Sâmbăta lui Lazăr

The Raising of Lazarus - Oil on canvas of Luca Giordano. 1675 c. Naples, from private collection. Italy - foto preluat de pe en.wikipedia.org

The Raising of Lazarus – Oil on canvas of Luca Giordano. 1675 c. Naples, from private collection. Italy

foto preluat de pe en.wikipedia.org
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

 

Sâmbăta lui Lazăr, în Biserica Ortodoxă și în Bisericile Catolice Orientale, care urmează ritul bizantin, este sâmbăta de dinainte de Duminica Floriilor – Intrarea Domnului în Ierusalim și este liturgic legată de aceasta. Sărbătoarea celebrează învierea lui Lazăr de către Domnul Iisus Hristos, înfăptuită în Betania, a cărui poveste se găsește în Noul Testament Evanghelia lui Ioan (Ioan 11:1-45). Data acestei sâmbete este deci una schimbătoare de la un an la altul, în funcție de data Paștilor – mai precis opt zile înainte de aceasta. Este prima zi a Săptămânii Mari.

Icoana de Sâmbăta lui Lazăr. Isus este aproape de centru, cu Petru şi Ioan în spatele lui. Lazăr este în partea dreaptă legat cu învelişuri funerare. Unul dintre privitori îşi acoperă nasul său, arătând că Lazăr a murit într-adevăr (John 11:39) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Icoana de Sâmbăta lui Lazăr. Isus este aproape de centru, cu Petru şi Ioan în spatele lui. Lazăr este în partea dreaptă legat cu învelişuri funerare. Unul dintre privitori îşi acoperă nasul său, arătând că Lazăr a murit într-adevăr (John 11:39) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Învierea lui Lazăr

Evanghelistul Ioan relatează (Ioan 11) că, în ajunul intrării Sale în Ierusalim, cu câteva zile înainte de Patimile Sale, Mântuitorul Iisus Hristos a venit în Betania, chemat fiind de surorile lui Lazăr (prieten al lui Iisus), Marta și Maria, în casa cărora Iisus a fost găzduit de mai multe ori pe timpul activității sale publice (Luca 10, 38-42). Lazăr era bolnav, așa că surorile au trimis după Iisus, ca să vină în casa lor și să-l vindece. Dar Lazăr a murit până la venirea lui Iisus, și așa are loc marea minune a învierii lui Lazăr, care, deși mort de patru zile și depus în mormânt, este readus la viață de către Mântuitor. Atunci mulți dintre evreii care se găseau acolo au crezut în El (Ioan 11, 45).

Învierea lui Lazăr - foto preluat de pe doxologia.ro

Învierea lui Lazăr – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Împlinirea proorociilor

Ca urmarea a învierii lui Lazăr la patru zile de la moartea acestuia, Hristos a fost întâmpinat ca Mesia cel demult așteptat, Împăratul lui Israel.

Împlinind proorociile din Vechiul Testament, El intră în Ierusalim, cetatea regală, călare pe un mânz de asină (Zaharia 9,9; Ioan 12,12-15). Mulțimile L-au primit, având în mâini ramuri de palmier, cu cântări și strigăte de laudă: “Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! Osana, Fiul lui David, Împăratul lui Israel!

Văzând că mulți credeau în el, ca urmare a învierii lui Lazăr, dar și văzând că este slăvit de popor, preoții și cărturarii, în frunte cu arhiereul Caiafa, vor căuta să Îl omoare (Luca 19, 47-48, Ioan 11,45-57).

A painting of Jesus' final entry into Jerusalem, by Jean-Léon Gérôme, 1897 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

A painting of Jesus’ final entry into Jerusalem, by Jean-Léon Gérôme, 1897 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

Sărbătoarea zilei: aspecte liturgice

Sâmbăta lui Lazăr și Duminica următoare acesteia fac legătura între Postul mare și Săptămâna Mare. În ajunul celebrării învierii lui Lazăr, la Vecernie este anunțată în mod solemn încheierea celor patruzeci de zile ale Postului Mare. Aceste două zile, înainte de Patimile Mântuitorului, sunt unice și paradoxale.

Celebrarea Sâmbetei lui Lazăr este una pascală. Liturghia din această zi în slăvește pe Hristos – Învierea și Viața, Care, ridicându-l pe Lazăr din morți, a preînchipuit învierea de obște, a tuturor oamenilor, chiar înainte de patimile și moartea Sa. Această Liturghie este singura ocazie din cursul anului bisericesc în care cântările Învierii de Duminica se țin într-o altă zi.

În vechime, Sâmbăta lui Lazăr făcea parte din cele câteva mari zile baptismale din cursul anului bisericesc. La Sfânta Liturghie din Sâmbăta lui Lazăr, în locul Trisaghionului, se cântă imnul baptismal din Epistola către Galateni: “Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat” (Galateni 3, 27).

În calendarul și imnografia Bisericii, această zi este strâns legată de ziua următoare, Intrarea Domnului în Ierusalim și de Învierea Domnului. De aceea, troparul acestei sâmbete este același cu cel al Floriilor: “Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, Ţie Biruitorului morții strigăm: Osana Celui dintru înălțime! Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului.”

Învierea lui Lazăr preînchipuie învierea cea de obște, a tuturor, și de aceea în această sâmbătă se face pomenire generală pentru morți, cerând de la Domnul ca toți cei adormiți să fie așezați “în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea“.

cititi mai mult pe: ro.orthodoxwiki.org;
cititi mai mult despre Sâmbăta lui Lazăr si pe: doxologia.roen.wikipedia.org