Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei (8 aprilie)

Sfinții Apostoli Ruf și Agav și Sfântul Ierarh Celestin. Prăznuirea lor de către Biserica Ortodoxă se face la data de 8 aprilie - Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) - Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași) - foto: doxologia.ro

Sfinții Apostoli Ruf și Agav și Sfântul Ierarh Celestin - Icoană sec. XX, Mănăstirea Panahrantou, Megara (Grecia) – Colecția Sinaxar la Sfinții zilei (icoanele litografiate se găsesc la Catedrala Mitropolitană din Iași)

foto: doxologia.ro

 

Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis, Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei

articol: basilica.ro

7 aprilie 2016

Aceștia au făcut parte din cei 70 de ucenici ai Mântuitorului, care s-au ostenit propovăduind cuvântul lui Hristos, îndurând chinuri și prigoniri.

Sfântul Apostol Irodion era din orașul Tars (Cilicia, Asia Mică), rudă a Sfântului Pavel. A călătorit în dese rânduri cu Sfântul Apostol Petru și cu Sfântul Apostol Pavel, care l-au hirotonit episcop în Patara (astăzi Patras, Grecia). Propovăduind pe Hristos, a fost chinuit de păgâni, fiind supus la numeroase chinuri. Sfântul Apostol Pavel amintește de Sfântul Irodion în Epistola către Romani, unde îl numește rudă a sa: „Îmbrățișați pe Irodion, cel de un neam cu mine” (Rom. 15, 11). Potrivit Sfântului Simeon Metafrast, Apostolul Irodion a suferit moarte martirică împreună cu Sfântul Olimp, în anul 67, tot atunci fiind răstignit și Sfântul Apostol Petru.

După cum este relatat în Sfânta Scriptură, Sfântul Agav avea darul proorociei: „Și rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un prooroc cu numele Agav” (Fapte 21, 11).

Sfântul Apostol Ruf a fost episcop în orașul Teba din Grecia. Este amintit de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, unde spune: „Îmbrățișați pe Ruf, cel ales întru Domnul” (Rom. 16, 13).

 

Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Asincrit se numără printre Cei Şaptezeci de Apostoli. El a fost episcop de Hiracania în Asia. Apostolul Pavel îl menţionează în Epistola sa către Romani (16,14). Biserica îl pomeneşte pe Sfântul Asincrit în 8 aprilie -  foto: doxologia.ro

Apostolul Asincrit – foto: doxologia.ro

Sfântul Apostol Asincrit a fost episcop în Heraclea (Pont, Asia Mică).

Sfinții Apostoli Flegont și Ermie au fost episcopi în Maraton (Grecia), respectiv Dalmația.

Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei – A urmat papei Bonifaciu I (418-422), păstorind în timpul împăratului Teodosie cel Tânăr (408-450). Sfântul Celestin a trimis patriarhului Chiril al Alexandriei, prin episcopii Arcadiu și Project, o scrisoare care a fost citită la Sinodul III Ecumenic prin care cerea înlăturarea patriarhului Nestorie, dacă nu se leapădă în 10 zile de erezie. La trecerea sa la cele veșnice, sfântul a fost îngropat în cimitirul Priscilla din Roma.

articol preluat de pe: basilica.ro

 

Sf. Ap. din cei 70: Irodion, Agav şi cei împreună cu dânşii; Sf. Ier. Celestin al Romei

articol: calendar-ortodox.ro

Sinaxar 8 Aprilie

În această lună, în ziua a opta, pomenirea sfinţilor apostoli din cei şaptezeci: Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis.

