Parcul Natural Văcăreşti

Parcul Natural Văcăreşti - foto: parcnaturalvacaresti.ro

Parcul Natural Văcăreşti

foto si articol: parcnaturalvacaresti.ro

 

Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti (APNV) și Ministerul Mediului au semnat contractul de administrare pentru Parcul Natural Văcăreşti, arie naturală protejată situată în sud-estul Bucureştiului.

Semnarea contractului înseamnă că autoritatea centrală în domeniul protecţiei mediului a considerat că APNV îndeplineşte condiţiile ştiinţifice, tehnice şi financiare pentru administrarea parcului. APNVa fost singura care a propus o ofertă de administrare pentru Parcul Natural Văcăreşti în cadrul sesiunii de încredinţare în administrare a ariilor naturale protejate, organizată în decembrie 2016.

Parcul Natural Văcărești - foto: Helmut Ignat

Contractul se întinde pe o perioadă de 10 ani, periodă în care APNV trebuie să asigure resursele umane, financiare, tehnice şi ştiinţifice pentru îndeplinirea scopului pentru care parcul natural a fost creat: conservarea biodiversităţii și recreere, adică activităţi de cercetare, inventariere şi monitorizare a speciilor şi habitatelor, reconstrucţie ecologică, recreere, educaţie ecologică, ecoturism şi promovare a valorilor naturale.

Contractul prevede responsabilități și termene clare, stabilite în conformitate cu legislaţia naţională în domeniul ariilor naturale protejate, pentru asigurarea celor mai bune condiții de protecție și conservare a biodiversității parcului.

Printre cele mai importante obligaţii asumate de către asociaţia noastră prin semnarea contractului se numără, dintr-un total de 31:

- Înfiinţarea administrației parcului (în 6 luni de la semnarea contractului) şi asigurarea cheltuielilor de funcţionare ale acesteia, inclusiv salariile şi toate cheltuielile de personal ale echipei formată din 13 specialişti,

- Asigurarea unui buget pentru activităţile specifice parcului (pază, monitorizare, cercetare, educaţie, ecoturism, promovare etc.), bugetul asumat ridicându-se la aproape 100.000 euro/an.

- Asigurarea întregii capacităţi tehnice necesare administrării parcului.

- Constituirea (în 3 luni de la semnarea contractului) şi asigurarea funcţionării consiliului ştiinţific si al consilulului consultativ ale parcului, autoritatea ştiinţifică, respectiv forumul de sprijin şi consultare publică ale parcului.

- Elaborarea, în mod transparent şi participativ, a unui set minim de măsuri de conservare pentru parc, a regulamentului şi planului de management ale acestuia, la 6, 9 şi respectiv 24 luni de la semnarea contractului de administrare.

- Promovarea unor acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale şi a vizitatorilor cu privire la necesitatea protecţiei şi conservării capitalului natural şi cultural şi cu privire la rolul ariilor naturale protejate în dezvoltarea durabilă locală.

- Asigurarea monitorizării speciilor şi habitatelor naturale de interes naţional, şi cartarea acestora.

- Controlarea modului de respectare a prevederilor planului de management şi a regulamentului parcului.

- Raportarea către autorităţi a bugetelor anuale, a activităţii desfăşurate şi a oricărei perturbări care ar putea aduce prejudicii parcului.

- Transferarea în patrimonial autorităţii responsabile a oricăror active şi bunuri realizate din finanţări şi proiecte publice pe perioada contractului de administrare.

Practic, Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti este investită de către statul român să administreze o parte a patrimoniului natural naţional, cel al unuia dintre cele 16 parcuri naturale ale ţării: Parcul Natural Văcăreşti. Statul român, prin autoritatea responsabilă în domeniul protecţiei mediului, îşi rezervă drepturile şi obligaţiile de a susţine proiectele administraţiei parcului, de a anliza şi evalua rapoartele de activitate, performanţele administraţiei, problemele sesizate de către administraţie şi respectarea contractului de administrare.

Pentru gestionarea parcului, APNV doreşte să lucreze în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti și cu o serie de instituţii cu experiență în domenii precum cercetare, educație, protecția mediului, reconstrucție ecologică: Facultăţile de Biologie, Geografie şi Geologie ale Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Arhitectură și Urbanism – Ion Mincu, Centrul de Studii pentru Servicii Ecosistemice Nicolae Manoleli, Grădina Botanică – Bucureşti, Muzeul de Științe Naturale Grigore Antipa, Asociaţia Kogayon, WWF România, Societatea Ornitologică Română, Asociaţia Aquaterra, Bikeexpert.

Declarație Florin Stoican, preşedinte APNV: Parcul Natural Văcărești are marele avantaj al situării în mijlocul a 10% din populaţia ţării, ceea ce înseamnă că pe lângă conservarea unui eşantion reprezentativ pentru biodiveristate, putem face aici o activitate intensă de educaţie ecologică şi putem crea aici o adevărată ambasadă a patrimoniului natural al României.

Asociația Parcul Natural Văcărești mulțumește sponsorilor și partenerilor care au decis să sprijine acest proiect unic pentru Bucureșt și România.

Puteti solicita mai multe detalii la contact@parcnaturalvacaresti.ro, sau la nr de telefon 0729199396, Dan Barbulescu, Director Exectutiv, Asociatia Parcul Natural Vacaresti

cititi mai mult pe: parcnaturalvacaresti.ro