și biserica schitului Laura a devenit biserica parohială a satului Laura.

 

Proslăvirea ca sfânt

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1992 să reînvie cultul Sfântului Leontie de la Rădăuți. În același an s-a făcut proslăvirea sa ca sfânt, fiind rânduită ca dată de prăznuire a acestuia ziua de 1 iulie. Moaștele Sfântului Ierarh Leontie, împreună cu cele ale Sfântului Teodosie de la Brazi, au fost puse într-o raclă și reașezate în biserica mănăstirii Bogdana din Rădăuți.

 

Imnografie

Tropar, glasul al 8-lea:

În nevoințe duhovnicești, toată viața ai petrecut-o și primind harul arhieriei, cu smerenie și cu frică de Dumnezeu ai slujit Biserica lui Hristos. Pe Acesta roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe Leontie, să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 3-lea:

Pe ierarhul lui Hristos, vasul cel prea ales al Duhului Sfânt, care cu înțelepciune și smerenie s-a nevoit cu privegherea sihăstriei și cu povățuirea celor încredințați lui pe calea mântuirii, pe Sfântul Ierarh Leontie cu cântări duhovnicești lăudându-l, îl cinstim.

 

Sf. Mc. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Roma (sec. al III-lea d.Hr)

foto preluat de pe altarulcredintei.md
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

 

Cosma și Damian (Roma)

Sfinții mucenici doctori fără de arginți și făcători de minuni Cosma și Damian au trăit la Roma, în secolul al III-lea și au mucenicit în timpul împăratului roman Carinus (283-284). Prăznuirea lor în Biserica Ortodoxă se face pe data de 1 iulie.

Nu trebuie confundați cu sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Asia Mică (pomeniți pe 1 noiembrie) și nici cu sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Arabia (pomeniți pe 17 octombrie).

Sf. Mc. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Roma (sec. al III-lea d.Hr) - foto p-reluat de pe doxologia.ro

Sf. Mc. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Roma (sec. al III-lea d.Hr) – foto p-reluat de pe doxologia.ro

 

Viața

Crescuți de părinții lor în credința creștină, Cosma și Damian au dus vieți curate și virtuoase, și așa s-au învrednicit a primi de la Dumnezeu darul vindecărilor. Cunoscând cei doi frați de unde vine darul, nu luau nicio plată pentru vindecările pe care le făceau; și având multă bunătate și iubire de oameni, au adus pe mulți la credința în Hristos. Adeseori spuneau celui bolnav: „Nu cu puterea noastră te vindecăm, ci cu puterea lui Hristos, adevăratul Dumnezeu. Crezi deci în Dânsul și vei fi vindecat”. Pentru că nu acceptau niciun fel de plată pentru vindecările pe care le făceau, cei doi frați au fost numiți „doctori fără de arginți”.

Viața lor de slujire a celor din jur și marea lor influență spirituală asupra poporului au adus pe mulți în Biserică, atrăgând însă și atenția autorităților romane, care au trimis soldați care să-i aresteze pe cei doi frați. Auzindu-se aceasta, creștinii locali i-au convins pe sfinții Cosma și Damian să se ascundă pentru o vreme, ajutând-i astfel să scape pentru o perioadă. Însă, neputând găsi frații, soldații au arestat în locul altor creștini din zona în care trăiau sfinții. Atunci sfinții Cosma și Damian au ieșit din ascunzătoare și s-au predat soldaților, cerându-i să elibereze pe cei care au fost arestați din cauza lor.

Cei doi frați, Cosma și Damian, sfinții au fost închiși la Roma și judecați. Înaintea împăratului roman (Marcus Aurelius Carinus, 282-284) și a judecătorului, ei au mărturisit deschis credința în Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume pentru a salva omenirea și pentru a răscumpăra lumea de păcat și au refuzat cu hotărâre să ofere jertfe zeilor păgâni.

Ei au spus: „Noi nu am făcut rău nimănui, nu suntem implicați în magia sau vrăjitoria de care ne acuzați. Noi îi tratăm pe cei infirmi prin puterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu primim nicio plată pentru a acorda ajutor bolnavilor, pentru că Domnul nostru le-a poruncit ucenicilor săi: «în dar ați luat, în dar să dați» (Matei 10:8)”.

Totuși, împăratul Carinus a continuat cu pretențiile sale de a se aduce jertfe zeilor păgâni. După rugăciunea fraților sfinți, întărită de puterea harului, Dumnezeu l-a lovit brusc pe Carinus, orbindu-l, pentru ca și el să simtă puterea atotputernică a Domnului, care nu iartă blasfemia împotriva Duhului Sfânt (Matei 12:31). Poporul, văzând această minune, a strigat:

Mare este Dumnezeul creștin! Nu există alt Dumnezeu decât El!” Mulți dintre cei care credeau i-au că au rugat pe cei doi frați să-l vindece pe împărat și chiar acesta le-a cerut sfinților frați să continue convertirea la adevăratul Dumnezeu, Hristos Mântuitorul, astfel încât sfinții l-au vindecat. După aceasta, sfinții Cosma și Damian au fost eliberați în mod onorabil și, încă o dată, s-au dedicat tratării bolnavilor.

Dar, ceea ce nu a putut face ura păgânilor și asprimea autorităților romane, s-a realizat datorită invidiei, una dintre cele mai puternice pasiuni ale naturii umane păcătoase. Un medic mai vechi, cu care frații sfinți studiaseră arta medicinei, a devenit invidios pe faima acestora. Condus de nebunia invidiei și a răutății, el i-a chemat pe cei doi frați, care fuseseră cei mai buni studenți ai săi, propunându-le să meargă împreună pentru a strânge diverse plante medicinale.

Mergând departe, în munți, el i-a ucis și le-a aruncat trupurile într-un râu. Astfel, acești frați sfinți, doctorii fără de arginți Cosma și Damian, și-au încheiat călătoria pământească ca martiri. Deși și-au dedicat viața servirii creștinești a semenilor lor și au scăpat de închisoarea și sabia romană, ei au fost uciși mișelește chiar de către profesorul lor.

Domnul îi glorifică pe cei care și-au dat viața pentru credința creștină. Acum, prin rugăciunile sfinților martiri Cosma și Damian, Dumnezeu aduce vindecare tuturor celor care prin credință și rugăciune recurg la mijlocirea lor cerească.

 

Imnografie

Tropar (Glas 8)

Sfinților cei fără de arginți și de minuni făcătorilor, cercetați neputințele noastre. Și ca unii care în dar ați luat, în dar dați-ne nouă.

Condac (Glas 2)

Cei ce ați primit harul tămăduirilor, dați sănătate celor ce sunt întru nevoi, măriților, doctori care sunteți făcători de minuni și cu cercetarea voastră, surpați semețiile vrăjmașilor, tămăduind lumea cu minunile.

 

cititi mai mult despre Sf. Mc. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Roma si pe: basilica.ro; doxologia.ro; ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

Evenimentele Zilei de 1 iulie în Istorie

Soldați britanici în tranșee la Ovillers-la-Boisselle, pe drumul Albert–Bapaume în timpul Bătăliei de pe Somme

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

Iulie – Cuptor (31 de zile – ziua are 14 ore, noaptea 10 ore) – Iulie sau Cuptor este a șaptea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. Iulie începe (astrologic) cu soarele în semnul Racului și sfârșește în semnul Leului. Din punct de vedere astronomic, luna iulie începe cu soarele în constelația Gemenilor și se sfârșește cu soarele în constelația Racului.

Numele lunii iulie vine de la Iulius Cezar care s-a născut în această lună. Înainte, luna iulie se numea în latină Quintilis pentru că era a cincea lună în calendarul roman, calendar care începea cu luna martie. Grecii numeau luna iulie Hekatombaion. În România, luna iulie, popular, se numește Cuptor. Iulie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Aprilie în fiecare an și în anii bisecți ca Ianuarie.

