Apostolul Barnaba (secolul I d.Hr.)

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

foto preluat de pe doxologia.ro
articol preluat de pe ro.orthodoxwiki.org

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Apostolul Barnaba

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Barnaba sau Varnava (gr. Barnabas) a fost unul dintre Cei Șaptezeci de Apostoli și însoțitorul Sfântului Apostol Pavel în unele din călătoriile sale misionare.

Este pomenit în mai multe rânduri în Faptele Apostolilor și în două din epistolele Sfântului Apostol Pavel, Galateni și II Corinteni.
Prăznuirea lui se face pe 11 iunie.

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ap. Barnaba (secolul I d.Hr.) – foto preluat de pe doxologia.ro

 

Viața

Barnaba s-a născut într-o familie bogată din tribul lui Levi. Originar din Cipru, cel ce avea să devină mai târziu unul din cei Șaptezeci de Apostoli a studiat cu Saul (mai târziu Sfântul Apostol Pavel) sub îndrumarea lui Gamaliel.

La naștere a primi numele de Iosif, dar Apostolii îl strigau Barnaba (fiul consolării – FA 4, 36: „Iar Iosif, cel numit de apostoli Barnaba (care se tâlcuiește fiul mângâierii), un levit, născut în Cipru”) pentru că avea darul de a alina sufletele oamenilor.

Sfântul Barnaba este cel care l-a introdus pe Sfântul Apostol Pavel celorlalți apostoli după convertirea sa și a jucat un rol important în raporturile dintre comunitatea din Ierusalim și cea din Antiohia. Sfântul Barnaba a fost, probabil, primul care a propovăduit în Roma și Milano.

El a fost martirizat de către evrei în insula Cipru și a fost înmormântat de către Sfântul Marcu. Mulți bolnavi și-au găsit vindecarea la mormântul lui, al cărui loc a rămas necunoscut până la cel de-Al IV-lea Sinod Ecumenic, în anul 451, când Sfântul i-a apărut Arhiepiscopului Anthemius în vis dezvăluindu-i locul.

Se crede că această apariție și găsirea moaștelor făcătoare de minuni ale Sfântului Barnaba este ceea ce a oprit Patriarhia Antiohiei să înglobeze Ciprul în jurisdicția sa și de atunci această Biserică din Cipru, de origine apostolică, este autocefală.

 

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba,
rugați pe milostivul Dumnezeu
ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 3-lea):

Slujitor prea adevărat al Domnului ai fost și din apostolii cei șaptezeci te-ai arătat întâi
și ai luminat împreună cu Pavel propovăduirea ta,
tuturor vestind pe Hristos Mărturisitorul.
Pentru aceasta cu cântări, dumnezeiască pomenirea ta, Varnava, săvârșim.

 

Iconografie

Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, pp. 150, 207) arată că Sfântul Apostol Varnava, episcop al Mediolanului (Milano) trebuie zugrăvit ca un bărbat pe jumătate cărunt, având barbă lungă. Iar pentru zugrăvirea martiriului său, Dionisie amintește că Sfântul Apostol a fost omorât cu pietre.

 

cititi mai mult despre Apostolul Barnaba si pe: doxologia.roen.wikipedia.org

cititi si:

- Epistola lui Barnaba

- Mormantul Sfantului Apostol Barnaba – Salamina