Calendar Ortodox 27 februarie 2024

27 februarie

articole preluate de pe: basilica.rowww.calendar-ortodox.ro; ro.orthodoxwiki.orgdoxologia.ro

 

Calendar Ortodox 27 februarie 2024
Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu

 

Sf. Cuv. Procopie Mărturisitorul

Originar din Decapole, localitate în apropierea Mării Galileii, Sfântul Cuvios Procopie († 750) a fost atras de tânăr spre viaţa ascetică şi s-a călugărit.

Când s-a declanşat criza iconoclastă, din timpul împăratului Leon Isaurul (717-740), Sfântul Cuvios Procopie a susţinut şi a predicat cultul sfintelor icoane, fiind supus la chinuri multe şi grele.

După moartea împăratului, Sfântul Cuvios Procopie a fost eliberat din închisoare, întorcând-se la mănăstirea sa şi la ostenelile lui obişnuite.

cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

Sf. Cuv. Talaleu Mărturisitorul

Era originar din Cilicia (sec. V).

A intrat din tinereţe în mănăstirea Sfântul Sava din Palestina.

După un timp de stat în mănăstirea Sf. Sava Talaleu s-a dus lângă cetatea Gavalia din Siria, unde a trăit într-o colibă biruind prin rugăciuni şi postiri toate ispitele diavoleşti.

Cuviosul Talaleu a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul săvârşirii minunilor.

El tămăduia toate bolile şi neputinţele, nu numai la oameni, ci şi la animale.

Pentru aceasta, mulţi locuitori din satele din jurul Gavaliei veneau la el pentru tămăduiri trupeşti şi sufleteşti şi mulţi închinători de idoli s-au întors la Hristos Dumnezeu.

Cu ajutorul locuitorilor, cuviosul a stricat capiştea idolească din hotarele cetăţii Gavaliei şi a zidit în locul ei o Biserică în cinstea Tuturor Sfinţilor Mucenici, dând slavă lui Dumnezeu.

cititi mai mult pe unitischimbam.ro

SF. Cuv. Talaleu din Siria (sec. V)  - în Menologhionul lui Vasile al II-lea - foto preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

SF. Cuv. Talaleu din Siria (sec. V) – în Menologhionul lui Vasile al II-lea – foto preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

 

Sinaxar 27 Februarie

În această lună, ziua a douăzeci şi şaptea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru şi mărturisitorului Procopiu Decapolitul.

Acest sfânt a intrat de tânăr în viaţa monahicească şi deprinzându-se cu tot felul de nevoinţe, s-a curăţit pe sine în chip desăvârşit. Iar mai pe urmă, mustrând vitejeşte şi dispreţuind pe cei ce defăimau păgâneşte rânduiala întrupării Mântuitorului nostru şi nu se închinau icoanei întrupării lui Hristos, a încredinţat adevărul dreptei credinţe, nu numai prin cuvinte, ci chiar prin pătimirile sale. Pentru aceasta s-a arătat mare mărturisitor; şi făcând multe minuni, s-a mutat către Domnul.

cititi mai mult pe unitischimbam.ro

Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie. Pomenirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 26 februarie - foto: doxologia.ro

Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie - foto: doxologia.ro

 

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ghelasie, căruia poruncindu-i-se de ighemon să batjocorească Botezul, s-a botezat cu adevărat şi de sabie s-a săvârşit.

Sfântul mucenic Ghelasie a fost un actor care s-a făcut creștin și a mucenicit la începutul secolului al IV-lea. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 27 februarie.

Ghelasie a trăit la începutul secolului al IV-lea și era de fel din localitatea Mariamna, în apropiere de Damasc (Siria) și era al al doilea actor în rang într-o trupă de actori care se produceau la Hierapolis din Fenicia (astăzi Baalbek, în Liban, la granița cu Siria).

Hierapolis/Baalbek era o mare cetate înfloritoare și care a devenit la începutul erei creștine unul din cele mai mari centre ale religiilor păgâne din Asia Mică, datorită marilor temple care s-au contruit în secolele I-II după Hristos.

Aici, pe lângă activitățile economice și religioase, diferite trupe de actori dădeau reprezentații care uneori erau de inspirație direct anti-creștină.

Într-o astfel de reprezentație, care batjocorea botezul creștin, Ghelasie a fost ales să joace rolul candidatului la botez („cel chemat” sau neofitul).

Actorii parodiau ritualul creștin și amuzau poporul.

Ghelasie a fost aruncat în apă într-un mare cazan cu apă călduță și spectatorii se amuzau și râdeau copios.

Dar când a ieșit din apă și a fost îmbrăcat în hainele albe, Ghelasie a mărturisit că este creștin, că a văzut slava lui Dumnezeu și că acum este gata să moară pentru Hristos.

La început spectatorii au crezut că Ghelasie parodiază, dar când au înțeles că este serios râsetele for s-au tranformat în furie și l-au scos afară din teatru și l-au omorât cu pietre.

Creștinii au recuperat trupul mucenicului și l-au dus acasă în Mariamna, unde mai apoi au construit o biserică peste mormântul lui.

Acestea s-au întâmplat în vremea Marii Persecuții din jurul anilor 303.

 

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Talaleu Mărturisitorul.

Acest cuvios a fost de neam din Cilicia.

Dar îndrăgind viaţa sihăstrească, s-a dus în cetatea Gavalon, unde, la o depărtare de vreo douăzeci de stadii, cuviosul a aflat un loc înalt, pe care se găsea un altar închinat demonilor şi în acel loc şi-a făcut o mică colibă, îndeletnicindu-se cu ostenelile sihăstreşti şi nevoindu-se cu posturi, cu privegheri, şi cu rele pătimiri.

Pentru aceasta demonii care sălăşluiau în altarul lor de acolo îl înspăimântau, cu mulţime de grozăvii.

Pe aceştia însă ruşinaţi i-a alungat, bătându-şi joc de neputinţa lor.

Apoi, dorind după mai mari osteneli şi-a lăsat coliba, şi făcându-şi o chilioară prea mică, care nu era pe potriva trupului său, a intrat într-însa, stând cu faţa lipită de genunchi.

Odată, venind la el fericitul Teodoret, episcopul Cirului, l-a întrebat, dorind ca să ştie pricina acestui fel de petrecere a lui.

Dar el a răspuns:

eu, fiind supus la multe păcate şi temându-mă de chinurile cele înfricoşătoare, am aflat acest chip de vieţuire, meşteşugind osteneli pe măsura trupului, ca să uşurez greutatea celor ce mă aşteaptă. Căci acelea sunt mai cumplite, nu numai cu mărimea, ci cu însăşi lucrarea lor, fiindcă sunt fără de voie; iar ceea ce se face fără de voie este un lucru foarte amarnic; căci lucrul cel de voie, deşi plin de osteneli, mai puţină durere aduce, fiindcă osteneala este de voie, iar nu silnică. Deci, dacă cu aceste mici dureri voi uşura pe cele aşteptate, mare câştig voi culege de aici.

Acestea auzind episcopul l-a lăudat foarte, pentru isteţimea minţii, că nu numai că se lupta cu luptele de faţă, ci şi pe altele de la sine adăuga.

Iar locuitorii de primprejur ziceau că multe minuni se făceau prin rugăciunea acestuia, căci nu numai oamenii, ci chiar şi dobitoacele dobândeau vindecări.

Dar locuitorii acelui loc, care mai înainte trăiseră în păgânătate, s-au lepădat de înşelăciunea lor cea părintească şi au primit strălucirea dumnezeieştii lumini; iar sfântul folosindu-se de ei, a surpat altarul demonilor care era acolo, şi a ridicat o sfântă şi măreaţă biserică în cinstea bunilor biruitori mucenici.

Şi astfel sihăstreşte nevoindu-se fericitul Talaleu, s-a mutat către Domnul.

 

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Ştefan, cel ce a întemeiat gherocomia Armatiului, adică bolniţa de bătrâni, care în pace s-a săvârşit.