I.L.Caragiale spunea în Calendar despre luna iulie: Căldura crește: 45 grade. Primăria ia măsuri, ca stropitorii stradelor să administreze trecătorilor asudați câte o dușe rece. Pentru aceasta se va mai adăogi la biletul cel galben încă vreo câteva zecimi comunale.

 

1 iulie este a 182-a zi a calendarului gregorian și a 183-a zi în anii bisecți.

 

Sărbătorile Zilei de 1 iulie

(BOR) ✝) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți și făcători de minuni, Cosma și Damian, cei din Roma

Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți a fost un călugăr râvnitor și episcop de Rădăuți din secolele XIV-XV. Este prăznuit de către Biserica Ortodoxă Română în ziua de 1 iulie - foto: doxologia.ro

Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți a fost un călugăr râvnitor și episcop de Rădăuți din secolele XIV-XV - foto: doxologia.ro

 

(BRU) Ss. Cosma și Damian, medici taumaturgi, fără plată, martiri († 303)

Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți și făcători de minuni, Cosma și Damian, cei din Roma. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 1 iulie - foto: doxologia.ro

Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți și făcători de minuni, Cosma și Damian, cei din Roma - foto: doxologia.ro

 

(BRC) Sf. Gal, episcop

 

România – Ziua Justiţiei - Instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 364/1994, Ziua Justiţiei se organizează anual, în prima duminică a lunii iulie, Ministerul Justiţiei şi autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene acordând sprijin în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de acest eveniment.

 

România – Ziua Muzicilor Militare - Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de “miliţii” ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel “ostaşii muzicanţi” (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din “1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari”).

Canada – Înființarea Confederației Canadiene (1867)

Rwanda – Independența față de Belgia (1962)

Burundi – Proclamarea independenței de stat (1962)

Somalia – Independența față de Regatul Unit și Italia (1960)

 

Astăzi în istorie pentru 1 iulie

 

Evenimentele Zilei de 1 iulie în Istorie:

- 1-3 iulie 1863 – Bătălia de la Gettysburg;

-1 iulie 1916 – Bătălia de pe Somme;

- 1-3 iulie 1940 – Incidentul armat de la Vicovu de Sus;

- 1–27 iulie 1942 – Prima Bătalie de la El Alamein;

- 1-22 iulie 1944 – Acordul de la Bretton Woods;

- 1 iulie 1991 – Încetarea Tratatului de la Varșovia;

- 1 iulie 1996 – În Australia a fost autorizată eutanasierea;

- 1 iulie – 1 septembrie 2018 – Marșul Centenarului

 

1 iulie 552 - Are loc Bătălia de Taginae (cunoscuta si sub numele de Bătălia de la Busta Gallorum).

Forțele Imperiului Bizantin conduse de generalul Narses , distrug armata ostrogota din Italia si deschid calea pentru recucerirea bizantină Peninsulei Italiene, care a avut loc în timpul domniei imparatului Iustinian. În timpul luptelor regele ostrogotilor,Totila, este ranit mortal. Generalul Narses (n. cca 478 la Roma — d. 573 ) a fost un general bizantin eunuc de origine armeana . În 533 l-a salvat pe împăratul Justinian , înăbușind în sânge puternica rascoala Nika. În 554 obține victoria de la Casilino și aduce aproape întreaga Italie sub control bizantin.

 

1 iulie 1506 - S-a născut Ludovic al II-lea al Ungariei și Boemiei (d.29 august la Mohacs, in timpul bataliei cu turcii). A fost ultimul rege din dinastia Iagello, căzut in lupta la vârsta de 20 de ani după care turcii victorioși au ocupat centrul statului ungar de atunci , administrându-l ca raia turcească, timp de aprox. 150 de ani.

 

1 iulie 1569 - Regatul Poloniei şi Marele Ducat al Lituaniei au semnat actul Uniunii de la Lublin, prin care cele doua state se uneau, formând Uniunea Polono-Lituanian, numită în mod oficial „Republica celor două națiuni” ori „Federația celor două națiuni„, o federatie monarhica formată de Regatul Poloniei si Marele Ducat al Lituaniei , care a existat până la ultima impartire a Poloniei din anul 1795. Statul stăpânea nu numai teritoriile care sunt acum parți ale Poloniei și Lituaniei, dar și întregul teritoriu al Belarusului și părți din Ucraina si Letonia dar și teritoriul vestic rusesc care astăzi este regiunea Smolensk.

 

1 iulie 1646 - S-a născut Gottfried Wilhelm Leibniz, filosof, matematician şi fizician german; ( d.1716).

Gottfried Wilhelm von Leibniz.jpg

Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz (n. 1 iulie 1646, Leipzig, d. 14 noiembrie 1716, Hanovra) a fost un filozof și matematician german, unul din cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de al XVIII-lea, unul din întemeietorii iluminismului german. În matematică, Leibniz a introdus termenul de “funcție” (1694), pe care l-a folosit pentru a descrie o cantitate dependentă de o curbă. Alături de Newton, Leibniz este considerat fondatorul analizei matematice moderne.

 

1 iulie 1770 - Cometa Lexell, descoperită de astronomul Charles Messier, trece la doar 0,015 unităţi astronomice (2,2 milioane kilometri) de Pământ, cel mai aproape dintre toate cometele observate de-a lungul istoriei.

Charles Messier, descoperitorul Cometei Lexell (n. 26 iunie 1730, Badonviller, Meurthe-et-Moselle, Lorena – d. 12 aprilie 1817, Paris) a fost un astronom francez - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Charles Messier, descoperitorul Cometei Lexell (n. 26 iunie 1730, Badonviller, Meurthe-et-Moselle, Lorena – d. 12 aprilie 1817, Paris) a fost un astronom francez – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

D/ 1770 L1 (Lexell), mai cunoscută sub denumirea de cometa Lexell, este o cometă care a fost descoperită de către astronomul francez Charles Messier la data de 14 iunie 1770. Această cometă îi poartă numele matematicianului ruso-suedez Anders Johan Lexell care i-a determinat precis orbita. Este una dintre cele patru comete care nu poartă numele descoperitorilor; celelalte trei sunt cometa Halley, cometa Encke şi cometa Crommelin.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1804  S-a născut scriitoarea franceză (Amantine Aurore Lucile Dupin), Georges Sand: (m. 8 iun. 1876).

Amantine (sau "Amandine") Lucile Aurore Dupin, mai târziu Baroană (franceză baronne) Dudevant (1 iulie 1804 – 8 iunie 1876), cel mai bine cunoscută sub pseudonimul său literar George Sand, scriitoare și feministă franceză ( fotografie de Nadar, 1864) - foto - ro.wikipedia.org

George Sand (fotografie de Nadar, 1864) – foto – ro.wikipedia.org

Amantine (sau “Amandine”) Lucile Aurore Dupin, mai târziu Baroană Dudevant (1 iulie 1804 – 8 iunie 1876), cel mai bine cunoscută sub pseudonimul său literar George Sand (franceză ʒɔʁʒ sɑ̃d), a fost o scriitoare și feministă franceză.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1822 - Este abolit regimul fanariot si sunt restabilite domniile pamantene in Moldova si Tara Romaneasca. Rolul activ jucat de domnitorii fanarioţi în revoltele grecilor de după 1820 şi haosul provocat de mişcarea Filikí Eteria în Moldova şi Muntenia, ca şi răscoala condusă de Tudor Vladimirescu în 1821, au dus la încetarea numirii de domnitori din rîndul membrilor familiilor fanariote în ambele principate româneşti. În primăvara lui 1822, de la Bucureşti şi Iaşi au fost trimise delegaţii pentru a cere Înaltei Porţi domni pămînteni (naţionali). Din aceste delegaţii au făcut parte printre alţii: Ioan Sandu Sturdza, un coborîtor al lui Vlad Ţepeş, Grigorie Dimitrie Ghica, nepot de frate al decapitatului Grigore Alexandru Ghica al Moldovei şi vornicul Iordache Rîşcanu, viitor membru în divanul domnesc al Moldovei. Această acţiune a adus în Moldova, după lunga perioadă fanariotă, din nou un domn pămîntean în persoana lui Ioan Sandu Sturdza şi în Muntenia pe Grigore al IV-lea Ghica (Grigore Dimitrie Ghica).

