REVOLUŢIA SPIRITUALĂ

-

Ion-Iustin Bîliș

Eşecul lumii materialiste este evident astăzi pentru oricine are ochi să vadă. Lumea este la o răscruce. Continuă pe drumul actual ce duce la dispariție sau schimbă macazul căutând altceva. Acel altceva nu poate fi decât spiritualitatea. Soluția este trecerea de la materialism la spiritualism, de la lumea materialistă la lumea spiritualistă.

Procesul de trecere la lumea spiritualistă este unul pașnic și de durată. Omul este obligat să trăiască în armonie cu natura. Pentru aceasta se impune schimbarea modului său de viață prin renunțarea la tot ceea ce derivă din materialism. Lumea spiritualistă are la bază omul, familia, comunitatea și națiunea, în această ordine. Societatea este una echitabilă, există exclusiv prin adevăr și dreptate și asigură şanse egale tuturor.

Trecerea la lumea spiritualistă se face prin REVOLUȚIA SPIRITUALĂ. Scopul final al revoluției spirituale este să creeze O NOUĂ LUME.

articol preluat de pe http://bilisioniustin.blogspot.ro