Sfântul Ştefan, un fost curtean sub împăratul Mauricius (582-602), şi-a părăsit serviciul şi a înfiinţat un azil de bătrâni în Armatia (Constantinopol), dedicându-se în întregime ajutorării străinilor pe care îi primea în azil.

Cuviosul Ștefan din Constantinopol este un sfânt care a trăit în Constantinopol la sfârșitul secolului al VI-lea și începutul celui de-al VII-lea.

Sfântul Ștefan a fost mai întâi un demnitar la curtea împăratului Mauriciu (582-602).

Dar mai apoi a părăsit slujirea împărătească și s-a făcut călugăr și a înființat un azil de bătrâni în cartierul Armatios / Armatia (aflat în Cornul de Aur) din Constantinopol, unde slujea și el însuși, dedicându-se în întregime ajutorării străinilor pe care îi primea în azil.

Acest azil a existat timp de mai multe sute de ani, până în secolul al XV-lea, când turcii au cucerit Constantinopolul.

Cuviosul Ștefan s-a săvârşit în pace în anul 614.

 

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nisiu, care, cu vine de bou fiind bătut, s-a săvârşit.

 

Tot în această zi, pomenirea cuvioşilor părinţilor noştri Asclipiu şi Iacob, care în pace s-au săvârşit.

Sfinţii Asclipiu şi Iacob erau asceţi sirieni care au trăit în secolul al V-lea.

Informaţii despre aceştia avem de la Teodoret din Cyr.

Sfântul Asclipiu a dus o viaţă de înfrânare în satul său natal şi nu-l deranjau vizitele oamenilor.

Mulţi dintre ei îl imitau şi îi urmau exemplul, printre care era şi sfântul Iacob.

Acesta s-a închis într-o căsuţă lângă satul Nimuza, pe care n-a părăsit-o niciodată şi vorbea cu oamenii printr-o deschizătură în perete, tăiată astfel ca nimeni să nu-l poată vedea.

El n-a aprins niciodată vreo lumină sau un foc în căsuţa lui.

 

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Timotei cel din Cezareea, care în pace s-a săvârşit.

 

Tot în această zi, pomenirea sfântului Rafael (Rafail), episcop de Brooklyn (+ 1915).

Cel întru sfinți părintele nostru Rafael de Brooklyn (20 noiembrie 1860 - 27 februarie 1915) a fost un misionar ortodox în America și episcop de Brooklyn, New York. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 27 februarie - foto preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

Sf. Rafael de Brooklyn (20 noiembrie 1860 – 27 februarie 1915)  – foto preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

Sfântul nostru părinte Rafail s-a născut în Siria în anul 1860 din părinţi ortodocşi evlavioşi, Michael Hawaweeny şi cea de-a doua soţie a lui, Mariam, fiica unui preot din Damasc. Nu se ştie data exactă a naşterii sale dar este undeva în jurul zilei lui onomastice, Sinaxarul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu toate Puterile cele fără de trup ale cerului (prăznuiţi în 8 noiembrie). Datorită persecuţiilor violente împotriva creştinilor, în care au pierit martirizaţi şi preotul de parohie, Sf. Iosif al Damascului împreună cu tovarăşii săi, familia Hawaweeny a fost obligată să fugă în Beirut ca să se salveze. Acolo a văzut viitorul sfânt lumina zilei şi nu în oraşul părinţilor săi. Într-adevăr, după cum decurgea copilăria sfântului, el nu avea să-şi găsească locul lui în lume, căutând permanent un loc ce avea să-i fie hărăzit. (Evrei 13:14).

De Bobotează, în 1861, a fost botezat cu numele de Rafla, iar mai târziu în acea primăvară familia s-a putut reîntoarce în Damasc. Copilul a făcut clasele primare şi a învăţat bine, dar în 1874 Michael Hawaweeny nu a mai putut asigura financiar educaţia sa. Din fericire situaţia a fost salvată de diaconul Atanasie Atallah (mai târziu Mitropolit al Homsului), care l-a recomandat pe Rafla Patriarhului Hieroteus (Ierotei) al Antiohiei, să fie acceptat ca student la seminar din partea Patriarhiei, ca să devină preot.

El a fost un student atât de bun încât a fost selectat ca profesor-asistent în 1877, iar în următorul an a fost numit profesor de arabă şi turcă. În 28 martie, 1879 a fost tuns călugăr de către Patriarhul Hieroteus, fiind asistentul personal al Preasfinţitului.

Deoarece Seminarul Balamand a fost închis în anul 1840, Patriarhul Ioachim al III-lea al Constantinopolului l-a invitat pe Patriarhul Antiohiei să-i propună cel puţin un student merituos pe care să-l trimită cu bursă de studiu la Şcoala de Teologie din Halki. Cel selectat a fost chiar Sf. Rafail. În 8 decembrie a fost numit diacon la capela şcolii şi în iulie 1886 tânărul diacon a primit Certificatul de Teologie, întorcându-se acasă cu speranţa că va putea sluji în biserica de-acolo.

Patriarhul Gherasim al Antiohiei a fost impresionat de Diaconul Rafail şi deseori îl lua cu el în vizitele sale pastorale pe la parohii. Când Preasfinţitul lipsea, Diaconul Rafail ţinea predicile în faţa credincioşilor.

Diaconul Rafail nu era mulţumit de cunoştinţele acumulate, dorind să înveţe tot mai mult, dar nu din mândrie sau ambiţie ci din dorinţa de a-i ajuta pe alţii. Pe bună dreptate, am putea atribui cuvintele Regelui Solomon, Sfântului Rafail: “Dă o şansă omului înţelept şi acesta va deveni şi mai înţelept, sfătuieşte un om drept şi va sfătui şi el la rândul lui” (Proverbe 9:9). De aceea, l-a rugat pe Patriarhul Gherasim să-i îngăduie să continue studiile la o scoală în Rusia, promiţând că se va întoarce şi va fi secretarul de limbă rusă al Patriarhului. Preasfinţitul i-a dat binecuvântarea şi Diaconul Rafail a fost acceptat ca student la Academia de Teologie din Kiev.

În 1889 Patriarhul Gherasim i-a cerut tânărului diacon să preia conducerea bisericii din Moscova, reprezentantă a Antiohiei, fiind hirotonit preot de către Episcopul Silvestru, rectorul Academiei. La o lună, a fost ridicat la rang de arhimandrit de către Mitropolitul Ioanichie al Moscovei, fiind acceptat ca şi conducător al bisericii din Moscova. După doi ani, Arhimandritul Rafail a redus datoria reprezentanţei bisericii din Antiohia de la 65.000 de ruble la 15.000 de ruble şi a adus 24 de studenţi din Siria să-şi continue studiile în Rusia, în speranţa că se vor întoarce în ţara lor şi-i vor învăţa la rândul lor pe ceilalţi.

Când Patriarhul Gherasim a demisionat acceptând Scaunul din Ierusalim, Arhimandritul Rafail a considerat că ar fi momentul oportun de a scoate Biserica din Antiohia de sub dominaţia ierarhilor străini. Arzând de dragoste pentru Biserica din Antiohia şi dorind restabilirea administraţiei bisericii în mâinile clerului şi poporului băştinaş, Arhimandritul Rafail a început să trimită scrisori unor episcopi din Antiohia şi unor mireni influenţi. A mai scris şi articole în presă, atrăgând atenţia asupra soartei Antiohiei, însă eforturile sale îndrăzneţe nu au avut ecoul scontat şi arhimandritul avea să plătească un preţ pentru mediatizarea criticilor sale.

