Articole

Marea Unire din 1 Decembrie 1918

 România Mare (1926) – Judeţele din care erau alcătute regiunile tradiționale ale României între 1925 și 1940

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: ro.wikipedia.orgwww.1decembrie1918.ro; cersipamantromanesc.wordpress.com

 

Marea Unire din 1 Decembrie 1918

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România.

Etape preliminare au fost Unirea Principatelor Române din 1859 și dobândirea independenței în urma războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în parcursul secolului al XIX-lea.

Unirea Basarabiei (27 martie 1918), a Bucovinei (15/28 noiembrie 1918) și, în cele din urmă, a Transilvaniei cu Regatul României (așa-zisul Vechi Regat) a dus la constituirea României Mari.

Ea a fost scopul intrării României în Primul Război Mondial de partea Antantei și a fost favorizată de mai mulți factori istorici:

- acțiunea politică decisivă a elitelor din Regatul României și din Austro-Ungaria în conjunctura favorabilă de la sfârșitul Primului Război Mondial;

- prăbușirea Imperiului Austro-Ungar și a Imperiului Rus;

- afirmarea principiului autodeterminării și al celui al naționalităților pe plan internațional, în contextul prezenței pe scară largă a sentimentului național în rândul populației românești.

Printre personalitățile care au avut contribuții importante la participarea României la război și la realizarea Marii Uniri a fost regele Ferdinand, care a achiesat la împroprietărirea țăranilor români și la introducerea votului universal.

Regele a refuzat să promulge Pacea de la Buftea (20 februarie/5 martie 1918), ceea ce a făcut posibilă participarea României pe picior de egalitate cu statele victorioase la tratativele de pace de după Primul Război Mondial.

Regina Maria a animat munca de ajutorare a răniților, fiind nelipsită din focarele de epidemie și din tranșee.

După război a călătorit la Paris, unde a intervenit pe lângă personalitățile politice occidentale pentru recunoașterea unirii.

Chiar și în momentele în care nu a fost la guvernare, liderul liberal Ionel Brătianu a influențat decisiv desfășurările politice.

Încheiată de facto la 1 decembrie 1918, odată cu unirea Transilvaniei, recunoașterea diplomatică a Marii Uniri a solicitat eforturi pe parcursul următorilor ani.

În ciuda constituirii ei într-un scop esențial al politicii externe în următoarele două decenii, recunoașterea din partea Uniunii Sovietice nu a venit niciodată, iar dinspre ea avea să vină în iunie 1940 ultimatumul declarat, în conivență cu Germania nazistă, care a pus în acțiune dezmembrarea României Mari în profitul Uniunii Sovietice, Ungariei, precum și Bulgariei.

Intrarea în București a regelui Ferdinand și a reginei Maria în decembrie 1918. Foto: (c) ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI/ AGERPRES Arhiva istorică - foto: agerpres.ro

Intrarea în București a regelui Ferdinand și a reginei Maria în decembrie 1918.
Foto: (c) ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI/ AGERPRES Arhiva istorică – foto: agerpres.ro

 

Urmări

Noua întindere a statutului și noua structură socio-economică au produs schimbări fundamentale ale sistemului politic.

Din cele două partide mari ale Vechiului Regat a supraviețuit doar Partidul Național Liberal, căruia în perioada interbelică i s-a opus Partidul Național Țărănesc, condus de Iuliu Maniu.

Viața culturală a cunoscut o perioadă de efervescență fără precedent, manifestată în artă și știință.

Din câștigurile teritoriale ale anului 1918, doar Transilvania și Bucovina de Sud au rămas României după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța au fost încorporate URSS, iar Cadrilaterul a rămas Bulgariei.

Ideea unirii Republicii Moldova cu România, deși neasumată de niciunul dintre cele două state, a rămas prezentă în discursul public din România și Republica Moldova.

Parlamentul României a adoptat, la 31 iulie 1990, Legea nr. 10 din 1990, prin care a fost abrogată Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională și a proclamat în locul ei ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională.

Romania in 1940 with Bessarabia and Northern Bukovina highlighted in orange-red - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Romania in 1940 with Bessarabia and Northern Bukovina highlighted in orange-red – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

Numismatică

La 26 noiembrie 2018, Banca Națională a României a pus în circulație, în atenția numismaților, un set de monede, cu prilejul Centenarului Unirii Transilvaniei cu România; pe aversul fiecărei monede din set sunt gravate o imagine prelucrată după o fotografie realizată de Samoilă Mârza, textele (în arc de cerc) ROMANIA și MAREA ADUNARE DE LA ALBA IULIA, valoarea nominală, stema României și milesimul (anul de emisiune) 2018.

Pe reversul fiecărei monede sunt gravate efigiile lui Ștefan Cicio Pop, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș și Iuliu Hossu.

Monedele de aur au valoarea nominală de 500 de lei (200 de exemplare), monedele de argint au valoarea nominală de 10 lei (200 de exemplare), iar cele de metal comun au valoarea nominală de 50 de bani (5.000 de exemplare), toate de calitate proof.

Au fost emise, în același set de monede, 1.000.000 de monede de metal comun de calitate UNC (necirculate).[2]

La 1 iulie 2019, Banca Națională a României a pus în circulație, în atenția colecționarilor, un set de monede „cu tema Desăvârșirea Marii Uniri – Alexandru Marghiloman.”

Emisiunea numismatică este formată din trei monede: o monedă de aur, cu valoarea nominală de 100 de lei, având titlul de 900‰, o monedă de argint, cu valoarea nominală de 10 lei, având titlul de 999‰ precum și o monedă din aliaj comun, cu valoarea nominală de 50 de bani.[3]

Întregul tirajul acestei emisiuni monetare 300 de seturi este de calitate proof.

La 28 octombrie 2019, Banca Națională a României a pus în circulație, în atenția colecționarilor, un set de monede cu tematica Desăvârșirea Marii Uniri – Regina Maria.

Emisiunea monetară este formată dintr-o piesă de aur, cu titlul de 999‰, având valoarea nominală de 500 de lei, greutatea de 31,103 grame, cu diametrul de 35 mm, marginea netedă, de calitate proof, într-un tiraj de 500 de exemplare precum și dintr-o piesă de metal comun, cu valoarea nominală de 50 de bani, cu diametrul de 23,75 mm, greutatea de 6,1 grame, de calitate proof, cu marginea inscripționată cu textul ROMANIA, de două ori și câte o steluță între cele două cuvinte.

Tirajul monedelor din metal comun este de 50.000 de exemplare.

Ambele monede (de aur și de metal comun) au gravată pe avers o imagine care îi reprezintă pe „regele Ferdinand I și pe regina Maria vizitând trupele române pe front” în arc de cerc este gravată denumirea statului emitent, ROMANIA; tot pe avers sunt gravate valoarea nominală de 200 de lei, respectiv de 50 de bani, stema României și milesimul 2019.

Pe reversul fiecărei monede din această emisiune au fost gravate efigia reginei Maria și, în arc de cerc, textul REGINA MARIA.

Încoronarea lui Ferdinand Victor Adalbert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al tuturor românilor – Ferdinand I şi a reginei Maria, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, România, 15 octombrie 1922. Foto: (c) ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI/ AGERPRES Arhiva istorică - foto: agerpres.ro

Încoronarea lui Ferdinand Victor Adalbert Meinrad de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al tuturor românilor – Ferdinand I şi a reginei Maria, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, România, 15 octombrie 1922.
Foto: (c) ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI/ AGERPRES Arhiva istorică – foto: agerpres.ro

 

Notafilie

La 1 Decembrie 2019, Banca Națională a României, va pune în circulație, în atenția colecționarilor, o bancnotă aniversară, cu valoarea nominală de 100 lei, având tema Desăvârșirea Marii Uniri – Ion I.C. Brătianu.

Bancnota este dreptunghiulară cu dimensiunile de 147×82 mm (cu o toleranță de ± 1 mm), de culoare predominantă albastră, imprimată pe suport de polimer.

Achiziționarea acestei emisiuni s-a putut face începând de la 4 decembrie 2019.

 

Adunarea Naţională a Românilor de la Alba Iulia 1 decembrie 1918

Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-o atmosferă de sărbătoare.

Au venit 1228 de delegați oficiali, reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 comitate românești, apoi episcopii, delegații consilierilor, ai societăților culturale românești, ai școlilor medii și institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriași, ai Partidului Social-Democrat Român, ai organizațiilor militare și ai tinerimii universitare.

Toate păturile sociale, toate interesele și toate ramurile de activitate românească erau reprezentate.

Dar pe lângă delegații oficiali, ceea ce dădea Adunării înfățișarea unui mare plebiscit popular, era afluența poporului.

Din toate unghiurile țărilor române de peste Carpați, sosea poporul cu trenul, cu căruțele, călări, pe jos, îmbrăcați în haine de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare a comunelor ori a ținuturilor, în cântări și plini de bucurie. Peste o sută de mii de oameni s-au adunat în această zi spre a fi de față la actul cel mai măreț al istoriei românilor.

Spectacol simbolic și instructiv: cortegiile entuziaste ale românilor ce umpleau drumurile spre Alba Iulia se încrucișau cu coloanele armatei Mackensen care, umilite și descurajate, se scurgeau pe căile înfrângerii spre Germania.

Mulțimea imensă urcă drumul spre Cetățuie printre șirurile de țărani români înveșmântați în sumanele de pătură albă și cu căciulile oștenilor lui Mihai Viteazul.

Pe porțile cetățuii, despuiate de pajurile nemțești, fâlfâie Tricolorul român.

Poporul trece pe sub poarta lui Mihai Viteazul și se adună pe Câmpul lui Horea.

De pe opt tribune, cuvântătorii explică poporului măreția vremurilor pe care le trăiesc.

În acest timp, în sala Cazinei militare, delegații țin adunarea.

Au participat și delegații Bucovinei și Basarabiei, care au ținut să aducă salutul țărilor surori, intrate mai dinainte în marea familie a statului român.

În mijlocul aprobărilor unanime și a unui entuziasm fără margini, Ștefan Cicio Pop arată împrejurările care au adus ziua de astăzi, Vasile Goldiș expune trecutul românilor de pretutindeni și argumentează necesitatea Unirii, iar Iuliu Maniu explică împrejurările în care se înfăptuiește aceasta. Socialistul Jumanca aduce adeziunea la Unire a muncitorimii române.

Adunarea Naţională a Românilor de la Alba Iulia 1 decembrie 1918 - foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

Adunarea Naţională a Românilor de la Alba Iulia 1 decembrie 1918 – foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

 

Rezoluția Unirii e citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu:

Iuliu Hossu citește proclamarea unirii Transilvaniei cu țara-mamă în fața delegației conduse de Miron Cristea, viitorul Patriarh al României - foto preluat de pe ziarullumina.ro

Iuliu Hossu citește proclamarea unirii Transilvaniei cu țara-mamă în fața delegației conduse de Miron Cristea, viitorul Patriarh al României – foto preluat de pe ziarullumina.ro

 

Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918

I.  Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.

II.  Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.

III.  În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Naţională proclamă următoarele:

Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.

Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament.

Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti.

Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă latifundiile, i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât o să poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiunii.

Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.

IV.  Adunarea Naţională dă expresie dorinţei sale, ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea naţiunilor libere în aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaţionale.

V.  Românii adunaţi în această Adunare Naţională salută pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi din jugul Monarhiei austro-ungare şi uniţi cu ţara mamă România.

VI.  Adunarea Naţională salută cu iubire şi entuziasm liberarea naţiunilor subjugate până aici în Monarhia austro-ungară, anume naţiunile: cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă şi ruteană şi hotărăşte ca acest salut al său să se aducă la cunoştiinţa tuturor acelor naţiuni.

VII.  Adunarea Naţională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români, care în acest război şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea şi unitatea naţiunii române.

VIII.  Adunarea Naţională dă expresiune mulţumirei şi admiraţiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui duşman pregătit de multe decenii pentru război au scăpat civilizaţiunea de ghiarele barbariei.

IX.  Pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiunei române din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui Mare Sfat Naţional Român, care va avea toată îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română oricând şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe care le va afla necesare în interesul naţiunii.

La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluției, Unirea Transilvaniei cu România era săvârșită.

 

Rezolutiunea-adunarii-nationsle-de-la-Alba-Iulia-1024x797

Cronologia Marii Uniri

4/17 ianuarie1918 — Apare, la Paris, primul număr din publicația săptămânală „La Roumanie” care avea drept scop sprijinirea, în emigrație, în plan publicistic și diplomatic a revendicărilor românești.

23 ianuarie/5 februarie 1918 — Ultimatum adresat României de Puterile Centrale, prin care era somată, ca, în termen de patru zile, să-și facă cunoscute intențiile în vederea încheierii păcii.

24 ianuarie/6 februarie 1918 — Chișinău. Sfatul Țării, întrunit în ședință solemnă, votează, în unanimitate, independența Republicii Democratice Moldovenești.
Consiliul Director se dizolvă, puterea executivă fiind încredințată unui Consiliu de Miniștri, sub președinția lui Daniel Ciugureanu. „(…) Ne proclamăm, în unire cu voința poporului, Republică Democratică Moldovenească slobodă, de sine stătătoare și neatârnată, având ea singură dreptul de a-și hotărî soarta în viitor” — se spune în proclamația Sfatului Țării.

26 ianuarie/8 februarie1918 — Guvernul I.I.C. Brătianu — Take Ionescu demisionează, deoarece consideră inacceptabilă încheierea unei păci separate. Aliații sfătuiesc România să tărăgăneze tratativele.

28 ianuarie/10 februarie1918 —România acceptă începerea tratativelor de pace cu Puterile Centrale.

29 ianuarie/11 februarie1918 —Se formează un nou guvern, în frunte cu generalul Alexandru Averescu, având ca principal obiectiv tergiversarea, pe cât posibil, a încheierii păcii cu Puterile Centrale și crearea unor premise favorabile obținerii unei păci onorabile.

11/24 februarie 1918 —Plenipotențiarii Puterilor Centrale impun primului ministru, generalul Alexandru Averescu, trei condiții principale ale încheierii păcii: cedarea întregului teritoriu al Dobrogei, până la Dunăre, importante rectificări de frontieră în zona Porților de Fier, în Valea Jiului și între Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, precum și grele concesiuni economice.

18 februarie/3 martie 1918 —Inaugurarea, la Chișinău, a Universității Populare Moldovenești, sub președinția lui Pan Halippa, care s-a ocupat de organizarea de conferințe, de întâlniri cu oameni de cultură, de ținerea de prelegeri, consacrate în special studierii istoriei românilor din Basarabia.

20 februarie/5 martie1918 —Se semnează, la Buftea, Tratatul preliminar de pace între România și Puterile Centrale, pe baza căruia încep la București, la 9/22 martie, tratativele în vederea încheierii păcii, pe următoarele baze: cedarea Dobrogei până la Dunăre, Puterile Centrale urmând să amenajeze un drum comercial între România și Constanța; rectificări de frontieră în favoarea Austro-Ungariei; impunerea unor grele condiții economice etc.

27 februarie/12 martie1918 —Plecarea misiunii franceze din România.

3/ 16 martie1918 —Bălți. Adunarea generală a zemstvei din districtul Bălți adoptă, în unanimitate, o moțiune în care se spune „Proclamăm astăzi în mod solemn (…) în fața lui Dumnezeu și a întregii lumi, că cerem unirea Basarabiei cu Regatul României sub al cărei regim constituțional și sub ocrotire legilor ei (…) vedem siguranța existenței noastre naționale și a propășirii economice”.

5/18 martie 1918 —Demisia guvernului condus de generalul Alexandru Averescu. Regele Ferdinand îl însărcinează pe Alexandru Marghiloman cu formarea unui nou guvern, cu speranța că șeful conservatorilor, grație încrederii ce inspira Puterilor Centrale, va putea încheia o pace în condiții mai ușoare.

9/22 martie1918 —Încep tratativele de pace de la Cotroceni între România și Puterile Centrale.

27 martie/9 aprilie 1918 —La Chișinău, Sfatul Țării întrunit în ședință solemnă votează unirea Basarabiei cu Țara — Mamă, România (86 voturi pentru, 3 împotrivă, 36 abțineri și 13 absenți). După anunțarea rezultatului votului de către Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, primul — ministru Alexandru Marghiloman, aflat la Chișinău, împreună cu alți reprezentanți ai guvernului român, este invitat la tribuna de la care declară: În numele poporului român și al Regelui Ferdinand I, iau act de unirea Basarabiei cu România de aici înainte și în veci! Trăiască România Mare!

9/22 aprilie 1918 —Decret regal de ratificare a Hotărârii de unire a Basarabiei cu România, semnat de Ferdinand I, regele României, și contrasemnat de Alexandru Marghiloman, președintele Consiliului de Miniștri.

17/30 aprilie 1918 —Înființarea, la Paris, a „Comitetului național al românilor din Transilvania și Bucovina”, sub președinția lui Traian Vuia, iar mai apoi a dr. Ion Cantacuzino; a militat pentru dobândirea independenței Transilvaniei și unirea acesteia cu România.

24 aprilie/7 mai 1918 —Semnarea Tratatului de pace de la București și a anexelor sale dintre România, pe de o parte, și Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, Turcia, pe de altă parte. România era nevoită să cedeze Dobrogea, care urma să fie anexată de Bulgaria, să accepte rectificări de frontieră în Carpați, în favoarea Austro-Ungariei (prin care se cedau teritorii însumând 5.600 kmp, cu o populație de 724.957 locuitori), să demobilizeze armata, menținându-se numai patru divizii cu efective complete și 8 divizii cu efective de pace (20.000 de infanteriști, 3.200 de cavaleriști și 9.000 de artileriști) și să încheie convenții economice (agricolă, a petrolului, a pădurilor etc.), prin care, în fapt, se instituia monopolul Germaniei asupra principalelor bogății ale țării. Regele Ferdinand I refuză, în ciuda presiunilor Puterilor Centrale, să sancționeze Tratatul.

22 iunie/5 iulie 1918 —Se înființează, la Washington, din inițiativa lui Vasile Stoica, Liga națională română, cu scopul de a face propagandă în jurul problemei românești; la 13 septembrie, fuzionează cu Comitetul național român.

6/19 iulie1918 —Se constituie în Italia, la Cittaducale, „Comitetul de acțiune al românilor din Transilvania, Banat și Bucovina”, sub conducerea profesorului Simion Mândrescu, cu scopul de a organiza pe prizonierii români din armata austro-ungară în legiuni care să participe la luptă alături de armata italiană.

12 /25 august 1918 —Se constituie, la Chișinău, Partidul Țărănesc din Basarabia, având în program: împărțirea pământului la țărani, vot universal, îmbunătățirea situației muncitorilor. Președinți: Pantelimon Halippa (1918 — 1921), Ion Inculeț (1921 — 1923).

24 august/6 septembrie 1918 —Se creează, la Paris, Consiliul Național Român Provizoriu, care, în 20 septembrie / 3 octombrie, a proclamat formarea Consiliului Național al Unității Române, organ reprezentativ, având în conducere pe Take Ionescu, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. Constantin Angelescu și Ioan Th. Florescu (vicepreședinți). Consiliul este recunoscut la 29 septembrie/12 octombrie de guvernul francez, la 23 octombrie/5 noiembrie de guvernul S.U.A., la 29 octombrie/11 noiembrie de guvernul englez, iar la 9/22 noiembrie de cel italian drept exponent al intereselor poporului român.

2/15 septembrie 1918 —Congresul de la New York al românilor, cehilor, slovacilor, polonilor, sârbilor, croaților și rutenilor votează o moțiune prin care se cere dezmembrarea Austro-Ungariei și eliberarea tuturor popoarelor asuprite.

29 septembrie/12 octombrie1918 —Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania, întrunit la Oradea, adoptă în unanimitate o declarație, redactată de Vasile Goldiș, privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se așeza „printre națiunile libere”, în temeiul dreptului ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa. Se revendică recunoașterea conducerii P.N.R. ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei. Se constituie un „Comitet de acțiune”, cu sediul la Arad, avându-l în frunte pe Vasile Goldiș.