Grigore al IV-lea Ghica sau Grigore Dimitrie Ghica (n. 30 iunie 1755 - 29 aprilie 1834) a fost domnitor al Țării Românești (30 iunie 1822 - 29 aprilie 1828) - foto: ro.wikipedia.org

Grigore al IV-lea Ghica – foto: ro.wikipedia.org

Deşi înfrîntă prin intervenţia armatelor otomane, Revoluţia din 1821 a lui Tudor Vladimirescu a reuşit să determine sfîrşitul epocii fanariote prin restabilirea domniilor pămîntene, lucru care a dus la înlăturarea gravelor prejudicii aduse de Poartă statutului de autonomie a celor două Ţări Române. Totodată, revoluţia a consolidat ceea ce Nicolae Bălcescu va denumi mai tîrziu ca fiind „Partida Naţională”. Domniile lui Ioniţă Sandu Sturdza în Moldova şi a lui Grigore al IV-lea Ghica în Muntenia au fost primele domnii pămîntene după o lungă perioadă a domniilor fanariote în Muntenia şi Moldova.

Ioan Sturdza (Ioan Sandu Sturdza sau Ioniță Sandu Sturdza; n. 1762 - d. Paris, 2 februarie 1842) a fost domn al Moldovei în perioada 21 iunie 1822 - 5 mai 1828. Se trăgea dintr-o veche familie boierească. A fost numit de turci, la cererea boierilor mici din țară, împotriva voinței boierilor emigrați în timpul ocupației turcești și după revoluția lui Tudor Vladimirescu, care cereau conducera țării pentru ei. Intențiile bune ale lui Sturdza au fost multă vreme paralizate de acțiunile acestora. Abia în 1826, după Convenția de la Cetatea Albă (Akkerman), care reglementa din nou raportul Principatelor Române față de Rusia și Turcia, s-au reîntors zgomotoși în țară. Împăcarea lor cu domnul a costat mult Moldova, pe lângă multe alte favoruri, s-au făcut scutiri de dări și de la armată. Cu toate aceste evenimente, s-au făcut și îmbunătățiri. S-a deschis o școală superioară la Trei Ierarhi, numirea în funcții a fost condiționată de pregătire și nu de rang, s-a sechestrat în folosul statului o parte a averilor mănăstirești. Deși rușii au luat apărarea călugărilor și au impus restituirea averilor, ele au rămas totuși sub controlul domnitorului. Odată cu războiul ruso-turc (1828-1829), rușii au intrat din nou în Țările Române, iar Sturdza a fost dus în Basarabia. A murit în 1842 în Moldova, fără a avea o funcție în stat în acel moment și a fost înmormântat în Biserica Bărboi din Iași. A fost căsătorit cu Ecaterina Rosetti-Roznovanu - foto: ro.wikipedia.org

Ioan Sturdza - foto: ro.wikipedia.org

Perioada domniilor pămîntene (naţionale) a constituit tranziţia spre organizarea modernă a societăţii, dar atît Grigore D. Ghica în Muntenia, cît şi Ioan Sandu Sturdza în Moldova, nu au avut nici răgazul, nici mijloacele necesare, pentru a profita de un climat de stabilitate politică, de ordine pentru a realiza reformele menite să reînnoiască structurile societăţii, să reformeze instituţiile statului, prin măsuri administrative ei reuşind doar să diminueze abuzurile. Este adevărat, că împrejurările au fost deosebit de vitrege pentru cei doi domni români, dar şi propria lor capacitate şi voinţă nu le-au permis să realizeze schimbări calitative în viaţa celor două principate. Perioada domniilor pămîntene a fost însă în scurt timp întreruptă de ocupaţia militară rusă din timpul războiului ruso-turc din 1828-1829 şi de perioada de dominaţie ţaristă care a urmat.

 

1 iulie 1839 - A murit Mahmud al II-lea al Imperiului Otoman (n. 1785)

Mahmud al II-lea (n. 20 iulie 1785 – d. 1 iulie 1839) a domnit ca sultan al Imperiului Otoman din 1808 şi până la moartea sa în 1839 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Mahmud al II-lea – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Mahmud al II-lea (n. 20 iulie 1785 – d. 1 iulie 1839) a domnit ca sultan al Imperiului Otoman din 1808 şi până la moartea sa în 1839. S-a născut la palatul Topkapi, din Constantinopol, fiind fiul sultanului Abdulhamid I. Domnia sa a rămas în istorie mai ales datorită largilor reforme administrative, fiscale şi militare întreprinse, care au culminat cu Decretul Tanzimatului (Reorganizării) aplicat de fiii săi Abdülmecid I şi Abdülaziz I. Mama lui era Valide Naksh-i-Dil Haseki (despre care s-a zvonit că ar fi verişoară cu soţia lui Napoleon, Josephine). In 1812 solul său a cedat Basarabia dintre Prut şi Nistru ,deoarece turcii pierdură războiul cu ruşii 1806 – 1812.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1862 - Prinţesa Alice a Regatului Unit, a doua fiică a reginei Victoria, s-a căsătorit cu Prinţul Ludovic de Hesse, viitorul Ludovic al IV-lea, Mare Duce de Hesse.

Alice şi Louis împreună cu copiii lor: Maria în braţele Marelui Duce şi, de la dtânga la dreapta, Ella, Ernie, Alix, Irene şi Victoria - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Alice şi Louis împreună cu copiii lor: Maria în braţele Marelui Duce şi, de la dtânga la dreapta, Ella, Ernie, Alix, Irene şi Victoria – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Prinţesa Alice (Alice Maud Mary; 25 aprilie 1843 – 14 decembrie 1878) a fost membru al familiei regale britanice, al treilea copil şi a doua fiică a reginei Victoria. Ca soţie a lui Ludovic al IV-lea, Mare Duce de Hesse ea a fost Mare Ducesă de Hesse.

Prinţesa Alice a fost străbunica Prinţului Filip, Duce de Edinburgh, soţul reginei Elisabeta a II-a. De asemenea, a fost mama Alexandrei Feodorovna (Alix de Hesse), soţia ultimului Ţar al Rusiei, Nicolae al II-lea.

Alice s-a logodit cu Prinţul Louis de Hesse la 30 aprilie 1861, în urma consimţământului reginei. Regina l-a convins pe primul ministru, Lordul Palmerston, să voteze o zestre pentru Alice de 30.000 £. Deşi suma a fost considerată generoasă la acel timp, Prinţul Albert a remarcat că “ea nu va putea realiza mare lucru cu ea” în micuţul Hesse în comparaţie cu bogăţia surorii ei mai mari Victoria. În plus, viitoarea casă a cuplului din Darmstadt era incertă. Deşi regina Victoria se aştepta să se construiască un palat nou, oamenii din Darmstadt nu au vrut să facă această cheltuială. Alice a devenit nepopulară în Darmstadt înainte ca ea să ajungă acolo.

