Calendar Ortodox 21 mai 2023

Constantin si Elena

Sfinții Mari Împărați şi întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena; Vindecarea orbului din naștere

 

Calendar Ortodox 21 mai 2023
✝) Sfinții Mari Împărați şi întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena;
✝) Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere)

 

Sfinții Mari Împărați şi întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena

Sfântul Constantin cel Mare (306-337) a fost fiul lui Constanţiu Chlor şi al cinstitei Elena. După moartea tatălui său a luat stăpânirea împărăţiei, cu învoirea întregii oştiri, însă, auzind Maxenţiu acest lucru, a pornit război împotriva sa.

Acesta, ştiind că oştirea sa este mai slabă decât cea a lui Maxenţiu, s-a rugat lui Dumnezeu şi ca răspuns la rugăciunile lui a văzut ziua, în amiaza mare, o cruce luminoasă strălucind pe cer, pe care scria cu slove alcătuite din stele: „in hoc signo vinces – prin acest semn vei învinge!”.

Deci, punând el pe steaguri semnul Sfintei Cruci şi monograma lui Hristos, l-a biruit pe Maxenţiu la Pons Milvius (Podul Vulturului) în anul 312. Fericitul Constantin a dat în anul 313 o hotărâre prin care acorda libertate deplină creştinilor în întreg Imperiul Roman, cunoscută sub denumirea de Edictul de la Milano.

Mai târziu, împăratul Constantin a mutat capitala imperiului de la Roma pe malul Bosforului, la Constantinopol, el întemeind prima cetate creştină din istorie. Tot în timpul său s-a ţinut şi Sinodul I Ecumenic, la Niceea, în anul 325, în cadrul căruia a fost condamnată erezia lui Arie.

Sfântul Constantin a fost îndrumat în viaţa sa de evlavia mamei sale, Elena, care, mergând la Ierusalim, a descoperit locul Golgotei, al Sfântului Mormânt şi lemnul Sfintei Cruci. Fragmente din moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena se găsesc şi la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere) Ap. Fapte 16, 16-34 Ap. Fapte 26, 1, 12-20 Ev. Ioan 9, 1-38 Ev. Ioan 10, 1-9 glas 5, voscr. 8

Vindecarea orbului din naștere este una din minunile lui Iisus, consemnată numai în Evanghelia după Ioan (9:1-41).

Ev. Ioan 9, 1-38

În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere.

Și ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?

Iisus a răspuns: Nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.

Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui Care M-a trimis pe Mine; căci vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze.

Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii.

Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului.

Apoi i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește: trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând.

cititi mai mult pe unitischimbam.ro