Duminica a 2-a după Rusalii – Duminica Sfinților Români

Duminica Sfinților Români - foto preluat de pe ziarullumina.ro

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

 

Duminica a 2-a după Rusalii – Duminica Sfinților Români

Duminica Sfinților Români este o zi de cinstire a tuturor sfinților care au trăit sau au petrecut o vreme pe pământul românesc actual, știuți și neștiuți. Este prăznuită în Biserica Ortodoxă Română începând din 1992 în a doua duminică după Rusalii, după Duminica Tuturor Sfinților. Este o sărbătoare schimbătoare, depinzând de data Sfintelor Paști.

 

Sfinții români

Anul 1992 marca reluarea procesului de canonizare a sfinților români început în anii 1950-1955, când Biserica Ortodoxă Română aproba, pentru prima dată de la obținerea autocefaliei, proslăvirea unor sfinți români. Procesul de documentare a continuat în perioada comunistă, ceea ce a permis adoptarea în 1992 a unei noi hotărâri de canonizare. După 1992, numărul sfinților canonizați în Biserica Ortodoxă Română (sau nou-înscriși în calendarul ortodox românesc) a depășit o sută.

Pe 20-21 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea mai multor sfinți români. A hotărât mai întâi ca „de acum și până la sfârșitul veacurilor, în întreaga Biserică Ortodoxă Română, să se numere cu sfinții și să se cinstească după pravilă cu slujbă specială și cu acatist toți sfinții din neamul românesc, știuți și neștiuți, pentru a căror cinstire se instituie „Duminica Sfinților Români”, care va fi așezată în calendarul Bisericii noastre, în fiecare an, a doua Duminică după Pogorârea Duhului Sfânt, arătându-se prin aceasta lucrarea Sfântului Duh în Biserica noastră de-a lungul veacurilor”.

Astfel, în Duminica Sfinților Români sunt pomeniți și cinstiți toți sfinții români sau care au trăit pe pământul românesc: ierarhi, preoți, diaconi, sfinți mucenici, mărturisitori, cuvioși și cuvioase, voievozi dreptcredincioși și luptători pentru apărarea credinței și a țării și a tuturor celorlalți sfinți care au trăit și/sau care sunt cinstiți în mod special în spațiul românesc.

 

Cinstirea Tuturor Sfinților Români

Pentru Duminica Sfinților Români există o icoană specială în care sunt zugrăviți toți sfinții români și viețuitori pe pământul românesc canonizați de Biserica Ortodoxă Română și o rânduială specială de slujbă, ca pentru orice sărbătoare. Există și un acatist al sfinților români. Duminica sfinților români a fost integrată și în programul iconografic al bisericilor nou-construite.

Există și biserici și mănăstiri închinate tuturor sfinților români, atât în țară cât și peste hotare. Astfel, o Mănăstire a Tuturor Sfinților Români a fost înființată în 2003 (construcția a durat până în 2006) în apropierea comunei Popești-Leordeni. Parohii închinate Tuturor Sfinților Români se găsesc la București, în Republica Moldova, la Cania, dar și în Elveția, la Lausanne sau în Republica Cehă, la Brno.

 

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea

Cuvântul dumnezeiesc pe pământul românesc a odrăslit, iar Biserica străbună cu sfinți s-a împodobit. Vrednici luptători s-au arătat mucenicii și mărturisitorii care pentru Hristos viața și-au jertfit, iar cuvioșii și pustnicii întru nevoințe urmând calea Domnului, chipuri îngerești au dobândit; arhiereii și preoții neîncetat vestind Cuvântul Evangheliei au mărturisit, iar binecredincioșii voievozi biserici au înălțat și cu dreptslăvitorii creștini cu râvnă și jertfelnicie credința ortodoxă și țara au apărat. Toate cetele sfinților, împreună rugați pe milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 8-lea:

Ca pe o pârgă a firii, Ție, Săditorul făpturii, Biserica noastră dreptmăritoare îți aducem pe toți sfinții care au odrăslit din neamul nostru și toate laturile țării le-au sfințit prin însutite osteneli și nevoințe duhovnicești și, ca pe o cunună cu nestemate împodobită la tronul Prea Sfintei Treimi o așează, ca să se roage pururea pentru pacea toată lumea și pentru mântuirea sufletelor noastre.