5/18 octombrie1918 —Declarația de independență a Transilvaniei, adoptată în ședința de la Oradea, este citită în Parlamentul de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida — Voevod.

11/24 octombrie1918 —Cernăuți. Apare primul număr al gazetei „Glasul Bucovinei”, editată de un grup de români bucovineni în frunte cu profesorul universitar Sextil Pușcariu.

14/27 octombrie1918 —Deputații români bucovineni din Parlamentul vienez, foștii deputați din Dieta Bucovinei, primarii români din localitățile Țării de Sus a Moldovei, împreună cu alți reprezentanți ai provinciei istorice s-au întrunit în Sala Mare a Palatului Național din Cernăuți și au hotărât constituirea Adunării Constituante. Adunarea alege un Consiliu Național condus de Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Doru Popovici și Sextil Pușcariu — vicepreședinți, Vasile Bodnărescu, Radu Sbierea și Laurent Tomoioagă — secretari.

17/30 octombrie 1918 —Constituirea, la Budapesta, a Consiliului Național Român Central (din 21 octombrie, cu sediul la Arad), ca organ de conducere al românilor format din șase reprezentanți ai P.N.R și șase social-democrați.

18/31 octombrie 1918 —Proclamarea Către Națiunea Română, în care se aduce la cunoștință opiniei publice constituirea Consiliului Național Român Central ca unicul for de conducere al românilor transilvăneni, precum și principiile sale de acțiune.

25 octombrie/7 noiembrie 1918 —Consiliul Național Român Central hotărăște înființarea de gărzi naționale și de gărzi civile sătești pe întreg teritoriul locuit de români în Transilvania și Ungaria, pentru „păstrarea liniștii și averii fiecăruia”.

31 octombrie/13 noiembrie 1918 —Consiliul Național din Basarabia adoptă o „lege fundamentală asupra puterilor Țării Bucovinei”, prin care își asumă întreaga putere de stat.

5/18 noiembrie 1918 —Manifest către popoarele lumii, prin care Consiliul Național Român Central afirmă în fața opiniei publice mondiale dorința românilor transilvăneni de a se uni cu România.

7/20 noiembrie 1918 —Manifest al Marelui Sfat Național din Transilvania privind convocarea la 18 noiembrie/1 decembrie a Marii Adunări Naționale la Alba Iulia.

9/22 noiembrie 1918 —Consiliul Național Român Central din Transilvania cere, ultimativ, guvernului maghiar să-i recunoască puterea deplină asupra teritoriului Transilvaniei.

15/28 noiembrie 1918 —Congresul Bucovinei hotărăște în unanimitate „Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechiile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României”.

1 decembrie 1918 – Are loc, în sala Casinei din Alba Iulia, Adunarea Națională, cu participarea a 1.228 de delegați (deputați) aleși. Gheorghe Pop de Băsești, președintele Partidului Național Român, declară Adunarea Națională de la Alba Iulia „constituită și deschisă”. Vasile Goldiș rostește cuvântarea solemnă, încheiată cu un proiect de rezoluție, care începe cu cuvintele: „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România”. Proiectul de rezoluție este adoptat cu ovații prelungite.

Pentru cârmuirea Transilvaniei, Adunarea Națională procedează la alegerea unei adunări legislative numită Marele Sfat Național, compus din 250 de membrii; acesta, la rându-i, va numi un guvern provizoriu — Consiliul Dirigent.

După adoptarea actului istoric al Unirii, cei peste 100.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, adunați pe Câmpul lui Horea, aprobă cu aclamații entuziaste hotărârea de unire necondiționată și pentru totdeauna a Transilvaniei cu România.

Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de făurire a statului național unitar român, proces început în 1859, prin unirea Moldovei cu Țara Românească, continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918. Suprafața României Mari: 295.049 km pătrați, cu o populație de 16.500.000 de locuitori.

2 decembrie 1918 —Întrunirea Marelui Sfat Național în sala Tribunalului din Alba Iulia care hotărăște constituirea unui Consiliu Dirigent format din 15 membrii și având președinte pe Iuliu Maniu pentru administrarea Transilvaniei. Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent își stabilesc sediul la Sibiu.

11/24 decembrie 1918 —Regele Ferdinand emite Decretul-lege de unire a Transilvaniei cu vechea Românie.

18/31 decembrie 1918 —Decret-lege privind unirea Bucovinei cu România.

26 decembrie 1918/8 ianuarie 1919 — Are loc la Mediaș, Adunarea națională a sașilor, care se declară de acord cu actul politic înfăptuit la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 la Alba Iulia.

28 decembrie 1918/10 ianuarie 1919 — O delegație săsească transmite Consiliului Dirigent din Sibiu adeziunea sașilor la actul unirii Transilvaniei cu România.

29 decembrie 1918/11 ianuarie 1919 — Decret-lege prin care se stabilește că locuitorii României, majori, fără deosebire de religie, se vor bucura de toate drepturile cetățenești și vor putea să le exercite dacă vor face dovadă că sunt născuți în țară și sunt sau n-au fost supuși unui stat străin.

28 iunie 1919 — Se semnează, la Versailles, Tratatul de Pace dintre Puterile Aliate și Germania. Privitor la România, Tratatul prevedea încetarea tuturor drepturilor, titlurilor, privilegiilor de orice natură asupra cablului Constanța — Istanbul, ce intră în posesia României. Germania era obligată să renunțe la Tratatul de la București din 24 aprilie / 7 mai 1918. În problema Dunării, Tratatul prevedea menținerea Comisiei Europene a Dunării și înființarea pentru traseul Brăila — Delta Dunării până la Marea Neagră a unei Comisii Internaționale a Dunării. Tratatul a fost ratificat de România la 14 septembrie 1920.

10 septembrie 1919 — Se semnează, la Saint — Germain — en — Laye, Tratatul de pace între Puterile Aliate și Austria, prin care Austria capătă configurația teritorială de azi. Se recunoștea pe plan internațional unirea Bucovinei cu România și a creării statelor cehoslovac și iugoslav.

10 decembrie 1919 — România semnează Tratatele de pace cu Austria și Bulgaria, precum și Tratatul minorităților, care pentru România prevede obligația de a acorda „tuturor locuitorilor, fără deosebire de naștere, de naționalitate, de limbă, de rasă sau de religie deplina și întreaga ocrotire a vieții și libertății lor”.

29 decembrie 1919 — Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului, Banatului, Bucovinei și Basarabiei cu România.

4 iunie 1920 — Se încheie, la Trianon, Tratatul de pace între Puterile Aliate și Asociate și Ungaria. Recunoașterea pe plan internațional a Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, a Slovaciei și Ucrainei Subcarpatice cu Cehoslovacia, a Croației, Sloveniei și părții de vest a Banatului cu Serbia etc. (intră în vigoare la 25 iulie 1921).

Calendar Ortodox 1 decembrie 2023

articol preluat de pe basilica.ro

 

Calendar Ortodox 1 decembrie 2023
Sf. Proroc Naum
† Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv
(Te Deum)*

 

Sfântul Proroc Naum

Sf. Proroc Naum (Secolul al VII-lea î.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Proroc Naum (Secolul al VII-lea î.Hr.) – foto preluat de pe doxologia.ro

Numele Sfântului Cuvios Naum înseamnă odihnă, mângâiere, minte sau pricepere. Proorocul Naum se trăgea din seminția lui Simeon. Locuia în satul Elcos de dincolo de Iordan și a proorocit în a doua jumătate a domniei regelui Ezechia (725-697). A proorocit ninevitenilor că cetatea lor va fi distrusă de foc și apă, lucru care s-a și întâmplat deoarece au mâniat pe Dumnezeu prin necredința lor.

De la Proorocul Naum a rămas o carte în trei capitole cuprinsă în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament din care se vede că regatul Israel fusese cucerit de Asirieni. Naum încredințează pe iudei de puterea lui Dumnezeu și le vestește căderea cetății Ninive, capitala Asiriei și timpuri de pace și propășire pentru Ierusalim. Proorocul Naum a trecut la Domnul cu pace, la vârsta de 45 de ani.

cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv

Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv s-a născut în Galatia (Asia Mică), din părinți binecredincioși, Gheorghe și Ana care l-au crescut în lumina faptelor bune. Filaret s-a căsătorit cu Teozva, o fată ce provenea dintr-o familie bogată. După căsătorie, Filaret și Teozva au locuit în satul Amnia din Paflagonia (Asia Mică). Dumnezeu le-a binecuvântat casa cu un băiat (Ioan) și două fete (Ipatia și Evantia).

Averea lui Filaret a crescut din zi în zi, prin muncă cinstită. El era nespus de milostiv și cu cât își înmulțea milosteniile, cu atât Dumnezeu îi mărea averile. Odată cu invaziile arabilor, Filaret a pierdut tot. Chiar și în această situație Filaret nu a uitat de fapta cea bună a milosteniei și a dăruit și ceea ce îi mai rămăsese. În vara anului 788, au ajuns în oraș trimișii împărătesei Irina (780-802).

Aceștia căutau în toată împărăția o logodnică pentru prințul moștenitor, Constantin al IV-lea, după cum era obiceiul. Trimișii împărătesei au rămas în casa lui Filaret unde au găsit pe copiii și pe nepoata lui, Maria. În luna noiembrie a anului 788 s-a făcut la Constantinopol nuntă mare, deoarece prințul Constantin alesese pe Maria.

Filaret și-a petrecut restul vieții în milostenie și smerenie, refuzând orice rang împărătesc care i s-ar fi cuvenit în urma căsătoriei nepoatei sale cu prințul moștenitor și apropiindu-i-se sfârșitul, despre care a fost înștiințat mai înainte de Dumnezeu, s-a retras la Mănăstirea Rodolfia de lângă Constantinopol unde și-a pregătit mormântul.

A chemat pe copiii fiului său Ioan, i-a binecuvântat și le-a prevestit ceea ce li se va întâmpla, după care a început să rostească rugăciunea „Tatăl nostru”, iar când a ajuns la cuvintele: „fie voia Ta..” și-a dat sufletul său Domnului, fiind în vârstă de 90 de ani.

cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

Te Deum în biserici de Ziua Naţională a României

De Ziua Naţională a României, vineri, 1 decembrie 2023, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, bisericile parohiale şi mânăstirești din ţară şi străinătate va fi oficiată slujba de mulţumire pentru libertatea şi unitatea neamului românesc, precum şi de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire naţională a românilor în anul 1918, autentice personalități morale, politice și culturale.

Reamintim că pentru a cinsti memoria eroilor români a fost edificată şi Catedrala Națională din București, cu hramurile Înălțarea Domnului – Ziua eroilor şi Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul spiritual al României.

La Catedrala Patriarhală, slujba de Te Deum va fi săvârșită începând cu ora 12.00.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

sursă: basilica.ro

 

* Tedeumul este o slujbă de mulţumire şi de laudă adusă lui Dumnezeu în anumite ocazii festive din viaţa personală sau din cea socială a credincioşilor. Este o ierurgie de origine mai nouă și se numeşte aşa, pentru că, între alte cântări care alcătuiesc rânduiala acestei slujbe intră şi vechiul imn „Te Deum Laudamus…” („Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm…”).

Slujba aceasta se mai numește și Doxologie (cuvânt sau cântare de slăvire), pentru că ea are un pronunţat caracter doxologic, adică exprimă îndeosebi sentimentele noastre de recunoștință, de mulțumire, de laudă și de slăvire față de Dumnezeu, pentru binefacerile primate de la El. De astfel, în însăși rânduiala slujbei este inserată și cunoscuta cântare bisericească numită doxologie (slavoslovie) „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu…”, care uneori se înlocuiește cu cântarea amintită, „Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm…”.

(Preot Prof. Dr. Ene Braniște, Liturgica specială, Editura Lumea Credinței, București, 2008, pp. 376-377)

sursă: doxologia.ro

Proorocul Naum (Secolul al VII-lea î.Hr.)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.orgziarullumina.robasilica.ro

 

Proorocul Naum

Sfântul prooroc Naum a fost unul din proorocii numiți „mici” din Vechiul Testament, care a profețit în secolul al VII-lea î.Hr.

Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 1 decembrie.

Numele lui se tâlcuiește: “odihnă” ori “mângâiere”, sau “minte” ori “pricepere”.

Sf. Proroc Naum (Secolul al VII-lea î.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Proroc Naum (Secolul al VII-lea î.Hr.) – foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Proroc Naum era din Elcheseea, de cea parte de Iordan, în dreptul Vegavariei, din seminția lui Simeon.

Acesta, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă și cu foc; lucru care s-a și făcut.

Pentru că ninivitenii care se pocăiseră puțină vreme prin propovăduirea lui Iona, văzând că nu s-a împlinit asupra lor prorocirea acestuia, iarăși s-au întors la faptele lor cele rele dintâi și iarăși au pornit spre mânie îndelunga răbdare a lui Dumnezeu.

Deci i-au ajuns pe ei această pierdere în chipul următor: era lângă Ninive un iezer mare de apă, care înconjura cetatea, și, făcându-se cutremur mare de pământ, s-a scufundat cetatea în iezerul acela; iar o parte a cetății, care rămăsese pe munte, ieșind foc din pustie a ars-o.

Așa s-a împlinit prorocirea lui Naum, pedepsind Dumnezeu pe poporul cel păcătos, cu judecată Sa cea dreaptă.

Căci pe cei ce îi miluise în zilele lui Iona Prorocul pentru pocăința lor, pe aceia iarăși, după ce s-au răzvrătit, i-a pierdut mai pe urmă.

De la Proorocul Naum a rămas o carte în trei capitole cuprinsă în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament din care se vede că regatul Israel fusese cucerit de Asirieni.

Naum încredințează pe iudei de puterea lui Dumnezeu și le vestește căderea cetății Ninive, capitala Asiriei și timpuri de pace și propășire pentru Ierusalim.

Sfântul Proroc Naum a mai prorocit și altele din cele ce aveau să fie și a adormit cu pace la patruzeci și cinci de ani de la nașterea sa și a fost îngropat cu cinste în pământul său.

 

Imnografie

Tropar, glasul al 2-lea:

Prăznuind pomenirea proorocului Tău Naum, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Luminându-se cu Duhul, curată inima ta s-a făcut lăcaș prea luminat de proorocie, că cele de departe le vezi ca și cum ar fi de față. Pentru aceasta te cinstim, prooroace fericite, Naume prea lăudate.

Filaret cel Milostiv (Secolul al VIII-lea)

foto preluat de pe doxologia.ro
articole preluate de pe basilica.ro; doxologia.ro

 

Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv

Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv s-a născut în Galatia (Asia Mică), din părinți binecredincioși, Gheorghe și Ana care l-au crescut în lumina faptelor bune.

Filaret s-a căsătorit cu Teozva, o fată ce provenea dintr-o familie bogată.

După căsătorie, Filaret și Teozva au locuit în satul Amnia din Paflagonia (Asia Mică).

Dumnezeu le-a binecuvântat casa cu un băiat (Ioan) și două fete (Ipatia și Evantia).

Averea lui Filaret a crescut din zi în zi, prin muncă cinstită.

El era nespus de milostiv și cu cât își înmulțea milosteniile, cu atât Dumnezeu îi mărea averile.

Odată cu invaziile arabilor, Filaret a pierdut tot.

Chiar și în această situație Filaret nu a uitat de fapta cea bună a milosteniei și a dăruit și ceea ce îi mai rămăsese.

În vara anului 788, au ajuns în oraș trimișii împărătesei Irina (780-802).

Aceștia căutau în toată împărăția o logodnică pentru prințul moștenitor, Constantin al IV-lea, după cum era obiceiul.

Trimișii împărătesei au rămas în casa lui Filaret unde au găsit pe copiii și pe nepoata lui, Maria.

În luna noiembrie a anului 788 s-a făcut la Constantinopol nuntă mare, deoarece prințul Constantin alesese pe Maria.

Filaret și-a petrecut restul vieții în milostenie și smerenie, refuzând orice rang împărătesc care i s-ar fi cuvenit în urma căsătoriei nepoatei sale cu prințul moștenitor și apropiindu-i-se sfârșitul, despre care a fost înștiințat mai înainte de Dumnezeu, s-a retras la Mănăstirea Rodolfia de lângă Constantinopol unde și-a pregătit mormântul.

A chemat pe copiii fiului său Ioan, i-a binecuvântat și le-a prevestit ceea ce li se va întâmpla, după care a început să rostească rugăciunea „Tatăl nostru”, iar când a ajuns la cuvintele: „fie voia Ta..” și-a dat sufletul său Domnului, fiind în vârstă de 90 de ani.

 

Viața Sfântului Cuvios Filaret cel Milostiv

Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Secolul al VIII-lea) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Secolul al VIII-lea) – foto preluat de pe doxologia.ro

Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui, a zis Domnul nostru Iisus Hristos.

Cuvântul acesta s-a împlinit cu fericitul Filaret cel milostiv, care, pentru mila cea multă ce avea pentru săraci, a dobândit de la Domnul mare milă și răsplătire bogată în veacul acesta de acum și în cel ce va să fie, precum se va povesti în fericită viață a lui.

În părțile Paflagoniei, într-un sat ce se numea Amnia, viețuia acest fericit Filaret, fiind de neam bun, din părțile Galatiei; pe tatăl său îl chema Gheorghe, iar pe mama sa Ana.

De la aceștia, din copilărie, a învățat credința cea bună și frica Domnului, sporind în întreaga înțelepciune și în toată înfrumusețarea vieții celei pline de fapte bune.

Ajungând în vârstă desăvârșita și-a luat soție cinstită, de bun neam și bogată, al cărei nume era Teozva, care adusese din casa părinților săi multă avere în casa lui.

Și a avut trei copii: un fiu, întâiul născut, cu numele Ioan și două fiice, anume: Ipatia și Evantia.

Deci a binecuvântat Dumnezeu pe fericitul Filaret, precum odinioară pe dreptul Iov și i-a dăruit lui avere multă.

Căci avea multe cirezi de vite, holde și țarini aducătoare de roade și îndestulare în toate. Hambarele lui erau pline de toate bunătățile pământești; apoi robi și roabe care slujeau în casa lui erau foarte mulți.

Și era Filaret în părțile acelea ca unul din oamenii cei slăviți.

Bogății de acestea având prea multe fericitul, și pe alții văzându-i necăjindu-se în mare lipsă și în sărăcia cea mai cumplită, s-a plecat spre îndurare și, umilindu-se cu sufletul, grăia către sine: au doară pentru aceasta am primit eu din mâna Domnului niște bunătăți ca acestea, că singur eu să mă hrănesc cu dânsele și să le cheltuiesc spre îndulcirea și plăcerea pântecelui meu? Au nu voi împărți aceste bogății mari, care-mi sunt date de la Dumnezeu: săracilor, văduvelor, sărmanilor, scăpătaților și străinilor, pe care Domnul, la înfricoșata Sa judecată înaintea oamenilor și a îngerilor, nu se va rușina a-i numi pe dânșii frați, zicând: De vreme ce ați făcut unuia dintre acești frați mai mici ai Mei, Mie Mi-ați făcut? Apoi ce folos voi avea din averea aceasta, dacă o voi ține cu zgârcenie, în ziua judecății, care va fi fără milă pentru cei ce n-au făcut milostenie? Au doar, în veacul ce va să vie, vor fi mie acestea mâncare și băutură fără de moarte? Oare hainele mele cele scumpe îmi vor fi mie îmbrăcăminte a nestricăciunii? Nicidecum. Pentru că grăiește Apostolul: Dacă nimic n-am adus în lumea aceasta, arătat este că nici nu putem lua ceva. Deci dacă nimic din averile acestea pământești nu putem să ducem de aici, apoi mai bine este să le dau pe acestea înapoi lui Dumnezeu, prin mâinile săracilor și Dumnezeu nu mă va lăsa pe mine, pe femeia și pe copiii mei. Mă încredințează și Prorocul David, zicând: Mai tânăr am fost, am îmbătrânit și n-am văzut pe dreptul părăsit, nici sămânța lui cerând pâine.

