Crescent din Mira (†250)

Sfântul Mucenic Crescent (†250) - foto preluat de pe ziarullumina.ro

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.org; doxologia.ro

 

Sfântul Mucenic Crescent din Mira

Sfântul, slăvitul și biruitorul Mucenic Crescent din Mira Lichiei s-a născut într-o familie ilustră din Mira Lichiei.

Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la 13 aprilie în tradiția slavă sau în 15 aprilie după tradiția greacă și română.

Din proprie inițiativă, s-a adresat păgânilor, implorându-i să respingă idolii cei zadarnici și să se închine Dumnezeului cel adevărat, care este Cel slăvit de creștini.

Sfântul Crescent a fost arestat și adus în fața autorităților unde a fost întrebat despre familia și strămoșii săi.

La acestea, el a replicat doar că era un creștin.

Sfântului Crescent i s-a oferit libertatea dacă ar fi jertfit idolilor, dar el a refuzat cu curaj.

Acest lucru i-a înfuriat pe conducători care au ordonat ca el să fie atârnat, bătut, să-i fie sfâșiată carnea, iar la sfârșit a fost aruncat într-un cuptor, unde și-a dat sufletul din dragoste pentru Hristos; iar trupul său a rămas neatins de flăcări.

 

Posteritatea

În Mira exista o bazilică închinată sfinților mucenici Crescent și Dioscoride.

Cum acesta din urmă a fost împreună-pătimitor cu sfântul mucenic Temistocle (prăznuit la 21 decembrie) în timpul persecuției lui Deciu (anul 250), devine probabil ca data muceniciei sfântului Crescent să fie tot anul 250.

 

Imnografie

Troparul Sfântului Mucenic Crescent din Mira, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, întru nevoințele lui cununile nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori i-a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul Sfântului Mucenic Crescent din Mira, glasul al 4-lea:

Arătatu-Te-ai astăzi…

Preamare îndreptător te-ai arătat nouă sfinte, prin rugăciunile tale cele către Dumnezeu. Drept aceea astăzi te cinstim pe tine, Sfinte Mucenice Crescent, pururea mărite.

 

Iconografie

Dionisie din Furna arată că Sf. Mc. Crescent (“Crisc”) din Mira se zugrăvește ca un tânăr înalt cu început de barbă, voinic, frumos și de neam ales (Erminia picturii bizantine, Sophia, 2000, pp. 155, 202).

 

Viața Sfântului Mucenic Crescent din Mira

Sfântul Mucenic Crescent (†250) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Mucenic Crescent (†250) – foto preluat de pe doxologia.ro

Acest Sfânt a fost din Mira Lichiei, de neam strălucit, înaintat în vârstă.

Văzând că păgânătatea se semețește, și legea idolilor se înalță, și pe mulți supuși sub robia rătăcirii, de se închinau la cele fără de suflet, el intrând în mijlocul lor, îi îndemna să părăsească deșertăciunea și să se întoarcă spre Dumnezeul, Cel cinstit de creștini, ca un făcător al tuturor și a toată suflarea de viață dătător.

Iar guvernatorul, numindu-l pe sfânt bicisnic și nenorocit, că însuși de bunăvoia lui și-a ales a ajunge la torturi, sfântul zise că mai mare fericire și cinste este a pătimi cineva pentru Hristos.

Și întrebându-l de soartă, de patrie și de nume, el pentru toate spunea că este creștin.

Și nevrând nici de formă să dea cinste idolilor, cum îl sfătuia guvernatorul la toate, ci mărturisea și zicea că nu poate trupul să facă alta decât ceea ce vrea sufletul, de care sufletul este ocârmuit.

De aceea a fost supus la chinuri în timpul cărora și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.