Duminica Sfinților Români - foto preluat de pe basilica.ro

Duminica Sfinților Români – foto preluat de pe basilica.ro

 

Actul Sinodal emis în 21 iunie 1992 a fost aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 2929 / 20 iunie 1992. Au fost canonizați, cu cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă Română, următorii sfinți:

- Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop († 13 septembrie);

- Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea († 23 noiembrie);

- Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul († 18 decembrie);

- Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea († 29 februarie);

- Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Hozevitul († 5 august);

- Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla († 7 august);

- Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel († 21 octombrie);

- Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul († 27 septembrie);

- Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș († 24 aprilie);

- Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț († 30 iunie);

- Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți († 1 iulie);

- Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt († 2 iulie);

- Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache († 16 august).

 

A fost generalizată cinstirea sfinților români din lista celor canonizați în 1950 și proclamați solemn în 1955:

- Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș († 15 septembrie);

- Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion, Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea († 21 octombrie);

- Sfântul Ierarh Calinic Cernicanul († 11 aprilie);

- Sfinții Ierarhi și Mărturisitori Ilie Iorest și Sava († 24 aprilie).

 

Au fost înscriși în calendar, cu cinstire generalizată, și alți sfinți de neam (stră)român, precum și sfinți de alte neamuri care au predicat și au fost martirizați pe teritoriul locuit de români:

- Sfinții Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat († 9 noiembrie);

- Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț († 15 noiembrie);

- Sfântul Mucenic Dasie († 20 noiembrie);

- Sfântul Mucenic Hermes († 31 decembrie);

- Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești († 10 ianuarie);

- Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic († 13 ianuarie);

- Sfântul Bretanion, episcop de Tomis († 25 ianuarie);

- Sfântul Cuvios Ioan Casian († 29 februarie);

- Sfântul Mucenic Montanus Preotul și soția sa Maxima († 26 martie);

- Sfântul Irineu, episcop de Sirmium († 6 aprilie);

- Sfântul Mucenic Sava de la Buzău († 12 aprilie);

- Sfântul Teotim, episcop de Tomis († 20 aprilie);

- Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin († 24 aprilie);

- Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul († 27 mai);

- Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel († 4 iunie);

- Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian († 8 iunie);

- Sfântul Mucenic Isihie († 15 iunie);

- Sfântul Niceta de Remesiana († 24 iunie);

- Sfântul Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava († 24 iunie);

- Sfinții Mucenici Epictet și Astion († 8 iulie);

- Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor († 18 iulie);

- Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopolului († 11 august);

- Sfinții Mucenici Donat Diaconul, Romul Preotul, Silvan Diaconul și Venus († 21 august).

 

A fost instituită „Duminica Sfinților Români”, înscrisă în calendar în a doua duminică de după Pogorârea Duhului Sfânt.

În Actul Sinodal din 21 iunie 1992 se mai precizează:

„Vestindu-vă toate cele de mai sus cu conștiința datoriei împlinite față de înaintașii noștri, demni de cinstire pentru sfințenia vieții lor, să ne îndreptăm rugăciunile către Atotputernicul Dumnezeu, drept mulțumire pentru toate câte ne-a învrednicit a săvârși pentru slava Bisericii și a dreptcredinciosului popor român.

Și pentru ca legătura și comuniunea noastră de rugăciune cu sfinții pe care i-am pomenit și toți cei aleși și știuți în totalitatea lor numai de Preabunul Dumnezeu, să dăinuiască de-a pururea, avem îndatorirea să păstrăm și să mărturisim aceeași dreaptă credință pe care au mărturisit-o ei, să avem aceeași dragoste lucrătoare în faptele bune de fiecare zi și să propășim pe calea unității, în duhul canonicității Ortodoxiei noastre.

Să ținem mereu aprinsă candela credinței strămoșești și a spiritualității românești, pentru a ne lumina calea spre mântuire, nouă și urmașilor noștri.”

 

În 2025, când Biserica Ortodoxă Română împlinește 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de la obținerea statutului de patriarhie, Sfântul Sinod va anunța o nouă listă de sfinți care vor fi incluși în calendarul Ortodox.

Pe listă sunt nume de monahi îmbunătățiți ca Părintele Paisie Olaru, Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Gherasim Iscu, Părintele Dionisie Ignat de la Colciu, dar și numele Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae.

Până în prezent, Biserica Ortodoxă Română a canonizat 153 de sfinţi români, inclusiv Sf. Cuv. Teofana Basarab, înscrisă în calendar anul acesta.

 

cititi mai mult pe: basilica.robasilica.ro