Acestea grăind în sine fericitul Filaret, atât s-a făcut de milostiv către săraci, ca și un tată către fiii săi, hrănind pe cei flămânzi, adăpând pe cei însetați, îmbrăcând pe cei goi; pe cei străini primindu-i cu bucurie în casa sa și odihnindu-i cu dragoste.

Și s-a făcut acest cinstit bărbat asemenea lui Avraam cel de demult, primitorul de străini și lui Iov, iubitorul de săraci. Drept aceea, un luminător ca acesta, fiind împodobit cu untdelemnul milostivirii, nu se putea ține sub obroc, ci, ca o cetate ce stă deasupra muntelui, s-a făcut arătat și preamărit prin toată partea aceea, și către el, ca spre o cetate a scăpării, alergau cu sârguință toți săracii și scăpătații. Și oricine avea trebuință de ceva de la dânsul, ori de bou, ori de cal, ori de asin, ori de haine, ori de hrană, sau de orice fel de lucru, îi da. Casa lui Filaret era, pentru cei prigoniți de setea sărăciei, un izvor nesecat. Și cu cât el da milostenie, cu față veselă și cu socoteală iubitoare de bine, cu atât și Domnul Cel bogat dăruitor, mai mult îi înmulțea bunătățile lui.

Iar urâtorul de bine și vicleanul diavol a zavistuit asupra faptei bune a bărbatului acestuia și a cerut de la Dumnezeu stăpânire ca să-l ispitească, ca și pe Iov cel de-a pururea pomenit, zicând așa: Nu este lucru de mirare dacă, din averile cele multe ce le are, miluiește pe cei săraci, dar dacă va ajunge în sărăcie și în strâmtorare și nu se va lăsa de faptă bună a milosteniei, atunci se va cunoaște bunătatea lui.

Deci, Dumnezeu, Care, ca un iubitor de oameni toate le chivernisește spre folosul oamenilor, a îngăduit să vie ispită și asupra acestui bărbat drept, ca să se arate răbdarea lui, ca și a lui Iov cel de demult și, printr-o ispită că aceasta, ca și aurul în topitoare lămurindu-se, să se arate vrednic lui Dumnezeu. Deci a dat voie diavolului să-l sărăcească, căci diavolul de la sine nu are nicidecum stăpânire ca să facă rău cuiva; numai Domnul sărăcește și îmbogățește, smerește și înalță, după cum zice Sfânta Scriptură. Deci, dând Sfântul Filaret milostenie, după obicei, și împărțind mereu dobitoacele și celelalte avuții ale sale a început a sărăci. Însă nu și-a schimbat bunătatea și milostivirea către cei săraci, ci, neîncetat dădea din câte avea, celor ce le trebuiau.

În acea vreme, după voia lui Dumnezeu au năvălit ismailitenii asupra părții aceleia, pe care înconjurând-o ca un vifor ce ofilește dumbrăvile și ca o văpaie ce arde munții, aducând multă nevoie și răutate, i-au răpit fericitului Filaret toate turmele de oi, de boi, de cai și de asini, făcând încă și pe mulți robi. Atunci acest bărbat milostiv a ajuns în atâta sărăcie, încât nu îi rămăsese decât numai o pereche de boi și o vacă, un cal, un rob și o roabă. Iar toată cealaltă avere se împărțise; o parte, prin dreapta sa cea milostivă, la cei ce le trebuiau, iar altă a fost robită de ismailiteni. Apoi chiar țarinile, holdele și viile lui le-au luat în stăpânirea lor vecinii și lucrătorii de pământ, care viețuiau împrejurul lui, unii cu rugăminte, iar alții cu sila; nu i-a rămas lui mai mult decât casa în care locuia și o holdă.

Într-o sărăcie și nevoie ca aceea și într-atâtea ispite fiind acest bărbat bun, nicidecum nu s-a mâhnit, nici n-a cârtit și, ca un alt drept Iov, nimic n-a greșit înaintea Domnului, nici chiar cu buzele sale și n-a dovedit neînțelepciune față de Dumnezeu. Ci, precum s-ar fi bucurat cineva de mulțimea bogăției sale, așa se veselea el de sărăcia sa, pe care o socotea că o mare comoară, văzându-și mai lesniciosă intrarea în împărăția lui Dumnezeu, decât a bogatului, după cuvântul Domnului care zice: Cu greu va intra bogatul în împărăția cerurilor.

Iar într-una din zile, fericitul Filaret, luând perechea de boi, s-a dus la holda ce-i rămăsese ca să o are. Arând-o, lăuda cu bucurie și mulțumea lui Dumnezeu că începe după porunca Lui cea sfântă: Întru sudoarea feței tale îți vei agonisi pâinea. Deci, printr-o asemenea osteneală scapă de lene, care este învățătoare a tot răul.

Apoi își aducea aminte de cuvintele apostolului, care oprește pe cel leneș a mânca: Dacă cineva nu voiește să lucreze, nici să nu mănânce. Deci fericitul Filaret lucra pământul său, ca să nu se afle nevrednic de pâine.

Dar s-a întâmplat în aceeași zi unui țăran, ce-și ara și el holda sa, că, fără veste, un bou al lui, tremurând foarte, a căzut și a murit; iar omul, fiind în mare supărare, plângea amar și era nemângâiat, pentru că nici boii nu erau ai lui, ci îi dobândise de la un vecin. Aducându-și aminte de fericitul Filaret, a zis: „De n-ar fi sărăcit milostivul și iubitorul acela de săraci, m-aș fi dus la dânsul și aș fi luat de la el, nu numai unul, ci chiar doi boi, iar acum, el fiind sărac și scăpătat, nu are ce să dea celor ce le trebuie. Însă mă voi duce la dânsul, ca măcar să se mâhnească împreună cu mine, să mă mângâie cu cuvintele sale și să-mi ușureze greutatea supărării și a necazului meu”.

Deci, luându-și toiagul său, a mers la Filaret și l-a aflat pe el la câmp arând și, închinîndu-i-se, i-a povestit lui cu lacrimi despre moartea boului cum se întâmplase și de supărarea sa cea neașteptată. Iar fericitul Filaret, văzând pe om foarte supărat, îndată a desjugat un bou de la jug și l-a dat omului aceluia, zicând: „Ia, frate, acest bou al meu și mergând, lucrează cu el pământul tău și mulțumește lui Dumnezeu”. Iar acela, văzând milostenia fericitului, s-a închinat lui și a zis: „Domnul meu, mare și minunată este bunăvoirea ta, bineprimită fie lui Dumnezeu milostivirea ta; dar nu este bine a despărți boul de soțul său, neavând nicidecum altul în locul său”. Iar dreptul a zis: „Ia, frate, boul ce ți se dă și mergi în pace, pentru că eu am la casa mea un alt bou”. Apoi omul, închinându-se fericitului până la pământ și luând boul, s-a dus slăvind pe Dumnezeu și dând mulțumire bărbatului aceluia milostiv.

Iar cinstitul Filaret luând boul cel rămas și ranița pe umeri, mergea spre casă sa. Când s-a apropiat de poartă, văzând femeia lui numai un bou mergând înainte și pe bărbat urmând și având ranița pe umeri, a zis către dânsul: „Bărbatul meu, unde este celălalt bou?”. Iar el a răspuns: „Odihnindu-mă eu puțin și boii păscând, s-a despărțit unul și s-a rătăcit, ori l-a luat cineva și l-a dus într-ale sale”.

Acestea auzindu-le, femeia s-a supărat foarte și grăbindu-se a trimis pe fiul său spre căutarea boului. Iar copilul, înconjurând multe câmpii și holde, a aflat boul cel căutat la jugul acelui țăran; și, cunoscând dobitocul său, a zis cu mânie către țăran: „Răule și nedreptule lucrător de pământ, cum ai îndrăznit a pune sub jugul tău un dobitoc străin? De unde și cum ai luat boul acesta și l-ai înjugat cu al tău? Oare nu este boul acesta cel pe care l-a pierdut tatăl meu, iar tu, aflându-l, ca un lup l-ai răpit și l-ai făcut al tău? Dă-mi boul, iar de nu, apoi ca un tâlhar vei fi osândit!”.

Omul a răspuns cu glas blând copilului: „Nu te mânia asupra mea fiule, tu care ești fecior de bărbat sfânt, nici întinde mâinile asupra mea, căci nu ți-am greșit cu nimic, pentru că tatăl tău, milostivindu-se spre necazul meu și sărăcia mea, mi-a dat boul său mie, cu mâna îndurătoare, de vreme ce boul meu umblând în jug și arând, fără veste a căzut și a murit”.

Tânărul, auzind cele grăite, s-a rușinat că a certat pe omul cel nevinovat și întorcându-se degrabă acasă, a spus maicii sale lucrul acesta. Iar ea, auzind, a strigat cu plângere: „Vai mie, vai mie, ticăloasei, femeia bărbatului celui nemilostiv!”. Și, rupându-și părul, a alergat la bărbatul său cu acest fel de strigare: „Împietritule cu inima și omule fără de omenie! Pentru ce ai cugetat să ne omori pe noi cu foamea mai înainte de vreme? Că iată, pentru păcatele noastre ne-am lipsit de toate averile noastre, iar Dumnezeu miluindu-ne pe noi păcătoșii, ne-a lăsat numai doi boi, cu care, lucrând, să ne hrănim copiii noștri. Iar tu, care viețuiai mai înainte în bogăție multă și care nimic nu lucrai cu mâinile tale, acum, fiind în sărăcie, te-ai lenevit a te osteni și a lucra pământul; se vede că voiești ca totdeauna să te odihnești cu tihnă în casă. De aceea, nu pentru Dumnezeu ai dat țăranului aceluia boul, ci pentru tine. Pentru ca să nu mai pui de acum mâna pe raniță, ci că, în lenevire și fără de lucru, să petreci celelalte zile ale tale. Ce răspuns vei da Domnului, dacă pentru lenea ta vom pieri de foame eu și copiii tăi?”.

Fericitul Filaret, căutând spre dânsa, a zis cu blândețe: „Dumnezeu Care este bogat în milă, ascultă ce ne poruncește nouă: Căutați la păsările cerului, că nici nu seamănă, nici nu seceră, nici adună în jitniță și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește pe ele. Deci Acela nu ne va hrăni oare și pe noi, care suntem mai buni decât păsările cerului? Ba încă și însutit făgăduiește a răsplăti acelora, care, pentru Dânsul și pentru Evanghelia Lui își împart averile la săraci. Deci socotește, o, femeie, că dacă vom primi o sută pentru un bou, apoi ce te mâhnești pentru boul acela, pe care l-am dat pentru Dumnezeu celui ce îi trebuia?”. Acestea le zicea bărbatul cel milostiv, nu că dorea să primească însutit în veacul acesta de acum, ci pentru a mângâia împuținarea de suflet a femeii sale.

Aceste vorbe cu bună pricepere auzindu-le femeia, a tăcut. Dar, netrecând cinci zile, boul acela, pe care-l dăduse fericitul Filaret țăranului aceluia, păscând în câmp, a mâncat o buruiană ce se cheamă elevora și, căzând, a murit.

Țăranul, fiind în nepricepere, a venit iarăși la fericitul Filaret și, închinându-se lui, a zis: „Domnul meu, am greșit ție și copiilor tăi că am despărțit perechea de boi a ta; pentru aceea Dumnezeu cel drept nu mi-a dat a avea folos de la boul tău, pentru că, mâncând boul oarecare buruiană, a murit”.

Atunci iubitorul de Dumnezeu și milostivul de săraci, fericitul Filaret, nerăspunzându-i nimic, a adus degrabă și boul cel rămas și l-a dat aceluiași țăran, zicând: „Primește-l și pe acesta, frate, și te du, pentru că eu am a mă duce undeva departe și nu voiesc să stea fără de lucru la casa mea boul cel lucrător”. Și aceasta o zicea fericitul ca să nu se ferească omul a lua și pe celălalt bou din mâna lui. Iar omul, primind boul, s-a dus la casa sa, minunându-se de milostivirea cea mare a fericitului. Dar când s-a făcut înștiințare despre aceasta în casa lui, copiii cu maica lor au făcut plângere și tânguire, zicând: „Cu adevărat, tatăl nostru este nemilostiv și urîtor de fii, de vreme ce și cele mai de pe urmă le risipește. Pentru că numai o pereche de boi ne-a lăsat Domnul ca să nu murim de foame, iar el și pe aceia i-a dat”. Iar cinstitul și fericitul părintele lor, văzând tânguirea fiilor săi, întorcându-se a zis către dânșii: „Fiii mei, pentru ce vă mâhniți și sfărâmați inima voastră și a mea? Și pentru ce mă numiți pe mine nemilostiv și vi se pare că aș vrea să vă omor cu foamea? Eu am într-un oarecare loc, pe care voi nu-l știți, atâta avere, încât de ați trăi voi și o sută de ani, nelucrând nimic și de nimic grijindu-vă, vor fi vouă din destul; pentru că nici eu singur nu am putut număra acea avere ascunsă și gătită vouă”. Și aceasta zicea bărbatul cel drept, nu amăgind pe fiii săi, ci, cu adevărat mai înainte vedea, cu ochii cei dinăuntru, cele ce erau să fie mai pe urmă.

Și a ieșit în partea aceea o poruncă de la împărat, ca toți ostașii să se adune în cete și să iasă împotriva paginilor celor fără de Dumnezeu, care se ridicaseră împotriva împărăției grecești; și fiecare ostaș să fie înarmat bine și să aibă și câte doi cai. Deci a fost numărat în ceată și un oarecare ostaș sărac, cu numele Musilie, având numai un cal; dar și acela, cu o zi mai înainte de a ieși în ceată, fără veste, cazând într-o învârtire cumplită, a murit. Iar ostașul cel sărac, neavând cu ce să cumpere alt cal, a alergat la fericitul Filaret și i-a zis: „Domnul meu, Filaret, miluiește-mă, știu că tu ai sărăcit până la sfârșit și nu ai mai mult decât un cal. Însă milostivindu-te spre mine, pentru Dumnezeu, dă-mi calul tău ca să nu cad în mâinile comandantului, căci voi fi bătut de dânsul cumplit”. Iar fericitul Filaret a zis către dânsul: „Ia, frate, calul meu și mergi cu pace. Însă aceasta să știi, că nu pentru groaza comandantului care este asupra ta, ci pentru mila lui Dumnezeu ți-l dau”. Iar ostașul, luând calul de la sfânt, s-a dus lăudând pe Dumnezeu. Astfel, n-a mai rămas Sfântul Filaret decât cu o vacă cu vițel, un asin și câțiva stupi.

Un oarecare sărac de departe, auzind de milostivul Filaret, a venit la dânsul, rugându-se și zicând: „Domnul meu, mă rog ca să-mi dai din cireada ta un vițel, pentru ca să câștig și eu începătura binecuvântării tale; pentru că știu că binecuvântat este ceea ce se dă de la tine și dacă în vreo casă va intra ceva de la tine, o îmbogățește și o umple de binecuvântare”. Iar fericitul Filaret, cu bucurie luând vițelul, l-a dat celui ce-l cerea, zicând: „Dumnezeu, frate, să-ți dea mai multă binecuvântare și să-ți înmulțească averea, atât cât îți va trebui”. Iar omul acela, închinându-se, a plecat, ducând vițelul cu sine. Vaca, întorcându-se împrejur și căutând încoace și încolo vițelul și nevăzându-l, a început a tânji foarte și cu mare glas a mugi, încât le era jale tuturor celor din casă, dar mai vârtos soției fericitului, care cu multă întristare și suspinare striga către dânsul: „Cine va mai răbda de acum cele ce se fac de tine și cine nu va râde de mintea ta cea copilărească? Văd astăzi și cred că nicidecum nu bagi seamă de mine, soția ta, și pe fiii tăi vrei să-i omori; căci nici pe vaca cea necuvântătoare n-ai miluit-o, ci, fără milostivire ai despărțit pe vițel de la țâțele ei. Și ce facere de bine ai făcut? Că și casei tale ai făcut strâmbătate și pe cel ce a cerut nu l-ai îmbogățit, pentru că vițelul fără de mama să vă pieri, și vaca, la noi, fără de vițel ne va supăra cu răgetul, fiind fără folos amândouă?”.

Acestea auzindu-le fericitul bărbat Filaret de la soția sa, a zis către dânsa cu glas lin: „Acum cu adevărat bine și drept ai vorbit, cum că sunt nemilostiv și neîndurat, căci am despărțit vițelul de mamă-sa. Dar mai bun va fi lucrul pe care îl voi face”. Și alergând degrabă în urma omului ce ducea vițelul, a început a striga: „Întoarce-te, omule, cu vițelul, întoarce-te pentru maica lui, care nu ne dă odihnă, răgind înaintea ușilor casei”. Iar săracul, auzind acestea de la fericitul, socotea că are să ia de la dânsul vițelul ce-i dăduse și zicea în sine, întristându-se: „Vai mie, că n-am fost vrednic să am de la acest fericit bărbat spre binecuvântare nici acest dobitoc mic; că, iată, parându-i rău de dânsul, mă cheamă înapoi ca să-l ia de la mine”. Și întorcându-se omul acela cu vițelul, îndată vițelul, văzând vaca, a alergat la dânsa, asemenea și mama sa a alergat la vițelul său, răgind, iar vițelul venind la țâțele ei și sugând din destul, nu se despărțea de mama sa; care lucru văzându-l Teozva, femeia lui Filaret, se bucura, căci s-a întors vițelul acasă. Iar fericitul Filaret, văzând pe omul acela întristat și neîndrăznind a-i grăi nimic, a zis către dânsul: „Frate, soția mea zice că am făcut păcat despărțind vițelul de la mama sa și bine zice; deci ia, frate, împreună cu vițelul și pe mama sa, și te du. Domnul să te binecuvânteze și să le înmulțească pe acestea la casa ta, precum a înmulțit de demult și cireada mea”. Iar omul, luând vaca și cu vițelul, s-a dus bucurându-se. Și a binecuvântat Dumnezeu casa lui, pentru plăcutul său Filaret, că atâta s-au înmulțit dobitoacele omului celui sărac, încât i s-au făcut lui mai mult decât două cirezi de boi și de vaci mulgătoare.

După puțină vreme s-a făcut foamete prin partea aceia. Iar cinstitul bărbat Filaret, ajungând în sărăcia cea mai desăvârșită, neavând cu ce să-și hrănească femeia și copiii, a luat asinul său, pentru că numai acela singur rămăsese la dânsul, și s-a dus în altă parte, la un prieten al său, de la care a luat pe datorie șase măsuri de grâu, și, punându-le pe asin, s-a întors cu bucurie la casa sa și și-a hrănit femeia și copiii. Odihnindu-se el în casă de osteneala căii, a venit la dânsul un sărac cerând o măsură de grâu; atunci a zis fericitul bărbat către femeia sa, care cernea grâu: „Femeie, aș fi vrut să dau acestui frate sărac o măsură de grâu”. Iar ea a zis către dânsul: „Lasă ca mai întâi să se sature familia și copiii tăi; mai întâi dă-mi mie o măsură și fiilor tăi câte o măsură, cum și roabei; și apoi ce vă mai rămâne vei da cui vei voi”. Iar el, căutând spre dânsa, râzând, a zis: „Dar mie nu-mi faci parte?”. Iar ea a zis: „Tu ești înger, nu om și nu-ți trebuie hrană. Pentru că, de ți-ar fi trebuit hrană, nu ai da altora griul pe care l-ai luat împrumut”. Iar el, turnând două măsuri de grâu, a dat săracului; iar femeia, cu mare mânie și cu întristare și din prisosința inimii a zis către dânsul: „Dă-i încă și a treia măsură, pentru că ai grâu mult”. Iar fericitul Filaret, măsurând și a treia măsură, a dat săracului și i-a dat drumul. Ea bolea cu inima, iar rămășița griului a împărțit-o ei și copiilor săi.

