(M10) Propuneri de modificare a proiectelor legislative privind votul prin corespondenţă

M10 - foto - facebook.com/AsociatiaM10

foto si articol – facebook.com/AsociatiaM10

Comunicat de presă
Asociaţia M10 – Propuneri de modificare a proiectelor legislative privind votul prin corespondenţă

Asociaţia M10 a transmis astăzi, 22 mai 2015, la Comisia parlamentară pentru elaborarea legilor electorale propunerile de modificare a proiectelor legislative privind votul prin corespondenţă pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Alegerile prezidenţiale din noiembrie 2014 au arătat fără echivoc incapacitatea şi lipsa de voinţă a Guvernului în a le asigura cetăţenilor români din diaspora condiţiile necesare pentru exercitarea dreptului de vot garantat prin Constituţie.

Asociaţia M10 solicită adoptarea de urgenţă a Legii votului prin corespondenţă, pentru ca românii din diaspora să poată vota în acest mod la alegerile parlamentare din 2016. Curtea Constituțională a României a introdus un termen pentru modificarea legislației electorale de cel puțin un an înaintea alegerilor, în acord cu recomandările Comisiei de la Veneția. Pentru a fi aplicabilă la următoarele alegeri parlamentare, legea votului prin corespondență trebuie adoptată cel târziu până la 31 Octombrie 2015.

Asociația M10 propune în principal:

1.Înregistrarea pentru votul prin corespondență să se facă printr-o declarație pe proprie răspundere, dată în fața unui notar. Cetățenii români interesați își declară adresa de rezidență din străinătate, adresă la care vor primi și documentația necesară pentru votul prin corespondență.

Proiectele aflate în Parlament discriminează nejustificat românii care nu au rezidența legală într-un alt stat, dar locuiesc în afara granițelor. Cetățenii români aflați în această situație se vor găsi în imposibilitate de a-și demonstra rezidența, deci nu vor avea drept de vot prin corespondență.

2. Înregistrarea în Registrul alegătorilor prin corespondență să fie valabilă până la expirarea documentelor atașate cererii de înscriere.

În cazul schimbării adresei de domiciliu sau rezidență, este de datoria alegătorului să semnaleze autorităților schimbarea intervenită și să solicite reînregistrarea la noua adresă în Registrul alegătorilor prin corespodență.
Sistemul propus de reînregistrare înaintea fiecărui scrutin este unul inacceptabil, greoi și birocratic, ceea ce produce un puternic efect de descurajare a votului în diaspora.

3. Mărirea intervalului de timp avut la dispoziție de alegători pentru exprimarea opțiunii și transmiterea documentelor de vot către Biroul Electoral de circumscripție.

Astfel, documentele să fie primite de cetățean cu cel puțin 20 de zile înainte de data organizării scrutinului electoral în cazul alegerilor prezidențiale, alegerilor parlamentare și a alegerilor pentru Parlamentul European, respectiv 10 zile în cadrul referendumului național.
Termenele impuse nu sunt realiste și, în forma actuală, ar împiedica în multe cazuri exprimarea votului.

4. Introducerea unei chei securizate de confirmare a primirii votului, pe care alegătorul o poate verifica pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.

Este necesară o confirmare că votul a fost recepționat și introdus în urnă.

5. Votul prin corespondență să fie permis și la alegerile locale, pentru cetățenii români cu domiciliul în țară, dar aflați în străinătate.

Nu există niciun motiv pentru care cetățenii români cu adresa de domiciliu în țară să nu poată vota prin corespondență la alegerile locale, indiferent de rezidența lor curentă.
Cei mai mulți dintre românii plecați în căutarea unui loc de muncă păstrează legături puternice cu localitățile de origine, au chiar copii rămași acasă, fiind direct interesați de buna administrare a localității și totodată contribuabili indirecți la bugetele locale.

Modul în care au fost gestionate alegerile din noiembrie 2014 a demonstrat necesitatea unei legi care să permită votul la distanţă. În acest context, Asociaţia M10 a elaborat şi propus un proiect de lege privind votul electronic prin care toţi românii din țară și din străinătate care au drept de vot, indiferent de domiciliu sau reşedinţă, să poată vota electronic dacă doresc, la orice tip de alegeri.

Fotografia postată de Asociația M10.