Duminica a XVII-a după Rusalii – a Canaanencei

Femeia canaaneancă - foto preluat de pe ziarullumina.ro

Ruga femeii canaaneance

foto preluat de pe ziarullumina.ro

 

Duminica a XVII-a după Rusalii – a Canaanencei

Sfânta Evanghelie după Matei, Capitolul 15, 21-28

În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sido­nu­lui.

Şi, iată, o femeie ca­na­neea­ncă, din acele ţinuturi, ieşind striga zicând: Miluie­ş­te-mă, Doamne, Fiul lui Da­vid! Fiica mea este rău chi­nuită de diavol.

Iisus însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau zicând: Dă-i drumul că strigă în urma noastră.

Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.

Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă!

El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copii­lor şi s-o arunci câinilor.

Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmitu­rile ce cad de la masa stăpâ­nilor lor.

Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela.

 

Ne place acest Iisus?

Un articol de: Pr. Prof. Dr. Stelian Tofană – 29 Ianuarie 2014 – preluat de pe ziarullumina.ro

Pericopei E­van­ghe­li­ei Duminicii Ca­na­ne­­e­n­cei i-am putea da un titlu: Ne pla­ce acest Iisus? Răspunsul ar pu­tea fi unul simplu: Nu la în­ce­put, dar Da la sfârşit.

Însă atâta timp cât poate e­xis­­ta un Nu cu privire la Dum­nezeu, în raportul Lui cu omul, tre­buie să analizăm în ce con­stă acest Nu. Este adevărat că mul­tora dintre noi, în funcţie de felul în care Dumnezeu răs­pun­de intereselor noastre, ne pla­ce de El sau nu ne place.

Evanghelia de azi ne poar­tă, ce-i drept, între Nu şi Da, în­să os­­­ci­laţia e dată numai de fap­tul că nu putem pătrunde în taina pe­­da­­­gogiei lui Dum­nezeu faţă de om.

Pentru a avea un răspuns la în­trebarea de la început, să a­na­lizăm textul Evangheliei, ca a­poi, în final, să descifrăm me­sa­jul lui pentru noi, cei de azi.

Cuprinsul Evangheliei l-am pu­tea împărţi în patru ta­blo­uri, în fiecare Iisus având o ati­tu­di­ne mai mult decât provoca­toa­­re şi, corespunzător acesteia, fiecă­rui tablou i-am pus şi un titlu sugestiv.

cititi mai mult pe ziarullumina.ro