După puțină vreme, sfârșindu-se grâul, Teozva și copiii săi iarăși au fost cuprinși de foame; deci mergând la un vecin a cerut împrumut o jumătate de pâine și, adunând lobodă sălbatecă, a fiert-o și a dat copiilor celor flămânzi, care mâncau împreună cu dânsa; iar de bătrânul tată nici că-și aducea aminte ca să-l cheme la masa lor.

Auzind despre fericitul Filaret, că într-atâta lipsă și sărăcie se necăjește, un oarecare prieten al său, care era foarte bogat, i-a trimis lui patru catâri încărcați, care duceau câte zece saci de grâu trimițând și o scrisoare: „Fratele nostru iubit și omule al lui Dumnezeu, ți-am trimis patruzeci de saci de grâu, pentru hrana ta și a celor de acasă ai tăi; iar după ce vei isprăvi acestea îți voi trimite încă pe atâta, dar tu roagă-te Domnului pentru noi!”.

Acestea primindu-le, fericitul s-a închinat până la pământ. Apoi, întinzându-și mâinile și ochii spre cer ridicându-și, a dat laudă lui Dumnezeu, zicând: „Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, Dumnezeul meu, că nu m-ai lăsat pe mine, robul Tău, și n-ai trecut cu vederea, pe cel ce nădăjduiește spre Tine”.

O milă ca aceea a lui Dumnezeu dacă a văzut-o femeia lui, a lepădat întristarea din inimă sa și a zis către bărbatul său, cu blândețe: „Domnul meu! dă-mi partea ce mi s-ar cădea din grâu și fiilor noștri și mai dă încă și ceea ce am luat de la vecin pe datorie; iar tu, luând partea ta, fă cu dânsa ce voiești”. Iar el a făcut după cuvântul femeii sale și, împărțind grâul, și-a luat pentru el cinci banițe și în două zile le-a împărțit și pe acelea săracilor. De aceasta iarăși s-a întristat femeia lui, încât nu vrea nici să mai mănânce împreună cu dânsul, ci de o parte, împreună cu copiii își avea masa sa, pe ascuns de bărbatul său.

Într-una din zile a intrat încetișor la dânșii fericitul Filaret și a zis: „Primiți-mă și pe mine, fiilor, la masă, dacă nu ca pe un tată, apoi măcar ca pe un oaspete străin”. Iar ei, râzând, l-au primit. Și mâncând ei, a zis către dânsul soția sa: „Domnule Filaret, când ne arăți nouă comoara aceea, pe care ai zis că o ai ascunsă într-un oarecare loc. Sau doar ne batjocorești pe noi și ne zădărăști ca pe niște copii cu minte proastă, prin făgăduințe amăgitoare? De este adevărat, arată-ne comoara aceea, ca să o luăm și să cumpărăm bucate; și atunci să ne fie masa de obște, precum a fost și mai înainte”. Iar fericitul a zis: „Răbdați puțin, că în puțină vreme se va arăta și se va da vouă acea mare comoară”.

Dar acum fericitul Filaret era cu totul sărac și scăpătat, neavând nimic, fără numai singuri stupii. Dacă venea la dânsul cândva vreun sărac, să ceară milostenie, și el neavând nici pâine nici altceva, mergea la stupi și, luând puțină miere, dădea săracului și, din acea miere mâncau și el și copiii lui. Apoi cei din casă ai lui văzând că se lipsesc și de miere, s-au dus pe ascuns la stupi ca să ia într-un vas toată mierea cita ar afla-o. Și, aflând numai știubeiul cel mai de pe urmă cu miere, au luat dintr-acela mierea toată.

A doua zi iarăși a venit la dreptul un sărac cerând milostenie; și el mergând la stup și, deschizându-l, l-a aflat deșert și, neavând ce-i dă altceva săracului, a dezbrăcat de pe sine haina cea de pe deasupra și i-a dat-o lui. Iar când a intrat el în casă, numai cu o haină fiind îmbrăcat, a zis către dânsul soția sa: „Unde este haină ta? Sau și pe aceea ai dat-o vreunui sărac?”. Iar el a zis: „Umblând prin stupi, am lăsat-o acolo”. Fiul său, mergând la locul acela, a căutat haina tatălui său, și, neaflând-o, a spus mamei sale. Ea, nerăbdînd a vedea pe bărbatul său cu necuviință umblând numai într-o haină, a prefăcut o haină de ale sale, în haină bărbătească și l-a îmbrăcat pe el.

În vremile acelea ținea sceptrul împărăției grecești, iubitoarea de Hristos împărăteasa Irina, împreună cu fiul său Constantin. Acesta fiind acum în vârstă de bărbat, au fost trimiși bărbați de cinste și cu bună pricepere prin toată stăpânirea grecească, de la răsărit până la apus, ca să caute o fecioară frumoasă la față, cu purtări bune și de neam cinstit, care să fie vrednică a se uni prin nuntă cu împăratul Constantin. Atunci, bărbații cei trimiși sârguindu-se a împlini bine porunca cea împărătească și a dobândi ceea ce căutau, fără de lenevire înconjurau țările și cetățile și chiar satele cele mai proaste.

Deci au ajuns și la satul Paflagoniei, care se numea Amnia, și, apropiindu-se de sat, au văzut de departe casa fericitului Filaret, cu bună cuviință și înaltă, care covârșea cu frumusețea pe toate celelalte case; și, socotind că viețuiește într-însa vreun stăpânitor bogat, au poruncit slugilor lor, să meargă acolo ca să le gătească gazdă și masă. Dar unul dintre ostașii cei ce mergeau împreună cu dânșii a zis către ei: „Nu vă duceți la casa aceea, domnilor, că deși vi se arată vouă pe dinafară mare și cu bună cuviință, înăuntru este pustie și deșartă, neavând nimic din cele de trebuință, că într-însa locuiește numai un bătrân care este mai sărac decât toți oamenii”. Iar oamenii cei împărătești n-au crezut cuvintele lui și au poruncit slugilor să meargă și să facă ceea ce au poruncit.

Atunci Filaret, bărbatul cel cu adevărat iubitor de străini și de Dumnezeu, dacă a văzut pe bărbați că vin în casa lui, luând toiagul său i-a întâmpinat pe ei și, închinându-se până la pământ, i-a primit cu bucurie, zicând: „Bine v-a adus pe voi Dumnezeu, domnii mei, la mine robul vostru! Mare cinste îmi este mie că m-am învrednicit a primi atâția oaspeți în casa mea cea săracă”. Apoi a alergat fericitul degrabă la soția sa și i-a zis: „Teozvo, fă cină bună ca să ospătăm pe niște bărbați cinstiți, care de departe au venit la noi, pentru că îi iubesc foarte mult pe dânșii”. Iar ea a zis: „De unde să fac cină bună, căci n-avem măcar un miel sau vreo găină în casa noastră atât de săracă, decât numai doar să fierb lobodă, cu care ne hrănim noi, și aceea fără de unt, pentru că de unt și de vin, abia ne aducem aminte, când era în casa noastră”. Iar bărbatul iarăși i-a zis: „Gătește, doamnă, numai focul și împodobește casa cea de sus și spală cu apă praful de pe mesele noastre cele vechi, lucrate cu os de fildeș; căci Dumnezeu Cel ce dă hrană la tot trupul, ne va da și nouă bucate, cu care vom ospăta pe bărbații aceștia”. Ea a început a face ceea ce-i poruncise. Și iată că cei mai de frunte ai satului aceluia au intrat pe ușile din dos din casa fericitului Filaret, aducând dreptului berbeci, miei, găini, porumbei, vin, pâini și altele câte ar fi fost de trebuință spre îndestularea acelor oaspeți.

Acestea luându-le Teozva a făcut diferite bucate bune și a pregătit masa în camerele cele de sus, în care intrând să ospăteze bărbații cei împărătești se minunau văzând la un om sărac ca acela, camere așa frumoase și masă de os de fildeș, rotundă și cu strălucire de aur; iar mai vârtos se mirau foarte de iubirea de străini cea cu bunăvoință a fericitului, pentru că îl vedea pe el și cu chipul și cu obiceiul ca pe al doilea Avraam, primitorul de străini.

Deci, șezând ei la masă, a intrat Ioan, fiul fericitului bătrân, care semăna tatălui, apoi s-au adunat și nepoții lui, aducând bucate pe masă. Văzându-i pe dânșii, bărbații cei împărătești se minunau de buna lor cuviință, de rânduiala și de slujirea lor și au zis către fericitul Filaret: „Cinstitule între bărbați, ai soție?”. Iar el a zis: „Am, domnii mei; și chiar acești copii ce stau înaintea voastră sunt fii și nepoți ai mei”. Teozva, fiind chemată, a intrat și dacă o văzură cu bună cuviință și frumoasă la față, deși acum era bătrâna, au zis: „Aveți fete?”. Fericitul Filaret zise: „Fiica mea cea mare are trei fete fecioare tinere”. „Atunci să intre aici acele fecioare ca să le vedem pe ele, pentru că avem poruncă de la împărații noștri cei ce ne-au trimis pe noi să căutăm în toată stăpânirea grecească fecioare, să alegem dintr-însele pe aceea care ar fi mai frumoasă și vrednică de nunta împărătească”. Iar fericitul a zis: „Nu poate fi cuvântul acesta pentru noi, domnii noștri și stăpâni, pentru că noi, robii voștri, suntem săraci și scăpătați; însă acum mâncați și beți din cele ce a dat Dumnezeu, apoi vă veseliți și vă odihniți de cale și dormiți. Iar dimineață, voia Domnului să fie”.

Făcându-se dimineață și răsărind soarele, iar bărbații cei împărătești deșteptându-se din somn au chemat pe fericitul Filaret și au zis către dânsul: „Poruncește, stăpâne, să vină nepoatele tale înaintea noastră ca să le vedem”. Răspuns-a fericitul: „Precum voiți, domnii mei, așa să fie. Însă rogu-vă pe voi, ascultați-mă pe mine fără de răutate, ca să binevoiți singuri a intra în casa cea mai dinăuntru și să vedeți pe fecioarele noastre, pentru că ele niciodată n-au ieșit din casa aceasta proastă”. Iar bărbații, sculându-se îndată, au intrat în casa cea mai dinăuntru și îndată i-au întâmpinat pe dânșii fecioarele și cu smerenie i-au cinstit prin închinăciune.

Deci, văzând bărbații podoaba și frumusețea fețelor lor, care era mai frumoasă decât a tuturor fecioarelor ce au văzut în tot pământul grecesc, s-au bucurat foarte, zicând: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit a afla ceea ce dorim; că iată, una dintre aceste fecioare va fi cu adevărat logodnică împăratului nostru, pentru că mai frumoase fecioare decât acestea nu putem afla nici în toată lumea”. Apoi, întrebând, au aflat deopotrivă cu vârsta împăratului pe nepoata cea mai mare a fericitului Filaret; aceea era mai înaltă la stat și se numea Maria. Atunci s-au umplut de bucurie și de veselie trimișii împărătești și au luat pe fecioara împreună cu tatăl și cu mama ei, cu moșul și cu toate rudeniile cele mai de aproape, treizeci la număr și au plecat la Constantinopol. Apoi au mai luat încă și din celelalte locuri fecioare alese, zece la număr, între care era o fecioară a unui bărbat slăvit, Gherontie, care asemenea era frumoasă la față.

Deci, mergând ele la împăratul, Maria, nepoata fericitului Filaret, fiind bine pricepută și cu cuget smerit, a început a grăi un cuvânt ca acesta către celelalte fecioare: „Ascultați sfatul meu, o, surorile mele, fecioare! De vreme ce pentru aceeași pricină suntem toate adunate aici – căci mergem la împărat – să facem, dar, acest fel de legământ între noi, că ori pe care dintre noi o va rândui Împăratul ceresc la împărăția aceasta pământească și o va da de soție împăratului – pentru că toate cu neputință este a primi această înălțare, deoarece numai pentru una este locul – aceea să-și aducă aminte și de noi toate, când va fi întru mărirea împărăției sale și să fie milostivă spre noi ca una ce va fi puternică”. Iar fața lui Gherontie i-a răspuns: „Cu adevărat, știut să fie aceasta vouă tuturor, că nici una dintre voi nu va fi logodnica împăratului, decât numai eu. Căci eu sunt mai împodobită decât voi cu bunul neam, cu bogăția, cu frumusețea chipului și cu priceperea; iar voi prin sărăcia voastră, prin simplitatea neamului și neiscusința voastră, numai singură frumusețea feții având, ce mai gândiți la însoțirea împărătească?”. Aceste cuvinte nechibzuite ieșite din inimă cea mândra auzindu-le, fecioara Maria, a tăcut, încredințându-se pe sine lui Dumnezeu și rugăciunilor moșului său, Sfântului bătrân Filaret.

Ajungând cu toții la palat, împăratul a fost vestit de venirea lor; și, din porunca lui, s-a adus mai întâi fata lui Gherontie la Stavrichie, împărătescul postelnic, care rânduia toate în palatul împărătesc. Acela, văzând-o și cunoscând-o a fi mândră cu firea, a zis către dânsa: „Bună și frumoasă ești, fecioară, dar nu poți să fii soția împăratului”; și, dându-i darul, a liberat-o într-ale sale. Pentru că tot cel ce se înalță se va smeri, după cuvântul Domnului; iar cel ce se smerește pe șine se va înălța.

La urmă, a adus și pe Maria, nepoata cinstitului Filaret, cu maică, cu moșul și cu toate rudeniile sale cele mai de aproape, a căror încuviințată podoabă văzând-o împăratul, maica împăratului și Stavrichie, s-au mirat de chipul lor cel înfrumusețat; dar se minunau și de frumusețea Mariei și calitățile ei cele bune mai înainte le-au văzut la dânsa, adică: evlavia, blândețea, smerita cugetare și frica de Dumnezeu. Căci Maria sta înaintea lor cu toată cucernicia; iar de sfiiciunea cea feciorească toată fața să se roșea ca un măr, având ochii plecați în jos. Drept aceea a plăcut-o foarte mult împăratul, făcând-o pe ea mireasa sa; iar pe a doua soră a ei a luat-o unul din dregătorii împărătești ce avea cinstea de patriciu, anume Constantichie, iar pe a treia soră a ei, a trimis-o spre însoțire cu multe daruri la cel ce stăpânea Longobardia, pentru împăcare.

Făcându-se nunta, se veseleau împăratul cu toți boierii săi, cu toți cetățenii și cu tot neamul fericitului Filaret, pe care primindu-l împăratul cu mare mulțumire, i-a sărutat cu dragoste cinstită lui frunte. Apoi a lăudat dreapta credință a lui și a soției lui, cum și frumusețea cea cu bună cuviință a copiilor lui și a dat fiecăruia dintr-înșii, bătrânului și tinerilor, mare cinste și daruri multe, aur și argint, pietre scumpe și haine de mare preț, case mari și slăvite și alte bogății din destul. Astfel, cinstind și sărutând pe fericitul, l-a liberat împreună cu ai săi, ca să meargă în lăcașurile dăruite de dânsul.

Atunci femeia lui Filaret, copiii și toți cei de acasă, văzând că au acum multă avuție și-au adus aminte de cuvintele fericitului Filaret care le zise: „Este într-un loc o comoară ascunsă pe care a gătit-o vouă Dumnezeu”. Deci, căzând la picioarele sfântului, au zis: „Iartă-ne, Domnul nostru, de ceea ce ți-am greșit nebunește; că am defăimat îndurările și milosteniile tale care le-ai făcut săracilor și scăpătaților. Acum am priceput că fericit este omul cel ce miluiește pe săracul și scăpătatul; pentru că tot cel ce dă săracului, însuși lui Dumnezeu dă și ceea ce dă, însutit va primi de la El în veacul acesta și în cel ce va să fie, viața cea veșnică va moșteni. Căci pentru milosteniile tale, omule al lui Dumnezeu, pe care le-ai făcut la cei săraci, a făcut Dumnezeu milă cu tine și pentru tine cu noi cu toți”.

Atunci fericitul bătrân, ridicându-și mâinile spre cer, a zis: „Binecuvântat este Dumnezeu Cel ce a voit așa; fie numele Domnului binecuvântat de acum și până-n veac”. Apoi a zis către neamul său: „Ascultați sfatul meu, să facem un prânz bun și să rugăm pe împăratul și stăpânul nostru ca să vie la noi la ospăț împreună cu toți dregătorii săi”. Iar ei au zis: „Precum voiești așa să fie”.

Deci, fiind gătit ospățul, a alergat fericitul pe ulițele cetății și la răspântii și pe câți săraci a aflat pe acolo, leproși, orbi, șchiopi, bătrâni și neputincioși, pe toți i-a luat împreună cu sine, două sute la număr, deci i-a dus în casa sa și, lăsându-i înaintea porților, a alergat singur înainte și a zis către cei din casă: „Fiii mei, iată împăratul se apropie împreună cu dregătorii cei mari, oare sunt gata acum toate cele de ospăț?”. Iar ei au zis: „Da, cinstite părinte”. Iar fericitul a făcut cu mâna săracilor și îndată acea mulțime a intrat în casă.

Deci pe unii i-a pus la masă, iar altora le-a poruncit să șadă jos pe pământ, cu care și el însuși a șezut. Văzând aceasta cei din casă ai săi au priceput că prin împărat a înțeles pe însuși Hristos Dumnezeu, Care este în chipul săracilor, iar prin dregătorii lui, pe toată frățimea cea săracă, care multe poate la Dumnezeu cu rugăciunile sale. Și se mirau de smerenia lui, că fiind întru atâta slavă, fiind moș împărătesei, nu-și uită milostenia sa cea de demult și împreună șade cu cei săraci și scăpătați, ca unul dintr-înșii și cu cuviință de rob le slujește lor. Deci ziceau: „Cu adevărat omul acesta cu totul este al lui Dumnezeu și ucenic adevărat al lui Hristos, Care bine a învățat cuvântul Lui ce zice: Învățați-vă de la Mine că sunt blând și smerit cu inima”. Și fericitul a poruncit lui Ioan, fiului său care acum era spătar, asemenea și nepoților, ca să stea înaintea mesei și să slujească fraților celor ce ședeau la masă.

După aceea, chemând neamul său, a zis: „Iată, fiilor, că ați primit de la Dumnezeu bogăția pe care niciodată nu o nădăjduiați; căci eu, nădăjduind spre milă lui Dumnezeu, v-am făgăduit vouă și acum s-a împlinit acea făgăduință. Deci spuneți-mi acum cu ce încă vă mai sunt dator?”. Iar ei, aducându-și aminte de cuvintele lui cele mai dinainte, s-au umplut de lacrimi și într-un glas au zis: „Cu adevărat, domnul nostru, toate le vezi mai înainte ca un plăcut al lui Dumnezeu; iar noi eram fără de minte, supărând cinstitele tale bătrâneți. Ci, te rugăm pe tine să nu pomenești păcatele neștiinței noastre”. Iar fericitul a zis către dânșii: „Fiilor, milostivul și înduratul Dumnezeu a răsplătit nouă însutit, adică aceea ce cândva am dat săracului, în numele Lui. Și încă dacă voiți să moșteniți și viața cea veșnică, să dați fiecare din voi câte zece galbeni pentru acești frați săraci, că Domnul îi va primi în mâinile Sale, precum a primit pe cei doi bani ai văduvei”. Iar ei cu toată inimă au împlinit porunca.

