Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu)

Pilda lui Zaheu Vameșul - foto preluat de pe doxologia.ro

foto preluat de pe doxologia.ro

 

EVANGHELIE

Luca 19, 1-10

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se. Și, văzând toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.

 

 

 

cititi si:

- Cuvânt la Duminica a XXXIV-a după Rusalii – a fiului risipitor şi la Duminica a XXXII-a după Rusalii – a lui Zaheu – Sfântul Ioan Maximovici

- Predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii – a lui Zaheu (Pr. Ilie Cleopa)

cititi mai mult predici despre Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) pe doxologia.ro