În luna noiembrie a anului 1891, Mitropolitul Spiridon, un grec din Cipru, a fost ales Patriarh al Antiohiei. Mulţi dintre arabi au crezut că a cumpărat alegerile prin împărţirea sumei de 10.000 de lire între mai mulţi oameni influenţi din Damasc. Arhimandritul Rafail refuza să-l pomenească pe noul Patriarh la sfintele slujbe în biserica reprezentantă, drept urmare Patriarhul Spiridon l-a suspendat din funcţiile sale preoţeşti. Sf. Rafail a acceptat suspendarea dar a continuat să scrie în presa rusă articole în care cerea apărarea cauzei Antiohiei. Ierusalimul, împreună cu Patriarhii Antiohiei, Constantinopolului şi Alexandriei au trimis o petiţie Ţarului de a interzice ziarelor ruse să mai publice articolele sale, lucru care a fost acceptat. Văzând acest drum închis, Sf. Rafail a început a-şi publica ideile în forma de cărţi.

În cele din urmă, Patriarhul Spiridon i-a scris unui Procurator asistent din Rusia, un prieten al Sf. Rafail, rugându-l să încerce să-l convingă să ceară iertare Patriarhului. Făcând acest lucru, i s-a ridicat suspendarea Sfântului Rafail, fiind lăsat să se transfere de la jurisdicţia Antiohiei la Biserica Rusă şi să se stabilească acolo. Sf. Rafail s-a angajat ca profesor de studii arabice la Academia Teologică unde a rămas până în 1895 când a fost invitat de Societatea Ortodoxă Siriană Non-profit din New York, să devină acolo pastorul comunităţii arabe ortodoxe.

Când Sf. Apostol Pavel a avut viziunea unui om care-l ruga să meargă în Macedonia să-I ajute (Fapte 16:10), acesta a pornit o amplă călătorie misionară. Tot aşa, când Sf. Rafail a auzit doleanţele semenilor săi împrăştiaţi într-un pământ străin, a traversat oceanul ca să muncească din nou într-o ţară străină.

Arhimandritul Rafail a ajuns în New York în 2 Noiembrie 1895, întâmpinat de o delegaţie de arabi creştini care-şi aşteptau păstorul din Rusia. În 5 Noiembrie, în prima sa duminica de la sosirea în America, sfântul a slujit împreună cu Episcopul Nicolae Sfânta Liturghie în biserica rusă din oraşul New York. La mai puţin de două săptămâni de la sosire, Arhimandritul Rafail a găsit un loc potrivit în suburbia Manhattan-ului pentru amenajarea unei capele cu odoare sfinte aduse de el din Rusia. Noua capelă a fost sfinţită de Episcopul Nicolae cu hramul Sfântului Nicolae, Episcopul Mirelor Lichiei.

Truditorul păstor a rămas în New York învăţând, predicând şi slujind sfintele slujbe pentru enoriaşii săi. Nu a durat însă mult până a auzit şi de alte comuniuni arabe creştine împrăştiate peste tot prin America de Nord, la care se gândea că neavând un păstor al lor, ar putea fi obligaţi să treacă la alte confesiuni, sau chiar să-şi neglijeze îndatoririle duhovniceşti. Aceasta era o preocupare permanentă a Sf. Rafail în decursul misiunii sale. Deşi nu era împotriva dialogului cu cei de alte confesiuni sau a relaţiilor de prietenie bazate pe convingeri reciproc împărtăşite, Sf. Rafail nu a pierdut nici o clipă din vedere linia clară de diferenţiere dintre ortodocşi şi heterodocşi, insistând ca orice biserică să-şi pună bazele în canoanele celor şapte Sinoade Ecumenice. Spiritul ortodox al vieţii şi propovăduirilor Sf. Rafail s-a demonstrat necontenit prin cuvintele şi faptele sale. El a susţinut şi apărat întotdeauna Credinţa curată care era “dusă sfinţilor” (Iuda 3). Dacă la început nu a prea înţeles ideile heterodocşilor, mai târziu, înţelegând cât s-au depărtat aceştia de doctrina ortodoxă, a făcut tot posibilul să-şi ferească enoriaşii de influenţele nefaste. Sfântul îi învăţa să nu participe la adunările heterodocşilor, ca să nu fie răniţi de “diversele şi ciudatele doctrine” (Evrei 13:9). El era de părere că ar fi de preferat ca tatăl sau capul familiei să citească Ceasurile acasă din cartea de rugăciuni atunci când nu se pot duce la slujbă într-o biserică ortodoxă. În vara anului 1896, Sf. Rafail a întreprins prima din multele călătorii misionare de-a lungul continentului. El a vizitat 30 de oraşe între New York şi San Francisco, căutând oile pierdute ale Domnului în oraşe, sate sau ferme izolate. El a astâmpărat foamea spirituală a credincioşilor prin Cuvântul Domnului oriunde se oprea, oficiind căsătorii şi botezuri, ascultând mărturisiri şi slujind Sfânta Liturghie în casele enoriaşilor care nu aveau biserici. În alte cuvinte, sfântul şi-a îndeplinit cu râvnă misiunea sa ca propovăduitor al Evangheliei, îndurând multe greutăţi şi obstacole şi fiind atent la toate aspectele legate de grija faţă de credincioşi. (2 Timotei 4, 5).

În vara anului 1898, cu binecuvântarea Episcopului Nicolae, Sf. Rafail a publicat prima sa carte în Lumea Nouă, o carte de rugăciuni în limba arabă, numită CARTEA PĂCII ADEVĂRATE PRIN RUGĂCIUNILE DIVINE. Această carte de rugăciuni şi slujbe liturgice a fost foarte utilă preoţilor în săvârşirea sfintelor slujbe şi mirenilor în îndeplinirea canonului. Versiunea în limba engleză a fost publicată de Arhimandritul Serafim Nassar şi este folosită şi în ziua de azi.

În perioada mai-noiembrie 1898, Sf. Rafail şi-a început cel de-al doilea tur de călătorii misionare. În decursul acelei călătorii, sfântul s-a convins de necesitatea preoţilor ortodocşi arabi de a sluji în noile biserici ridicate de el. La întoarcerea în New York, el a scris un raport Episcopului Nicolae în care-şi exprima aceste griji. Cu binecuvântarea Episcopului, Sf. Rafail a adus preoţi calificaţi din Syria, căutând şi mireni îmbunătăţiţi duhovniceşte pe care să-i îndrume spre hirotonisire. În timpul cât a fost arhimandrit dar şi mai târziu, pe când era episcop, Sf. Rafail nu numea preoţi fără binecuvântarea ierarhului rus, care conducea misiunea Americană.

Aşa stăteau lucrurile în America la acea vreme. Arh. Rafail l-a primit cu dragoste pe Episcopul Tihon când acesta i-a urmat Episcopului Nicolae în scaunul de episcop al Americii. În 15 decembrie Sf. Tihon a venit să slujească Sfânta Liturghie la biserica Sf. Nicolae din Siria. Rafail le-a spus oamenilor că noul lor păstor este cel care “a fost trimis să îndrume turma lui Hristos – ruşi, slavi, arabo-sirieni şi greci-care era împrăştiată de-a lungul continentului nord-american. Desigur, în acea vreme nu existau jurisdicţii paralele bazate pe naţionalitate. Biserica i-a unit pe cei de diverse origini sub omoforul Arhiepiscopului rus. Aceasta a fost regula, până când Revoluţia Rusă a deranjat viaţa religioasă din Rusia şi America.

În martie 1899, Sf. Rafail a primit permisiunea Episcopului Tihon de a strânge fonduri pentru construirea unui cimitir şi pentru o nouă biserică care să înlocuiască capela amenajată într-o clădire veche pe o stradă mizeră. În primăvară, el a pornit într-o nouă misiune pastorală prin 43 de locaţii, călătorind pe uscat şi pe apă, fără să lase obstacolele şi greutăţile să-l întoarcă din drum şi a petrecut 7 luni în regiunile de nord-est, sud şi vestul central al Statelor Unite. Sf. Rafail a muncit la greci şi ruşi, dar şi la arabi, oficiind cununii şi botezuri şi regularizând cununiile ortodocşilor care fuseseră făcute de clerici non-ortodocşi. De asemenea a miruit câţiva copii botezaţi de biserica catolică.

