(Joi 8 decembrie 2016) Sfântul Cuvios Patapie; Sfinții Apostoli Cezar, Tihic şi Onisifor

Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul Patapie din Teba este un părinte al pustiei care a trăit în deşertul kemetian în Egipt în prima jumătate a secolului al V-lea. Moaștele sale sunt neputrezite până astăzi și pot fi închinate la mănăstirea sfântului din Loutraki (Grecia). Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la data de 8 decembrie - foto: doxologia.ro

Sfântul Cuvios Patapie din Teba

Cuviosul a zis către dânsul cu credinţă: “În numele lui Iisus Hristos, care dă orbilor vedere şi morţilor viaţă, vezi!” Atunci îndată s-au deschis ochii orbului celui din naştere şi vedea luminat, slăvind şi mulţumind lui Dumnezeu.

foto: doxologia.ro

 

Înainte-prăznuirea Sfintei Ana; Sfântul Cuvios Patapie; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5; Ev. Luca 13, 1-9

 

Sfântul Cuvios Patapie; Sfinții Apostoli Cezar, Tihic şi Onisifor; Sfântul Ierarh Sofronie, episcopul Ciprului

articol: basilica.ro

8 decembrie 2013

 

Sfântul Cuvios Patapie (sec. VII) – S-a născut în oraşul Teba (Egipt) din părinţi binecredincioşi. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în ziua de 8 decembrie  foto: basilica.ro

Sfântul Cuvios Patapie (sec. VII)
foto: basilica.ro

Sfântul Cuvios Patapie (sec. VII) – S-a născut în orașul Teba (Egipt) din părinți binecredincioși. Dorind să îmbrățișeze viața pustnicească și-a părăsit familia, ascultând cuvântul sfintei evanghelii la Matei X, 37-38. Datorită evlaviei sale și a vieții desăvârșite pe care o trăia lumea a început să vină la el. Nedorind lauda lumii, Cuviosul Patapie a părăsit Egiptul și s-a dus la Constantinopol. Aici și-a făcut o colibă lângă zidul marelui oraș, aproape de localitatea Vlaherna. Trăindu-și viața întru sfințenie, Cuviosul Patapie a fost învrednicit de către Bunul Dumnezeu cu darul tămăduirii. A săvârșit minuni până la bătrânețe, când s-a mutat cu pace la Domnul, fiind îngropat în biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Constantinopol.

 

Sfântul Cuvios Sofronie, Episcopul Ciprului (sec. VI) – S-a născut în Insula Cipru, fiind un bun cunoscător al Sfintei Scripturi. Prin viața lui de rugăciuni și postiri s-a învrednicit de a primi darul facerii de minuni. După moartea mitropolitului Damian al Ciprului, Sofronie a fost ales în locul lui. Sfântul Cuvios Sofronie s-a mutat cu pace la Domnul.

Tot astăzi, Biserica sărbătorește pe Sfinții Apostoli Cezar, Tihic și Onisifor.

articol preluat de pe: basilica.ro

 

Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5

Fraţilor, datori suntem totdeauna să mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu dintru început, spre mântuire, întru sfinţirea duhului şi întru credinţa adevărului, la care v-a chemat prin Evanghelia noastră, spre dobândirea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Deci dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, veşnică mângâiere şi bună nădejde, să mângâie inimile voastre şi să vă întărească, la tot lucrul şi cuvântul bun.

În sfârşit, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească şi să se preamărească, ca şi la voi, şi ca să ne izbăvim de oamenii cei nesocotiţi şi vicleni; căci credinţa nu este a tuturor; dar credincios este Domnul, Care vă va întări şi vă va păzi de cel viclean. Despre voi, încredinţaţi suntem în Domnul, că cele ce vă poruncim, voi le faceţi şi le veţi face. Iar Domnul să îndrepteze inimile voastre spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

 