Între logodnă şi nuntă, tatăl Alicei a murit la 14 decembrie 1861. În ciuda doliului, regina a ordonat ca planurile pentru nuntă să continue. La 1 iulie 1862, Prinţesa Alice s-a căsătorit cu Prinţul german, Louis de Hesse şi de Rin, fiul Prinţului Karl de Hesse şi de Rin şi nepotul lui Louis al III-lea, Mare Duce de Hesse la Casa Osborne din Isle of Wight. Alice a fost condusă la altar de fratele mai mare al lui Albert, Ernest al II-lea, Duce de Saxa-Coburg şi Gotha şi a fost flancată de patru domnişoare de onoare: surorile ei mai mici Prinţesele Helena, Louise şi Beatrice, şi de sora lui Louis, Prinţesa Anna. Pentru ceremonie, Alice a purtat o rochie albă, cu un văl de dantelă Honiton, dar a fost obligată să poarte haine negre de doliu înainte şi după ceremonie.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1863 – A început Bătălia de la Gettysburg din timpul războiul civil american.

Bătălia de la Gettysburg (1 - 3 iulie 1863) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Gettysburg (1 – 3 iulie 1863) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Gettysburg a fost o bătălie purtată pe teritoriul statului Pennsylvania, în nord-estul Statelor Unite ale Americii, făcând parte din Războiului Civil American. Bătălia a avut loc în intervalul 1 iulie – 3 iulie 1863, combatanții și comandanții fiind Statele Unite ale Americii (George Gordon Meade) și Statele Confederate ale Americii (Robert Edward Lee). Bătălia s-a încheiat cu victoria Statelor Unite ale Americii.

Bătălia de la Gettysburg, din Pennsylvania, a fost cea mai mare bătălie din Războiul Civil American , precum și cea mai mare bătălie purtata vreodată în America de Nord, care a implicat aproximativ 85000 oameni în armata Uniunii de pe Potomac, la conducerea generalului-maior, George Gordon Meade și aproximativ 75.000 militari în Armata Confederației din Virginia de Nord, comandată de generalul Robert Edward Lee. Victimele la Gettysburg au totalizat 23,049 militari pentru Uniune (3155 morți, răniți 14529, 5365 dispăruți). Pierderile confederate au fost de 28063 militari (3903 18,735 morți, răniți, dispăruți și 5425), mai mult de o treime din armata lui Lee.

Aceste pierderi în mare parte de neînlocuit a armatei Sudului, combinate cu predarea Confederației la Vicksburg, Mississippi, pe 4 iulie, a marcat ceea ce este în general considerată ca un punct de cotitură în Războiul Civil, deși conflictul va continua pentru încă doi ani și mai multe lupte importante: Chickamauga, Tribunalul Spotsylvania, Mononacy, Nashville, etc.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.orgen.wikipedia.org

 

1 iulie 1867 - A intrat în vigoare Legea Americii de Nord Britanice, prin care Provincia Canada, New Brunswick și Nova Scotia erau comasate formând dominionul federal al Canadei.

 

1 iulie 1872 - S-a născut aviatorul francez Louis Bleriot, primul care a reuşit traversarea Canalului Mânecii; (m. 2 aug. 1936).

Louis Bleriot.jpg

Louis Blériot (1 iulie 1872 – 2 august 1936) a fost un aviator francez, inventator și inginer. În 1909, el a efectuat primul zbor complet deasupra unei întinderi mari de apă într-un aparat mai greu decât aerul, când a traversat Canalul Mânecii. Pentru această realizare el a primit un premiu de 1000 lire (5.000 dolari; SUA 1910). El este considerat prima persoană care a construit un monoplan funcțional. Blériot a fost un pionier al acrobațiilor aeriene.

 

1 iulie 1878 - S–a încheiat Congresul de pace de la Berlin. Prin Tratatul de pace s–au recunoscut independenţa României şi drepturile ei asupra Dobrogei. Judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail, din sudul Basarabiei, aflate în componenţa României, sunt reîncorporate Imperiului Ţarist.

Tratatul de la Berlin (13 iunie S.V. 1 iunie–13 iulie S.V. 1 iulie 1878) a fost tratatul internațional care a pus capăt Războiului Ruso-Turc din anii 1877–1878. El avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și a reduce astfel influența obținută prin aceasta de Imperiul Rus în Balcani. Prin acest tratat semnat în urma Conferinței de la Berlin s-a recunoscut de jure independența României, Serbiei și Muntenegrului - in imagine,  Anton von Werner, Congress of Berlin (1881): Final meeting at the Reich Chancellery on 13 July 1878, Bismarck between Gyula Andrássy and Pyotr Shuvalov, on the left Alajos Károlyi, Alexander Gorchakov and Benjamin Disraeli -  foto: ro.wikipedia.org

Tratatul de la Berlin (13 iunie S.V. 1 iunie–13 iulie S.V. 1 iulie 1878)  in imagine, Anton von Werner, Congress of Berlin (1881): Final meeting at the Reich Chancellery on 13 July 1878, Bismarck between Gyula Andrássy and Pyotr Shuvalov, on the left Alajos Károlyi, Alexander Gorchakov and Benjamin Disraeli - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Tratatul de la Berlin (13 iunie S.V. 1 iunie–13 iulie S.V. 1 iulie 1878) a fost tratatul internaţional care a pus capăt Războiului Ruso-Turc din anii 1877–1878. El avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano şi a reduce astfel influenţa obţinută prin aceasta de Imperiul Rus în Balcani. Prin acest tratat semnat în urma Conferinţei de la Berlin s-a recunoscut de jure independenţa României, Serbiei şi Muntenegrului.

 

1 iulie 1881 - A apărut, la Iaşi, revista “Contemporanul”.

 

1 iulie 1891 - A murit Mihail Kogalniceanu, om politic, istoric, scriitor si publicist roman, orator aprecia;(n. 1817).

Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817, Iași – d. 1 iulie 1891, Paris) a fost un om politic de orientare liberală, avocat, istoric și publicist român originar din Moldova, care a devenit prim-ministru al României la 11 octombrie 1863, după Unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, și mai târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I. A fost de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol. A fost unul dintre cei mai influenți intelectuali români ai generației sale (situându-se pe curentul moderat al liberalismului). Fiind un liberal moderat, și-a început cariera politică în calitate de colaborator al prințului Mihail Sturdza, în același timp ocupând funcția de director al Teatrului Național din Iași și a publicat multe opere împreună cu poetul Vasile Alecsandri și activistul Ion Ghica - foto: ro.wikipedia.org

Mihail Kogălniceanu – foto: ro.wikipedia.org

Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817, Iași – d. 1 iulie 1891, Paris) a fost un om politic de orientare liberală, avocat, istoric și publicist român originar din Moldova, care a devenit prim-ministru al României la 11 octombrie 1863, după Unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, și mai târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I. A fost de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol. A fost unul dintre cei mai influenți intelectuali români ai generației sale (situându-se pe curentul moderat al liberalismului). Fiind un liberal moderat, și-a început cariera politică în calitate de colaborator al prințului Mihail Sturdza, în același timp ocupând funcția de director al Teatrului Național din Iași și a publicat multe opere împreună cu poetul Vasile Alecsandri și activistul Ion Ghica.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1902 - A apărut, la Budapesta, apoi la Sibiu, revista literară romaneasca ”Luceafărul”, care a lansat doi dintre cei mai reputaţi scriitori de la începutul secolului: Octavian Goga şi Ion Agârbiceanu.

 

1 iulie 1903 - Începe prima ediţie a Turului Franţei.