În Johnstown, PA el a împăcat pe cei a căror animozitate personală era să dividă comunitatea arabă. Chiar dacă tribunalele nu au putut face pace, Sf. Rafail a reuşit să readucă calmul şi să stopeze cearta. Când era încă în Johnstown, sfântul a fost înştiinţat printr-o telegramă că Mitropolitul Meletios (Doumani) a fost ales Patriarhul Antiohiei. Foarte bucuros la aflarea veştii, Sf. Rafail le-a spus oamenilor că, în sfârşit, după 168 de ani de aşteptare, un arab a fost ales suveran al Bisericii din Antiohia.

După instalarea noului Patriarh, Sfântului Rafail i s-a propus să fie succesorul lui Meletios ca Mitropolit al Latakiei. Dar Patriarhul a afirmat că Sfântul Sinod nu poate să-l aleagă pe Părintele Rafail deoarece are o misiune foarte importantă de finalizat în America. În 1901, Mitropolitul Beirutului i-a scris Arhimandritului Rafail rugându-l să accepte să fie episcopul său asistent, dar acesta a refuzat, pe motiv că nu-şi poate părăsi turma din America. La început, el a vrut să construiască o biserică permanentă şi să achiziţioneze un loc de cimitir pentru parohie. Cea de-a doua dorinţă s-a împlinit în august 1901 când Părintele Rafail a cumpărat o parte din cimitirul Mt.Olivet din Long Island.

În decembrie 1901 Arhimandritul Rafail a fost numit Episcop al Zahleh-ului. Patriarhul Meletios i-a trimis o telegramă în care îl felicita şi îl ruga să se întoarcă înapoi. Părintele i-a mulţumit dar a refuzat din nou postul superior care i s-a oferit, spunând că trebuie să ducă la îndeplinire proiectul prin care urma să construiască o biserică creştină pentru comunitatea siriană din New York. În anul următor, a cumpărat o clădire bisericească deja existentă pe Str. Pacific în Brooklyn şi a remodelat-o după credinţa ortodoxă. Episcopul Tihon a sfinţit biserica spre bucuria credincioşilor prezenţi, astfel încât cel de-al doilea mare proiect pe care şi l-a propus Sf. Rafail, a fost îndeplinit.

Numărul parohiilor din cadrul diocezei nord-americane era în continuă creştere şi Episcopul Tihon nu le putea vizita pe toate. Astfel, dioceza trebuia reorganizată pentru o administrare mai eficientă. De aceea, Episcopul Tihon a trimis un plan Sfântului Sinod din Rusia de mutare a Scaunului din San Francisco la New York, deoarece cele mai multe parohii şi persoane erau concentrate în est. Deoarece mai multe grupări etnice necesitau o atenţie specială în îndrumarea duhovnicească, Episcopul Tihon i-a propus Arhimandritului Rafail să devină al doilea episcop vicar al său (deoarece primul episcop vicar era cel din Alaska).

În 1903, Sfântul Sinod al Rusiei l-a ales în unanimitate pe Arhimandritul Rafail ca Episcop al Brooklyn-ului, fiind, în acelaşi timp şi conducătorul misiunii ortodoxe arabo-siriene din America de Nord. Patriarhul Meletios anunţat de Sf. Sinod despre alegerea făcută, a fost foarte mulţumit. Episcopul Tihon i-a scris Sf. Rafail informându-l de alegerea sa şi acesta i-a trimis o scrisoare de accept. Între timp, părintele călugăr Innocent Pustynsky a fost sfinţit ca prim episcop asistent al lui Tihon la Catedrala Maicii Noastre din Cazan – St. Petersburg.

În a treia duminică din Postul Mare în 1904, Sf. Rafail a devenit primul episcop ortodox sfinţit pe pământ American. Episcopii Tihon şi Innocent au oficiat slujba la Catedrala Sf. Nicolae din Brooklyn. Noile haine episcopale au fost un dar din partea Ţarului Nicolae al II-lea. După sfinţirea sa, Episcopul Rafail a continuat să hirotonească preoţi şi să-i repartizeze la parohii, ajutându-l şi pe Episcopul Tihon în administrarea diocezei.

Spre sfârşitul anului 1904, Episcopul Rafail a anunţat intenţia sa de a scoate o revistă numită Al-Kalimat (Cuvântul), ca publicaţie oficială a misiunii arabo-siriene, care ar ajuta la o mai bună legătură între credincioşii şi parohiile din dioceza sa. Episcopul era conştient că nu va putea vizita personal pe toţi credincioşii ortodocşi din America de Nord, dar prin intermediul cuvântului scris, el ar putea predica cuvântul mântuirii şi celor pe care nu avea sa-i întâlnească niciodată. Conţinutul publicaţiei s-a dorit a fi spiritual, moral, religios, astfel încât să ajute la întărirea în credinţă a ortodocşilor. “Cuvântul” urma să se concentreze asupra temelor de bază: adevărul dogmatic, învăţăturile etice, subiectele ecleziastice istorice şi contemporane, o cronică a botezurilor, cununiilor şi slujbelor oficiale, etc. Primul număr a fost tipărit în ianuarie 1905, momentul fiind considerat de Sf. Rafail ca piatră de hotar la fel de importantă ca şi achiziţionarea Catedralei Sf. Nicolae şi a cimitirului parohiei.

În iulie 1905 Episcopul Rafail a sfinţit terenul pentru Mănăstirea Sf. Tihon şi a binecuvântat orfelinatul din Canaanul de Sud, PA. Peste trei zile, el a prezidat o conferinţă a clerului diocezei la Old Forge, PA, deoarece Arhiepiscopul Tihon era în San Francisco. Printre cei prezenţi erau şi oameni care ar putea fi socotiţi asemenea cu sfinţii: Mon. ALEXIS Toth, Mon. Alexander Hotovitzky şi Mon. John Kochurov (ultimii doi s-au săvârşit ca martiri în Rusia).

În următorii 10 ani, Episcopul Rafail şi-a păstorit turma care creştea tot mai mult. Mărindu-se populaţia comunităţii din New York, creştea şi numărul copiilor iar episcopul era preocupat de viitorul lor. El ar fi vrut să înfiinţeze o scoală serală pentru a-i educa în spiritul creştin, deoarece viitorul Bisericii în aceasta ţară depindea de educaţia tinerilor. Copiii care nu vorbeau araba frecventau deja biserici de alte confesiuni deoarece cursurile de duminică se ţineau în limba engleză. Astfel, Episcopul Rafail a considerat necesară introducerea limbii engleze în practicarea credinţei şi în educaţie pentru viitorul progres al misiunii arabo-siriene.

Luând ca exemplu cuvintele Sf. Pavel de a predica într-o limbă înţeleasă de oameni (1 Cor.14:15-19), Sf. Rafail a recomandat folosirea în toate parohiile sale a Liturghierului Sfintei Biserici Ortodoxe, Soborniceşti şi Apostolice (tradusă de Isabel Hapgood).

În martie 1907 Sf. Tihon s-a întors în Rusia şi a fost înlocuit de Arhiepiscopul PLATON. Din nou Sf. Rafail a fost luat în calcul pentru funcţia de Episcop în Siria, fiind nominalizat să succeadă pe Patriarhului Grigore ca Mitropolit al oraşului Tripoli în 1908. Sf. Sinod al Antiohiei a scos numele Episcopului Rafail de pe lista candidaţilor, citând diferite canoane care arăta că este interzisă mutarea unui episcop dintr-un oraş în altul.

În Duminica Ortodoxiei, în 1911, Episcopul Rafail a fost sărbătorit pentru cei 15 ani de misiune pastorală în America. Arhiepiscopul PLATON i-a înmânat o icoană din argint cu Iisus Hristos şi l-a felicitat pentru munca lui. În smerenia sa, Episcopul Rafail nu a înţeles de ce este felicitat pentru că şi-a făcut datoria (Luca 17:10). S-a considerat o “slugă nevrednică” deşi şi-a îndeplinit cu succes munca ce i-a revenit. (Sf. Ignatie al Antiohiei, Epistola către Efeseni).