Apoi fericitul Filaret, ospătând din destul pe săraci, a dat fiecăruia câte un galben și i-a slobozit într-ale lor. După puțină vreme, iarăși a chemat fericitul Filaret pe femeia sa și pe copiii săi și a zis către dânșii: „Domnul nostru a zis: faceți neguțătorie până când voi veni. Deci, eu voiesc să fac neguțătorie, partea mea care mi-a dat-o împăratul voiesc s-o vând; iar voi să o cumpărați pentru voi și să-mi dați aur pentru dânsa, pentru că-mi trebuie; iar de nu, o voi împărți fraților mei, săracilor, pentru că mie destul îmi este a mă numi moșul împărătesei”. Socotind ei partea lui au prețuit-o și au cumpărat-o de la dânsul drept șaizeci livre de aur. Fericitul luând aurul, l-a împărțit săracilor. Înștiințându-se despre aceasta împăratul și boierii, se bucurau toți de îndurarea fericitului și de milostivirea lui către toți. De atunci a dat dreptului avere multă spre a împărți la săraci.

Deci a făcut fericitul trei pungi la fel una cu alta și a umplut pe una cu galbeni, pe alta cu argint, iar pe a treia cu bănișori de aramă și le-a încredințat slugii sale cea credincioasă, adică lui Calist; și, când venea la dânsul vreun sărac cerând milostenie, el poruncea lui Calist să dea celui ce cerea. Iar când îl întreba pe el sluga din care pungă să dea săracului, sfântul răspundea: „Din care-ți poruncește ție Dumnezeu, fiindcă El știe nevoia fiecăruia, și a bogatului, și a săracului, și numai El satură pe toată ființa cu a Sa bunăvoință”.

Aceasta o zicea dreptul, arătând deosebirea săracilor celor ce cer milostenie. Pentru că sunt unii cerșetori care odinioară erau bogați și din oarecare ispite și nevoi sărăcind de toată averea lor, chiar și de pâine sunt lipsiți; însă având oarecare haine din cele ce le-au rămas, de rușine se îmbracă cu ele iar pentru nevoia care-i silește cer milostenie. Alți cerșetori pe dinafară sunt îmbrăcați în haine proaste, iar pe dinăuntru au avere multă, dar cer milostenie spre a aduna bogăție; aceasta este însă iubire de argint care se numește slujire de idoli. De aceea milostivul Filaret zicea: „Dumnezeu știe nevoia fiecărui celui ce cere, El, precum voiește, așa să rânduiască mâna celui ce dă milostenie”.

Acest fericit iubitor de săraci, făcând milostenie, punea mâna în pungă la întâmplare, ori în cea cu bani de aramă, ori de argint, ori de aur și ceea ce scotea, dădea celui ce cerea. Și zicea acest cinstit bărbat cu jurământ, punând martor pe însuși Dumnezeu: „De multe ori vedeam pe un om îmbrăcat în haină bună și puneam mâna mea în pungă vrând să-i dau lui bani de aramă, căci, văzând haina lui cea bună, socoteam că nu este sărac; dar, nevrând, eu scoteam din cei de argint sau de aur și-i dăm lui. Asemenea vedeam pe altul îmbrăcat în îmbrăcăminte veche și urâtă și întindea mâna ca să-i dau milostenie mai multă, iar mâna mea amorțind lua mai puțin. Aceasta era purtarea de grijă a lui Dumnezeu care singur știe trebuința tuturor, desăvârșit”.

Mergând fericitul bărbat Filaret la palatul împărătesc vreme de patru ani, niciodată n-a vrut să poarte haine roșii, nici brâu de aur. Și, fiind silit la acestea, sfântul zicea: „Lăsați-mă pe mine căci eu mulțumesc Dumnezeului meu și slăvesc numele Lui cel mare și minunat, care m-a ridicat pe mine săracul din gunoi și m-a adus la o așa înălțime, încât să fiu moș împărătesei; aceasta îmi este destul și mai mult nu-mi trebuie”. Deci într-atâta smerenie petrecea fericitul, că niciodată nu voia să se numească cu alt nume sau dregătorie decât numai cu aceasta: „Filaret Amnianul”.

Acest sfânt bărbat petrecând așa toți anii vieții sale, în milostenie și smerenie, a sosit la sfârșitul cel bun al vieții sale celei bune. Despre acesta, având mai înainte descoperire de la Dumnezeu și fiind încă sănătos, a luat în taină pe sluga sa cea credincioasă și a mers într-o mănăstire a Constantinopolului, ce se numea Rodolfia, la oarecare fecioare călugărițe, care viețuiau cu curăție și cu cinste; dând egumenei mulțime de aur pentru trebuința cea de obște a mănăstirii lor, a cerut de la dânsele mormânt nou pentru sine și a zis: „Vreau să știți, dar nimănui să nu spuneți, că după puține zile am să las viața aceasta și vreau să mă duc într-altă lume și la alt împărat. Deci mă rog ca într-acest mormânt nou să fie pus săracul meu trup”. Și a poruncit și slugii care era împreună cu dânsul, să nu spună nimănui despre aceasta, până când singur va vesti aceasta.

După puțin, împărțind toată averea sa săracilor și scăpătaților, s-a culcat într-aceeași mănăstire a fecioarelor și a început a boli; iar după nouă zile, chemând la sine pe soția sa, pe copiii săi și pe tot neamul său a zis către dânșii cu glas dulce: „În știință să vă fie vouă, fiii mei, că Sfântul Împărat m-a chemat astăzi la sine și iată, acum lăsându-vă pe voi, mă duc la Dânsul”. Iar ei nepricepând graiul acesta, ci socotind că el zice de împăratul cel pământesc, au zis către dânsul: „Nu-ți este cu putință ca să mergi astăzi la împăratul, pentru că ești cuprins de slăbiciune”; iar el a răspuns: „Sunt gata cei ce vor să mă ia pe mine și să mă ducă înaintea Împăratului”.

Atunci, pricepând că grăiește pentru ducerea sa către Împăratul ceresc au făcut plângere mare, precum odinioară Iosif și frații lui la moartea lui Iacov. Iar el, făcându-le cu mâna, le-a poruncit să tacă și a început a-i învăța și a-i mângâia pe dânșii, zicând: „Ați văzut și știți viața mea, fiii mei, care am petrecut-o din tinerețile mele, precum Domnul știe că din osteneala mea și nu din osteneală străină am mâncat pâinea și cu bogăția ce mi-a dat Dumnezeu nu m-am înălțat, ci, gonind departe mândria, am iubit smerenia, ascultând pe Apostolul care îngrozește pe cei bogați ca în veacul acesta să nu cugete la cele înalte. Apoi ajungând în sărăcie nu m-am mâhnit, nici am hulit pe Dumnezeu, ci mai vârtos, împreună cu dreptul Iov, am mulțumit Lui; căci pentru dragostea Sa, voind m-a certat pe mine, apoi, văzând răbdarea mea cea cu mulțumire, iarăși m-a ridicat din sărăcie și m-a pus cu dregătorii și cu împărații în prietenie și rudenie. Iar eu, suindu-mă la atâta înălțime a cinstei, totdeauna cu inima mea în adâncul smereniei celei mai de jos am umblat; căci nu s-a înălțat inima mea, nici ochii mei, nici n-am umblat întru cele mari, nici întru cele mai minunate decât mine. Iar bogăția pe care mi-a dat-o împăratul cel pământesc n-am ascuns-o în comorile cele pământești, ci am trimis-o prin mâinile săracilor la Împăratul cel ceresc.

Drept aceea și pe voi, iubiții mei, vă rog și vă poftesc să fiți asemenea mie și ceea ce m-ați văzut pe mine făcând, și voi același lucru să faceți; și dacă veți face mai multe bunătăți, de mai mare fericire vă veți învrednici. Nu agonisiți bogăția ce curge degrabă, ci o trimiteți pe ea în lumea cealaltă în care eu acum mă duc. Nu lăsați avuția voastră aici ca să nu se îndulcească cei străini de bunătățile voastre și vrăjmașii cei ce vă urăsc pe voi. Iubirea de străini să nu o uitați, pe văduve să le sprijiniți, sărmanilor să le ajutați, pe cei bolnavi să-i cercetați și pe cei închiși în temniță să nu-i treceți cu vederea; pravila bisericească să nu o lăsați, cele străine să nu le răpiți, la nimeni să nu faceți strâmbătate, nici să grăiți de rău pe cineva; să nu vă bucurați de nenorocirile ce se întâmpla prietenilor sau vrăjmașilor voștri, pe cei morți să-i îngropați și să faceți pentru dânșii pomenire în sfintele biserici; asemenea și pe mine nevrednicul să mă pomeniți în rugăciunile voastre, până când și voi veți veni la fericită viață”.

Deci sfârșind acea învățătură folositoare de suflet, a zis către fiul său Ioan: „Să-mi aduci pe fiii tăi, adică pe nepoții mei”. Venind aceia, a început a le spune ceea ce avea să li se întâmple lor. Fiului celui dintâi al lui Ioan i-a zis: „Tu îți vei lua soție din neamurile cele mai de departe și vei viețui împreună cu dânsa, cu înțelegere și binecuvântare”. Celui de al doilea i-a zis: „Tu vei purta douăzeci și patru de ani jugul lui Hristos, în rânduiala monahicească și viețuind cu plăcere de Dumnezeu, te vei duce către Domnul”. Asemenea și nepotului său celui de-al treilea i-a prorocit și toate cele grăite s-au împlinit asupra lor. Că precum de demult patriarhul Iacov, așa și acest fericit, ca un proroc a văzut mai înainte și fără de minciună a spus nepoților săi toate cele ce aveau să fie mai pe urmă; apoi au venit către dânsul și două surori ale acestor frați, adică nepoate lui, fecioare fiind, zicând către dânsul: „Binecuvântează-ne și pe noi, părinte”. Iar el a zis către dânsele: „Binecuvântate veți fi și voi de Domnul, veți trăi în feciorie și de iubirea păcatului lumii acesteia și de patimile trupului neatinse veți fi și puțină vreme slujind Domnului în curăție, de mari bunătăți vă veți învrednici a primi de la El”.

Aceste prorociri mai pe urmă toate s-au împlinit. Pentru că cele două fecioare bune s-au dus într-o mănăstire de fecioare, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care mănăstire era în Constantinopol. Și acolo, păzindu-și fecioria lor curată și bine nevoindu-se cu post, cu priveghere și cu celelalte nevoințe călugărești, doisprezece ani, au adormit cu pace în Domnul.

Apoi, rugându-se fericitul Filaret pentru soția sa, pentru fii și pentru toți ai săi, cum și pentru toată lumea, îndată i s-a luminat fața ca soarele și a început cu veselie a cânta psalmul acesta: Milă și judecată voi cânta Ție, Doamne. După sfârșirea psalmului s-a simțit o bună mireasmă în casă, ca o revărsare de arome. Apoi a început a zice: Tatăl nostru, care ești în ceruri, și când a zis: Fie voia Ta, și-a ridicat mâinile și, întinzându-și picioarele pe pat, și-a dat sufletul său Domnului, bătrân fiind de nouăzeci de ani. Și era cu fața veselă și cu vederea frumoasă, întocmai ca un măr de bună și frumoasă roadă.

Auzind împăratul de mutarea lui către Dumnezeu, îndată a mers în mănăstirea aceea, împreună cu împărăteasa și cu dregătorii și, sărutând sfânta lui față și mâinile, plângeau toți pentru mutarea lui, apoi a dat multă milostenie la săraci. Iar când duceau trupul sfântului la groapă s-a putut vedea un lucru de plângere și de sfărâmare a inimii; căci s-a strâns mulțime fără de număr de săraci și de scăpătați la îngroparea sfântului, de prin cetăți și de prin sate, și înconjurau trupul fericitului și îl duceau la groapă cu glas de tânguire, strigând: „O, Doamne Dumnezeule, pentru ce ne-ai lipsit pe noi de un părinte că acesta, hrănitorul nostru? Căci cine după dânsul ne va hrăni pe noi flămânzii și ne va îmbrăca pe noi și cine va mai primi pe cei străini în casa sa? Cine va îngriji pe frații noștri cei morți și aruncați pe ulițe și-i va da îngropării? Mai bine ar fi fost să murim noi toți înainte, decât să ne lipsim de făcătorul nostru de bine”. Așa plângând săracii după dânsul și tânguindu-se, și chiar împăratul, împărăteasa și boierii, mergând împrejurul trupului sfântului se umileau și plângeau.

Era acolo un oarecare om sărac, numit Cavococos, care adeseori primea milostenie de la sfântul și avea într-însul duh necurat de la nașterea sa; de care duh de multe ori era aruncat în foc și în apă, pentru că se îmbolnăvea la toată lună nouă. Acela, dacă a auzit de mutarea fericitului Filaret și înștiințându-se că se duce la groapă trupul lui sfânt, îndată a alergat în urma lui și când s-a apropiat de patul lui, demonul care era într-însul, nerăbdînd o osârdie ca aceea către sfântul, a început a chinui pe omul acela și ridicând glas de hulă asupra sfântului, lătra ca un câine asupra patului lui. Apoi s-a apucat tare de pat cu amândouă mâinile, încât nu era cu putință a-l da pe el în lături. Dus fiind patul la groapă, îndată, aruncând demonul jos pe cel ce pătimea, a ieșit dintr-însul și s-a făcut omul sănătos, apoi s-a sculat, slăvind pe Dumnezeu. Tot poporul s-a mirat de acea minune și a preamărit pe Dumnezeu, care a dat un dar ca acela robului său Filaret. Deci a pus cinstitul lui trup în groapa cea mai sus zisă, în mănăstirea de fecioare, unde singur și-a ales locul. Așa fericește Dumnezeu pe cel milostiv și în veacul acesta de acum, precum ați auzit, și în cel ce va să fie.

Un bărbat oarecare din cei de aproape ai lui, care era cu bună cucernicie și cu bună înțelegere și temere de Dumnezeu, a spus cu jurământ un lucru ca acesta, chemând pe Dumnezeu întru mărturie. Astfel spune el: „După o zi de la ducerea către Dumnezeu a fericitului Filaret, am fost noaptea într-o spaimă și m-am văzut răpit în locuri necunoscute, apoi am văzut pe un bărbat oarecare luminat și cu chipul alb, care mi-a arătat un râu de foc curgând cu zgomot, unde, de frică, nu este cu putință firii omenești a răbda. Iar de cea parte de râu am văzut un rai frumos cu bună cuviință, plin de veselie și de bucurie negrăită. Tot pământul acela era plin de bună mireasmă și de pomi mari frumoși și foarte roditori, clătinându-se de un vânt lin, care făcea un sunet minunat, încât nu este cu putință limbii omenești a grăi despre bunătățile pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El.

Acolo am văzut o mulțime de oameni în haine albe îmbrăcați, bucurându-se și cu roadele raiului dulce mângâindu-se. Căutând eu acolo cu sârguință, am văzut un bărbat, care era Filaret, dar eu nu l-am cunoscut, îmbrăcat în haină strălucită, șezând pe un scaun de aur în mijlocul pomilor. De partea dreaptă erau copii de curînd botezați, care stau înaintea lui ținând făclii în mâini; iar de cealaltă parte era o mulțime de săraci și de scăpătați, cu chipurile albe care se înghesuiau vrând fiecare dintr-înșii a se apropia de acel bărbat. Și iată că s-a arătat acolo un tânăr cu fața luminată și cu chipul înfricoșat, având în mâinile sale toiag de aur, pe care eu cu multă frică și cu cutremur am îndrăznit de l-am întrebat: „Doamne, cine este acesta care șade pe acel scaun prea strălucit, în mijlocul acelor bărbați cu chipurile luminate? Au doar Avraam este acesta?”. Răspunsu-mi-a tânărul acela purtător de lumină: „Acesta este Filaret Amnianul, care, prin dragostea cea mare ce avea către săraci prin milostenia ce o făcea și prin viața sa cinstită și curată, s-a făcut ca un al doilea Avraam și aici sălășluiește”.

Apoi noul Avraam, sfântul și dreptul Filaret, căutând asupra mea cu fața luminată, a început blând a mă chema la sine, zicând: „Fiule, vino și tu aici, ca să te îndulcești de aceste bunătăți”. Iar eu am răspuns: „Nu pot, o, preafericite, să vin acolo, că iată mă oprește acest râu de foc și mă înfricoșează pe mine; iar calea este strâmtă și podul cu greutate a-l trece și o mulțime de oameni se ard într-însul; și mă tem să nu cad și eu acolo și apoi cine mă va izbăvi?”. Sfântul a zis: „Îndrăznește și mergi fără frică, pentru că toți câți sunt aici pe acea cale au venit și nu este altă cale decât numai aceea. Deci tu, fiule, neînfricoșîndu-te, vino la noi, că eu îți voi ajuta”. Și întinzând mâna către mine mă chema, iar eu, luând îndrăzneală, am început a trece râul fără vătămare și când m-am apropiat de mâna sfântului și m-am atins de dânsa, îndată a dispărut de la mine acea vedenie prea dulce; și m-am deșteptat din somn. Apoi am plâns cu amar și m-am tânguit, zicând în mine: „Cum voi trece acel râu înfricoșat și voi ajunge la sălășluirea raiului?”.

Această povestire a mărturisit-o cu jurământ, una din rudeniile fericitului Filaret, ca să știm de ce fel de milă se învrednicesc de la Dumnezeu cei ce miluiesc pe cei săraci pentru Dumnezeu. Iar fericită Teozva, femeia Sfântului Filaret, după îngroparea cinstitului trup al bărbatului ei, s-a dus din Constantinopol la moșia sa, în țara Paflagoniei. Acolo, averea cea mare pe care o primise de la împărat și de la împărăteasă, a împărțit-o pentru zidirea și înnoirea bisericilor lui Dumnezeu, care erau arse de demult de către perșii cei fără Dumnezeu; și a dat vase sfinte de slujbă acelor biserici, veșminte și toată înfrumusețarea; apoi a zidit acolo mănăstire și casă pentru primirea străinilor și spre odihna săracilor și a bolnavilor. Apoi iarăși s-a întors la Constantinopol, la împărăteasa Maria, nepoata sa, trăind acolo celelalte zile ale vieții sale, cu plăcere de Dumnezeu. După aceea cu pace s-a odihnit întru Domnul și a fost pusă în mormânt lângă cinstitul său bărbat.

Cu ale căror rugăciuni să ne dea nouă Înduratul și Milostivul Domnul nostru Iisus Hristos, să dobândim și noi milă, în ziua judecății, Căruia, împreună cu Părintele Lui Cel fără de început și Sfântului Duh, I se cuvine cinstea și mărirea în vecii vecilor. Amin.

Evenimentele Zilei 1 decembrie în Istorie

Adunarea Naţională a Românilor de la Alba Iulia 1 decembrie 1918

foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.comro.wikipedia.orgyoutube.com

 

1 decembrie este a 335-a zi a calendarului gregorian și a 336-a zi în anii bisecți.

 

Decembrie – Undrea

(31 de zile – ziua are 9 ore, noaptea 15 ore)

Decembrie - Les Très Riches Heures du duc de Berry - foto: ro.wikipedia.org

Decembrie – Les Très Riches Heures du duc de Berry – foto: ro.wikipedia.org

Decembrie este a 12-a lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. Decembrie începe (astrologic) cu soarele în semnul Săgetătorului și sfârșește în semnul Capricornului. Din punct de vedere astronomic, luna decembrie începe cu soarele în constelația Ophiuchus și se sfârșește cu soarele în constelația Săgetător.

Numele lunii decembrie (latină: December) vine de la cuvântul latinesc decem, zece, pentru că luna decembrie era a zecea lună în calendarul roman. Grecii numeau luna decembrie Poseidon. În România, luna decembrie, popular, se numește Undrea. Denumirea de Undrea sau Andrea vine de la faptul că încă se păstrează amintirea Sfântului Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie.

Decembrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și Septembrie. I.L. Caragiale spunea în Calendar despre luna decembrie: Gerul îngheață becurile felinarelor pe ulițe. Primăria hotărăște a așeza la fiecare răspânte câte o sobă de tuci. Un amic al guvernului va fi însărcinat, fără leafă, numai cu diurnă, să meargă la Paris spre a cumpăra sobele, cari vara vor putea servi și la altceva.