Ev. Luca 13, 1-9

În vremea aceea au venit unii la Iisus, spunându-i despre galileienii al căror sânge l-a amestecat Pilat cu jertfele lor. Atunci, răspunzând, Iisus le-a zis: credeţi, oare, că aceşti galileieni au fost mai păcătoşi, decât toţi galileienii, fiindcă au păţit aceasta? Nu! Vă spun vouă că, de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste care s-a surpat turnul în Siloam şi i-a omorât, gândiţi, oare, că ei au fost mai păcătoşi, decât toţi oamenii care locuiau în Ierusalim? Nu! Că vă spun vouă că, de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel. Apoi le-a spus această pildă: un om avea un smochin sădit în via lui şi a venit să caute rod în el, dar n-a găsit. Şi a zis către vier: iată, trei ani sunt de când vin să caut rod în smochinul acesta, dar nu găsesc; taie-l, pentru ce să cuprindă locul în zadar? Dar vierul, răspunzând lui, a zis: stăpâne, lasă-l şi anul acesta, până când voi săpa împrejur şi-i voi pune gunoi; poate va face roadă; iar de nu va face, atunci îl vei tăiaîn anul care vine.

articole preluate de pe: doxologia.ro

 

Cuviosul Patapie din Egipt şi Sofronie; Sf. Ap. Sosten

articol: calendar-ortodox.ro

Sinaxar 8 Decembrie

 

În această lună, în ziua a opta, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Patapie.

PatapieCuviosul Părintele nostru Patapie era de loc din Teba Egiptului. Alegând viaţa călugărească, a urmat lui Hristos şi s-a nevoit mulţi ani în pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde a făcut foarte multe minuni: a dat orbilor vedere, a vindecat, ungând cu untdelemn sfinţit pe idropici, a izgonit demoni, a vindecat cancerul. Apoi şi-a dat în pace, Domnului, duhul său.

 

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Apostoli din cel 70: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar şi Onisifor.

Sosten, despre care pomeneşte Sfântul Apostol Pavel, a fost episcopul Colofonei. Apolo, despre care pomeneşte acelaşi apostol, a fost al doilea episcop al Colofonei, după Sosten. Epafrodit, despre care pomeneşte tot apostolul, a fost episcop al Colonei. Onisifor a fost episcop al Cezareii. Toţi aceştia au vieţuit bine şi au păstorit cu cuvioşie poporul şi Bisericile încredinţate lor. Îndurând multe încercări pentru Hristos, au fost ucişi de închinătorii la idoli şi şi-au dat Domnului sufletele lor.

 

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sofronie, episcopul Ciprului.

Cuviosul Părintele nostru Sofronie s-a născut şi a crescut în insula Cipru; era fiul unor creştini binecredincioşi. Era ascuţit la minte şi priceput; cunoştea multe lucruri şi citea cu râvna toată Sfânta Scriptură. Ajunsese atât de virtuos, că a fost învrednicit de multe daruri şi a făcut multe minuni. De aceea, după moartea sfinţitului Damian, episcopul Ciprului, a fost ales episcop de tot poporul şi de episcopi. Când a ajuns episcop a fost tatăl săracilor, sprijinitorul orfanilor, apărătorul văduvelor, ajutătorul nedreptăţiţilor şi acoperământul celor goi. După ce a vieţuit aşa şi după multe alte nevoinţe, s-a mutat în pace la Domnul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

articol preluat de pe: calendar-ortodox.ro

 

Maine, 9 decembrie, facem pomenirea

† Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfanta Ana; Sfanta Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel

Sfinții și drepții Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului, bunicii lui Iisus Hristos. Prăznuirea lor are loc în 9 septembrie, a doua zi după Nașterea Maicii Domnului, iar adormirea Sfintei Ana se prăznuiește în 25 iulie - foto: viecontemplative.saintefamille.fr

Sfinții și drepții Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului, bunicii lui Iisus Hristos. Prăznuirea lor are loc în 9 septembrie, a doua zi după Nașterea Maicii Domnului, iar adormirea Sfintei Ana se prăznuiește în 25 iulie – foto: viecontemplative.saintefamille.fr

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, vrând să-Şi pregătească biserică însufleţită şi casă sfântă spre sălăşluire Lui, trimiţând pe îngerii Lui către drepţii Ioachim şi Ana – din care a voit să iasă Maică Să cea după trup – mai înainte a vestit zămislirea celei neroditoare, ca să adeverească naşterea Fecioarei