Către sfârşitul anului 1912, Episcopul Rafail s-a îmbolnăvit iar doctorii au spus că suferea de o boală de inimă care în final i-a cauzat moartea. După două săptămâni el s-a simţit destul de întremat ca să slujească Sfânta Liturghie în catedrala sa.

Între 1913-1914 acest episcop misionar a continuat cu vizitele pastorale în diferite oraşe. În 1915 s-a îmbolnăvit din nou şi a stat două luni acasă, ducându-şi crucea bolii cu răbdare.

În 14/27 februarie la 12.40 a.m., Sf. Rafail şi-a încetat misiunea. L-au strigat dar nu a mai răspuns. L-au scuturat dar nu mai era în viaţă.

Din tinereţe, Sf. Rafail era cel mai fericit când putea sluji pentru biserică. Când a ajuns în America, el şi-a găsit poporul împrăştiat în străinătăţuri şi i-a chemat să se reunească. Nu şi-a neglijat niciodată turma, ba chiar a călătorit prin America, Canada şi Mexic ca să-i găsească pe ai lui şi să-i adune laolaltă. I-a ajutat să nu se rătăcească în pajişti străine şi să nu-şi rănească sufletele cu erezii. El i-a hrănit şi i-a ajutat să crească în toţi acei 20 de ani de misiune dedicată. La momentul morţii sale, misiunea arabo-siriană avea 30 de parohii cu 25.000 de credincioşi.

Episcopul Rafail a fost un învăţat, autor al mai multor cărţi şi al aproape tuturor articolelor din revista “Cuvântul”. El şi-a slujit comunitatea sa arabă dar nu i-a lăsat deoparte nici pe ruşi sau greci, vorbindu-le în limba lor. A învăţat să vorbească fluent engleza şi a încurajat introducerea acesteia în practicile bisericeşti şi în programele de educaţie.

Sf. Rafail a avut de a face cu multe feluri de oameni şi a fost ca un tată blând pentru toţi. A câştigat dragostea şi respectul lor, iubindu-i mai întâi şi apoi dezvăluindu-le personalitatea sa încântătoare şi caracterul frumos. Era întotdeauna blând, milos, condescendent cu alţii dar sever cu el însuşi. El a realizat multe lucruri bune în viaţa lui pământeană şi acum s-a alăturat îngerilor ca să-I cânte imnuri de rugăciuni şi laudă neîncetate lui Dumnezeu.

Pentru rugăciunile Sfântului Episcop Rafail, să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne învrednicească şi pe noi cu Împărăţia Cerurilor.

 

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Efrem Katunakiotul

Cuviosul Efrem Katunakiotul (n. 1912 - d. 1998) a fost monah și stareț cu viață sfântă din Muntele Athos. A fost ucenicul cuviosului Gheron Iosif Isihastul (prăznuit la 16 august) și a trăit retras în pustia Katunakiei din Sfântul Munte Athos. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 27 februarie - foto preluat de pe doxologia.ro

Cuviosul Efrem Katunakiotul – foto preluat de pe doxologia.ro

Cuviosul Efrem Katunakiotul (n. 1912 – d. 1998) a fost monah și stareț cu viață sfântă din Muntele Athos. A fost ucenicul cuviosului Gheron Iosif Isihastul (prăznuit la 16 august) și a trăit retras în pustia Katunakiei din Sfântul Munte Athos. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 27 februarie

Părintele Efrem Katunakiotul s-a născut de ziua Sfântului Nicolae, de 6 decembrie 1912, în satul Ambelohori din Tiva, într-o familie patriarhală. Cucernicul și severul bunic, preotul Nichita, parohul satului, prezbitera, Ioan, tatăl Starețului, Victoria, mama lui cu copiii lor: Epaminondas, Evanghel (numele de botez al Starețului Efrem), Elena și Haralambie și ceilalți copii ai preotului Nichita, trei fii și două fiice, alcătuiau această familie binecuvântată. Evanghel s-a născut în timpul când tatăl lui era plecat în războaiele balcanice.

Starețul și-a trăit anii copilăriei la Ambelohori. Atunci când el se afla în primii ani ai școlii primare, părinții lui au părăsit satul și pe bunicii lui și s-au stabilit în Tiva, pentru a ușura studiile copiilor lor.

A terminat gimnaziul în 1930 și a fost un elev bun, un tânăr curat și cinstit, supus părinților lui și răbdător în greutăți. Învățat să meargă la Biserica Maicii Domnului din apropiere, s-a legat de timpuriu de unii monahi și monahii care treceau prin Tiva. Tot în acea perioadă a cunoscut și pe viitorii lui stareți, pe bătrânul Efrem și pe preotul Nichifor, care, fiind originari și ei din Tiva, cercetau locul lor de naștere.

A învățat să se mărturisească și să-și facă cu conștiinciozitate canonul dat de duhovnic: metanii, rugăciuni, citirea cărților duhovnicești. Fratele lui, Haralambie, povestește că adeseori se trezea noaptea din cauza zgomotului făcut de Evanghel, care lovea dușumeaua făcându-și metaniile. Iar acela, liniștindu-l pe micuțul abia trezit, spunea: „La miezul nopții, Liami, cerurile sunt deschise”.

Atmosfera familiei ajuta mult la creșterea duhovnicească a lui Evanghel.

 

În pustia Katunakia la Chilia „Sfântul Efrem Sirul”

Încărcat cu toate aceste provizii duhovnicești și intelectuale, după terminarea gimnaziului, Evanghel a pornit să-și găsească un rost în viață. Dar peste tot a întâmpinat piedici de netrecut. După toate acestea tânărul s-a încredințat că Dumnezeu voia ca el să apuce drumul spre Sfântul Munte. Mama lui, Victoria, a văzut în vis un bătrânel cuvios care îi spunea: „Acolo unde merge acum fiul tău, va reuși”.

Și într-adevăr, pe 14 septembrie 1933, Evanghel Papanichita a fost de praznicul Sfintei Cruci în pustia Katunakia la Chilia „Sfântul Efrem Sirul”. Când a venit la chilie, bătrânul Efrem avea o vârstă înaintată (peste 80 de ani), iar ieromonahul Nichifor și părintele Procopie de vârstă mijlocie. Îi cunoștea deja din Tiva, unde se legase duhovnicește de ei și de aceea a venit în obștea lor.

Bătrânul Efrem era un bun monah, dar tare la cerbice. Tânărul Evanghel, cultivat și obișnuit cu dragostea familiei, a întâmpinat la început greutăți în supunerea față de starețul său. Părintele Efrem își amintește că mult îl odihnea starețul lui atunci când îi mărturisea gândurile, deși la treburile zilnice era aspru și pretențios peste măsură.

Bătrâneii erau oameni simpli. Însă tânărul Evanghel, cu râvna tinereții lui și cu studiile gimnaziale pe care le avea, năzuia spre ceva mai înalt. Pe spatele ușii chiliei sale a schițat cu creionul un mormânt și câteva cuvinte caracteristice: ascultare, răbdare, rugăciune și altele. Fiecare ceas al zilei și fiecare loc din casă își aveau rugăciunile lor, de obicei tropare ale sfinților. Astfel încerca să-și aibă continuu mintea ocupată cu rugăciunea. Mai apoi la aceasta a adăugat și umilința. Întotdeauna, fără a se face simțit, fie la slujbe, fie la rucodelie, fie în altă parte, se silea spre umilință. Mai târziu spunea: „Ajunsesem să plâng când voiam și cât voiam. Odată, în timp ce un alt frate citea în biserică, iar eu eram cuprins de umilință, mi-am văzut sufletul ieșind în fața stâncilor și chemând toată zidirea să slăvească pe Dumnezeu”. „Ce se întâmplă acum? Pe cine să întreb?”, se gândea el. Mai târziu a fost învățat de bătrânul Iosif să se nevoiască cu rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă”.

În anul 1934, în Duminica a patra a Postului Mare, a Sfântului Ioan Scărarul, Evanghel a fost tuns rasofor, cu numele de Longhin.