 

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Irodian (numit și Herodion sau Rodion) se numără printre Cei Șaptezeci de Apostoli. El a fost rudă cu Sf. Apostol Pavel (Romani 16,11) și episcop în Neoparția, unde a suferit mult din cauza evreilor. După ce l-au bătut, lapidat și înjunghiat, l-au lăsat să moară, dar Sf. Irodian s-a ridicat și a continuat să îi ajute pe Apostoli. El a fost decapitat odată cu Apostolul Olimp în Roma, pe când îl ajutau pe Sf. Apostol Petru, în aceeași zi în care a fost crucificat și Sf. Apostol Petru. Prăznuirea lui se face la 4 ianuarie împreună cu Cei Șaptezeci, la 28 martie, 8 aprilie și la 10 noiembrie - foto: doxologia.ro

Apostolul Irodian – foto: doxologia.ro

Urându-l evreii, au năvălit asupra lui împreună cu slujitorii de idoli şi l-au muncit tare, căci unii îl băteau pe Sfântul Irodion, unii cu pietre îi sfărâmau gura, iar alţii cu lemne îl loveau peste cap.

Dintre aceşti sfinţi apostoli, Irodion, de care pomeneşte marele apostol Pavel, a slujit tuturor sfinţilor apostoli. După acestea a fost hirotonit de dânşii preot, apoi episcop al cetăţii Neon Patron, şi învăţând pe mulţi păgâni şi întorcându-i la credinţa lui Hristos, fiind zavistuit de iudei, a pătimit multe. Că mergând la dânsul închinătorii la idoli, întâi l-au bătut foarte rău, şi i-au zdrobit gura cu pietre, apoi zdrobindu-i capul cu lemne, pe urmă l-au junghiat cu cuţitul.

 

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Agav (sau Agavos) se numără printre Cei Şaptezeci de Apostoli. Având spirit profetic, el a prevăzut o foamete în lumea întregă, care s-a și întâmplat în timpul lui Cezar Claudiu (Fapte 11,28). De asemenea, el i-a profețit Sf. Apostol Pavel că va fi dat în mâna barbarilor de către evreii din Ierusalim (Fapte 21,11]). Apostolul Pavel îl menționează în Epistolele sale. Biserica îl pomenește pe Sf. Apostol Agav la 8 aprilie, împreună cu Sfinții Apostoli Irodion, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, toți săvârșindu-se în aceeași zi, ca urmare a chinurilor la care au fost supuși - foto: doxologia.ro

Apostolul Agav – foto: doxologia.ro

Având spirit profetic, el a prevăzut o foamete în lumea întregă, care s-a şi întâmplat în timpul lui Cezar Claudiu.

Iar Agav, care a luat brâul sfântului Pavel, şi şi-a legat mâinile şi picioarele, atunci aşa a proorocit, zicând: acestea zice Duhul cel Sfânt: “Pe omul al cărui brâu este acesta, aşa îl vor lega în Ierusalim iudeii, şi-l vor bate cu răni, ceea ce s-a şi întâmplat, că nu numai l-au legat, ci au ispitit a-l şi omorî. Şi după aceea acest Agav a propovăduit în partea lumii ce i-a venit.

 

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Ruf (sau Roufos) este numărat printre Cei Şaptezeci de Apostoli. El a fost episcop în Teba, Grecia şi este menţionat în Epistola Sf. Ap. Pavel către Romani 16, 13. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face în 8 aprilie - foto: doxologia.ro

Apostolul Ruf – foto: doxologia.ro

Sfântul Apostol Ruf trebuie zugrăvit în chipul unui bărbat nu prea bătrân, cu părul încărunțit, cu barba lată, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Iar Ruf, de care pomeneşte şi apostolul în Epistola către Romani, a fost făcut episcop cetăţii Tebei, care este în Grecia.

 

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Flegon se numără printre Cei Şaptezeci de Apostoli. El a fost episcop la Maraton în Tracia. El este menţionat în Romani 16:14 iar prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face în 8 aprilie - foto: doxologia.ro

Apostolul Flegon - foto: doxologia.ro

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Flegon se numără printre cei 70 de Apostoli.

Asemenea Flegon şi ceilalţi propovăduiau pretutindenea în lume Evanghelia şi întorceau pe necredincioşi la credinţa cea adevărată. Aceştia dar fiind pedepsiţi în multe feluri, toţi întru o zi omorâţi de iudei şi de păgâni, întru Domnul s-au săvârşit.

