Mișcarea Dacia: Viziune pentru viitor

1521420_822444564441895_97485268617746266_n

Mișcarea Dacia: Viziune pentru viitor

 

 

Precizez de la bun început, că această viziune este determinată de Principiile Mişcării Dacia, elaborate de-a lungul a 5 ani, în urma dezbaterilor susţinute în special la grupul fb „Mişcarea Virtuală Dacia”

Aceste Principii sunt susţinute de diverse materiale informative, ce se regăsesc în fişiere la grupul fb (https://www.facebook.com/groups/MISCAREAVIRTUALADACIA/files/), iar de curând şi pe forumul portalului „Mişcarea Dacia”( www.miscareadacia.ro ).Aceste materiale sunt elaborate în cea mai mare parte de personalităţi şi grupuri de avangardă, din cele mai variate domenii de interes socio-economic. Noi am aplicat aceste informaţii la specificul românesc.

Iată cum ar putea arăta România de mâine (Dacia, în viziunea noastră), dacă s-ar implementa aceste Principii, bineînţeles după un parcurs de mulţi ani şi în contextul unor conjuncturi internaţionale, care noi prevedem că se vor materializa:

 

A. ORGANIZARE STATALĂ

Dacia va fi un stat puternic, reîntregit chiar şi parţial, în urma eliminării efectelor Pactului Ribbentrop-Molotov, condus colectiv de un Sfat Naţional alcătuit din circa 50 de personalităţi competente în toate domeniile de interes naţional. Şeful statului, desemnat dintre membrii Sfatului Naţional, va avea aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca oricare alt sfetnic, în plus având doar rolul de reprezentanţă.

Guvernul Daciei va fi desemnat dintre membrii Sfatului Naţional, strict pe bază de competenţă.
Fiecare dregător (ministru) va avea colaboratorii desemnaţi tot pe bază de competenţă.

Competenţa se va cuantifica în funcţie de: CV, feedback, experienţă, moralitate, etc. În acest sens, se va elabora prin grija Sfatului un „test computerizat de competenţă şi compatibilitate”.

Acest sistem de conducere colectivă şi testare, va fi adaptat şi aplicat în toate domeniile de activitate socio-economică şi pe toate treptele organizatorice ale statului.

Conceptul de „trei puteri în stat” va fi abolit, apartenenţii fiecărui domeniu de activitate, fiind desemnaţi a-şi stabili cadrul de acţiune. Sincronizarea între diversele domenii de competenţă se va face la nivelul conducerii colective (sfaturi).

În Dacia se vor acorda largi autonomii locale, iar împărţirea administrativă a teritoriului se va face în regiuni pe criterii economice.

Se poate concluziona că se vor avea sfaturi locale, regionale şi unul naţional, cu guverne desemnate de acestea dintre proprii apartenenţi.

Evident că o astfel de organizare, implică o reformă radicală a legii electorale.

Alegerile se vor desfăşura numai la nivel de comunităţi locale cu minim 10.000 de cetăţeni. Unde nu se ajunge la această cifră, se vor face comasările administrative de rigoare.

Din aceste alegeri va rezulta Sfatul Local (10-20 cetăţeni), din care se va desemna Guvernul Local. Pentru activităţile de Justiţie, Culte, Educaţie şi Sănătate, lucrătorii din aceste domenii îşi vor desemna membrul din Sfat şi guvern, prin alegeri interne.Pentru activitatea de Apărare Civilă şi Militară, numirea responsabilului se face de către conducerea regională a Forţelor Armate şi de Protecţie Civilă.

La nivel regional se va face o testare computerizată pentru toţi sfetnicii locali şi se va obţine Sfatul Regional. Tot pe acest principiu se va ajunge apoi, la Sfatul Naţional.

Testele computerizate vor fi elaborate şi personalizate pentru diversele utilizări, de un colectiv de experţi din cele mai diverse domenii.