Bătrânul Efrem era deja bolnav de o puternică răceală, care a evoluat într-o dublă pneumonie. Astfel la două zile după tundere, bătrânul a cedat în fata bolii și a plecat la Domnul.

Noul stareț al chiliei a devenit ieromonahul Nichifor, care la prăznuirea Sfântului Efrem pe 28 ianuarie 1935 l-a tuns schimonah pe rasoforul Longhin și l-a numit Efrem, dându-i numele celui ce adormise cu câteva luni în urmă. Cu părintele Nichifor, starețul lui, părintele Efrem a trăit până în septembrie 1973.

Văzând ascultarea, nevoința și smerenia monahului Efrem, părintele Nichifor a hotărât să-l hirotonească diacon, pentru a-l avea ca ajutor la sfintele slujbe. În vara anului 1936, atunci când după obiceiul său a coborât în Tiva, l-a luat cu el și pe tânărul monah. Părintele Efrem a fost hirotonit diacon de către episcopul Gherman al Cicladelor, care văzându-l pe tânărul monah înalt, serios și cuvios, a insistat să-l hirotonească și preot, în ciuda vârstei sale tinere. Și astfel pe 20 august 1936, Părintele Efrem a devenit ieromonah.

 

Tu mă căutai pe mine și eu pe tine!”

În primii lui ani de viață monahală, înainte de a deveni preot, urca uneori cu starețul său, părintele Nichifor pentru a sluji Sfânta Liturghie la chilia bătrânului Iosif (Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul), de la Schitul Sfântul Vasile. Și astfel l-a cunoscut pe bătrânul Iosif Isihastul.

Când Starețul Efrem l-a cunoscut pe bătrânul Iosif, acesta încetase deja marile nevoințe și locuia la Schitul Sfântul Vasile, deasupra Katunakiei, aflat la o altitudine de aproape 600 metri. Bisericuța lor, acoperită cu tablă, era închinată Sfântului Ioan Înaintemergătorul. Chiliuțele lor, depărtate una de alta pentru a avea mai multă liniște, erau foarte mici, cu pereți făcuți din miliade (Miliadul – arbust din Sfântul Munte cu trunchiul drept și ușor; lemn mlădios.) și lut și cu acoperiș din tablă. La picioarele lor, foarte jos, se afla o mică suprafață de teren pe malul mării, după care urma Egeea de o culoare albastru-închis. Iar mica lor sihăstrie părea a fi un cuib atârnat de cer.

Bătrânul Efrem, starețul părintelui Iosif, deja adormise în Domnul, iar acesta a rămas împreună cu părintele Arsenie, cu monahul Ioan și cu monahul Atanasie, care îi era frate după trup. Sculptau cruciulițe de lemn, pe care părintele Atanasie le vindea prin Sfântul Munte, procurând cele necesare vieții.

Fiind preot, Starețul Efrem Katunakiotul a primit invitația lui Gheron Iosif de a sluji Sfânta Liturghie la chilia lui de la Sfântul Vasile. După Sfânta Liturghie, Părintele Efrem i-a cerut bătrânului Iosif să-l primească să-și mărturisească gândurile. Iar pentru aceasta au rânduit o anumită noapte. În noaptea stabilită, Părintele Efrem a urcat la Sfântul Vasile, s-a așezat pe o mică terasă în afara arhondaricului și având întinsă la picioarele lui taina naturii sălbatice de noapte, s-a rugat până la miezul nopții, așteptând ca bătrânul Iosif să-și termine rugăciunea. „Cinci ore întregi, spunea apoi Starețul, nu au încetat deloc lacrimile să curgă din ochii mei”. În același timp bătrânul Iosif se gândea în sine, fiind apăsat de gânduri de dezamăgire: „Oare de ce vreau să mă ocup de Părintele Efrem? Și acesta trebuie să fie ca și ceilalți!”. În cele din urmă l-a trimis pe părintele Atanasie, fratele lui, să-l cheme.

Starețul i-a mărturisit trei stări duhovnicești înalte pe care le trăise. Când a terminat, bătrânul Iosif i-a spus satisfăcut: „Tu mă căutai pe mine și eu pe tine!”. Și din acea clipă a început istoria unei adânci legături duhovnicești. De aici înainte Părintele Efrem avea să-l numească pe bătrânul Iosif, starețul său. Adeseori mărturisea: „Nu am iubit și nu m-am temut atât de mult de nici un alt om pe lume”.

Și astfel a început să urce regulat la Sfântul Vasile pentru a sluji Sfânta Liturghie acolo. În fiecare marți, joi, sâmbătă și duminică, pe la miezul nopții își agăța la centură un mic felinar cu ulei, își lua toiagul în mâna dreaptă și metaniile în cea stângă și urca timp de o jumătate de oră până la Sfântul Vasile.

A renunțat la rugăciunile pe care le rostea înainte pentru a se afla într-o continuă trezvie duhovnicească și a început să se ocupe cu rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă”. Cu această rugăciune făcea toate slujbele, așa cum îl învățase Dascălul (așa îl numeau toți pe bătrânul Iosif din respect și prețuire). În privința aceasta, părintele Nichifor nu se împotrivea deloc, ci de bună voie îl trimitea la Dascăl.

Programul bătrânului Iosif era următorul: mâncau la ceasul al nouălea și dormeau trei ore până la apusul soarelui, apoi după ce luau o cafea, își începeau privegherea cu Rugăciunea lui Iisus, care ținea până la miezul nopții. La miezul nopții începeau Sfânta Liturghie în bisericuță. Cât de pline de har erau acele Sfinte Liturghii! Cât de mult se înduioșa Starețul atunci când și le amintea! După Sfânta Liturghie se odihneau până se lumina de ziuă, când începeau lucrul de mână pentru a-și agonisi cele necesare traiului.

Bătrânul Iosif ținea la acest tipic ca la ochii din cap. Nu accepta schimbarea lui cu nimic, deoarece ar fi pricinuit schimbare și în rugăciune. După masă închidea poarta și nu mai primea niciun vizitator. Trebuia să se odihnească pentru privegherea de noapte. Unui musafir întârziat i-a strigat: „Și înger de-ai fi, la această oră nu te primesc”. Părintele Efrem s-a predat cu toată inima ascultării față de bătrânul Iosif și primea cu bucurie povățuirea lui. Îi descoperea gândurile și starea lui duhovnicească cu acrivie.

Bătrânul Iosif îi arăta întotdeauna bunăvoință Părintelui Efrem, îl sfătuia, îl sprijinea cu fapta și cu cuvântul, îl liniștea cu prezența lui plină de har, dar niciodată nu-i arăta drumul duhovnicesc al sufletului său. Ci îi spunea: „înaintează și eu te voi supraveghea și voi lua aminte la tine. Cu lacrimi ai aflat harul, cu lacrimi continuă”. Bătrânul Iosif, ca un lucrător iscusit al rugăciunii minții ce era, nu-i explica în amănunțime Părintelui Efrem cum să lucreze rugăciunea minții, deoarece îl vedea pe ucenicul său foarte înaintat în har. Despre aceasta Părintele Efrem spunea că nu a ajuns la măsura rugăciunii bătrânului Iosif, deși avusese câteva experiențe înalte de rugăciune.

La scurt timp după aceea, Părintele Efrem a început să trăiască stări duhovnicești înalte. Harul lui Dumnezeu îl acoperea din belșug și necontenit îl urca acolo unde numai cei ce au gustat pot să înțeleagă.

Nevoința rugăciunii minții avea greutățile ei. Uneori se întâmpla ca, descurajat fiind din pricina acestor greutăți, să ceară de la dascălul său permisiunea de a se întoarce la cititul slujbei așa cum făceau cei mai mulți monahi. Atunci și mai mult mângâierea bătrânului Iosif îl întărea, îl liniștea și îl ținea neclintit în nevoința rugăciunii minții.

