(Daniela Dumitrescu) Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei

17 October International Day for the Eradication of Poverty - foto: nccnews.expressions.syr.edu

17 October International Day for the Eradication of Poverty
foto: nccnews.expressions.syr.edu
articol: AGERPRES/(Documentare-Daniela Dumitrescu, editor: Cerasela Bădiță)

17 octombrie 2015

La 17 octombrie este marcată, în fiecare an, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei desemnată pentru a promova gradul de conștientizare al necesității de a eradica sărăcia în toate țările.

Tema pentru anul 2015 este: “Construirea unui viitor durabil: să ne unim pentru a pune capăt sărăciei și a discriminării”. Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei, în acest an, are o semnificație deosebită, deoarece este prima marcare după aprobarea documentului programatic “Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în septembrie 2015. În acest nou cadru de dezvoltare, menit să înlocuiască și să ducă mai departe Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, toate țările s-au angajat să pună capăt sărăciei în toate dimensiunile sale și în toate formele sale, potrivit www.un.org.

În această zi să acționăm împreună împotriva sărăciei extreme în cadrul unui plan în care nimeni nu este lăsat în urmă. Scopul nostru trebuie să fie obținerea prosperității pentru toți, nu doar pentru câțiva, este îndemnul secretarului general al ONU, Ban Ki-monn în mesajul său dedicat zilei.

Această zi este marcată din 1993, pentru a promova necesitatea de a eradica sărăcia în toate țările lumii. Combaterea sărăciei este un țel aflat în centrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și rămâne înscris și în noile obiective din “Agenda de Dezvoltare post-2015″.

Manifestări pentru marcarea Zilei internaționale pentru eradicarea sărăciei se desfășoară pe 16 octombrie, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York.

ONU invită organizațiile non-guvernamentale și toate statele să dedice această zi prezentării și promovării, potrivit specificului fiecărei țări, de acțiuni concrete pentru eradicarea sărăciei. În țările în curs de dezvoltare, acest obiectiv a devenit o necesitate și o prioritate.

Inițiativa marcării acestei zile aparține organizației non-guvernamentale “Ajutor pentru toți dezmoșteniții sorții — Lumea a Patra”, cu sediul în Franța, fondată de preotul Joseph Wresinski. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a hotărât, prin Rezoluția 47/196, din 22 decembrie 1992, marcarea Zilei internaționale pentru eradicarea sărăciei. În anii ’90, ONU a acordat o atenție sporită acestui fenomen. Eradicarea sărăciei a constituit tema comună a mai multor conferințe ale Națiunilor Unite și a celor două reuniuni la nivel înalt privind dezvoltarea socială, organizate în martie 1995 și în iunie 2000. În 1995, Adunarea Generală a proclamat perioada 1997-2006 ca Primul deceniu al Națiunilor Unite pentru stoparea sărăciei, având ca temă “Eradicarea sărăciei — un imperativ etic, social, politic și economic al umanității”.

Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei marchează și faptul că la 17 octombrie 1987, peste 100.000 de oameni s-au adunat la Trocadéro, la Paris, unde fusese semnată Declarația Universală a Drepturilor Omului în 1948, pentru a aduce un omagiu victimelor sărăciei extreme, violenței și foametei. Aceștia au proclamat sărăcia drept o încălcare a drepturilor omului, au susținut dreptul fiecărei persoane la o viață decentă și necesitatea de a conlucra pentru a asigura respectarea drepturilor omului. Aceste convingeri au fost înscrise pe o piatră comemorativă, reprodusă în întreaga lume. O astfel de reproducere este situată și în grădina sediului Organizației Națiunilor Unite.

articol preluat de pe: http://www.agerpres.ro/

stiri.tvr.ro: Cea mai bună ştire din lume. Despre eradicarea sărăciei extreme