 

B. POLITICĂ SOCIO-ECONOMICĂ

În DACIA se vor implementa următoarele obiective:

1. Educaţia, Cercetarea Ştiinţifică, Sănătatea, Cultele şi Apărarea Militară şi Civilă, vor fi trecute în responsabilitatea exclusivă a statului.

2. Se va schimba radical tactica şi strategia militară şi de protecţie civilă.
Forţele armate vor avea şi responsabilitatea organizării apărării civile a populaţiei în situaţii de urgenţă climatică, tectonică, chimică, nucleară, etc.
Tactica şi Strategia militară se vor axa pe principiul largilor autonomii locale.

3. Reformarea Codurilor şi a Sistemul Judiciar pe baza „legilor pâmăntului”, pentru simplificare, eliminarea ambiguităţilor, scurtarea timpilor de judecată, autofinanţarea închisorilor, reorganizarea tribunalelor şi eliminarea altor hibe ale actualului sistem. Mare parte din atribuţiuni în aplicarea Legii Pământului,vor reveni autorităţilor locale, ca urmare a implementării Largilor Autonomii Locale.

4. Etica socio-economică va fi asigurată prin următoarele măsuri:

- grilă de salarizare 1:6, cu impozitare la sursă
- taxa pe valoarea adăugată în sarcina beneficiarului, cu valori variabile în funcţie de gradul de necesitate şi aportul social.
- muncă pentru toţi şi mai puţină
- oportunităţi egale tuturor cetăţenilor, în toate domeniile
- circulaţia exclusivă a monedei naţionale electronice şi introducerea documentului unic personal
- transparenţă contabilă şi conducere colectivă a subiecţilor economici
- subordonarea proprietăţii private interesului naţional
- anularea efectelor lipsite de bun simţ ale împroprietăririlor post-1989
- implementarea principiului solidarităţii sociale pentru ca „nimeni să nu rămână în urmă”.
- o nouă politică a familiei, care să asigure o dezvoltare sănătoasă a Naţiunii şi care să responsabilizeze părinţii
- implementarea sistemului specific naţional al Obştilor
- printr-o reformă radicală a sistemului juridic, se va delega o mare parte din sarcini la nivel local

5. Dezvoltarea Sustenabilă va sta la baza tuturor activităţilor omeneşti:

- se va stimula producţia industrială de bunuri durabile
- se va stimula Agricultura Biologică
- se vor stimula sursele energetice renovabile şi se va reduce drastic dependenţa de combustibilii fosili
- se va favoriza comerţul electronic
- se va stimula Autarhia şi un nou concept de Habitat, pentru optimizarea condiţiilor de supravieţuire şi conservare a resurselor şi a teritoriului
- se va realiza treptat o redistribuire a populaţiei pe teritoriu, pentru optimizarea exploatării resurselor şi producţiei de bunuri şi produse de larg consum
- se vor descuraja activităţile futile
- se vor cultiva obiceiurile, tradiţiile naţionale şi adevărata cultură
- se va acorda maximă atenţie Educaţiei, Sănătăţii şi Cercetării Ştiinţifice
- se va crea o reţea naţională autonomă de internet, paralelă celei mondiale.
- regionalizarea pe criterii economice
- se vor recupera resursele umane, materiale şi naturale, care trebuiesc puse exclusiv în folosul cetăţenilor
6. Relaţiile Internaţionale

- se va promova o nouă politică regională de prietenie şi colaborare strânsă cu ţările vecine
- nu se va participa cu forţe militare în afara teritoriului naţional
- se va practica o politică externă de prietenie şi colaborare reciproc avantajoasă cu toate ţările
- se va practica trocul în relaţiile comerciale cu alte ţări (marfă contra marfă),eventual cu intermedierea unor Burse Internaţionale de Mărfuri
- pe teritoriul naţional nu vor circula alte monede în afara celei naţionale
- se vor promova principiile Mişcării Dacia în toate organizaţiile internaţionale

 

articol preluat de pe: .facebook.com