Turul Franței - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Turul Franței - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Turul Franței (franceză Le Tour de France) este o competiție ciclistă anuală ce se desfășoară în Franța și în țările din jurul ei. Organizată pentru prima dată în anul 1903, acoperă o lungime totală de peste 3.600 km și se întinde pe durata a trei săptămâni. Datorită prestigiului pe care l-a căpătat de-a lungul timpului, competiția atrage la start cicliști și echipe din întreaga lume. Ea este împărțită pe segmente zilnice, denumite etape. La finalul celor trei săptămâni, pentru fiecare concurent în parte se cumulează timpii obținuți în fiecare etapă pentru a se determina câștigătorul competiției. În fiecare zi, sportivul cu cel mai mic timp acumulat după sfârșitul zilei precedente îmbracă tricoul galben de lider al clasamentului general. Traseul competiției se modifică în fiecare an, dar ea se încheie întotdeauna la Paris. Începând cu anul 1975, ultima etapă se desfășoară de-a lungul bulevardului Champs-Élysées.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1916 - În prima zi a Bătăliei de pe Somme, 19.000 soldați ai armatei engleze sunt uciși, iar 40.000 sunt răniți

Soldați britanici în tranșee la Ovillers-la-Boisselle, pe drumul Albert–Bapaume în timpul Bătăliei de pe Somme - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Soldați britanici în tranșee la Ovillers-la-Boisselle, pe drumul Albert–Bapaume în timpul Bătăliei de pe Somme – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de pe Somme din 1916 a fost una dintre cele mai lungi și mai sângeroase din Primul Război Mondial, cu mai mult de un milion de morți în ambele părți. Forțele britanice și franceze au încercat să rupă liniile germane pe un front de 40 km la nordul și sudul râului Somme, în nordul Franței. Principalul scop al acestei lupte era ca germanii să aducă trupe de la Verdun; totuși, pierderile din Somme au terminat fiind superioare celor de la Verdun.

 

1 iulie 1916 - S-a născut Olivia de Havilland, actriţă americană

Olivia Mary de Havilland (n. 1 iulie 1916, Tokyo, Japonia) este o mare actriță de film, câștigătoare a premiului Oscar pentru „Cea mai bună actriță” în 1947 și 1950 - Film still of de Havilland, circa 1945 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Film still of de Havilland, circa 1945 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Olivia Mary de Havilland (n. 1916) este o mare actriţă de film, câştigătoare a premiului Oscar pentru „Cea mai bună actriţă” în 1947 şi 1950. S-a născut în Japonia din părinţi britanici, iar din 1941 este cetăţeană a Statelor Unite ale Americii.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

1 iulie 1920 - Se înfiinţează, la Sibiu, in Romania, Şcoala militară de ofiţeri activi de infanterie (inaugurată la 19 decembrie), în prezent Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.

 

1 iulie 1916 - S-a născut in Japonia, actrița britanica Olivia de Havilland, câștigătoare a premiului Oscar pentru „Cea mai bună actriță” în 1947 și 1950. Din 1941 a primit cetațenia americana.

 

1 iulie 1921 - În conformitate cu agenţia de ştiri Xinhua la Shanghai a fodt fondat Partidul Comunist Chinez.

Partidul Comunist al Chinei (numele oficial), cunoscut mai ales ca Partidul Comunist Chinez, este partidul de guvernământ din Republica Populară Chineză. Partidul a fost înfiinţat în 1921, a luptat împotriva Kuomintangul în timpul războiul civil din China, care s-a încheiat cu victoria comuniştilor în revoluţia chineză. Cu peste 70 de milioane de membri, (5% din populaţia totală a Chinei), PCC este cel mai mare partid politic din lume.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1923 - Autoritatile din Canada adopta Legea de excludere a chinezilor din aceasta tara. Populaţia de etnie chineza din Canada a crescut de la 17,043 persoane în 1901 la 36.924 persoane în 1921. De-a lungul acestei perioade, locuitorii albi din British Columbia au cerut expulzarea lor in China. Intre 1880 si 1885, in timpul constructiei caii ferate canadiene care lega coasta Atlanticului de cea a Pacificului, autoritatile au admis cresterea emigratiei chineze , pentru ca guvernul federal avea nevoie de mana de lucru ieftina pentru muncile grele si periculoase,refuzate in general de localnici. Aceasta masura a condus la agitatii sociale si rasism generate de teama canadienilor, ca orientalii le vor ocupa locurile de munca. Legea a fost abrogata pe 14 mai 1947.

 

1 iulie 1925 - António Maria da Silva este numit pentru a treia oară prim-ministru al Portugaliei.

Antonio Maria da Silva.jpg

 

1 iulie 1926 - S-a nascut Gheorghe Ursu, disident anticomunist. (d. 1985)

Gheorghe Ursu (n. 1 iulie 1926, Soroca, Basarabia - d. 17 noiembrie 1985, torturat la penitenciarul din Calea Rahovei, București) a fost un inginer constructor, poet, scriitor și disident. A fost arestat în urma denunțului unei colege de serviciu, care a intrat în posesia jurnalului său intim, jurnal confiscat ulterior de Securitate. A murit din cauza bătăilor primite în timpul detenției - foto Fundatția Gheorghe Ursu, preluat de pe www.ziare.com

Gheorghe Ursu – foto Fundatția Gheorghe Ursu, preluat de pe www.ziare.com

Gheorghe Ursu (n. 1 iulie 1926, Soroca, Basarabia – d. 17 noiembrie 1985, torturat la penitenciarul din Calea Rahovei, București) a fost un inginer constructor, poet, scriitor și disident. A fost arestat în urma denunțului unei colege de serviciu, care a intrat în posesia jurnalului său intim, jurnal confiscat ulterior de Securitate. A murit din cauza bătăilor primite în timpul detenției.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.orggh-ursu.ong.ro

 

1 iulie 1931 - S-a născut in Franta populara actrita si dansatoare Leslie Caron (tatal era francez , iar mama americana) . A fost descoperita de marele dansator si actor american de cinema, Gene Kelly, cu care a turnat impreuna filmul de succes “Un american la Paris”, in regia lui Vincente Minelli. (1951).

 

1 iulie 1933 - S-a născut medicul neurochirurg Leon Dănăilă, considerat unul dintre cei mai buni neurochirurgi din Europa, membru titular al Academiei Române din 2004.

Leon Dănăilă (n. 1 iulie 1933, Darabani, Botoşani) este medic specialist neurochirurg la Spitalul "Gh. Marinescu" din Bucureşti. El a fost ales ca membru corespondent al Academiei Române (la 24 octombrie 1997) şi apoi membru titular al acesteia (din 20 decembrie 2004) - foto: cronicasatului.ro

Leon Dănăilă – foto: cronicasatului.ro

Leon Dănăilă (n. 1 iulie 1933, Darabani, Botoşani) este medic specialist neurochirurg la Spitalul “Gh. Marinescu” din Bucureşti. El a fost ales ca membru corespondent al Academiei Române (la 24 octombrie 1997) şi apoi membru titular al acesteia (din 20 decembrie 2004). El figurează printre cele 500 de genii ale secolului 21 (potrivit publicatiei “500 Greatest Geniuses of the 21st Century” editata de Institutul Biografic American). A fost cel care a folosit primul în România, încă din 1981, microscopul operator, care a revoluţionat chirurgia vasculară, scăzând astfel mortalitatea în urma intervernţiilor chirurgicale pe creier de la peste 50% la 4%. Are la activ peste 40.000 de intervenţii chirurgicale.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro

 

1 iulie 1934 - S-a născut Sydney Pollack, regizor,  producător, actor american; (d. 2008).

Sydney Pollack.jpg

Sydney Pollack (n. 1 iulie 1934 – d. 26 mai 2008) a fost un regizor, producător şi actor american, câştigător al premiului Oscar în anul 1985 cu filmul Departe de Africa (out of Africa). A regizat mai bine de 21 de filme, a jucat în peste 30 de filme şi a produs peste 44 de filme. A încetat din viaţă răpus de un cancer pe data de 26 mai 2008.

 

1 iulie 1935 - A fost înfiinţată Academia de Medicină din România, al cărei fondator a fost dr. Daniel Danielopolu. Instituţia, denumită în prezent Academia de Ştiinţe Medicale (ASM), a fost desființată în 1948 și reînființată în anul 1969.

