Oprirea betonării spațiilor verzi și a copacilor în sectorul 3

Stop betonarii spatiilor verzi - foto: facebook.com

Stop betonarii spatiilor verzi

foto: facebook.com
articol: campaniamea.de-clic.ro

Campanie inițiată de
Liviu Malureanu

Catre: PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
In atentia Domnului Primar Robert NEGOITA

CERERE
Prin care solicitam

Comunicarea cu celeritate a intregii documentatii (inclusiv dar fara a se limita la documentatie de urbanism, avize, proiecte, studii de fundamentare, contracte incheiate cu terti de catre Primaria Sectorului 3 si institutiile aflate in subordinea acesteia) care sta la baza lucrarilor de amenajare a trotuarului din zonele

- Intersectia strazii Nicolae Grigorescu cu blvd-ul Constantin Brancusi, parcul Brancusi si zona gradinilor blocurilor de pe aliniamentul blvd-ului Brancusi si pana la intersectia strazii Lucretiu Patrascanu cu blvd-ul Basarabia

- Intersectia bvd. Camil Ressu cu blvd-ul Nicolae Grigorescu,

- Bvd. Nicolae Grigorescu, de la intersectia bvd. Nicolae Grigorescu cu str. Postavarului si pana la intersectia bvd. Nicolae Grigorescu cu str. Liviu Rebreanu, pana la lamurirea situatiei juridice cu privire la legalitatea acestor lucrari

Semnati aici petitia Oprirea betonării spațiilor verzi și a copacilor în sectorul 3

Pentru urmatoarele motive:

A. Situatia de fapt constatata
Incepand cu data de 28.06.2016, in zona blvd-ului Constantin Brancusi, Nicolae Grigorescu, Camil Ressu am constatat desfasurarea unor lucrari de amenajare a unui trotuar, executate in zona de spatiu verde. Din interpelarea muncitorilor aflati la fata locului, ne-a fost comunicat ca lucrarile se desfasoara pentru amenajarea unei piste de biciclete.

Lucrarile in discutie afecteaza spatiul verde din gradinile blocurilor si de pe aliniamentul strazilor aratate mai sus, incalcandu-se astfel prevederile legale in materie.

Mentionam ca in zonele respective nu exista un panou care sa identifice lucrarile desfasurate.

Conform OUG 195/2005 privind protectia a mediului, se interzice schimbarea destinatiei spatiilor verzi – fie acestea declarate ca atare (incadrate ca parcuri, gradini etc.), fie ca sunt terenuri amenajate in fapt ca spatii verzi.

Art. 71 din OUG 195/2005

(1) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

(2) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.

Singura exceptie de la interdictia impusa de OUG nr. 195/2005 este prevazuta de art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

Conform Legii nr. 24/2007
Art. 18

(1) Raspunderea pentru reducerea suprafetelor spatiilor verzi revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice.

(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii fonduri pentru indeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi.

(3) Instrainarea si atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectueaza in conditiile prevazute de lege, cu pastrarea destinatiei de spatiu verde.

(4) Schimbarea destinatiei terenurilor inregistrate in registrul local al spatiilor verzi se poate face numai pentru lucrari de utilitate publica, stabilite in baza documentatiilor de urbanism, aprobate conform legislatiei in vigoare.

(5) Este interzisa schimbarea destinatiei, reducerea suprafetelor ori stramutarea spatiilor verzi definite de prezenta lege.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), este permisa schimbarea destinatiei spatiilor verzi in vederea realizarii unor lucrari de utilitate publica, astfel cum acestea sunt prevazute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, republicata, altele decat cele privind constructiile locuintelor sociale, obiectivelor sociale de invatamant, sanatate, protectie si asistenta sociala, organizatiilor neguvernamentale, precum si administratiei publice si autoritatilor judecatoresti.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), se pot amplasa pe un spatiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati culturale, constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere, dar numai in baza unei documentatii de urbanism pentru intreaga suprafata a spatiului verde si cu obligatia ca suprafata cumulata a acestor obiective sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde.

Consideram inoportuna si excesiva ocuparea spatiului verde, in conditiile in care exista deja o alee pietonala accesibila persoanelor. De asemenea, lucrarile executate sunt nelegale in lipsa documentatiei de urbanism. Se impune sistarea executarii lucrarilor de amenajare a trotuarului, deoarece deteriorarea ilicita a vegetatiei spatiului verde deserveste interesul general al cetatenilor de a se bucura de un mediu sanatos, cu accces liber in spatiile verzi.

De ce este important?

Fata de situatia de fapt constata, solicitam solutionarea de urgenta a prezentei cereri si comunicarea datei pana la care putem sa intram in posesia documentelor solicitate, ori studierea acestora la sediul institutiei.

Semnati aici petitia Oprirea betonării spațiilor verzi și a copacilor în sectorul 3

articol preluat de pe: campaniamea.de-clic.ro