Pe 15 august 1959, bătrânul Iosif a adormit în Domnul, la Noul Schit, unde se mutase în ultimii ani ai săi împreună cu obștea lui: bătrânul Arsenie, împreună-nevoitorul lui dintotdeauna, monahul Iosif (povățuitorul duhovnicesc al Mănăstirii Vatopedu), ieromonahul Haralambie (starețul Mănăstirii Dionisiu), ieromonahul Efrem (starețul Mănăstirii Filoteu și părintele duhovnicesc al mănăstirilor Karakalu, Xiropotamu și Costamonitu) și fratele lui după trup, părintele Atanasie.

 

Viața la sihăstrie

La începutul anilor ’60, părintele Nichifor și părintele Procopie ajunseseră la vârsta de șaptezeci de ani, iar Părintele Efrem se apropia de cincizeci. Împlinea treizeci de ani de ascultare și slujire neobosită.

Părintele Procopie, al doilea în obște după părintele Nichifor, a avut marea binecuvântare să moară ucenic, așa cum a trăit toți anii vieții lui. Între el și Părintele Efrem exista o mare dragoste și se ajutau unul pe altul la rucodelie, la treburile chiliei, la biserică și la cele duhovnicești.

Părintele Procopie a adormit în 1968 după o scurtă boală. Începând din 1963 a avut un minunat, mult iubit și nedespărțit însoțitor, pe domnul Ioan, tatăl după trup al Părintelui Efrem.

Starețul se ruga și îi ajuta duhovnicește și pe frații lui, precum și pe celelalte rude, care aveau nevoie. Cu toate acestea, niciodată nu i-a vizitat; au trecut zeci de ani până când s-au văzut la Katunakia.

În toți acești ani, până la moartea părintelui Nichifor, Starețul s-a luptat singur cu greutățile vieții de chilie. Din când în când mai veneau frați noi, care doreau sa fie primiți în obște, dar care fie nu rămâneau, fie erau nepotriviți pentru acel loc. Pe deasupra, bătrânul Iosif, prevăzând greutățile pe care Părintele Efrem le avea de înfruntat, l-a sfătuit să nu primească ucenici atât timp cât va trăi părintele Nichifor. Așa a și făcut, cu toate că în ultimii ani trecuseră mai mult de zece tineri, care doreau să rămână lângă el.

Părintele Efrem fusese înștiințat despre boala Starețului Nichifor cu câțiva ani mai înainte ca aceasta să se manifeste. Multe rugăciuni a făcut și multe lacrimi a vărsat, dar în cele din urmă nu a putut schimba hotărârea lui Dumnezeu. Atunci când au început să apară primele simptome ale bolii și bătrânul se simțea din ce în ce mai rău, Părintele Efrem, din multa sa dragoste ce o simțea pentru starețul său, L-a rugat pe Dumnezeu să ia boala de la părintele Nichifor și să i-o dea lui. Într-adevăr, timp de două-trei zile bolnavul a mărturisit că se simte foarte bine. Dar numai atât l-a ascultat Dumnezeu. Încet-încet boala a evoluat până la amnezie. Părintele Nichifor devenise ca un copil și nu mai cunoștea pe nimeni în afară de Părintele Efrem, fără de care nu putea să stea nici o clipă.

Starețul Nichifor a adormit în ziua de 25 septembrie 1973. Părintele Efrem, după atâția ani trăiți în ascultare, a rămas singur, numai cu amintirile amare. Singura mângâiere omenească pe care o avea era corespondența cu fratele lui, care îi trimitea o mulțime de lucruri necesare.

Dar se vede că ceea ce l-a răpus trupește și sufletește a fost singurătatea, precum și osteneala și neliniștea sa pentru mântuirea sufletului starețului adormit. El, care ani de zile se hrănise cu bob, acum după moartea starețului său, după o perioadă de post aspru de vreo jumătate de an, s-a intoxicat atunci când a început să mănânce din nou bob. Zăcea la pat în chilia lui, slăbit și palid. Dar Dumnezeu a rânduit să vină în acele zile la el pentru găzduire un monah evlavios, care l-a salvat, înștiințând pe părintele Democlit, medicul de la Noul Schit. Acesta după ce l-a examinat, a ridicat mâinile în sus, spunând: „Părinte, în fața Maicii Domnului îți spun că trebuie să ieși la Tesalonic, altfel viața ta este în primejdie!”. Starețul nu voia, dar părinții insistând, l-au convins și în cele din urmă a fost transportat cu targa la Tesalonic, unde s-a tămăduit. Nu mai ieșise din Sfântul Munte de treizeci și opt de ani (1936-1974). În scurt timp s-a însănătoșit și au început să-l viziteze diferiți credincioși. Starețul se plângea că după patruzeci de ani se găsea în afara Sfântului Munte. Însă oamenii îi spuneau că le aduce mult folos duhovnicesc. Starețul însă, clătinându-și capul, spunea: „Opaițul luminează, dar buzele i se ard”.

 

Împreună cu obștea lui

În iunie 1975, Starețul Efrem a început să adune în jurul său o mică obște, conformându-se astfel poruncii lui Gheron Iosif, care îl îndemnase în acest sens.

Astfel a început ultima perioadă a vieții Starețului, trăită împreună cu obștea lui. Și a trebuit să învețe și să pătimească cele pe care nu le-a învățat atunci când era tânăr. Deși era la o vârstă înaintată, a arătat o tărie sufletească și o flexibilitate a duhului vrednice de admirat. S-a jertfit în adevăratul sens al cuvântului. Se bucura să-și vadă obștea. Dinlăuntrul său izvora o veselie mare dar reținută, atunci când îi vedea pe ucenicii săi uniți, având dragoste între ei. S-a nevoit în felurite chipuri, pe care nici măcar nu și le închipuise, dar mai ales folosindu-se de armele lui preferate: rugăciunea și lacrimile. S-a ostenit să-i ajute, să-i iconomisească, să-i facă să sporească în virtute și în cele duhovnicești și mai ales să-i învețe ascultarea și rugăciunea. A trecut prin foarte multe chinuri sufletești, dar niciodată nu a cedat, niciodată nu a părăsit dragostea părintească; nici măcar nu a gândit să îndepărteze pe cineva din obște.

Până la începutul anului 1981 se adunase o obște de cinci tineri. Neobosit, Starețul îi învăța, îi povățuia, le explica viața monahală, dar mai ales în timpul mesei, când erau toți adunați. Primele sfaturi pe care au auzit au fost cele practice.

Îi plăcea să folosească pilde, din care cunoștea o mulțime. Se inspira din Vechiul și Noul Testament, din tradiția ascetică a Bisericii, precum și din istorie și din tradițiile populare contemporane. Încuraja prin povestiri la dobândirea bunătăților agonisite prin ascultare, dar și punea pe gânduri istorisind despre cele pătimite de cei neascultători.

Părintele Efrem învăța cu cuvântul, dar mai ales cu fapta. Starețul avea multă noblețe sufletească. De multe ori, fiind timpul pentru odihnă, el își continua ostenitoarea sa lucrare duhovnicească, așteptând să se întoarcă vreun frate de la ascultarea la care îl trimisese, pentru a se odihni împreună.

Starețul credea că acrivia programului și a rânduielilor vieții monahale – tipicul în mănăstiri este puterea de mișcare a vieții chinoviale – trebuie să fie însoțită de dragoste și discernământ.

 

Legăturile lui cu alți monahi

Care dintre monahii aghioriți nu avea legături duhovnicești Părintele Efrem – „zăvorâtul” de la Katunakia? Pe ucenicii bătrânului Iosif îi iubea nespus de mult, ca pe adevărații lui frați duhovnicești, cinstindu-i pe fiecare în parte pentru harismele lui. El însuși, ca preot, le-a săvârșit slujba călugăriei și nu a încetat să se roage pentru sporirea lor duhovnicească.