Daniel Danielopolu.jpg

Daniel Danielopolu (n. 12/25 aprilie 1884, Bucureşti; d. 29 aprilie 1955, Bucureşti) a fost un medic, fiziolog şi farmacolog român, profesor universitar la facultatea de medicină din Bucureşti. A studiat interdependenţa dintre sistemul nervos somatic şi cel vegetativ, a creat metoda viscerografică în medicina experimentală şi în clinică, a adus contribuţii la patogenia şi tratamentul anginei pectorale. Precursor al teoriei sistemelor biologice şi al biociberneticei, promotor al farmacologiei nespecifice. Membru de onoare (din 1938) al Academiei Române.

 

1 iulie 1937 - S-a născut scriitorul şi publicistul Olimpian Ungherea; (m. 2012).

 

1 iulie 1938 - S-a născut medicul Nicolae Ghilezan, autor al unor importante contribuţii în domeniul oncologiei clinice şi al tratamentului multidisciplinar al cancerului. Este membru corespondent al Academiei Române din 2000.

 

1-3 iulie 1940 - Incidentul armat de la Vicovu de Sus, Parte a Retragerii Armatei României din Basarabia și Bucovina în 1940. Incidentul armat de la Vicovu de Sus din perioada 1-3 iulie 1940 a fost o acțiune militară individuală desfășurată la nord de localitatea Vicovu de Sus pe șoseaua Ciudei-Vicov, pe teritoriul Județul Storojineț de către Batalionul 3 din Regimentul 16 Infanterie al Diviziei 7 Infanterie, aflat sub comanda maiorului Valeriu Carp – până la crearea Comisiei mixte româno-sovietice, împotriva trupelor sovietice care se apropiau de linia de demarcație impusă Regatului României prin ultimatumul din 26 iunie 1940. Ca urmare a acestei acțiuni, a fost asigurată acoperirea zonei Gurii Putnei

De aici nu ne mai retragem, peste Putna nu se trece. Mergeți la unități și organizați-vă poziții de apărare, și dacă rușii mai înaintează un pas, din ordinul meu și pe a mea răspundere, deschideți focul
—Valeriu Carp la 1 iulie 1940, conform memoriilor de război ale colonelui Ioan Ambrosă
În contextul evacuării și cedării oficiale a Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a ținutului Herța către statul sovietic, această acțiune și-a adus contribuția la menținerea teritoriul aflat la sud de râul Suceava, în interiorul noii granițe a Regatului României.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1941 - S-a născut poetul, criticul şi istoricul literar Ion Pop.

 

1 – 27 iulie 1942 - Al doilea Razboi Mondial - Prima Bătalie de la El Alamein, în nordul Africii, între trupele naziste si cele ale aliatilor occidentali.

Prima bătălie de la El Alamein (1–27 iulie 1942) Parte din parte a luptelor campaniei din Africa de nord a celui de-al doilea război mondial - Infanteria Commonwealthului britanic pe poziţiile întărite cu saci de nisip lângă El Alamein, 17 iulie 1942 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Prima bătălie de la El Alamein (1–27 iulie 1942) Parte din parte a luptelor campaniei din Africa de nord a celui de-al doilea război mondial – Infanteria Commonwealthului britanic pe poziţiile întărite cu saci de nisip lângă El Alamein, 17 iulie 1942 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Prima bătălie de la El Alamein 1–27 iulie 1942 a fost una dintre principalele lupte ale Campaniei Deşertului Vestic a celui de-al doilea război mondial, având ca beligeranţi forţele Axei comandate de Erwin Rommel pe de-o parte şi forţele Aliaţilor comandate de Claude Auchinleck. Bătălia a marcat oprirea înaintării spre est a Axei. El Alamein (Egipt) a fost punctul cel mai estic atins de forţele Axei, aflat la doar 80 km de Alexandria.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1944 - Acordul de la Bretton Woods (SUA – 1-22 iulie 1944) s-a hotărât înfiinţarea FMI și BIRD (în prezent ambele parte a Băncii Mondiale)

Acordul de la Bretton Woods (1-22 iulie 1944) - Harry Dexter White, asistentul secretarului Trezoreriei SUA și britanicul John Maynard Keynes, protagoniștii conferinței - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Acordul de la Bretton Woods (1-22 iulie 1944) – Harry Dexter White, asistentul secretarului Trezoreriei SUA și britanicul John Maynard Keynes, protagoniștii conferinței – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Acordul de la Bretton Woods sau Conferința de la Bretton Woods a fost o conferință internațională cu temă monetară și financiară ținută la Hotelul Mount Washington din Bretton Woods, New Hampshire, SUA în perioada 1-22 iulie 1944. La Conferinţa de la Bretton Woods (SUA) s-a hotărât înfiinţarea Fondului Monetar Internaţional – FMI (activitatea oficială a început la 1 martie 1947) şi a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care a început să funcţioneze la data de 25 iunie 1946.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1946 - S-a născut actrita română de teatru si film Aimée Iacobescu.

Gabriela-Aimée Iacobescu (n. 1 iulie 1946, Unguriu, Buzău, România – d. 27 martie 2018, București, România) a fost o actriță română - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Aimée Iacobescu  – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Aimée Iacobescu s-a nascut de fapt pe 23 iunie 1946, dar in acte a fost declarata data nasterii 1 iulie, in localitatea Unguriu, judetul Buzau. Are un frate geaman, emigrat in Franta.A absolvit ca sefa promotiei din 1968, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucuresti. A fost distribuita din primul moment la Teatrul National. Debutul in teatru a avut loc la varsta de 16 ani, cand a jucat in spectacolele Alizuna de Tina Ionescu Demetrian si Adam şi Eva de Aurel Baranga.

O remarcase la un festival scolar de poezie regizorul Sica Alexandrescu. A fost solicitata sa joace in mai multe filme: Rapirea fecioarelor, Bolondos Vakacio, Haiducii lui Saptecai, Zestrea domnitei Ralu, Saptamana nebunilor, serialul Tv in limba franceza Revolta Haiducilor, Dumbrava Minunata, Cuibul de viespi, serialul Tv Detectiv fara voie, serialul State de Romania: Student la Sorbona, in total 17 filme pana in anul 2009.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1947 - S-a născut poetul si traducatorul roman Dan Verona.

 

1 iulie 1961 - S-a născut Diana Spencer, Prinţesă de Wales, sotia printului mostenitor al tronului Marii Britanii, Charles; (d. 1997).

Diana, Prințesă de Wales (Diana Frances, născută Spencer) (1 iulie 1961 – 31 august 1997) a fost prima soție a lui Charles, Prinț de Wales, moștenitorul tronului Regatului Unit - foto preluat de pe www.deslettres.fr

Diana, Prințesă de Wales – foto preluat de pe www.deslettres.fr

Diana, Prinţesă de Wales (Diana Frances, născută Spencer) (1 iulie 1961 – 31 august 1997) a fost prima soţie a lui Charles, Prinţ de Wales, moştenitorul tronului Regatului Unit. Fiii lor, William, Prinţ de Wales şi Prinţul Henry (Harry), sunt al doilea şi al treilea în linia de succesiune la tronul britanic şi a celor cincisprezece state supuse Angliei. De la căsătoria din 1981 până la divorţul din 1996 a fost numită Her Royal Highness The Princess of Wales (Alteţa Sa Regală Prinţesa de Wales), iar după divorţ, Diana, Princess of Wales (Diana, Prinţesă de Wales).