 

Sărbătorile Zilei de 1 decembrie

(BOR) Sfântul Prooroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv

Sfântul Prooroc Naum. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la 1 decembrie - foto: doxologia.ro

Sfântul Prooroc Naum. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la 1 decembrie – foto: doxologia.ro

 

(BRU) Sf. Naum, profet († secolul al VII-lea î.Hr.)

 

(BRC) Ss. Florența și Natalia

 

România – Ziua Națională

Amplasarea României - foto: ro.wikipedia.org

Amplasarea României - foto: ro.wikipedia.org

România este o țară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică și la țărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafața Deltei Dunării și partea sudică și centrală a Munților Carpați. Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord și est și Republica Moldova la est, iar țărmul Mării Negre se găsește la sud-est.

Drapelul României - foto: ro.wikipedia.org

Drapelul României – foto: ro.wikipedia.org

Ziua națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România. Această prevedere a fost reluată de Constituția României din 1991, articolul 12, alineatul 2. Opoziția anticomunistă din România a pledat în 1990 pentru adoptarea zilei de 22 decembrie drept sărbătoare națională, fapt consemnat în stenogramele dezbaterilor parlamentare.

 

Republica Centrafricană – Ziua națională. Aniversarea republicii (1958)

Amplasarea Republicii Centrafricane - foto: ro.wikipedia.org

Amplasarea Republicii Centrafricane - foto: ro.wikipedia.org

Republica Centrafricană este un stat fără ieșire la mare din Africa Centrală. Se învecinează cu Ciadul la nord, Sudanul și Sudanul de Sud la est, Republica Congo și Republica Democrată Congo la sud și Camerunul la vest. Aceasta are o suprafață de 622.984 de km2 și o populație estimată la 4,4 miloane de locuitori, Bangui fiind capitala țării.

Întrucât cea mai mare parte a teritoriului se află în bazinele hidrografice ale râurilor Ubangi si Chari, Franța a numit colonia nou înființată în această regiune Oubangui-Chari. Acesta a devenit un teritoriu semi-autonom al Comunității Franceze în 1958 și apoi o națiune independentă la 13 august 1960, luând atunci numele său actual.

Timp de peste trei decenii după independență, Centrafrica a fost condusă de președinții și un împărat, care fie nu au fost aleși de populație fie au preluat puterea prin forță. Nemulțumiri locale cu privire la acest sistem au fost în cele din urmă susținute de presiunea internațională, după încheierea Războiului Rece.

Drapelul Republicii Centrafricane - foto: ro.wikipedia.org

Drapelul Republicii Centrafricane – foto: ro.wikipedia.org

 

Ziua mondială de combatere a SIDA

Panglica roşie este simbolul global pentru solidaritate cu persoanele depistate HIV pozitiv și a celor care trăiesc cu SIDA - foto: ro.wikipedia.org

Panglica roşie este simbolul global pentru solidaritate cu persoanele depistate HIV pozitiv și a celor care trăiesc cu SIDA – foto: ro.wikipedia.org

Ziua mondială de combatere a SIDA, sărbătorită pe 1 decembrie în fiecare an, este dedicată creșterii gradului de conștientizare a pandemiei de SIDA cauzată de răspândirea infecției cu HIV. Oficialii guvernului și ai sănătății amintesc ziua, de multe ori cu discursuri sau forumuri cu privire la subiectele SIDA. Din 1995, Președintele Statelor Unite ale Americii a proclamat oficial Ziua mondială SIDA.

Guvernele din alte țări au urmat exemplul și a emis anunțuri similare. SIDA a ucis mai mult de 25 de milioane de oameni între 1981 și 2007, și un procent estimat de 33.2 milioane de oameni trăiesc cu HIV în întreaga lume începând cu anul 2007, aceasta este una dintre cele mai distructive epidemii din istorie.

În ciuda accesului îmbunătățit la tratamentul antiretroviral și îngrijire în multe regiuni ale lumii, epidemia SIDA a luat un procent estimat la 2 milioane de vieți în 2007, din care aproximativ 270.000 au fost copii

 

Astăzi în istorie pentru 1 decembrie

 

Evenimentele Zilei 1 decembrie în Istorie:

- 1 decembrie 1918 – Transilvania s-a unit cu Regatul României, format din principatele unite ale Moldovei și Țării Românești

 

1 decembrie 1081 - S-a născut regele Ludovic al VI-lea al Franţei; (d. 1137).

Ludovic al VI-lea cel Gros (1081 − 1137), urmașul lui Filip I, a domnit între 1108-1137 foto: ro.wikipedia.org

Ludovic al VI-lea cel Gros
foto: ro.wikipedia.org

Ludovic al VI-lea cel Gros (1081 − 1137), urmașul lui Filip I, a domnit între 1108-1137. A consolidat puterea regală pentru totdeauna în Île-de-France, regiune care fusese fieful inițial al Capețienilor. Aici, el a reprimat în mod sistematic orice opoziție feudală împotriva autorității regale.

De asemenea, a făcut ca fiul său, viitorul Ludovic VII, să fie crescut la abația Saint-Denis, în nordul Parisului și ca acesta să se căsătorească cu Eleanor, moștenitoarea ducatului Aquitaniei, în 1137. A purtat război cu Henric I, regele Angliei, suferind o înfrângere grea în anul 1119.

Ultima sa confruntare armată a fost cu împăratul romano-german Henric al V-lea, care împreună cu regele Angliei, Henric I îi declaraseră război în 1124. Regele Franței a apelat la simțul național al francezilor, iar vasalii francezi au venit în ajutor cu propriile armate, Henric al V-lea fiind nevoit să se retragă.

 

1 decembrie 1083 - S-a născut prințesa bizantina Ana Comnena; (d. 1153).

Ana Comnena (Greacă: Άννα Κομνηνή, Anna Komnēnē; 1 decembrie, 1083 – 1153) a fost o prințesă bizantină, fiica împăratului Alexie I Comnenul și a Irinei Ducas. Este una dintre primele femei istoric cunoscute, scriind opera biografică Alexiada în care relatează evenimentele din timpul domniei tatălui ei - foto: historywitch.com

Ana Comnena - foto: historywitch.com

Ana Comnena (1 decembrie, 1083 – 1153) a fost o prințesă bizantină, fiica împăratului Alexie I Comnenul și a Irinei Ducas. Este una dintre primele femei istoric cunoscute, scriind opera biografică Alexiada în care relatează evenimentele din timpul domniei tatălui ei si in face referire la „daci” si la vlahi (exonim folosit pentru populațiile vorbitoare de limbi romanice de la sud și nord de Dunăre).

 

1 decembrie 1135 - A decedat regele Henric I al Angliei.

Henric I al Angliei (c. 1068/1069 - 1 decembrie 1135), cel de-al patrulea fiul lui William I Cuceritorul, primul rege al Angliei, după cucerirea normandă din 1066. El i-a succedat fratelui său mai mare William al II-lea al Angliei în 1100 și l-a învins pe fratele lui mai mare Robert Curthose pentru a deveni Duce al Normandia în 1106 - foto: ro.wikipedia.org

Henric I al Angliei (c. 1068/1069 – 1 decembrie 1135), – foto: ro.wikipedia.org

Henric I al Angliei a fost cel de-al patrulea fiul lui William I Cuceritorul, primul rege al Angliei, după cucerirea normandă din 1066. El i-a succedat fratelui său mai mare William al II-lea al Angliei în 1100 și l-a învins pe fratele lui mai mare Robert Curthose pentru a deveni Duce al Normandia în 1106.

 

1 decembrie 1455 - A murit Lorenzo Ghiberti; (d.1378)

Lorenzo Ghiberti (născut Lorenzo di Cione di ser Bonaccorso, zis Lorenzo di Bartolo), n. 1 decembrie 1378, Pelago, provincia Florența, d. 1 decembrie 1455, Florența, bijutier, sculptor, arhitect și scriitor de artă italian-florentin, din promotorii Renașterii italiene (italiană Rinascimento), autorul porților de est ale baptisteriei florentine Sfântul Ioan Botezătorul (italiană San Giovanni Battista), din fața Domului Santa Maria del Fiore, numite mai târziu de către Michelangelo "Porțile Paradisului" (1425–1452), capodoperă a artei italiene din Quattrocento (Sec. XV) - foto: ro.wikipedia.org

Lorenzo Ghiberti - foto: ro.wikipedia.org

Lorenzo Ghiberti (născut Lorenzo di Cione di ser Bonaccorso, zis Lorenzo di Bartolo), n. 1 decembrie 1378, Pelago, provincia Florența, d. 1 decembrie 1455, Florența) a fost bijutier, sculptor si arhitect italian florentin, promotor al Renasterii italiene (in italiana Rinascimento), autorul porților de est ale baptisteriei florentine Sfantul Ioan Botezatorul (San Giovanni Battista), din fața Domului Santa Maria del Fiore, numite mai târziu de către Michelangelo “Porțile Paradisului” (1425–1452), o capodoperă a artei italiene din Quattrocento (Sec. XV).

 

1 decembrie 1544 - Se deschide la Braşov in Transilvania, primul liceu în cadrul căruia învăţămîntul este bazat pe principii umaniste.

 

1 decembrie 1544 - Filip Moldoveanul tipăreşte la Sibiu “Catehismul Românesc“, prima carte tipărită în limba română.

 

1 decembrie 1640 - Portugalia îşi câştigă independenţa faţă de Spania iar João IV devine rege.

Ioan al IV-lea (portugheză João IV de Portugal; 18 martie 1603 – 6 noiembrie 1656), rege al Portugaliei din 1640 până la moartea sa - foto: ro.wikipedia.org

Ioan al IV-lea – foto: ro.wikipedia.org

Ioan al IV-lea (portugheză João IV de Portugal, n. 18 martie 1603 – d. 6 noiembrie 1656) a fost rege al Portugaliei din 1640 până la moartea sa. A fost nepotul Ecaterinei, Ducesă de Braganza care în 1580 a pretins coroana portugheză și a declanșat lupta pentru tronul Portugaliei. Ioan a fost supranumit Ioan Restauratorul (João o Restaurador). În ajunul morții sale în 1656, Imperiul portughez a atins apogeul acoperind aproape 3 miliarde de acri.

 

1 decembrie 1716 - S-a născut sculptorul Etienne-Maurice Falconet; (m. 24 ianuarie 1791).

Étienne Maurice Falconet (1 December 1716 – 24 January 1791) is counted among the first rank of French Rococo sculptors, whose patron was Mme de Pompadour - foto: pl.wikipedia.org

Étienne Maurice Falconet - foto: pl.wikipedia.org

Étienne Maurice Falconet (1 December 1716 – 24 January 1791) a fost protejatul marchizei de Pompadour, favorita regelui Ludovic al XV-lea, care i-a încredinţat conducerea atelierelor de sculptură ale Manufacturii de porţelanuri din Sèvres.

 

1 decembrie 1743 - S-a născut chimistul şi mineralogul Martin Heinrich Klaproth. (m. 1 ianuarie 1817).

Martin Heinrich Klaproth (n. 1 decembrie 1743 - d. 1 ianuarie 1817 la Berlin), chimist de origine germană - foto: ro.wikipedia.org

Martin Heinrich Klaproth - foto: ro.wikipedia.org

Martin Heinrich Klaproth (n. 1 decembrie 1743 – d. 1 ianuarie 1817 la Berlin), chimist de origine germană, fondatorul chimiei anorganice.

 

1 decembrie 1761 - S-a născut Marie Tussaud, fondatoarea “Muzeului figurilor de ceară” din Londra; (m. 16 aprilie 1850).

Marie Tussaud (n. 1 decembrie 1761, Strasbourg, Franța - d. 16 aprilie 1850, Londra, Anglia), cunoscută pentru sculpturile sale și pentru Madame Tussauds, muzeul figurilor de ceară din Londra - foto: ro.wikipedia.org

Marie Tussaud - foto: ro.wikipedia.org

Marie Tussaud (n. 1 decembrie 1761, Strasbourg, Franța – d. 16 aprilie 1850, Londra, Anglia), cunoscută pentru sculpturile sale și pentru Madame Tussauds, muzeul figurilor de ceară din Londra.

 

1 decembrie 1792 - S-a născut Nikolai Ivanovich Lobacevski, matematician rus; (d. 24.02.1856).

Nikolai Ivanovici Lobacevski (n. 1792 — d. 1856), matematician rus, profesor și rector al Universității de Stat din Kazan, Tatarstan, membru al mai multor societăți științifice - foto: ro.wikipedia.org

Nikolai Ivanovici Lobacevski - foto: ro.wikipedia.org

Nikolai Ivanovici Lobacevski (n. 1792 — d. 1856), matematician rus, profesor și rector al Universității de Stat din Kazan, Tatarstan, membru al mai multor societăți științifice. Societatea Regală din Göttingen, Germania, l-a primit în rândurile sale la propunerea lui Gauss. Țarul Nicolae I al Rusiei i-a acordat gradul de general. Lobacevski a susținut posibilitatea construirii unui sistem neeuclidian al geometriei și a creat una din variantele ei posibile, concomitent cu János Bolyai.

 

1 decembrie 1800 - Oraşul Washington, fondat în anul 1791, a devenit capitala Statelor Unite ale Americii.

Washington, D.C. in 1800 – foto: etc.usf.edu

 

1 decembrie 1822 - Pedro I (n. 12 octombrie 1798 — d. 24 septembrie 1834 ), este încoronat împărat al Braziliei

Dom Pedro I al Braziliei și al IV-lea al Portugaliei (numele complet: Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Rafael José Miguel Joaquim Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, n. 12 octombrie 1798 Queluz — d. 24 septembrie 1834 Queluz) A fost primul impărat al Braziliei (1822–1831) și al douăzeci și optulea Rege al Portugaliei (timp de șapte zile în 1826).

Dom Pedro I a abdicat de la cele două coroane: de la cea portugheză în favoarea fiicei sale Dona Maria da Glória (Regina Dona Maria a II-a a Portugaliei, bunica lui Ferdinand I,regele Romaniei), și de la cea braziliană în favoarea fiului său Dom Pedro II).

 

1 decembrie 1825 - A decedat Alexandru I, țar al Rusiei (1801-1825) (n. 1777)

Alexandru I Pavlovici Romanov (n. 23 decembrie 1777 – d. 1 decembrie 1825), a fost ţarul Rusiei între 23 martie 1801 – 1 decembrie 1825, regele Poloniei între 1815 – 1825, precum şi Mare Duce al Finlandei - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Alexandru I al Rusiei  – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Alexandru I Pavlovici Romanov (rusă: Александр I Павлович) (n. 23 decembrie 1777 – d. 1 decembrie 1825), a fost țarul Rusiei între 23 martie 1801 – 1 decembrie 1825, regele Poloniei între 1815 – 1825, precum și Mare Duce al Finlandei. Alexandru s-a născut în 1777 la Sankt Petersburg, fiu al Marelui Duce Pavel Petrovici, mai târziu Pavel I al Rusiei, și al Mariei Feodorovna, fiica Ducelui de Württemberg.

Alexandru a urcat pe tron după ce tatăl său a fost asasinat și a condus Rusia în perioada războaielor napoleoniene. În prima parte a domniei a încercat să introducă reforme liberale, pe când în cea de-a doua a abordat o conducere arbitrară iar o parte din vechile reforme au fost abolite. În ceea ce privește politica externă, Alexandru a obținut un succes recunoscut, câștigând numeroase campanii.

În particular, sub domnia sa Rusia a obținut Finlanda, jumătatea Moldovei dintre Prut și Nistru, și o parte din Polonia. Contradicțiile misterioase ale personalității sale îl fac pe Alexandru unul din cei mai interesanți țari. Pe deasupra, moartea sa este învăluită în mister, iar locul unde se află rămășițele sale rămâne necunoscut.

Napoleon I îl considera un „bizantin schimbător”. Pentru Metternich era un om nebun, luându-l în derâdere cu orice ocazie. Castlereagh, scriind despre acesta lordului Liverpool, îi atribuie meritele unor „mari calități”, însă adaugă că este „suspicios și indecis”. In timpul domniei sale,partea de est a Principatului Moldova (numita mai tarziu Basarabia) a fost anexata de Rusia in urma razboiului ruso-turc din anii 1806-1812.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

1 decembrie 1833 - S-a născut, la Boian, compozitorul Ştefan Nosievici; (d. 1869).

 Ştefan Nosievici (n. 1 decembrie 1833: Boian - m. 12 noiembrie 1869), compozitor - foto: dragusanul.ro

Ştefan Nosievici (n. 1 decembrie 1833: Boian – m. 12 noiembrie 1869), compozitor – foto: dragusanul.ro

Ştefan Nosievici (n. 1 decembrie 1833: Boian – m. 12 noiembrie 1869), a fost un compozitor. Şcolit la Cernăuţi (teologie, 1853-1856) şi Viena (fizică şi matematici, 1856-1860), profesor la gimnaziile din Cernăuţi (1860-1863) şi din Suceava (1863-1869), fondator al Societăţii Filarmonice din Suceava şi dirijor al corului „Sol „ (1867-1869), autor al primului studiu folcloric bucovinean, „Despre cântecul poporal român” (1865), Nosievici a compus „Drum bun, toba bate”, „Sub o culme de cetate”, toate publicate, în 1885, de Societatea „Armonia”.

 

1 decembrie 1835 - Scriitorul danez Hans Christian Andersen publică prima sa carte de poveşti.

Hans Christian Andersen (n. 2 aprilie 1805, Odense, Danemarca - d. 4 august 1875, Copenhaga), scriitor și poet danez, celebru pentru basmele sale. Printre cele mai cunoscute povești ale sale se numără „Crăiasa Zăpezilor”, „Mica sirenă”, „Hainele cele noi ale împăratului” și „Rățușca cea urâtă” - foto: ro.wikipedia.org

Hans Christian Andersen- foto: ro.wikipedia.org

Hans Christian Andersen (n. 2 aprilie 1805, Odense, Danemarca – d. 4 august 1875, Copenhaga), scriitor și poet danez, celebru pentru basmele sale. Printre cele mai cunoscute povești ale sale se numără „Crăiasa Zăpezilor”, „Mica sirenă”, „Hainele cele noi ale împăratului” și „Rățușca cea urâtă”. În timpul vieții Andersen a fost celebrat de regalitate și aclamat pentru că a adus bucurie copiilor din întreaga Europă. Basmele sale au fost traduse în peste o sută de limbi și continuă să fie publicate în milioane de exemplare în întreaga lume.

 

1 decembrie 1844 - S-a născut Alexandra a Danemarcei, soția regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit (d. 1925)

Alexandra a Danemarcei (1 decembrie 1844 - 20 noiembrie 1925), soția regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit și, astfel, împărăteasă a Indiei în timpul domniei soțului ei - foto: ro.wikipedia.org

Alexandra a Danemarcei - foto: ro.wikipedia.org

Alexandra a Danemarcei (1 decembrie 1844 – 20 noiembrie 1925), soția regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit și, astfel, împărăteasă a Indiei în timpul domniei soțului ei. Anterior, ea a fost prințesă de Wales din 1863 în 1901 (cea mai lungă durată în care cineva a deținut acest titlu). Din 1910 până la moartea ei, a fost regina mamă, fiind regină și mamă a monarhului George al V-lea al Regatului Unit, deși ea a fost în general mai mult numită Maiestatea Sa Regina Alexandra.