 

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Celestin papă al Romei.

Cel întru sfinți părintele nostru Celestin al Romei a fost Episcop al Romei (Papă) între anii 422 și 432. În timpul păstoririi sale, papa Celestin a fost un important și puternic apărător al credinței ortodoxe în fața ereziei nestoriene. Pomenirea lui în Bisericile răsăritene se face la 8 aprilie, iar în Bisericile apusene la 6 aprilie - ro.orthodoxwiki.org

Celestin al Romei - ro.orthodoxwiki.org

Acest sfânt era pe vremea lui Teodosie cel Tânăr în Biserica Romei celei vechi, bine sporind cu viaţa şi cu cuvântul. Prin care s-a învrednicit şi de scaunul arhieresc, mutându-se din viaţă papa Zosima. Deci acest Celestin, zicând şi făcând toate pentru Tradiţiile apostoleşti şi părinteşti, a caterisit pe răucredinciosul Nestorie, mustrându-l prin epistolă şi lepădând hulele lui cele urâte împotriva lui Dumnezeu şi făcându-se împreună-lucrător cu fericitul Chiril, la caterisirea aceluia, şi multe alte isprăvi lucrând vrednice de cuvânt şi de pomenire, s-a ridicat cu pace din cele de aici, şi s-a mutat la viaţa cea neîmbătrânitoare şi fericită.

 

Tot în această zi, pomenirea sfântului Pavsilip, care cu pace s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Ioan Corăbierul, care a suferit mucenicia în insula Cos la anul 1669, şi care prin foc s-a săvârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

articol preluat de pe: calendar-ortodox.ro

 

Mâine, 9 aprilie,  facem pomenirea

Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul

 

S Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf. Cuv. Vadim

articol: basilica.ro

8 aprilie 2016

Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei († 362). Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 9 aprilie - foto: doxologia.ro

Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei († 362) – foto: doxologia.ro

Sântul Mucenic Eupsihie († 362) – Era originar din Cezareea Capadociei și a trăit în timpul împăratului Iulian Apostatul (361-363). În anul 362 împăratul a dorit să desființeze creștinismul din imperiu. Acesta era mânios pentru că aflase că aproape toată cetatea era creștină, dar și pentru faptul că unii locuitori creștini dărâmaseră un templu păgân chiar cu prilejul nunții lui Eupsihie. Și cum dărâmarea unui templu era considerată ca o necinstire adusă împăratului, ocrotitorul păgânismului, Eupsihie s-a pregătit pentru ce avea să vină asupra lui. Astfel, și-a împărțit averea la săraci și a început a se pregăti pentru pătimire, în post și rugăciuni. La scurt timp a fost prins și supus la torturi, sfârșind mucenicește. Sfântul a fost îngropat cu cinstea cuvenită, iar pe mormântul lui au construit o biserică.

 

Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul († 376) . Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 9 aprilie - foto: doxologia.ro

Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul († 376)  - foto: doxologia.ro

Sfântul Cuvios Mucenic Vadim († 376) – Acest cuvios a pătimit în cetatea Vitlapata în timpul regelui Sapor II al Persiei (310-381). Vadim fusese un om foarte bogat. Își vânduse toată averea. O parte o împărțise la săraci, iar cu cealaltă parte zidise mănăstirea de lângă cetate. Vadim a fost întemnițat împreună cu ceilalți monahi și bătut în toate zilele timp de patru luni pentru mărturisirea credinței în Hristos. La scurt timp, la porunca regelui, a fost ucis de un bogat creștin pe nume Nirsan care s-a lepădat de credință în temniță. Trupul lui Vadim a fost ridicat noaptea în taină și îngropat creștinește. Ucenicii lui Vadim au mai stat în temniță încă patru ani când au fost eliberați, deoarece regele murise.

articol preluat de pe: basilica.ro