Figură publică de la anunţul logodnei sale cu Prinţul Charles, Diana a rămas centrul atenţiei aproape constante a privirii cercetătoare a massmediei din Marea Britanie şi din întreaga lume atât în timpul căsniciei sale, cât şi după divoţ. Moartea ei subită într-un accident de maşină a fost urmată de o dovadă spontană şi prelungită de tristeţe publică. Replicile contemporanilor privind viaţa şi moştenirea lăsată de Diana au fost diverse, însă ceea ce a rămas este o fascinaţie remarcabilă a oamenilor pentru prinţesă. Mult aşteptata anchetă a medicului legist a ajuns la concluzia că Diana a fost ucisă în urma unui accident de maşină, şoferul fiind orbit de bliţ-ul paparazzi-ilor care o urmareau pe prinţesă.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1961 - A murit Louis-Ferdinand Céline, scriitor francez (n. 1894)

Louis-Ferdinand Céline - pseudonimul medicului Louis-Ferdinand Destouches - (n. 27 mai 1894, Courbevoie, Franţa – d. 1 iulie 1961, Meudon, Franţa) a fost unul din marii scriitori francezi ai secolului al XX-lea - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Louis-Ferdinand Céline – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Louis-Ferdinand Céline – pseudonimul medicului Louis-Ferdinand Destouches (n. 27 mai 1894 – d. 1 iulie 1961) – a fost unul din marii scriitori francezi ai secolului XX. Colaboraţionist în timpul ocupaţiei naziste, refugiat după eliberarea Franţei, întâi în Germania şi apoi în Danemarca, a fost condamnat în 1950 la un an de închisoare. În 1951 a fost amnistiat şi s-a întors în ţară, continuându-şi cariera atât ca medic, cât şi ca scriitor.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

1 iulie 1967 - S-a nascut actrita americana de film Pamela Anderson.

 

1 iulie 1968 - S-a născut muzicianul roman Dan Grigore.

 

1 iulie 1968 - România a semnat Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, intrat în vigoare la data de 5 martie 1970).

 

1 iulie 1971 - A murit William Lawrence Bragg, fizician australian, laureat al Premiului Nobel (n. 1890)

Wl-bragg.jpg
William Lawrence Bragg în 1915

Sir William Lawrence Bragg (n. 31 martie 1890, d. 1 iulie 1971) a fost un fizician australian care a câştigat Premiul Nobel pentru Fizică împreună cu tatăl său Sir William Henry Bragg în 1915. Bragg este cel mai bine cunoscut pentru rezultatele sale în domeniul difracţiei razelor X pe cristale, în urma cercetărilor începute la Universitatea din Cambridge în 1912. Legea pe care a descoperit-o, şi care va purta numele său, a făcut posibil calculul poziţiei relative a atomilor în cadrul unui cristal prin analiza modului în care acesta difractă fasciculele de raze X (şi mai târziu fasciculele de neutroni sau electroni). În urma discuţiilor cu tatăl său, acesta a construit la Universitatea din Leeds (Anglia) primul spectrometru cu raze X.
Motivaţia juriului Nobel
“Pentru serviciul lor în analiza structurii cristalelor cu ajutorul razelor X.”

 

1 iulie 1974 - A murit fostul presedinte argentinian Juan Perón; (n. 1895).

Juan Domingo Perón.jpg

Juan Domingo Perón (n. 8 octombrie 1895 – d. 1 iulie 1974) a fost un om de stat argentinian, de 2 ori preşedinte al Argentinei, în perioada 1946-1955 şi în perioada 1973-1974. Un militar de carieră, el a mai ocupat funcţia de ministru al Muncii în cadrul guvernului militar din 1943 şi funcţia de vicepreşedinte al Argentinei. Primul său mandat ca preşedinte al Argentinei s-a încheiat dezastruos, fiind exilat în urma unei lovituri de stat. Se reîntoarce în Argentina în 1973, fiind reales ca preşedinte, însă mandatul său a durat mai puţin de 9 luni, murind în 1974.

 

1 iulie 1977 - S-a născut actrita americana Liv Tyler.

 

1 iulie 1990 - Germania de Est accepta ca monedă marca vest-germana. A fost un pas important spre unirea economiilor celor doua Germanii.

 

1 iulie 1990 - La Iaşi a avut loc ceremonia de instalare a Înalt Prea Sfinţiei Sale Daniel Ciobotea în funcţia de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

 

1 iulie 1991 - La Praga a avut loc ultima consfătuire a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia, la care s-a hotarat desfiintarea acesteia.

Pactul de la Varșovia (14 mai 1955 - 1 iulie 1991) - Participarea delegației române la semnarea actului oficial de dizolvare a Tratatului de la Varșovia - foto preluat de pe www1.agerpres.ro

Pactul de la Varșovia (14 mai 1955 – 1 iulie 1991) – Participarea delegației române la semnarea actului oficial de dizolvare a Tratatului de la Varșovia – foto preluat de pe www1.agerpres.ro

La 1 iulie 1991, la Praga, în cadrul Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, delegațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, României, Ungariei și URSS au semnat Protocolul privind încetarea valabilității Tratatului de la Varșovia, semnat la 14 mai 1955, și a Protocolului cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a acestuia, semnat la 26 aprilie 1985, la Varșovia.

Din partea României, documentul a fost semnat de către președintele Ion Iliescu. Din delegația română prezentă la Praga au mai făcut parte, printre alții, prim-ministrul Petre Roman și ministrul afacerilor externe Adrian Năstase.
cititi mai mult pe www1.agerpres.ro

 

1 iulie 1993 – În România a intrat în vigoare taxa pe valoare adaugată (TVA) şi sunt liberalizate completă preţurile, măsură aprobată prin Legea nr. 130/1992.

 

1 iulie 1996 - Prima doamnă a Statelor Unite, Hillary Clinton, a început un turneu în Europa de Est. Prima ţară vizitată a fost România.

 

1 iulie 1996 - Pentru prima data in lume, in Australia se voteaza o lege prin care a fost autorizata eutanasierea.

 

1 iulie 1997 - Marea Britanie a transferat Republicii Populare Chineze, suveranitatea asupra Hong Kongului.

 

1 iulie 1997 - A murit Robert Mitchum, actor american (n. 1917)

Robert mitchum.jpg

Robert Charles Durman Mitchum, cunoscut ca Robert Mitchum, (n. 6 august 1917 – d. 1 iulie 1997) a fost un actor american de film şi cântăreţ. Mitchum este cunoscut mai ales datorită rolurilor sale anticonvenţionale de eroi, aşa-numiţi anti-eroi din filmele realizate în stil film noir din 1950 şi 1960.

 

1 iulie 1999 - Regina Elisabeta a II–a a Marii Britanii a inaugurat oficial, la Edinburgh, primul parlament scoţian ales în ultimii 300 de ani.

 

1 iulie 2000 - A murit Walter Matthau, actor american (n. 1920)

Walter Matthau - 1952.jpg
Walter Matthau în 1952, imagine promoţională pentru piesa de teatru de pe Broadway Fancy Meeting You Again

Walter Matthau (n. 1 octombrie 1920 în New York – d. 1 iulie 2000 în Santa Monica, California), a fost un actor de film evreu american.

 

1 iulie 2001 - A murit Nikolai Basov, fizician rus, laureat al Premiului Nobel (n. 1922)

Basov.jpg

Nikolai Ghenadievici Basov (în rusă Николай Геннадиевич Басов) (14 decembrie 1922 – 1 iulie 2001) a fost un fizician sovietic, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică împreună cu Aleksandr Prohorov şi Charles Hard Townes, pentru munca lor de pionierat în domeniul maserilor şi laserilor.

 

1 iulie 2001 - Gimnasta romanca Nadia Comaneci devine cetateana americană.

 

1 iulie 2002 - Curtea Supremă din Chile a închis definitiv procedura juridică împotriva fostului dictator militar Augusto Pinochet, acuzat de comiterea mai multor asasinate şi răpiri.

 

1 iulie 2002 - Multimiliardarul american Steve Fossett a devenit primul om care a reuşit să efectueze singur înconjurul lumii în balon, fără escală.