Portretul Prințesei de Wales, de Franz Xaver Winterhalter - foto: ro.wikipedia.org

Portretul Prințesei de Wales, de Franz Xaver Winterhalter – foto: ro.wikipedia.org

Îndatoririle ei publice au fost restricționate la implicări necontroversiale în acte de caritate. Odată cu moartea reginei Victoria în 1901, Albert Edward a devenit rege sub numele de Edward Albert al VII-lea, iar Alexandra regină. De la moartea lui Edward în 1910 până la moartea ei a fost regină mamă fiind atât regină cât și mamă a monarhului domnitor George al V-lea, deși era în mod frecvent numită maiestatea să regina Alexandra. Ea nu avea deloc incredeare în nepotul ei împăratul german Wilhelm al II-lea și și-a ajutat fiul în timpul Primului Război Mondial când Marea Britanie și aliații au învins Germania.

Regina Alexandra și regele Eduard al VII-lea, 1903 - foto: ro.wikipedia.org

Regina Alexandra și regele Eduard al VII-lea, 1903 – foto: ro.wikipedia.org

 

1 decembrie 1864 - A fost emis decretul privind înființarea „Casei de Depuneri și Consemnațiuni”.

Casa de Economii și Consemnațiuni la 1900 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Casa de Economii și Consemnațiuni la 1900 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ca instituţie, CEC-ul a fost înfiinţat în 1864, printr-o lege înaintată de Alexandru Ioan Cuza[7]. Primul sediu a fost modest, în trei camere mai mici din sediul Ministerului de Finanţe al vremii. În 1875 s-a început construirea unei clădiri proprii. Pe terenul respectiv, existase biserica Sf. Ioan cel Mare, înzestrată şi cu un han care degradându-se în timp, au fost demolate în 1875. Ulterior, între 1897 şi 1900 s-a ridicat sediul actual, Palatul CEC

 

1 decembrie 1866 - A încetat din viaţă Sir George Everest, alpinist şi geodez britanic; a condus Serviciul geodezic al Indiei şi a realizat cartografierea acestei ţări. (n. 4 iulie 1790).

Sir George Everest (n. 4 iulie 1790 - d. 1 decembrie 1866), militar și geodez britanic. A fost conducător din 1823 al Serviciului geodezic al Indiei. Numele lui a fost dat celui mai înalt vârf de pe Terra (din Munții Himalaya) - foto: ro.wikipedia.org

Sir George Everest- foto: ro.wikipedia.org

Sir George Everest (n. 4 iulie 1790 – d. 1 decembrie 1866), militar și geodez britanic. A fost conducător din 1823 al Serviciului geodezic al Indiei. În onoarea lui, cel mai înalt vârf de munte de pe Terra, Chomolunga din Munţii Himalaya, i-a purtat numele, din 1865.

 

1 decembrie 1868 - S-a născut marele actor roman Ion Iancu Brezeanu, societar al Teatrului Naţional din Bucureşti. Ion Iancu Brezeanu (n. 1 decembrie 1869 – d. 17 martie 1940) a fost un actor român, promotor al realismului în arta teatrului comic din epoca sa. Jocul său îmbina comicul cu nuanțe tragice.

A interpretat personaje comice din opera lui Ion Luca Caragiale (Ipingescu din „O noapte furtunoasă” și Cetățeanul turmentat din „O scrisoare pierdută”). Brezeanu a realizat importante creații în rolurile de compoziție: Ion din „Năpasta” de Caragiale, Ciubăr din „Despot-Vodă” de Vasile Alecsandri, Harpagon din „Avarul” de Molière și bufonul din „Regele Lear” de Shakespeare.

A fost tatăl regizorului, producătorului, actorului și scenaristului Grigore Brezeanu. Împreună cu Aristide Demetriade, N. Soreanu, Petre Liciu şi fiul său, regizorul Petre Brezeanu, a participat la realizarea filmului “Independenţa României” (1912)

 

1 decembrie 1878 - A fost instalată prima linie telefonică la Casa Albă.

 

1 decembrie 1879 - S-a dezvelit statuia lui Ion Heliade Rădulescu în faţa Universităţii din Bucureşti, România, opera sculptorului italian Ettore Ferrari.

Ion Heliade Rădulescu – foto: radioromaniacultural.ro

 

1 decembrie 1892 - S-a născut scriitorul Cezar Petrescu. (m. 9 martie 1961).

Cezar Petrescu (n. 1 decembrie 1892, Cotnari, Iași - d. 9 martie 1961, București), romancier, nuvelist, traducător și gazetar român, redactor la Adevărul, Dimineața, Bucovina, Țara nouă, Voința, fondator și codirector, alături de Pamfil Șeicaru, al revistei social-politice și culturale Hiena (1919-1924) - foto: ro.wikipedia.org

Cezar Petrescu - foto: ro.wikipedia.org

Cezar Petrescu (n. 1 decembrie 1892, Cotnari, Iași – d. 9 martie 1961, București). Cezar Petrescu a fost un romancier, (“Întunecare”, “Calea Victoriei”, “Năluca”) nuvelist, traducător și gazetar român, redactor la Adevărul, Dimineața, Bucovina, Țara nouă, Voința, fondator și codirector, alături de Pamfil Șeicaru, al revistei social-politice și culturale Hiena (1919-1924). A fost membru titular al Academiei Române.

 

1 decembrie 1896 - S-a naăcut generalul rus Gheorghi Jukov, erou al celui de-al doilea razboi mondial; (d.1974).

 

1 decembrie 1906 - La Paris a fost inaugurată prima clădire destinată cinematografului, „Cinema Omnia Pathe”.

 

1 decembrie 1910 - În timpul așa-numitei “Epoca de Aur de cercetare a Antarcticii“, nava Kainan Maru sub comanda japonezului Shirase Nobu părăsește portul Tokyo spre Antarctica. Expediția durează până la 20 iunie 1912.

1910: Kainan Maru - foto: ro.wikipedia.org

1910: Kainan Maru – foto: ro.wikipedia.org

 

1 decembrie 1911 - S-a născut prozatorul şi memorialistul Ieronim Şerbu, cel care a fondat, împreună cu Dan Petraşincu revista “Discobolul” (volumele de nuvele: “Dincolo de tristeţe”, “Oamenii visează pâine”); (m. 8 decembrie 1972).

 

1 decembrie 1916 - Administraţia militară germano-austro-ungară se instalează la Bucureşti, dupa retragerea in Moldova a armatei si administratiei romanesti. Valoarea totală a pagubelor provocate de ocupaţie se ridică, în noiembrie 1918, la aproape 18 miliarde lei aur.

1 decembrie 1916: Administraţia militară germano-austro-ungară se instalează la Bucureşti, dupa retragerea in Moldova a armatei si administratiei romanesti - foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

 

1 decembrie 1917 - Ia fiinţă „Agenţia Telegrafică din Petrograd” (TASS, azi ITAR–TASS ).

 

1 decembrie 1918 - Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, o adunare la care au participat peste 1000 de reprezentanți aleși ai românilor din Transilvania, Banat, Maramureș, Crișana și Sătmar, a proclamat unirea acestor regiuni cu Regatul României, act ce a încheiat procesul de constituire al României Mari

Carte poștală emisă cca. 1918–1919 pentru a sărbători Unirea. Se observă traseul ciudat al graniței de vest a țării: este cuprins întreg Maramureșul, o parte mai mare a Crișanei, cu posibilitatea extinderii Banatului până la Tisa și Dunăre. Granițele definitive vor fi stabilite abia în 1920 - foto: ro.wikipedia.org

Carte poștală emisă cca. 1918–1919 pentru a sărbători Unirea. Se observă traseul ciudat al graniței de vest a țării: este cuprins întreg Maramureșul, o parte mai mare a Crișanei, cu posibilitatea extinderii Banatului până la Tisa și Dunăre. Granițele definitive vor fi stabilite abia în 1920 – foto: ro.wikipedia.org

La 1 decembrie 1918 a fost convocată, la Alba Iulia, Marea Adunare Naţională a Românilor, lucrarile finalizându-se cu Hotărârea de unire necondiţionată a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România, votată în unanimitate (acest act a avut loc dupa ce, la data de 27 martie 1918, respectiv 28 noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei şi Bucovinei au votat unirea).

Episcopul Iuliu Hossu dă citire Rezoluției de la Alba Iulia - foto: ro.wikipedia.org

Episcopul Iuliu Hossu dă citire Rezoluției de la Alba Iulia – foto: ro.wikipedia.org

La Adunarea Natională au fost prezenţi peste 1.200 de delegaţi aleşi şi alţi 100.000 de români veniţi să susţină decizia de formare a României Mari. Cel care a deschis lucrarile a fost Gheorghe Pop de Basesti, după el luând cuvântul Vasile Goldiş, care a proclamat unirea într-un singur stat a tuturor românilor. În Rezoluţia Unirii s-a specificat instituirea unui regim democratic în România, chiar a doua zi fiind alese, cu titlu interimar, forurile de conducere în stat. După înlăturarea regimului comunist, autorităţile române au stabilit ca zi naţională a ţării data de 1 decembrie.

Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba-Iulia (1 decembrie 1918) - foto: ro.wikipedia.org

Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba-Iulia (1 decembrie 1918) – foto: ro.wikipedia.org

„Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie / 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul, cuprins între Mureș, Tisa și Dunăre.”

Cronologia evenimentelor premergatoare MARII UNIRI (1914 – 1918)

 

1 decembrie 1918 - Danemarca a recunoscut Regatul Islandei ca stat suveran, în uniune personală cu ea.

 

1 decembrie 1918 - Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croaţia, Dalmaţia, Voivodina şi Bosnia şi Herţegovina se unesc în “regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor”.

 

1 decembrie 1919 - Inaugurarea Teatrului Național Românesc din Cluj, cu spectacolul “Se face ziuă” și “Poemul Unirii” de Zaharia Bârsan, primul său director. Teatrul Maghiar din Cluj este mutat în „Cercul Teatral” al lui Jenő Janovics, clădire în care își desfășoară de atunci activitatea.

 

1 decembrie 1919 - Se formează un guvern al “Blocului democrat” din România, primul guvern de coalitie din istoria interbelica a Romaniei, prezidat de Alexandru Vaida-Voievod.

 

1 decembrie 1920 - Consiliul orăşenesc al oraşului Braşov a donat Castelul Bran, reginei Maria a României, ca semn de recunoştinţă faţă de contribuţia sa la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Castelul Bran este un monument istoric și arhitectonic situat în Pasul Bran-Rucăr, la 30 de kilometri de Brașov - foto: ro.wikipedia.org

Castelul Bran - foto: ro.wikipedia.org

Castelul Bran este un monument istoric și arhitectonic situat în Pasul Bran-Rucăr, la 30 de kilometri de Brașov

 

1 decembrie 1922 - Incepe construcţia în două etape (1922-1924 şi 1926-1938), a Mausoleului de la Mărăşeşti, România,  (în cripte şi gropi comune se află osemintele a 6 000 de ostaşi şi ofiţeri eroi).  Inaugurarea oficială a monumentului a avut loc la 18 septembrie 1938.

Mausoleul de la Mărășești, monument dedicat eroilor Primului Război Mondial - foto: ro.wikipedia.org

Mausoleul de la Mărășești - foto: ro.wikipedia.org

Mausoleul de la Mărășești este un monument istoric dedicat eroilor Primului Război Mondial, în memoria ostaşilor români căzuţi în luptele pentru apărarea ţării şi reîntregirea neamului. Mausoleul a fost ridicat pe locul în care, în vara anului 1917, s-au desfășurat luptele de la Mărășești, soldate cu victoria trupelor române. În confruntările de la Mărășești au pierit 480 de ofițeri și 21.000 de soldați români.

Actualmente mausoleul adăpostește 5073 de soldați și ofițeri în 154 de cripte individuale și 9 cripte comune de pe 18 culoare. Monumentul, printre cele mai importante din Europa, a fost realizat după planurile arhitecților George Cristinel și Constantin Pomponiu (câștigători ai concursului de proiecte și premiați cu 40.000 de lei aur) între anii 1923-1938 și a fost inaugurat în mod oficial oficial pe 18 septembrie 1938.

Lucrările au fost demarate la 28 septembrie 1924, în prezența Reginei Maria și a altor personalități ale vremii, și s-au reluat după 12 ani, în 1936. Basoreliefurile “Cupolei Gloriei” au fost realizate de către Cornel Medrea și Ion Jalea și ilustrează diverse momente ale luptelor de la Mărășești.

Eduard Săulescu a executat pictura interioară. În anul 1938, cu prilejul inaugurării, a fost emisă o medalie jubiliară, cu diametrul de 60 mm, în trei variante: aur, argint și bronz. Pe aversul medaliei se aflau efigiile regilor Ferdinand I (în dreapta) și Carol al II-lea (în stânga), față în față, iar în mijloc, dedesubt, se afla stema Regatului României. Pe revers, în mijloc, este înfățișat Mausoleul Eroilor de la Mărășești.

 

1 decembrie 1922 - România a devenit membru fondator al Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate.

 

1 decembrie 1925 - Sunt semnate la Londra Acordurile adoptate la Conferinţa de la Locarno (Elveţia) între Franţa, Anglia, Belgia, Italia, Polonia, Cehoslovacia şi Germania, ce prevedeau respectarea graniţelor stabilite prin Tratatul de la Versailles şi a Acordurilor de demilitarizare a zonei Rinului.

 

1 decembrie 1925 - S-a nascut Martin Rodbell, chimist american, laureat al premiului Nobel pentru Medicina pe anul 1994;(d.07.12.1998).

 

1 decembrie 1931 - S-a născut Johnny Răducanu, pianist, compozitor şi interpret de jazz, supranumit Mr. Jazz Of România ; (m 2011).

Johnny Răducanu (n. 1 decembrie 1931, Brăila - d. 19 septembrie 2011), contrabasist, pianist, compozitor, aranjor și conducător de formație român de etnie romă - foto: ro.wikipedia.org

Johnny Răducanu – foto: ro.wikipedia.org

Johnny Răducanu (n. 1 decembrie 1931, Brăila – d. 19 septembrie 2011), contrabasist, pianist, compozitor, aranjor și conducător de formație român de etnie romă. Pe numele său real Răducan Crețu, s-a născut într-o familie de romi cu tradiții muzicale de peste trei sute de ani, de pe timpul lăutarului Petre Crețul Șolcan. S-a remarcat ca un talentat interpret de jazz la contrabas, încă de la 19 ani.

A făcut studii muzicale la Iași și Cluj, apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din București (clasa contrabas, 1953-1956). Îndrumător activ al tinerei generații, Johnny Răducanu este considerat un veteran al muzicii românești de jazz. A fost căsătorit cu Geta Costin între 1962 și 1970. Johnny Răducanu a murit în data de 19 septembrie 2011 în locuința sa din str. Oltarului din București.

 

1 decembrie 1934 - S-a născut la Buftea, Ştefan Radof, actor (interpret a peste 60 de roluri în teatru şi în film), publicist şi om politic (din filmografie: “Oglinda”, “Războiul de independenţă”); (d. 28 martie 2012).

Ștefan Radof (n. 1 decembrie 1934, comuna Buftea, județul Ilfov - d. 28 martie 2012, București), actor român, scenarist și autor al mai multor volume de versuri foto: ro.wikipedia.org

Ștefan Radof  – foto: ro.wikipedia.org

Ștefan Radof (n. 1 decembrie 1934, comuna Buftea, județul Ilfov – d. 28 martie 2012, București), a fost actor român, scenarist și autor al mai multor volume de versuri. Și-a început cariera artistică la teatrul din Piatra-Neamț, din anul 1965 devenind actor al Teatrului Nottara.

A fost conferențiar la Academia de Teatru și Film (1990-1994) și profesor la Academia de Artă, Universitatea Hyperion (1996 – 2000), activitate din care s-a retras din acuza degradării învățământului de specialitate.

A fost poet și membru al Uniunii Scriitorilor, din 1991, al UNITER și al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR). Între anii 1993-1995, a moderat la TVR 1 show-ul “De la egal la egal… Amical!” (Producător: Liviu Tudan)

 

1 decembrie 1934 - S-a născut scriitoarea Florenţa Albu (“Himera nisipurilor”, “Austru”, “Petrecere cu iarbă”); (d.3 februarie 2000).

 

1 decembrie 1934 - S-a născut Platon Pardău, scriitor, publicist, scenarist („Ciudata mişcare a inimii în aprilie”, „Omul coborât din turn”); (d. 2002).

 

1 decembrie 1934 - Liderul bolsevic sovietic Serghei Kirov a fost asasinat în Leningrad de Leonid Nicolaev.

Serghei Mironovici Kirov (15 martie calendarul iulian| 27 martie calendarul gregorian. 1886 - 1 decembrie 1934) a fost un revoluționar bolșevic și un lider comunist sovietic - foto: ro.wikipedia.org

Serghei Mironovici Kirov - foto: ro.wikipedia.org

Serghei Mironovici Kirov (15 martie calendarul iulian| 27 martie calendarul gregorian. 1886 – 1 decembrie 1934) a fost un revoluționar bolșevic și un lider comunist sovietic. Stalin a pretins că Nikolaev era membru al unei vaste organizații conduse de Lev Trotki , care ar fi urmărit răsturnarea guvernului sovietic. Au fost arestați, în 1936, 16 demnitari sovietici, în frunte cu Lev Kamenev si Grigori Zinoviev.

Lumea era încredințată că asasinarea lui Kirov a avut loc din ordinul lui Stalin,dupa ce la Congresul PCUS din 1934, cand s-a votat pentru noua componență a Comitetului Central, Kirov a primit numai trei voturi împotrivă, spre deosebire de Stalin care a avut 292 de voturi împotrivă, cele mai multe dintre toți candidații. Implicarea lui Stalin in acest asasinat nu a fost niciodata dovedita.

 

1 decembrie 1935 - S-a născut Woody Allen, regizor, actor american (Allen Stewart Konigsberg) (din filmografie: “Hanna şi surorile ei”, “Soţi şi neveste”, “Annie Hall”).

Woody Allen (numele inițial Allen Stewart Konigsberg, numele legal Heywood Allen, n. 1 decembrie 1935, New York), unul dintre cei mai importanți regizori de film și comedieni americani - foto: ro.wikipedia.org

Woody Allen - foto: ro.wikipedia.org

Woody Allen (numele inițial Allen Stewart Konigsberg, numele legal Heywood Allen, n. 1 decembrie 1935, New York), unul dintre cei mai importanți regizori de film și comedieni americani.

 

1 decembrie 1936 - A fost inaugurat Arcul de Triumf din Bucuresti, în prezenţa regelui Carol al II–lea şi a reginei Maria.

Arcul de Triumf din București - foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Arcul de Triumf din București – foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Arcul de Triumf este un monument situat în partea de nord a Bucureștiului, în sectorul 1, la intersecția șoselei Kiseleff cu bulevardele Constantin Prezan, Alexandru Averescu și Alexandru Constantinescu. Monumentul, proiectat de Petre Antonescu, a fost construit în perioada 1921-1922, renovat în perioada 1935-1936, și din nou renovat începând din 2014.

El comemorează victoria României în Primul Război Mondial. Arcul de Triumf are 27 m înălțime, cu o singură deschidere și este de formă paralelipipedică. Machetele au fost executate de artiști plastici, iar pentru cioplirea marmurei de Rușchița, pe lângă sculptorii autohtoni, s-a apelat și la un număr de zece sculptori din Italia. A fost redeschis pentru publicul vizitator în 2002, după 55 de ani de absenţă din circuitul monumentelor oraşului.

 

1 decembrie 1947 - Legația română de la Praga devine ambasadă.

 

1 decembrie 1948 - Prin Decretul nr. 358, guvernul comunist roman dispunea “revenirea comunităţilor locale (parohii) ale cultului greco–catolic la cultul ortodox român” şi încetarea funcţionării organizaţiilor centrale şi statuare ale cultului greco–catolic – desfiinţarea acestui cult.