Starețul Iosif Vatopedinul l-a sprijinit cel mai mult dintre toți cât timp a fost la noul Schit (1975), cercetându-l la Katunakia într-o perioadă grea, cu puțin timp înainte de moartea starețului Nichifor precum și după aceasta. Tot părintele Iosif este cel care l-a dus la Tesalonic atunci când a fost bolnav. Starețul spunea: „La toți ucenicii bătrânului Iosif am îndrăzneală, dar cea mai multă la Iosif Vatopedinul”.

Pe starețul Efrem Filoteitul, care se ostenește pentru Domnul în America, îl iubea cel mai mult. Și fiindcă era cel mai mic din obștea bătrânului Iosif, Starețul Efrem îl dezmierda numindu-l întotdeauna „boboc”.

Lăuda cu fiecare ocazie ascultarea lui fată de bătrânul Iosif și spunea: „Părintele Efrem l-a odihnit pe starețul său și de aceea a primit binecuvântarea lui”. Atunci când auzea că Părintele Efrem va întemeia încă o mănăstire în America, spunea: „Va reuși, nimic nu-l poate opri, căci a primit binecuvântarea starețului său”.

Starețul Haralambie de la Mănăstirea Dionisiu i-a fost duhovnic în ultimii săi ani de viață. Se mărturiseau unul la altul. Dintre egumenii mai vechi bătrânul Gavriil Dionisiatul cel mai mult îl iubea pe Stareț.

Pe fericitul părinte Atanasie, egumenul Mănăstirii Marea Lavră, îl respecta mult. Au venit cam în aceeași perioadă în Sfântul Munte. Dar nu numai pe el, ci pe toți călugării lavrioți îi respecta și îi iubea.

Cu egumenul Mănăstirii Sfântul Pavel, bătrânul Partenie, se cunoștea de mult, de atunci când lua de la mănăstire scânduri pentru construirea teraselor.

Pe egumenul Mănăstirii Grigoriu, părintele Gheorghe, îl simțea ca pe o rudă a lui, pentru că Starețul a fost găzduit în casa lui părintească din Atena. Dar și Anastasie, fericitul tată al egumenului, care lucrase în tinerețea lui în Tiva, a stat în chirie în casa Starețului. Egumenul Gheorghe a arătat multă mărime de suflet în ultimii ani, când Starețul a fost cuprins de boală. De multe ori a trimis la el pe ucenicii săi, ieromonahii Dimitrie și Luca, medicii mănăstirii. De fiecare dată aceștia au rămas timp de mai multe zile lângă Stareț. Au primit o mulțime de binecuvântări; Starețul îi binecuvânta din toată inima. Pe toți îi iubea și de toți era iubit. Tinerii luau putere din cuvintele lui pline de vioiciune și din pilda vieții lui. Cei bătrâni îi cunoșteau firea liniștită și îl cinsteau. Tuturor le dăruia toată inima sa, îi folosea duhovnicește, dar își păstra cu multă atenție sufletul nepăgubit.

Pentru toți avea un cuvânt bun de spus, și îndeosebi pentru vecini. Chiar și cu stiliștii era în relații foarte bune și nu îi judeca.

 

Harismele starețului

Mulți întrebau încă de la început dacă Starețul este văzător cu duhul. Alții povesteau diferite întâmplări care dovedeau aceasta. Ucenicii le răspundeau întotdeauna că harisma principală a Starețului era alta, rugăciunea însoțită de lacrimi. Însă așa cum el însuși lăsa să se înțeleagă, nu-i era necunoscută nici aceasta harismă. Dar ea nu lucra mereu în sufletul său. Acestea se fac după judecata lui Dumnezeu.

 

Boli – Osteneli – Bătrâneți

În toamna lui 1981 a fost nevoit să fie internat la Spitalul Clericilor din Atena. Vechile ulcerații de la picior i se deschiseseră iarăși. Timp de zece ani s-a luptat cu durerea de la picior. Mânca numai fructe și verdețuri cu foarte puțin untdelemn. Dacă îndrăznea să pună pește sau brânză în gură, o plătea foarte scump. În 1992, în chip minunat, a scăpat de această suferință. Dar începea o altă nevoință. A apărut un mare dușman al său, necunoscut până atunci: deshidratarea. Încet-încet, începând de la ochi, mădularele lui au paralizat și s-au netrebnicit. Privirea lui de vultur și-a pierdut cu totul strălucirea. Ea a fost înlocuită de doi ochi bătrânești, buni și dulci. Ne spunea că a rugat-o pe Maica Domnului să îi dea puterea de a se sluji singur până la sfârșit. Dar a adăugat: Maica Domnului, să se facă nu precum vreau eu, ci așa cum vrei tu”.

Fiecare dintre ucenici voia să îl conducă și să-i slujească. Pentru a nu se isca neînțelegeri, făceau cu rândul, când unul, când altul. Spuneau că a suferit multe comoții cerebrale.

 

Cele de pe urmă ale sale

În noiembrie 1996, o comoție puternică l-a imobilizat definitiv la pat, având ca urmare nemișcare totală și imposibilitatea de a vorbi și a înghiți. Părea că nu are nici un contact cu mediul înconjurător. Nu încerca să spună nimic, nici măcar prin gesturi. Se părea că nici nu aude ceea ce îl întrebau. Era o taină. Numai să geamă putea atunci când îl durea tare. Aflându-se în aceste suferințe, totuși vedea, deși foarte puțin, și auzea foarte bine. Iar aceasta se vedea din faptul că răspundea cu un zâmbet sau chiar râdea, atunci când îi povesteau iubitele lui istorioare, pe care el însuși obișnuia să le folosească mai demult. Era singurul mod de a comunica cu el, în starea de boală în care se afla. Întotdeauna îi plăcuse să glumească, spunând istorioare pline de învățătură din mitologia greacă și din tradiția populară, pentru a se autoironiza sau pentru a-i „înțepa” pe alții, cu multă inteligență și bunătate.

Nu-i plăcea să zacă la pat. Prefera să stea pe pat cu picioarele pe podea și cu spatele sprijinit de perete. Însă întotdeauna stătea foarte aplecat. Aceasta fiind poziția lui preferată de rugăciune. Tot în această poziție se afla și atunci când l-a luat Dumnezeu în liniște la El, pe 14/27 februarie 1998.

În repetate rânduri Starețul dăduse porunci ca înmormântarea lui să se facă în cercul restrâns al vecinilor. Dar vestea morții lui s-a răspândit repede și mulți părinți au venit să îi dea ultima sărutare.

 

Tot în această zi, pomenirea sfântului Leandru, Arhiepiscop al Sevillei

Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei - foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei – foto preluat de pe doxologia.ro

Sfântul Leandru (n. Cartagena, cca. 534 – m. Sevilla, 13 martie 600/601) a fost Arhiepiscop al Sevillei. A avut o contribuție foarte importantă la răspândirea credinței sobornicești în Apus, lui datorându-i-se convertirea de la arianism la ortodoxie a vizigoților ce stăpâneau Spania în acele vremuri. A avut o vocație monahală autentică și i-a îndemnat spre monahism și pe ceilalți frați ai săi – la rândul lor sfinți ai Bisericii lui Hristos: Isidor al Sevillei, Fulgențiu și Florentina.

A scris multe lucrări, dar nu au mai supraviețuit decât două: un tipicon pentru mănăstirile de maici – „Despre rânduiala fecioarelor și disprețuirea celor lumești” și o „Omilie despre biruința Bisericii”.

Sfântul Isidor spune despre Sfântul Leandru: „Leandru a fost monah și ca monah a fost înălțat la treapta de episcop al Bisericii Sevillei, din provincia Baetica. Era un bărbat care încânta prin cuvânt, de o inteligență extraordinară; era foarte vestit atât pentru chipul viețuirii sale, dar și pentru învățătura sa. Prin credința și strădania sa neamul goților a fost convertit de la nebunia ariană la credința sobornicească.”

(Sfântul Leandru, Arhiepiscopul Sevillei, Despre rânduiala fecioarelor și disprețuirea celor lumești, Editura Doxologia, Iași, 2016, colecția Patristica, ser. Traduceri, nr. 13)

 

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.