 

1 iulie 2002 - Si-a început activitatea la Haga, Curtea Penală Internaţională, primul tribunal permanent însărcinat cu pedepsirea crimelor de război.

 

1 iulie 2004 - A murit Marlon Brando, actor american (n. 1924)

Marlon Brando Streetcar 1948 c.jpg
Portrait of Marlon Brando, “Streetcar Named Desire”, 1948 Dec. 27.

Marlon Brando, Jr. (n. 3 aprilie 1924 – d. 1 iulie 2004) a fost un actor american câştigător al premiului Oscar, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari actori de film ai secolului 20. S-a făcut remarcat mai ales datorită rolurilor din filmele Un tramvai numit dorinţă şi On the Waterfront, ambele regizate de către Elia Kazan la începutul anilor 1950. Stilul său actoricesc, combinat cu apariţiile sale publice ca outsider al Hollywood-ului anilor 1950 şi 1960, au avut o influenţă majoră asupra generaţiei de actori ce i-au urmat.

Ulterior, în ciuda unei anumite etichete de paria care i-a fost conferită, a interpretat la superlativul absolut, stabilind un nou standard estetic, rolul lui Vito Corleone din primul film din seria lui Francis Ford Coppola închinate unui boss mafiot, Naşul (The Godfather). Marlon Brando a fost de asemenea un activist social puternic implicat, susţinând mai multe probleme, printre care şi cea a mişcării amerindienilor. El a fost clasificat pe locul patru într-un clasament al actorilor americani de film ai tuturor timpurilor, întocmit de Institutul American de Film.

 

1 iulie 2004 - Populatia Canadei a ajuns la 31 946 316 persoane, a comunicat Centrul canadian de statistica.

 

1 iulie 2004 - Postul de radio România Tineret emite doar pe internet, devenind un post experimental. Directorul postului este numit actorul Florian Pittiş.

radioromania.ro - foto: radioromania.ro

radioromania.ro – foto: radioromania.ro

Radio 3net „Florian Pittiş” este primul post public de radio din ţară şi din Europa care emite exclusiv pe Internet. Situl web al postului Radio 3Net găzduieşte o colecţie impresionantă de albume folk şi rock, de poveşti ale teatrului radiofonic şi de înregistrări video de la festivalurile muzicale din ţară, precum Festivalul de Muzica Folk „Folk You”, Festivalul de muzică tânără „Prometheus” şi Festivalul „Delta Fest”. Pe www.radio3net.ro pot fi audiate: „1001 de albume de ascultat într-o viaţă”, „Cele mai bune 500 de albume”, „Cele mai bune 500 de piese”, „Cei mai mari 100 de chitarişti ai tuturor timpurilor”, „Cei mai buni 100 de artişti rock ai tuturor timpurilor”.

Iniţiatorul proiectului Radio 3Net a fost regretatul artist Florian Pittiş. Este urmaşul postului de radio Programul III, primul post interactiv din ţara noastră, post de avangardă în perioada comunistă. Programul III a reprezentat o gură de aer proaspăt în vremea regimului comunist, un post îndrăzneţ cu o atmosferă specială, care a strâns în jurul lui tineri, oameni de teatru şi de muzică.

 

1 iulie 2005 - Intră în circulaţie leul nou, urmând ca până la 31 decembrie 2006, leii vechi să circule în paralel cu cei noi. Aceasta reprezintă a doua etapă a denominarii şi începând cu această dată 10.000 lei vechi vor fi preschimbaţi pentru un leu nou.

1 leu. Romania, 2005 a.jpg

 

1 iulie 2007 - Rutierul Dan Anghelache câştigă Turul României 2007. Victorie românească după 10 ani.

 

1 iulie 2007 - Pe stadionul Wembley are loc un concert pentru comemorarea a 10 ani de la dispariţia prinţesei Diana.

 

1 iulie 2008 - Preşedintele francez Nicolas Sarkozy a preluat preşedinţia UE , într-o atmosferă de criză accentuată de refuzul Poloniei de a ratifica Tratatul de la Lisabona şi de criticile virulente formulate de Bruxelles la adresa sa.

 

1 iulie 2009 - A murit Karl Malden, actor american (n. 1912)

Karl Malden - autographed.jpg
Publicity photo, c. 1950s

Karl Malden (născut Mladen George Sekulovich la 22 martie 1912 – d. 1 iulie 2009) a fost un actor american de film şi TV. Karl Malden s-a născut la Chicago, Illinois, a crescut în Indiana şi a decedat la Brentwood, California. Tatăl său Petar Seculovich (1886-1975) era sârb iar mama, Minnie Seculovich (1892-1995), născută Sebera era de origine cehă.

 

1 iulie 2011 - Albert al II-lea, Prinţ de Monaco se căsătoreşte la palatul regal cu Charlene Wittstock, fostă înotătoare olimpică; Wittstock devine Prinţesa Charlene.

The Prince and Princess of Monaco.jpg
Prince Albert and Princess Charlene during a 2012 visit to Kraków, Poland

 

1 iulie 2013 - Croatia a aderat la Uniunea Europeana, devenind al 28-lea stat membru al acestei organizatii.

Harta Uniunii Europene foto: ro.wikipedia.org

Harta Uniunii Europene
foto: ro.wikipedia.org

 

1 iulie 2014 - A murit Matei Alexandru, actor român (n. 1927)

 

1 iulie 2016 - A murit Ion Ianoși, scriitor și eseist de origine evreiască din România, profesor de filosofie și estetică, teoretician, monograf, traducător și specialist în filosofia și literatura rusă. (n. 1 mai 1928)

Ion Ianoși (n. Ioan-Maximilian Steinberger, 1 mai 1928, Brașov – 1 iulie 2016), a fost un scriitor și eseist de origine evreiască din România, profesor de filosofie și estetică, teoretician, monograf, traducător și specialist în filosofia și literatura rusă - foto: agerpres.ro

Ion Ianoși – foto: agerpres.ro

Ion Ianoși (n. Ioan-Maximilian Steinberger, 1 mai 1928, Brașov – 1 iulie 2016), a fost un scriitor și eseist de origine evreiască din România, profesor de filosofie și estetică, teoretician, monograf, traducător și specialist în filosofia și literatura rusă.
cititi si Ne-a părăsit Academicianul Ion Ianoși; Ion Ianoși. 1928 – 2016

 

1 iulie – 1 septembrie 2018 - Marșul Centenarului.

Marșul Centenarului - foto preluat de pe www.facebook.com

Marșul Centenarului – foto preluat de pe www.facebook.com

Marșul Centenarului sau Marșul Centenarului Marii Uniri a fost o manifestație civică coordonată de o serie de organizații neguvernamentale din România și Republica Moldova, cunoscute sub denumirea colectivă de Alianța pentru Centenar. Marșul Centenarului a pornit din Alba Iulia, la 1 iulie 2018, iar destinația finală a fost Chișinăul, la 1 septembrie 2018, și a presupus traversarea Munților Carpați în trei zone diferite din România. Participanții la acest marș, atât cetățeni din România cât și din Republica Moldova, au vizat 300 de orașe și sate din cele două state, cu parcurgerea la pas a locurilor semnificative pentru Marea Unire și Primul Război Mondial. Prin organizarea, amploarea și obiectivele ei, această acțiune este originală în România și Republica Moldova.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org

 

1 iulie 2019 - Afganistan: Atac al talibanilor la Kabul soldat cu cel puţin şase morţi şi 84 de răniţi. Un atac cu maşină-capcană şi cu arme de foc în capitala Kabul s-a încheiat luni după aproape 11 ore, soldându-se cu cel puţin şase morţi, printre care şi doi poliţişti, relatează dpa. Talibanii au revendicat atacul, care intervine în contextul în care SUA şi mişcarea THE Taliban s-au angajat în convorbiri pentru încheierea conflictului de lungă durată.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com