 

1 decembrie 1949 – S-a născut Pablo Escobar, celebru baron al drogurilor columbian. (d. 2 decembrie 1993)

Pablo Emilio Escobar Gaviria (n. 1 decembrie 1949 – d. 2 decembrie 1993) a fost un celebru baron al drogurilor columbian, care la apogeul carierei sale deținea 80% din traficul de cocaină din SUA - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Pablo Escobar – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Pablo Emilio Escobar Gaviria (n. 1 decembrie 1949 – d. 2 decembrie 1993) a fost un celebru baron al drogurilor columbian, care la apogeul carierei sale deținea 80% din traficul de cocaină din SUA. Supranumit „Regele Cocainei ”, acesta a fost cel mai bogat criminal din istorie, cu o avere netă cunoscută estimată la 30 de miliarde de dolari (în anii 1990) și aproximativ 100 de miliarde de dolari dacă sunt incluși și banii ascunși prin diverse locații din Columbia.

 

1 decembrie 1949 - S-a născut Sebastián Piñera, politician chilian, al 35-lea președinte al Chile

Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique (n. 1 decembrie 1949, Santiago de Chile) este un politician chilian. A fost preşedinte al statului Chile între anii 2010 şi 2014 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Sebastián Piñera – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique (n. 1 decembrie 1949, Santiago de Chile) este un politician chilian. A fost președinte al statului Chile între anii 2010 și 2014.

 

1 decembrie 1955 - Rosa Parks a fost arestată la Montgomery, Alabama, SUA, pentru că a refuzat să cedeze locul în autobuz unui călător alb.

Rosa Louise Parks în 1955, cu Martin Luther King, Jr. în plan secund - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Rosa Louise Parks în 1955, cu Martin Luther King, Jr. în plan secund – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Rosa Louise Parks (n. 4 februarie 1913, Tuskegee, Alabama; d. 24 octombrie 2005, Detroit, Michigan), afroamericană militantă pentru drepturile omului. La data de 1 decembrie 1955 a fost arestată în Montgomery, Alabama deoarece a refuzat să cedeze locul în autobus unui călător alb.
cititi mai mult despre Rosa Parks pe www.unitischimbam.ro

 

1 decembrie 1959 - A fost semnat Tratatul Antarcticii, prin care s-a interzis efectuarea de teste militare în Antartica. Tratatul a fost semnat de 12 naţiuni, printre care şi SUA.

Steagul Tratatului Antarcticii - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Steagul Tratatului Antarcticii - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Tratatul Antarcticii, împreună cu o serie de alte tratate colaterale, reglementează relațiile internaționale în raport cu Antarctida, singurul continent de pe Pământ fără populație umană băștinașă. În acest tratat, Antarctica este definită ca fiind tot uscatul, împreună cu banchizele aflate la sud de paralela de 60° latitudine sudică. Tratatul, care a intrat în vigoare în 1961 fiind semnat în total de 47 de țări, face din Antarctica o rezervație științifică, stabilește libertatea de cercetare științifică și interzice activitățile militare pe continent. Tratatul a fost primul acord de control al armamentului semnat în timpul Războiului Rece. Sediul Secretariatului Tratatului Antarcticii se află la Buenos Aires, Argentina, începând cu luna septembrie 2004.

Tratatul principal a fost deschis pentru semnare la 1 decembrie 1959, și a intrat oficial în vigoare la 23 iunie 1961.[2] Primii semnatari au fost cele 12 țări active în Antarctica în timpul Anului Geofizic Internațional 1957–1958 și care au acceptat invitația Statelor Unite la conferința la care acesta a fost negociat. Cele 12 țări aveau interese semnificative în Antarctica la acea vreme: Argentina, Australia, Belgia, Chile, Franța, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Africa de Sud, Uniunea Sovietică, Regatul Unit și Statele Unite. Aceste țări înființaseră peste 50 de stații antarctic pentru AGI.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

1 decembrie 1960 - A decedat Ion Vasilescu, compozitor de muzică ușoară și dirijor român;(n. 04.11.1903).

 

1 decembrie 1963 - Ridicarea legațiilor româna și britanică de la Londra și de la București la rangul de ambasade.

 

1 decembrie 1973 - A încetat din viaţă David Ben Gurion, om politic israelian, unul dintre cei care au militat pentru întemeierea Statului Israel (1948), a fost primul premier al noului stat (1948-1953; 1955-1963); (n. 16 octombrie 1886).

David Ben Gurion (numele la naștere: David Josef Grün sau Gryn, n.16 octombrie 1886 - d. 1 decembrie 1973), politician și om de stat social democrat israelian, evreu originar din Polonia, unul din principalii conducători și ideologi ai mișcării sioniste, de autodeterminare a poporului evreu, și ctitor al Statului Israel. A fost cel dintâi prim ministru al Israelului foto: ro.wikipedia.org

David Ben Gurion
foto: ro.wikipedia.org

David Ben Gurion (numele la naștere: David Josef Grün sau Gryn, n.16 octombrie 1886 – d. 1 decembrie 1973), politician și om de stat social democrat israelian, evreu originar din Polonia, unul din principalii conducători și ideologi ai mișcării sioniste, de autodeterminare a poporului evreu, și ctitor al Statului Israel. A fost cel dintâi prim ministru al Israelului.

 

1 decembrie 1987 - A murit scriitorul american James Baldwin (romanul “Camera lui Giovanni”); (n.02.08.1942).

 

1 decembrie 1990 - La Alba Iulia a avut loc şedinţa solemnă a Parlamentului României consacrată sărbătoririi zilei de 1 Decembrie. Aceasta devine pentru prima dată Ziua Naţională a României.

 

1 decembrie 1990 - Muncitorii englezi și francezi s-au întâlnit pentru prima oară în Tunelul Canalului Mânecii, la 40 m sub fundul mării. S-a încheiat astfel operaţiunea de săpare a tunelului între Marea Britanie şi Europa, unind astfel pentru prima dată continentul european de insulele britanice.

Tunelul Canalului Mânecii (în engleză Channel Tunnel, “Tunelul Canalului”, în franceză Tunnel sous la Manche, “Tunelul pe sub Canalul Mânecii”) este un tunel feroviar submarin, lung de 50,5 km, care leagă vestul Franței cu sud-estul Angliei, pe sub Canalul Mânecii. Tunelul a fost construit în cooperare de guvernele Regatului Unit și Franței. Este al treilea tunel feroviar ca lungime din lume, depășit fiind doar de tunelul japonez Seikan și de Tunelul de bază Gotthard.

Traversarea mașinilor, autocarelor, motocicletelor și camioanelor este asigurată de navete feroviare și durează aproximativ 35 de minute de la peron la peron. Transportul călătorilor este asigurat de compania Eurostar, care utilizează trenuri de tip TGV modificate pentru a se adapta specificului tunelului și rețelei britanice (alimentare prin a treia șină). Viteza limită prin tunel este de 160 km/h.

Galeriile britanică și franceză, care fuseseră săpate cu ajutorul măsurătorilor cu laser, s-au întâlnit prima dată pe 30 octombrie 1990, printr-o mică gaură în galeria de serviciu. Diferența între centrul celor două tunele era de doar 358 mm orizontal și 58 mm vertical. Când cele două tunele au fost unite complet, pe 1 decembrie 1990, a fost prima dată în ultimii 8.500 de ani când se putea merge pe uscat între Anglia și Franța. Tunelul a fost inaugurat oficial de către Regina Elisabeta a II-a și președintele francez François Mitterrand în cadrul unei ceremonii în Calais pe 6 mai 1994.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

1 decembrie 1990 - A fost înfiinţată Banca Comercială Română, prin preluarea activităților comerciale ale Băncii Naționale a României

 

1 decembrie 1995 - A început să emită un nou canal al televiziunii naţionale – TV România Internaţional, destinat tuturor românilor din diaspora.

 

1 decembrie 1995 - A emis pentru prima dată, postul de televiziune privat Pro TV.

 

1 decembrie 1997 - România a semnat Convenţia internationala privind interzicerea minelor anti–persoanal.

 

1 decembrie 2001 - A murit scriitorul şi actorul francez Jean–Pierre Chabrol; (n.11 iunie 1925).

 

1 decembrie 2005 - Marea Britanie – Casa de licitații Sotheby’s scoate la licitație un manuscris unic scris de marele compozitor Ludwig van Beethoven și care a fost pierdut pentru mai mult de un secol. Prețul de deschidere al vânzării a fost estimat la peste 1 milion de lire sterline.

 

1 decembrie 2009 - A intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona sau Tratatul Lisabona (inițial cunoscut ca Tratatul de Reformă) este un tratat internațional care amendează două tratate care constituie forma bazei constituționale a Uniunii Europene (UE).

Treaty of Lisbon - Signing in the Jerónimos Monastery of Lisbon, Portugal (13 December 2007) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Treaty of Lisbon – Signing in the Jerónimos Monastery of Lisbon, Portugal (13 December 2007) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Tratatul amendează Tratatul privind Uniunea Europeană (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Maastricht) și Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Roma). În acest proces, Tratatul de la Roma a fost redenumit în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

1 decembrie 2008 - A murit Aurel Vernescu, caiacist român, dublu laureat olimbic cu bronz; (n. 23.01.1939).

 

1 decembrie 2020 - La Ordinea Zilei

 

1 decembrie 2022 - A fost relansat postul TVR Cultural.

TVR Cultural este un canal de cultură al televiziunii publice din România, pe care se difuzează emisiuni cu tematică culturală. A fost lansat în data de 26 aprilie 2002. Cu toate că pe parcursul anului editorial 2011, TVR Cultural și-a restrâns producția internă cu până la 30%, în favoarea creșterii calității unor formate și a economisirii unor bugete de producție, canalul a fost închis temporar în data de 15 septembrie 2012.

Pe data de 9 februarie 2022, s-a anunțat relansarea postului TVR Cultural, dar spre deosebire de TVR Info, încă nu a primit licența de la CNA,până pe data de 7 septembrie 2022 când CNA i-a abrobat licența. TVR Cultural s-a relansat din 1 decembrie 2022.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org; cultural.tvr.ro

La ordinea zilei – 1 decembrie 2020

Situația din România – 1 decembrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

foto preluat de pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Sărbătorile Zilei de 1 Decembrie

Ortodoxe – Sf. Proroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Te Deum)

Greco-catolice – Sf. pf. Naum. Unirea Transilvaniei cu România. Sărbătoare naţională. Te Deum

Romano-catolice – Ss. Florenţa, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet

 

Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA (ONU)

Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA (“World AIDS Day”) este marcată anual la 1 decembrie, pentru a aminti oamenilor din întreaga lume să fie uniţi în lupta împotriva HIV/SIDA, în a oferi susţinere bolnavilor cu HIV, dar şi în activităţi de comemorare a persoanelor care au murit din cauza SIDA, conform site-ului worldaidsday.org.

Sloganul sub care se desfăşoară, în 2020, Ziua mondială de luptă împotriva HIV/SIDA este “Rock the Ribbon End HIV Stigma”, mesajul fundiţei roşii purtate fiind acela de solidaritate cu milioanele de persoane care trăiesc cu HIV la nivel mondial. Fundiţele roşii sau broşele reprezentând o fundiţă roşie pot fi comandate online pe site-ul https://www.worldaidsday.org/the-red-ribbon/ sau fundraising@nat.org.uk.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Ziua Naţională a României

Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, începând din 1990, la data de 1 Decembrie. Adunarea Naţională de la Alba Iulia adopta, la 1 decembrie 1918, rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.

Parlamentul României a hotărât, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, proclamarea zilei de 1 Decembrie ca Zi Naţională a României. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, potrivit www.cdep.ro.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

1 Decembrie/ Ceremonie militară cu efective reduse şi fără public la Alba Iulia

O ceremonie militară cu efective reduse, fără tehnică militară şi fără public a fost principalul eveniment organizat de Ziua Naţională a României la Alba Iulia, la Monumentul Unirii, organizatorii limitând numărul celor prezenţi – soldaţi, oficialităţi, invitaţi, jurnalişti – la maximum 100.

Jandarmii au permis accesul în perimetrul respectiv având în vedere respectarea numărului de persoane permis de cadrul legal şi de Hotărârea de Guvern nr. 967 din 14 noiembrie. Potrivit legislaţiei în vigoare, este permisă organizarea de adunări publice cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea anumitor măsuri – purtarea obligatorie a măştii de protecţie şi păstrarea distanţării fizice.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

1 Decembrie/ Ceremonii de Ziua Naţională în judeţe – public restrâns, fără parade şi spectacole, în contextul pandemiei

 

1 Decembrie/ Ceremonie în format restrâns la Arcul de Triumf, fără participarea publicului

Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apărării Naţionale au participat, marţi, începând cu ora 11,00, la ceremonia oficială în format restrâns, organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României în Piaţa Arcul de Triumf.

Potrivit MApN, pe timpul ceremoniei a fost ţinut un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie pentru reîntregirea neamului românesc şi a victimelor virusului SARS-CoV-2, au fost trase 21 de salve de tun, iar preşedintele Klaus Iohannis a depus o coroană de flori şi a susţinut o alocuţiune.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 1 decembrie a.c., un discurs în cadrul ceremoniei organizate cu ocazia Zilei Naționale a României

Dragi români,

În această piață, care a fost martora atâtor sărbători, astăzi suntem mult mai puțini ca de obicei.

Cadența militarilor, bucuria din ochii copiilor, ridicați în brațe de părinți sau bunici emoționați, sunt imagini de care ne este dor și pe care vrem să le revedem cât mai curând posibil.

În acest cadru în care ne aflăm acum, vegheați la fel ca în anii precedenți de Arcul de Triumf, acest simbol al sacrificiului și al speranței națiunii române, urez La Mulți Ani românilor, oriunde s-ar afla ei, sănătate și optimism!

Niciodată în ultimele decenii n-am întâmpinat 1 Decembrie cu atâta îngrijorare și strângere de inimă.
cititi mai mult pe www.presidency.ro

Decrete de decorare semnate de Președintele României, domnul Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Naționale a României

Alocuțiunea susținută de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, în cadrul ceremoniei de decorare a unor personalități civile și instituții din domeniul medical, cu prilejul Zilei Naționale a României

 

Aurescu a pledat la reuniunea miniştrilor de externe ai statelor NATO pentru redactarea unui nou Concept Strategic

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a pledat marţi, la reuniunea miniştrilor de externe ai statelor NATO, pentru iniţierea procesului de redactare a unui nou Concept Strategic al Alianţei.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES, Bogdan Aurescu a participat la prima sesiune din cadrul reuniunii miniştrilor de externe din statele membre NATO, care se desfăşoară, în format videoconferinţă, în perioada 1-2 decembrie.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Situația din România – 1 decembrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 1 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 479.634 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
360.934 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.272 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 455 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 11.530 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 30.11.2020 (10:00) – 01.12.2020 (10:00) au fost raportate 199 de decese (130 bărbați și 69 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.438. Dintre acestea, 1.259 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.122.192 de teste. Dintre acestea, 14.588 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 9.551 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.037 la cerere.

 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.914 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 127 de cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 797 au fost declarați vindecați.

 

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul SARS – CoV – 2 la nivel european și global:

Până la data de 30 noiembrie 2020, au fost raportate 13 123 678 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franţa, Spania, Regatul Unit, Italia, și Germania.

ŢARA CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAŢI*

Franţa 2.218.483 (+9.784) 52.325 (+198) 167.913(+908)
Spania 1.628.208 – 44.668 – 150.376 -
Regatul Unit1.617.327 (+12.155)58.245 (+215)3.570(+56)
Italia 1.585.178(+20.646)54.904(+541) 757.507 (+23.004)
Germania1.053.869(+11.169)16.248(+125)749.219(+18.422)
Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

 

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 30 NOIEMBRIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAȚI*

62.757.540 (+486.509) 1.460.477 (+6.946) 40.528.823 (+401.198)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 29 – 30 noiembrie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.

Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Platforma de instrumente a Observatorului Arecibo s-a prăbușit peste antena parabolică, punând capăt rolului acestuia în astrofizică

Observatorul Arecibo este un radiotelescop situat în apropiere de orașul Arecibo, pe coasta de nord a insulei Puerto Rico. Este exploatat de Universitatea Cornell, cu un acord de cooperare cu National Science Foundation.

Observatorul este operat de către SRI International în temeiul unui acord de cooperare cu Fundația Națională de Științe din SUA. Observatorul mai este numit și Centrul Național de Astronomie și Ionosferă (în engleză National Astronomy and Ionosphere Center, NAIC), deși ultima denumire se referă atât la observator cât și la personalul care-l operează, ambele denumiri fiind utilizate oficial.

Până în 2016 acest radiotelescop era cel mai mare telescop simplu construit vreodată. El colectează date radioastronomice, de aeronomie terestră și date radar planetare pentru oamenii de știință din lumea întregă. Utilizarea telescopului se face după supunerea de propuneri unui comitet independent.

Radiotelescopul este folosit îndeosebi pentru observarea obiectelor stelare.

SETI estimează, de exemplu, că un radiotelescop la fel de sensibil ca Observatorul Arecibo ar putea detecta emisiunile de televiziune și de radio ale Pământului numai la distanțe sub 0,3 ani-lumină, mai puțin de o zecime din distanța până la cea mai apropiată stea.

În noiembrie 2020 telescopul a fost închis definitiv, după ce două cabluri care susțin structura s-au rupt și nu a fost găsită o modalitate sigură de a face reparația. La 1 decembrie 2020 platforma de instrumente s-a prăbușit peste antena parabolică, punând definitiv capăt rolului jucat de acest radiotelescop în astrofizică.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

Brazilia – Defrişările din pădurea amazoniană, la cel mai înalt nivel după 2008

Defrişările din regiunile amazoniene împădurite din Brazilia au atins cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, a anunţat Institutul Naţional de Cercetări Spaţiale (INPE), responsabil cu monitorizarea pădurii tropicale, relatează DPA. În perioada august 2019 – iulie 2020, 11.088 de kilometri pătraţi de junglă au fost defrişaţi în această regiune, potrivit INPE, ceea ce reprezintă cea mai extinsă suprafaţă eliminată după anul 2008.

Această suprafaţă corespunde cu aproximativ 4.340 de terenuri de fotbal pe zi sau cu trei terenuri de fotbal pe minut. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, defrişările au înregistrat o creştere cu 9,5 procente. Pădurea tropicală amazoniană este ameninţată şi în alte ţări, printre care se numără Columbia, unde grupuri armate alungă rangerii din zonele protejate, după cum a atras atenţia anterior organizaţia de mediu World Wide Fund for Nature.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Sute de indonezieni şi-au părăsit locuinţele după ce un vulcan de pe insula Java a expulzat gaze fierbinţi

Peste 550 de persoane au fost nevoite să evacueze marţi dimineaţă satul în care locuiau după ce un vulcan din provincia indoneziană East Java a expulzat gaze fierbinţi care s-au răspândit pe versanţii acestuia, a anunţat agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor, informează DPA.

Nivelul de alertă pentru vulcanul Semeru din districtul Lumajang a fost menţinut la prima categorie de intensitate peste valorile normale, în pofida erupţiei, a declarat purtătorul de cuvânt al agenţiei, Raditya Jati. Nu au fost raportate victime, dar sătenii care şi-au părăsit în grabă locuinţele au nevoie nevoie urgentă de hrană şi măşti, a spus el.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Sonda chineză Chang’e 5 a aselenizat cu succes

Sonda spaţială Chang’e-5 a Chinei a aselenizat cu succes, marţi, în cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafaţă Lunii, au relatat media chineze, citate de Reuters şi DPA. Chang’e-5 a atins marţi “cu succes” suprafaţa Lunii, a relatat postul CCTV, citând o sursă din cadrul agenţiei spaţiale a Chinei.

China a lansat sonda spaţială Chang’e-5 la data de 24 noiembrie. Misiunea fără echipaj uman, denumită după zeiţa Lunii din mitologia chineză, îşi propune să colecteze şi să aducă pe Pământ material selenar care îi va ajuta pe oamenii de ştiinţă să afle mai multe despre originile şi procesul de formare a Lunii.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Revista Presei din 1 decembrie

 

cititi si:

- Evenimentele Zilei 1 decembrie în Istorie

- Sfântul Proroc Naum